Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda."

Transkript

1 Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån till verksamheten. Läs mer om Avstämningslista utredningskonto Buntstatusrapport kundreskontran Varför har inte bunten eller fakturan blivit postad? Rapporten visar vad sökt bunt innehåller och om fakturan/inbetalningen är postad. Om fakturan/inbetalningen inte är postad kan du i denna rapport se om fakturan/inbetalningen är postningsbar. Läs mer om Buntstatusrapport kundreskontran Buntöversikt fakturor och kreditfakturor När bunten med fakturor/kreditfakturor är klar och fakturorna/kreditfakturorna avslutade ska "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Läs mer om Buntöversikt fakturor och kreditfakturor Buntöversikt standard- och diversebetalningar När bunten med betalningar är klar ska "Buntöversikt standard- och diversebetalningar" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Buntöversikten måste tas ut för att betalningarna ska bli postade. Läs mer om Buntöversikt standard- och diversebetalningar Fakturerings- och betalningshistorik Har en viss faktura blivit betald? Har en viss kund betalat alla sina fakturor? Rapporten visar dina utställda fakturor och om dessa blivit betalda eller krediterade. Du ser både urspungsfakturans belopp, kreditfakturans belopp och betalningens belopp. I denna rapport ser du också kreditfakturans fakturanummer och betalningens betalningsnummer och datum både för kreditfakturor och betalningar. Läs mer om Fakturerings- och betalningshistorik Förfallna fakturor Vilka fakturor har förfallit till betalning och är fortfarande obetalda? Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Rapporten visar fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, momsbelopp, att betala och dagar sent. Läs mer om Förfallna fakturor 1

2 Försäljningsjournal per huvudbokskonto Vilka fakturor har jag ställt ut på en viss aktivitet? Rapporten visar hur mycket du har fakturerat på en viss kodsträngskombination. Du kan göra ett urval på vilka segment du vill t ex konto, aktivitet osv. Rapporten visar förutom angiven kodsträng, fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, bokföringsdatum och belopp. Läs mer om Försäljningsjournal per huvudbokskonto Försäljningsjournal per kund Vilka fakturor har jag ställt ut till en viss kund? Rapporten visar hur mycket du har fakturerat en viss kund. Rapporten visar fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, fakturadatum, radnummer, bokföringdatum, kodsträng och belopp. Läs mer om Försäljningsjournal per kund Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Rapporten godkänner samtliga fakturor/kreditfakturor i en bunt. Läs mer om Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Inkomstrapport Vilka obetalda fakturor finns på min institution? Vilka inkomster har kommit in på min aktivitet? Rapporten visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för Ekonomienhetens bokföring av inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten visar: typ - fakturanummer/betalnummer, hela kodsträngen d v s konteringen, tillgångsnummer, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran vid inbetalningar och istället kundnamn om det är en faktura som du ställt ut samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Läs mer om Inkomstrapport Inkomstrapport 10.7 Vilka obetalda fakturor finns på min institution? Vilka inkomster har kommit in på ett objekt? Rapporten visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för Ekonomienhetens bokföring av inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten visar: typ - faktnr/betalnr, hela kodsträngen d v s kontering, momskod, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. 2

3 Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Läs mer om Inkomstrapport 10.7 Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor Denna rapport visar vilka kundfakturor som ännu inte godkänts. Läs mer om Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor Kopiera diverse betalningar Detta är ett program som kopierar en tidigare gjord inbetalning. Läs mer om Kopiera diverse betalningar Kravhistorik Vilka fakturor har det skickats ut påminnelser på? Vilka fakturor ska jag lämna till inkasso? I denna rapport kan du se vilka kunder som det har skickats ut påminnelser till. Ekonomienheten skickar ut två påminnelser på varje obetald faktura och har kunden fortfarande inte betalt efter dessa påminnelser ska fakturan lämnas till inkasso. Denna rapport kan användas som ett underlag för att se vilka obetalda fakturor som fortfarande inte är betalda efter två påminnelser. Läs mer om Kravhistorik Kundlista Vilka adresser finns upplagda till en viss kund? I denna rapport kan du se alla upplagda kunder, vilka adresser som finns upplagda på en speciell kund och om kunden är aktiv eller inaktiv. Detta är en fullständig förteckning över alla kunder som finns upplagda vid universitetet. Läs mer om Kundlista Ofullständiga fakturor Rapporten visar de fakturor som du har börjat ställa ut men inte gjort helt färdiga. Om du får fram några fakturor på denna rapport ska dessa antingen göras klara eller om fakturan är felaktig ska den makuleras. En orsak till att fakturan finns med på denna rapport kan vara att du har gjort fakturan klar men glömt att avsluta den. Läs mer om Ofullständiga fakturor Opostade transaktioner Vad är opostat i modulen? Denna rapport visar de transaktioner som inte har blivit postade till redovisningen. De fakturor eller inbetalningar som du gjort samma dag som du beställer rapporten kommer att gå med postningen på kvällen om fakturan är avslutad och om buntöversikt är utskriven för inbetalningar. Finns det äldre transaktioner på denna rapport så måste du åtgärda dessa för att de ska bli postade. Fakturor och kreditfakturor måste avslutas och finns det inbetalningar så måste du skriva ut "Buntöversikt standard och diversebetalningar" för att dessa transaktioner ska bli postade. 3

4 Rapporten rekommenderas att tas ut med jämna mellanrum för uppföljning och åtgärd av opostade verifikationer i modulen. Läs mer om Opostade transaktioner Utestående kundfordringar per kostnadsställe - åldersfördelad Vilka obetalda fakturor har jag på min institution? Hur stora är mina utestående kundfordringar? Denna rapport använder du om du vill se dina utestående kundfordringar summerade per kund och totalt för ditt kostnadsställe. Du kan också välja att bara se utestående kundfordringar för en viss kund. Rapporten visar bara de kunder som har utestående kundfordringar och hur gamla kundfordringarna är. Läs mer om Utestående kundfordringar per kostnadsställe - åldersfördelad Utskrift av enstaka fakturor Detta alternativ används när man vill skriva ut enstaka fakturor. Man behöver inte ange vilken typ av faktura man avser att skriva ut (svensk, utländsk eller kredit) utan systemet skriver ut faktura efter vilken kund eller typ av faktura som utskriften gäller. Läs mer om Utskrift av enstaka fakturor Utskrift av hel bunts fakturor Detta alternativ används när du vill skriva ut en hel bunt med fakturor. Du behöver inte ange vilken typ av faktura du avser att skriva ut (svensk, utländsk eller kredit) utan systemet skriver ut faktura efter vilken kund eller typ av faktura som utskriften gäller. Läs mer om Utskrift av hel bunts fakturor Utställda kreditfakturor Vilka fakturor har jag krediterat? Rapporten visar de kreditfakturor jag ställt ut med datum, belopp både i svenska kronor och eventuell annan valuta och kundnummer. Du ser också i rapporten mot vilken urspungsfaktura kreditfakturan är applicerad. Läs mer om Utställda kreditfakturor Verifikationsnummerlista kundreskontran Vad är registrerat på ett visst verifikationsnummer? Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för uppföljning av makulerade verifikationer. Läs mer om Verifikationsnummerlista kundreskontran 4

5 Avstämningslista utredningskonto Denna rapport är avsedd att underlätta avstämningen av utredningskontot. Avstämningslistan visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån till verksamheten. Rapporten sorteras i beloppsordning, kommentarsordning och transaktionsordning om du inte anger något annat. Kontot är förvalt och behöver inte anges vid beställning. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Avstämningslista utredningskonto". Parametrar Kostnadsställe (obligatoriskt) Ange institutionens huvudkostnadsställe. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Här anger du det datumintervall du vill ta fram rapporten på. Sorteringsordning 1,2,3 (obligatoriskt) Här kan du välja i vilken ordning du vill få ut transaktionerna. Default är att i första hand sortera på "belopp", sedan "kommentar" och sist "bokföringsdatum". Vill du få transaktionerna i en annan ordning kan du ändra sorteringsordningen med hjälp av värdelistan. Valen i värdelistan är följande: Belopp, betalnr, bokföringsdatum, kommentar och transaktionsdatum. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar betalnummer, belopp, bokföringsdatum och kommentar. Belopp som visas med minustecken har kommit in på utredningskontot och belopp som anges utan tecken har bokats bort från utredningskontot. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 5

6 6

7 Buntstatusrapport kundreskontran Rapporten visar vad sökt bunt innehåller och om fakturan/inbetalningen är postad. Om fakturan/inbetalningen inte är postad kan du i rapporten se om fakturan/inbetalningen är postningsbar. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntstatusrapport kundreskontran". Parametrar Buntnamn (valfritt) Skriv in buntnamnet eller delar av det ( t ex ME511%). För sökning på flera buntar, lämna denna parameter blank och gå till nästa parameter. % Sökning på buntnamn (valfritt) Om du fyllt i ett buntnamn i förra parametern kopieras det ned till denna parameter. Klicka på knappen <OK> om du vill köra rapporten för en bunt. Vill du göra en sökning på flera buntar, t ex alla buntar registrerade en viss dag, skriv in namnet och eventuellt din användaridentitet (t ex ME511%). Du kan också söka på alla buntar registrerade på din användaridentitet. Skriv då %användaridentitet%, t ex %ME511ABC%. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar transaktionstyp, kundnamn, faktura- eller betalningsnummer, faktura- eller betalningsbelopp, valuta, om fakturan/betalningen är postningsbar, om transaktionen är postad och verifikationsnumret. Vid inbetalningar så visas istället kommentar under kundnamn. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 7

8 8

9 Buntöversikt fakturor och kreditfakturor När bunten med fakturor/kreditfakturor är registrerad och dessa är avslutade ska rapporten "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor". Parametrar Buntnamn (obligatoriskt) Fyll i hela eller delar av buntnamnet ( t ex ME511%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken som ska skrivas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar dessa uppgifter: Alla fakturarader med beskrivning, kontering och belopp Kundens fullständiga namn och adress Om kunden är en E-fakturakund, kan ta emot bilagor och i så fall hur många bilagor som finns. (Alla kunder är märkta med bilaga Ja inför framtiden men bilagor måste skickas per post tills vidare) På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 9

10 10

11 Buntöversikt standard- och diversebetalningar När bunten med betalningar är klar ska "Buntöversikt standard- och diversebetalningar" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Obs! Buntöversikten måste tas ut för att betalningarna ska bli postade. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntöversikt standard- och diversebetalningar". Parametrar Buntnamn (obligatoriskt) Fyll i hela eller delar av buntnamnet (t ex ME511%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken bunt som ska skrivas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar verifikationsnummer, källa, kontering, belopp och kommentar. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 11

12 12

13 Fakturerings- och betalningshistorik I denna rapport kan du se alla dina utställda fakturor och om dessa har blivit betalda eller krediterade. Du ser både ursprungsfakturans belopp, kreditfakturans belopp och betalningens belopp. I denna rapport ser du även kreditfakturanummer, betalningsnummer och datum både för kreditfakturor och betalningar. Du kan i beställningen avgränsa dig till en speciell kund (namn eller kundnummer), ett datumintervall, ett belopp eller beloppsintervall, ett fakturanummer osv. om det är något speciellt du letar efter. Obs! Rapporten visar en sida per kund. Innan du skriver ut den kan det därför vara bra att kontrollera hur många sidor rapporten består av, då den kan bli ganska omfattande. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Fakturerings- och betalningshistorik". Parametrar Fyller du inte i några urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor på institutionen. Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Ange kundens namn för att se alla fakturor, kreditfakturor och betalningar som är utställda på just den kunden. Från kundnummer - Till kundnummer (valfritt) Ange kundens nummer för stt se alla fakturor, kreditfakturor och betalningar som är utställda på just den kunden. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer eller fakturanummerintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från fakturabelopp - Till fakturabelopp (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Tips! Använd denna parameter om du t ex ställt ut flera fakturor på samma belopp, t ex en konferensavgift och vill se vilka av dessa som blivit betalda. Från utestående fordran - Till utestående fordran (valfritt) Här kan du göra ett urval av alla obetalda fakturor. Lämnar du fältet blankt får du alla dina fakturor, både obetalda och betalda. 13

14 Tips!Vill du bara se obetalda/delbetalda fakturor i rapporten anger du i denna parameter. Från transaktionsdatum - Till transaktionsdatum (valfritt) Transaktionsdatum är det samma som fakturadatum. Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturadatum eller fakturadatumintervall. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Kolumnerna visar: fakturanummer, typ, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, krediterat belopp, justerat belopp, betalt belopp, datum då ev betalning eller kreditering skett, betalnummer och vad som finns kvar att betala. Om fakturan är helt betald står det 0 kr under kolumnen "att betala", det datum då betalningen skett samt fakturans belopp under kolumnen "betalt belopp". Om en faktura är delbetald eller delkrediterad står det resterande beloppet under "att betala", det datum då delbetalningen/delkrediteringen skett samt det delbetalda beloppet under "betalt belopp" och det delkrediterade beloppet under "krediterat belopp". Om en faktura är obetald står fakturans belopp under "att betala". Fälten under "betaln datum" och "betalt belopp" är tomma. Krediterat belopp visas om fakturan krediterats. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 14

15 15

16 Förfallna fakturor I denna rapport ser du vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Du ser också i denna rapport när fakturan skulle ha blivit betald. Du kan i beställningen avgränsa dig till en speciell kund (namn eller kundnummer), från ett visst antal förseningsdagar eller med ett visst förfallet belopp. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Förfallna fakturor". Parametrar Fyller du inte i några urvalsparametrar så får du ut alla dina förfallna fakturor på institutionen. Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund (förvalt) - Du får dina förfallna fakturor sorterade i kundnamnsordning. Att betala - Du får dina förfallna fakturor sorterade i beloppsordning. Rapportdatum (obligatoriskt) Dagens datum är förvalt men du kan även ange ett datum tillbaka i tiden för att se vilka fakturor som ej var betalda en viss datum. Från dagar försenad - Till dagar försenad (valfritt) Ange antal dagar om du bara vill ha ut fakturor som varit förfallna i ett visst antal dagar. Från förfallet belopp - Till förfallet belopp (valfritt) Här kan du göra ett urval på alla förfallna fakturor inom önskat beloppsintervall, t ex för att söka ut förfallna fakturor med större belopp ( t ex ). Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Ange kundnamn om du bara vill se en viss kunds förfallna fakturor. Från kundnummer - Till kundummer (valfritt) Ange kundnummer om du bara vill se en viss kunds förfallna fakturor. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. 16

17 Utskrift : Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, momsbelopp, att betala och dagar sent summerat per kund. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 17

18 18

19 Försäljningsjournal per huvudbokskonto Denna rapport använder du när du vill se hur mycket du har fakturerat på en viss kodsträngskombination. Du kan göra urval på vilka segment du vill t.ex. konto, aktivitet osv. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Försäljningsjournal per huvudbokskonto". Parametrar Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund - Du får dina fakturor sorterade i kundnamnsordning. Fakturanummer- Du får dina fakturor sorterade i fakturanummerordning. Fyller du inte i någon av följande urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor uppdelat per kodsträngskombination. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (valfritt) Här kan du ange datum om du vill se dina utställda fakturor per kodsträngskombination endast under en viss period. Valutakod (valfritt) Här kan du ange valuta om du bara vill se dina utställda fakturor i en viss valuta t.ex. SEK, USD. Från kodsträng - Till kodsträng (valfritt) Ange ditt kostnadsställe (från - till) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller aktivitet. Huvudbokskontotyp (valfritt) Här ska du ange intäkt om du vill se hur mycket du har fakturerat på en vissa aktivitet. Du kan också göra följande val: Fordringar - Då visas bara kundfodringskonteringarna. Intäkt - Då visas bara intäktskonteringarna. Moms - Då visas bara momskonteringarna. Lämnar du fältet blankt så visas dina utställda kundfakturor uppdelat i fordringar, intäkter och moms. Postningsstatus (valfritt) 19

20 Här kan du ange om du vill se alla fakturor eller om du bara vill se postade eller opostade fakturor. Lämnar du fältet blankt visas alla fakturor. Du kan göra följande val: Alla - Alla fakturor visas. Ej överförd - Opostade fakturor visas. Överförd - Postade fakturor visas. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar förutom angiven kodsträng, fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, bokföringsdatum och belopp. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 20

21 21

22 Försäljningsjournal per kund Denna rapport använder du om du vill se hur mycket du har fakturerat dina olika kunder. Rapporten visar de olika fakturornas konteringar men du kan inte göra urval på de olika delarna i kodsträngen. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Försäljningsjournal per kund". Parametrar Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund - Du får dina fakturor sorterade i kundnamnsordning. Fakturanummer - Du får dina fakturor sorterade i fakturanummerordning Fyller du inte i någon av följande urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor uppdelat per kund. Rapport efter rad (obligatoriskt) Fyll i med "Ja" som är förvalt. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (valfritt) Här kan du ange bokföringsdatum om du vill se dina utställda fakturor per kund endast under en viss period. Från fakturadatum- Till fakturadatum (valfritt) Här kan du ange ett fakturadatum om du vill se dina utställda fakturor per kund endast under en viss period. Valutakod (valfritt) Här kan du ange valuta om du bara vill se dina utställda fakturor i en viss valuta t.ex. SEK, USD. Från kostnadställe - Till kostnadsställe (valfritt) Här kan du ange kostnadställe från - till som du vill begränsa rapporten till. Postningsstatus (valfritt) Här kan du ange om du vill se alla fakturor eller om du bara vill se postade eller opostade fakturor. Lämnar du fältet blankt visas alla fakturor. 22

23 Du kan göra följande val: Alla - Alla fakturor visas. Ej överförd - Opostade fakturor visas. Överförd - Postade fakturor visas. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer eller fakturanummerintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till en viss kund. Vill du se alla dina kunder lämnar du fältet blankt. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, fakturadatum, radnummer, bokföringsdatum, kodsträng och belopp. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 23

24 24

25 Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Denna rapport godkänner en hel bunts fakturor/kreditfakturor. Buntöversikt fakturor och kreditfakturor måste ha körts först, annars avslutas jobbet med varning. Rapporten ger ingen utdata. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt. Buntnamn (obligatoriskt) Ange buntens namn Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten ger ingen utdata. 25

26 Inkomstrapport Denna rapport visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för bokföring som är gjord på balanskonto t.ex. inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten används lämpligast för att stämma av att alla inkomster kommit in. Inkomstrapporten visar i detalj vad som bokförts i kundreskontran. Observera att de statsbudgetmedel som vidarefördelas i redovisningen inte syns här. Här syns förutom kundfakturor och övriga inbetalningar alla de rättelser som sker av inbetalningar. Du kan välja att titta på hela kostnadsstället eller enbart på en eller flera aktiviteter osv. Obs! Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Inkomstrapport". Parametrar Från urvalsgrupp - Till urvalsgrupp (Valfritt) Ange från och till vilken urvalsgrupp du vill ta ut rapporten på. Från kodsträng - Till kodsträng (Valfritt) Ange ditt kostnadsställe (från - till) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller aktivitet. Klicka på knappen <OK>. Från bokf. datum - Till bokf. datum (Valfritt) Ange från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut på. Transaktionstyp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till diverse betalningar, fakturor, kreditfakturor, justeringar eller övriga inbetalningar. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från Fakturanr/Betalnr - Till Fakturanr/Betalnr (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer/betalningsnummer eller intervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från belopp - Till belopp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. 26

27 Summeringsnivå (Obligatoriskt) "Totalt" är förifyllt. Här väljer du om du vill ha inkomsterna listade och summerade per kostnadsställe, aktivitet, urvalsgrupp eller verksamhet. Betalda fakturor (Valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja" och vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Tips!När du bara vill se alla obetalda fakturor måste du även i fältet transaktionstyp välja faktura. Rapporten visar bara dina obetalda fakturor och under betaldatum står det Ej bet. Obs! Om du valt ej betalda fakturor och du på din rapport får några fakturor som har betaldatum, så beror det på att fakturan har blivit krediterad och det är i dessa fall krediteringsdatum som står som betaldatum. Kundnamn (Valfritt) Här kan du välja att ta ut rapporten för en viss kund, du kan ta hjälp av %-tecken. Tillgång (Obligatoriskt) "Nej" är förifyllt, då visas alla transaktioner. Ändrar du till "Ja" så visas bara dina sålda anläggningstillgångar i rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar: typ - fakturanummer/betalnummer, hela kodsträngen d.v.s. konteringen, tillgångsnummer, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran när det gäller inbetalningar och istället kundnamn om det är en faktura som du ställt ut samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 27

28 28

29 Inkomstrapport 10.7 Denna rapport visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för bokföring som är gjord på balanskonto t.ex. inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten används lämpligast för att stämma av att alla inkomster kommit in. Inkomstrapporten visar i detalj vad som bokats in i kundreskontran. Observera att de statsbudgetmedel som vidarefördelas i redovisningen inte syns här. Här syns förutom kundfakturor och övriga inbetalningar alla de rättelser som sker av inbetalningar. Du kan välja att titta på hela kostnadsstället eller enbart på ett eller flera objekt osv. Obs! Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Inkomstrapport ". Parametrar Från kodsträng - Till kodsträng (Obligatoriskt) Ange ditt kostnadsställe (låg - hög) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller objekt. Ta bort ev nollor! Tryck <OK>. Från bokf. datum - Till bokf. datum (Obligatoriskt) Här anger du den period du vill titta på med formatet DD-MÅN-ÅR (01-DEC-2000). Transaktionstyp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till diverse betalningar, fakturor, kreditfakturor eller övriga inbetalningar. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från Fakturanr/Betalnr - Till Fakturanr/Betalnr (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer/betalningsnummer eller intervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från belopp - Till belopp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Summeringsnivå (Obligatoriskt) "Ingen" är förifyllt. Här väljer du om du vill ha inkomsterna listade och summerade per kostnadsställe, objekt 29

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING...6 1.1

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer