Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevarande eller gallring av handlingsslaget"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Förvaring i Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs rum Papper, digitalt i Ja 5 år Kansliets assistents rum Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet Respektive handläggares rum Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet Respektive handläggares rum Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet Respektive handläggares rum Kansli Anonyma inkommande handlingar Papper Bevaras Pärm hos kansliets assitent Kansli Skyddsrondsprotokoll Digitalt Det aktuella och Kansliets digitala föregående protokollet mapp sparas Kansli Minnesanteckningar - Digitalt 2 år Kansliets digitala Arbetsplatsmöten mapp Kansli Minnesanteckningar - Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) Kansli Minnesanteckningar - Kommunala ledningsgruppen (KLG) Digitalt 5 år Kansliets assistents rum Digitalt 5 år Kansliets assistents rum centralarkiv för förvaring När pärmen är full Kansli Minnesanteckningar - Styrgrupper Papper Ja Bevaras 2 år Kansli Solna och Sundbybergskommittén - kallelse, föredragningslista, protokoll Papper Ja Bevaras Kansliets närarkiv Med diarieförda med bilagor Kansli Arkivbeskrivning Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Kansli Arkivförteckningar Digitalt Ja Bevaras Arkivförteckningspr ogram Löpande förteckning.

2 Kommunstyrelsens kansli Förvaring i centralarkiv för förvaring Kansli Arkivreglemente Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Kansli Medborgarförfrågan, synpunkter och Papper, digitalt i Ja Bevaras Pärm hos kansliet När pärmen är full klagomål som genererat svar från komunstyrelsens ordförande Kansli Synpunkter och klagomål från e- tjänster Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Kansli Förteckning över förtroendevalda - digitala personkort KF/KS Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige KF/KS Anslag - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskotts kallelser och protokoll som är förstasida av föredragningslista KF/KS Kommunala råd och kommittéer - Kallelse, föredragningslista, protokoll med bilagor KF/KS Kommunfullmäktige - kallelse, föredragningslista och protokoll Digitalt Bevaras Troman Levereras på papper när förtroendevalds samtliga uppdrag avslutats På papperskvalitet svenskt arkiv. Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv. Papper Vid inaktualitet Kommunens anslagstavla Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, med diarieförda Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år På papperskvalitet svenskt arkiv. Orginalen binds in. KF/KS Delegationsbeslut Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år Med diarieförda KF/KS Kommunstyrelsen - föredragningslista samt protokoll med protokollsregister. Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år På papperskvalitet svenskt arkiv. Orginalen binds in.

3 Kommunstyrelsens kansli KF/KS Styrnings- och ägarutskottet - kallelse, föredragningslista och protokoll Förvaring i Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år centralarkiv för förvaring KF/KS KF/KS Exploateringsutskottet - kallelse, föredragningslista och protokoll Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år Kommunstyrelsens utskott för vissa Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år jämställdhets-, upphandlings-, måltids-, och personalfrågor - kallelse, föredragningslista och protokoll KF/KS Anslag - Krisledningsnämnden Papper Vid inaktualitet Kommunens anslagstavla KF/KS Krisledningsnämnden - Papper Ja Bevaras Kansliets närarkiv 2 år föredragningslista, protokoll och bilagor KF/KS Motioner till kommunfullmäktige Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Interpellationer, frågor Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Medborgarförslag Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Remisser Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Avsägelser och sammanräkningsprotokoll från Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Länsstyrelsen KF/KS Detaljplaner med tillhörande handlingar Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Styrande dokument Papper, digitalt Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda KF/KS Reglementen för alla nämnder Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda

4 Kommunstyrelsens kansli KF/KS KF/KS KF/KS Projekthandlingar -diarieförda och allmänna handlingar Projekthandlingar - ej allmänna handlingar Videoinspelningar av kommunfullmäktiges sammanträden Förvaring i centralarkiv för förvaring Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år Med diarieförda Papper, digitala format Bevaras Respektive När projektet avslutats handläggares rum Digitalt Bevaras På server Avi-format, sikte på digitalt långtidsbevarande

5 IT-avdelningen Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Förvaringsplats i Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Papper, digitalt i Ja 5 år På avdelningen Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen centralarkiv för förvaring Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet På avdelningen IT Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv IT Avtal - service, drift, maskin- och programuppdateringar, intern drift Papper 10 år efter avtalstidens slut På IT-avdelningen IT Backupband Bandkassetter 1 år Serverhall på Ekbacken IT Beställning enligt leasingavtal Digitalt 2 år efter avtalstidens På IT-avdelningen utgång IT Beställning enligt ramavtal (Vervas och Digitalt 2 år På IT-avdelningen stadens egna) En kvartalsbackup sparas under ett år. Vid behov sparas backup längre. IT Cookiefiler Digitalt Gallras vid inaktualitet Respektive användarkonto IT Felanmälningar till Servicedesk Digitalt Gallras vid inaktualitet, I (Inga förslag) dock tidigast efter 2 år ärendehanteringssy stem IT E-postkonton (avslutade användare i nätverket) Digitalt 2 år efter anställnings upphörande På server

6 IT-avdelningen Förvaringsplats i centralarkiv för förvaring Loggar - e-post Digitalt 1 år På server In och utgående från kommunen, samt mellan de olika förvaltningarna. Loggar - internetacces Digitalt Löpande efter 60 dagar På server IT Loggar - inloggar i AD Digitalt 1 år På server Inloggning på användarkonton IT Mappar (avslutade användare i Digitalt 2 år efter anställnings På server nätverket) upphörande IT Statistik, egenproducerad Digitalt/papper Vid inaktualitet Hos IT-avdelningen, i digitala mappar eller i pärmar IT Systemförvaltningsavtal Papper, digitalt i Ja Bevaras Pärmar på ITavdelningen IT Systemdokumentation Digitalt/papper Gallras när information Hos IT-avdelningen, från systemet inte längre i digitala mappar behöver återskapas. eller i pärmar Överlämnas årsvis

7 Kommunikationsavdelningen Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Förvaringsplats i Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Papper, digitalt i Ja 5 år På avdelningen Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen centralarkiv för förvaring Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet På avdelningen Kommunikation Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Kommunikation Broschyrer, upprättade för Sundbybergs stad Papper Bevaras Se anmärkning 2 exemplar lämnas till centralarkivet vid upprättande Digitalt Vid inaktualitet SKOBA Kommunikation Fotografier, digitalt upprättade av Sundbybergs stad Kommunikation Fotografier, papper upprättade av Sundbybergs stad Kommunikation Hemsidan Digitalt Vid inaktualitet. Inför nylanseringar bevaras skärmdumpar av Papper Vid inaktualitet Vaktmästarens arkiv Digitalt Bevaras i tiff-format Kommunikation Nyhetsarkiv på webben Digitalt huvudsidorna. 2 år På hemsidan Kommunikation Nytt från Sundbybergs stad, till Papper Bevaras Se anmärkning 2 exemplar lämnas till Bilaga i "Mitt i" invånare och företag centralarkivet vid upprättande Kommunikation Pressmeddelanden Digialt Bevaras Digialt hos Infopack 5 år Digialt hos Cision Kommunikation Utgående inlägg på sociala medier Digialt Vid inaktualitet Respektive medie Kommunikation Inkommande kommentarer på sociala medier av tillfällig betydelse som inte kräver ytterligare åtgärd Digitalt Vid inaktualitet Respektive medie

8 Kommunikationsavdelningen Förvaringsplats i Kommunikation Inkommande/utgående SMS av tillfällig Digitalt Vid inaktualitet Anställdas telefoner betydelse som inte kräver ytterligare åtgärd Vigselförättning Hinderprövning Papper Ja Bevaras Arkiv plan 5 5 år Vigselförättning Intyg vigsel Papper Ja Kopia bevaras, original till Arkiv plan 5 5 år Skatteverket Vigselförättning Vigselprotkoll Papper Ja Kopia bevaras, original till Arkiv plan 5 5 år länsstyrelsen Vigselförättning Register över vigselförättare Digitalt Vid inakutalitet Listas på hemsidan centralarkiv för förvaring

9 Måltidsservice Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Papper, diverse digitala format Papper, digitalt i Public 360 Papper, diverse digitala format Förvaringsplats i Vid inaktualitet Vid respektive verksamhetsställe Ja 5 år Vid respektive verksamhetsställe Vid inaktualitet Vid respektive verksamhetsställe centralarkiv för förvaring Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala Vid inaktualitet Vid respektive format verksamhetsställe Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet Vid respektive verksamhetsställe Måltidsservice Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Public 360 Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Måltidsservice Journaler över egenkontroll 2 år Måltidsservice Verifikationer 10 år Måltidsservice Anställningsbevis Vid anställningens avslut

10 Näringsliv och exploatering Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Papper, diverse digitala format Papper, digitalt i Public 360 Papper, diverse digitala format Förvaring Vid inaktualitet På avdelningen Ja 5 år På avdelningen Vid inaktualitet På avdelningen centralarkiv för förvaring Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala Vid inaktualitet På avdelningen format Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet På avdelningen Näringsliv Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Public 360 Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Näringsliv Företags- och markförfrågningar Papper, digitalt Ja 5 år Exploatering Näringsliv Minnesanteckningar från Papper, digitalt Ja Bevaras Kansliets aktskåp 1 år Näringslivsrådets möten Näringsliv Näringslivsrådet- kallelse, föredragningslista, protokoll med Papper, digitalt Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda bilagor Näringsliv Nyhetsbrev till företagen Papper Bevaras Näringsliv 2 exemplar till arkivet vid publicering Näringsliv Serviceenkät till företagare - Papper Ja Bevaras Näringsliv 5 år sammanställning Mark Avtal om fastighetsreglering Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Försäljning av fastigheter Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Förvärv av fastigheter Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda

11 Näringsliv och exploatering Förvaring centralarkiv för förvaring Mark Intentionsavtal, genomförande- och samarbetsavtal Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Markanvisningsavtal Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Miljödoms Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Minnesanteckningar från partsgemensamma möten Digitalt Bevaras I Ursviksprojektets digitala mapp 2 år, tas ut på papper Mark Planuppdrag Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Servitutsavtal Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Tomrätter, omprövning av avgälder Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda Mark Tomträttsavtal Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda

12 Personal Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Papper, diverse digitala format Förvaringsplats i Vid inaktualitet På avdelningen centralarkiv för förvaring Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Papper, digitalt i Papper, diverse digitala format Ja 5 år På avdelningen Vid inaktualitet På avdelningen Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet På avdelningen Personal Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Anställning Besked om att visstidsantällning Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt upphör Anställning Besked om företrädesrätt Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Beslut om avsked eller uppsägning Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Beslut om förstadagsintyg Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Dokumentation vid omplacering Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Dokumentation vid varning, Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt avstängning, förhandling, kontakter med facket mm Anställning Efterlevnadspension vid dödsfall Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Enskilda överenskommelser Papper Bevaras I personakt Med personakt

13 Personal Anställning Information om anmälningsskyldighet Anställning Lönebeslut - ej ordinarie löneöversyn Förvaringsplats i centralarkiv för förvaring Papper Bevaras I personakt Med personakt Papper Bevaras I personakt Med personakt Anställning Pensionsbrev Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Anställning Personakt Papper Ja Bevaras Lönekontorets närarkiv Efter att obligatorisk pensionsålder inträtt Anställning Rehabiliteringsutredningar, Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt pappersunderlag Anställning Rehabiliteringsutredningar, skannade handlingar Digitalt Vid inaktualitet Adato Anställning Tjänstledighetsansökan för ledigheter längre än 6 månader Papper/digitalt Bevaras I lönessystemet, pärm hos lönekontoret Bevaras i nuläget i systemet Anställning Information om tystnadsplikt Papper Bevaras I personakt Med personakt Anställning Uppsägningar Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Löneunderlag Analyslistor - utbetalning av lön Papper 2 år Se anmärkning Förvaras hos respektive chef Löneunderlag Ansökan om kompensation för Papper 2 år Lönekontorets närarkiv kostnader för sjukdom Löneunderlag Arbetsställeförteckning SCB Papper Vid inaktualitet Pärm hos lönekontoret Löneunderlag Aviseringar till SCB rörande sjukskrivningar Löneunderlag Beslut om sjuk- och aktivitetsersättning Löneunderlag Ersättning vid sammanträde - förtroendevalda Fackligt arbete: anmälan om facklig förtroendeman Fackligt arbete - tidrapporter facklig ledighet Handlingar rörande anställa i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Digialt Vid inaktualitet I systemet Papper Bevaras I personakt Med personakt Papper 2 år Pärm hos lönekontoret Papper 2 år Pärm hos personavdelning Papper 2 år Pärm hos lönekontoret Papper 2 år I personakt Med personakt

14 Personal Förvaringsplats i Införsel i lön, beslut Papper 2 år Pärm hos lönekontoret Kontrolluppgift Digitalt 10 år I systemet Kvittenser vid resor och kurser Papper/digitalt 10 år I lönessystemet, pärm hos lönekontoret centralarkiv för förvaring Körjournaler (underlag för bilersättning) Papper/digitalt 2 år I lönessystemet, pärm hos lönekontoret Ledighetsansökan Papper/digitalt 2 år I lönessystemet, pärm hos lönekontoret Loggning i självservice Digitalt Bevaras I systemet Loggar över anställningstid i Winlas Digitalt Bevaras I systemet, alla förändringar tas ut och läggs till personakten Läkarintyg Papper Vid inaktualitet Pärm hos lönekontoret Med personakt Löneavdrag - privata telefonsamtal eller liknande Papper 2 år Pärm hos lönekontoret Lönelistor Digitalt Bevaras I lönessystemet Bevaras i nuläget i systemet Matrikel vid avslut Papper Bevaras I personakt Med personakt Pensionskostnad och löneskatt, årlig redovisning Digialt 10 år I systemet Redovisade avdrag för Papper 10 år Pärm hos lönekontoret löneutmätning Rese- och traktamentersättningar Papper/digitalt 2 år I lönesystemet, pärm hos lönekontoret Rättelseunderlag vid justering Papper 5 år Pärm hos lönekontoret

15 Personal Förvaringsplats i Sjukanmälan Digitalt 2 år I lönesystemet Sjukförsäkran Papper 2 år Pärm hos lönekontoret Skattesedlar Papper 6 år Pärm hos lönekontoret PA Skatteuppgifter från Skatteverket Digitalt Vid inaktualitet I lönesystemet centralarkiv för förvaring PA Avtal för intermittenta vikarier Papper Lönekontorets närarkiv Vid behov PA Timrapporter för intermittenta vikarier Papper/digitalt Bevaras, se anmärkning Lönekontorets närarkiv Vid behov Måste bevaras om anställningsavtal inte upprättas med timanställda PA Återbetalda löneskulder Papper 2 år Pärm hos lönekontoret PA Övertids- och jourtidsjournal Papper/digitalt 2 år I lönesystemet PA Övertidsrapporter Papper/digitalt 2 år I lönesystemet, pärm hos lönekontoret PA Arbetsmiljöstatistik Papper Bevaras Med samverkansprotokoll Med samverkansprotokoll Statistik för staden som helhet förvaras tillsammans med protokollen för centrala samverkansgruppen. Förvaltningsspecifik statistik förvaras med protokollen för förvaltningens PA PA Arbetsskadestatistik, kvartalssammanställningar Avstämningslista, pensionsinbetalning per individ samverkansgrupp. Papper Bevaras Med Med samverkansprotokoll Statistik för staden som helhet samverkansprotokoll förvaras tillsammans med protokollen för centrala samverkansgruppen. Förvaltningsspecifik statistik förvaras med protokollen för förvaltningens samverkansgrupp. Digitalt Vid inaktualitet I lönesystemet

16 Personal Förvaringsplats i PA Kollektivavtal, centrala Papper Vid inaktualitet Pärm på personalavdelningen centralarkiv för förvaring PA Kollektivavtal, lokala Papper Ja Bevaras Pärm på personalavdelningen När ett nytt avtal träder i kraft PA Liggare för personal och Inbunden Bevaras Kansliets aktskåp När den är full förtroendevalda som fått förtjänstutmärkelse PA Löneöversyn: protokoll från överläggning, attesterade lönebeslut, avstämning från fackliga möten, utfall för kommunkontoret samt sammanfattning hela kommunen Papper Ja Bevaras I kansliets närarkiv 5 år PA Pensionsavtal KPA, original Papper Ja Bevaras Kansliets aktskåp Med diarieförda PA Pensionsbrev Papper Bevaras I personakt Med personakt PA Protokoll - Centrala Papper Ja Bevaras Kommunstyrelsens 1 år Samverkansgruppen kansli PA Tvisteförhandlingar (MBL) - protokoll Papper Ja Bevaras I personakt, kopia i kommunstyrelsens aktskåp Med personakt, kopia tillsammans med kommunstyrelsens protokoll PA Tvisteförhandlingar (MBL) - Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt kallelser PA Varsel Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Rekrytering Annonser Papper/digitalt Ja 4 år Rekrytering Anställningavtal Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt Rekrytering Ansökningshandlingar - antagna Papper Ja Bevaras I personakt Med personakt

17 Personal Förvaringsplats i Rekrytering Ansökningshandlingar, ej antagna Papper/digitalt 4 år Rekryteringsbrevlåda (digitalt) eller hos extern rekryteringskonsult centralarkiv för förvaring Rekrytering Brev om vem som fått tjänsten Digitalt Ja 4 år I gemensam mapp Rekrytering Kravspecifikation, grund för annons Papper/digitalt Ja Bevaras I personakt Med personakt

18 Resusrsplanering- och Bevarande eller gallring av handlingsslag et Förvaring i Cirkulär och nyhetsbrev, från externa Papper, diverse digitala format Vid På avdelningen organisationer m.m. inaktualitet Inkommande och utgående fristående Papper, digitalt i Ja 5 år På avdelningen handlingar Inkommande och utgående Papper, diverse digitala format Vid På avdelningen handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för inaktualitet Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid På avdelningen inaktualitet Tidningar och tidskrifter Papper Vid På avdelningen inaktualitet Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Avstämningar under året (bevakade betalningsuppdrag) - betalningskörning centralarkiv för förvaring Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Papper, digitalt Vid inaktualitet I pärm samt i ekonomisystem Bokföringsorder Digitalt 10 år I ekonomisystem Bokslut/budgetutfallsprognoser Papper, digitalt i Bevaras I kansliets aktskåp Med diarieförda. Års-, kvartals- och månadsboklsut och rapporter Bokslutsbilagor Papper 10 år På avdelningen Borgensförbindelse Papper, digitalt Ja Bevaras Kassaskåp

19 Resusrsplanering- och Budgethandlingar, inklusive motiveringar och tryckta handlingar Bevarande eller gallring av handlingsslag et Förvaring i centralarkiv för förvaring Papper, digitalt i Ja Bevaras I kansliets aktskåp Med diarieförda Budgetunderlag Papper, digitalt Ja Bevaras I kansliets aktskåp Med diarieförda Budgetverifikationer Digitalt 10 år I ekonomisystem Dagrapporter för in- och utbetalningar Digitalt 10 år I ekonomisystem Deklarationer Papper 10 år På avdelningen Delårsrapporter, ekonomiska Papper, digitalt 2 år I ekonomisystem Följesedlar, bifogas faktura Papper 10 år Respektive avdelning Försäkringshandlingar Papper 10 år Respektive avdelning Huvudböcker Digitalt Bevaras I ekonomisystem Planeras avställas från ekonomisystemet Kontoutdrag, bank- och postgiro Digitalt 10 år I ekonomisystem Kravjournal till Svea Inkasso Digitalt 2 år I ekonomisystem Kundfakturor Digitalt 10 år I ekonomisystem samt pärm Leverantörsfakturor Digitalt 10 år I ekonomisystem samt pärm Likviditetsplanering Digitalt 2 år I avdelningens G- mapp Logglistor Digitalt Så länge I ekonomisystemet systemet är i drift

20 Resusrsplanering- och Bevarande eller gallring av handlingsslag et Förvaring i Låneförbindelser Pappper 10 år Kassaskåp Lånereverser Papper 10 år Kassaskåp Momsredovisning Digitalt 10 år I ekonomisystemet centralarkiv för förvaring Obligationslån, bankens redovisningar Papper 10 år På avdelningen OCR-listor, betalning av kundfakturor Papper, digialt 10 år I ekonomisystemet samt pärm Rekvisioner Papper Vid På avdelningen inaktualitet Resultatrapporter Papper 10 år På avdelningen Statliga lån och bidrag - ansökan och Papper Ja 10 år I pärm på beslut avdelningen Stiftelsehandlingar Papper, digitalt Ja Bevaras I kansliets aktskåp Med diarieförda Systemdokumentation Papper Vid inaktualitet Underlag för makulering och nedskrivning av kundfakturor På avdelningen Digitalt 2 år I ekonomisystemet Underlag till fakturor Digitalt 10 år I ekonomisystemet Svea inkasso Betalningsförelägganden Papper 10 år Hos Svea Inkasso Svea inkasso Betalningspåminnelser Papper 10 år Hos Svea Inkasso Svea inkasso Dröjsmålskrav och inkasso Papper 10 år Hos Svea Inkasso Svea inkasso Erinran från gäldenär Papper 10 år Hos Svea Inkasso

21 Resusrsplanering- och Bevarande eller gallring av handlingsslag et Förvaring i Svea inkasso Fordringshandlingar Papper 10 år Hos Svea Inkasso Svea inkasso Inkasso Papper 10 år Hos Svea Inkasso Svea inkasso Utslag från kronofogdmyndighet Papper 10 år Hos Svea Inkasso centralarkiv för förvaring

22 Upphandlingsavdelningen Bevarande eller Förvaring i gallring av verksamehten centralarkiv för förvaring Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Inkommande och utgående fristående handlingar Papper, digitalt i Ja 5 år På avdelningen Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för Papper, diverse digitala format Reklam, kursinbjudningar Papper, diverse digitala format Vid inaktualitet På avdelningen Vid inaktualitet På avdelningen Tidningar och tidskrifter Papper Vid inaktualitet På avdelningen Upphandling Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Papper, digitalt i Ja Bevaras Kansliets aktskåp 2 år, sköts av kansliet Förs efter det gångna året över till närarkiv. Handlingar som tillkommer senare förs direkt till centralarkiv Upphandling Anbud, antagna - entreprenader avseende kommunal verksamhet Papper Ja Bevaras Med diarieförda, kansliets aktskåp Arkiveras hos respektive avdelning/förvaltning som diarieförd handling efter ärendets avslut, förs till centralarkivet enligt respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Upphandling Anbud, antagna - varor och tjänster Papper Ja 6 år Pärm hos upphandling Upphandling Anbudsbegäran/anbudsförfrågan, anbudsinfordran Papper Ja 6 år Pärm hos upphandling

23 Upphandlingsavdelningen Bevarande eller Förvaring i gallring av verksamehten centralarkiv för förvaring Upphandling Anbudsförteckningar, Papper Ja 6 år Pärm hos upphandling anbudssammanställningar, öppningsprotokoll Upphandling Annonser avseende anbud Papper 6 år Pärm hos upphandling Upphandling Avtal/Kontrakt Papper Ja Bevaras Med diarieförda, kansliets aktskåp Upphandling Tilldelningsbeslut Papper Ja Bevaras Med diarieförda, kansliets aktskåp Arkiveras hos respektive avdelning/förvaltning som diarieförd handling efter ärendets avslut, förs till centralarkivet enligt respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Arkiveras hos respektive avdelning/förvaltning som diarieförd handling efter ärendets avslut, förs till centralarkivet enligt respektive nämnds dokumenthanteringsplan. Upphandling Bevis om avsändningsdatum för annonsunderlag Digitalt Bevaras I upphandlingssystem Bevaras i loggen i verksamhetssystemet Upphandling Broschyrer, information från Papper 6 år Pärm hos upphandling anbudgivare - antagna Upphandling Förtydliganden och kompletteringar Papper 6 år Pärm hos upphandling Upphandling Förhandlingsprotokoll och Papper Ja 6 år Pärm hos upphandling anteckningar Upphandling Loggar i verksamhetssystem Digitalt Bevaras så länge systemet är i drift I systemet

24 Upphandlingsavdelningen Bevarande eller Förvaring i gallring av verksamehten centralarkiv för förvaring Varor/tjänster Garantier Papper 6 år Pärm hos upphandling Varor/tjänster Leverantörsvärderingar, Papper, digitalt Vid inaktualitet Pärm hos upphandling soliditetsupplysningar Varor/tjänster Skatter- och registreringskontroll Papper, digitalt Vid inaktualitet Pärm hos upphandling Varor/tjänster Varor/tjänster Underrättelse att anbud antagits/ ej antagits Tjänsteanteckningar, kontakt med entreprenör, leverantör, konsulter Papper 6 år Pärm hos upphandling Papper 6 år Pärm hos upphandling Varor/tjänster Utvärdering/bedömningsunderlag Papper 6 år Pärm hos upphandling Varor/tjänster Fullmakt att teckna avtal Papper Ja Bevaras Kansliets närarkiv Bevaras tillsammans med bilagorna till kommunstyrelens protokoll Varor-Tjänster Rättegångsfullmakter Papper Ja Bevaras Kansliets närarkiv Bevaras tillsammans med bilagorna till kommunstyrelens protokoll

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1 Kommunstyrelsens kansli Public Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Delegationsbeslut Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Förvaring

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 29/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 29/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 0110101 Dnr: 9/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan DOKUMENTADMINISTRATION 0(15) Socialnämnden Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 0110101 Dnr: 145/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-01-15 Dnr: TN 2016/9 Tekniska nämnden Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner informationshanteringsplan

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Verksamhetssystem och dokumenthantering

Verksamhetssystem och dokumenthantering STADSLEDNINGSKONTORET 2015-09-23 ANNA TYNDERFELDT KOMMUNARKIVARIE Åtgärdsrapport gällande arkiv och dokumenthantering på enheten för vuxenutbildning Berörd myndighet: Social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Justeringsanslag Vid inaktualitet Registrator Ordnas systematiskt Bild- eller ljudupptagning. Bevaras Infosek. närarkiv Ordnas systematiskt

Justeringsanslag Vid inaktualitet Registrator Ordnas systematiskt Bild- eller ljudupptagning. Bevaras Infosek. närarkiv Ordnas systematiskt Antagen: 2011-04-06, 57 Reviderad: 2016-04-06 81, gäller från och med 2016-04-15 Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Kallelse Bevaras Infosek., Arkiveras med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Dokumentansvarig: Registrator, kommunstyrelsens kansli Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23 86 2(71) DOKUMENTHANTERINGSPLAN V beteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

Arkivet föreningens bästa minne

Arkivet föreningens bästa minne Arkivet föreningens bästa minne Grundläggande arkivkurs för föreningsaktiva Albin Lindqvist Östergötlands Arkivförbund - Enskilda arkiv - Inventeringar - Registrering - 47 medlemsarkiv - 100 distriktsorganisationer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Hanteringsanvisningar för styrande och stödjande processer inom Stockholms stad

Hanteringsanvisningar för styrande och stödjande processer inom Stockholms stad Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ 01.01 Organisera och genomföra Nämndprotokoll med bilagor Bevara Förslag politiskt ledningsarbete Anmärkning 01.01 Organisera och genomföra politiskt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden 2012-01-18 Dnr 2004.052 004 Omsorgsförvaltningen Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Enligt Värnamo kommuns arkivreglemente ska varje myndighet redovisa sitt arkiv genom att upprätta arkivbeskrivning och

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet 50 SKOLHÄLSOVÅRDEN Elevvårdskonferensprotokoll PapperIT* K Närarkiv / Skolhälsovårds Osl. kap 23.2 Mellanarkiv bevaras på Gymnasieexp. Elevakter: (även för Särskilda PapperIT* O / K Närarkiv / Klassvis,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Dokumenthanteringsplan 2007-11-22

VALLENTUNA KOMMUN Dokumenthanteringsplan 2007-11-22 1 MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidskontoret 1992-04-07 Bilaga AU 98/2007 Reviderad 2007 FRITIDSCHEF Arbetskopia protokoll, Efter 1 år till nämndsekreterare Fritidschef

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Sidan 1 av 15 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 4 FÖR LA 2010-3052 Version 2 Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Inledning Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/58 Kommunstyrelsen Revidering 2015-04-01 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/58 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet (KFS 2005:452) 5 ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Kommunstyrelsens reviderade dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning Kommunledningsförvaltning Eva Sjöström,/Eget_Telefonnr/ /Eget_Epost/ Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-09-03 /Ärendebeteckning/ /Ärendetyp/ Kommunstyrelsens reviderade dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning

Läs mer

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras.

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras. Gäller fr.o.m. 20160601 s dokumenthanteringsplan Föreskrifterna i denna dokumenthanteringsplan gäller hela och tillämpas på handlingar inkomna eller upprättade från och med 20140101. Allmänt om bevarande

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080311 Dokumenthanteringsplan för Norrköping Vatten AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 58 Fastställd av styrelsen den 11 mars 2008, 7. Enligt arkivlagen ska alla kommunens

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/2044/10 Ersätter: - Gäller fr.o.m. 2014-12-01 Relaterade

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén 1 Datum: 2015-XX-XX VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Anvisningar för EU-projekt

Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för hantering av handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Diarieföring Diarieför alltid EU-projekt med följande text: Eu-projekt - projektnamn. Samtliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring ekonomihandlingar/räkenskaper vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring ekonomihandlingar/räkenskaper vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring ekonomihandlingar/räkenskaper vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN 2012/366) processerna 1.2-1.3.1.

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs

Folkhögskolornas dokumentation Process Handlingstyp Dia rief örs Leda och styra folkhögskoleverksamheten Fatta politiska beslut Prot utdrag RS JA Diaref centalt Planera och följa upp Budget- och flerårsplaner Handlings- och utvecklingsplan Verksamhetsplan/verksamhetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Dnr 84/2014 Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 16 december 2014 Gäller från och med den 1 januari 2015 1(26) Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer