Beställningar / Lager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställningar / Lager"

Transkript

1 Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och butikssystemet så att du hela tiden kan se artiklarnas rörelser i systemet. Systemet kan räkna av och visa de artiklar som behöver beställas, de som finns på offerter, har sålts och är bokade i order och butikssystemen. Vid inleverans av beställda artiklar kan det faktiska inköpspriset prickas av så att du alltid har ett korrekt lagervärde. Det finns olika inställningar som möjliggör att uttagna artiklar konteras löpande. Med inventeringsrutinen kan du (under drift) inventera och kostnadsföra lagerdifferenser. På alla artiklar som används i systemet skapas underlag för statistik, beställning och materialplanering. Med Entré s helt unika materialplanering får du ett verktyg som du kommer att tjäna mycket pengar på. Med verktyg som prisjämförelse, prisoptimering och automatisk generering av inköpsorder i materialplaneringen tjänar du många timmar och kan alltid beställa från den leverantör som ger dig bästa villkor. Innehåll i Entré Beställningar och Lager Beställningsorder med avancerad prissättning och rabattsättning för din bransch. Inleveransrutin och avprickning av inköpspriser med koppling till leverantörsfaktura. Automatisk bristberäkning vid registrering av artiklar i beställningen. Olika beställningstyper med användarstyrda registreringsmallar. Hämtning av inköpsunderlag från kundorder, handdator och butik. Marknadens bästa sök- och plockfunktioner av artiklar och inköpsunderlag. Elektronisk export och import av beställningar till ex.vis Ahlsell (kräver tillkommande licens). Avancerad materialplanering med hämtning av inköpsunderlag på olika sätt samt olika prisjämförelser och prisoptimeringsfunktioner för automatisk generering av inköpsorder. (kräver tillkommande licens). Inventeringsrutin per lagerplats. Inventering kan utföras utan att stänga lager och med hjälp av handdator (kräver tillkommande licens). Flexibel lagerhantering i olika nivåer och med olika materialkonteringsmodeller. Enkel lageruttagsrutin på order speciellt anpassad för montörer (menyval i orderregistret). Hantering av flera olika artikelstrukturtyper (kräver tillkommande licens). Rapporter och utskrift av olika blanketter och etikettutskrifter. Full integration med övriga moduler i Entré.

2 Förberedande arbete: Beställningstyper. Skapa eller redigera de beställningstyper som ditt företag behöver. En beställningstyp innehåller de regler och mallar som skall användas på ordern. Entré levereras med flera fördefinierade beställningstyper. Inställningarna på typen styr hur ordern hanteras i systemet. Det kan tex handla om att ej lagerhantera returer, mm. 2

3 Inställningar på beställningstypen Du kan ange att material inte skall lagerföras. Det innebär att materialet i ordern inte visas som beställt antal i artikelinformationen. Om ordern skall kunna exporteras (ex.vis till Ahlsell) anger du detta här. Olika mallar kan användas på ordern beroende av om det är en ny order eller en befintlig order som öppnas. 3

4 Prislistor. Skapa de prislistor som du kommer att använda vid beställning och materialplanering. Se separat artikelbeskrivning i denna handbok. Grundregister. Du måste se till att register för beställningsmodeller, enhetskoder, lagerkoder, leveranssätt mm finns innan du startar registreringen av nya beställningar. Gå in i System-mappen, Allmänna sidoregister och inställningar, Sidoregister och komplettera med de uppgifter du saknar. Gå igenom alla sidoregister innan du börjar skapa dina kunder. Det är viktigt att du gått igenom följande sidoregister: Beställningsmodeller för säsongsvarierad beställningsmängd Enhetskoder för st, meter osv Lagerkoder för att ange artikelns lagerplats Leveranssätt för hantering av eventuella kostnader (ev tull, hemtagningskostnad) i samband med beställning. Många av sidoregistren levereras med vissa grundvärden. Gå igenom och komplettera. 4

5 Skapa registreringsmallar. Registreringsmallarna hjälper och leder dig vid registrering av nya beställningar. Du kan själv styra vilka uppgifter som är viktiga och obligatoriska att registrera på beställningen i en registreringsmall. På så sätt blir uppgifterna på beställningarna alltid kompletta oavsett vem som registrerar. Fyll i fältet får inte lämnas tomt om du vill att fältet skall vara tvingande. Markera det fält som du vill ska ingå i din registreringsmall och kryssa i hanteras i denna mall under punkt 5 ovan. Kryssa även i att användaren ska fylla i detta fält. Du kan själv välja ledtext och grundvärde som kommer att föreslås av systemet. 5

6 Blanketter. Entré levereras med ett antal standardblanketter. Kör ut dessa på prov och kontrollera om de passar ditt företag. Behöver du hjälp med att anpassa dessa, kan vi på Installationsdata hjälpa till. Grundinställningar. Gå igenom de grundinställningar som finns för beställningar och lager. Detta för att få rätt grundförslag avseende lagerhantering, prislistor, avprickning och registreringsmallar. Nedan följer en genomgång av de viktigaste inställningarna för beställningar och lagerhantering. 6

7 Grundinställningar för Beställningar / Lager Registrering: Leveransdatum: Här anger du hur många dagar från idag som beräknat leveransdatum i beställningen skall föreslås vara. Ska företagets uppgifter kopieras till leveransadressen: Om du vill att ditt företags adressuppgifter automatiskt skall föreslås som leveransadress på beställningen. Materialplanering: Inköpsprislista för lägsta pris: Här anger du den prislista som skall användas vid beräkning av lägsta pris i materialplaneringen. ElWind: Om du har ElWind kalkylprogram, kan underlag från detta program hämtas in i materialplaneringen. Här anger du sökvägen till programmet. 7

8 Lager: Dessa inställningar är mycket viktiga för dig som behöver ha lager och kostnadsuppföljning på ditt materiel. Automatiskt uttag vid fakturering: Om du stänger av denna inställning så måste orderns inneliggande artiklar, manuellt eller via ordertypens inställning, tas ut innan fakturering sker. Obs! Denna inställning är beroende av hur inställningen Lagerhantering är satt. Fakturering av restnoterat material: Med denna inställning avstängd så kan inga orderrader som inte finns i lager faktureras. Kostnadskontering av material: Med denna inställning väljer du hur kostnadskontering skall ske på uttagna artiklar: 1. Aldrig. Ingen kostnadskontering sker. Kostnadskontering av material sker oftast då via leverantörsfaktura. 2. Alltid. Allt material som tas ut i order konteras direkt. Journal och bokföringsorder tas ut via rutinen Materialkonteringsjournal i faktureringsmenyn. Bokning av leverantörsfakturor med material konteras då oftast på lagerkonto. 3. Endast i Uttag ur lager. Endast material registrerat i rutinen Lageruttag på order konteras. Detta val används oftast då material till projekten konteras direkt på leverantörsfakturan och material till eget lager/servicejobb konteras på lagerkonto. Kostnadskontering balanseras före fakturering: Denna inställning använder du om uttagna artiklar skall balanseras löpande för att först vid fakturering slutkonteras med aktuell kostnadskontering. Lagerhantering: Denna inställning öppnar eller stänger hantering av lager i Entré. Den bör inte ändras om man inte är säker på vad det innebär. Om den stängs av slutar Entré att uppdatera lager. Har den varit påslagen kommer alla artiklar i lager att frysas som de ser ut då man stänger av. Om man slår på den bör man som administratör köra knappen 8

9 "Kontroll" från "lagerunderhåll" för att uppdatera lager med aktuellt antal i order och inköp. De alternativ som finns är: 1. På. Systemet lagerhanterar alla artiklar (undantag kan göras på artikelgrupp) 2. Ingen lagerhantering utförs. Systemet hanterar inga artiklar lagermässigt. Underlag för statistik och försäljning skapas dock. 3. Endast i Uttag ur lager. Endast artiklar i rutinen Lageruttag på order lagerhanteras. Ta hänsyn till antal i order vid inköp. Då föreslaget inköpsantal ska beräknas kan du här bestämma om det antal som ligger i order men ej levererats ska tas med i beräkningen. Ta hänsyn till beställningspunkt vid inköp. Då föreslaget inköpsantal ska beräknas kan du här bestämma om beställningspunkten ska tas med. Exempel: Om beställningspunken är 10 och det tillgängliga antalet (antal i lager + antal redan beställda -antal i order) är 5 så får en artikel som registreras i inköp antal 0 om denna inställning är Av och 5 om den är På. Täckningsgrad för artiklar utan inköpspris. Här kan du ange en procentuell täckningsgrad för de artiklar som inte har ett inköpspris. Täckningsgraden används för att beräkna inköpspris för artikeln då artikeln ej har ett inköpspris. Inköpspriset = Försäljningspris * Täckningsgraden Obs! I "Inställning för Artikelgrupper" kan du ange en täckningsgrad per artikelgrupp. Denna kommer då att användas före denna inställning vid beräkning av inköpspris. Vägt inköpspris. Vägt inköpspris kan beräknas för de artiklar som finns i lager. Vägt inköpspris uppdateras löpande vid inleverans av beställningar. För de som inte finns kvar i lager används nettopris enligt PRIO ordning i prisinställning. (Vägt pris = Inköpspris * 2st + Lagerpris * 5st / 7st). Denna inställning förutsätter att du har Lagerhantering (PÅ). Obs! Om du vill ha full kontroll på ditt lager bör du även gå igenom rutinerna Sök i lagerregistret och Bearbeta artiklar. I dessa rutiner kan du bla hämta in artiklar till ditt lager samt bearbeta dina artiklar för att kunna sätta lagerkoder, beställningsmodeller, leverantör mm på intervall eller markerade artiklar. 9

10 Uttag ur lager: Rutinen för uttag ur lager hittar du i ordermenyn. Denna rutin är avsedd att användas av montörer som själva tar ut material ur lager på exempelvis servicejobb. Automatisk blankettutskrift vid avslut. Med denna inställning kan du ange att utskrift av ordern alltid och automatiskt skall ske då uttag på order avslutas. Automatisk utskrift av endast ändrade rader. Lämna denna inställning PÅ om endast nya och ändrade rader på ordern skall skrivas ut. Automatiskt uttag i order vid inleverans. Då en inköpsorder inlevereras och det finns en koppling mellan raderna i inköpsorder och rader i kundorder så kan uttagsrutinen automatiskt startas. Visa textrader. Stäng av denna inställning om textrader i ordern inte skall visas i uttagsrutinen. Rättigheter. Under rättigheter kan du styra vilken grundrättighet, på montörens login, som skall gälla för att: 1. Lägga till artiklar, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 2. Se och ändra inköpspris, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 3. Ta bort artiklar ur ordern, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 4. Ändra antal på befintlig orderrad, 0 till 5 där 0 inaktiverar rättighetskontroll 10

11 Registrering av beställning Tips! Dra ut menyvalet till ditt skrivbord om du använder denna rutin ofta. Välj Skapa/ändra beställning, så kommer du direkt in i orderregistreringen: Här söker du efter befintliga order som registrerats tidigare. Välj Ny för att skapa en ny order. 11

12 Välj knappen Ny ( ) för att registrera en ny order, så får du följande dialogruta: 1. Sök efter en leverantör i registret, eller skapa en ny genom att välja ett nummer eller namn som du vet inte finns. 2. Välj mall. Den mall du väljer styr vilka fält som skall eller bör fyllas i på ordern 3. Beställningsnummer föreslås automatiskt, enligt löpnummerinställningarna. Du kan ändra detta, till ett annat unikt nummer. 4. Välj Ok, för att fortsätta med orderregistreringen. Registreringsmall Innan du kan börja registrera artiklar på ordern måste du fylla i denna registreringsmall. Denna innehåller de vanligaste uppgifterna för en beställning, men kan naturligtvis anpassas så att den passar just för dig och ditt företag. Du kan också ha olika mallar för olika ordertyper. Kontakta vår kundsupport om du behöver hjälp med detta. 12

13 Orderregistrering När du är klar med registreringsmallen kommer du in i orderns radregistrering. I bildens överkant visas ordernummer, märke, leverantör, ev projektnr, telefonnr, fax mm samt orderns summa. Nu är det bara att börja registrera. Vill du skriva in en beskrivande text, anger du T i fältet för artikelnr. Du kan då helt fritt skriva den text som skall beskriva beställningen. Vill du skriva in artiklar skriver du in artikelnummer. Du kan också söka och hämta artiklar direkt ifrån artikelregistret genom att trycka F3. Skriv i artikelnr och tryck Enter. Vill du söka i artikelregistret kan du söka med F3. Du kan också skriva i början på artikelnumret och trycka F3 så hamnar du i närheten av den artikel du vill ha. När du hämtar en artikel så föreslås antalet på artikeln efter vilken brist det finns på artikeln. Se även grundinställningarna. Att använda i radregistreringen: T F3 M = Används för att skriva en beskrivande textmassa = Används för att söka och hämta artikel i artikellistan = Artikel för att registrera manuell artikel (Du får då ange text och pris fritt) 13

14 Exempel på beställning: Tips! Med Extra info kan du se artikelns statistik samt rörelser i övriga systemet. Funktioner i registreringsbildens nederkant: Ny = Skapar ny order Annullera = Tar bort aktuell order Spara = Sparar och stänger aktuell order Beställd = Markerar ordern med status Beställd för att du skall kunna särskilja order som är beställda mot de order som bara är registrerade Exportera = Funktion för att överföra order till ex.vis Ahlsell (kräver tillkommande licens) Inleverera = Startar inleveransrutinen med aktuell order som förvald Utskrift = Utskrift av ordern som beställning. Obs! Med programmet GFI Faxmaker kan beställningen faxas direkt från Entré till leverantörens fax. Lev/Lev.adr = Visar alla adressuppgifter för leverantören och ev. leveransadress. Orderhuvud = Visar övriga villkor för ordern, exempelvis prissättning, kontering, referens, projekt och märke. Avsluta = Stänger ordern och avslutar orderregistreringen. 14

15 Funktioner i registreringsbildens högerkant: Ta bort rad = Tar bort aktuell rad. Du kan också ta bort aktuell rad med tangenten Del. Infoga rad = Infogar rad ovanför aktuell rad. Du kan också infoga rad med tangenten Ins. Ändra artikel = Visar all information på aktuell artikel. Bearbeta = Ger dig en rad bearbetningsfunktioner av raderna, bl.a sortering och ackumulering. Markera = Används för att markera rader, ofta för att sedan bearbeta eller skriva ut markerade. Kopiera = Kopierar aktuell eller markerade rader. Kan klistras in i annan order. Hö-klick på knappen arkiverar raden eller raderna till ett eget arkiv. Klipp ut = Klipper ut aktuell eller markerade rader. Kan klistras in i annan order. Hö-klick på knappen arkiverar raden eller raderna till ett eget arkiv. Klistra in = Klistrar in rader. Hö-klick på knappen hämtar från arkiverade rader. Sök på flik = Söker efter artiklar via fliksystemet. Förenklar din sökning. Hämta artiklar= Funktion för att hämta inköpsunderlag från kundorder och butik. Ändra alla = Funktion för att bl.a ändra priser eller rabattvillkor för alla eller markerade rader. Extra info = Sätter på och stänger av visning av aktuell artikels lager och statistik. Informationen visas i registreringens nederkant. 15

16 Beställning och inleverans När du är klar med registreringen av de artiklar som skall beställas kan ordern skrivas ut för att manuellt faxas eller ringas in till leverantören. Med ett faxprogram (GFI Faxmaker) kan Entré integreras med detta så att du direkt kan faxa ordern till leverantörens fax med automatik. Du kan också exportera ordern elektroniskt via e-post i de fall leverantören (i dagsläget Ahlsell) har stöd för detta. 16

17 Funktioner i registreringsbilden Handhavande och funktioner i radregistreringen liknar till stor del den i orderregistreringen. Se detta avsnitt i handboken för mer detaljerad information kring detta. Som leveransadress föreslås automatiskt ditt egna företags adress. Här kan du ändra eller hämta leveransadress från ditt kundregister. Leveransdatum föreslås enligt inställning i grundinställningarna. Detta kan också styras i registreringsmallen. 17

18 Om du tex beställer från ett annat land så kan du, på leveranssättet, ställa in en procentuell hemtagningskostnad samt införselavgift. Dessa kostnader fördelas på lagervärdet på orderns artiklar vid inleverans. Du kan ange en Alternativ prislista till ordern. Artiklar som inte finns i den vanliga prislistan prissätts då med alternativ prislista. 18

19 Hämta artiklar till inköpsorder Underlag till beställning kan skapas på många olika sätt. Välj själv det registreringssätt som passar dig och ditt företag bäst. Nedan visas 2 olika sätt att hämta inköpsunderlag på, men du kan också skapa inköpsorder via Entré Materialplanering, Entré Butik, Entré Order samt från vissa handdatorer. 19

20 Hämta inköpsunderlag från kundorder I bilden visas alla artiklar i order. Du kan begränsa vilka artiklar som skall visas genom att ange olika urval nedan. Genom att tex ange en viss kund, begränsas listan till att endast omfatta de rader som tillhör kunden. Klicka i denna om endast bristartiklar skall visas. Du kan markera enstaka artiklar eller klicka på symbolen på markera-knappen för att kunna markera ett omfång av artiklar. Klicka på Ok för att gå vidare efter att du markerat de artiklar som skall beställas. 20

21 Du får då välja den princip som skall gälla för detta inköp. Använd orderns antal ograverat. Ingen hänsyn tas till aktuellt lagervärde, inkommande beställningar eller brist. Inköpsordern uppdateras med det antal som finns på kundordern. Antal som behövs för att leverera valda order. Systemet räknar ut det antal artiklar som behöver beställas för att leverans av aktuella kundorder skall ske. Hänsyn tas till aktuellt lagervärde och inkommande beställningar. Antal som behövs för att leverera valda order, tag ej hänsyn till tidigare beställningar. Systemet räknar ut det antal artiklar som behöver beställas för att leverans av aktuella kundorder skall kunna ske. Hänsyn tas endast till aktuellt lagervärde. Totalbrist i lager. Systemet kontrollerar mot total brist på artikeln. Ingen koppling mot kundorder sker. När du klickar på ok sker en koppling mot kundordern (ej alternativ 4). I beställningsordern likväl som i kundorderna kan du se vilken order raden är kopplad mot. När ordern senare inlevereras kan även koppling göras så att uttagsrutinen i kundorder startas i syfte att förenkla och strömlinjeforma materialflödet i företaget. 21

22 Hämta inköpsunderlag från butikssystemet I bilden visas alla artiklar på leveranskvitton som är märkta för att beställas i butik. Du kan begränsa vilka artiklar som skall visas genom att ange olika urval nedan. Genom att tex ange en viss kund, begränsas listan till att endast omfatta de rader som tillhör kunden. Kryssa i denna om endast artiklar med brist skall visas. Du kan markera enstaka artiklar eller klicka på symbolen på markera-knappen för att kunna markera ett omfång av artiklar. Du kan även titta på kvittot här. När du klickar på Ok hämtas alla markerade artiklar in till beställningsordern. I butikssystemet kan du se alla leveranskvitton och inköpsstatus för artiklarna. 22

23 Beställningsstatus När beställningen är utförd bör du spara ordern som Beställd. Ordern markeras då som status beställd. Du kan då skilja på order med status registrerad, beställd och inlevererad i olika registreringar och listor. 23

24 Sök i beställningsregistret I beställningsregistret kan du få överblick över alla dina beställningsorder. Hantering och funktioner liknar till stor del Sök i orderregistret vilket gör att du snabbt känner dig hemma även här. De urval du gör sparas automatiskt till nästa gång du går in i denna rutin, det kan tex vara bra att du anger ditt id i fältet Vår referens så att bara de order du ansvarar för visas. Klicka i denna så kan du se även tidigare inlevererade order. Funktioner för att skapa nya, ändra, inleverera och skriva ut beställningar. Här visas artikelraderna för den order som är markerad. 24

25 Inleverans av beställningar När beställda artiklar har levererats så skall dom inlevereras så att lagerantal och lagervärde kan uppdateras. Inleverans av beställda artiklar kan utföras från flera ställen i systemet. Förutom från denna generella rutin så kan även inleveransfunktionen startas direkt inifrån beställningsordern eller från rutinen Sök i beställningsregistret. När sedan leverantörsfakturan kommer, kan inlevererade artiklar avprickas så att lagervärde uppdateras med det exakta priset från leverantörsfakturan. Genom att ange ett urval begränsas listan nedan. Om inleveransen startas från ordern, så är fältet för inköpsordern redan ifyllt. Du kryssar i, i rutan, vilka rader som skall inlevereras. Du kan också markera ett större omfång av artiklar med knappen Markera. Tips! Högerklicka på en kolumn och välj vilka kolumner som du vill skall visas. Du kan skriva ut inleveransunderlaget som visas på skärmen. Listan grupperas per order. 25

26 Ändra rad i inleverans Om du behöver ändra på en rad i inleveransunderlaget kan du enkelt göra detta i samband med inleveransen. Detta kan tex vara levererat antal eller inköpspris. Om du behöver ändra tex inköpspris på en artikel, kan du ändra på raden. Om det skett en delleverans av artikeln skall du ändra inlevererat antal här. Du kan också ange ett annat inköpspris och eventuella tillkommande avgifter. När du markerat och gjort eventuella ändringar skall inleveransen utföras. Du får då ange datum för inleverans: När du klickar på Ok startar rutinen för inleveransjournalen. Se nedan. 26

27 Inleveransjournal I denna rutin sparas alla gjorda inleveranser. Här kan du skriva ut listor och etiketter på dina inlevererade artiklar. Om det finns en koppling mellan inköpsordern och kundordern så kan också uttag på kundordern göras härifrån. Om det finns en kundorderkoppling till beställningen, aktiveras knappen för Uttag på order. 27

28 Inleveransjournal och etikettutskrift När etiketterna skrivs ut kan du välja mellan flera olika priser på etiketterna. Observera att om du har inlevererat exempelvis 10 st av en viss artikel så får du också 10 st etiketter av den artikeln. Kontakta våra konsulter om du vill ha ett annat utseende på dina etiketter. 28

29 Avprickning Avprickning används för att ge inlevererade artiklar ett exakt inköpspris. I många fall får man inte reda på vad en artikel kostar exakt förrän leverantörsfakturan kommer. Det kan också vara kostnader förknippat med leveransen såsom tullavgift, hemtagningskostnader och prisändringar som inte var kända vid beställningstillfället. Genom att ange ett urval begränsas listan nedan. Om avprickningen startas från leverantörsfakturan, så är fältet för leverantör redan ifyllt. Om du behöver ändra tex inköpspris på en artikel, kan du ändra på raden. Du kryssar i, i rutan, vilka rader som skall inlevereras. Du kan också markera ett större omfång av artiklar med knappen Markera. När du markerat och gjort eventuella ändringar skall avprickningen genomföras. Om du har gjort åtgärder som förändrar värdet på lagret, skapas en avprickningsjournal med bokföringsunderlag på differenssumman. Se nedan 29

30 Exempel på avprickningsjournal Systemet bokar om från lagerkonto till kostnadskonto. Systemet tar även hänsyn till om artikeln redan är utlevererad. 30

31 Andra funktioner i avprickningen Istället för att ändra rad för rad kan du bearbeta alla markerade artiklar samtidigt. Detta gör du då eventuella avgifter och leverantörsfakturakoppling skall vara samma på alla markerade artiklar. Här kan du skapa en ny inköpsorder Denna knapp tar dig direkt in i den order som aktuell rad tillhör. Du kan då se alla orderns rader samt övriga villkor. Visar leverantörsuppgifterna på orderns leverantör. Kopplar aktuell rad till en leverantörsfaktura. Observera också att avprickningsrutinen kan startas automatiskt i samband med att registrering av leverantörsfaktura görs. Du får då en direkt koppling mellan inlevererade artiklar och leverantörsfakturan, allt för att ditt lagervärde skall stämma. Om avprickningen skall startas automatiskt eller inte ställer du in i grundinställningarna för leverantörreskontran. 31

32 Sök i lagerregistret I detta register visas alla artiklar som, i lagermässig mening, har använts i systemet. Det kan vara artiklar som ligger på order, beställning eller som sålts via butik eller fakturering. Det är här du främst administrerar dina lagerartiklar. Här hittar du funktioner för att lägga till och bearbeta artiklar i lager. Här kan du också ändra på en artikels lagerantal, beställningspunkt, önskat antal, beställningsmodell eller vägda pris. Uppgifter som är viktiga då du gör beställningar och för att du skall ha kontroll på lagerflödet i företaget. Högerklicka och välj de kolumner du vill skall visas i registret. Du kan också dra i något av bildens hörn för att anpassa storleken till din bildskärm. Här kan du välja vilket pris som skall visas i kolumnen Inköpspris. Byter du prislista måste du klicka på knappen Uppdatera för att priset skall bytas. När du trycker på Kontroll så räknas antal i beställningar och kundorder om så att du får aktuellt värde. 32

33 Funktioner i lagerregistret Vägt inpris. Detta fält kan heta vägt inpris eller eget inpris, beroende på om du ställt in att systemet skall väga lagerartiklars pris eller ej. Med vägt inpris menas att systemet hela tiden räknar ut ett genomsnittspris på artikeln. Ett exempel: Anta att du, vid ett tillfälle, köper in 10 st av en artikel för 10 kr st och senare köper ytterligare 10 st för 15 kr st. Systemet räknar då ut ett vägt inpris enligt följande formel ((10*10) + (10*15))/20 = 12,50 kr st. För varje artikel som säljs blir inköpspris (och ev. lagerkostnad) 12,50 kr. Se även grundinställningarna. Detta är det enda stället i systemet som du manuellt kan ändra vägt inpris Antal i lager. Här kan du manuellt ändra antal i lager. Beställningspunkt. Gräns för när systemet börjar beräkna brist på artikeln. Önskat antal. Hur många artiklar som bör finnas i lager när beställning görs. Exempel: Om vi förutsätter lagerantal mm enligt bilden ovan så kommer systemet att föreslå att du köper in 300 st för att önskat lagerantal skall uppstå. Beställningsmodell. I samverkan med beställningspunkt och önskat antal så kan du ange en sk beställningsmodell på artikeln. I denna kan du ange säsongsvarierade antal i procent av artikelns normalvärden. Detta eftersom vissa artiklar bara säljs vid vissa årstider o.d. 33

34 Öppnar artikelbilden där du kan ändra på övriga uppgifter på artikeln samt se priser och statistik. Öppnar dialogen för att skapa en ny artikel. Tar bort aktuell artikel. Kontroll sker om artikeln används någonstans i systemet. Med Eget urval kan du begränsa listan som visas till att exempelvis omfatta artiklar i en viss flik eller lagerkod. Du kan bearbeta lagerregistret på 2 olika sätt, beroende på om du har markerat artiklar eller ej. Se nedan. Med denna funktion kan lagersaldon flyttas mellan olika företag i samma installation. Bearbetningsfunktioner på markerade artiklar: Du kan markera enstaka artiklar eller markera i intervall med hjälp av knappen Markera innan du väljer att bearbeta. 1. Välj åtgärd 2. Välj värde att ändra till 3. Godkänn 34

35 Bearbetningsfunktioner för hela lagerregistret: Om inga artiklar är markerade visas nedanstående bearbetningsfunktioner. Byt ut lagerkod mot annan. Med detta val byts alla lagerkoder ut. Anger du ingen lagerkod i fältet Byt från, byts alla artiklars lagerkod ut till värdet som anges i Byt till Välj lagerkod för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Byt ut leverantör mot en annan. Endast ruta 4. Välj leverantör är aktiverad. I övrigt samma funktionalitet som byt ut lagerkod mot en annan Välj leverantör för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Byt ut beställningsmodell mot en annan. Endast ruta 5. Välj beställningsmodell är aktiverad. I övrigt samma funktionalitet som byt ut lagerkod mot en annan Välj beställningsmodell för ett artikelintervall. Väljer du denna bearbetning aktiveras rutan Välj urval så att du kan begränsa de artiklar som påverkas. Ta bort artiklar som inte används. Rensar bort artiklar ur lagerregistret som inte längre används. Obs! Du kan också bearbeta många artiklar på en gång i rutinen Bearbeta artiklar i menyn för artikelhantering. 35

36 Utskrifter i lagerregistret När du skriver ut från lagerregistret kan du välja mellan 4 olika typer av listor. Beroende på vilken lista du väljer, så kan du också välja bland lite olika beräkningsmodeller. Här kan du begränsa listans artikelomfång. Begränsa lageromsättningslistan till att omfatta statistik för detta datumintervall Välj prislista för artikel- och lagerkodslistan. Vill du visa även artiklar med 0 eller negativa antal, kan du kryssa i detta för artikel- och lagerkodslistan. Aktiveras då du väljer Brist i lager i ruta 4. Typ av lista. Välj omsättningsbegränsning till lageromsättningslistan. Artikelnummerlista. Denna lista visar alla artiklar med positivt lagerantal. Vill du visa även artiklar med 0 eller negativa antal, kan du kryssa i detta i ruta 3. Visa. Lagerkodslista. Samma som artikelnummerlistan med den skillnaden att listan bryter per lagerkod. Lageromsättning. Visar statistik på alla artiklar som omsatts i systemet. Listan kan begränsas enligt urvalet Artiklar med omsatt antal i ruta 3.Visa. Brist i lager. Listan räknar ur bristantal på alla artiklar. I ruta 3.Visa kan du även välja alternativen Räkna med antal vid beräkning av brist. 36

37 Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från lager, kundorder, artikelregistret, kalkyl eller från en handdator. Underlaget kan sedan analyseras och prisoptimeras till att systemet fördelar underlaget med beställningar till olika leverantörer. Även om du inte jobbar med lagerstyrning i Entré kan du få stor nytta av materialplaneringen. Optimal nytta får dock du som lägger ned tid på att hantera dina artiklar i lager. Du kan då ange lagerkod, beställningspunkt och önskat antal på de artiklar som du behöver full kontroll på varvid du kan utnyttja materialplaneringens bristhantering. Förberedande inställningar: Grundinställningar: Innan du börjar med materialplaneringen bör du gå igenom de grundinställningar som finns i systemet. Gå in i grundinställningarna för Beställningar/Lager: Här anger du vilken prislista som skall användas som grundpris då planeringen saknar egen prislista. Ange eventuellt sökväg till ElWind. 37

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARTIKELHANTERING... - 5 - Artiklar... - 5 - Innehåll i Entré artikelhantering... - 5 - SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR - INTRODUKTION... - 7 - REGISTRERINGSBILDEN SKAPA/ÄNDRA ARTIKLAR...

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Inventering med NordicID - handdator

Inventering med NordicID - handdator Inventering med NordicID - handdator 1. Kontrollera kontakten till datorn. Nätverkskopplad: Detta kontrollerar du under Inställningar på handdatorn. IP-adressen står i fältet IP adress. Står det 127.0.0.1

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag

Introduktion till Winbas. tillverkningsföretag Introduktion till Winbas tillverkningsföretag Tillverkning Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

FDT WebbVerktyg. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax FDT WebbVerktyg Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror Lagerstyrning av produkter Generellt Lagerstyrning för produkter finns i Näsgård Mark versionerna ProXtra och Advicer. Den är därför inte tillgänglig för alla användare. Lagerstyrning både för insatsvaror

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Kurshandbok Inventering

Kurshandbok Inventering Kurshandbok Inventering Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Introduktion till Winbas. grossist / handel

Introduktion till Winbas. grossist / handel Introduktion till Winbas grossist / handel Grossist/Handel Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned)

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows ELKEDJAN Prisinläsning i Entré Windows 2002-02-05 Generellt Elkedjan Prisinläsning i Entré Windows Elkedjans Prisfiler Elkedjan distribuerar ett flertal olika prisfiler med olika innehåll och för olika

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 4.8

Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1-2 2 Standardrapporter... 2-3 2.1 Lager... 2-3 2.1.1 PIA-listor... 2-3 2.1.2 Lagervärdering...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik 2011-10-31 PBS Logistik Bakgrund Under 2010 tog Markslöjd kontakt med SYSteam för att presentera sitt behov av att får en avancerad hantering av sin logistik i Pyramid. Detta sköttes sedan några år av

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler Inventering För att kunna inventera ska man först beräkna lagersladot. Man använder samma inventeringsjournal oavsett om man inventerar per artikel eller per lagerställe och lagerplats. (D.v.s. om man

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer