Nyhetsbrev MONITOR version 8.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev MONITOR version 8.0"

Transkript

1 Utgåva 2 1(1) Nyhetsbrev MONITOR version 8.0

2 Utgåva 2 2(2) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 8.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en del för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform ( ) eller under egen rubrik om det är en omfattande nyhet. På slutet finns sammanställningar över de nya systeminställningar och rutiner som tillkommit i denna version.

3 Utgåva 2 3(3) Allmänt Servicehantering Vi har utvecklat tilläggsfunktionen Servicehantering för företag som utför service på levererade produkter, som att planera service, sprida information om service och avrapportera service. Rutinerna för servicehantering är samlade i en egen meny under Försäljning i MONITOR. Servicehantering hanterar installationer, garantiåtaganden såväl som akut- och planerad service. Det finns stöd för situationer då servicen utförs hos kund eller på plats hos det egna företaget, samt service utförd av externa leverantörer/samarbetspartners. Tidsåtgång för service, resor och materialåtgång rapporteras direkt mot serviceorder. Man rapporterar alltid faktisk förbrukning, sedan styr prissättningsreglerna hur man tar betalt gentemot kunden. Produktregistret får också utökad funktionalitet för att stödja servicehantering. Genom att serviceordern kan vara knuten till ett serienummer så kommer all historik att lagras även på serienumret i förekommande fall. Produktregistret innehåller nu betydligt mer information än tidigare. Se mer information nedan under "Nyheter i Produktregistret". Servicehantering i MONITOR Mobile Vi har också vidareutvecklat den mobila applikationen MONITOR Mobile*, så att tekniker ute på fältet enkelt ska kunna planera och avrapportera sina servicearbeten. När en serviceorder är registrerad på en servicetekniker får denne person ett meddelande i sin mobiltelefon/pekplatta. Teknikern blir på så vis informerad att den fått en serviceorder tilldelad. Alla serviceorder kan visas i en lista. Från denna lista kan serviceordern startas och tiden börjar registreras. Utöver tid kan material och resor rapporteras, kommentarer kan skrivas, bilder kan tas och kopplas. Kunden kan signera att servicen utförts. Allt rapporteras enkelt i den mobila applikationen. Information om serienummer (produktregister) kan också visas i MONITOR Mobile.

4 Utgåva 2 4(4) Rapporteringen görs direkt mot MONITOR så att fakturaunderlag skapas, lagersaldon dras och kommentarer, bilder och signaturer lagras på ordern och serienumret. Om teknikern t.ex. skulle vara långt ute i skogen och mobilen saknar täckning för datatrafik kan ändå rapportering göras i ett "Offline-läge". Rapporteringen kan teknikern sedan verkställa mot MONITOR så fort mobilen är online igen. * MONITOR Mobile är en tilläggsfunktion som går att köpa separat. Mer information kan du läsa i produktbladet på sidan Övriga nyheter som rör Servicehantering Spärr/meddela på artikel och kund gäller nu även vid registrering i rutinen Registrera serviceorder och vid rapportering i rutinerna Ankomstrapportering serviceorder samt Avrapportering serviceorder. Rutinen Fritextsökning försäljning kan nu även användas för att söka i Serviceorder. I rutinen Utskrift speditionsdokument finns Serviceorder som ny typ av Informationskälla. I rutinen Utskrift fakturor skrivs även servicefakturor ut. Dessa servicefakturor visar förutom fakturaraderna också information om utförd service. I rutinen Faktureringslogg går det att selektera på Servicetyp. Serviceorderrader tas med i alla slags behovsberäkningar och planeringsbilden. De artiklar som finns med som serviceorderrader hanteras som reservationer i behovsberäkningar och i planeringsbilden precis på samma sätt som kundorderrader. Orderraderna har en egen typ Serviceorder och kan exkluderas i rutinerna Behovsberäkning och Nettobehovskörning med ett val i beställningsbilderna. I Artikelfrågans planeringsbild visas serviceorder i grön färg (som indikerar försäljningsmodulen) med texten Serviceorder. Eftersom det går att skapa tillverkningsorder och inköpsorderrader mot serviceorderraderna så fungerar även kopplad tillgångs- och behovsplanering.

5 Utgåva 2 5(5) Vid kund- och leverantörsavvikelse går det att knyta avvikelsen till ett serviceordernummer i rutinen Registrera avvikelse. Är avvikelsen skapad från en serviceorder är fältet redan ifyllt. Fältet finns bara om tilläggsfunktionen Servicehantering är installerad. Blankettparametrar och blankettfritexter för serviceorderblanketterna offert, ordererkännande och servicerapport är införda i rutinerna Blanketter parameterar och Blanketter fritexter. En nummerserie för serviceorder finns nu i rutinen Nummerserier. Är numret satt till 0 (vilket är förvalt), så innebär det att samma ordernummerserie som kundorder ska användas. I rutinen Ordertyper / prefix går det att ange prefix till serviceorder förutsatt att systemparametern Använda prefix för att hantera ordertyper är aktiverad. Det har tillkommit en komponent för Startsida som heter Orderstock serviceorder. Det är en komprimerad lista som visar antal, styckkostnad och totalbelopp för inte utförd service. Listan grupperas på servicetyper. I Påminnelsefönstret kan också påminnelser för serviceorderaktiviteter visas. Påminnelsen visas för användaren som är ansvarig för aktiviteten när det är dags att utföra aktiviteten (med hänsyn tagen till framförhållning). Servicehantering en helintegrerad lösning Är Servicehantering intressant för er? Kontakta vår säljavdelning på telefon eller via e- post Det finns mer information i form av produktblad och film under vår hemsida Nyheter i Produktregistret Produktregistret är navet när det gäller spårbarhet av enskild individ. Detta register har fått utökad funktionalitet med anledning av den nya tilläggsfunktionen Servicehantering. Utöver information om service av ett serienummer så finns även en mängd ny information som lagras på serienumret och som visas i rutin Uppdatering produktregister, även då man inte har tilläggsfunktionen Servicehantering. Det gäller främst: Kopplingar till eftermarknad, avvikelser och garantiuppgifter. Mätarvärden som t.ex. mätarställning och körtid kan registreras och gamla mätarvärden visas i loggar i rutinen. En ny flik med en kronologisk händelselogg. En ny flik med möjlighet att se och uppdatera serienummerstruktur. Dvs. då serienumret består av andra serienummer och då serienumret ingår i andra serienummer. Nu kan Serienummer skapas i samband med inleveransrapportering av inköpsorder. I rutinen Utskrift produktregister har nya selekterings- och grupperingsbegrepp lagts till. Nya listtyper har också lagts till. När en befintlig produkt (serienummer) anges på en ny kundorder och serienumret anges som radtyp 5, så sker en ägarkontroll på serienumret. Skiljer sig kunden på kundordern mot den som står som kund/ägare på serienumret visas en fråga om ett ägarbyte ska genomföras på serienumret. Vid Ja så utförs ägarbytet och ny kundkod lagras på serienumret. En logg på ägarbytet skapas också. Vid Nej så sker ingen uppdatering av serienumret.

6 Utgåva 2 6(6) Produktregistret kan synkroniseras till Historikregister. Förbättringar i användargränssnittet I version 8.0 har vi gjort många förbättringar i användargränssnittet och gett det ett "facelift" för mer modernt utseende. Bl.a. har alla ikoner och symboler bytts ut till mer högupplösta i fler färger. Några av de större förbättringarna kan du läsa om nedan. Ett nytt inloggningsfönster där det också går att välja i vilket företag inloggningen ska göras. För att underlätta åtkomsten till MONITOR Beslutsstöd så finns nu en genväg till det programmet i MONITOR. Genvägen är placerad till höger om modulknapparna. Genvägen är gråtonad om användaren saknar rättigheter till Beslutsstöd eller om systemet är MONITOR Basic. Som ett komplement till den lokala hjälpen i MONITOR finns nu även en webbaserad hjälp med ett modernare utseende. Inställningen Använd webbhjälp finns under Inställningar Anpassa... Förvalt är webbhjälp om användarens dator har tillgång till Internet, annars kommer den lokala hjälpfilen att användas. Hjälpen har fått en synlig sökväg i hjälpfönstret för varje avsnitt som visas. Det underlättar för användaren att se vart avsnittet finns om en sökning gjorts i hjälpen. Nu kan du välja bakgrundsbild i MONITOR. Det finns sju olika alternativ, plus alternativet att inte använda någon bakgrundsbild. Inställningen görs av varje användare och finns under Övrigt i Inställningar Anpassa... Detta kan t.ex. vara bra om användaren loggar in i flera olika företag, så kan användaren välja olika bakgrundsbild i de olika företagen.

7 Utgåva 2 7(7) Modulknapparna som tidigare visade bokstäver visar nu symboler. Symbolerna är lika för samtliga språk. Dessutom har en Sök rutin funktion lagts till där även rutin id (nummer) kan användas som sökbegrepp. Snabbknappar till ofta använda rutiner i MONITOR är utbytta (ikonerna). Från och med nästa version (8.1), så kommer inte de gamla ikonerna att finnas kvar. Innan dess behöver du byta ikonerna under Mina Fönster mot de nya. Hur du går tillväga för att byta ut ikonerna kan du läsa i manualen: Startbok > Programfönstret > Funktioner i programfönstret > Mina fönster / Autostart. I rutinernas övre vänstra hörn visas en bild på modulen som rutinen hör till. Detta för att göra det tydligare för användarna vilken modul rutinen hör till, främst när man har många rutiner öppna samtidigt. På många kommentars- och instruktionsknappar går det nu att se texten utan att man klickar på knappen. Om man håller muspekaren över textknappen så visas en tooltip med aktuell text. Exempel från rutinen T-orderfråga:

8 Utgåva 2 8(8) Med två nya kortkommandon går det att minimera respektive stänga alla öppna rutinfönster. Minimera alla rutinfönster görs med Ctrl+Shift+M och Stänga alla rutinfönster görs med Ctrl+Shift+C. Ett tredje kortkommando Återställ alla rutinfönster med Ctrl+Shift+R har lagts till för att återställa storleken på alla maximerade och minimerade rutiner. Alla dessa funktioner finns även under menyn Fönster. Kassarabatt Vi har infört stöd för Kassarabatt i kund- och leverantörsreskontran. Kassarabatt innebär att man ger/erhåller en procentuell rabatt på fakturabeloppet om man betalar inom t.ex. 14 dagar istället för de normala 30 dagarna. Kassarabatten aktiveras på betalningsvillkoret och betalningsrutinerna i Inköp och Försäljning tar hänsyn till detta villkor när betalningar görs. Känner systemet av att betaldagen är inom kassarabattens förfallodatum kommer det rabatterade beloppet automatiskt bli föreslaget att betala. I rutinen Villkor har det tillkommit två kolumner för att på betalningsvillkoret ange antal dagar kassarabatten gäller samt rabatten (i %). I rutinen Registrera leverantörsfaktura kan man ange en fakturas kassarabattdatum samt rabatten i % när man registrerar en faktura med betalningsvillkor som har kassarabatt angivet. Utseendet i rutinen förändras alltså beroende på betalningsvillkoret. I rutinen Utbetalningsförslag har listtypen Kassarabatt lagts till för att ge en överblick över vilka fakturor som man har möjlighet att utnyttja kassarabatt på. På de fakturor där dagens datum är inom kassarabattens förfallodatum så kommer det automatiskt att bli kassarabattens förfallodatum som sätts som betaldatum i filen.

9 Utgåva 2 9(9) I rutinerna Utbetalning, Inbetalning och Inbetalningar lista visas uppgifter om fakturans kassarabatt. Dessutom används diffkoden "Rabatt" och en justering av momsen görs. Rabatten bokas på standardkonton för kundrabatter respektive leverantörsrabatter som finns i rutinen Kontoplan / Standardkonton. Separata konton för rabatter anges för EU och Export/Import i den rutinen. I rutinerna Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista visas information om kassarabatt. Detta visas i listor som avser betalda och samtliga fakturor. Kassarabatterna som visas avser betalning där rabatt lämnats/erhållits vid inbetalning/utbetalning. Rutinerna Kundreskontraanalys och Leverantörsreskontraanalys har utökats att visa information om kassarabatt (i %) samt rabatten i kronor. En ny systeminställning Respittid för kassarabatt vid inbetalning är införd. Där anges den respittid i dagar som ska gälla om kassarabatt tillämpas. Respittiden används för att underlätta hanteringen vid inbetalningar och återrapportering från fil/matchning när betalningen ska anses vara "fullbetald" och hantera restbeloppet som kassarabatt och sätta restbelopp lika med 0. Påminnelser Rutinen Rapportera aktivitet kund är omdöpt till Rapportera aktivitet försäljning. Där kan man nu via kryssboxar välja att se aktiviteter gällande kund, offert, order, ramorder och serviceorder. En funktion för att bara se "körklara" aktiviteter finns via kryssboxen Endast om föregående aktivitet är Avslutad. Samma funktion för "körklara" finns även i påminnelsefönstret för aktiviteter. Via inställningar för påminnelsefönstret kan man nu välja att även visa pågående aktiviteter. Projekt hanterar påminnelse via startdatum tills dess att aktiviteten är påbörjad, sedan sker påminnelse mot färdigdatumet. Dvs. först får man en påminnelse för att starta i tid och sedan en påminnelse så att aktiviteten avslutas innan deadline. En annan förbättring i påminnelsefönstret är att det nu står vilken kund/leverantör som varje aktivitet avser.

10 Utgåva 2 10(10) När man skickar ett e-postmeddelande till någon som har en aktivitet att utföra så bifogas även en klickbar hyperlänk som öppnar MONITOR och läser in den aktuella ordern. I de fall det finns ett kopplat dokument till aktiviteten så bifogas även detta. Om man skickar e-post från en avvikelse så bifogas avvikelserapporten som PDF.

11 Utgåva 2 11(11) Nyheter i MONITOR Mobile Förutom de nya funktionerna för servicehantering i MONITOR Mobile, som beskrivits i avsnitten ovan, så finns det ytterligare nyheter i MONITOR Mobile*. Det finns en ny rutin Attestera leverantörsfakturor. Användaren kan få ett meddelande i den mobila enheten om att en faktura finns att attestera. Förutom grundläggande information om fakturan så kan man se den inskannade fakturabilden, attestflödet, konteringar och loggar. Det finns olika åtgärder som kan göras: godkänna fakturan, vidarebefordra till annan attestperson samt välja att inte godkänna fakturan. Det går även att kontera och skriva en kommentar i samband med att någon av åtgärderna genomförs. Flerbolagsstöd finns så att man kan få notis om att attestera leverantörsfakturor i flera företag. (Exemplet i bilden nedan visar hur rutinen ser ut på en pekplatta). MONITOR Mobile har ett nytt genomarbetat användargränssnitt. Det finns nu även stöd för Windows Phone (förutom ios och Android som det finns stöd för sedan tidigare). * MONITOR Mobile är en tilläggsfunktion som går att köpa separat. Mer information kan du läsa i produktbladet på sidan Nyheter i MONITOR Beslutsstöd Nyheterna i MONITOR Beslutsstöd version 8.0 är också beskrivna i hjälpen till det programmet. Här beskrivs även nyheter som tillkom sent i föregående version 7.5. Tre nya tilläggsvyer i Försäljning lanseras i version 8.0 av MONITOR Beslutsstöd. Det är vyerna Säljstödsaktiviteter, Offerter samt Kundstatus. Tilläggsvyer går att köpa separat till MONITOR Beslutsstöd. Du kan välja i vilken företagsvaluta data ska visas i vyer och räkna resultatet enligt den kurs som passar data tidsmässigt. Detta är användbart i de fall det data som visas kommer från företag med olika företagsvalutor.

12 Utgåva 2 12(12) Det har tillkommit ett datafilter som är ett detaljerat urval till alla vyer i Beslutsstöd. Det fungerar på samma sätt som beställningsbilden gör till listor i MONITOR. Alla selekteringsfält i filtret har dessutom funktionen Snabbsök. Du har möjlighet att använda dig av "urval" i det nya datafiltret. Poster kan kopieras till urval via kontextmenyn under höger musknapp, i listor och över rubriker under kategoriaxeln i stapeldiagram. Du kan även spara ett urval till textfiler och läsa in urval från textfiler via den menyn. Det går nu att hämta detaljerat data för poster i listor och i staplar i diagram. Om data ur flera företag visas i vyn får du också välja från vilket företag i MONITOR detaljerat data ska hämtas (detaljerat data hämtas direkt från databasen i MONITOR). Funktionen finns på kontextmenyn under höger musknapp. I det fönster data presenteras finns det på rubrikraden en knapp för att exportera detaljerat data till en CSV-fil. Denna fil kan du sedan importera till valfritt kalkylprogram. Det går nu att visa Ackumulerat belopp som en egen stapel i diagram. Det går nu att sortera på Antal i diagrammet i vyn Försäljningsstatistik. Det har gått att länka sig från en post i Beslutsstöd till samma post i berörd frågerutin i företaget i MONITOR, detta för att kunna ta fram all data om posten. Om samma post finns i olika företag så går det nu också att välja i vilket företag i MONITOR posten ska länkas. Det är på rader i listor och på rubriker under kategoriaxeln för staplar i diagram som det, via kontextmenyn under höger musknapp, går att länka sig till frågerutiner i MONITOR. Det går nu att välja om statistiken i vyn Försäljningsstatistik ska grupperas mot artiklars aktiva (nuvarande) artikelkod och varugrupp i MONITOR eller om artiklars artikelkod och varugrupp ska hämtas från loggar. Detta kan vara användbart för att kunna bestämma hur statistiken ska visas, i de fall artikelkod eller varugrupp bytts på artiklar efter att försäljning har skett. Det går nu att styra vilken användare som loggas in i Beslutsstöd, om programmet startas via en genväg i Windows. Det görs med parametern U=<användarnamn> som kan läggas in i fältet Mål i genvägen. Parametern fungerar på samma sätt som U=<användarnamn> i en genväg till MONITOR. Det går även att lägga in parametern F=<företagsnummer> i kombination med parametern U, för att tala om från vilket företag som användaren ska hämtas för inloggning. Det är användbart om användaren finns upplagd med samma namn i olika företag. Information om programversion, databasversion m.m. kan visas från knappen vänster på rubrikraden under fliken Inställningar. som finns till Om muspekaren förs över symbolen med ett tidtagarur bredvid rubriken Analys av, visas information om när data senast hämtades ut från MONITOR. Det går att dubbelklicka på användarnamnet på rubrikraden för att logga in som en annan användare. I boxar som innehåller listor går det att markera alla rader med Ctrl+A och markera intervall av rader med Shift+musklick. Avmarkering av alla rader görs genom att klicka på boxens rubrik i namnlisten. Det går att använda datumtolk (bokstäver) i datumfält på samma sätt som man kan göra i MONITOR. T.ex. y (year) ger första dagen innevarande år, t (today) ger dagens datum osv. Datumformatet hämtas också från inställningarna i Windows.

13 Utgåva 2 13(13) Filterinställningar kan sparas för de olika vyerna och det går att sätta ett förvalt filter per vy. Även ett standardfilter utan selekteringar tillkom i filterväljaren i alla vyer. Under Inställningar där det går att spara ändringar finns knappen Ångra allt, för att återställa gjorda ändringar till det senaste sparade läget. Knappen fungerar även med snabbkommandot Ctrl+R. Det har tillkommit snabbkommando för knapparna Spara (Ctrl+S), Infoga rad (Ctrl+N) och Ta bort rad (Delete). Det går att ange en vy som startvy för programmet samt en vy som förvald per flik. Startvy anges under höger musknapp då du står i vyväljaren i aktuell vy. Förvald vy sätts i vyväljaren. Det går även att ange startvy och förvald vy i fliken Inställningar. Det går att tillfälligt dölja staplar i stapeldiagram med knappen Dölj stapel som finns bredvid menyn för "drill-down". Samma funktion finns även via Alt+musklick på stapeln. Övriga allmänna nyheter Vi har infört ett nytt fält Organisationsnummer (Org.nr.) i rutinerna Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer. Detta fält är avsett som ett informationsfält på kund och leverantör. Mer detaljerad information om Vår referens och Er referens visas nu i orderhuvuden i t.ex. rutinerna Registrera inköpsorder och Registrera kundorder. Via en knapp bredvid referensen kan man i ett fönster se mer information om personen, t.ex. telefonnummer och e-postadress. E- postadressen och webbadressen är dessutom klickbara länkar. Ramorder inköp och försäljning använde tidigare dagens datum när programmet skulle leta upp vilken ramorder som är aktiv för vald artikel. Nu används istället fältet Orderdatum från orderhuvudet. Dvs. som användare kan man till exempel bakåtdatera orderdatumet för att få träff på en ramorder som var giltig förra veckan. Dokument kopplade till meddelande och spärr på artikel, kund och leverantör kan nu visas i det fönster som då kommer upp vid t.ex. registrering och/eller rapportering.

14 Utgåva 2 14(14) Om man lagrar dokument på den sökväg som finns angiven i systemparametern Sökväg till plats på nätverket för externa filer, så kan de skrivas över om man drar in ett till dokument med samma filnamn. Nu finns en ny systeminställning på fliken System i Systeminställningar som heter Förvalt val vid koppling av dokument med samma namn som befintligt, för att minimera risken att skriva över befintliga filer. Systeminställningen är förvalt inställd på Spara under ett annat filnamn, men det går att ändra till Byt ut det gamla dokumentet. Alla exekverbara filer (.exe) som levereras med MONITOR har nu fått en digital signatur enligt Microsoft Authenticode. Det här är en säkerhetsfunktion som innebär att det går att se att de exekverbara filerna är utfärdade av Monitor Enterprise Resource Planning System AB att de inte blivit förändrade av utomstående (t.ex. ett virus). Nu går det att byta valuta på samtliga ordertyper, offert, förfrågan och kundfaktura och få priserna på raderna automatiskt omräknade till den nya valutan. En fråga visas om priserna ska räknas om, då valutan byts. Vid Ja i frågan räknas priserna på raderna om enligt valutakursen i rutinen Valuta. I många summerade listor i t.ex. rutinerna Orderförteckning - Inköp, Offertförteckning, Orderingång, Fakturaunderlag och Faktureringslogg har det tillkommit nya kolumner med bl.a. information om antal order, antal orderrader och restantal för artiklar. Utseendet på sidfoten till alla blanketter är omarbetat och enhetligt. När man använder hjälpfönstret för Kategoridelar i beställningsbilder så avslutas alltid sökfrasen med ett % för att man inte ska missa några poster i sökningen. I dokumentvisaren till tilläggsfunktionen Dokumenthantering finns det nu stöd för att visa ritningsfiler från SolidWorks Använder ni Office 2007 måste det vara SP2 eller nyare för att stödja de nya funktionerna i dokumentvisaren. Tillverkning Nu går det att slå ihop texter från fiktiva nivåer i rutinen Beredning samt även när man registrerar order i rutinen Registrera tillverkningsorder. Detta styrs med två nya systemparametrar: Hantering av instruktion från ingående fiktiv artikels operationsrad och Hantering av instruktion från ingående fiktiv artikels materialrad. I Sammanställ rapporterade tider i rutinen Beredning kan nu operationernas rapportkommentarer visas. I rutinen Förkalkyl går det nu att via Informationsmenyn ändra tidsenhet under flikarna Nivålista, Operationer och T-artiklar. Förvald tidsenhet styrs av systemparametern Tidsenhet för ställ- och stycktid på operationer. Fliken operationer visar nu även den kalkylerade timkostnaden per operationsrad, medan fliken L-artiklar har blivit utökad med kolumner för à-pris och totalkostnad. För att få plats på utskrifter så skrivs nu alla flikar utom sammanställningen ut i liggande format.

15 Utgåva 2 15(15) Nya statusikoner för tillverkningsorder. I rutinen Registrera tillverkningsorder går det nu att manuellt registrera tillverkningsorder på Köpartiklar. En varning visas om att artikeltypen är köpt, men du kan välja att gå vidare med orderregistreringen. Artikeltypen på den specifika ordern blir Tillverkad. Om man jobbar med kopplad behovs- och tillgångsplanering för köpartiklar och kryssrutan Inköpsorder (i rutinen Registrera tillverkningsorder) inte är markerad, visas en varning om det finns kopplade inköpsorder på den tillverkningsorder som ska omplaneras. Om kryssrutan Inköpsorder är markerad ges alternativ vid omplanering av tillverkningsorder med kopplade inköpsorder. Det går att välja mellan att uppdatera kopplade inköpsorder automatiskt, manuellt eller inte alls. Databasfälten för Verkligt startdatum och Verkligt färdigdatum kan nu återställas av programmet. Fältet för Startdatum kommer att tömmas i det fall man återställer restantalet på en operation till ursprungsvärdet, vilket gör att ett nytt startdatum kommer att lagras nästa gång operationen startas på nytt. Fältet för Färdigdatum kommer att tömmas i det fall man backar en rapportering så att operationen åter får ett restantal. Då lagras ett nytt färdigdatum nästa gång operationen stängs. Det finns en ny systemparameter Automatiskt status 6 (Levererad) på T-order när kopplad K- order utlevereras, som gör att utleveransrapportering av kundorder sätter om kopplad tillverkningsorder till status 6 (Levererad). Nu kan man länka sig från fältet Kundorder i rutinen Tillverkningsorderfråga (F11) till rutinen Kundorderfråga med kundordernumret inläst. Det finns en knapp på varje operationsrad i rutinen Tillverkningsorderfråga (F11) där man kan se summering av alla rapporteringskommentarer som är gjorda på varje operation. I Visa rapportnummer historik (via Informationsmenyn) kan man med en ny knapp se vilken kommentar som hör ihop med vilken rapportering. Det finns nu en ny rutin för att orderbekräfta inköp av operationslego. I rutinen Orderbekräftelse op.lego kan pris och ny leveranstid sättas. Vid annan leveranstid än planerad färdig på legooperationen så kan en tidsmässig omplanering av hela tillverkningsordern göras härifrån.

16 Utgåva 2 16(16) Om man jobbar med kopplad behovs- och tillgångsplanering för köpartiklar så visas nu en fråga i rutinen Tillägg / Omplanering då en tillverkningsorder med kopplade inköpsorder omplaneras. Det går att välja mellan att uppdatera kopplade inköpsorder automatiskt, manuellt eller inte alls. I rutinen Tillägg / Omplanering är det nu möjligt att ändra status på tillverkningsorder med status 9 trots att tilläggsfunktionen Internredovisning är aktiverad. I rutinen Order / produktionsgrupp har det under Informationsmenyn (höger musknapp) tillkommit en länk till rutinen Avrapportering operationer. Om man jobbar med kopplad tillgångs- och behovsplanering på köpartiklar så analyserar nu rutinerna Flödesanalys - Tillverkning och Flödesanalys - Försäljning datumet på inköpsordern och jämför med behovsdatumet i tillverkningsordern. Om inköpet är för litet så visas det nu med ett utropstecken som indikerar att det saknas tillräckligt antal på inköpsordern. I rutinen Uppdatera produktionsgrupper kan man nu markera att en produktionsgrupp inte ska rapporteras manuellt via kryssrutan Avrapporteras ej. Istället kommer den då att rapporteras automatiskt i samband med att efterföljande operation blir rapporterad. Detta fungerar i rutinerna Stämplingsterminal, Inleveransrapportering op.lego och Avrapportering operationer. Produktkonfiguratorn I tilläggsfunktionen Produktkonfigurator har ett nytt fält för Valgruppskod lagts till i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper. Detta gör det möjligt att lägga tillbaka en borttagen valgrupp i en konfiguration och få inneliggande order giltiga igen genom att ange samma valgruppskod som på inneliggande order. Motsvarade förändring finns även för Valalternativ där det går att lägga tillbaka ett borttaget valalternativ till en valgrupp och få inneliggande order giltiga igen. Detta innebär att det inte längre går att ha samma artikelnummer flera gånger i en valgrupp.

17 Utgåva 2 17(17) Inköp Det finns ett nytt fält i rutinen Uppdatering leverantörer som heter Min. orderbelopp (Minsta orderbelopp). Syftet är att visa ett meddelande i rutinerna Registrera förfrågan och Registrera inköpsorder, om totala beloppet (i företagsvalutan) är lägre än minsta orderbeloppet. Kontrollen görs då förfrågan och inköpsorder sparas. Det görs även samma kontroll i rutinerna Inköpsorderförslag och Lagerpåfyllnadslista - Inköp när inköpsorder skapas. Ikoner för förfråganstatus har införts. Ikoner för inköpsorderstatus har införts. Nu finns det en ny systemparameter som styr förvald leverantörstatus på ny leverantör i rutinen Uppdatering leverantörer. Systeminställningen Förvald leverantörsstatus för ny leverantör är inställd på status 1 Skarp leverantör (orderhanteras) men det går dock att välja en annan leverantörsstatus som förvald. Nu går det att kategorisera leverantörer på ytterligare två sätt. Två nya fält för Leverantörstyp och Leverantörsdistrikt har lagts till på fliken Inköpsstöd i rutinen Uppdatering leverantörer. Dessa fält går att uppdatera i listform i rutinen Utskrift leverantörer. I flertalet listor bl.a. Utskrift leverantörer, Etikettutskrift leverantörer, Aktivitetslista leverantörer, Rapportera aktivitet leverantör, Inköpsstatistik leverantörer, Leverantörsvärdering, Förfråganförteckning, Orderförteckning - Inköp, Orderledtid - Inköp och Fakturaunderlag går det att selektera på dessa fält. På grund av de nya fälten ovan har rutinerna Distrikt kunder och Kundtyper under Tabeller i Systemvårdsmodulen döpts om till Kund- / Leverantörsdistrikt respektive Kund- / Leverantörstyper då de nu även innehåller en tabell för leverantörer. För att rutinerna ska få rätt namn i befintliga system bör rutinernas menytext uppdateras i rutinen Menytexter under Systemvård Skrivare / Användare. Det meddelande som skrivs in vid Spärra/Meddela i rutinen Uppdatering leverantörer visas nu även i Registrera inköpsorder. Meddelandet visas under en knapp till höger om leverantörsnamnet. Detta för att man ska kunna läsa meddelandet när man vill, inte bara när man läser in ordern eller leverantören.

18 Utgåva 2 18(18) Nu går det att ange att en leverantör ska hämta sina ramorder från en övergripande leverantörskod (Leverantörskod ramorder). T.ex. så kan ett företag göra ett centralt avtal för sina enheter. Så oavsett om man handlar från en leverantör på en ort eller från samma leverantör på en annan ort, så ska samma pris användas och restantalet ska räknas ner på ramordern. Nu går det att länka till rutinen Orderbekräftelse op.lego från rutinen Registrera inköpsorder för att kunna bekräfta eller omplanera operationslego. Menystrukturen för rutiner som hanterar inleveranser av inköpsorder har förändrats. Nu finns en ny undermodul, Inleverans, i Inköpsmodulen där alla rutiner som rör inleveranser är samlade. Samma rättigheter ges till rutinerna som tidigare, när de fanns under menyn Order. Nu går det att skapa serienummer i rutinen Inleveransrapportering. Detta är användbart vid inköp av specifika produkter som behöver separata serienummer och därför är det nu möjligt att registrera radtyp 5 vid inleveransrapportering. När rapporteringen sparas så skapas serienumret i produktregistret. De uppgifter som fylls i produktregistret är: Serienummer, Artikelnummer, Inköpsordernummer, Leverantör och Verkligt inleveransdatum. En ny rutin Planerad mottagningskontroll har tillkommit. Den visar alla ej inlevererade inköpsorderrader där antingen leverantören eller artikeln är markerad för mottagningskontroll. På det viset kan man t.ex. få en överblick på hur mycket som behöver kontrolleras nästa vecka. Vid kontering av prisdifferenser i rutinen Registrera leverantörsfakturor kan nu även valutakursdifferenser konteras. För att aktivera kontering av valutakursdifferens ska systemparametern Bokföra prisdifferenser vid fakturaregistrering vara inställd på Ja, pris- och valutakursdifferens. Standardkonto för valutakursdifferenser anges i rutinen Kontoplan / Standardkonton i Systemvård. Valutakursdifferens konteras på leverantörsfakturor som är i utländsk valuta. Kursdifferens uträknas enligt skillnaden mellan kursen vid inleveransen och kurs på leverantörsfakturan. Denna differens multipliceras med fakturans pris i den utländska valutan och resterande differens bokas som prisdifferens. Nu har vi förbättrat hanteringen av preliminärbokningar i leverantörsreskontran, detta genom att ett nytt fält Preliminärbokningdatum är infört i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Förändringarna innebär att man nu alltid kan följa fakturan historiskt från preliminärbokning till definitivbokning. Man kan också historiskt stämma av preliminärkontot i huvudboken mot leverantörsreskontran trots att fakturan är definitivbokad. Så länge inte journalen för preliminärbokningen är nollställd kan man ändra fakturans preliminärbokningsdatum och datumet uppdateras på både faktura och journal. På så sätt uppstår inga avstämningsdifferenser mellan huvudbok och reskontra. Vid definitivbokningstillfället kan man också ändra fakturans Ver.datum innan man sparar. Systemparametern Överföra gamla lev.fakturor till första öppna redovisningsperioden flyttar numera både fakturan och journalen in i nästa öppna period. Tidigare flyttades endast journalen.

19 Utgåva 2 19(19) Nu är det möjligt att flytta en faktura från en period till en annan även efter definitivbokning av fakturan. Detta görs genom att ändra verifikationsdatum på fakturan. Förutom att man flyttar fakturan och journalen så flyttar man även inköpsstatistiken. Att byta verifikationsdatum på faktura är endast möjligt om fakturan ännu inte har bokförts, dvs. att journal för definitivbokning av faktura inte har överförts till redovisningen. Följande nyhet gäller system i Polen och finns vid registrering av leverantörsfaktura med betalningssätt AG (Autogiro). Parallellt med det normala standardkontot för Autogiro, så bokför systemet nu automatiskt leverantörsskuld debet och kredit med samma belopp. Detta görs för att omslutning på leverantörsskuldskontot ska bli korrekt. En ny lista har tillkommit i Utskrift ej definitivbokade / spärrade fakturor kallad Flytta verifikationsdatum. Vid månadsbyte kan denna lista användas för att flytta över alla fakturor som ännu inte definitivbokats till nästa månad. I koppling av order i rutinen Registrera leverantörsfakturor finns en ny kolumn som visar orderradernas lagerloggsdatum. Fältet kallas Loggdatum och visar det datum som överensstämmer med Historiska lagerrörelser och Lagervärdelista. Till skillnad från fältet Inlev.datum som visar det datum man manuellt angav som inleveransdatum när inleveransrapporteringen gjordes. Nu går det att välja om man ska ha loggning på förändringar i leverantörsreskontra i rutinen Val av loggning, under menyn Skrivare / Användare i Systemvårsmodulen. Valet styr över skapande och ändringar på leverantörsfakturor i leverantörsreskontran. Notera att makulering av leverantörsfaktura alltid loggas och går inte att avaktivera. I rutinen Lista borttagen data kan sedan makulerade leverantörsfakturor visas och i rutinen Lista ändringslogg visas övriga förändringar som loggats. Även en knapp för Ändringslogg har lagts till i rutinen Registrera leverantörsfakturor. I rutinen Scanna leverantörsfakturor, fliken Visa inscannade, visas nu en miniatyrbild av PDFfiler. Tidigare var det enbart TIFF-filer som visade en miniatyrbild. I rutinen Elektronisk avisering (LB)(FB) finns nu stöd för utlandsbetalningsformat för SEPA Finland så att det passar betalformatet för bankgruppen OP Pohjola. I rutinen Fakturaunderlag, listtyp Enbart summa grupperad på Ordernummer och Leverantörskod har det tillkommit nya kolumner med bl.a. information om antal order, antal orderrader och antal för artiklar. Vid gruppering på Ordernummer finns även kolumner som visar information från offerthuvudet t.ex. Vår referens och Godsmärke. Rutinen Fakturaunderlag visar nu även makulerade underlag i listor med valet visa Samtliga. I rutinen Fakturaunderlag går det nu att selektera på Verifikationsdatum i beställningsbilden. Syftet kan t.ex. vara att hitta reda på order/fakturor där inleverans gjorts i en period men fakturan definitivbokats i en annan period. Det går nu att ange senaste bokningstid vid speditörsavisering. Tiden anges som hh:mm, t.ex. 13:45. Vid avisering visas en varning om denna bokningstid har passerats, med möjlighet att fortsätta eller avbryta aviseringen. Senaste tid för bokning anges med parametern Varning senaste bokningstid (spedition) under knappen Ext. Info i rutinen Uppdatering leverantörer.

20 Utgåva 2 20(20) Returetiketthantering samt LinktoPrint för Unifaun kan nu väljas under Ext. Info i rutinen Uppdatering leverantörer. Detta gäller för leverantörer som är speditörer. Försäljning I rutinen Uppdatering kunder kan man nu ställa in så att blanketterna Krav och Faktura skickas till separata mottagare av e-post. Förut hade faktura och krav samma mottagare. Det går nu i rutinen Uppdatering kunder i Försäljning att lägga upp kundunika Crystal Reports blanketter för Bekräftelse på kundavvikelse. Genom detta har man som underleverantör med flera stora kunder möjlighet att anpassa utseendet på bekräftelsedokumentet och 8Dförfarandet i de fall detta styrs av kunden. Det finns ett nytt fält i rutinen Uppdatering kunder som heter Min. orderbelopp (Minsta orderbelopp). Om man anger ett belopp här så sker en kontroll när kundorder/offert sparas om orderns belopp underskrider detta belopp. Om orderbeloppet är lägre så visas en fråga om en orderrad med ett belopp ska infogas sist på order. Syftet är att om kunden inte beställt tillräckligt mycket på en order, så läggs ett slags "ställpris" på ordern. Systeminställningen Ställprisartikel för order/offert som understiger minsta orderbelopp används för att ange ett artikelnummer som styr detta "ställpris". Det meddelande som skrivs i vid Spärra/Meddela i Uppdatering kunder visas nu även i Registrera kundorder. Meddelandet visas under en knapp till höger om kundnamnet. Detta för att man ska kunna läsa meddelandet när man vill, inte bara när man läser in ordern eller kunden. Nu finns det en ny systemparameter som styr förvald kundstatus på ny kund i rutinen Uppdatering kunder. Systeminställningen Förvald kundstatus för ny kund är inställd på 1 Skarp kund (orderhanteras), men det går dock att välja en annan kundstatus som förvald. I rutinen Kundfråga finns nu knappen Serienummer. Här visas alla serienummer som har koppling till kunden. Rutinen Rapportera aktivitet kund har döpts om till Rapportera aktivitet försäljning. Observera att man måste sätta original menytexter i rutinen Menytexter, under Skrivare / Användare i Systemvård, för att rutinnamnet ska ändras i befintligt system. I rutinen kan man nu rapportera aktiviteter till offert, kundorder och ramorder - försäljning. Dessutom finns ett val i beställningsbilden som gör att man kan slippa se de aktiviteter som inte är "körklara", dvs. det finns andra aktiviteter som ska göras före. Frasen "Godkänd för F-skatt" kan nu skrivas ut i foten på offerter/order/fakturor m.m. Systemparametern Visa 'Godkänd för F-skatt' på blanketter, under Ekonomi på fliken System i Systeminställningar, aktiverar detta. Nu går det att ange att en kund ska hämta sina ramorder från en övergripande kundkod (Kundkod ramorder). T.ex. så kan en varuhuskedja göra ett centralt avtal för sina butiker. Så oavsett om butiken på en ort eller butiken på en annan ort gör ett avrop, så ska samma pris användas och restantalet ska räknas ner på ramordern.

21 Utgåva 2 21(21) Ikoner för offertstatus har införts. I rutinen Offertstatistik har det tillkommit några nya selekteringsbegrepp: Ändringsdatum, Orderdatum, Artikelnummer, Artikelkod och Varugrupp. Ikoner för kundorderstatus har införts. I rutinen Registrera kundorder så sätts nu fokus i fältet Projektnummer när man trycker Alt + I på tangentbordet. Nu visas orderns alla rader på fliken Ordererkännande i rutinen Kundorderfråga även då kundordern nått status 5 (Dellevererad) eller 9 (Slutlevererad). Menystrukturen för rutiner som hanterar utleveranser av kundorder har förändrats. Nu finns en ny undermodul, Utleverans, i Försäljningsmodulen där alla rutiner som rör utleveranser är samlade. Samma rättigheter ges till rutinerna som tidigare, när de fanns under menyn Order. Nu skrivs det fraktbetalande företagets godsadressnummer (GAN) ut på plocklistan vid Ordervis utskrift i rutinen Plocklista. I rutinen Plocklista - Försäljning kan man nu välja om tjänsterader ska visas på plocklistan eller inte. Nu går det att välja om säljbolagets kontaktuppgifter och logga ska användas på följesedlar (Följesedel levererat) som skrivs ut från produktionsbolaget. En ny knapp Följesedel finns i rutinen Inställningar kundorderöverföring där dessa uppgifter kan anges. Kundorderöverföring är en tilläggsfunktion i MONITOR.

22 Utgåva 2 22(22) Ikoner för faktureringsstatus har införts. På de polska fakturablanketterna är texten "Orderdatum" utbytt mot "Försäljningsdatum". Försäljningsdatumet visar första orderradens leveransdatum. Vid flera orderrader visas månaden i formatet ÅÅÅÅ-MM i fältet. Nu finns möjlighet att välja fakturadatumets kurs vid utskrift av kundfakturor i rutinerna Utskrift fakturor och Utskrift EDI-fakturor. Systeminställningen Valutakurs vid fakturering styr valmöjligheten att kunna få fakturadatumets kurs vid utskriften. Eventuell terminskurs på fakturaunderlag överstyr dock och gäller alltid i första hand. I rutinerna Utskrift fakturor, Utskrift EDI-fakturor och Utskrift räntefakturor kan nu flera samtidiga användare skriva ut och godkänna fakturor samtidigt. Detta blir möjligt genom att tilldela olika fakturanummerserier per användare. Nummerserie per användare anges under knappen Nummerserier i rutinen Användare i Systemvårdsmodulen. Det går även att visa vilka nummerserier som registrerats per användare i rutinen Lista användare, listtyp Nummerserier. I rutinen Utskrift gamla fakturor går det nu att göra en återutskrift av proformafakturor som skrivits ut från kundorder. Tidigare kunde återutskrift av faktura enbart göras på proformafakturor som skrivits ut från fakturaunderlag. Lager 8D-rapporter i avvikelsehanteringen Förbättringar har gjorts i avvikelsehanteringen vilket medför att det nu går att göra egna konfigurationer för s.k. 8D-rapporter. Det går nu i rutinen Uppdatering kunder i Försäljning att lägga upp kundunika Crystal Reports blanketter för Bekräftelse på kundavvikelse. Genom detta har man som underleverantör med flera stora kunder möjlighet att anpassa utseendet på bekräftelsedokumentet och 8Dförfarandet i de fall detta styrs av kunden. En förvald intern och extern kommentar för varje avvikelsetyp går nu att ange på fliken Förvalda värden i rutinen Registrera grunddata. Dessa kommentarer följer sedan med vid nyregistrering av avvikelser i rutinen Registrera avvikelse. Om tilläggsfunktionen Dokumenthanering används går det även att koppla externa dokument avsedda för kommentarerna, som sedan också följer med vid nyregistrering av avvikelser. Nu går det att lagra Språk i fliken Registrera avvikelse i rutinen Registrera avvikelse för att på ett enklare sätt byta språk på avvikelser.

23 Utgåva 2 23(23) Avvikelserapporten går nu att skicka via e-post. Man kan ange en mottagare manuellt eller välja från en lista. På en kundavvikelse kan man välja mellan de e-postadresser som finns lagrade på den aktuella kunden och på en leverantörsavvikelse mellan de e-postadresser som finns lagrade på den aktuella leverantören. På leverantörsavvikelser i rutinen Registrera avvikelse går det nu att ange Serienummer och Artikelnummer för att tala om att felet hör till ett visst serienummer på huvudartikeln. Detta för att kunna spåra vilka fel som funnits mot serienumret. I rutinen Registrera avvikelse visas nu ett varningsmeddelande om kundens eller leverantörens avvikelsenummer redan finns angivet på en annan avvikelse. På avvikelser i rutinen Registrera avvikelse går det nu att använda Avvikelsekategori, som går att använda som selekteringsbegrepp i listor. För att använda Avvikelsekategori måste de registreras i rutinen Kategorier eller Kategoridelar beroende på systeminställningen Använd kategorihjälp för avvikelsekategori. På blanketterna Bekräftelse och Svar till kundavvikelser i rutinen Registrera avvikelse visas nu mer information under blanketthuvudet. Den informationen är: kundens artikelnummer, vårt artikelnummer, artikelbenämning, serienummer, revision, kundkod, kundens ordernummer, vårt ordernummer, antal på ordern, avvikelsedatum och antal felrapporterat. Nu går det att lägga upp aktivitetslistor som mallar även för avvikelser. Listorna skapar man i rutinen Aktiviteter i Systemvårdsmodulen. Möjlighet att logga e-post och skriva noteringar har tillkommit på fliken Aktiviteter i rutinen Registrera avvikelse. För detta har även systeminställningen Använd Outlook-integration vid e- post från avvikelseaktiviteter införts, i sektionen Kvalitet under fliken Lager i rutinen Systeminställningar. I rutinen Kvalitetsbristkostnader finns två nya kolumner i listtypen Standard, grupperad på Avvikelsenummer. Det är Utskriftsdatum och Utskriven Av. I rutinen Registrera avvikelse finns också fältet Utskriftsdatum på blankettflikarna för de externa dokumenten. En ny rutin kallad Fritextsökning avvikelselogg har tillkommit. Där är det möjligt att fritextsöka i noteringar och e-postmeddelanden som har angetts under fliken Aktiviteter i rutinen Registrera avvikelse. Rutinen kan bl.a. användas för att hitta avvikelser med en viss notering etc. Rutinen är uppbyggd på samma sätt som de fritextsökningsrutiner som finns för t.ex. säljstöd och inköpsstöd. Övriga nyheter i Lager Nu visas enhet i sektionen Inventeringsinfo på fliken Allmänt i rutinen Uppdatering artiklar. I rutinerna Uppdatering artikel och Artikelfråga visas nu täckningsgraden (TG %) på kundkopplade priser. I rutinen Artikelfråga (F12) kan man nu avrapportera aktiviteter kopplade till artikeln. OBS! Detta gör att Artikelfråga nu är en rutin med uppdateringsmöjligheter. Efter uppdatering så är dock alla användargrupper inställda på att rutinen endast har läsrättigheter.

24 Utgåva 2 24(24) I fliken Planeringsbild i rutinen Artikelfråga kan man nu välja mer detaljerat vilka ordertyper man vill se i listan förutom alla skarpa order. På Informationsmenyn under höger musknapp kan man under Visa välja att visa ett eller flera av: Förslag, Prognoser, LTK och Ramorder. Alla dessa typer styrdes förut av valet Visa förslag under samma meny. Nu finns en ny knapp Avvikelser på fliken Allmänt i rutinen Artikelfråga där man kan se alla avvikelser registrerade på en artikel. Nu finns en ny knapp Serienummer på fliken Försäljning i rutinen Artikelfråga. Knappen visar information om de serienummer som finns registrerade på artikeln. Ikoner för lagerorderstatus är införda. Det finns en ny flexibel rutin för Artikelimport. Den kan t.ex. användas om artiklar eller stycklistor (strukturer) ska importeras från CAD-system eller när en kund förser oss med en textfil med nya artikelnummer. Det är enkelt att konfigurera i vilken ordning data i textfilerna ska ligga för att rätt fält ska bli ifyllda i artikelregistret. Dessa konfigurationer kan sedan sparas som mallar för olika textfiler. Rutinen Leveranstidskontroll räknar nu att aktuell dag (idag) inte har någon kapacitet kvar. Skillnaden mot tidigare versioner blir att man nu får ett svar som är en dag längre bort. I de fall man kör LTK sent på dagen så ger det ett mer riktigt svar, men om man kör tidigt på morgonen så kanske svaret blir lite väl pessimistiskt. Slutresultatet blir i alla fall att systemet nu inte kan lämna ett svar som är för optimistiskt. Prestandaförbättringar och optimeringar har gjorts i rutinerna Nettobehovskörning och Nettobehovskörning tillverkningsprognos. Dessutom har loggfilen delats upp och heter nu NETTO_[företagsnr].LOG. I rutinen PIA-beräkning finns en ny kryssruta, Ej mer än planerad tid. Om denna markeras så kan en operation inte värderas till mer än sin planerade tid oavsett hur många timmar som har rapporterats. Dessa operationer blir markerade med ett rött utropstecken. Via en s.k. tooltip så kan man se i listan hur många timmar som faktiskt har blivit rapporterade. Funktionen finns även i senare versioner av 7.5.

25 Utgåva 2 25(25) Verkstadsinformation Ny stämplingslicens för arbetsstämpling Det finns en ny licenstyp för enbart arbetsstämpling för de som använder Verkstadsinformation och stämpling av tillverkningsorder. Den här licensen innehåller endast rutiner som behövs för arbetsrapportering och kopplade utskrifter. T.ex. finns rutinerna Stämplingsterminal (endast arbetsstämpling), Artikelfråga, Utskrift Pallflagga, Avrapportering material, Registrera avvikelse och Tillverkningsorderfråga. Syftet är att många i produktionen som enbart utför arbetsstämplingar ska kunna använda denna licenstyp. Vänligen kontakta en säljare för prisuppgifter på arbetsstämplingslicens. OBS! Denna licenstyp ersätter tidigare programmet "TRT" som inte finns från och med version 8.0. Övriga nyheter i Verkstadsinformation En frånvarostämpling kan nu generera både flextid och övertid. De frånvarokoder som är markerade med Redovisa som närvaro kan nu ge flextid eller övertid för den tid som ligger utanför schematid. Problemen som uppstod när en frånvaroprognos skapades innan årets kalender var upplagd, eller att den anställde bytte kalender efter att frånvaroprognosen skapades är nu åtgärdade. I rutinen Attestera / korrigera stämplingar kan man nu inte välja en frånvarokod som den anställda inte har rättighet att använda. Rättighet att använda en frånvarokod har man bara om frånvarokoden är kopplad mot en löneart. Kryssboxen Avräkna mot övertid är enbart synlig i rutinen Attestera / korrigera stämplingar om det finns övertid registrerad på dagen och inställningen Övertid efter fyllt dygnsmått är aktiverad. Korrigeringsloggen som tas fram via Informationsmenyn i rutinen Attestera / korrigera stämplingar visar nu även stämplingens frånvarokod. Vid maskinstämpling i Verkstadsmodulen finns det nu bättre stöd för schemahantering. I rutinen Attestera / korrigera stämplingar kan man byta schema på ett stämplat arbete. Dessutom visas en bild på det valda schemat på samma sätt som det visas för en anställd. Förutom det ordinarie schemat kan man nu även använda schemaundantag. Man kan t.ex. lägga ett undantag under en vecka när det ska köras övertid, så att det finns längre arbetstid för maskinen under en viss tid. I rutinen Lista stämplingar kan kommentar visas i följande listtyper: Stämplingar och summering lönearter, Enbart övertid samt Enbart frånvaro. Listtypen Endast närvarande anställda (även kallad brandlista) i rutinen Lista stämplingar är nu grupperad på Avdelning. I listan visas nu texten "Lunch" om någon anställd har stämplat ut på lunchflex.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 Allmänt RDJF-83KHHZ - Nu sker kontroll på att giltigt datumformat angivits för leveransdatum i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Aktiviteter Tidigare användes aktiviteter främst gällande Säljstöd (kunder) och Inköpsstöd (leverantörer), men även gällande avvikelser. Från och med version

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Minikurs - Säljstöd (CRM)

Minikurs - Säljstöd (CRM) Minikurs - Säljstöd (CRM) I MONITOR går det att använda sitt säljstöd enkelt eller mer avancerat. I denna Minikurs ges tips för alla som arbetar med sälj/marknad. Vi kommer att titta både på säljstödet

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 Allmänt AFOG-9LEJGZ - Monitor Document Converter har uppdaterats för att Windows Printer Spooler hängde sig efter utskrift. FOHN-9PJKUJ - Vid filimport

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Servicehantering i MONITOR 8.2

Servicehantering i MONITOR 8.2 Servicehantering i MONITOR 8.2 Allmänt om Servicehantering i MONITOR 8.2 Servicehantering är en tilläggsfunktion i MONITOR som vänder sig till företag som utför arbeten på sålda produkter t.ex. installationer,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal?

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? I denna minikurs går vi igenom verktyget MONITOR Beslutsstöd (BI) som är standard, men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet finns en

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 Allmänt KJAN-9BTH7R - Förvald skrivare i Windows fungerande inte när skrivare för utskrift av listor saknades i MONITOR. KJAN-9BTKD6 - Utleveranser

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Pyramid Business Studio (2012-01-31) Valutaklausul enligt Orderhuvud Valutaklausul per orderhuvud justerar hela orderbeloppet. Inställningar görs på projekttypen

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 4.8

Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1-2 2 Standardrapporter... 2-3 2.1 Lager... 2-3 2.1.1 PIA-listor... 2-3 2.1.2 Lagervärdering...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer