Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna. Kundreskontran. Heldag"

Transkript

1 Välkomna Kundreskontran Heldag

2 Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning

3 Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras eller spärras - testkör fakturan och fakturera den. - uppföljning och kontroll/sökning av fakturor

4 Kunder 80 tillfällig svensk kund Upp till kr. Över 888kr krävs person/organisations nummer Tillfälliga utländska kunder - landskod tex NO för Norge Kunder i kundregistret läggs upp av Ekomomienheten Fakturor över kr samt alla som ska ha e-faktura

5 Kunder Fördelar och nackdelar 80 Inget kundupplägg- kan fakturera nu Svårt att driva in pengar om de inte betalar Svårt att följa upp kunden då alla 80 klumpas Upplagda kunder Blankett måste fyllas i och skickas in till Enklare att följa upp Kan lämnas vidare till Prioritet Inkasso för indrivning

6 Söktips Kundregistret Använd ALLTID stora bokstäver Sök på delar av namnet eller organisationsnumret Undvik specialtecken, måste matcha exakt Använd * för att söka del av ord Övning 1, sök och titta i kundregistret

7 Logistik- skapa order Order Ett underlag för fakturering som man kan ändra i och spärra utan att kunden ser det. Måste fakturera ordern för att det ska bli en faktura

8 7 flikar men oftast behövs bara flik 1 och 4. Flik 1 Börja med fönsteralternativ. Behöver bara göras första gången! Registrera kunden samt referenser Sök efter kundnamn eller nummer med fälthjälp F9. Bra att tänka på. Skriv in kundnamn med versaler och *. Tabba ur. Kan även ändras till kundnummer. Intern referens ska vara den som kan svara på frågor. Måste ha samma nivå på behörigheter i Agresso om man tar någon annan. Notera informationen längst ner på sidan! Extern ref: Beställare kommer med på pappersfaktura medan både Beställare och Extern ref kommer med på e-faktura. OBS!! Ange alltid kundens kod enligt info längst ner på sidan som Beställare annars kommer fakturan att komma tillbaka!

9 Flik 4 Gör fönsteralternativ enligt lathund första gången. Artikel DUMMY finns som alla kan använda. Beskriv det som faktureras (255 tecken), ange antal samt kontera. DUMMY har default kto 3444 som ska ändras. Manual finns för hur man hittar fakturor som är felaktigt konterade på kto 3444 Tänk på momskoden. Institutionsegen artikel kan läggas upp om man har en ofta återkommande vara - skicka blankett till OBS! Alltid momskod 0 till statlig motpart

10 Personen som sparar ordern är den som kan fakturera den Efter att ordern är sparad men innan man fakturerat den så kan ta upp den igen och ändra i den eller spärra den helt. Man kan även testfakturera ordern för att se hur fakturan skulle se ut. Övning 2, skapa order

11 Fråga/ändra Order AGRESSO Logistik Order/fakturering- Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder Om du inte vet vilket ordernummer ordern har som du ska ändra, kan du söka fram det via ditt ansvar. Gå till: Agresso Logiskt Order/fakturering Fråga Fråga försäljningsorder - Ej fakturerad försäljningsorder. Sök på ditt ansvar och status N. När du fått fram resultatet, skriv ner ordernumret du sökte eller dubbelklicka på ordern så följer den med till registreringsbilden. Övning 3, fråga/ändra order.

12 Fakturera order Fakturera ordern via Egen Meny/ samlingsfakturering Både pappers och e-fakturering startar Ange ett ordernummer om bara en order ska faktureras. Anges inte ett/flera nummer så faktureras samtliga ordrar som det x-idt har registrerat. E-fakturan går iväg till kund samma eftermiddag och pappersfakturan ska skrivas ut och skickas till kunden med post. OBS! Om en e-faktura är fel tex inkl moms till statlig kund så kan den stoppas samma dag. Kontakta Tas den felaktiga fakturan inte bort så kostar det oss 500 kr.

13 Vid fakturering körs 2 st SO13 rapporter. Vid e-faktura så ser man fakturanumret längst ner i rapporten. Även GL07 körs. En alt två om både pappers och e-faktura görs. Viktigt att kontrollera GL07 då det är själva bokföringen! Kontakta vid fel. Övning 4, fakturera order.

14 Reversera/kreditera En kredit kan göra på två olika sätt. Underlag för kreditnota Hela fakturan tas upp som den var fast i omvänt tecken. Debet fakturanumret kommer med per automatik Skapa kreditnota via registrera försäljningsorder Skapa en ny order men med negativ summa. Viktigt att ange vilken faktura krediten gäller! En faktura som har konterats på fel konto behöver inte reverseras eller krediteras. Gör en omföring i huvudboken för att rätta det felaktiga kontot.

15 Som regel ska e-fakturor alltid krediteras! Enda undantaget är om vi på ekonomienheten har stoppat den. Om man inte skickat iväg en pappersfaktura till kunden så kan den reverseras. Har den skickats till kunden så ska en reversering endast göras om man talat med kunden och de inte vill ha en kredit. Annars ska en kredit alltid göras och skicks till kunden för att man ska få rätt i bokföringen. Övning 5, Kreditera kundfaktura

16 Uppföljning av kundfordringar Öppna och historiska poster per kund Söker fram alla fakturor för ett kundnummer. Om statusen (S) är C så är den betald. Viktigt att tänka på att det kan finnas löpnummer på kundnummer Tex Karolinska Institutet. Tänk på att K80 är svårare att spåra. Tryck på Betald knappen för att se motbokningen.

17 Öppna historiska poster alla kunder Tar fram alla obetalda fakturor oberoende av kundnummer. Bra om man inte är säker på kundnumret eller vill se totalt antalet obetalda fakturor för ett ansvar. Kan de ha betalat utan att ange fakturanummer? Kan de ha betalat utan att ange avsändare? Tryck på Betald knappen för att se motbokningen. Övning 6, Uppföljning av kundfordringar

18 Kolumnerna T och VT (fälthjälp). T = B Öppen faktura - obetald T = C Historisk faktura -betald (eller kvittad D/K) VT = IN Inbetalningar VT = IO Elektroniska inbetalningar VT = KF Kundfakturor VT = RE Reverseringar VT = AR EKO Äkta rekvisition VT = EF EKO Faktura VT = RF Räntefakturor VT = PF Proformafakturor VT = OH Omföring huvudbok

19 Söka efter pengar Om en kund hör av sig för att de fått en påminnelse och säger sig ha betalt fakturan och du inte kan hitta dem begär kvitto från deras bank. Då får vi: Exakt datum Exakt summa Information om vart de skickat pengarna ( PG, BG eller SEB) Vilken referens eller fakturanummer de angivit Sök efter beloppet som kunden ska ha betalat in utan att begränsa ansvaret. Sök på konto (ekonomienhetens utredningskonto) utan att begränsa ansvar

20 EKO Genomgång av fakturering samt rekvirering i EKO

21 Tips, knep och råd - Använd alltid stora bokstäver när du söker kund - Använd * när du söker del av namn - Prova att söka efter dina pengar utan att ange ansvar - Hittar du inte dina pengar? Kolla och När en påminnelse skickats till kund har den Nivå 1 och senaste kravdatumet i åldersfördelat saldo - När en faktura har skickats till Prioritet Inkasso har den Nivå I och senaste kravdatumet i åldersfördelat saldo - Med F7 eller söker du - Med F9 aktiverar du fälthjälpen - Med F12 eller sparar du

22 På Ekonomiwebben kan ni läsa mer om Proformafakturering Fakturerar i utländsk valuta Massfakturering Åldersfördelat kundsaldo Momskoder Vidarefakturering - tänk på momsen Reversering av kundfaktura

23 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning av fönsteralternativ (Behöver bara göras vid första registreringen). I registreringsbilden för försäljningsorder kan man ställa in vilka fält markören ska stanna i. Markören stannar i bockade fält. Nedanstående exempel kan vara en lämplig mall att använda. Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie 9* för Order/fakturering och därefter Arkiv-Fönsteralternativ. Sida 1 av

24 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Flik 1 Order Påbörja registreringen med att ange kundens namn eller kundnummer. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Om ni inte vet kundens fullständiga namn eller kundnummer, ange del av det sökta värdet samt * och tryck tab. Tänk på att sökning på kundens namn ska göras med versaler. En lista med kunder att välja mellan visas. Välj kund genom att dubbelklicka på aktuell rad. Sida 2 av

25 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Vald kundidentitet följer med till orderregistreringen. OBS! Lägg märke till ev. information om kunden som visas i kursiv stil nederst i bild. Fyll i kundens referens i rutan för Beställare. Värdet som registreras i fältet Beställare följer med vid pappersfakturering, medan ev. värden i fälten Beställare respektive Extern ref, båda följer med till en elektronisk faktura. Extern order-id används endast när rutinen Massfakturering används. Det är viktigt att korrekt referens anges. Om referensen saknas eller är felaktig, kan mottagaren inte behandla fakturan hos sig, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv inte ex. vis Referens: utan endast Registrera ansvarsställe för fakturaordern, antingen genom att ange värdet eller genom att välja i rullisten. Sida 3 av

26 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Flik 3 Leverans På flik 3 finns möjlighet att välja leveransadress, om sådana finns registrerade på kunden. Leveransadressen skrivs ut på fakturan. Uppgifterna i rutan Villkor behöver finnas upplagda, men har ingen praktisk betydelse. De är ej synliga för kunden. Flik 4 Detaljer Inställning av konteringsfält i flik 4 För flik 4 behöver en särskild mall utformas och sparas första gången man ska göra en registrering. Mallen visar vilka kolumner som ska synas i fliken, och i vilka av dessa kolumner som markören ska stanna. Välj Arkiv och Fönsteralternativ. Markera de kolumner ni vill ska visas (observera att det finns många att välja på). Vi rekommenderar att ni förutom de värden som redan är markerade, lägger till Konto/Ansvar/Verks/Fritt (om ni använder det)/mk och MS. När alla markeringar är gjorda, markera i rutan Använd som förslag. Sida 4 av

27 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Klicka på spara och döp mallen till eget namn och klicka OK. Din registreringsbild i flik 4 kommer nu alltid att öppnas med de fält ni valt i mallen. Om man vill ta bort eller lägga till något fält, ta fram mallen under Arkiv och fönsteralternativ. Gör ändring och kom ihåg att spara ändringen om ni vill att det är den som ska gälla framöver. Registrering I flik 4 ska det man sålt registreras. Man måste alltid ange en artikel. Vid enstaka försäljning ska artikeln DUMMY användas. Alla uppgifter kan då skrivas in manuellt. Använd tab. för förflyttning mellan fälten. Varje rad måste innehålla ett belopp. Beskrivning: På varje rad kan 255 tecken anges. Agresso radbryter med auto på fakturan efter 24 tecken. Ange sedan Enh, antal, enhetspris (eller bara Net.val.bel), samt kontering för intäkten. Obs! Konto 3444 som visas i artikeln är ett generellt dummy- konto som måste ändras till annat lämpligt konto som beskriver det som sålts. Momskoden visar som dummyvärde MK4= 25%. Ändra till den momskod som avser det ni ska fakturera. Sida 5 av

28 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Vid fakturering till statliga kunder ska alltid momskod 0 användas. Momskod 0 Ingen moms 4 Utgående moms 25% 5 Utgående moms 12% 6 Utgående moms 6% Extra beskrivningstext Extra beskrivningstext på försäljningsordern kan läggas till efter att man konterat den. Den texten hamnar under beskrivningen på artikelraden, se nedan. Dubbelklicka då på beskrivningsraden. I zoombilden väljer man flik 4 Spec Skriv in den extra text du vill ha. Det går att skriva lite på rad 1 och sedan välja rad 2 för ytterligare text. Välj sen Behåll och stäng bilden med x. Sida 6 av

29 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Den extratext man lagt till kommer då på egen rad på försäljningsordern. Konteringsfördelning Det går att fördela konteringen procentuellt på exempelvis verksamhet. Ställ markören på den kontering som ska fördelas. Klicka på Kontering i verktygsraden och välj Konteringsfördelning. Man kommer då till nedanstående bild. Ställ markören på konteringsraden och välj Ändra rad. Konteringsraden flyttas då upp ett steg och kan ändras. Ändra från 100% till 50% om halva konteringen ska gå på ex.vis verksamhet 10. Sida 7 av

30 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj Behåll i verktygsmenyn så raden flyttas ned igen. Gör nästa konteringsrad som resterande 50 % ska konteras på och välj sen behåll igen. När beloppen i kolumnen Procent tillsammans är 100%, klicka på Spara. Man kommer då tillbaka till försäljningsordern igen och slutför registreringen av den. OBS! Konteringsfördelningen syns inte på försäljningsordern utan först när bokföringen sker vid fakturering. Institutionsegen artikel Om man har frekvent fakturering av specifika varor/tjänster kan en institutionsegen artikel läggas upp som innehåller alla konteringsuppgifter samt pris och beskrivning. Upplägget görs av ekonomienheten centralt. Maila uppgift om Ansvar, Beskrivning, Konto, Verksamhet, ev.fritt fält och ev. pris till Vid registrering med institutionsegen artikel, fyller man i artikelnummer vid registrering eller söker fram den artikel man vill använda via fälthjälpen. Institutionsegna artiklar innehåller 8 siffror varav det egna ansvarsnumret är de 4 första. Sida 8 av

31 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Observera att ansvaret som registreras på flik 1 följer med till flik 4, även om ett annat ansvar är registrerat på artikeln i artikelregistret. Det går dock att ändra ansvaret i flik 4 (utan att registrerat värde i flik 1 påverkas). Flik 5 Texter Flik 5 ger möjlighet att ange informationstext/er som visas som huvudtext eller bottentext på fakturan. Man kan spara en mall för text som är återkommande. Skriv in namn på mallen i lilla rutan vid Huvudtext och/eller Bottentext. Välj Verktyg Redigera Spara textmall. Signal erhålls om att Lagring av huvud-/bottentextmall är utförd. Flik 7 Noteringar På flik 7 kan noteringar som rör försäljningsordern göras. Noteringarna skrivs inte ut på fakturan. När försäljningsordern sparas, fylls användar-id och datum för uppdatering i med automatik. Sida 9 av

32 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Efter fullgjord registrering Tryck F12 eller ges: för att spara ordern. Meddelande om erhållet ordernummer Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Innan fakturering sker, kan ordern ändras/kompletteras. Kopiering av tidigare order Det är möjligt att kopiera en tidigare sparad order. Kopieringen innebär att orderraderna på flik 4 Detaljer kopieras från den valda ordern, men inga övriga värden. Efter att kund har valts i flik 1, välj verktyget Kopiera. Nedanstående ruta visas. Välj Försäljningsorder i rullisten för dokumenttyp, och ange eller välj ordernummer i rullisten för Dokumentnummer. Ange om samtliga rader ska kopieras eller endast vissa. Val kan också göras av om konteringen ska behållas från angiven order, eller ej. Tryck OK. Orderraderna har nu kopierats från den valda ordern till den pågående orderregistreringen. Sida 10 av

33 Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Fakturering Se lathund Fakturering försäljningsorder Kreditfaktura. Se lathund Kreditering av kundfaktura Sida 11 av

34 Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj AGRESSO Egen meny/fakturering. Följande val finns: Testkörning fakturering Om man vill se hur fakturan kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma på layouten). Bokförs ej. Logistik samlingsfakturering Skapar fakturor, se nedan. Kopia av faktura Kan beställas efter fakturering. Följesedel För de som använder sig av leveransadresser. Logistik samlingsfakturering Rapporten Logistik samlingsfakturering skapar både pappersfaktura och elektronisk faktura, så den som fakturerar behöver inte tänka på det. Inget ordernummer behöver fyllas i om alla försäljningsordrar som registerats ska faktureras. Man kan bara skapa fakturor av de försäljningsordrar man själv sparat. Välj rätt period om två är öppna samtidigt. Spara beställningen med F12 eller. Sidan 1 av

35 Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik OBS! En e-faktura går iväg till mottagaren i princip samtidigt som faktureringsjobbet är klart. En elektronisk faktura måste därför alltid krediteras vid upptäckta fel, så att även kreditfakturan kommer till kunden elektroniskt. Felaktig e-faktura som gått till kund elektronisk får EJ reverseras. Om någon annan person än den som registrerat en försäljningsorder vill fakturera den, måste den personen spara om försäljningsordern så att användaridentiteten ändras på ordern, se lathund Ändra eller spärra försäljningsorder. Sök fram den gjorda beställningen via Underhåll beställda rapporter. Rapporten (GUPEFAKS) skapar två SO13 (1=e-fakt, 2=papper), en DS05 samt en eller två GL07 (om både pappers och e-faktura skapats). Pappersfaktura: SO13 Faktura att skriva ut och skicka till kund. Elektronisk faktura: SO13 - E-faktura skickas med automatik direkt till kunden via en e-fakturaväxel. Vid e- fakturering skapar SO13-rapporten ingen fakturabild. Längst ner på rapporten kan man se vilket filnamn samt fakturanummer fakturan tilldelats. Sidan 2 av

36 Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik DS05 - Skapar och lägger en kopia av den fakturerade e-fakturan i dokumentarkivet. Kan ses om man söker fram fakturan i Kundreskontran/Fråga/Öppna och historiska poster, se nedan. GL07 Avräkningslista som visar konteringar som bokats upp i huvudboken. Det skapas en GL07 för pappersfakturan och en för e-fakturan om försäljningsordrar för båda har fakurerats. : OBS! Om det på rapporten GL07 står Fellista Batch-Input, har ingen bokning i huvudboken skett. Kontakta då Sidan 3 av

37 Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Se e-faktura i dokumentarkivet: Fakturabilden kan nås från alla frågebilder som ger tillgång till dokumentarkivet, t ex AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fråga/Öppna och historiska poster alla kunder. För att fakturabilden ska kunna visas, är det viktigt att raden Ordernr (rad 30) har ett kryss i kolumnen för Visa. Fyll i fakturanummer på avsedd rad 2, och klicka OK. Ställ markören på frågeresultatet och klicka på ikonen för dokumentarkiv. Markera mappen Fakturabild till försäljningsorder (databas) Dubbelklicka sen på den högra delen av bilden, för att se fakturabilden. Sidan 4 av

38 Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Sidan 5 av

39 Kreditering av kundfaktura AGRESSO Logistik En kreditfaktura ska skickas till kund om en debet skickats och kunden behöver en kreditnota för sitt ekonomisystem. Annars kan fakturan reverseras. En e-faktura får aldrig reverseras utan en kredit måste skickas. En kredit i Logistik kan göras på två olika sätt. Registrera som en ny försäljningsorder men med ett negativt belopp (-) (se lathund Registrering av försäljningsorder på ekonomiwebben) Skriva in order/fakturanummer i underlag för kreditnota. Fördelen med den sistnämnda är att man får alla uppgifter ifyllda samt en referens till kunden om vilken faktura krediten avser. Denna lathund kommer att beskriva det sistnämnda sättet. Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Fakturering-Underlag för kreditnota. Via menyvalet görs hel eller delvis kreditering av tidigare upprättad faktura. Observera: - Det går inte att kreditera en order som inte blivit fakturerad. Denna order ska då spärras - Det är inte heller möjligt att kreditera en faktura som redan är helt krediterad via Underlag för kreditnota alternativt via orderregistrering

40 Kreditering av kundfaktura AGRESSO Logistik Välj att utgå från ordernummer eller fakturanummer: Fyll i önskat värde och tryck på Ladda. Fakturans uppgifter visas: Viktigt är att notera ordernumret som visas då man behöver detta när man sedan ska beställa kreditfakturan. I fältet Returnerat anges hur många av de fakturerade artiklarna som ska krediteras. Tryck på F12 eller för att spara. Följande signal erhålls, numret behöver inte noteras

41 Kreditering av kundfaktura AGRESSO Logistik För att skriva ut kreditnotan, gå till egen meny/fakturering/logistik samlingsfakturering, och fakturera det ursprungliga ordernumret på nytt. Spara beställningen genom att trycka på F12 eller. Ett tips är att kontrollera bokföringsperioden om man ligger i skarven mellan två månader så krediten blir bokförd på rätt period. Skriv ut kreditfakturan via Underhåll beställda rapporter om det ska skickas till kund i papper, annars skickas e-fakturan via systemet. Kontrollera dock rapporten GL07 så alla värden stämmer. Om ett eller flera värden är fel i en e-faktura ska ekonomienheten kontaktas snarast. Kreditfakturan:

42 Kreditering av kundfaktura AGRESSO Logistik Kvittning av debet- och kreditfaktura Kvittning av debet- och kreditfaktura görs av Ekonomienheten när kunden betalar sin faktura samt utnyttjar sin kredit. En manuell kvittning av en kredit och debetfaktura ute på institution får enbart göras i undantagsfall. Det är enbart när man efter samtal med kunden säkerställt att de inte vill ha kreditfakturan skickad till sig då de kommer att plocka bort debetfakturan ur sitt ekonomisystem som detta får göras. Statliga kunder ska alltid få en kredit. För kvittningsrutiner, se lathunden Kvittning av debet- och kreditfakturor på Ekonomiwebben

43 Lathund Fråga på kundfakturor Om man vill se vilka Öppna (obetalda) och Historiska poster (betald, kvittad) som finns på en specifik kund, gå till: Agresso Ekonomi -> Kundreskontra -> Fråga -> Öppna och historiska poster per kund Fyll i önskad kund och tryck tab. Skriv in ansvar på den grå raden och starta sökningen med eller F7. Genom att välja Kvitterat kan man få fram ev. del-inbetalningar på den Öppna posten. Vill man se Historiska poster på kunden, byt ut B till C och starta sökningen med eller F7 Vill man se både öppna och historiska poster ta bort B eller C Sidan 1 av 4

44 Lathund Fråga på kundfakturor Om man vill se vilka Öppna eller Historiska poster som finns på alla kunder gå till: Agresso Ekonomi -> Kundreskontra -> Fråga -> Öppna och historiska poster alla kunder Skriv in ansvar på rad 15 och klicka OK. Alla Öppna poster visas på skärmen, sorterad på kundnummer. För annan sortering, finns två möjligheter. Ställ markören på rubriknamnet och högerklicka för att sortera bara efter rubriken. För sortering av flera kolumner, tryck F7 (kikaren) och sätt 1 i kolumn Sort vid det kolumnnamn du vill sortera på i 1:a hand, 2 i 2:a hand osv Sidan 2 av 4

45 Lathund Fråga på kundfakturor Om man vill fråga på ett specifikt fakturanummer gå till: Agresso Ekonomi -> Kundreskontra -> Fråga -> Öppna och historiska poster alla kunder Skriv in fakturanumret på rad 3. Bocka för B (Öppna poster-obetald) och C (Historiska poster- betald, kvittad) och klicka OK. Öppen eller historisk faktura, se kolumn T (B = öppen, obetald, C historisk, betald el. kvittad). Vid C-markerad faktura, kan man klicka på Kvitterat och inbetalningen/kvittningen syns Sidan 3 av 4

46 Lathund Fråga på kundfakturor För att se betaldag, markera rad 1 och välj Zoom (ALT F6) Sidan 4 av 4

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

FAKTURAPORTALEN - MANUAL

FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindanceportalen presenterar FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindance- version 2009 vår Frågor eller rapportera skanningfel: Marianne Aspenberg ankn 2998 Lösenord och behörigheter: Bijan Shafeie ankn 1365 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer