TMPT69 Lean Montering. Lean Montering. Kerstin Johansen, Linköpings universitet Kerstin Johansen, LiU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TMPT69 Lean Montering. Lean Montering. Kerstin Johansen, Linköpings universitet Kerstin.johansen@liu.se. Kerstin Johansen, LiU"

Transkript

1 Lean Montering Kerstin Johansen, Linköpings universitet

2 Innehåll Lean begreppet i korthet Produktionsteknikerns roll Montering i fokus Monteringsupplägg / Materialhantering Fixturering Felfri montering (Poka-Yoke) Ställtidsreduktion

3 Historiken om Lean Lean -begreppet kommer från den akademiska världen och ett forskningsprojekt initierat i USA i mitten på 80-talet I denna forskning jämfördes bilindustrierna i olika länder. Man fann att den Japanska bilindustrin var i en klass för sig när det gällde produktivitet och kvalitet. Man analyserade orsaken till detta och utifrån detta skapades begreppet Lean Production. Man skapade dock givetvis inte företeelsen

4 Lean-tänkandet baseras främst på Toyota och dess produktionssystem, Toyota Production System (TPS). Det publicerades rapporter i Sverige om (Lean) / Toyota Production System redan (Ingen brydde sig!) Alla japanska företag är INTE Lean. De bästa industriföretagen är det dock ser IVF att den tredje vågen av Lean har drabbat Sverige och nu bryr man sig mycket!

5 Filosofi Lean är en helhetstäckande produktionsfilosofi, fokus ska ligga på förhållningssättet men består även av en samling metoder som kan användas. I västvärlden har man tyvärr ofta försökt implementera Lean-metoder utan att ha helhetssynen. Man underskattar ofta även den tid och det engagemang som krävs för att införa Lean. Man blir dessutom aldrig klar. Ju bättre man blir desto större potential till förbättringar ser man.

6 Filosofi Grundtanken är att genom att reducera slöseri (Muda) kan kvaliteten ökas, produktionstiden kortas och produktionen göras effektivare. Slöseri är allt som inte tillför värde till kunden. Lean produktion Resurssnål produktion Resurseffektiv produktion Inte Mager produktion

7 Olika typer av slöseri Överproduktion Väntetider Transporter Överarbetning (onödig komplexitet i processen) Lager och förråd Förflyttningar / rörelser Defekta produkter / kassation

8 Olika typer av slöseri Inte motsvara kundkrav Outnyttjade mänskliga resurser Felkonstruerade system Slöseri med energi och vatten Slöseri med material Slöseri med kundens tid Förlorade kunder

9 Lean som en samling av metoder Kundfokus Hoshin planering, takt, heijunka Involvering, lean design, A3 tänkande Just-in-time Flöde Heijunka Takttid Dragande system Kanban Visuella system Robusta system Involvering Standardiserade arbetssätt Kanban, A3 tänkande Standardiserade arbetssätt Jidoka Involvering Standardiserade arbetssätt 5S TPM Kaizen cirklar Förslagsgenerering Säkerhet Hoshin planering Standardisering Stabilitet Jidoka Poka-yoke Zon kontroll Visuella order (5S) Problemlösning Separera mänsklig och maskinellt arbete Involvering Visuella order (5S) Hoshin planering TPM, heijunka, Kanban

10 Lean som en samling begrepp Kundfokus Hoshin planering, takt, heijunka Involvering, lean design, A3 tänkande Just-in-time Flöde Heijunka Takttid Dragande system Kanban Visuella system Robusta system Involvering Standardiserade arbetssätt Kanban, A3 tänkande Standardiserade arbetssätt Jidoka Involvering Standardiserade arbetssätt 5S TPM Kaizen cirklar Förslagsgenerering Säkerhet Hoshin planering Standardisering Stabilitet Jidoka Poka-yoke Zon kontroll Visuella order (5S) Problemlösning Separera mänsklig och maskinellt arbete Involvering Visuella order (5S) Hoshin planering TPM, heijunka, Kanban

11 Jidoka Jidoka är en metod som betyder att överföra människans intelligens till maskiner så att dessa kan upptäcka fel och omedelbart stoppa tillverkning och signalera till arbetslaget att åtgärder behövs. Jidoka innebär att åstadkomma och att upprätthålla felfria processer genom: Processkapabilitet/-duglighet Inneslutande. Fel upptäcks snabbt och hålls inneslutna i zonen. Feedback. Snabb återkoppling så att åtgärder snabbt kan vidtas. (Se vidare:

12 Produktionsanpassning Produktionsanpassning Utveckling av produkter Produktion

13 Tillverkningsprocess / Operation En allmän regel är att man skall studera och effektivisera processerna innan man tar itu med operationerna Viktig pga följderna Mindre förluster i effektiviseringsarbetet Eliminering av aktiviteter före effektivisering

14 Produktstruktur m.a.p. montering Minimera antalet detaljer Minskar antalet monteringsoperationer Minskar antalet artiklar och artikelnummer att hantera Förenklar monteringssystemet Använd om möjligt variantoberoende komponenter Minska antalet inverkande mått Minskar toleransackumulering, vilket kan försvåra inmatning och fogning Bygg på basobjekt Tänk plattformstänkande, som gärna är enkelt att fästa i en fixtur Monteringsriktning Montering bör ske från ett håll, helst uppifrån => ingen vändning Använd enkla fästelement och fogningsmetoder Antalet fästelement bör minimeras Fördel om fästelementen kan integreras i andra detaljer Enkla och snabba fogningsmetoder, t ex snäppförband, clips, nitar och limning Tänk på eventuella framtida krav på demontering

15 Produktionsteknikerns process Analysera produkten: Vilka volymer? Vilken teknik? Vilket montagebehov? JA NEJ Besluta om: Ny lina? In i befintlig cell? Ombalansering med andra produkter? Omkonstruktion? Felfri montering Fixturering Materialhantering till linan Transporter Serviceinstruktioner Verifiering av produktionsprocess Tillverkningsinstruktioner Start av produktion Upprampning? Utbildning av operatör

16 Produktionsteknikern! Ska agera bollplank till konstruktören Vilka lösningar ger den effektivaste produktionsprocessen? Ska fungera som operatörens underlättare Skapa en process som minimerar problem Utforma produktionsupplägg, t ex lina eller cell Säkerställa materialhantering fram till operatören Tekniskt balansera produkterna mellan monteringsplatserna, t ex genom flexibla fixturer Utbilda operatörerna vid produktionsstart Produktionsteknikern följer och anpassar produkten och dess produktionsprocess, till varandra, från idé till (volym)produktion!

17 Lean Montering Produktionsteknikerna påverkar möjligheterna till Lean Montering genom: Tidig samverkan med konstruktören Monteringsupplägg m planering av buffrar Fixturering för felfri montering Materialhanteringsupplägg Balansering fördelning av olika produkter mellan celler ELLER fördelning av operationer mellan stationer i en lina Ställtidsreduktion och planering av ställ/stopp

18 Lean Montering Hur analyserar man då sin verksamhet för att möjliggöra en flödesorienterad montering? Börja med att analysera behovet av tillverkningskapacitet

19 Vilka är våra produktionsvolymer? Analysera produktvolymerna, se exemplet Volym Produkter A-Produkter som kan produceras vid enskilda monteringslinor, Enstaka produkter står för större delen av den totala produktionsvolymen B-Produkter som delas upp i produktgrupper. Dessa delar på en/flera produktionslinor C-produkter som tillverkas sporadiskt i generella arbetsstationer

20 Hur kan monteringen gå till? Gruppera efter likheter i produkterna Lina B1 Lina B2 A-Produkter Dessa får egna linor B-Produkter Dessa får gemensamma produktionslinor C-produkter som tillverkas sporadiskt i generella arbetsstationer

21 Monteringsupplägget Fallet med en produkt i en lina (A-Produkter) Börja med att analysera produkten och dess monteringsbehov Hur monterar vi denna produkt, vilka operationer behövs, finns automationsmöjligheter, hur transporteras materialet och produkten i linan, vilka fixturer används, etc Upprätta en monteringslista där de olika operationerna finns listade och hur lång tid dessa operationer tar att genomföra.

22 Monteringsupplägget Vilken produktionskapacitet behövs? Takttid är en central del i uppförandet av en montering som klarar produktionen. Takttid Tillgänglig produktionstid Antal Produkter

23 Taktid Exempel: Enheter ska produceras under en 8 månaders period. Takttid s 8 månader = sekunder tillgänglig produktionstid (8 månader x 22 dagar x 8 timmar x 60 minuter) Enligt monteringslistan tar montering av produkten 600 sekunder att genomföras. Antalet montörer Monteringstiden Takttiden Antalet montörer ,1

24 Monteringsupplägget Takttiden och monteringstiden ger att det behövs 7.1 montörer. Detta ger alltså att 7 montörer inte räcker för att klara uppgiften. OBS! Den garanterar inte att monteringen klaras på 8 montörer, då detta är ett framräknat värde. Hur kan då arbetet fördelas? 8 personer kan arbeta i ett enkelt flöde (operationstid 85 sek) 8 personer i två parallella flöden (2x4) (operationstid 170 sek) 8 person som monterar en och en (1x8) (operationstid 600 sek)

25 Montering vid fast position eller i ett flöde Jämförelse från exemplet 8 personer som monterar en och en Kräver 8 uppsättningar av samma verktyg, fixturer, etc Arbetssättet kan komma att variera mellan de olika operatörerna vilket kan resultera i ojämn kvalitet Samma material måste transporteras till 8 stationer Kräver omställningar och omförflyttningar inför olika monteringsoperationer Produkterna blir färdigmonterade efter ett slumpartat mönster beroende på montörernas hastighet Alla montörer måste utbildas på hela monteringsprocessen på en gång

26 Montering vid fast position eller i ett flöde Montering utfört av 8 personer i ett flöde Varje montör ansvarar för en del av flödet vilket ger kortare inlärningstid. Material levereras till en plats i flödet Varje station behöver en uppsättning av verktyg och annan utrustning Varje station är inställd för den aktuella operationen OBS! Kan leda till tristess och arbetsskador om operationstiden blir för kort/repetitiv. För att få personalen med sig i denna typ av verksamhet krävs att motiverings insatser

27 Monteringsupplägget Generellt så kan detta sammanfattas som att ett flödesorienterat monteringssätt är bättre jämfört montering vid fast position. Förutsatt att det inte leder till tristess. Montering vid fast position är dock bättre då: Fallet då monteringen är så pass enkel att det bara skulle krävas en typ av operation i ett flöde, alternativt att enbart ett fåtal komponenter ska monteras ihop Vid prototypproduktion eller vid produktion av någon enstaka produkt som inte liknar någon annan producerad produkt Produkten är för stor att flytta mellan operationerna i ett flöde

28 Upplägget på flödet Balansering av ett rakt flöde Takttiden är 85 s Totala monteringstiden är 600 s, vilket består av ett antal olika operationer. Dessa operationer bör då delas upp på 8 montörer. Operationer En operation som inte hinns med under takttiden 600 s Tid En montör

29 Upplägget på flödet Ett annat alternativ är att ändra operationsordningar (om möjligt) så kan flödet balanseras. Detta kan skapa ett naturligt drag i processen En montör

30 Upprepade balanseringar Ofta ändras efterfrågan av en produkt. Detta kräver att takttiden revideras vilket även påverkar upplägget av flödet Skulle de t. ex. de efterfrågade volymerna sjunka måste linan balanseras om Före 8 op. Efter 6 op.

31 Upprepade balanseringar Att tänka på vid ombalanseringar: För att kunna gör dessa analyser måste operationstider finnas tillgängliga, svårigheter finns att mäta detta på rätt sätt och att vara socialt taktisk när mätningen utförs Att flytta operationer mellan montörer i ett flöde innebär att verktyg, instruktioner och material också flyttas Arbetsplatsen kommer att analyseras under denna process varvid andra problem kommer upp till ytan

32 Montering av flera olika produkter Fallet med flera olika produkter i en lina Kan flödet tömmas på produkter i mellan byten av produkttyper? Olika takttider möjliga Exempel montering av 100 stycken likadana produkter med en monteringstid på 400 sekunder och en takttid på 100. Ger 4 produkter i flödet på samma gång Kan inte flödet tömmas mellan produkttyperna? Detta kräver samma takttid för att t ex minimera buffrar Exempel montering av 20 bilar med en monteringstid på s och en takttid på 400 s. Ger 150 bilar i flödet på samma gång

33 Montering av flera olika produkter I dessa fall är det viktigt att det är liknande produkter med gemensamma komponenter som produceras i samma flöde. Det bör inte heller krävas några tidskrävande omställningar mellan produkterna. Ett alternativ är också att lyfta ut komplicerade monteringsoperationer till submontage För att klara flera olika produkter i ett och samma flöde krävs att de maskiner och operationer som ska utföras är flexibla och kan ställas om snabbt mellan olika produkter

34 Fixturering, transporter och materialhantering Efter att beslutet tagits om uppförandet av ett monteringsflöde uppkommer ytterligare frågeställningar: Hur transporterar vi produkten och materialet mellan stationerna? Hur fixturerar vi produkten i monteringen? Hur organiserar vi transporter med komponenter till produkten? Hur ser vi till att inte göra fel i monteringen?

35 Transporter Eliminera eller minska transporter i st f att rationalisera själva transporten

36 Transportering inom montering

37 Paletter

38 Handkraft

39 Hantering av komponenter Hur organiserar vi transporter med komponenter till produkten? Två huvudalternativ Lagring vid monteringsstationen Kittning i förväg

40 Lagring vid monteringsstationen

41 Kittning

42 Kittning Kittning går till så att materialet som ska monteras plockas från ett lager och läggs samman till ett kitt för montering av en enskild produkt Kittning är fördelaktigt om situationen i ett flöde är så att många olika komponenter behöver monteras på många olika produkter. Några viktiga fördelarna med kittning är: Frigöring av plats i arbetsstationen Mindre material bundet vid monteringsstationerna Ökad flexibilitet i hanteringen av materialet Fördelaktigt för stora komponenter som ska monteras Några nackdelar Är en icke värdeskapande aktivitet Skapar ett större behov av utrymme i lagret för placering av färdiga kitt Trasiga detaljer eller dukningsmissar skapar extra hantering

43 Lagring vid monteringslinor Materialet lagras vid flödet Fördelaktigt då det finns då likadana produkter med gemensamma komponenter monteras variantoberoende artiklar Fördelar Möjliggör enkel och behovsstyrd materialtillförsel Nackdelar Om ett stort antal komponenter behöver lagras vid linan kan platsbrist uppstå Vid parallella flöden skapas dubbla lagringspositioner vilket binder kapital

44 Lager Ska alla maskiner gå för fullt? Fokusera på flaskhalsen för att undvika onödiga lager!

45 Presentation av komponenter Tvåbingessystemet När den första bingen tar slut så skickas den för påfyllning för att sedan bli reservbinge. Enkelt system för att fylla på material Visuellt

46 Presentation av komponenter Läskautomatprincipen Komponenterna kommer en och en istället för i en låda Förenklar vid montering Använder gravitation som hjälpmedel för förflyttning

47 Placering av materialet Om plats finns bör materialet komma in framför montören och nås med en utsträckt hand

48 Fixturer En fixtur hjälper operatören att fixera produkten vid tillverkningen säkrar att man gör lika varje gång kvalitetssäkring kan följa produkten genom hela tillverkningen kan vara unik för varje monteringsstation

49 Typer av fixturer Pallett som man lägger produkten på som följer med i ett antal monteringssteg Rigg som man spänner upp produkten eller materialet i under montering eller bearbetningen Hållare som man spänner fast produkten med mot en platta vid montering Testfixtur Produktens konstruktion Alla fixturer ska kunna hanteras utan risk för operatören!

50 Exempel på hållare Mekaniska hållare Elektriska kontakter Pneumatik Kanter som styr Piggar som passar i styrhål Tänk: ENKELT ATT ANVÄNDA OFTA!

51 Fixturer bör vara: Flexibla och om möjligt Passa olika produkter Möjliga att anpassa till nästa generation Billiga Servicefria om så är möjligt Enkla att kalibrera Självinstruerande Användaren ska inte kunna göra fel

52 Ett exempel Flera olika skruvtyper vid en station medför: Flera olika skruvdragare kostsamt och risk att ta fel Byte av bits tidskrävande och stor felkälla Större mängd material att hantera tar plats Fler artikelnummer att hantera kostsamt En skruvtyp medför: En skruvdragare Mindre mängd material och artikelnummer att hantera Variantoberoende! ALLTSÅ: Billigare och minskad risk för fel!

53 Fixturexempel: Diodbockning Hur kan denna felsäkras? Men helst, hur undviker man bockningen? Genom ett fönster på kåpan Ytmonterad diod? Förhindrar fuktinträngning

54 Att förbättra tillverkningsprocessen Löpande Kaizen Förebyggande DFx-verktyg I båda fallen gäller två huvudfrågor: Hur skall produkten utformas? (DFA) Hur skall produkten tillverkas? (DFM)

55 Spagettikarta För att åstadkomma LEAN kan man minimera slöseri med tid, rörelser och transporter. En spagettikarta är ett enkelt verktyg för produktionsteknikerna att visa fysiska rörelser för: Dokument Produkter Komponenter Människor

56 Före och efter spagettiverktyget Före Efter

57 Inspektion Kassation eller Information? Huvudprincipen är: Kontrollera inte för att upptäcka fel utan för att rätta till fel! Stickprovsteknik innebär en rationalisering av själva kontrollarbetet, men den rationaliserar inte säkerställandet av kvalitet. => Felsäker tillverkningsprocess

58 Poka-Yoke Översatt: Felsäkring Innebär: Man vidtar åtgärder som säkerställer att fel eller avvikelser inte kan inträffa. Verktyg: Checklistor, Kvalitetskontroll, Detaljkonstruktion, Verktygskonstruktion, Modifiering av maskiner, Inställning av toleransgränser, osv.

59 Poka-Yoke Olika typer Kontakttypen Konstant antal Processteg Poka-Yoke och arbetsmiljön Produktionsteknikern bör arbeta för att hitta metoder som avlastar operatörerna onödig stress!

60 3 typer av Poka-Yoke Kontakt Använder sig av form, dimensioner eller andra fysiska egenskaper för att upptäck kontakt eller icke-kontakt för en speciell egenskap t ex föremål som bara passar på ett sätt Konstant antal eller mängd Om inte ett fastställt antal aktiviteter eller rörelser utförs så ges en varningssignal t ex datafält vid ordermottagning Utförandesekvens Säkerställer att processteg utförs i rätt ordningsföljd t ex checklistor innan start eller ifyllnadsinstruktion för ett formulär

61 Informativ inspektion Successiv inspektion Demand Flow Technology Självinspektion Processen har inbyggd inspektion Operatören behöver inte inspektera Inspektion vid källan

62 Varför Poka-Yoke? Förhindra Genom att förebygga att fel görs Uppmärksamma Genom att belysa ett fel som har gjorts Att FÖRHINDRA är att föredra då den förebygger SLÖSERI.

63 De bästa exemplen är Billiga Enkla och lätta att bygga in och använda Specifika för behovet Utvecklade av operatörerna själva

64 Hur arbetar man med Poka-Yoke? Identifiera operationen eller processen som behöver felsäkras Områden med högt felutfall eller där fel kan leda till höga kostnader Ställ er 5 varför-frågor eller gör en orsak-verkan-analys för att hitta grundorsaken Bestäm er för FÖRHINDRA eller UPPMÄRKSAMMA Bestäm er för KONTAKT, KONSTANT ANTAL/MÄNGD eller UTFÖRANDESEKVENS Konstruera en ändamålsenlig Poka-Yoke (Felsäkring) Testa konstruktionen, försök att hålla nere kostnaderna När ni har en fungerande metod, säkerställer ni arbetssättet och verktygen Utbilda och träna alla berörda Utvärdera lösningen efter en tids användning och förbättra vid behov

65 Exempel: Felladdning av komponenter i SMD-lina Vid byte av komponentmagasin i SMD-lina togs fel rulle med motstånd. Vid korttestet senare hittades ca felaktiga kort, 4 olika felmontagemönster pga 4 kort / pallett Mycket tid för omarbetning Åtgärd: Matarpositionerna på SMD-linan streckkodsmärktes Komponentrullens streckkod lästes först och sedan matarpositionens streckkod vid fel uppstod en signal till operatören

66 Vänta inte! Gör något nu och förbättra metoden senare Varje förbättring som förebygger slöseri och bidrar till att flödet i processen löper jämnare är bättre än att vänta på den perfekta felsäkringen

67 Poka-Yoke-exempel 1(6) Batterier Rotationssymmetri förenklar montering Asymmetrisk Måste noggrant passa mot 2 kontaktbläck Symmetrisk i 2 led Kan placeras i en konad hållare Är det alltid bra att tänka rotationssymmetri?

68 Poka-Yoke-exempel 2(6) Märkning som kräver text Här föredras inte rotationssymmetri ID nr: ABC 1234 GH Batch nr: XXX YYY ID nr: ABC 1234 GH Batch nr: XXX YYY Symmetrisk Kan hamna upp & ner Asymmetrisk Blir alltid läsbar

69 Poka-Yoke-exempel 3(6) Produkten som fixtur - Komponentens form - Konisk, styr själv - Exakt placering, tar tid - Flexibel placering

70 Poka-Yoke-exempel 4(6) En plåt som ska täcka ett kretskort Skruvförband med spårskruv Lösningsförslag Skapa en fixtur som spänner fast plåten med hållare som är rundade runt hålen, hållarna ska förhindra att skruvdragaren sliter och repar plåten Konstruktionen bör vara flexibel och klara flera olika typer av produkter om volymerna är låga Byt ut skruvarna Spårskruv med stoppkant på varje sida Skruv av typen Torx eller PZD Vilken är enklast och billigast?

71 Poka-Yoke-exempel 5(6) Bläckpenna med färgade ringar som dekor En komponent i st f många ringar Lösa ringar Ordningsföljden svår Stor risk för fel mönster Svetsade ringar Symmetrisk Felmontage borta

72 Poka-Yoke-exempel 6(6) Konfigurering av kretskort m.h.a. strappning - Fråga konstruktören - Ritning m strappar - Han vill vara oumbärlig - Signerad av ansv. - Risk för egna lösningar - Standardiserat!

73 Statistisk kvalitetskontroll Rationalisering av kontrollarbetet Definiera Standardgränser Kontrollgränser Bygger på att kvaliteten byggs in i produkten och processen

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Line & Design Workshop

Line & Design Workshop The Worldwide Leader in Automotive Safety Line & Design Workshop Autoliv Sverige AB Presentation 2007-03-14 Thomas Andersson 1 Autoliv Autoliv Sverige AB ingår i Autoliv Inc, vilken är en av världens ledande

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI

Lean Production. Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI Lean Production Jon Engström Kvalitetsteknik, IEI LEAN PRODCUTION 2 Kort historik av Lean Production (Repetition) Vad är Lean? Lean Principer Vanliga Lean-verktyg HISTORIK Masstillverkning Mekaniserat

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015

Leanspelet. Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 spelet Staffan Schedin Ulf Holmgren ht-2015 Production En filosofi hur man bör hantera resurser Eliminera faktorer (muda) i produktionsprocessen som inte skapar värde för slutkunden Mer värde för mindre

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1

Introduktion till Lean, dag1 Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Lean, hållbarhet och arbetsmiljö. Jörgen Eklund Skolan för teknik och hälsa, KTH och Helix, LiU

Lean, hållbarhet och arbetsmiljö. Jörgen Eklund Skolan för teknik och hälsa, KTH och Helix, LiU Lean, hållbarhet och arbetsmiljö Jörgen Eklund Skolan för teknik och hälsa, KTH och Helix, LiU Vad säger forskningen om Lean? Oftast positiva effekter på effektivitet, logistik, produktivitet, kostnader

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se

Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se Lean inom Hälso- och Sjukvård www.ohde.se 1 Vad tänker du på när du hör ordet Lean? 2 Kundfokus Flöde Kompetens Toyota Production System Värdeskapande / förluster Ständiga Förbättringar Resurssnål verksamhetsutveckling

Läs mer

Endast världsklass duger

Endast världsklass duger Endast världsklass duger Markus Billock & Andres Laas Autoliv Sverige AB 2015-11-05 Saving Lives Driven for Life Autoliv Inc., All Rights Reserved. Autoliv - livräddaren Autoliv Autoliv 2014 Ledande inom

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras Kapitel 6: Avropssystem 6.1 Introduktion Att hantera materialflödena i värdeflödet är kritiskt för att uppnå Lean Production. Från att Toyota för 30 år sedan skapade och införde konceptet Just In Time

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean Filosofi, transformation, metoder och verktyg 5:e Upplagan John Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede & Joakim Hillberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN KRONOLOGI VÄGEN TILL (OCH FRÅN)

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Den riktiga styrkan sitter under ytan

Den riktiga styrkan sitter under ytan Gäller från 2012/06/15-2012/11/14 SE 3/2012 Den riktiga styrkan sitter under ytan SVETS & SPÄNNSYSTEM System 28 Professional Extreme för högsta krav Professionel Extreme är... Bästa kvalitet och hårdare

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Människa-Teknik-Organisation MTO i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Människa-Teknik-Organisation MTO i det dagliga arbetsmiljöarbetet Människa-Teknik-Organisation MTO i det dagliga arbetsmiljöarbetet Urban Lyxzén Bervelius 2015-03-23 ÖPPEN EJ EXPORT KONTROLLERAD Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? MTO EN HISTORISK

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Energieffektiva Bostäder

Energieffektiva Bostäder Energieffektiva Bostäder Symbios mellan energieffektivitet och produktionseffektivitet Albert Boqvist Upplägg Presentera vad som har gjorts samt vad som skall göras (3 steg) Projektets mål Utveckla riktlinjer

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem PM Double Mag Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem 08-514 307 60 info@bonthron-ewing.se www.bonthron-ewing.se Det ultimata uppspänningssystemet

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande 2012-10-22 Sveriges Ingenjörer Halmstad........................................ Strategier och principer för Lean Utvecklad av Lars Medbo, Peter Olsson, Carl Wänström, Avdelningen för logistik och transport,

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

Flexibla elektriska linjärmoduler

Flexibla elektriska linjärmoduler Flexibla elektriska linjärmoduler Kortfattad introduktion på Svenska Plug & Play "Redo att användas direkt ur förpackningen" Det enkla och användarvänliga alternativet till pneumatik Ger kontrollmöjligheter

Läs mer

Lean Handbok för Service och Tjänster

Lean Handbok för Service och Tjänster Lean Handbok för Service och Tjänster John Bicheno Pia Anhede och Joakim Hillberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION TILL LEAN SERVICE... 1 Inledning... 1 Vi arbetar alla med service!... 1 Lean-systemet...

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar

Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar Kungliga Tekniska Högskolan Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar Examensarbete 2010 Anna-Karin Norin 2010-10-31 Förord Den här rapporten, Effekt

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Flexi Range 11-09 / SE

Flexi Range 11-09 / SE 11-09 / SE Introduktion är en samling flexibla och professionella system där några av de mest välbeprövade maskiner från Randek är kombinerade för att passa din produktion. Kvalitet, Säkerhet och Produktivitet

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer