En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1."

Transkript

1 Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas separat från de övriga och eventuellt läggas ut på entreprenad. Eventuellt kan också flera olika färdiga produkten byggas ihop av möjliga kombinationer av moduler. En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Figur (1):Modularisering av Flytbojen

2 Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) Trädstruktur En trädstruktur skapas där man delar in produkten i olika moduler. Dessa moduler ska kunna tillverkas och testas separat. Detta för att tillverkningen ska kunna läggas ut på entreprenad av en modul. Träddiagrammet visar även vilka delsystem som ingår i en modul. Trädstrukturen ger en tydlig bild av vilka moduler som ska tillverkas och vad som ingår i modulerna. Figur (2) visar en trädstruktur över Flytbojen där det ingår tre st. moduler. Modul 1 är fuktmätning som utför fuktmätningen. Modul 2 är höjdjustering denna modul används för att justera det erforderliga mätdjupet. Modul 3 är hus som håller ihop resterande komponenter i produkten. Vid mindre produktion är det lämpligt att tillverka alla moduler själv, då det krävs större volymer för att det ska bli lönsamt att lägga ut tillverkningen på entreprenad. Vid storskalig produktion är det lämpligt att låta ett företag med inriktning på plastprodukter tillverka modul 1 och 2. Alfasensor har sin kunskap inom fuktmätning vilket gör det lämpligt att tillverka modul 1 själv. Figur (2): Trädstruktur över Flytbojen

3 Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) Gränssnittsmatris För att enkelt och tydligt åskådliggöra hur och på vilket sätt de olika modulerna samverkar med varandra är det fördelaktigt att använda sig av en gränssnittsmatris. Matrisen är ett användbart verktyg för att kontrollera vilka moduler som påverkas då produktens design förändras. I tabell 1 visas de olika modulernas samverkan med varandra. Modulerna kan samverka på ett flertal olika sätt, här listas de vanligaste samt deras beteckning i tabellen: Mekaniskt (M) Elektriskt (E) Kemiskt (K) Magnetiskt (Ma) Logiskt (L) Termiskt (T) Modul 1 Modul 2 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 3 M M Tabell 1: Gränssnittsmatris Som tabellen visar samverkar modul 3 mekaniskt med både modul 1 och 2. Höjd justeringen (Modul 2) samverkar mekaniskt med mäthuset (Modul 3) genom att flytringen håller höljet med hjälp av friktion. Fuktmätningen (Modul 1) samverkar mekaniskt med mäthuset (Modul 3) eftersom höljet i modul 3 håller mätkammaren.

4 7.2 Detaljkonstruktion Flytkroppen på Livbojen måste dimensioneras på sådant sätt att mätkammaren ej flyter upp eller sjunker ner i avjämningsmassan. Mätkammaren på nuvarande SCREEDRY har en diameter på 20mm. För att Livbojen ska kunna mäta fukt på ett djup av 80mm krävs att mätkammaren är 50mm lång varav 40mm kommer vara under avjämningsmassan. I figur 1 kan man se den rödgula delen som är flytkroppen och den gråa cylindern som är mätkammaren. Mått enligt figur 2. Figur 1: 3D-bild på Flytbojen 1

5 D F D S Flytkropp H F H Fk H M H S D Mi Mätkammare D M Figur 2: Mått på Livbojen då den mäter på 80mm djup. 2

6 Då Livbojen mäter avjämningsmassa på 80mm djup kommer tre krafter verka på kroppen. Dessa tre krafter finns definierade i friläggningen i figur 3. F L Vertikal jämvikt: Figur 3: Friläggning av Livbojen då den mäter 80mm tjock avjämningsmassa. Där = lyftkraften från avjämningsmassan 3

7 Ovanstående ekvationer medför: Detta ger en diameter på flytkroppen på 20,6 cm vilket är stort. Att ha en flytkropp med så stor diameter kommer medföra störning av torkandet på avjämningsmassan under flytkroppen. Genom att ändra mätkammarens diamanter från 20mm till 16mm och införa 4 st ventilationshål (se figur 4) för att ej störa torkningen av avjämningsmassan blir diametern på flytkroppen 14,0 cm. Figur 4: 3D-bild på Livbojen med 4 st. Ventilationshål 4

8 7.3 Kostnadsuppskattning Kvantitativ DFA enligt Swift & Booker innebär att samla data för de tänkta delarna i en konstruktion och optimera kostnadsmässigt. Kostnaden kommer inte motsvara en verklig produktionskostnad utan används mer för att jämföra olika processval och seriestorlekar. Formen för detta är: Kostnadsberäkningar har gjorts för både stor ( per år) och liten (3000 per år) produktion. Vid låg produktion antas manuell bearbetning och vid större serier formsprutning och automatisk bearbetning. Monteringskostnad Kostnad för manuellt monteringsarbete Arbetskostnad per timme/3600 sekunder = kr/s Monteringsindex Manuellt handlingsindex Dessa värden tas ur tabeller genom uppskattning av tänkta former på detaljen och arbetet. Den vidareutvecklade SCREEDRY kommer att medföra mycket lite monteringsarbete. En del av monternigen sker hos kunden som del av mätdjupsinställningen. Vid större serier kommer limning av sensorelementet i mätkammaren vara enda montering som sker vid produktion. Vid lägre serier tillkommer ytterligare en limning. I Swift & Booker behandlas så enkla monteringsarbeten väldigt lite och det är därför svårt att göra en kostnadsuppskattning. Den antas dock vara låg i båda fallen. Komponentkostnad Beräkning av komponentkostnad enligt Swift: Tillverkningskostnad/detalj Materialvolym per detalj (efter avverkande bearbetning på arbetsstycke) Materialkostnad per volymsenhet Ideal processkostnad (beroende av seriestorlek) Relativ kostnadskoefficient Volym på färdig detalj Avverkningskoefficient Vid flera processteg adderas värdena för processerna enligt: 5

9 Alla dessa läses av i tabeller och diagram i Swift & Booker. tabeller och diagram enligt följande: består av flera komponenter som finns i Materialets lämplighet Geometrisk komplexitet Minsta tjocklek på detaljen Tolerans Ytfinhet I tabell 1 listas hittade värden för kostnadsfaktorerna i Swift & Booker för de olika fallen: Rör 3000 Rör Ring 3000 Ring ,6 1,1 1,8 1, ,1 1 1,1 1,1 1,1 1,05 1,15 1,1 1 1, ,21 1,2075 1,265 1,21 Tabell 1: Kostnadsfaktorer Kostnaden för de olika materialen enligt Swift & Booker: Med hjälp av ovanstående värden och ekvationer kan komponentkostnaderna räknas ut: Total komponentkostnad för de olika serierna: 6

10 Totalkostnad Den totala kostnaden fås genom summering av en liten monteringskostnad och komponentkostnad. Dessutom tillkommer en kostnad för lackering av flytringen samt kostnaden för det ej behandlade sensorelementet. 7.4 DFM Design for manufacturing Syftet med DFM är att minimera tillverkningskostnaden och tillverkningstiden. Detta genom att studera de delar i processen som är mest belastade ekonomiskt eller tidsmässigt. Seriestorleken är betydande för valet av design och tillverkningsprocess. En mindre serie är mindre lämpad för ett automatiskt tillverkningssystem då det är en dyr och svårstartad process. Vid tillverkning av större serier bör komplexiteten minskas i största möjliga mån. Eliminering/integrering av detaljer och komponenter är kärnan i DFM. En komponent är en kandidat för eliminering om den inte rör sig i förhållande till alla tidigare monterade detaljer. Komponenten behöver ej isolera sig från övriga monterade detaljer. Komponenten ska ej omöjliggöra montering eller demontering av tidigare/senare detaljer. SCREEDRY produceras idag helt manuellt i en serie om 3000 per år med en ambition om att öka serien till enheter per år. För dagens produktionstakt och volym är det lämpligt att fortsätta manuell produktion. De komponenter som elimineras från den ursprungliga SCREEDRY i koncept flytbojen är avgörande för tillverkningskostnad och tillverkningstid. Gängorna var tidigare ett tidskrävande manuellt arbete med hög procent defekta enheter, som därmed ökade tid och kostnad i produktionen. Gängorna är idag helt eliminerade och ersatta med friktion mellan flytbojen och mätkammaren. Vikten inne i mätkammaren är ersatt med en stav i plexiglas av samma typ som återfinns mellan den streckade ytan och indikatorn. Vikten behövs ej längre men då funktionen varit kombinerad som hållare för indikatorn måste formen bevaras. I en större produktionsserie skulle mätkammaren formsprutas i ett stycke med mäthål och hållare för indikatorn. Flytbojen bör stansas manuellt ur frigolit för dagens produktionsserie och automatiserad stansning för den högre serien. 7

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS?

4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4 VAD KÄNNETECKNAR EN PROCESS? 4.1 SAMBANDEN ÄR PROCESSENS NYCKEL Ordet process kommer av latinets processus vilket betyder framåtskridande. Och framåt kommer man genom att var aktiv. En process består

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Kalkyler som beslutsunderlag

Kalkyler som beslutsunderlag Kalkyler som beslutsunderlag Gör a n A n dersson Sjunde upplagan Digitalt appendix till kapitel 8. Art.nr 4350-07 ISBN 978-91-44-08096-3 Linjär programmering K a p i t e l 8 8.5 Två trånga sektioner Det

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer