N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper"

Transkript

1 N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/ loggbok ledningsgruppen Gallras 5 år Protokoll AIVIK Minnesanteckningar div grupper Gallras 5 år Protokoll och handlingar från projekt som bedrivs i form av lednings- och proj ektgrupper Gallras 10 år Befolkningsstatistik Arb etsrum 10 år Statistikrapporter Arb etsrum 10 år Befolkningsprognoser 5 år Eslövs kommun i siffror Arb etsrum 5 år Beredskapsplan Anteckningar från personalmöten Intranät Gallras

2 b.aou0646 Dokumenthanteringsplan: Informationsenheten Handling Avisen (interninformation till hela personalen) Övrigt informationsmaterial som informationsenheten tar fram, som inte är specifikt för enskilda förvaltningar.

3 Kj. siouskommlin.606t- Dokumenthanterin s lan för kommunledningskontorets ekonomienhet Handling Förvaringsplats Till Gallringsfrist Anmärkn central- arkiv Budgethandlingar Bevaras Årsredovisning med specifikationer Delårsbokslut och bokslutsprognoser Bevaras Bevaras Systematisk bokföring Bevaras Årsj ournaler Bevaras Systemdokumentation Bevaras Redovisningens uppbyggnad Server Inventarierförteckningar Bevaras Kommunledningskontoret Attestförteckningar Bevaras Kommunledningskontoret Kodplaner med anvisningar Bevaras Leverantörsstatistik CD-r Bevaras Server Verifikationer till och med 1951 Verifikationer inklusive: Dagrapporter Analyslistor Bevaras 10 år Resp registreringsställes närarkiv 2 år Verifikationsutskrifter Leverantörsfakturajournaler Budgetunderlag Bokslutsunderlag Koncernredovisning bokslutsunderlag

4 Delårsrapporter och bokslutsprognoser, underla Interna fördelningar, underlag Kontoutdrag postgiro och 10 år bankgiro Skattekontot 10 år Värdehandlingar: Kassaskåp Bevaras Aktier Borgensförbindelser Kvitton återlämnade Bevaras värdehandlingar Avtal Kassaskåp efter upphörande Utkvittering av kvittenser 5 år och lunchkuponger Rapporter från kapitalförvaltare Avtal leasingbilar efter upphörande

5 k.5 (2oti ocy9( Dokumenthanteringsplan för Kommunledningskontoret : Personal, löner och förhandling Fd=förhandlingsdele ation Handling Förvaringsplats Till Gallringsfrist Anmärkn central- arkiv Protokoll Fd 5 år Bilagor till protokoll Förhandlingsprotokoll Föredragningslistor, Dagordningar, kallelser Lagar, avtal Cirkulär Kommunftirbundet Lönelistor Löneartsförteckning 5 år 5 år Datafil Datafil Gallras Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Personakter Påförda skatteuppgifter Skatteredovisningslistor Inlämnad handling angående skatteavdrag Kontrolluppgifter Avslutade införslar Lönefördelningsbok Övertidsjournal Införsel i lön (beslut) Datafil Datafil Datafil /Data fil Inaktuella / Gallras / Gallras 6 år / Gallras 10 år 3 år

6 LAS-anspråk mm Aterbetalda löneskulder Facklig tid, rapport Ledighetsansökan, kortare än 6 månader / Ledighetsansökan 6 månader eller längre Personalakten Bevaras Tj änstgöringsrapporter för anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda / 1 år 3 år

7 DOKUMENTHANTEMNGSPLAN Fastställd: Förvaltning: Kommunledningskontoret, Exploatering Handling Förvaras hos Bevaras/Gallras Leverans till Anmärkning centralarkiv BOSTADSLÅN Akter till bostadslån beslutade för 1948 SoT Fastighet Bevaras Behålls i närarkiv Akter till bostadslån beslutade och avslutade Handlingar som dokumenterar kommunala subventioner till enskilda anläggningar (VA-lån, energilån mm) Gallras, omgående Bevaras )5 Akter till bostadslån som avslutats 1981 och senare samt lån som ännu löper: Handlingar rörande kommunal borgen och andra fmansiella åtaganden Övriga handlingar Meddelande om att lån avslutats eller att borgensförbindelse upphört -"- Gallras vid inaktualitet Gallras efter utgången av år för länsbostadsnämndens beslut Gallras, 10 år 75 När kommunen nåtts av meddelande om att lånet slutbetalats, inlösts eller avskrivits, eller att borgensförbindelsen upphör Handlingar rörande avslagna låne- och bidragsansökningar Gallras efter utgången av år för länsbostadsnämndens beslut CADocuments and Settings\anetper\Platina\platina-app\dokumenthanteringsplan exploatering(26769)_tmp.doc

8 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Fastställd: Förvaltning- Kommunledningskontoret, Exploatering Handling Förvaras hos Bevaras/Gallras Leverans till centralarkiv Anmärkning BOSTADSANPASSN1NGSBIDRAG Beslut om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag, när SoT Fastighet Gallras, 10 år efter Behålls i närarkiv innehållet i beslutet framgår av myndighetens protokoll eller annan beslutsårets utgång handling Dokumentation om material och installationer som behövs för framtida reparation och underhåll Övriga handlingar rörande bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag Gallras, 10 år efter beslutsårets utgång Gallras, efter beslutsårets utgång C:\Documents and Settings\anetper\Platina\platina-app\dokumenthanteringsplan exploatering(26769)_tmp.doc

9 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Fastställd: Förvaltning: Kommunledningskontoret, Exploatering Handling Förvaras hos Bevaras/Gallras Leverans till centralarkiv Anmärkning FASTIGHETSAKTER säkerhetsakter Köpeavtal/köpebrev/köpekontrakt SoT Fastighet Bevaras Behålls i närarkiv I samband med försäljning av en fastighet skall vissa handlingar som har betydelse för köparen överlämnas till Överenskommelse om fastighetsreglering honom, tex kartor och ritningar, lantmäteriförrättningar, servitutsavtal samt pantbrev som ej är utnyttjade. Om Kvitto på köpeskillingen - - fastigheten som säljs är historiskt värdefull eller på något annat sätt intressant bör originalen behållas och kopior Lagfartsbevis lämnas till köparen...32_ Lantmäteriförrättning 25_ Karta Servitutsavtal Taxeringsbevis Gravationsbevis Inskrivningsbevis Pantbrev, ej utnyttjade C:\Documents and Settings\anetper\Platina\platina-app\dokumenthanteringsplan exploatering(26769)_tmp.doc

10 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Fastställd- Förvaltning: Kommunledningskontoret, Exploatering Handling Förvaras hos Bevaras/Gallras MARK OCH EXPLOATERING Arrendeavtal Gallras vi inaktualitet Fastighetsdeklaration 5 år Fastighetstaxering 5 år Handlingar rörande administration av tomtkö efter ärendets avslutning Leverans till centralarkiv Anmärkning Efter ny fastighetstaxering Efter ny fastighetstaxering CADocuments and Settings\anetper\Platina\platina-app\dokumenthanteringsplan exploatering(26769)_tmp.doc (S.1

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer