1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD SÖK KUND REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38"

Transkript

1 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN... 6 FUNKTIONER I NAVIGATOR SÖK KUND REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA EXTERN KUNDFAKTURA UTSKRIFT AV FAKTUROR OCH BUNTÖVERSIKT GODKÄNNA FAKTUROR VIDAREFAKTURERING UTSKRIFT AV FAKTUROR OCH BUNTÖVERSIKT GODKÄNNA FAKTUROR KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA KOPIERA SAMMA FAKTURA TILL FLERA OLIKA KUNDER KOPIERA SAMMA FAKTURA VARJE MÅNAD KOPIERA EN FAKTURA REGISTRERA INBETALNINGAR REGISTRERA EXTERN KREDITFAKTURA KREDITERA HEL FAKTURA KREDITERA DEL AV FAKTURA KREDITERA ENDAST MOMS KREDITERA EN VISS FAKTURARAD KREDITERA EN REDAN DELKREDITERAD FAKTURA Kundreskontra (Uppdaterad ) 1

2 KREDITERING AV KONTERING (VID FLERA KONTERINGAR PER FAKTURARAD) REGISTRERA INTRASTATINFORMATION REGISTRERA KUNDSAMTAL RÄTTA EXTERNA FAKTUROR OCH KREDITFAKTUROR RÄTTA OPOSTAD FAKTURA RÄTTA EN OPOSTAD KREDITFAKTURA RÄTTA POSTAD FAKTURA ELLER KREDITFAKTURA RÄTTA UTBOKNING FRÅN UTREDNINGSKONTOT RÄTTA EN OPOSTAD UTBOKNING FRÅN UTREDNINGSKONTOT RÄTTA EN POSTAD UTBOKNING FRÅN UTREDNINGSKONTOT KOPIERA INBETALNINGAR KOPIERA UTAN ÄNDRING ÄNDRING AV KONTERING ELLER TEXT SÖK FAKTURA OCH BETALNINGSINFORMATION SÖK EXTERNFAKTURA OCH KUNDINBETALNING SÖK DIVERSE INBETALNINGAR SÖK UTESTÅENDE KUNDFORDRINGAR SÖK KUNDÖVERSIKT SÖK FAKTURAÖVERSIKT PÅMINNELSER, RÄNTEFAKTUROR OCH INKASSO PÅMINNELSER Kundreskontra (Uppdaterad ) 2

3 RÄNTEFAKTUROR INKASSO GRANSKNING I KUNDRESKONTRAN BOKFÖRINGSORDER UTSKRIFT AV FAKTUROR OCH KREDITFAKTUROR UTSKRIFT AV HEL BUNTS FAKTUROR UTSKRIFT AV ENSTAKA FAKTUROR APPENDIX BIFOGA BILAGA - INLEDNING FIL SOM BILAGA TA BORT BILAGA Kundreskontra (Uppdaterad ) 3

4 1. Modulens syfte och uppbyggnad Syfte Kundmodulen används för att registrera fakturor, kreditfakturor och inbetalningar. I kundreskontran kan du se vilka utestående kundfordringar din avdelning har. Alla universitetets inbetalningar av både bidrag och betalningar från kunder görs i kundmodulen. Funktioner i kundmodulen Institution/enhet Ställa ut externa fakturor: Extern faktura används vid fakturering av uppdrag och vid försäljning till en kund utanför universitetet. (OBS! Bidrag ska rekvireras, inte faktureras!) Rättelser av extern faktura: Används om konteringen på en utställd faktura behöver ändras. Detta görs i kundreskontran både för betalda och obetalda fakturor. Ställa ut externa kreditfakturor Inkomsthantering: Utbokning av inkomster från institutionens utredningskonto. Rätta utbokning från utredningskontot Sektionen Ekonomi Statsbudgetmedel: Läggs in i kundreskontran på verksamhetsnivå. Inkomsthantering: Bokföring av inbetalningar till institutionernas utredningskonto. Betalning av kundfakturor Framställa påminnelser och skicka ut till kunder Framställa räntefakturor och skicka ut till kunder Upplägg av nya kunder Kundregistrering Kundregistreringen sköts centralt av sektionen Ekonomi. Samtliga kunder har en momssats registrerad som standardvärde. Statliga kunder: 0% Övriga kunder inkl. de statliga affärsverken: 25% Om en kund har 25% moms inlagd som standardvärde går det att momsbefria en kund i samband med fakturering men då måste även orsaken anges (se vidare kapitel 3, Registrera extern kundfaktura). Till varje kund kopplas ett kundfordringskonto, en finansiär och en koncernkod. Dessa uppgifter fylls i automatiskt när du ställer ut en faktura till kunden. Kundreskontra (Uppdaterad ) 4

5 Uppläggning av nya kunder Om en kund saknas i kundregistret ska ett tydligt underlag skickas till Sektionen Ekonomi/ kundupplägg. Det går att skicka begäran antingen via mail till eller med post till Sektionen Ekonomi/kundgruppen, hst 31. Underlaget ska innehålla följande uppgifter: Huruvida det gäller ett företag, en privat person eller en statlig myndighet. Kundens namn. Eventuell avdelning, sektion eller institution. Fullständig adress (gata/box, stad, postnummer och land). VAT-nummer (gäller det en kund inom EG ska VAT-nummer finnas). Organisationsnummer/Personnummer (för alla svenska kunder). Uppgiftslämnarens namn, institution/avdelning, datum, telefonnummer samt e-postadress. Det finns två blanketter för detta ändamål som du hittar på Ekonomiportalen, en för svenska kunder och en för utländska kunder. Elektroniska kundfakturor Från och med 1 juli 2008 sker all fakturering mellan statliga myndigheter elektroniskt. För institutionernas del innebär detta att från och med lördagen den 6 september 2008 hanteras kundfakturor enligt nedan. Fr o m 16 december 2013 kan även elektronisk fakturering ske till de icke-statliga kunder som önskar. Alla kunder har en märkning som visar om de är en printkund eller en E-kund. Printkunder kunder som får pappersfakturor. Dessa hanteras tills vidare precis som tidigare institutionen skriver ut fakturan och skickar den med post till kunden. Så småningom ska även fakturor till printkunder skickas till vår fakturaväxel för utskrift och kuvertering vilket vi kommer att informera om när detta blir aktuellt. E-kunder kunder som får elektroniska fakturor. Detta gäller alla statliga myndigheter och några icke-statliga. Skillnaden mot tidigare är att institutionerna får godkänna att fakturan är OK för att skickas iväg och det framställs inte heller någon pappersfaktura. En del kunder kan dessutom ta emot elektroniska bilagor, kontrollera vilka i dokumenten för E-fakturakunder (se länk nedan). För övriga kunder så måste bilagorna skickas separat med post och då med hänvisning till vilken faktura bilagan avser. Referens på kundfakturor (gäller både fakturor och kreditfakturor) När vi skickar E-fakturor är det speciellt viktigt att alla fakturor har en referens hos kunden och att den referensen ser ut så som kunden har angivit. Det gäller både för statliga och icke-statliga, eftersom även många av de icke-statliga kunder som inte kan ta emot elektroniska fakturor istället använder sig av skanning. För att underlätta för er att ange referens finns på Ekonomiwebben tre dokument: Kundreskontra (Uppdaterad ) 5

6 E-fakturakunder som vi uppdaterar dagligen med de kunder som är e- fakturakunder och hur deras referens ska se ut, samt om de kan ta emot bilagor elektroniskt. Det finns ett dokument med statliga kunder och ett med övriga kunder. Speciella faktureringsadresser där vi har skannat in de brev som kunderna skickat till oss när de börjat hantera fakturor elektroniskt. Flöde i kundmodulen Fakturor 1. Kundfakturan registreras. (Institution) 2. Registreraren skriver ut fakturan. (Institution) 3. Registreraren skriver ut en buntöversikt över vad som har registrerats. (Institution) 4. Granskning av underlag och av det som har registrerats samt underskrift av buntöversikten. (Institution) 5. Godkännande av fakturor så att elektroniska fakturor kan skickas. (Institution) 6. Konteringarna postas till huvudboken och alla saldon uppdateras. Elektroniska fakturor skickas. (Görs en gång per dygn central rutin) 7. Bokföring av fakturainbetalningen. (Sektionen Ekonomi) Inbetalningar (inte fakturainbetalningar) 1. Bokföring av inbetalningar till institutionens utredningskonto. (Sektionen Ekonomi) 2. Utbokning från institutionens utredningskonto. (Institution) 3. Registreraren skriver ut en buntöversikt över vad som registrerats. (Institution) 4. Granskning av underlag och av det som registrerats samt underskrift av buntöversikten. (Institution) 5. Konteringarna postas till huvudboken och alla saldon uppdateras. (Görs en gång per dygn central rutin) Funktioner i Navigator 1. Registrera/Externfaktura Här registrerar du externa kundfakturor. Det är också här du rättar fakturor som inte postats. 2. Registrera/Inbetalning Här bokar du ut dina inkomster från institutionens utredningskonto. Det är också här som du rättar opostade utbokningar från utredningskontot. 3. Registrera/Extern kreditfaktura Det här alternativet använder du för att registrera externa kreditfakturor. Här rättar du även opostade kreditfakturor. Kundreskontra (Uppdaterad ) 6

7 4. Registrera/Kundsamtal Här kan du registrera uppgifter som du fått när du samtalat med kunden och titta på tidigare registrerade uppgifter. 5. Kopiera/Externfaktura Här kopierar du externa kundfakturor. Du kan efter att du kopierat fakturan ändra belopp, beskrivning, byta kund mm. 6. Uppdatera/Faktura och kreditfaktura Här rättar du postade fakturor och kreditfakturor. 7. Uppdatera/Inbetalning Här kan du rätta postade utbokningar från utredningskontot. 8. Sök/kund Här kan du se om en viss kund finns upplagd i kundregistret och om så är fallet kundens adressuppgifter. 9. Sök/Externfaktura och kundinbetalning Här kan du söka efter uppgifter på enstaka fakturor och inbetalningar eller en särskild kunds alla fakturor. 10. Sök/Diverse inbetalningar Här kan du söka fram utbokningar från institutionens utredningskonto. 11. Sök/Utestående kundfordringar Här ser du vilka utestående kundfordringar du har och hur gamla dessa fordringar är. 12. Sök/Fakturaöversikt Här kan du få en sammanställning över enstaka fakturor. 13. Sök/Kundöversikt Här kan du se hur mycket du har fakturerat en viss kund. 14. Rapporter/Beställ rapporter och fakt. utskr. Här beställer du rapporter och fakturautskrifter. 15. Övrigt/Jobbkö Här kan du titta på tidigare beställda rapporter samt skriva ut dem. 16. Övrigt/Profiler Används vid ändring av användarparametrar, t ex förvald skrivare. Kundreskontra (Uppdaterad ) 7

8 2. Sök kund Gå till Navigator: Sök/Kund Det här formuläret använder du när du vill söka efter registrerade kunder. Det är ett sökformulär och tillåter inte några registreringar. Du använder det för att se om en kund finns upplagd och om adressen stämmer. Gör denna kontroll innan du börjar registrera din faktura. Om kunden inte finns upplagd, skickar du ett underlag för uppläggning till sektionen Ekonomi (se kapitel 1 Modulens syfte och uppbyggnad). Fönstret Sök/ange kunder visas. Ange därefter sökvillkor. Du kan t ex söka på: Kundnamn (hela eller delar av namnet) Kundnummer Adress Postnummer Ort Land Organisationsnummer (Om du vill söka på organisationsnummer måste du först välja fliken <Avancerad>.) Vatnr (Finns i fältet Momsregistreringsnummer under fliken <Avancerad>.) Du kan fylla i sökvillkoren direkt i fälten eller använda värdelistorna. Om du vill tömma fälten för att utföra ny sökning, klickar du på knappen <Rensa>. Kundreskontra (Uppdaterad ) 8

9 Klicka på knappen <Sök> när sökvillkoren är ifyllda Fönstret Matchningsresultat visas. Här visas: Kundnamn Kundnummer Om kunden är aktiv Kundens adress (ev adresser) Postnummer Ort Land Organisationsnummer För att se organisationsnummer, använd rullningslisten åt höger för att se alla fält. När du sökt fram din kund och har fått fram sökresultatet så kan du ställa markören på önskad rad (förutsatt att det finns ett kundnummer på raden) och klicka på knappen <OK>. På så sätt kan du se kundens samtliga adresser. Kundreskontra (Uppdaterad ) 9

10 Fönstret Kunder - Standard visas. Vill du endast se de adresser som är aktiva för fakturering klickar du här. I fönstret Kunder-Standard kan du söka efter en viss adress eller kund direkt. Vid sökning efter en underadress till den valda kunden ställer man först markören i något av fälten under fliken <Adresser>. Ställ formuläret i sökläge genom att trycka F11. Fyll i en del av den adress du vill söka med omgiven av % (som är en sökoperatör som ersätter övriga tecken) på den rad som är blåmarkerad. T ex %BARNSPECIALISTERNA% för att söka efter den sista adressen i listan ovan. Utför sökningen genom att trycka Ctrl + F11. Vill du söka efter en ny kund ställer du markören i fältet Namn (eller i något av de andra fälten i övre delen av formuläret). Ställ formuläret i sökläge genom att trycka F11. Fyll i det du vill söka efter (använd % som ersättning för tecken) i önskat fält. Utför sökningen genom att trycka Ctrl+F11. Om det i fältet Kontonamn står Faktureringsadress betyder det att kunden bett oss skicka fakturor till en scanningcentral. För mer information och lista se dokument på följande länk: Om kunden är en e-kund så måste även dokumenten E-fakturakunder kontrolleras: Vill du se adressnumret eller om en adress är aktiv så klickar du på knappen <Öppna> i fönstret Kunder-Standard. Kundreskontra (Uppdaterad ) 10

11 Fönstret Kundadresser visas Vill du använda adressnumret när du fakturerar så är det detta nummer som du ska Om en adress ska gå att använda för fakturering så måste fälten som är inringade i bilden ovan vara ifyllda. OBS! Klicka inte på knappen <Ny> för då får du ett meddelande om att du inte kan skapa poster här. Tips vid sökning av kund När du söker efter en kund ska man alltid använda versaler. Använd dig också av tecknet % istället för att skriva ut hela namnet. Exempel: Du vill söka efter Universitetet i Oslo men är osäker på om det heter Oslo universitet eller Universitetet i Oslo. Fyll i %OSLO% i fältet Kundnamn och klicka på knappen <Sök>. Kundreskontra (Uppdaterad ) 11

12 3. Registrera extern kundfaktura Extern kundfaktura Alla fakturor ska registreras buntvis. Bunten sparas automatiskt när du lämnar formuläret och går vidare till fakturaregistreringen (transaktioner). Gå till Navigator: Registrera/Externfaktura Fönstret Transaktionsbuntar visas. Fält i fönstret Transaktionsbuntar : Källa: Fältet fylls i automatiskt och värdet ska inte ändras. Namn: Tryck <Tab> så fylls buntnamnet i automatiskt. Om du registrerar flera buntar på en och samma dag, räknas buntens löpnummer upp automatiskt. Du kan lägga till valfri text efter buntnamnet. Buntdatum: Dagens datum fylls i automatiskt och ska inte ändras. Bokföringsdatum: Dagens datum fylls i automatiskt, men kan ändras till ett bokföringsdatum i annan öppen period. Period: Visar i vilken period (månad och år) du bokför. Kundreskontra (Uppdaterad ) 12

13 Valuta: SEK fylls i automatiskt och ska aldrig ändras även om bunten innehåller fakturor i utländsk valuta. Status: Statusen på bunten blir automatiskt Ny. Här kan du själv gå in och ändra till något av följande alternativ om du vill se hur långt du har kommit med en viss bunt. Öppen: Påbörjad men inte färdig bunt. Stängd: När antal fakturor och totalbelopp stämmer överens med kontrollantalet och beloppet, kan du ändra statusen till Stängd för att se att bunten är komplett. Om du valt att ändra statusen till Öppen på en bunt som du har påbörjat, kan du t ex söka fram bunten genom att ange statusen som en sökparameter. Tänk på att statusen aldrig ändras automatiskt. Kommentarer: Här kan du ange en valfri kommentar till bunten. Kommentaren skrivs inte ut på några rapporter eller fakturor utan syns bara på skärmen. Säkerhetskod: (fältet till höger under kommentar) Visar vilken säkerhetskod den registrerade fakturan har d.v.s. vem som har rätt att se den registrerade fakturan. Säkerhetskoden ska bara ändras om du registrerar åt någon annan. Kontroll antal: Här kan du fylla i det antal fakturor som du tänker registrera. Uppgiften är frivillig och det automatiskt ifyllda värdet är 0. Kontroll belopp: Här kan du fylla i summan av alla fakturor som ska ingå i bunten (inkl moms). Räkna ihop och skriv in det totala beloppet utan att ta hänsyn till valutan (ex SEK USD = 2 000). Uppgiften är frivillig och det automatiskt ifyllda värdet är 0. Faktiskt antal: Här ser du hur många fakturor som är registrerade i bunten. Faktiskt belopp: Här ser du det sammanlagda beloppet av de fakturor som finns registrerade i bunten. Differens antal: Visar skillnaden mellan det antal du angav under Kontroll antal och det antal som finns registrerade i bunten. Differens belopp: Visar skillnaden mellan det belopp du angav under Kontroll Belopp och det sammanlagda beloppet som finns registrerat i bunten. Eftersom uppgifterna om antal och belopp är frivilliga, kommer differenserna att visas som negativa värden i de fall då du valt att inte utnyttja denna kontrollmöjlighet. Klicka på knappen <Transaktioner> för att gå vidare och registrera dina fakturor. Kundreskontra (Uppdaterad ) 13

14 Fönstret Transaktioner visas. Fält i fönstret Transaktioner : Källa: Värdet i fältet fylls i automatiskt och ska inte ändras. Datum (fakturadatum): Dagens datum fylls i automatiskt eftersom fakturadatum alltid ska vara detsamma som den dag då du ställer ut fakturan. Om du går in i en tidigare påbörjad faktura så ändras fakturadatum automatiskt till dagens datum. Nummer (fakturanummer): Systemet fyller i det nummer som fakturan får när du går vidare till nästa formulär eller när du sparar fakturan. Bokföringsdatum: Datumet hämtas från buntnivå. Klass: Värdet i fältet fylls i automatiskt och ska inte ändras. Valuta: SEK fylls i automatiskt. Här anger du den valuta som avses om fakturan avser annan valuta än SEK. När du valt en annan valuta än SEK kommer den aktuella kursen att beräknas automatiskt. Typ: Kostnadsställe+Faktura fylls i automatiskt och ska inte ändras. Dokumentnummer: Fylls i automatiskt när fakturan avslutas. Kundreskontra (Uppdaterad ) 14

15 Referens: Fältet används bara i samband med räntefakturering då ett referensnummer sätts automatiskt. Transaktion: Fältet används bara i samband med räntefakturering och då fylls dessa uppgifter i automatiskt. När du passerat fältet Transaktion visas fönstret Transaktionsinformation. Fält i fönstret Transaktionsinformation : Säljande enhet: Namnet på ditt kostnadsställe fylls i automatiskt. Vår referens: Registrerarens namn fylls i automatiskt. Detta kan du ändra om det är någon annan som är Vår referens. Er referens: Här ska du ange kundens referens. I takt med att fler och fler företag använder sig av skanning och elektroniska fakturor är det viktigt att rätt referens anges. Kontrollera därför alltid följande förteckningar på Ekonomiwebben: Speciella faktureringsadresser och E- fakturakunder. Om du vid registrering av din kundfaktura glömmer att fylla i fältet Er referens får du ett felmeddelande om att detta fält är obligatoriskt. När du fyllt i fältet Er referens och gått ur fönstret Transaktionsinformation måste du först spara för att knappen <Radposter> ska tändas och du ska kunna fortsätta registrera din kundfaktura. Inst telefonnummer: Registrerarens telefonnummer fylls i automatiskt. Om det är någon annan som är vår referens så kan du ändra telefonnumret. Textrader na 1-3: Här har du möjlighet att skriva in extra text som kommer att skrivas ut på fakturan under artikelraderna. Tillgångsnummer: Om fakturan avser en försäljning av en anläggningstillgång anger du tillgångsnumret i Kundreskontra (Uppdaterad ) 15

16 detta fält. Tillgångsnumret hittar du i anläggningsregistret. Kundtyp: Fältet används inte eftersom vi för närvarande inte behöver intrastatrapportera försäljning. Varor/Tjänster: Fältet används inte eftersom vi för närvarande inte behöver intrastatrapportera försäljning. Fakturastatus: I detta fält ser du om fakturan blivit godkänd. Om inte kan du ändra till status G (Godkänd), alt. till GS (Godkänd skickas ej). Klicka på knappen <OK> för att lämna fönstret. Du är nu tillbaka i fönstret Transaktioner och fortsätter att registrera där. Slutförd: När du registrerar fakturan är detta fält blankt. När du är klar med hela fakturan, klickar du på knappen <Avsluta> längst nere i fönstret. Då kontrolleras att alla obligatoriska fält är ifyllda. Fältet Slutförd längst uppe till höger markeras med och knappen byter namn till <Ej komplett>. Uppgifter i blocket Utestående fordran ska inte fyllas i. Här kan du när fakturan är avslutad se hur mycket som återstår att betala. Uppgifterna i blocket Leverera till ska inte fyllas i. TIPS! Det räcker med att du anger början på namnet och trycker <Tab> så får du fram en lista på alla de kunder vars namn stämmer med din sökning. Fakturaadress namn: Här anger du namnet på den kund som du ska fakturera. Fakturaadress nummer: Om du känner till kundnumret kan du ange detta i stället för namnet. Fakturaadress adress: Detta fält visar en systemkod för kundens adress. Välj adress ur värdelistan. Fakturaadress adress: Här visas adressen i klartext. Fakturaadress kontaktperson: Detta fält används inte. Vill du ange en kontaktperson hos kunden gör du detta i fältet Er referens. Uppgifterna under blocken Köpare och Betalande kund fylls i automatiskt och ska inte ändras. Åtagande: Fältet används inte. Betalningssätt: Fältet används inte. Kundreskontra (Uppdaterad ) 16

17 Säljare: Fältet används inte. Kundbank Fältet används inte. Bankkontor: Fältet används inte. Betalningsvillkor: Universitetets betalningsvillkor är för vanliga fakturor 30 dagar från fakturadatum. Det finns dock vissa organ inom EG som tillämpar 60 dagar. Om du registrerar en sådan faktura kan du välja detta alternativ i värdelistan. Kontonummer: Fältet används inte. Förfallodatum: Räknas automatiskt ut med ledning av betalningsvillkoret och fakturadatum (normalt 30 dagar från fakturadatum). Kontonummer: Fältet används inte. Sista giltighetsdatum: Fältet används inte. Klicka på knappen <Radposter>. Fönstret Rader visas. Fält i fönstret Rader : I det här fönstret registrerar du de varor eller tjänster som du fakturerar kunden. Nr: Systemet fyller automatiskt i radnummer. Kundreskontra (Uppdaterad ) 17

18 Artikel: Fältet används inte. Beskrivning: Fyll i en beskrivning av fakturaraden, d v s vad försäljningen avser. Beskrivningen skrivs ut på artikelraden på fakturan. Om du vill se hela texten kan du använda dig av verktyget [REDIGERA FÄLT]. Kvantitet: Fyll i antal. Automatiskt ifyllt värde är 1. Enhet: Välj enhet ur värdelistan. Pris per enhet: Fyll i priset per enhet exklusive moms. Belopp: Systemet räknar här ut beloppet (antal gånger pris per enhet). Momskod: Här lägger systemet ut kundens momssats. Denna kan du ändra om en annan momssats ska gälla för den aktuella fakturaraden. Välj ur värdelistan. Om Ingen väljs så blir det obligatoriskt att registrera momsbefrielseorsak under fliken Momsbefrielse. Fält under fliken Momsbefrielse : Nr, Artikel och Beskrivning: Följer med från fliken Huvud. Ska inte ändras. Momshantering: Måste fyllas i med värdet Befriad. Certifikat: Fältet används inte. Orsak: Innehåller en värdelista där du ska välja orsak till varför fakturan inte innehåller någon moms. Beskrivning av de olika momsbefrielseorsakerna finns i EA-handboken, avsnitt Kundreskontra (Uppdaterad ) 18

19 Fakturainnehåll. Glöm heller inte att ändra leveransdatum om det är aktuellt, se avsnittet om knappen Frakt ovan. Övriga fält i fönstret Rader används inte. Gå till fakturaradens konteringar genom att klicka på knappen <Konteringar>. Du får ett meddelande om att du ska Korrigera intäktskonteringen. Det betyder att du ska fylla i konteringen. Klicka på knappen <OK> för att ta bort meddelandet. Fönstret Konteringar visas. Fält i fönstret Konteringar : Transaktionsrad: Systemet visar vilken fakturarad (radpost) som du konterar. Du kan dela upp en transaktionsrad på flera konteringar. Detaljrad: Fältet används inte. Klass: Intäkter är förifyllt och ska inte ändras. Huvudbokskonto: Ange kodsträng i fältet Huvudbokskonto genom att ta fram värdelistan i fältet (det finns värdelistor för respektive kodsträngsdel). Koncernkod och finansiär fylls i automatiskt. När du lämnar konteringsfältet görs automatiskt en kontroll av att du verkligen fyllt i de delar av kodsträngen som är obligatoriska. Om du försöker lämna kodsträngen utan att ha fyllt i en godkänd kontering, får du ett meddelande som talar om vad som är fel. Bokföringsdatum: Dagens datum fylls i automatiskt och ska inte ändras. %: Systemet föreslår att konteringen ska avse 100% av transaktionsraden. Om du delar upp Kundreskontra (Uppdaterad ) 19

20 konteringen på flera rader kan du här ange hur många procent av transaktionsraden som konteringen avser. Jämför nästa fält. Belopp: Systemet föreslår att konteringen avser hela beloppet från transaktionsraden om du inte i föregående fält har angett en egen procentsats. I de fall du delar upp konteringen på flera rader, kan du här ange hur stort belopp varje konteringsrad avser. I dessa fall räknar systemet ut hur stor procentsats detta belopp motsvarar. Summan av konteringsraderna måste vara samma som beloppet på transaktionsraden. Efter fältet Belopp finns ett fält som du ska fylla i när du ska fakturera ett uppdrag, Radkontering information. Radkontering information [ ] Om du använder konto som börjar på 33 så ska du även ange diarienumret i ekontrakt. Det gör du i detta fält. Tabba till eller klicka i fältet. Följande fönster öppnas: Fyll i Ja i fältet Kontrakt finns och ange uppdragsavtalets diarienummer i fältet Diarienummer. 1 Obs! Diarienumret i ekontrakt är i formen KONTRAKT ÅÅÅÅ/löpnummer. För att överföringen till ekontrakt ska fungera är det viktigt att du anger det exakt. Klicka på <OK> i fönstret Radkontering information. Om du vill fortsätta att kontera samma transaktion trycker du <Pil Ned>. Om du däremot vill registrera flera fakturarader på fakturan, går du tillbaka till fönstret Rader och trycker <Pil Ned>. Då får du upp rad 2, som du fyller i på motsvarande sätt som ovan. Belopp på transaktionsrad: Visar beloppet för den transaktionsrad som du konterar. Bokf. datum för postning: När du registrerar fakturan är detta fält tomt. När transaktionen har postats till redovisningen syns postningsdatumet i fältet. 1 Mer information om ekontrakt finns på Ekonomiwebben: Kundreskontra (Uppdaterad ) 20

21 Konteringsregel: Fältet används inte. Beskrivning: Här ser du i klartext den kodsträng som du konterat. Om du vill se hela texten, kan du använda dig av verktyget [REDIGERA FÄLT]. Momskonto: Fältet används inte. Beskrivning: Fältet används inte. Kommentarer: Här har du möjlighet att skriva in en valfri kommentar till konteringsraden. Denna kommentar skrivs inte ut på fakturan utan syns endast på skärmen och i vissa rapporter. När du är klar med fakturan går du tillbaka till fönstret Transaktioner. Knappen Frakt : Om en vara eller tjänst är levererad vid en annan tidpunkt än när fakturan skickats ska du ange det datum varan eller tjänsten levererats. Du klickar då på knappen <Frakt>. Fönstret Frakt visas. Här ska du fylla i fältet Leveransdatum Kundreskontra (Uppdaterad ) 21

22 Spara och stäng ner fönstret Frakt. Bifoga bilagor till e-fakturakunder Läs mer i appendix. Avsluta fakturan Klicka på knappen <Avsluta>. Då görs en kontroll av att alla obligatoriska fält är ifyllda. OBS! I samband med att du avslutar din faktura görs en kontroll av att fakturan är i hela kronor. Om beloppet ej är i hela kronor så öresavrundas fakturan till närmaste hela kronor. Om du vill registrera flera fakturor i samma bunt, tryck <Pil Ned> så kan du fortsätta registrera nästa faktura. När du är klar med hela fakturabunten ska du skriva ut en Buntöversikt fakturor och kreditfakturor samt fakturorna i bunten. Utskrift av fakturor och buntöversikt När registreringen är klar ska fakturorna och en Buntöversikt fakturor och kreditfakturor skrivas ut. Buntöversikten visar vilka fakturor som registrerats i bunten. Hur du beställer buntöversikten ser du i Rapporter och jobbkö. Buntöversikten innehåller dessa uppgifter: Alla fakturarader med beskrivning, kontering och belopp Kundens fullständiga namn och adress Om kunden är en E-fakturakund, kan ta emot bilagor och i så fall hur många bilagor som finns. (Alla kunder är märkta med bilaga Ja inför framtiden men bilagor måste skickas per post tills vidare) När buntöversikten är utskriven kan bara beskrivningstexten, fälten i transaktionsinformation och momsbefrielseorsak ändras på fakturan. Hittar du något Kundreskontra (Uppdaterad ) 22

23 annat fel måste fakturan makuleras och registreras på nytt. Vid utskrift av kundfakturor beställer du ditt jobb enligt Rapporter och jobbkö. Antingen väljer du Utskrift av enstaka fakturor eller Utskrift av hel bunts fakturor. Du kan däremot inte skriva ut fakturorna direkt eller via nyutskrift. Du måste gå in i jobbkön och när jobbet Utskrift fakturor Externt dokument är klart, dvs det står Avslutad Normal, ställer du markören på den rad som du vill skriva ut och klickar på knappen <Visa utdata>. Fakturan visas då på skärmen. När du vill skriva ut fakturan på papper väljer du något av utskriftsalternativen i webbläsaren. Har du både utländska och svenska fakturor i samma bunt skapas 2 rader med Utskrift fakturor Externt dokument. Du måste då öppna båda jobben för att få ut alla dina fakturor. Det kommer bara att skapas fakturor för de kunder som är printkunder, dvs de kunder som det på buntöversikten står E-fakt: N på. Du ska därför alltid kontrollera antalet utskrivna fakturor med din buntöversikt. När både fakturorna och buntöversikten är utskrivna, skriver du under buntöversikten och lämnar den till granskaren tillsammans med fakturorna och underlaget för dessa. Granskaren kontrollerar att: fakturan stämmer med underlaget vad gäller kund och belopp. fakturerat belopp omfattar påslag för full kostnadstäckning enligt gällande bestämmelser. moms debiteras i förekommande fall. bokföringen är korrekt. Granskaren skriver under buntöversikten med sin namnteckning. Kundreskontra (Uppdaterad ) 23

24 Godkänna fakturor För att institutionen ska ha kontroll över när de elektroniska fakturorna skickas iväg måste man även godkänna sina fakturor. Godkänna fakturor ska göras för alla fakturor även för printfakturor. Du kan välja att antingen godkänna en hel bunt eller godkänna fakturorna en och en. Ska hela bunten godkännas väljer du rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt och vill du bara godkänna enstaka fakturor söker du upp din faktura, går till fönstret Transaktionsinformation och till fältet Fakturastatus där du manuellt ändrar till Godkänd. När du registrerat din faktura får den status Ej Godkänd (EG). Kör du rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt får samtliga fakturor statusen Godkänd (G). Här ändrar du status antingen manuellt eller med rapporten. Buntöversikt måste vara utskriven för att du ska kunna godkänna dina fakturor. Har du inte skrivit ut buntöversikt kommer rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt att avslutas med Varning och dina fakturor blir ej godkända. I samband med kvällens postning så hämtas alla godkända fakturor till E-kunder och skickas iväg till vår fakturaväxel som sedan skickar dessa vidare till kunderna. Det finns ytterligare en status Godkänd skickas ej. Denna status använder du om fakturan/kreditfakturan av någon anledning inte ska skickas till kunden. Exempel: Du har felaktigt fakturerat moms till en statlig myndighet, men kunden har sedan betalat fakturan exklusive moms till oss. Då gör du en kreditfaktura på momsbeloppet men kunden har ju redan dragit av beloppet och ska därför inte ha någon kreditfaktura. När det gäller fältet Fakturastatus så kan du ändra detta fält fram tills fakturan är postad dvs klockan varje dag. Du kan bara ändra Fakturastatus till Godkänd skickas ej om fakturan ska skickas vid ett senare tillfälle. Upptäcker du att fakturan är fel måste du makulera hela fakturan. Om du däremot upptäcker felet efter postning måste du kreditera fakturan och godkänna kreditfakturan så skickas även denna iväg till kunden. Kundreskontra (Uppdaterad ) 24

25 Rapport Kontroll av ej godkända fakturor Det finns en rapport som du kan använda för att se att du inte glömt att godkänna några fakturor. Ta regelbundet ut rapporten Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor och välj status Ej Godkänd och Godkänd skickas ej. Kundreskontra (Uppdaterad ) 25

26 Vidarefakturering När en avdelning har betalt en faktura där en extern part (t ex ett annat universitet eller ett företag) ska stå för kostnaden, ska avdelningen vidarefakturera denna. Du registrerar denna faktura på samma sätt som en vanlig kundfaktura. För mer information om vidarefakturering, se avsnitt Utlägg/vidarefakturering åt annan juridisk person i EAhandboken. Statlig kund Är kunden statlig (se Myndighetsregistret på ESV:s hemsida) ska du inte vidarefakturera momsen utan du registrerar nettobeloppet på fakturarad 1 och skriver då inget om moms i beskrivningen. Du registrerar bara en konteringsrad, med samma aktivitet och ev. fritt fält som ursprungsfakturan i leverantörsreskontran, men byt ut kostnadskontot till konto U Vidarefakturering inomstatlig istället. Tänk på att ta bort finansiärkoden, men låt koncernkoden stå kvar. Ange momskod Ingen och momsbefrielseorsak Momsfri försäljning mellan statliga myndigheter. Annars är hanteringen som nedan för icke-statlig kund. Icke-statlig kund Icke-statliga kunder är t ex svenska och utländska företag och utländska universitet. Vid vidarefakturering ska moms läggas på fakturan. Gå till Navigator: Registrera/Externfaktura Fönstret Transaktionsbuntar visas. Fält i fönstret Transaktionsbuntar : Källa: Fältet fylls i automatiskt och värdet ska inte ändras. Namn: Tryck <Tab> så fylls buntnamnet i automatiskt. Om du registrerar flera buntar på en Kundreskontra (Uppdaterad ) 26

27 och samma dag, räknas buntens löpnummer upp automatiskt. Du kan lägga till valfri text efter buntnamnet. Buntdatum: Dagens datum fylls i automatiskt och ska inte ändras. Bokföringsdatum: Dagens datum fylls i automatiskt, men kan ändras till ett bokföringsdatum i annan öppen period. Period: Visar i vilken period (månad och år) du bokför. Valuta: SEK fylls i automatiskt och ska aldrig ändras även om bunten innehåller fakturor i utländsk valuta. Status: Statusen på bunten blir automatiskt Ny. Här kan du själv gå in och ändra till något av följande alternativ om du vill se hur långt du har kommit med en viss bunt. Öppen: Påbörjad men inte färdig bunt. Stängd: När antal fakturor och totalbelopp stämmer överens med kontrollantalet och beloppet, kan du ändra statusen till Stängd för att se att bunten är komplett. Om du valt att ändra statusen till Öppen på en bunt som du har påbörjat, kan du t ex söka fram bunten genom att ange statusen som en sökparameter. Tänk på att statusen aldrig ändras automatiskt. Kommentarer: Här kan du ange en valfri kommentar till bunten. Kommentaren skrivs inte ut på några rapporter eller fakturor utan syns bara på skärmen. Säkerhetskod: (fältet till höger under kommentar) Visar vilken säkerhetskod den registrerade fakturan har dvs vem som har rätt att se den registrerade fakturan. Säkerhetskoden ska bara ändras om du registrerar åt någon annan. Kontroll antal: Här kan du fylla i det antal fakturor som du tänker registrera. Uppgiften är frivillig och det automatiskt ifyllda värdet är 0. Kontroll belopp: Här kan du fylla i summan av alla fakturor som ska ingå i bunten (inkl moms). Räkna ihop och skriv in det totala beloppet utan att ta hänsyn till valutan (ex SEK USD = 2 000). Uppgiften är frivillig och det automatiskt ifyllda värdet är 0. Faktiskt antal: Här ser du hur många fakturor som är registrerade i bunten. Faktiskt belopp: Här ser du det sammanlagda beloppet av de fakturor som finns registrerade i bunten. Differens antal: Visar skillnaden mellan det antal du angav under Kontroll antal och det antal som finns registrerade i bunten. Kundreskontra (Uppdaterad ) 27

28 Differens belopp: Visar skillnaden mellan det belopp du angav under Kontroll Belopp och det sammanlagda beloppet som finns registrerat i bunten. Eftersom uppgifterna om antal och belopp är frivilliga, kommer differenserna att visas som negativa värden i de fall då du valt att inte utnyttja denna kontrollmöjlighet. Klicka på knappen <Transaktioner> för att gå vidare och registrera dina fakturor. Fönstret Transaktioner visas. Fält i fönstret Transaktioner : Källa: Värdet i fältet fylls i automatiskt och ska inte ändras. Datum (fakturadatum): Dagens datum fylls i automatiskt eftersom fakturadatum alltid ska vara detsamma som den dag då du ställer ut fakturan. Om du går in i en tidigare påbörjad faktura så ändras fakturadatum automatiskt till dagens datum. Nummer (fakturanummer): Systemet fyller i det nummer som fakturan får när du går vidare till nästa formulär eller när du sparar fakturan. Bokföringsdatum: Datumet hämtas från buntnivå. Klass: Värdet i fältet fylls i automatiskt och ska inte ändras. Valuta: SEK fylls i automatiskt. Här anger du den valuta som avses om fakturan avser annan valuta än SEK. När du valt en annan valuta än SEK kommer den aktuella kursen att beräknas Kundreskontra (Uppdaterad ) 28

29 automatiskt. Typ: Kostnadsställe+Faktura fylls i automatiskt och ska inte ändras. Dokumentnummer: Fylls i automatiskt när fakturan avslutas. Referens: Fältet används bara i samband med räntefakturering då ett referensnummer sätts automatiskt. Transaktion: Fältet används bara i samband med räntefakturering och då fylls dessa uppgifter i automatiskt. När du passerat fältet Transaktion visas fönstret Transaktionsinformation. Fält i fönstret Transaktionsinformation : Säljande enhet: Namnet på ditt kostnadsställe fylls i automatiskt. Vår referens: Registrerarens namn fylls i automatiskt. Detta kan du ändra om det är någon annan som är Vår referens. Er referens: Här ska du ange kundens referens. I takt med att fler och fler företag använder sig av skanning och elektroniska fakturor är det viktigt att rätt referens anges. Kontrollera därför alltid följande förteckningar på Ekonomiwebben: Speciella faktureringsadresser och E- fakturakunder. Om du vid registrering av din kundfaktura glömmer att fylla i fältet Er referens får du ett felmeddelande om att detta fält är obligatoriskt. När du fyllt i fältet Er referens och gått ur fönstret Transaktionsinformation måste du först spara för att knappen <Radposter> ska tändas och du ska kunna fortsätta registrera din kundfaktura. Kundreskontra (Uppdaterad ) 29

30 Inst telefonnummer: Registrerarens telefonnummer fylls i automatiskt. Om det är någon annan som är vår referens så kan du ändra telefonnumret. Textrader na 1-3: Här har du möjlighet att skriva in extra text som kommer att skrivas ut på fakturan under artikelraderna. Tillgångsnummer: Om fakturan avser en försäljning av en anläggningstillgång anger du tillgångsnumret i detta fält. Tillgångsnumret hittar du i anläggningsregistret. Kundtyp: Fältet används inte eftersom vi för närvarande inte behöver intrastatrapportera försäljning. Varor/Tjänster: Fältet används inte eftersom vi för närvarande inte behöver intrastatrapportera försäljning. Fakturastatus: I detta fält ser du om fakturan blivit godkänd. Om inte kan du ändra till status G (Godkänd), alt. till GS (Godkänd skickas ej). Klicka på knappen <OK> för att lämna fönstret. Du är nu tillbaka i fönstret Transaktioner och fortsätter att registrera där. Slutförd: När du registrerar fakturan är detta fält blankt. När du är klar med hela fakturan, klickar du på knappen <Avsluta> längst nere i fönstret. Då kontrolleras att alla obligatoriska fält är ifyllda. Fältet Slutförd längst uppe till höger markeras med V och knappen byter namn till <Ej komplett>. Uppgifter i blocket Utestående fordran ska inte fyllas i. Här kan du när fakturan är avslutad se hur mycket som återstår att betala. Uppgifterna i blocket Leverera till ska inte fyllas i. TIPS! Det räcker med att du anger början på namnet och trycker <Tab> så får du fram en lista på alla de kunder vars namn stämmer med din sökning. Fakturaadress namn: Här anger du namnet på den kund som du ska fakturera. Fakturaadress nummer: Om du känner till kundnumret kan du ange detta i stället för namnet. Fakturaadress adress: Detta fält visar en systemkod för kundens adress. Välj adress ur värdelistan. Fakturaadress adress: Här visas adressen i klartext. Kundreskontra (Uppdaterad ) 30

31 Fakturaadress kontaktperson: Detta fält används inte. Vill du ange en kontaktperson hos kunden gör du detta i fältet Er referens. Uppgifterna under blocken Köpare och Betalande kund fylls i automatiskt och ska inte ändras. Åtagande: Fältet används inte. Betalningssätt: Fältet används inte. Säljare: Fältet används inte. Kundbank Fältet används inte. Bankkontor: Fältet används inte. Betalningsvillkor: Universitetets betalningsvillkor är för vanliga fakturor 30 dagar från fakturadatum. Det finns dock vissa organ inom EG som tillämpar 60 dagar. Om du registrerar en sådan faktura kan du välja detta alternativ i värdelistan. Kontonummer: Fältet används inte. Förfallodatum: Räknas automatiskt ut med ledning av betalningsvillkoret och fakturadatum (normalt 30 dagar från fakturadatum). Kontonummer: Fältet används inte. Sista giltighetsdatum: Fältet används inte. Klicka på knappen <Radposter>. Fönstret Rader visas. Kundreskontra (Uppdaterad ) 31

32 Fält i fönstret Rader : Nr: Systemet fyller automatiskt i radnummer. Artikel: Fältet används inte. Beskrivning: På fakturarad 1 registrerar du nettobeloppet och kan t ex skriva hänvisning till ursprungsfakturan. Om du vill se hela texten kan du använda dig av verktyget [REDIGERA FÄLT]. Kvantitet: Fyll i antal. Automatiskt ifyllt värde är 1. Enhet: Välj enhet ur värdelistan. Pris per enhet: Fyll i priset per enhet exkl. moms. Belopp: Systemet räknar här ut beloppet (antal gånger pris per enhet). Momskod: Här väljer du aktuell momskod (samma momssats om ursprungsfakturan). Övriga fält används inte. Gå till fakturaradens konteringar genom att klicka på knappen <Konteringar>. Kundreskontra (Uppdaterad ) 32

33 Du får ett meddelande om att du ska Korrigera intäktskonteringen. Det betyder att du ska fylla i konteringen. Klicka på knappen <OK> för att ta bort meddelandet. Fönstret Konteringar visas. Fält i fönstret Konteringar : Transaktionsrad: Systemet visar vilken fakturarad (radpost) som du konterar. Du kan dela upp en transaktionsrad på flera konteringar. Detaljrad: Fältet används inte. Klass: Intäkter är förifyllt och ska inte ändras. Huvudbokskonto: På konteringsraden konterar du beloppet på konto I Vidarefakturering utomstatlig. Koncernkoden och finansiärkoden som fylls i automatiskt ska du låta stå kvar. Välj aktuell rapportkod. Bokföringsdatum: Dagens datum fylls i automatiskt och ska inte ändras. %: Systemet föreslår att konteringen ska avse 100% av transaktionsraden. Om du delar upp konteringen på flera rader kan du här ange hur många procent av transaktionsraden som konteringen avser. Jämför nästa fält. Belopp: Systemet föreslår att konteringen avser hela beloppet från transaktionsraden om du inte i föregående fält har angett en egen procentsats. I de fall du delar upp konteringen på flera rader, kan du här ange hur stort belopp varje konteringsrad avser. I dessa fall räknar systemet ut hur stor procentsats detta belopp motsvarar. Summan av konteringsraderna Kundreskontra (Uppdaterad ) 33

34 måste vara samma som beloppet på transaktionsraden. Om du vill fortsätta att kontera samma transaktion trycker du <Pil Ned>. Om du däremot vill registrera flera fakturarader på fakturan, går du tillbaka till fönstret Rader och trycker <Pil Ned>. Då får du upp rad 2, som du fyller i på motsvarande sätt som ovan. Belopp på transaktionsrad: Visar beloppet för den transaktionsrad som du konterar. Bokf. datum för postning: När du registrerar fakturan är detta fält tomt. När transaktionen har postats till redovisningen syns postningsdatumet i fältet. Konteringsregel: Fältet används inte. Beskrivning: Här ser du i klartext den kodsträng som du konterat. Om du vill se hela texten, kan du använda dig av verktyget [REDIGERA FÄLT]. Momskonto: Fältet används inte. Beskrivning: Fältet används inte. Kommentarer: Här har du möjlighet att skriva in en valfri kommentar till konteringsraden. Denna kommentar skrivs inte ut på fakturan utan syns endast på skärmen och i vissa rapporter. Bifoga bilagor till e-fakturakunder Läs mer i appendix. Avsluta fakturan När du är klar med fakturan går du tillbaka till fönstret Transaktioner och klickar på knappen <Avsluta>. Då görs en kontroll av att alla obligatoriska fält är ifyllda. OBS! I samband med att du avslutar din faktura görs en kontroll av att fakturan är i hela kronor. Om beloppet ej är i hela kronor så öresavrundas fakturan till närmaste hela kronor. Om du vill registrera flera fakturor i samma bunt, tryck <Pil Ned> så kan du fortsätta registrera nästa faktura. När du är klar med hela fakturabunten ska du skriva ut en Buntöversikt fakturor och kreditfakturor samt fakturorna i bunten. Kundreskontra (Uppdaterad ) 34

35 Utskrift av fakturor och buntöversikt När registreringen är klar ska fakturorna och en Buntöversikt fakturor och kreditfakturor skrivas ut. Buntöversikten visar vilka fakturor som registrerats i bunten. Hur du beställer buntöversikten ser du i Rapporter och jobbkö. Buntöversikten innehåller dessa uppgifter: Alla fakturarader med beskrivning, kontering och belopp Kundens fullständiga namn och adress Om kunden är en E-fakturakund, kan ta emot bilagor och i så fall hur många bilagor som finns. (Alla kunder är märkta med bilaga Ja inför framtiden men bilagor måste skickas per post tills vidare) När buntöversikten är utskriven kan bara beskrivningstexten, fälten i transaktionsinformation och momsbefrielseorsak ändras på fakturan. Hittar du något annat fel måste fakturan makuleras och registreras på nytt. Vid utskrift av kundfakturor beställer du ditt jobb enligt Rapporter och jobbkö. Antingen väljer du Utskrift av enstaka fakturor eller Utskrift av hel bunts fakturor. Du kan däremot inte skriva ut fakturorna direkt eller via nyutskrift. Du måste gå in i jobbkön och när jobbet Utskrift fakturor Externt dokument är klart, dvs det står Avslutad Normal, ställer du markören på den rad som du vill skriva ut och klickar på knappen <Visa utdata>. Fakturan visas då på skärmen. När du vill skriva ut fakturan på papper väljer du något av utskriftsalternativen i webbläsaren. Har du både utländska och svenska fakturor i samma bunt skapas 2 rader med Utskrift fakturor Externt dokument. Du måste då öppna båda jobben för att få ut alla dina fakturor. Kundreskontra (Uppdaterad ) 35

36 Det kommer bara att skapas fakturor för de kunder som är printkunder, dvs de kunder som det på buntöversikten står E-fakt: N på. Du ska därför alltid kontrollera antalet utskrivna fakturor med din buntöversikt. När både fakturorna och buntöversikten är utskrivna, skriver du under buntöversikten och lämnar den till granskaren tillsammans med fakturorna och underlaget för dessa. Granskaren kontrollerar att: fakturan stämmer med underlaget vad gäller kund och belopp. fakturerat belopp omfattar påslag för full kostnadstäckning enligt gällande bestämmelser. moms debiteras i förekommande fall. bokföringen är korrekt. Granskaren skriver under buntöversikten med sin namnteckning. Godkänna fakturor För att institutionen ska ha kontroll över när de elektroniska fakturorna skickas iväg måste man även godkänna sina fakturor. Godkänna fakturor ska göras för alla fakturor även för printfakturor. Du kan välja att antingen godkänna en hel bunt eller godkänna fakturorna en och en. Ska hela bunten godkännas väljer du rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt och vill du bara godkänna enstaka fakturor söker du upp din faktura, går till fönstret Transaktionsinformation och till fältet Fakturastatus där du manuellt ändrar till Godkänd. När du registrerat din faktura får den status Ej Godkänd (EG). Kör du rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt får samtliga fakturor statusen Godkänd (G). Här ändrar du status antingen manuellt eller med rapporten. Buntöversikt måste vara utskriven för att du ska kunna godkänna dina fakturor. Har du inte skrivit ut buntöversikt kommer rapporten Godkänn fakturor/kreditfakturor i bunt att avslutas med Varning och dina fakturor blir ej godkända. Kundreskontra (Uppdaterad ) 36

37 I samband med kvällens postning så hämtas alla godkända fakturor till E-kunder och skickas iväg till vår fakturaväxel som sedan skickar dessa vidare till kunderna. Det finns ytterligare en status Godkänd skickas ej. Denna status använder du om fakturan/kreditfakturan av någon anledning inte ska skickas till kunden. Exempel: Du har felaktigt fakturerat moms till en statlig myndighet, men kunden har sedan betalat fakturan exklusive moms till oss. Då gör du en kreditfaktura på momsbeloppet men kunden har ju redan dragit av beloppet och ska därför inte ha någon kreditfaktura. När det gäller fältet Fakturastatus så kan du ändra detta fält fram tills fakturan är postad dvs klockan varje dag. Du kan bara ändra Fakturastatus till Godkänd skickas ej om fakturan ska skickas vid ett senare tillfälle. Upptäcker du att fakturan är fel måste du makulera hela fakturan. Om du däremot upptäcker felet efter postning måste du kreditera fakturan och godkänna kreditfakturan så skickas även denna iväg till kunden. Rapport Kontroll av ej godkända fakturor Det finns en rapport som du kan använda för att se att du inte glömt att godkänna några fakturor. Ta regelbundet ut rapporten Kontroll av ej godkända fakturor/kreditfakturor och välj status Ej Godkänd och Godkänd skickas ej. Kundreskontra (Uppdaterad ) 37

38 4. Kopiera extern kundfaktura Kopiera samma faktura till flera olika kunder Du kan välja att kopiera dina fakturor antingen en gång, månadsvis eller årligen. Det går även att kopiera om du ska ställa ut likadana fakturor till ett antal kunder. Då gör du en faktura som du sedan kopierar. Du får sedan söka fram kopiorna och ändra kundnamnet på dessa. Om du ändrar kundnamn måste dina fakturor konteras om, eftersom finansiär och koncernkod är kopplade till respektive kund. Gå till Navigator: Kopiera/Externfaktura Fönstret Kopiera transaktioner visas. Fält i fönstret Kopiera transaktioner : Du börjar med att söka upp den faktura du vill kopiera. Tryck <F11> för att ställa dig i sökläge. Under Modelltransaktion kan du söka på följande fält: Källa Transaktionsnr (Fakturanummer) Valuta Referens Fakturaadress Nummer (Kundnummer) Villkor Typ Kundreskontra (Uppdaterad ) 38

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: REF/Beställar i försäljningsordern. Max 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. Max 100 tecken. Kundens Org.nr

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer