Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order."

Transkript

1 Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern är uppdelad i ett orderhuvud- och ett orderradsavsnitt. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar som leder till undermenyer till försäljningsordern. Följande undermenyer kan kallas fram: Order Rad Funktion Bokföring Skriv ut Hjälp Nedan beskrivs de viktigaste fälten och undermenyer på försäljningsordern. Försäljningsorderhuvud Försäljningsorderhuvudet är indelat i flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel Förskottsbetalning Via funktionen Obligatoriska fält kan det anges vilka fält som måste fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. säljarkod. Se beskrivning Obligatoriska fält

2 Allmänt Uppgifterna på den allmänna fliken är knutna till kunden. Ändras uppgifterna under Allmänt, tas ändringarna INTE med på fakturan önskas ändringarna visas på fakturan, ska de ändras under faktureringsfliken. Nummer Nytt ordernummer hämtas via upprättad nummerserie genom att trycka F3 och Enter (om det finns en upprättad nummerserie). Försäljningskundnummer Här registreras kundnummer eller sökbegrepp från kunden observera att anges en del av kundnummer eller söktext visas den första som matchar det angivna. Externt verifikationsnummer Här kan kundens referens anges. Används OIOXML-modulen och kunden är upplagd som en OIOXML-kund ska externt verifikationsnummer fyllas i för att du ska kunna fakturera ordern. Er referens Här kan kundens referens anges - skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Bokföringsdatum Datum, som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid upprättande föreslås arbetsdatum som bokföringsdatum. Kan överstyras vid samlingsfakturering och vid bokföring av samlade leveranser

3 Dokumentdatum Datum som användes för beräkning av förfallodatum, på den bokförda bilagan följer bokföringsdatum, men kan överstyras manuellt. Betalningsvillkorskod / Förfallodatum Betalningsvillkorskod används till att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från kunden, när ordern skapas. Koden kan överstyras på ordern. Förfallodatum kan också överstyras Obs: rättar du betalningvillkorskoden, beräknas förfallodatumet igen. Säljarkod Här kan säljarkoden anges. Namnet skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt för fakturering. Om statusen är Öppen, kan du redigera i dokumentet. Om statusen är Släppt, är dokumentet släppt till fakturering, och du kan inte redigera dokumentet i denna fas. Du kan ändra orderns status genom att klicka på Funktion och därefter på Släpp/Öppna eller trycka Ctrl-F11. När ordern levereras, ändras status automatiskt från öppen till släppt på ordern. Kontokod och EAN nummer Används till OIOXML-dokument. Hämtas från kunden och kan överstyras

4 Fakturering Faktureringskundnummer Här anges den kund som ska betala fakturan. Alla uppgifter om rabatt och priser är knutna till Faktureringskundnummer Det går således att skapa ordern till en kund och sända fakturan till en annan, t.ex. ett försäkringsbolag eller inköpsförening. Betalningssätt Hämtas från kunden vid skapande av ordern, men kan överstyras på ordern. Betalningssätt kan bl.a. styra kontant betalning och bokföras direkt i kassan, om en sådan betalningsform är upplagd. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås kundens Moms rörelsebokföringsmall (om moms skall beräknas vid bokföring av ordern). Koden kan överstyras men var uppmärksam på att det försvårar momsavstämning för ekonomiavdelningen

5 Leverans Försäljningsorderrader

6 Fältet Radtyp Följande radtyper kan väljas: Redovisningskonto, Artikel, Resurs, Anl. tillgång, Omkostnad (artikel) eller textrad. Följande möjligheter understöds i DSM: Tom Om fältet Radtyp är tomt, kan det skrivas in en text i fältet Beskrivning (övriga fält kan inte användas). Redovisningskonto Raden innehåller ett redovisningskonto. Resurs Raden innehåller ett resursnummer (observera att arbetstyp inte kan anges) Artikel Raden innehåller en artikel. OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader enbart består av text. Minst en rad skall innehålla en artikel, resurs, anläggningstillgång, en artikelavgift eller ett redovisningskonto samt ett antal. Fältet (Radskifte) Detta fält har den funktion att det skiftar till nästa rad och placerar sig på fältet Nummer. Inget värde kan registreras i fältet. Knappen Order

7 Statistik (F9) Det visas statistik för den aktuella Försäljningsordern. Försäljningsorderstatistiken har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Kund. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. mängd, belopp, moms, pris, TB och kundens kreditmax. Försäljningsorderstatistiken ger en snabb överblick över innehållet i den samlade försäljningsordern, uppgifterna på försäljningsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som använts på försäljningsdokumentet, om inte annat är angivet. Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet är olika under varje flik: Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela försäljningsordern. Det totala antal artiklar är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal, som ska faktureras, är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om de mängder artiklar som ska levereras. Det antal, som ska leveras, är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt inkl. moms avrundas som angivet i fältet Fakturaavrundning för den aktuella valutan i valutatabellen

8 Leveranser Från ordern kan man se den/de skapade försäljningsleveranserna (följesedlar), som knutna till ordern. Betalningsplan Det går att ange flera betalningsdatum med tillhörande belopp och bokföringstexter på en enskild faktura. Betalningsplanen skrivs ut nederst på fakturan, där varje betalning är specificerad. Se beskrivning Betalningsplan

9 Knappen Rad Knappen Funktion Beräkna Avgifter Finns det artiklar, med en avgift knuten till sig, kan avgiften beräknas en avgift kan inte plockas bort från en order

10 Skapa ny artikel från prisfil Via undermenyn skapa nu artikel från prisfil är det möjligt att lägga upp en artikel och föra in den direkt på försäljningsordern. Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och tas med över på försäljningsordern. Artikelnummer, beskrivning och försäljningspris från prisfilen tas med på ordern. Om en orderrad plockas bort och artikeln är skapad på ordern, kommer artikeln också att plockas bort på artikelkortet, om inga artikelposter är skapade på artikelnumret. Skapa ny artikel manuellt

11 Se beskrivning Skapa ny artikel manuellt från inköps- och försäljningsorder. Kopiera dokument Funktion Kopiera dokument kallar på körningen Kopiera försäljningsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat försäljningsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först ska ett nytt försäljningsdokument upprättas (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett verifikationsnummer. Du kan på det viset använda körningen till att fylla i det nyskapade försäljningsdokumentet. Ange i körningen vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifter från. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller enbart dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna, tillförs dessa rader automatiskt till de rader du eventuellt redan har skapat i det försäljningsdokument du håller på att upprätta. Du kan ange hur körningen ska utföras, genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten på följande sätt: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnummer: Klicka på Assistknappen, och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnummer du kan välja

12 Försäljningskundnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. Försäljningskundnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. Ta med huvud: Markera fältet, om uppgifterna från det dokumenthuvud du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, du håller på att upprätta. Dokumentraderna kopieras, oavsett av om du markerar detta fält eller inte. Om du kopierar en offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används dagens datum som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera fältet, om du vill att körningen ska beräkna och tillföra rader i det dokument, du håller på att upprätta. Körningen tillför rader från det dokument, du kopierar från, till det nya dokumentet. Körningen sparar artikelnummer och artikelantal, men beräknar beloppen på raderna baserat på kunduppgifterna på det nya dokumenthuvudet. På detta sätt tar körningen hänsyn till artikelpriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden på det nya huvudet. Klicka på OK för att starta körningen. Om du inte vill starta körningen, skall du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. Insätt Service Kit Se beskrivning Service Kit Knappen Bokföring

13 Bokför När ordern är klar, ska den godkännas genom att välja Bokför eller Bokför och skriv ut. Används samlingsfakturering, levereras ordern. Gör man en faktura per order väljs Leverera och Fakturera. Via inställningar väljs det om det automatiskt ska skrivas ut leveranser(följesedlar) vid bokföring av ordern, när det faktureras. (Inställningar finns under Service Inställningar DSM inställning, fliken Rapporter). Det skrivs endast ut Leverans/Följesedel om fältet Hoppa över försäljningsleveransutskrift inte är markerat, och det väljs Shift + F11 (Bokför och skriv ut). I det fönstret ska det väljas Leverera. (Dvs. det skrivs inte ut en leverans tillsammans med en faktura) Bokför och skriv ut Som ovan, men det görs också en utskrift. Bokför batch-jobb Se beskrivning Massbokföring av reservdelsorder Knappen Skriv ut Det går att skriva ut en orderbekräftelse och plocklista från ordern

14 På Plocklistan skrivs endast de artiklar ut som inte är levererade på ordern. På plocklistan är det också möjligt att välja om plocklistan ska skrivas ut i artikelnummerordning eller placeringsordning

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic)

Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic) Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic) INNEH Å L LSF Ö R T E C K N I N G Uppsättning... 4 Introduktion... 4 Generell uppsättning... 4 Dokumentkategorier... 9 Förbindelse slutpunkter...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer