Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen"

Transkript

1 RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare

2 RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning av kassa... 4 Redovisande kassor:... 4 Övriga kassor... 5 Kontanter... 5 Betalkort... 5 Redovisningsrapporten... 5 Fakturor... 6 Betalning av fakturor... 7 Makulering och hantering av makuleringskvitton... 7 Arkivering... 8 Differenshantering... 8 Administrativ Service Vad skall kontrolleras Om rapporter TC-rapporten Kontanter Betalkort Redovisningsrapporter Fakturor Makuleringskvitton Differenshantering Avstämningsansvarige... 1 Bilaga Rutin för hantering av kortterminalslipar... 1

3 RUTIN (14) Senast uppdaterad -02 Inledning Följande dokument är en rutinbeskrivning för hur redovisning av kassor kopplade till TakeCare ska fungera. I rutinbeskrivningen avses med följande begrepp: Kassa Avser kassa i TakeCare-systemet TC-rapport - den rapport som genereras av TakeCare vid avslut/stängning av kassa. Heter i TakeCare Kassarapport, TakeCare-systemet. Redovisningsrapport den rapport som fylls i digitalt (i excel) vid avslutet. Redovisande kassor de enheter i verksamheten som hanterar kontant, kontokort, kreditbesök eller kreditbesök/annan betalare. Övriga kassor de enheter/kassor som inte hanterar kontant, kontokort, kreditbesök eller kreditbesök/annan betalare. Betalkortsavstämning/Dagsavslut Avstämningar/rapporter skickas till SF Administrativ Service, Visborg Gunnfjaun plan 2.

4 RUTIN 4 (14) Senast uppdaterad -02 Verksamheten Informationen riktar sig till de som använder kassan i TakeCare-systemet. Stängning av kassa Varje redovisande kassa (de enheter i verksamheten som hanterar kontant, kontokort, kreditbesök eller kreditbesök/annan betalare) stänger dagligen sin kassa, alternativt de dagar en transaktion är gjord. Övriga kassor stängs minst en gång i veckan, eller de dagar då faktura har registrerats. Viktigt att kassor stängs för att transaktioner skall gå över till ekonomisystemet, detta för att kunna identifiera och stämma av transaktioner i senare led. Stängning av kassan ska göras före eventuellt automatiskt avslut av betalkortsterminaler för att TC-rapport och dagsavslut betalkortsterminal skall överensstämma. Redovisande kassor: TC-rapporten skrivs ut i två (2) exemplar, TC-rapporterna ska skrivas under av den som gjort avstämningen. Vid eventuella avvikelser skall notering om anledning göras på TC-rapporten och ansvarig chef skall informeras. Läs vidare under rubrik Differenshantering. o Ett exemplar (originalet) skickas till Administrativ Service. o Ett exemplar sparas på enheten. o Eventuella makuleringskvitton (signerade och anledning till makulering påskriven) sänds tillsammans med TC-rapporten till Administrativ Service. Läs rubrik Makulering och hantering av makuleringskvitton. Redovisningsrapport (originalet) skrivs ut i ett exemplar, skriv under och skickas till Administrativ Service. Läs vidare under rubrik Redovisningsrapport o Eventuellt skickas två exemplar av fakturafliken ur redovisningsrapporten, om fakturor betalats under dagen, varav en signerad. Betalkortsavstämning/Dagsavslut (originalet) skickas till Administrativ Service. Läs vidare under rubrik Betalkort. o Betalkortsslipar sparas i förseglat kuvert hos verksamheten enligt särskilt rutin Bilaga 1 - Rutin för hantering av kortterminalsslipar Insättningskvitto sparas tillsammans med TC-rapporten på enheten. Undre delen av betalda fakturor sparas på enheten, minst en månad. Varje redovisande kassa (de enheter i verksamheten som hanterar kontant, kontokort, kreditbesök eller kreditbesök/annan betalare) stänger dagligen sin kassa, alternativt de dagar en transaktion är gjord.

5 RUTIN 5 (14) Senast uppdaterad -02 Övriga kassor TC-rapporten skrivs ut i ett (1) exemplar. TC-rapporterna ska skrivas under av den som gjort avstämningen. Vid eventuella avvikelser skall notering om anledning göras på TC-rapporten och ansvarig chef skall informeras. Eventuella makuleringskvitton (signerade och anledning till makulering påskriven) skall sparas tillsammans med TC-rapporten på enheten. Stänger kassan minst en gång i veckan, eller de dagar då faktura har registrerats. Kontanter Kontanterna stoppas i avsedd påse och lämnas i deponiskåp för insättning på bankkonto, med nödvändiga uppgifter enligt för detta gällande rutiner: Tänk på att använda rätt blankett för sedlar respektive mynt. På det bifogade insättningskvittot skall som referenstext anges namnet på redovisande kassa (ex CK VL) samt kassansdatum, d.v.s. informationen från rad och 4 i redovisningsrapporten. Vissa enheter på sjukhuset som hanterar kontanter endast undantagsvis lämnar pengarna i centralkassan. Centralkassan ansvarar för att pengarna lämnas och redovisas till Loomis. Enheten lämnar själv en redovisningsrapport på samma sätt som övriga enheter. Betalkort Avslut på betalkortsterminalen skall göras samtidigt som stängning av kassan för att transaktionerna skall överensstämma. Betalkortssliparna för dagen läggs i ett kuvert och förseglas enligt för detta särskild rutin Bilaga 1 - Rutin för hantering av kortterminalsslipar. Betalkortsavstämningen/Dagsavslut häftas fast i TC-rapporten. Redovisningsrapporten Varje redovisande kassa har en egen mall för redovisningsrapport som finns att hämta i gruppkatalogen. För de redovisande kassor som endast har betalkort lämnas samma uppgifter, förutom värdepåsens nummer och valörer på kontanter. Dessa enheters redovisningsrapport sparas i en särskild mapp digitalt. I redovisningsrapporten skall följande information lämnas:

6 RUTIN 6 (14) Senast uppdaterad -02 o Fyll i kassans datum i format ÅÅÅÅMMDD, Obs utan bindestreck! o Ange nummer på värdepåsen/-arna i vilken kontanterna har lämnats. o Uppge hur mycket kontanta medel som inkommit genom att ange antal av respektive valör, samt klumpsumman för kortbetalningar under flik 1 kontantredovisning. (Om betalning av faktura gjorts i redovisande kassan under dagen skall beloppet ingå.) o Under flik 2 avstämning anges uppgifter enligt TC-rapporten om hur mycket som inkommit i kontanta medel respektive betalningar via kort för varje enskild redovisande kassa. Beloppen SKALL vara samma som i TC-rapporten, stäm av uppgifterna som finns under rubriken kontantbesök. Om eventuell betalning av faktura gjorts under dagen skall beloppet inte ingå här, uppgiften hämtas automatiskt från flik. o Om det förekommit att en faktura blivit betald i redovisande kassa anges detta under flik alt 4, TakeCare respektive Opus. Läs mer under rubriken Fakturor. När poster finns, skriv ut två (2) exemplar av TakeCare fliken och ett exemplar gällande Opus, ett exemplar skall vara signerat. Underlagen bifogas till redovisningsrapporten. o Om eventuella differenser förekommer anges detta belopp under flik 1 kontantredovisning, samt om differensen är + eller -. (Om det varit 100 kr för mycket i kassan sätts -100 och vice versa). Läs mer under rubriken Differenshantering. o Om någon annan typ av försäljning gjorts under dagen anges det under flik 1 kontantredovisning på raden försäljning. o Längst ner på första fliken lämnas uppgift om vem som gjort den aktuella rapporten. Detta underlättar vid eventuella frågor. o Stäm av kontrollsumman på rad 27, den skall vara 0 när allt är ifyllt och inga differenser finns. o Första sidan skrivs ut i ett (1) exemplar. Redovisningsrapporten signeras av den som utfört avstämningen och skickas i original till Administrativ Service. Redovisningsrapporten sparas även digitalt. Var noga med att skriv dit datum framför redovisande kassa namn, tex KassaRedCKVL (observera att det är utan bindetecken). Rapporterna sparas på global katalogen i mappen lämnade redovisningar. För de enheter som endast har betalkort, så sparas rapporten i mappen lämnade redovisningar _betalkort. Fakturor Alla redovisande kassor kan ta emot betalning för fakturor utställda av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Om någon gör en inbetalning av utställd faktura skall denna transaktion inte registreras i kassan. Detta eftersom registreringen gjordes då besöket ägde rum. Observera också vikten av att verkligen särskilja TakeCare-fakturor och eventuella OPUS-fakturor. Pengarna redovisas och hanteras i övrigt tillsammans med de övriga pengarna.

7 RUTIN 7 (14) Senast uppdaterad -02 Betalning av fakturor o Den övre delen av fakturan återges till patienten med notering om att fakturan är betald. Den nedre delen av fakturan, det vill säga den med OCR nummer sparas av den redovisande kassan i en månad och kan därefter kasseras. o Uppgifter lämnas under flik alt 4, TakeCare respektive Opus. För att det skall vara möjligt att identifiera vilken faktura betalningen avser är det viktigt att OCR nummer och aktuellt belopp tydligt framgår. Kontrollera att rätt OCR nummer angivits, det står då OK i kolumnen efter OCR numret. Ange också vilken redovisande kassa som använts, exempelvis kassa 1. (Den totala summan skall genereras automatiskt och förs vidare till flik 2 avstämning samt till sammanställningen under flik 1 kontantredovisning.) Om uppgifterna är rätt ifyllda står det OK i raden för totalt mottaget idag på rad. o Betalningen av fakturan registreras INTE i kassan, eftersom registrering utfördes då besöket ägde rum. Pengarna redovisas och hanteras i övrigt tillsammans med övriga pengar. o Patienten skall betala hela beloppet som framgår av fakturan. Det går inte att exempelvis ta bort expeditionsavgiften då de kommer till vårdcentralen för att betalar. Anledningen till expeditionsavgift är att Region Gotland tar en risk att inte få in pengarna, d.v.s. en så kallad "kreditrisk". Expeditionsavgiften har också till syfte att hjälpa till att täcka de fakturor som eventuellt inte blir betalda, samt att täcka de administrativa omkostnaderna som Region Gotland har i samband med fakturor. Makulering och hantering av makuleringskvitton Om en registrering av någon anledning har blivit felaktig, skall registreringen makuleras. Det kan hända ifall patient redan har högkostnadskort. Makuleringen av registrering görs i TakeCare och av den redovisande kassan där registreringen utställdes. o Makuleringskvitton skall signeras och anledning till makulering skall noteras på kvittot. o Om besök, betalning och makulering äger rum samma dag: Den redovisande kassan kan återbetala till patient direkt. För att få det rätt i den ekonomiska redovisningen och för att möjliggöra avstämningen utav transaktionskonton, är det viktigt att eventuell återbetalning äger rum på samma sätt som betalningen. Kontant betalning, återbetala till

8 RUTIN 8 (14) Senast uppdaterad -02 patient kontant. Betalning med kort, återbetala till patient genom betalkortet. Patient skall underteckna kvittot vid eventuell återbetalning. o Redovisande kassor ska skicka makuleringskvittot till Administrativ Service tillsammans med TC-rapporten. De makuleringskvitton som är åtgärdade på enheten (t.ex. omregistreringar p.g.a. frikort eller felregistreringar) häftas fast på TC-rapporten. Makuleringskvitton för fakturor där Administrativ Service ännu skall makulera fakturan i ekonomisystemet sätts fast med gem alternativ skickas med löst tillsammans med TC-rapporten. Övriga kassor ska spara makuleringskvittot tillsammans med TCrapporten på enheten. För de Makuleringskvitton för fakturor där Administrativ Service ännu skall makulera fakturan i ekonomisystemet skickas en kopia av makuleringskvittot till Administrativ service tillsammans med en kopia av TC-rapporten. Arkivering De redovisande kassorna skickar in originalhandlingar till Administrativ Service. Originalhandlingar arkiveras och gallras enligt gällande gallringsplan. De TC-rapporter, redovisningsrapporter och insättningskvitton som de redovisande kassorna har, rekommenderar vi att de sparas i 2 år. Sparas material i 2 år finns det alltid kvar i samband med bokslut och eventuell revision. Undantag är undre delen av en faktura vilken kan kasseras efter en månad och betalkortssliparna som ska sparas i 18 månader. Övriga kassor sparar sina originalhandlingar i 2 år på enheten. Differenshantering Trots noggrannhet kan det ibland uppstå differenser i redovisande kassa som måste hanteras. För allas inblandning är det lämpligt att alltid informera ansvarig chef. Det finns tre typer av differenser: 1. Differens som upptäcks vid dagsavstämningen. Denna differens redovisas av redovisande kassa samma dag som differensen uppkommit på en särskild rad i redovisningsrapporten. I redovisningsrapporten lämnas också en kort beskrivning av orsaken till differensen. Det åligger redovisande kassa att omgående göra en kontroll/utredning om anledningen till differensen. När differensen klarats upp redovisas den i redovisningsrapporten med omvänt tecken. 2. Differenser som kvarstår trots kontroll/utredning och som redovisande kassa inte kunnat finna anledningen till. Denna differens bokförs i samband med den månatliga avstämningen. Avstämningen utförs av Administrativ Service och den som är balanskontoansvarig. Meddelande sänds till ansvarig chef som bekräftar mottagandet av uppgiften (via mail). Bekräftelsen sparas tillsammans med övrig avstämningsdokumentation.

9 RUTIN 9 (14) Senast uppdaterad -02. Den tredje är misstämning mot Loomis insättningen. Loomis jämför uppgifterna som uppgetts på insättningskvittot med summan som finns i påsen. Om det är misstämning meddelar Loomis detta till Administrativ Service. Administrativ Service kontrollerar om misstämningen och kontaktar berörd redovisande kassa. Meddelande skickas till den som är avstämningsansvarig samt ansvarig chef för ställningstagande av eventuella redovisningsmässiga åtgärder.

10 RUTIN 10 (14) Senast uppdaterad -02 Administrativ Service Informationen riktar sig till Administrativ Service. Vad skall kontrolleras De redovisande kassorna sänder dagligen in TC-rapporten, redovisningsrapporten, eventuell lista på betalda fakturor, betalkortsavstämning och eventuella makuleringskvitton. Administrativ Service kontrollera: o Att antalet rapporter stämmer gentemot det som redovisas i STG rapporter, d.v.s. rapporten som sparats i den globala mappen. o Att samtliga rapporter är signerade o Att beloppen i redovisningsrapporten överensstämmer med: TC-rapporten, kontanter och betalkort dagsavslutet gällande betalkortterminalen o Avstämning av eventuellt betalda fakturor, läs vidare under rubriken Fakturor o Avstämning av eventuella makuleringar och makuleringskvitton, läs vidare under rubriken Makuleringar Om rapporter TC-rapporten Rapport som generas i TakeCare av varje redovisande kassa vid avslut/stängning av kassa. o En signerad TC-rapport skall finnas inlämnad från varje redovisande kassa som haft transaktioner. o Skall innehålla uppgifter om inkomna medel. Uppgifterna skall överensstämma gentemot redovisningsrapporten och betalkortsterminalens dagsavslut. o Antalet inlämnade rapporter kontrolleras mot STG rapporter. Om någon rapport saknas kontaktas aktuell enhet. Om post finns på STG listan för enhet som inte skall lämna rapport kontaktas avstämningsansvarige, för vidare utredning. o Om någon TC-rapport saknas eller är felaktig, återkopplas detta till redovisande kassa/ansvarig för åtgärd. o TC-rapporterna sparas enligt gällande gallringsplan. Kontanter o När dagskassan lämnats för insättning på bankkontot bokförs beloppet av internbanken enligt de bokföringsuppgifter som står i redovisningsrapporten

11 RUTIN 11 (14) Senast uppdaterad -02 Betalkort o Efter månadsbyt bokför internbanken betalkortstransaktionerna enligt inkommen uppgift från banken. Redovisningsrapporter Rutinen skiljer sig åt för de redovisande kassor som hanterar kontanter och betalkort respektive de som endast hanterar betalkort. För enheter som endast hanterar betalkort skall ingen bokföring göras, detta sker automatiskt. Övriga kontroller görs på samma sätt för alla redovisande kassor. o En redovisningsrapport skall finnas inlämnad för varje redovisande kassa som haft transaktioner. Kontrollera att signatur finns, att antalet stämmer och att rapporterna överensstämmer med varandra. Om betalning av fakturor mottagits skall 2 exemplar, varav ett signerat finnas bifogat. o Redovisningsrapporterna sparas enligt gällande gallringsplan. o Redovisningsrapporten sparas också digitalt. Kontroll av de digitala rapporterna görs minst 2 ggr/vecka, med fördel i samband med bokföring. Granska att kontrollsumman är 0 och att uppgifterna ser ok ut (exempelvis att det är rätt enhet, datumformat o.s.v). Kontrollera också eventuella uppgifter om betalningar mottagits för fakturor. Läs vidare under rubriken Fakturor. o Om eventuella felaktigheter påträffas återkopplas dessa, till den som gjort redovisningsrapporten för åtgärd. En ny rapport, som ersätter den felaktiga, skall då lämnas, skrivas ut, signeras och skickas in av vederbörande. o Bokföring av redovisningsuppgifterna görs minst 2 ggr/vecka. o Uppgifterna hämtas från de lämnade rapporterna i global katalogen (exportflikarna), kopieras till en BFO-fil och bokförs i ekonomisystemet. Den som gör bokföringen attesterar själv BFO:n (inga nya uppgifter tillförs och uppgifterna är redan signerade i den fysiska rapporten). o BFO:n sparas i global katalogen under kassaredovisning\redovisningar\bokforder. o De rapporter som har bokförts flyttas över från mappen lämnade redovisningar_ange datum till mappen Bokförda rapporter XXX Fakturor o Om någon redovisande kassa under dagen har mottagit betalning för en faktura skall detta finnas specificerat i redovisningsrapporten. Avstämning skall då göras mot fakturorna i RoR. o Listan sparas i förekommande fall tillsammans med redovisningsrapporten.

12 RUTIN 12 (14) Senast uppdaterad -02 Makuleringskvitton o Om makulering gjorts under dagen skall makuleringskvitton sändas in från redovisande kassa. På makuleringskvittot skall det tydligt framgå vem som gjort makuleringen, anledningen till makuleringen och ifall den eventuellt är åtgärdad av redovisande kassa. o Makuleringskvitton skall sparas tillsammans med de övriga rapporterna. Differenshantering Trots noggrannhet kan det ibland uppstå differenser i redovisande kassa som måste hanteras. Det finns tre typer av differenser: 1. Differens som upptäcks vid dagsavstämningen- denna differens redovisas av verksamheten samma dag som differensen uppkommit på en särskild rad i redovisningsrapporten. I rapporten lämnas också en kort beskrivning av orsaken till differensen. Det åligger verksamheten att omgående göra en kontroll/utredning om anledningen till differensen. När differensen klarats upp redovisas den i redovisningsrapporten med omvänt tecken. Uppgiften från redovisningsrapporten bokförs av Administrativ Service tillsammans med övriga uppgifter enligt vad verksamheten uppgett (konto och 1916/1917 samt aktivitet 710). 2. Differenser som kvarstår trots kontroll/utredning och som verksamheten inte kunnat finna anledningen till- dessa bokförs i samband med den månatliga avstämningen om av den som gör avstämningen av balanskontona (till konto ). Meddelande sänds till verksamhetsansvarig chef som bekräftar mottagandet av uppgiften. Bekräftelsen sparas tillsammans med övrig avstämningsdokumentation.. Den tredje differenstypen är misstämning mot Loomis insättningen- Loomis jämför uppgifterna som uppgetts på insättningskvittot med den summa som ligger i påsen. Om misstämning föreligger meddelar Loomis Administrativ Service. Administrativ Service kontrollerar om misstämningen har någon redovisningsmässig påverkan exempel ibland kan det tex gälla ett skrivfel som inte har någon sådan redovisningsmässig påverkan. Om misstämningen har redovisningsmässig påverkan kontaktar Administrativ Service berörd verksamhet. Utkomsten av kontakten meddelas till den som är avstämningsansvarig för ställningstagande.

13 RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Avstämningsansvarige Kassahanteringen är kopplade till tre balanskonton: Avstämning intäkter TC Betalkortsterminal HSF 1917-Kontantkassor HSF Dessa konton skall stämmas av månatligen och avstämningen skall dokumenteras i en specifikation. Differenser som inte kunnat förklaras under månaden skall bokföras om till konto Ett meddelande sänds till berörd verksamhetschef som skall bekräfta mottagandet av uppgifterna. Av meddelandet skall det framgå datum, summa och en kort beskrivning av differensen. Verksamhetschefens bekräftelse på mottagna uppgifter sparas tillsamman med avstämningsspecifikationen. Om misstämning som föranleder redovisningsmässig åtgärd förekommit vid insättning till Loomis kontaktar Administrativ Service verksamheten. Administrativ Service meddelat utkomsten av kontakten till avstämningsansvarige som gör bedömning av eventuell vidare åtgärd i samband med månadsavstämningen. Om poster finns med på STG listan för enheter som normalt inte skall lämna rapport meddelar Administrativ Service avstämningsansvarig för vidare utredning/kontakt.

14 Bilaga 1 Rutin för hantering av kortterminalslipar Sliparna som hanteras av verksamheten är sekretessbelagd information och ska hanteras enligt nedanstående rutin. Alla slipar som hanteras under dagen ska finnas på sådan plats så att personalen kan ha dem under uppsikt. Efter dagsavslut ska dagens slipar läggas i ett C6-kuvert. Kuvertet ska markeras med dagens datum, signeras och tejpas igen med särskild säkerhetstejp som beställs hos Varuförsörjningen (artikelnummer 5758). Det finns även en hållare till tejpen (artikelnummer 5792). Kuverten ska förvaras på säker plats och inventeras med jämna mellanrum, förslagsvis en gång per månad. Inventeringen ska utföras av tredje person, d.v.s. inte den som har ansvar för den dagliga hanteringen av sliparna. Kuverten ska förvaras 18 månader och sedan destrueras. De får inte slängas i vanlig sophantering. Om ett kuvert behöver öppnas (t ex vid fel hos bank eller dylikt) ska orsaken dokumenteras på kuvertet och signeras av den som öppnar samt av verksamhetsansvarig. Efter kontroll tejpas kuvertet återigen med säkerhetstejp. Om något kuvert upptäcks ha varit utsatt för åverkan eller försvunnit vid inventering ska detta polisanmälas. Kopia på polisanmälan ska sedan förvaras tillsammans med övriga kuvert. Förutom denna rutin bör utrustning och anslutningar kontrolleras varje dag för att upptäcka eventuell åverkan som kan indikera försök till bedrägeri. Upprättad 2010, uppdaterad 201

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen.

Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen. Avstämning Maskinvärde Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen. Inställningar Innan rapporten kan användas måste det ställas in lite på maskinernas

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kortbetalning i Rebus via Paynova

Kortbetalning i Rebus via Paynova Kortbetalning i Rebus via Paynova 2012-12-10: Åbergs DataSystem AB: Version 1 2016-02-29: Rebus version 225: Högre säkerhet TLS v1.2 Paynovas MOTO-lösning Många reseföretag har en affärsmodell där kunderna

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel Information Värdetransport/Material/Insättning/Växel Välkommen till Nokas Värdehantering! Nokas tackar för förtroendet att vara er partner för kontanthantering. Vi hoppas du blir nöjd med din tjänst och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Wkassa Handledning för administratörer

Wkassa Handledning för administratörer Wkassa Handledning för administratörer 1 Inledning...1 2 Arbetssätt...1 3 Administration...2 3.1 Avslut...2 3.2 Generera om filer...2 3.3 Avstämning...2 4 Systemunderhåll...3 4.1 Fasta uppgiter...3 4.1.1

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel 1(6) Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel Banktillgodohavande ska utmätas som en fordran. Av utmätningsbeslutet ska framgå vilken fordran Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har utmätt. Det

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-09-04 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-30 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning för sina klienter. En e-tjänst som erbjuder

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av ordningsbot inom Polisen; beslutade den

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning Till berörd personal Inledning Som du säkert känner till har ledningen för din butik beslutat att ni ska sälja receptfria läkemedel i butiken. Även om mycket i arbetet liknar andra produktgrupper som hygien

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2

Läs mer

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan.

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. 05-0- Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. Välj ansökan:. Innovationsfonden - ny ansökan. Innovationsfonden - fortsättningsansökan Observera att fortsättningsansökan enbart riktar sig till pågående

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Rutiner för bokning & fakturering för Chalmers Studentkårs kassor

Rutiner för bokning & fakturering för Chalmers Studentkårs kassor Rutiner för bokning & fakturering för Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner gäller endast vid försäljning i kårens organisationsnummer och inte under arrangemang inom Mat&Kalas(t.ex. FestU- eller andra

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer