Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda."

Transkript

1 Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån till verksamheten. Läs mer om Avstämningslista utredningskonto Buntstatusrapport kundreskontran Varför har inte bunten eller fakturan blivit postad? Rapporten visar vad sökt bunt innehåller och om fakturan/inbetalningen är postad. Om fakturan/inbetalningen inte är postad kan du i denna rapport se om fakturan/inbetalningen är postningsbar. Läs mer om Buntstatusrapport kundreskontran Buntöversikt fakturor och kreditfakturor När bunten med fakturor/kreditfakturor är klar och fakturorna/kreditfakturorna avslutade ska "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Läs mer om Buntöversikt fakturor och kreditfakturor Buntöversikt standard- och diversebetalningar När bunten med betalningar är klar ska "Buntöversikt standard- och diversebetalningar" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Buntöversikten måste tas ut för att betalningarna ska bli postade. Läs mer om Buntöversikt standard- och diversebetalningar Fakturerings- och betalningshistorik Har en viss faktura blivit betald? Har en viss kund betalat alla sina fakturor? Rapporten visar dina utställda fakturor och om dessa blivit betalda eller krediterade. Du ser både urspungsfakturans belopp, kreditfakturans belopp och betalningens belopp. I denna rapport ser du också kreditfakturans fakturanummer och betalningens betalningsnummer och datum både för kreditfakturor och betalningar. Läs mer om Fakturerings- och betalningshistorik Förfallna fakturor Vilka fakturor har förfallit till betalning och är fortfarande obetalda? Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Rapporten visar fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, momsbelopp, att betala och dagar sent. Läs mer om Förfallna fakturor 1

2 Försäljningsjournal per huvudbokskonto Vilka fakturor har jag ställt ut på en viss aktivitet? Rapporten visar hur mycket du har fakturerat på en viss kodsträngskombination. Du kan göra ett urval på vilka segment du vill t ex konto, aktivitet osv. Rapporten visar förutom angiven kodsträng, fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, bokföringsdatum och belopp. Läs mer om Försäljningsjournal per huvudbokskonto Försäljningsjournal per kund Vilka fakturor har jag ställt ut till en viss kund? Rapporten visar hur mycket du har fakturerat en viss kund. Rapporten visar fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, fakturadatum, radnummer, bokföringdatum, kodsträng och belopp. Läs mer om Försäljningsjournal per kund Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Rapporten godkänner samtliga fakturor/kreditfakturor i en bunt. Läs mer om Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Inkomstrapport Vilka obetalda fakturor finns på min institution? Vilka inkomster har kommit in på min aktivitet? Rapporten visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för Ekonomienhetens bokföring av inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten visar: typ - fakturanummer/betalnummer, hela kodsträngen d v s konteringen, tillgångsnummer, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran vid inbetalningar och istället kundnamn om det är en faktura som du ställt ut samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Läs mer om Inkomstrapport Inkomstrapport 10.7 Vilka obetalda fakturor finns på min institution? Vilka inkomster har kommit in på ett objekt? Rapporten visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för Ekonomienhetens bokföring av inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten visar: typ - faktnr/betalnr, hela kodsträngen d v s kontering, momskod, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. 2

3 Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Läs mer om Inkomstrapport 10.7 Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor Denna rapport visar vilka kundfakturor som ännu inte godkänts. Läs mer om Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor Kopiera diverse betalningar Detta är ett program som kopierar en tidigare gjord inbetalning. Läs mer om Kopiera diverse betalningar Kravhistorik Vilka fakturor har det skickats ut påminnelser på? Vilka fakturor ska jag lämna till inkasso? I denna rapport kan du se vilka kunder som det har skickats ut påminnelser till. Ekonomienheten skickar ut två påminnelser på varje obetald faktura och har kunden fortfarande inte betalt efter dessa påminnelser ska fakturan lämnas till inkasso. Denna rapport kan användas som ett underlag för att se vilka obetalda fakturor som fortfarande inte är betalda efter två påminnelser. Läs mer om Kravhistorik Kundlista Vilka adresser finns upplagda till en viss kund? I denna rapport kan du se alla upplagda kunder, vilka adresser som finns upplagda på en speciell kund och om kunden är aktiv eller inaktiv. Detta är en fullständig förteckning över alla kunder som finns upplagda vid universitetet. Läs mer om Kundlista Ofullständiga fakturor Rapporten visar de fakturor som du har börjat ställa ut men inte gjort helt färdiga. Om du får fram några fakturor på denna rapport ska dessa antingen göras klara eller om fakturan är felaktig ska den makuleras. En orsak till att fakturan finns med på denna rapport kan vara att du har gjort fakturan klar men glömt att avsluta den. Läs mer om Ofullständiga fakturor Opostade transaktioner Vad är opostat i modulen? Denna rapport visar de transaktioner som inte har blivit postade till redovisningen. De fakturor eller inbetalningar som du gjort samma dag som du beställer rapporten kommer att gå med postningen på kvällen om fakturan är avslutad och om buntöversikt är utskriven för inbetalningar. Finns det äldre transaktioner på denna rapport så måste du åtgärda dessa för att de ska bli postade. Fakturor och kreditfakturor måste avslutas och finns det inbetalningar så måste du skriva ut "Buntöversikt standard och diversebetalningar" för att dessa transaktioner ska bli postade. 3

4 Rapporten rekommenderas att tas ut med jämna mellanrum för uppföljning och åtgärd av opostade verifikationer i modulen. Läs mer om Opostade transaktioner Utestående kundfordringar per kostnadsställe - åldersfördelad Vilka obetalda fakturor har jag på min institution? Hur stora är mina utestående kundfordringar? Denna rapport använder du om du vill se dina utestående kundfordringar summerade per kund och totalt för ditt kostnadsställe. Du kan också välja att bara se utestående kundfordringar för en viss kund. Rapporten visar bara de kunder som har utestående kundfordringar och hur gamla kundfordringarna är. Läs mer om Utestående kundfordringar per kostnadsställe - åldersfördelad Utskrift av enstaka fakturor Detta alternativ används när man vill skriva ut enstaka fakturor. Man behöver inte ange vilken typ av faktura man avser att skriva ut (svensk, utländsk eller kredit) utan systemet skriver ut faktura efter vilken kund eller typ av faktura som utskriften gäller. Läs mer om Utskrift av enstaka fakturor Utskrift av hel bunts fakturor Detta alternativ används när du vill skriva ut en hel bunt med fakturor. Du behöver inte ange vilken typ av faktura du avser att skriva ut (svensk, utländsk eller kredit) utan systemet skriver ut faktura efter vilken kund eller typ av faktura som utskriften gäller. Läs mer om Utskrift av hel bunts fakturor Utställda kreditfakturor Vilka fakturor har jag krediterat? Rapporten visar de kreditfakturor jag ställt ut med datum, belopp både i svenska kronor och eventuell annan valuta och kundnummer. Du ser också i rapporten mot vilken urspungsfaktura kreditfakturan är applicerad. Läs mer om Utställda kreditfakturor Verifikationsnummerlista kundreskontran Vad är registrerat på ett visst verifikationsnummer? Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för uppföljning av makulerade verifikationer. Läs mer om Verifikationsnummerlista kundreskontran 4

5 Avstämningslista utredningskonto Denna rapport är avsedd att underlätta avstämningen av utredningskontot. Avstämningslistan visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån till verksamheten. Rapporten sorteras i beloppsordning, kommentarsordning och transaktionsordning om du inte anger något annat. Kontot är förvalt och behöver inte anges vid beställning. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Avstämningslista utredningskonto". Parametrar Kostnadsställe (obligatoriskt) Ange institutionens huvudkostnadsställe. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Här anger du det datumintervall du vill ta fram rapporten på. Sorteringsordning 1,2,3 (obligatoriskt) Här kan du välja i vilken ordning du vill få ut transaktionerna. Default är att i första hand sortera på "belopp", sedan "kommentar" och sist "bokföringsdatum". Vill du få transaktionerna i en annan ordning kan du ändra sorteringsordningen med hjälp av värdelistan. Valen i värdelistan är följande: Belopp, betalnr, bokföringsdatum, kommentar och transaktionsdatum. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar betalnummer, belopp, bokföringsdatum och kommentar. Belopp som visas med minustecken har kommit in på utredningskontot och belopp som anges utan tecken har bokats bort från utredningskontot. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 5

6 6

7 Buntstatusrapport kundreskontran Rapporten visar vad sökt bunt innehåller och om fakturan/inbetalningen är postad. Om fakturan/inbetalningen inte är postad kan du i rapporten se om fakturan/inbetalningen är postningsbar. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntstatusrapport kundreskontran". Parametrar Buntnamn (valfritt) Skriv in buntnamnet eller delar av det ( t ex ME511%). För sökning på flera buntar, lämna denna parameter blank och gå till nästa parameter. % Sökning på buntnamn (valfritt) Om du fyllt i ett buntnamn i förra parametern kopieras det ned till denna parameter. Klicka på knappen <OK> om du vill köra rapporten för en bunt. Vill du göra en sökning på flera buntar, t ex alla buntar registrerade en viss dag, skriv in namnet och eventuellt din användaridentitet (t ex ME511%). Du kan också söka på alla buntar registrerade på din användaridentitet. Skriv då %användaridentitet%, t ex %ME511ABC%. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar transaktionstyp, kundnamn, faktura- eller betalningsnummer, faktura- eller betalningsbelopp, valuta, om fakturan/betalningen är postningsbar, om transaktionen är postad och verifikationsnumret. Vid inbetalningar så visas istället kommentar under kundnamn. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 7

8 8

9 Buntöversikt fakturor och kreditfakturor När bunten med fakturor/kreditfakturor är registrerad och dessa är avslutade ska rapporten "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntöversikt fakturor och kreditfakturor". Parametrar Buntnamn (obligatoriskt) Fyll i hela eller delar av buntnamnet ( t ex ME511%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken som ska skrivas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar dessa uppgifter: Alla fakturarader med beskrivning, kontering och belopp Kundens fullständiga namn och adress Om kunden är en E-fakturakund, kan ta emot bilagor och i så fall hur många bilagor som finns. (Alla kunder är märkta med bilaga Ja inför framtiden men bilagor måste skickas per post tills vidare) På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 9

10 10

11 Buntöversikt standard- och diversebetalningar När bunten med betalningar är klar ska "Buntöversikt standard- och diversebetalningar" tas ut och skrivas under av registreraren och den som har rätt att teckna bokföringsorder. Obs! Buntöversikten måste tas ut för att betalningarna ska bli postade. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Buntöversikt standard- och diversebetalningar". Parametrar Buntnamn (obligatoriskt) Fyll i hela eller delar av buntnamnet (t ex ME511%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken bunt som ska skrivas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar verifikationsnummer, källa, kontering, belopp och kommentar. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 11

12 12

13 Fakturerings- och betalningshistorik I denna rapport kan du se alla dina utställda fakturor och om dessa har blivit betalda eller krediterade. Du ser både ursprungsfakturans belopp, kreditfakturans belopp och betalningens belopp. I denna rapport ser du även kreditfakturanummer, betalningsnummer och datum både för kreditfakturor och betalningar. Du kan i beställningen avgränsa dig till en speciell kund (namn eller kundnummer), ett datumintervall, ett belopp eller beloppsintervall, ett fakturanummer osv. om det är något speciellt du letar efter. Obs! Rapporten visar en sida per kund. Innan du skriver ut den kan det därför vara bra att kontrollera hur många sidor rapporten består av, då den kan bli ganska omfattande. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Fakturerings- och betalningshistorik". Parametrar Fyller du inte i några urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor på institutionen. Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Ange kundens namn för att se alla fakturor, kreditfakturor och betalningar som är utställda på just den kunden. Från kundnummer - Till kundnummer (valfritt) Ange kundens nummer för stt se alla fakturor, kreditfakturor och betalningar som är utställda på just den kunden. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer eller fakturanummerintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från fakturabelopp - Till fakturabelopp (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Tips! Använd denna parameter om du t ex ställt ut flera fakturor på samma belopp, t ex en konferensavgift och vill se vilka av dessa som blivit betalda. Från utestående fordran - Till utestående fordran (valfritt) Här kan du göra ett urval av alla obetalda fakturor. Lämnar du fältet blankt får du alla dina fakturor, både obetalda och betalda. 13

14 Tips!Vill du bara se obetalda/delbetalda fakturor i rapporten anger du i denna parameter. Från transaktionsdatum - Till transaktionsdatum (valfritt) Transaktionsdatum är det samma som fakturadatum. Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturadatum eller fakturadatumintervall. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Kolumnerna visar: fakturanummer, typ, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, krediterat belopp, justerat belopp, betalt belopp, datum då ev betalning eller kreditering skett, betalnummer och vad som finns kvar att betala. Om fakturan är helt betald står det 0 kr under kolumnen "att betala", det datum då betalningen skett samt fakturans belopp under kolumnen "betalt belopp". Om en faktura är delbetald eller delkrediterad står det resterande beloppet under "att betala", det datum då delbetalningen/delkrediteringen skett samt det delbetalda beloppet under "betalt belopp" och det delkrediterade beloppet under "krediterat belopp". Om en faktura är obetald står fakturans belopp under "att betala". Fälten under "betaln datum" och "betalt belopp" är tomma. Krediterat belopp visas om fakturan krediterats. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 14

15 15

16 Förfallna fakturor I denna rapport ser du vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Du ser också i denna rapport när fakturan skulle ha blivit betald. Du kan i beställningen avgränsa dig till en speciell kund (namn eller kundnummer), från ett visst antal förseningsdagar eller med ett visst förfallet belopp. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Förfallna fakturor". Parametrar Fyller du inte i några urvalsparametrar så får du ut alla dina förfallna fakturor på institutionen. Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund (förvalt) - Du får dina förfallna fakturor sorterade i kundnamnsordning. Att betala - Du får dina förfallna fakturor sorterade i beloppsordning. Rapportdatum (obligatoriskt) Dagens datum är förvalt men du kan även ange ett datum tillbaka i tiden för att se vilka fakturor som ej var betalda en viss datum. Från dagar försenad - Till dagar försenad (valfritt) Ange antal dagar om du bara vill ha ut fakturor som varit förfallna i ett visst antal dagar. Från förfallet belopp - Till förfallet belopp (valfritt) Här kan du göra ett urval på alla förfallna fakturor inom önskat beloppsintervall, t ex för att söka ut förfallna fakturor med större belopp ( t ex ). Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Ange kundnamn om du bara vill se en viss kunds förfallna fakturor. Från kundnummer - Till kundummer (valfritt) Ange kundnummer om du bara vill se en viss kunds förfallna fakturor. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. 16

17 Utskrift : Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, momsbelopp, att betala och dagar sent summerat per kund. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 17

18 18

19 Försäljningsjournal per huvudbokskonto Denna rapport använder du när du vill se hur mycket du har fakturerat på en viss kodsträngskombination. Du kan göra urval på vilka segment du vill t.ex. konto, aktivitet osv. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Försäljningsjournal per huvudbokskonto". Parametrar Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund - Du får dina fakturor sorterade i kundnamnsordning. Fakturanummer- Du får dina fakturor sorterade i fakturanummerordning. Fyller du inte i någon av följande urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor uppdelat per kodsträngskombination. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (valfritt) Här kan du ange datum om du vill se dina utställda fakturor per kodsträngskombination endast under en viss period. Valutakod (valfritt) Här kan du ange valuta om du bara vill se dina utställda fakturor i en viss valuta t.ex. SEK, USD. Från kodsträng - Till kodsträng (valfritt) Ange ditt kostnadsställe (från - till) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller aktivitet. Huvudbokskontotyp (valfritt) Här ska du ange intäkt om du vill se hur mycket du har fakturerat på en vissa aktivitet. Du kan också göra följande val: Fordringar - Då visas bara kundfodringskonteringarna. Intäkt - Då visas bara intäktskonteringarna. Moms - Då visas bara momskonteringarna. Lämnar du fältet blankt så visas dina utställda kundfakturor uppdelat i fordringar, intäkter och moms. Postningsstatus (valfritt) 19

20 Här kan du ange om du vill se alla fakturor eller om du bara vill se postade eller opostade fakturor. Lämnar du fältet blankt visas alla fakturor. Du kan göra följande val: Alla - Alla fakturor visas. Ej överförd - Opostade fakturor visas. Överförd - Postade fakturor visas. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar förutom angiven kodsträng, fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, bokföringsdatum och belopp. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 20

21 21

22 Försäljningsjournal per kund Denna rapport använder du om du vill se hur mycket du har fakturerat dina olika kunder. Rapporten visar de olika fakturornas konteringar men du kan inte göra urval på de olika delarna i kodsträngen. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Försäljningsjournal per kund". Parametrar Sortera efter (obligatoriskt) Här kan du välja mellan följande sorteringsordning: Kund - Du får dina fakturor sorterade i kundnamnsordning. Fakturanummer - Du får dina fakturor sorterade i fakturanummerordning Fyller du inte i någon av följande urvalsparametrar så får du ut alla dina utställda fakturor uppdelat per kund. Rapport efter rad (obligatoriskt) Fyll i med "Ja" som är förvalt. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (valfritt) Här kan du ange bokföringsdatum om du vill se dina utställda fakturor per kund endast under en viss period. Från fakturadatum- Till fakturadatum (valfritt) Här kan du ange ett fakturadatum om du vill se dina utställda fakturor per kund endast under en viss period. Valutakod (valfritt) Här kan du ange valuta om du bara vill se dina utställda fakturor i en viss valuta t.ex. SEK, USD. Från kostnadställe - Till kostnadsställe (valfritt) Här kan du ange kostnadställe från - till som du vill begränsa rapporten till. Postningsstatus (valfritt) Här kan du ange om du vill se alla fakturor eller om du bara vill se postade eller opostade fakturor. Lämnar du fältet blankt visas alla fakturor. 22

23 Du kan göra följande val: Alla - Alla fakturor visas. Ej överförd - Opostade fakturor visas. Överförd - Postade fakturor visas. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer eller fakturanummerintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från kundnamn - Till kundnamn (valfritt) Här kan du begränsa sökningen till en viss kund. Vill du se alla dina kunder lämnar du fältet blankt. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar fakturanummer, fakturatyp, kundnamn, kundnummer, fakturadatum, radnummer, bokföringsdatum, kodsträng och belopp. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 23

24 24

25 Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt Denna rapport godkänner en hel bunts fakturor/kreditfakturor. Buntöversikt fakturor och kreditfakturor måste ha körts först, annars avslutas jobbet med varning. Rapporten ger ingen utdata. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt. Buntnamn (obligatoriskt) Ange buntens namn Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör>. Rapporten ger ingen utdata. 25

26 Inkomstrapport Denna rapport visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för bokföring som är gjord på balanskonto t.ex. inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten används lämpligast för att stämma av att alla inkomster kommit in. Inkomstrapporten visar i detalj vad som bokförts i kundreskontran. Observera att de statsbudgetmedel som vidarefördelas i redovisningen inte syns här. Här syns förutom kundfakturor och övriga inbetalningar alla de rättelser som sker av inbetalningar. Du kan välja att titta på hela kostnadsstället eller enbart på en eller flera aktiviteter osv. Obs! Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Inkomstrapport". Parametrar Från urvalsgrupp - Till urvalsgrupp (Valfritt) Ange från och till vilken urvalsgrupp du vill ta ut rapporten på. Från kodsträng - Till kodsträng (Valfritt) Ange ditt kostnadsställe (från - till) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller aktivitet. Klicka på knappen <OK>. Från bokf. datum - Till bokf. datum (Valfritt) Ange från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut på. Transaktionstyp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till diverse betalningar, fakturor, kreditfakturor, justeringar eller övriga inbetalningar. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från Fakturanr/Betalnr - Till Fakturanr/Betalnr (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer/betalningsnummer eller intervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från belopp - Till belopp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. 26

27 Summeringsnivå (Obligatoriskt) "Totalt" är förifyllt. Här väljer du om du vill ha inkomsterna listade och summerade per kostnadsställe, aktivitet, urvalsgrupp eller verksamhet. Betalda fakturor (Valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja" och vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Tips!När du bara vill se alla obetalda fakturor måste du även i fältet transaktionstyp välja faktura. Rapporten visar bara dina obetalda fakturor och under betaldatum står det Ej bet. Obs! Om du valt ej betalda fakturor och du på din rapport får några fakturor som har betaldatum, så beror det på att fakturan har blivit krediterad och det är i dessa fall krediteringsdatum som står som betaldatum. Kundnamn (Valfritt) Här kan du välja att ta ut rapporten för en viss kund, du kan ta hjälp av %-tecken. Tillgång (Obligatoriskt) "Nej" är förifyllt, då visas alla transaktioner. Ändrar du till "Ja" så visas bara dina sålda anläggningstillgångar i rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande...". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör>. Rapporten visar: typ - fakturanummer/betalnummer, hela kodsträngen d.v.s. konteringen, tillgångsnummer, bokföringsdatum, belopp, kommentar som angetts vid registrering i kundreskontran när det gäller inbetalningar och istället kundnamn om det är en faktura som du ställt ut samt betaldatum. Om fakturan är krediterad så visas under betaldatum istället krediteringsdatum. Om fakturan inte blivit betald så står det under betaldatum: Ej bet. Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 27

28 28

29 Inkomstrapport 10.7 Denna rapport visar allt som bokförts i kundreskontran med undantag för bokföring som är gjord på balanskonto t.ex. inbetalningar på institutionernas utredningskonto för inkomster. Här syns alla kundfakturor och alla övriga inbetalningar som bidrag och statsbudgetmedel. Rapporten används lämpligast för att stämma av att alla inkomster kommit in. Inkomstrapporten visar i detalj vad som bokats in i kundreskontran. Observera att de statsbudgetmedel som vidarefördelas i redovisningen inte syns här. Här syns förutom kundfakturor och övriga inbetalningar alla de rättelser som sker av inbetalningar. Du kan välja att titta på hela kostnadsstället eller enbart på ett eller flera objekt osv. Obs! Intäkter visas utan tecken och intäktsreduktioner med minustecken. Beställning av rapporten Modul: Kundreskontra. Navigatorn: Rapporter/Beställ rapporter o fakt.utskr. Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan, välj rapport "Inkomstrapport ". Parametrar Från kodsträng - Till kodsträng (Obligatoriskt) Ange ditt kostnadsställe (låg - hög) och ev andra segment som du vill begränsa rapporten till, t.ex. verksamhet eller objekt. Ta bort ev nollor! Tryck <OK>. Från bokf. datum - Till bokf. datum (Obligatoriskt) Här anger du den period du vill titta på med formatet DD-MÅN-ÅR (01-DEC-2000). Transaktionstyp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till diverse betalningar, fakturor, kreditfakturor eller övriga inbetalningar. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från Fakturanr/Betalnr - Till Fakturanr/Betalnr (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst fakturanummer/betalningsnummer eller intervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Från belopp - Till belopp (Valfritt) Här kan du begränsa sökningen till ett visst belopp eller beloppsintervall. Vill du se allt lämnar du fältet blankt. Summeringsnivå (Obligatoriskt) "Ingen" är förifyllt. Här väljer du om du vill ha inkomsterna listade och summerade per kostnadsställe, objekt 29

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående.

DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående. Sida 1 DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående. Programmet innehåller följande: - Fakturering med kundregister och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal.

Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal. Vad är journaler i DPR bokföring? Journaler är ett systematiskt verktyg för att registrera, skriva ut och hålla ordning på verifikationerna som avser kundfordringar, leverantörsskulder och löner. Just

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer