1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA VERIFIKATION RÄTTA VERIFIKATION... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11"

Transkript

1 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation översikt 6 Flöde 6 Registrera ny verifikation 7 3. RÄTTA VERIFIKATION Rätta opostad verifikation 11 Ta bort opostad verifikation 14 Rätta postad verifikation 17 4A. OMBOKA BACKA VERIFIKATION B. OMBOKA BACKA BUNT KOPIERA VERIFIKATION SÖKFORMULÄR Sök konto 27 Sök verifikation 32 Sök opostade buntar LÄGG UPP AKTIVITET Ändra, ta bort eller avaktivera aktivitet LÄGG UPP FRITT FÄLT Ändra, ta bort eller avaktivera fritt fält LÄGG UPP URVALSGRUPP Lista urvalsgrupper 41 Söka upp urvalsgrupper 41 Ta bort, ändra eller avaktivera urvalsgrupper FÖRDELNING AV INDIREKTA KOSTNADER Lägg upp fördelningsnycklar 45 Ändra eller ta bort fördelningsnycklar 46 Redovisning (uppdaterad ) 1

2 Lista fördelningsnycklar GRANSKNING I REDOVISNINGSMODULEN FÖRTECKNING ÖVER KÄLLOR OCH KATEGORIER Kategori 49 Källa 51 Redovisning (uppdaterad ) 2

3 1. Modulens syfte och uppbyggnad Syfte Redovisningsmodulens syfte är att samla alla transaktioner, dels från försystemen Lupin, leverantörsreskontran, kundreskontran, anläggningsmodulen, internfaktureringen samt lönesystemet PRIMULA och Lupos och dels de som skapats direkt i redovisningsmodulen. Det är i redovisningsmodulen du kan få en helhetsbild över din redovisning. Här kan du ta ut rapporter och följa upp de olika verksamheter som bedrivs på institutionen eller avdelningen. Det är endast i ett fåtal fall som redovisningsmodulen används för registrering. Vilka det gäller framgår av denna manual. Redovisningsmodulen Redovisningsmodulen består av en räkenskapsbok - en huvudbok. Huvudboken innehåller alla intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder. Händelser i huvudboken Registrering och rättning sker i första hand i försystemen, men i vissa fall ska rättning ske i huvudboken. Rättning av betald leverantörsfaktura Rättning av postad internfaktura Rättning av anläggningstillgång där avskrivningar körts tidigare år Följande händelser registreras manuellt i huvudboken: Ombokning av löner (kan även göras i lönesystemet PRIMULA) Vidarefördelning av vissa intäkter och kostnader inom en institution eller avdelning, t ex statsbudgetmedel särskilda tilldelningar från institution till avdelning Manuella periodiseringar Följande händelser bokförs med automatik i huvudboken: Fördelning av indirekta kostnader och intäkter Påläggsbokföring av indirekta kostnader Lönedebiteringar från lönesystemet PRIMULA Periodisering av intäkter (förutbetalda och upplupna intäkter) från per/res- verktyget Periodisering av kostnader (upplupna löner, bokföring av semesterlöneskuld o s v) Resultatavräkning Redovisning (uppdaterad ) 3

4 Kommunikation Flödet till redovisningsmodulen I redovisningsmodulen samlas all information från försystemen tillsammans med den information som registrerats direkt i modulen. Information från försystemen förs över automatiskt dagligen eller månatligen till redovisningsmodulen vid s k postningar. Dessa sker centralt. Dagligen utförs följande steg: Steg 1 Alla godkända transaktioner från Lupin, leverantörsreskontra, kundreskontra, internfakturering samt vissa ombokningskonteringar från anläggning postas i respektive modul. Steg 2 Automatiska konteringar, t ex påläggsbokföring av indirekta kostnader, skapas. Steg 3 Transaktioner från försystemen och transaktioner registrerade i huvudboken postas i redovisningen. Månatligen sker: Avskrivningsbokföring tillgångsuppbokningar, aktiveringar och avskrivningar bokförs i huvudboken. Efter avskrivningsbokföring finns i huvudboken alla de transaktioner samlade som registrerats i Orfi fram till den siste i aktuell månad. Genom att ta ut rapporter ur huvudboken kan institutionen följa upp sin verksamhet. Det är endast i samband med helårs-, delårs- och kvartalsbokslut som institutionen kan ta fram en fullständig resultatoch balansräkning eftersom det är då vi bokför periodiseringar av pågående projekt. Redovisning (uppdaterad ) 4

5 Funktioner i redovisningsmodulen I redovisningsmodulen finns följande funktioner: Registrering Registrering av verifikation Rättning av verifikation Ombokning av verifikation Kopiering av verifikation Sök Sök konto Sök verifikation Lägg upp Lägg upp aktiviteter och fria fält Lägg upp fördelningsnycklar för fördelning av indirekta kostnader Lägg upp urvalsgrupper Redovisning (uppdaterad ) 5

6 2. Registrera verifikation Formuläret Registrera verifikation översikt Detta formulär används till att: skapa en ny verifikation skapa en ombokning av en tidigare registrerad och postad verifikation rätta en opostad bunt eller verifikation ta bort en opostad bunt eller verifikation söka efter en bunt eller verifikation Översikt Formuläret Registrera verifikation har tre nivåer: Bunt Verifikation Transaktion Bunt På buntnivå kan information om bunten anges, t ex en kontrollsumma. (Bunten kan innehålla ett obegränsat antal verifikationer). Verifikation Här finns bl a fältet kategori, se kapitel 12, Förteckning över källor och kategorier och fältet bokföringsdatum. Beskrivningstext och kontrollsumma är frivilliga uppgifter. När verifikationen sparas skapas verifikationsnumret automatiskt. Transaktion Denna nivå innehåller konteringsraderna (obegränsat antal) och fält för beskrivningstext. Flöde Flödet när en bunt registreras är följande: Registrera en bunt med en eller flera fullständiga verifikationer. Spara. Skriv ut buntöversikt. Lämna buntöversikt och underlag för bokföring till granskning. Postning (sker automatiskt när buntöversikt skrivits ut). Redovisning (uppdaterad ) 6

7 Registrera ny verifikation För att registrera en ny verifikation går du till Navigator: Registrera/Verifikation. I fönstret Sök efter verifikationer klickar du på knappen <Ny bunt>. Registrera bunt Bunt: Buntnamnet kommer automatiskt och består av datum, användaridentititet och löpnummer. Period: Senast öppna period är redan ifylld här, t ex Om du vill ändra bokföringsperiod, t ex vid bokslut, väljer du en annan period i värdelistan. Saldotyp: Sätts automatiskt av systemet till Faktisk. Buntstatus: Anges automatiskt av systemet när du lämnar fönstret. Det kommer då att framgå att buntöversikt är Ej utskriven. Övriga benämningar är Utskriven och Komplett. Status Komplett får bunten när den postats. Redovisning (uppdaterad ) 7

8 Kontrollsumma (frivilligt): Här kan du ange en kontrollsumma för alla verifikationer i bunten. På detta sätt kan du kontrollera att du verkligen registrerat den summa du tänkt dig. Kontrollsumman motsvarar buntens debet- eller kreditbelopp. Övriga fält i buntfönstret är informationsfält: Buntsummor; Registrerad: Här visas totalbeloppet för de verifikationer som registrerats i bunten. Status; Postning: Här ser du om bunten är postad eller inte. Datum; Skapad: Det datum då bunten skapades. Datum; Postad: Det datum då bunten postades. Klicka på knappen <Verifikationer>. Registrera verifikation Registrera följande i verifikationen: Kategori (obligatoriskt): När du lämnar buntnivån ställer sig markören automatiskt i kategorifältet på verifikationsnivån. Använd verktyget [VÄRDELISTA] för att ange kategori Bokföring. Beskrivning (frivilligt): Här kan du ange en beskrivning av verifikationen. Denna text föreslår systemet sedan i beskrivningsfältet vid konteringsraderna. Kontrollsumma (frivilligt): Här kan du ange en kontrollsumma för alla konteringar i verifikationen. Kontrollsumman motsvarar verifikationens debet- eller kreditbelopp. Övriga fält är: Redovisning (uppdaterad ) 8

9 Verifikation: Lämna fältet tomt. När du angett kategori Bokföring kommer verifikationsnumret att ha följande utseende: Redovisning DEC :29:17. När bunten skrivs ut får verifikationsnumret utseendet: RED_107522_1-1. Verifikationens löpnummer ser du i fältet Dokumentnummer. Period: Den period du valde på buntnivå är förifylld. Bokföringsdatum: Dagens datum fylls i per automatik. Datumet kan ändras till valfritt datum inom vald period. Källa: Anges automatiskt av systemet och är Redovisning vid registrering av manuella verifikationer. (Saldotyp: används inte) Dokumentnummer: Löpnumret i verifikationsnumret som skapas automatiskt när verifikationen sparas. (Referensdatum: används inte) Referens (frivilligt): Här kan du ange ytterligare information om verifikationen. Denna information syns på buntöversikten, och kan sedan anges som sökkriterium. (Clearingcentral: används inte) Fält under rubriken Omräkning är informationsfält: Valuta: alltid SEK Datum: bokföringsdatum Typ: användare Kurs: 1 Fält under rubriken Status är informationsfält: Postning: Här ser du om bunten är postad eller inte Fält under rubriken Återför (Omboka) är informationsfält: Status: ej återförd eller återförd (ej ombokad eller ombokad) Period: period i vilken verifikationen är återförd Registrera transaktioner Rad (obligatoriskt): Ange 1 på den första raden. Övriga radnummer kommer upp automatiskt. Radnumren kan ändras. Konto: Här anges kodsträngen. Använd verktyget [VÄRDELISTA] för att få upp kodsträngen. Fyll i din kontering. Om du bryter mot någon av de konteringsregler som finns (t ex måste du alltid ange koncernkod 9* vid interna konton) så kommer ett felmeddelande upp i verktygsfältet och du kommer inte vidare förrän kodkombinationen är korrekt. Redovisning (uppdaterad ) 9

10 Klicka på knappen <OK> när du fyllt i kodsträngen. TIPS! Använd värdelistorna när du fyller i kodsträngen! Debet/Kredit: Ange debet- eller kreditbelopp för konteringen. Beskrivning: Här finns den beskrivning du angav på verifikationsnivå. Om du vill kan du ändra den. Beskrivningen på verifikationsnivå ändras inte om du gör ändringen på konteringsnivå. På nästa konteringsrad står den text som du ursprungligen angav på verifikationsnivå. För att komma till nästa konteringsrad trycker du <Pil Ner> alternativt klickar på nästa rad. TIPS! Du kan kopiera kodsträngen när du registrerar nästa konteringsrad. Detta är användbart när du ska ha samma kodsträng som den du registrerat på raden ovanför, men vill ändra t ex till en annan aktivitet. Använd<Shift>+<F5> ( kopiera fält ) när du står i fältet Konto och placera sedan markören, med hjälp av musen, på aktiviteten och ersätt denna. Om du ska registrera fler verifikationer i bunten ställer du först markören i fältet Verifikation, och trycker sedan <Pil Ner> alternativt använder verktyget [NY POST]. Bläddra mellan olika verifikationer i en bunt med hjälp av piltangenterna när du står i fältet Verifikation. När du angett all information på verifikations- och konteringsnivå använder du verktyget [SPARA]. Skriv ut buntöversikt. Detta är en förutsättning för att bunten ska postas. Fältet Buntstatus ändras till Utskriven när du skrivit ut bunten. Observera att inga tomma verifikationer får finnas. TIPS! Kontrollera att du inte har registrerat och sparat några tomma verifikationer genom att beställa rapporten Opostade buntar i redovisningen. Redovisning (uppdaterad ) 10

11 3. Rätta verifikation Rätta opostad verifikation Så länge en verifikation är opostad går det bra att söka upp den och göra ändringar i den. När ändringen är gjord ska en ny buntöversikt skrivas ut. När du registrerar en verifikation sätts perioden automatiskt till den senast öppna perioden. Bland annat i samband med bokslut förekommer det att man måste ändra till en tidigare period. Om du inte ändrade period redan när du skapade verifikationen kan du så länge verifikationen är opostad byta till en annan period. Om verifikationen är postad i fel period gör du en ombokning (backning) av hela verifikationen i samma period och registrerar en ny i rätt period. (Se kapitel 4a, Omboka backa verifikation.) Följ instruktionerna nedan för att: Rätta verifikation i opostad bunt. Byta period i opostad bunt. Sök upp bunten via: Navigator: Registrera/Verifikation I fönstret Sök efter verifikationer kan du ange ett eller flera sökkriterier för att söka fram den bunt du vill ändra. Om du inte anger något får du fram samtliga buntar. Om du vill begränsa din sökning finns följande fält att fylla i: Bunt Källa Period Verifikation Kategori Valuta Redovisning (uppdaterad ) 11

12 Om du klickar på knappen <Mer> får du fram följande fält: Saldotyp Referens Dokumentnummer (från till) Skapad datum (från till) Använd värdelistorna i de fält där de finns eller fyll i fälten direkt. Du kan också använda dig av % för att söka på del av t ex ett buntnamn. När du har angett dina sökvillkor klickar du på knappen <Sök>. Markera den bunt som du vill ändra. Klicka på knappen <Granska bunt>. Du har nu fått upp den bunt som du markerade. Om du ska behålla perioden på bunten hoppar du över texten nedan och fortsätter under Rättning på verifikationsnivå. Redovisning (uppdaterad ) 12

13 Ändra period på bunten Om du ska byta period klickar du på knappen <Byt period>. Från - period: Perioden som bunten är registrerad i är automatiskt ifylld här. Från - Giltighetsdatum: Det datum då bunten skapades. Till - period: Ange i vilken period bunten ska bokföras (värdelista). Till Giltighetsdatum: Anges automatiskt av systemet. Klicka på knappen <OK>. Du får nu upp en fråga om du verkligen vill byta period med tanke på att verifikationsnumret inte ändras. Klicka på knappen <Ja>. Ändringen sparas automatiskt. Skriv ut buntöversikt. Redovisning (uppdaterad ) 13

14 Rättning på verifikationsnivå Om ändringen ska göras på verifikationsnivå fortsätter du från buntnivån på den bunt du har sökt upp genom att klicka på knappen <Verifikationer>. Här kan du göra de ändringar du tänkt dig. När du har gjort dina ändringar använder du verktyget [SPARA]. Glöm inte att skriva ut buntöversikt så att bunten postas. Ta bort opostad verifikation Tänk på följande innan du tar bort en verifikation: Om verifikationen har sparats, har den fått ett verifikationsnummer. Verifikationsnummerserien ska enligt gällande regler vara obruten, men när du tar bort en verifikation tar du även bort verifikationsnumret. För att dokumentera detta ska verifikationen först vara utskriven på en buntöversikt innan den tas bort. På buntöversikten antecknar du att verifikationsnumret är borttaget, vem som tog bort det samt anledningen till detta. Därefter arkiveras den i sedvanlig verifikationsnummerordning. På detta sätt har institutionen dokumenterat varför verifikationsnummerserien är bruten. Sök upp bunten via: Navigator: Registrera/Verifikation Redovisning (uppdaterad ) 14

15 I fönstret Sök efter verifikationer kan du ange ett eller flera sökkriterier för att få fram den bunt du vill ta bort. Du kan söka på följande fält: Bunt Källa Period Status: Postning Medel Verifikation Kategori Valuta Kontrollera summa: Bunt Verifikation Om du klickar på knappen <Mer> får du fram följande fält: Saldotyp Referens Dokumentnummer (från till) Skapad datum (från till) Du kan naturligtvis välja att söka upp samtliga buntar genom att inte ange något alls. Ange eventuella sökvillkor. Klicka på knappen <Sök>. Redovisning (uppdaterad ) 15

16 Ställ markören på den rad bunten och verifikationen finns. Klicka på knappen <Granska bunt>. Gå vidare till verifikationen genom att klicka på knappen <Verifikationer>. Redovisning (uppdaterad ) 16

17 I fältet Verifikation bläddrar du mellan verifikationerna i bunten med piltangenterna tills du fått upp den verifikation du vill ta bort. Använd verktyget [TA BORT]. Du får nu frågan: Är du säker på att du vill ta bort verifikationen? Klicka på knappen <Ja>. Använd verktyget [SPARA]. Verifikationen är nu borttagen ur databasen. Om du nu vill ta bort även bunten, stänger du verifikationsfönstret. Markören ställer sig då automatiskt i fältet Bunt. OBS! Tänk på att när du tar bort en bunt, tas även alla verifikationer i bunten bort! Vill du ta bort bunten använder du verktyget [TA BORT]. Frågan Är du säker på att du vill ta bort bunten? kommer upp. Klicka på knappen <Ja>. Spara dina ändringar. Bunten är nu borttagen ur databasen. Rätta postad verifikation Du kan inte ändra konteringar i en postad verifikation. Det finns två sätt att rätta en postad verifikation: 1. Skapa en ny verifikation med konteringsrader som korrigerar transaktionerna i den felaktiga verifikationen. (Se kapitel 2, Registrera verifikation.) 2. Omboka verif ikationen. (Se kapitel 4a, Omboka Backa verifikation.) Redovisning (uppdaterad ) 17

18 4a. Omboka Backa verifikation Omboka verifikation är en funktion som du kan använda om du vill backa en hel verifikation med alla dess konteringar. När du ombokar en verifikation skapas en ny verifikation med likadana konteringar som ursprunget - fast med omvända debet/kreditkonteringar. Den nya verifikationen hamnar i en ny bunt som heter Ombokar (verifikationsnummer). Gå till: Navigator: Registrera/Verifikation I fönstret Sök efter verifikationer kan du ange ett eller flera sökkriterier för att leta fram den bunt du vill omboka. Om du inte anger någonting alls, får du fram samtliga buntar. (Mer information om hur du söker här finns i kapitel 3, Rätta verifikation.) Klicka på knappen <Sök>. Markera den bunt som innehåller den verifikation du vill omboka och klicka på knappen <Granska bunt>. Redovisning (uppdaterad ) 18

19 Du har nu fått upp den bunt som du markerade. Klicka på knappen <Verifikationer>. Klicka på knappen <Omboka verifikation>. Redovisning (uppdaterad ) 19

20 Ange i vilken period verifikationen ska ombokas. Klicka på knappen <OK>. Beställningen sparas automatiskt. Nu startas ett jobb för att skapa ombokningsbunten. Detta jobb måste vara avslutat innan du kan skriva ut buntöversikten. Om du vill ta reda på om jobbet är avslutat går du till jobbkön via: Navigator: Övrigt/Jobbkö. Skriv ut buntöversikt. Tänk på att buntöversikten har namnet Ombokar (verifikationsnummer). Buntöversikt måste skrivas ut för att ombokningsbunten ska postas. TIPS! Du kan söka upp ombokningsbunten om du vill. Tänk på att den heter Ombokar (verifikationsnummer). Använd gärna värdelistan! Redovisning (uppdaterad ) 20

21 4b. Omboka Backa bunt Omboka bunt är en funktion som du kan använda om du vill backa en hel bunt med alla dess verifikationer och konteringar. När du ombokar en bunt skapas en ny bunt per verifikation med likadana konteringar som ursprunget - fast med omvända debet/kreditkonteringar. Den nya bunten/arna heter Ombokar (verifikationsnummer). Gå till: Navigator: Registrera/Verifikation I fönstret Sök efter verifikationer kan du ange ett eller flera sökkriterier för att leta fram den bunt du vill omboka. Om du inte anger någonting alls, får du fram samtliga buntar. (Mer information om hur du söker här finns i kapitel 3, Rätta verifikation.) Klicka på knappen <Sök>. Du har två alternativ när det gäller att omboka en bunt. 1. Ombokning från nedanstående fönster Registrera verifikation Redovisning (uppdaterad ) 21

22 Klicka på knappen <Omboka bunt>. Ange i vilken period bunten ska ombokas. Klicka på knappen <OK>. Beställningen sparas automatiskt. Nu startas ett jobb för att skapa ombokningsbunten. Detta jobb måste vara avslutat innan du kan skriva ut buntöversikten. Om du vill ta reda på om jobbet är avslutat går du till jobbkön via: Navigator: Övrigt/Jobbkö. Skriv ut buntöversikt. Tänk på att buntöversikten har namnet Ombokar (verifikationsnummer). Buntöversikt måste skrivas ut för att ombokningsbunten ska postas. OBS! Tänk på att det blir en buntöversikt per ombokad verifikation. 2. Ombokning på buntnivå Klicka på knappen <Granska bunt> Redovisning (uppdaterad ) 22

23 Klicka på knappen <Omboka bunt>. Ange i vilken period bunten ska ombokas. Klicka på knappen <OK>. Beställningen sparas automatiskt. Nu startas ett jobb för att skapa ombokningsbunten. Detta jobb måste vara avslutat innan du kan skriva ut buntöversikten. Om du vill ta reda på om jobbet är avslutat går du till jobbkön via: Navigator: Övrigt/Jobbkö. Skriv ut buntöversikt. Tänk på att buntöversikten har namnet Ombokar (verifikationsnummer). Buntöversikt måste skrivas ut för att ombokningsbunten ska postas. OBS! Tänk på att det blir en buntöversikt per ombokad verifikation TIPS! Du kan söka upp ombokningsbunten om du vill. Tänk på att den heter Ombokar (verifikationsnummer). Använd gärna värdelistan! Redovisning (uppdaterad ) 23

24 5. Kopiera verifikation I redovisningsmodulen finns en funktion som innebär att du kan kopiera en tidigare registrerad och postad verifikation. Detta är användbart när du av någon anledning vill registrera en verifikation med exakt likadana konteringar som en tidigare verifikation. Ett exempel är vidarefördelningen av statsbudgetmedel som många institutioner gör varje månad. Flödet när en verifikation kopieras är följande: 1. Lägg upp en ny verifikation 2. Beställ kopieringen 3. Skriv ut buntöversikt på den nya verifikationen 1. Lägg upp en ny verifikation Gå till: Navigator: Registrera/Verifikation Här ges en kortfattad beskrivning över vilka fält som måste fyllas i och vilka som inte ska fyllas i när man kopierar en verifikation. En fullständig beskrivning av samtliga fält i formuläret ges i kapitel 2, Registrera verifikation. Klicka på knappen <Ny bunt>. Redovisning (uppdaterad ) 24

25 Bunt: Buntnamnet kommer automatiskt. Ange ingen kontrollsumma. Klicka på knappen <Verifikationer>. Kategori: När du lämnar buntnivån ställer sig markören automatiskt i kategorifältet. Använd verktyget [VÄRDELISTA] för att ange kategori Bokföring. Beskrivning: Här kan du ange en beskrivning av verifikationen. Observera att det blir samma text på konteringsraderna som i den kopierade verifikationen. Vill du ändra text på konteringsraderna får du göra det när jobbet Kopiera verifikation är avslutat genom att gå in i den nya opostade verifikationen och ändra beskrivningstext. (se vidare kapitel 3, Rätta verifikation.) Ange ingen kontrollsumma. Registrera ingenting i den nedre delen av detta fönster. Använd verktyget [SPARA]. Verifikationen får nu sitt verifikationsnummer i formatet Redovisning DEC :19:19. Det enklaste är om du skriver upp löpnumret på verifikationen. Löpnumret hittar du i fältet Dokumentnummer, alternativt i meddelanderutan. (Se ovan). Redovisning (uppdaterad ) 25

26 2. Beställ kopieringen Gå till: Navigator: Rapporter/Beställ standardrapport Namn: Välj Kopiera verifikation (värdelista) i fönstret Kör jobb. Ny verifikation: Ange den verifikation du nyss lagt upp (värdelista) eller också ange verifikationens löpnummer genom att skriva %300%. Gammal verifikation: Ange den verifikation du vill kopiera (värdelista). Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret Parametrar. Klicka på knappen <Kör>. Då kommer du automatiskt till jobbkön. Nu startas ett jobb som skapar de nya konteringsraderna. Detta jobb måste vara avslutat innan du kan skriva ut buntöversikt. 3. Skriv ut buntöversikt För att din nya verifikation ska postas, måste du skriva ut en buntöversikt. Redovisning (uppdaterad ) 26

27 6. Sökformulär Sök konto Detta är ett sökformulär. Använd det till att: söka efter valfri kodsträng titta på saldon och verifikationsdetaljer för angiven kodsträng zooma till försystemen leverantörs- och kundreskontra, internfakturering samt anläggning för att se ursprungsverifikationer Gå till: Navigator: Sök/Konto Redovisningsperioder (från-till): Ange det periodintervall som sökningen avser. Default är alltid den senaste, öppna perioden. Valuta: Automatiskt ifyllt är SEK. Här kan annan valuta anges om så önskas (värdelista). Valutatyp: Automatiskt ifyllt är Registrerad. Primär saldotyp: Den saldotyp som används av Lunds universitet. Faktisk ska alltid vara markerad. Redovisning (uppdaterad ) 27

28 Faktor: Enheter innebär att beloppet visas med två decimaler. Om du vill se beloppen avrundade till tusental, miljoner eller miljarder kronor markerar du det alternativet här. Summeringsmall: Används inte. Konton: Ställ markören i detta fält så får du upp kodsträngen. I fönstret Sök konton fyller du i den eller de kodsträngsdelar du vill söka på. Om du lämnar fälten tomma betyder det att du söker på allt. Klicka på knappen <OK>. TIPS! Tänk på att ju mer du fyller i, desto mer begränsar du sökningen! Redovisning (uppdaterad ) 28

29 Nu får du upp den eller de kombinationer som stämmer med den sökning du gjort. Om det finns fler än tre träffar kan du använda den lodräta rullningslisten för att se resterande kodsträngar. Markera den kodsträng som du vill ha mer information om genom att ställa markören på den raden. Du kan välja mellan två nivåer: Visa saldon Visa verifikationsdetaljer Visa saldon: Klicka på knappen <Visa saldon>. Om du vill ha mer information om vad som ingår i ett periodsaldo ställer du markören på den rad du är intresserad av och klickar på knappen <Verifikationsdetaljer>. Redovisning (uppdaterad ) 29

30 När du på denna nivå ser transaktioner som kommer från t ex kund- eller leverantörsreskontran kan du, för att få ännu mer information, klicka på knappen <Vidaresökning>. Vill du se ursprungsverifikationen, i ovanstående exempel i leverantörsreskontran, klickar du på knappen <Visa transaktion>. Redovisning (uppdaterad ) 30

31 Vill du gå tillbaka till föregående nivå stänger du bara det fönster du har öppet. Vill du göra en ny sökning stänger du dina öppna fönster, går tillbaka till ursprungsfönstret Kontosökning, rensar formuläret (gå via Redigera/Rensa/Formulär i Fönstermenyn) och gör en ny sökning. TIPS! Använd Formuläret Sök konto för att t ex få information om bokförd transaktion och fullständig kodsträng. Gör så här: Ange vilken eller vilka perioder du är intresserad av, t ex Fyll i så mycket som du känner till av kodsträngen, t ex K-st Konto V-gren och lämna resterande kodsträngsdelar tomma och tryck <OK>. Du kommer nu att få upp alla de kodsträngar som stämmer in på den sökning du gjorde. Ställ markören på den kodsträng du vill se månadssaldon på, och klicka på Visa saldon. Nu ser du de eventuella saldon som finns bokförda på kodsträngen denna månad. För att få mer information om transaktionerna går du vidare till Verifikationsdetaljer. Redovisning (uppdaterad ) 31

32 Sök verifikation Formuläret Sök verifikation är ett formulär som endast används till sökningar. Du kan alltså inte registrera något i detta formulär. Använd det bl a till att: söka efter postade och opostade buntar och verifikationer som skapats i redovisningsmodulen Gå till: Navigator: Sök/Verifikation I fönstret Sök verifikation kan du ange ett eller flera sökkriterier för att finna den bunt du vill titta på. Om du inte anger någonting alls får du fram samtliga buntar. Om du vill begränsa din sökning finns följande fält att fylla i: Bunt Källa Period Status: Kontrollsumma: Verifikation Kategori Valuta Postning (Postad eller Ej postad) Medel Bunt Verifikation Om du klickar på knappen <Mer> får du fram följande fält: Saldotyp Referens Dokumentnummer (från till) Skapad datum (från till) Redovisning (uppdaterad ) 32

33 Använd värdelistor där sådana finns, eller fyll i fälten direkt. Du kan också använda dig av % för att söka på del av t ex ett buntnamn. När du angett dina sökvillkor, klickar du på knappen <Sök>. Nu får du i fönstret upp de verifikationer som ryms inom det urval som du gjort. Här finns följande informationsfält: Postn status: Postad eller ej postad Buntnamn: Buntens namn Verifikationsnamn: Verifikationsnumret Period: Den period bunten är bokförd i. Debetverifikation: Verifikationens bokförda debetbelopp Kreditverifikation: Verifikationens bokförda kreditbelopp Markera den bunt eller verifikation du vill ha mer information om genom att ställa markören på den. (Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet.) Nu kan du välja mellan att ta fram: verifikationen bunten eller att göra om sökningen. Redovisning (uppdaterad ) 33

34 Klicka på knappen <Granska verifikation> om du vill ha information om verifikationen. Klicka på knappen <Flera detaljer> om du vill se referensinformationen i verifikationen. Om du nu vill ha information om den bunt verifikationen finns i stänger du verifikationsfönstret genom att klicka på krysset i formulärets högra hörn. Du kommer då tillbaka till formuläret Sök verifikation. Klicka på knappen <Granska bunt> för att få fram buntfönstret. Redovisning (uppdaterad ) 34

35 Sök opostade buntar Formuläret Sök verifikation kan användas för att söka efter opostade buntar. Gå till: Navigator: Sök/Verifikation I fältet Postning fyller du i Ej postad (eller använd värdelista) och klickar på knappen <Sök>. Nu får du fram alla dina opostade buntar. Redovisning (uppdaterad ) 35

36 7. Lägg upp aktivitet Kodsträngssegmentet aktivitet är knutet till varje kostnadsställe. Det innebär att varje kostnadsställe kan lägga upp den struktur på aktiviteter som passar just det kostnadsställets verksamhet. I EA-handboken på Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/for-mittarbete/ekonomiadministrativa-handbocker-och-dokument/ea-handboken) finns uppslag och idéer kring hur en sådan struktur kan se ut. Aktivitet och fritt fält är kodsträngssegment som läggs upp av respektive institution, avdelning eller motsvarande. Hur man lägger upp aktiviteter framgår av texten nedan. (För upplägg av fritt fält, se kapitel 8, Lägg upp fritt fält.) Lägg upp aktivitet Aktiviteter läggs upp i huvudboken. Gå till: Navigator: Lägg upp/aktivitet Kostnadsställe: Ange ditt kostnadsställe och tryck <Tab>. Beskrivning: Här kommer kostnadsställets benämning upp i klartext per automatik. Du ser nu de tio första aktiviteterna på ditt kostnadsställe. Aktivitet: Använd verktyget [NY] i Verktygsmenyn alternativt ställ dig vid den sista aktiviteten och tryck <Pil Ner>. Ange aktivitetsnummer på den aktivitet du vill lägga upp. De sex första positionerna av aktiviteten består alltid av ditt kostnadsställe. Om du anger ett annat nummer får du ett felmeddelande. Beskrivning (max 35 tecken): Ange en lämplig beskrivning på aktiviteten. Beskrivningen syns i värdelistor och skrivs ut på rapporter som summeras per aktivitet. Tänk på att skriva den viktigaste informationen först i beskrivningstexten, eftersom rapporter kan klippa av den senare delen av beskrivningstexten. Redovisning (uppdaterad ) 36

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut 1 Ekonomisektionen 20131201 INNEHÅLL 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR Avst och... 5 standardrapport

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet 1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Periodisering... 13 Övrigt i registreringsbilden... 18 Browserrapporter för kontroll... 20 Agresso

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Lathund Upplägg begreppsvärden i Egen meny

Lathund Upplägg begreppsvärden i Egen meny Upplägg/ändring av begreppsvärden AGRESSO Egen meny -> Registerunderhåll Denna meny används för att lägga upp nya samt ändra i begreppsvärden för verksamhet, fritt fält, projektledare, huvudprojekt och

Läs mer