Nyhetsbrev från Visma Spcs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag 2 Studera programmets uttagsanalys 2 Räkna på lönekravet före nyår 2 Två sätt att räkna 3 Välj rätt person i familjen för den höga lönen 3 Öka kontanta årslönen utan kostnad betala för förmåner 4 Löneunderlag för utdelningsutrymmen Byt till kvartalsmoms och kontantmetoden i firman 6 Utnyttja lönsamma extraknäck för pensionärer 6 Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls till pensionärer 7 Slopad löneskatt från 2008 för äldre pensionärer 7 Låg avgift med hel ålderspension hela Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag 7 Försök utnyttja skattefri kapitalinkomst 8 Använd fåmansbolaget som pensionär 8 Kräv skattepengar tillbaka nu 9 Sälj bostaden redan i år 9 Generationsväxla bostaden i år 9 Sälj kapitalförsäkringen 10 Glöm förmögenhetsskatten 10 Sänk skatten med förlustaktier 10 Sälj aktier inom familjen 11 Se upp för avdragsbegränsningen 11 Skatta av gamla aktieuppskov 11 Ge bort förlustaktier 12 Dra av januariräntan i år 12 Högavlönade anställda kan fundera på pensionsförsäkring 12 Aktuella regler inför julen kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda 13 Julgåvor till kunder 13 Julbord för personalen 13 Julbord för kunder 13 Skatteförändringar år Utökat jobbavdrag 14 Fastighetsavgift istället för fastighetsskatt 14 Skatt på uppskovsbelopp 14 Skatten på bostadsförsäljning höjs 14 Avdrag för pensionssparande sänks 14 Höjd skatt på datorförmån 14

2 Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag Regeländringar som alliansen förra året genomförde för ägare av fåmansbolag innebär att de allra flesta som har anställda i bolaget nu tjänar på att använda lönesummeregeln vid beräkning av årets kapitalbeskattade utdelningsutrymme. Missa därför inte att planera vilket löneuttag som måste göras inom familjen redan i år, för att inte nästa år gå miste om högsta möjliga utdelningsutrymme med det lägsta skatteuttaget. Studera programmets uttagsanalys Uttag av lön från företaget som ska beskattas för inkomståret 2007 måste göras innan årets slut. Goda tips ges då av skatteprogrammets Uttagsanalys i kalkylen Fåmansbolag för 2007, som du når från sidan Utdelning i kalkylen. I uttagsanalysen ges besked om den högsta lön som kan tas ut utan statlig skatt liksom om möjligheterna till förmånliga uttag av utdelning från aktiebolaget. Analysen visar också vilka uttag som måste göras för att man ska få högsta möjliga förmåner för sjukpenning, pensionsrätt etc. Räkna på lönekravet före nyår Det är också nödvändigt att redan i år även räkna på lönesummeregeln för det utdelningsutrymme som ska beräknas för år Redan vid en årslönesumma i bolaget under 2007 på mer än ca kr kan det i normalfallet löna sig att räkna på löneutrymmet när en och samma närståendekrets äger alla aktierna i företaget. För att lönesummeregeln ska få användas krävs att ägaren eller någon i ägarens familj (närståendekrets) under året har fått en kontant årslön från företaget av en viss storlek. För utdelningar som ska göras under 2008, är det lönen under år 2007 som är avgörande. Detta s k lönekrav är en stupstock, dvs om man missar lönekravet med så lite som en enda krona, förlorar man hela förmånen av lågt beskattad utdelning pga de anställdas löner. Därför är det mycket viktigt att räkna på lönekravet före årsskiftet och att räkna rätt. 2

3 Två sätt att räkna Lönekravet anses alltid uppfyllt om den kontanta årslönen för en person inom ägarfamiljen varit minst 15 inkomstbasbelopp. Under år 2007 är denna lönegräns kr. Enligt en alternativ regel kan dock lönekravet ofta sättas betydligt lägre. Det alternativa lönekravet består av 6 inkomstbasbelopp ( kr under 2007) + 5 procent av årslönesumman i företaget. Exempel: Ägaren av ett bolag summerar i slutet av december årslönesumman till 1 miljon kr. Det ger möjlighet till en utdelning av ca kr under 2008 pga de anställdas löner. Lönekravet på den årslönesumman är (0,05 x 1 milj) = kr. I skatteprogrammet finns ett komplett stöd för den här typen av beräkningar på sidan för löneunderlag i kalkylen Fåmansbolag. För att räkna på lönerna som måste tas ut före utgången av år 2007 använder du kalkylen Fåmansbolag för år 2008 i programmet. Välj rätt person i familjen för den höga lönen Det lönekrav som måste uppfyllas för att lönebaserad utdelning ska få göras under 2008 behöver som nämnts bara uppfyllas av en enda person inom familjen (närståendekretsen). Den som uppfyller lönekravet behöver inte vara delägare. Det finns heller inget som hindrar att det från år till år är olika personer inom närståendekretsen som är den som uppfyller lönekravet. Om ingen i familjen vanligtvis brukar ha en så hög årslön som nu kommer att krävas för att uppnå lönetaket är det därför klokt att fundera över vem inom familjen som ska uppfylla lönekravet. Det kan exempelvis väljas med tanke på möjligheten att få rätt till högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen eller störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst. 3

4 Öka kontanta årslönen utan kostnad betala för förmåner Det är bara kontanta årslöner som får tas med när man beräknar lönekravet och vid beräkning av själva lönesumman. Värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis en bilförmån, får inte räknas in i den kontanta årslönen. Den som ändå vill få med värdet av skattepliktiga förmåner i den årslön som ska vara underlag för lönekravet och i lönesumman, kan dock lösa det. Det är bara att öka den egna kontanta lönen lika mycket som förmånens värde, samtidigt som man ersätter företaget för rätten till förmånen med skattade pengar. Vid beräkning av förmånsvärdet får företaget då dra av vad förmånshavaren har betalat till företaget för förmånen. Omläggningen blir helt kostnadsneutral både för bolaget och för den enskilde och kan genomföras före årsskiftet utan problem. Exempel: Ägaren till bolaget har en kontant årslön på kr och en bilförmån värd kr. På hela summan av betalas skatt och arbetsgivaravgifter. Men enbart kr får då räknas med när man beräknar om lönekravet uppfyllts. När ägaren betalar för förmånen tar man istället ut kr i kontant årslön och betalar samtidigt in kr under året av egna skattade pengar till företaget för att få ha tjänstebilen. Den skattepliktiga förmånen för bilen blir då 0 kr. I detta fall får hela summan på kr räknas när det prövas om lönekravet har uppfyllts och får dessutom ingå i lönesumman. Kostnaden för företaget liksom inkomst i pengar efter skatt för ägaren blir exakt densamma i båda fallen. 4

5 Löneunderlag för utdelningsutrymmen 2008 I nedanstående tabell kan du se hur stort löneunderlag som vid beräkning av utdelningsutrymme för 2008 uppstår vid olika årslönesummor som betalas ut under Vidare anges vilket krav på eget löneuttag som gäller under 2007 för respektive årslönesumma. Tabellen visar också vad som blir kvar av en utdelning med löneunderlaget sedan skatt på 20 % betalats. Sist visas vilken vinst före bolagsskatt som krävs för att göra utdelningen ifråga. Företagets Krav på eget Totalt Kvar efter Vinst före lönesumma löneuttag löneunderlag skatt bolagsskatt under 2007 under 2007 av utdelning som krävs för utdelning

6 Byt till kvartalsmoms och kontantmetoden i firman Om du har enskild firma eller handelsbolag finns både gamla och nya regler att ta hänsyn till vid detta årsskifte när du ser över företagets ekonomi före årsskiftet: Det lönar sig nästan alltid att snarast ansöka hos Skatteverket om ett byte till kontant metoden för din bokföring och momsredovisning från 2008 om du inte redan använder den metoden (kallas även bokslutsmetoden). Begär också hos Skatteverket att få redovisa momsen per kvartal enligt de nya reglerna som gäller från 2008 istället för årsvis. Med kontantmetoden för bokföring och momsredovisning behöver du under löpande år aldrig betala in någon moms till staten innan du själv fått in momspengarna från dina kunder och när du valt kvartalsmoms slipper du undan med fyra skattedeklarationer för moms per år. Du kan göra din ansökan i ett enkelt brev till ditt skattekontor. Så här kan du skriva: Jag vill från 2008 använda de nya reglerna om kvartalsmoms och använda kontantmetoden för momsredovisning och bokföring eftersom jag då slipper att betala in moms till Skatteverket under 2008 innan jag själv fått inbetalningarna av moms från mina kunder. Om du haft årsvis moms under 2007 och byter till kvartalsmoms ska du snarast också skicka in en preliminärdeklaration (använd blankett 4314 i programmet) så att din F- skatt för 2008 enbart beräknas på skatt och avgifter på förväntad årsinkomst av firman. Du som har sådana affärer, t ex med utlandet, att du i regel brukar få tillbaka moms tjänar mest på att ha månadsmoms. Om du har en lönsam verksamhet och är försiktig med dina privata uttag kan du se till så att din årsinkomst blir jämn mellan åren och hamnar på en nivå som du själv bestämmer. Det gör du genom att göra avsättningar på rätt sätt till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning. Du kan göra större sådana avsättningar om du väntar med att göra egna uttag ur firman till i början av 2008 istället för att göra uttagen i slutet av Att deklarera lägsta möjliga inkomst för år 2007 och vänta med uttagen till 2008 blir särskilt lönsamt för dig som är verksam i de branscher som under 2008 ska få egenavgifterna sänkta från drygt 31 procent till bara 10,21 % (t ex taxi, restaurang, bilverkstad, frisör). Passa på att köpa det som är avdragsgillt i december, så att avdraget kan göras så tidigt som möjligt. Om du köper en dator eller en maskin som kostar mer än kr och äger den bara en vecka under 2007 så får du ändå skriva av den med samma belopp som om du ägt den under hela året ( kr om du inte gör förenklat årsbokslut). Utnyttja lönsamma extraknäck för pensionärer Genom löneuttag senast i december 2007 kan en pensionär som i år fyllt minst 66 år utnyttja den nya låga skatten på en arbetsinkomst. Det går att tjäna kr på aktiv näringsverksamhet eller som löneinkomst och bara få procent i genomsnittlig skatt på en sådan inkomst. Då krävs dock att den totala årsinkomsten av arbetsinkomster + pension under 2007 inte är större än kr. På tjänsteinkomster över den gränsen blir det annars även en statlig skatt med procent av arbetsinkomsten. Ju lägre grundavdraget för en pensionär är, desto större blir jobbavdraget. Genom att testa med två alternativ för samma år i skatteplaneringen i skatteprogrammet, kan du själv se hur jobbavdraget slår när en pensionär utöver pensionen också skaffar sig arbetsinkomster. 6

7 Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls till pensionärer Tekniken för att beräkna jobbavdraget innehåller en fälla som framför allt kan drabba pensionärer. De får nämligen inte något jobbavdrag alls på den första delen av 2007 års arbetsinkomster, eftersom man även har pensionsinkomster. Vid en pensionsinkomst på t ex kr och en arbetsinkomst på kr kommer det att beräknas full kommunalskatt på de första kr av arbetsinkomsten. På resterande kr blir det i gengäld ingen skatt alls. Detta innebär samtidigt att om pensionären i exemplet enbart har en arbetsinkomst under 2007 på kr då blir det inget jobbavdrag alls! Den här effekten kan du studera i skatteprogrammet genom att testa med lite olika arbetsinkomster i skatteplaneringen och se hur det slår i skatteuträkningen. Slopad löneskatt från 2008 för äldre pensionärer Hittills har pensionärer födda 1938 och senare gynnats genom lägre egenavgifter och arbetsgivaravgifter än äldre pensionärer. Men från 2008 blir det mest gynnsamt att vara pensionär född 1937 eller tidigare. Löneskatten på 24,26 % som tagits ut till och med år 2007 slopas då helt för den här gruppen. Löneskatten blir alltså 0 % från Exempel: En 71-årig pensionär med kr i pensionsinkomst redovisar ett överskott av aktiv näringsverksamhet eller löneinkomst med kr för Kommunalskatten på inkomsten blir ca kr sedan jobbskatteavdrag på drygt kr tillgodoräknats. Pensionären får behålla närmare 90 % av överskottet i firman eller av arbetsgivarens bruttoutgift för lönen. Även den här effekten kan du studera i skatteprogrammet genom att testa med olika arbetsinkomster i skatteplaneringen för 2008 och se hur det slår i skatteuträkningen. Låg avgift med hel ålderspension hela 2008 Du som är född tidigast 1943 och senast i januari 1947 kan slippa undan med enbart 10,21 % i egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet från firma eller handelsbolag under 2008 oavsett vilken bransch du arbetar i. Men då krävs att du tar ut hel ålderspension under hela år Man måste ansöka hos Försäkringskassan för att få pension. För att få hel ålderspension under hela 2008 måste en sådan ansökan göras snarast och allra senast i januari Exempel: Ett överskott av aktiv näringsverksamhet med kr redovisas för Den som betalar vanliga egenavgifter kommer att debiteras drygt kr. När uttag skett av hel ålderspension hela året blir avgiften bara ca kr, eftersom endast ålderspensionsavgift ska betalas. Inkomsten efter skatt ökar med kr, dvs med ca 20 %. Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag Ju tidigare man börjar ta ut sin pension från det allmänna pensionssystemet, desto lägre blir den årliga pensionen livet ut. Det är nackdelen med att göra ett tidigt uttag av pensionen, t ex för att slippa undan med låga sociala avgifter. I kalkylen Företagares ålderspension i programmet kan du se beräkningar på vad ett tidigt uttag av ålderspension för med sig samtidigt som du fortsätter att arbeta i företaget fram till 65-årsdagen. I kalkylen kan du ungefärligt läsa av hur många år det tar innan du börjar förlora på ett tidigt uttag av pension. Beräkningarna i kalkylen är gjorda för en företagare med eget aktiebolag, men resultatet i firma/handelsbolag blir likartat, även om det då ofta tar ännu längre tid innan man börjar förlora på ett tidigt uttag. 7

8 Försök utnyttja skattefri kapitalinkomst Den som tjänar kr på arbete under 2007 och inte har några andra skattepliktiga inkomster kommer att få en kvarskatt på kr. Detta beror på att skatten på arbetsinkomsten inte räcker till för att åstadkomma skattereduktion både för den allmänna pensionsavgiften och för kommunalskatten på arbetsinkomsten. Därför uppstår en möjlighet till skatteplanering för den som är välinformerad, vilket man alltid blir när man matar in uppgifter om förväntade inkomster för 2007 i skatteprogrammet. Då säger nämligen ett av programmets råd ifrån att det finns outnyttjad skattereduktion och har ett antal förslag om hur denna kan utnyttjas. I det här fallet kommer programmet att meddela att man under 2007 exempelvis kan sälja värdepapper eller på annat sätt skaffa sig en kapitalvinst på kr som då blir helt skattefri. Även då man har årsinkomst av arbete mellan kr och ca kr uppstår outnyttjad skattereduktion, men i avtagande grad i takt med att inkomsten stiger. Programmets råd ger hela tiden besked om hur stor skattereduktion som är outnyttjad. Använd fåmansbolaget som pensionär Även om du bestämmer dig för att trappa ner eller pensionera dig helt, är det ofta mycket lönsamt att behålla det egna fåmansbolaget om det finns kapital i bolaget. Detta har blivit extra intressant med de nya skattereglerna alliansen infört: Är du 66 år kan du under 2007 genom det nya jobbavdraget ta ut kr i lön med 8-15 % i inkomstskatt. Den skatten gäller om du inte har andra arbetsinkomster och inte ska betala statlig inkomstskatt. År 2008 ökar det allra förmånligaste löneuttaget för pensionärer till kr. Är du född 1938 och senare och fyller minst 66 år under inkomståret blir bolagets arbetsgivaravgift för lönen enbart en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Och den avgiften återbetalas normalt till dig genom lite bättre pension. För dig som är född 1937 eller tidigare blir det löneskatt på 24,26 % på löneuttag under 2007 men ingen löneskatt eller avgift alls på löneuttagen från och med Utdelning från ett fåmansbolag kan göras under 2008 med ett schablonbelopp på kr till 20 procentig kapitalskatt (skatten blir 42,4 om man räknar in bolagsskatten). Är dina aktier inte kvalificerade kan du göra utdelning med hur stort belopp som helst till 25 % i kapitalskatt (skatten blir 46,0 om man räknar in bolagsskatten). Denna regel kan utnyttjas efter att bolaget varit passivt i sex år. Du som börjar närma dig pensionsåldern kan i regel följa denna strategi för att kunna utnyttja ovanstående möjligheter till uttag när du blir pensionär: Bygg upp ett sparkapital i ditt fåmansbolag och undvik alla insättningar i vanligt bundet pensionssparande, som bara låser in pengarna i ett dyrt system. Skaffa istället separat ekonomiskt skydd som ger dig ersättningar vid långvarig sjukdom, t ex grupplivförsäkringar med förtidskapital eller sjukförsäkring. Läs i programmets kalkyl Företagares trygghet om de bästa grupplivförsäkringarna. Försök sälja inkråmet och behåll bolaget, om du har en rörelse som ska säljas. Ta hjälp av skatteexpertis om du känner dig osäker, så att försäljningen planeras på rätt sätt. Är det risk för att ditt bolag kan hamna på obestånd ska du bokföra sparkapitalet i bolaget som s k direktpension. Men låt dig inte luras att blanda in någon kapitalförsäkring i direktpensionen. Det ger bara onödiga avgifter och minskad valfrihet vid uttag. På beskrivs ett bra system för direktpension. 8

9 Försök att i god tid inför en nedtrappning helst under sex år bygga upp obeskattat kapital i bolaget via periodiseringsfonder. Då kan avdrag alltid göras för framtida löneuttag mot en helt obeskattad vinst i form av återförd periodiseringsfond. Har du arbetat upp ett kapital i enskild firma eller handelsbolag kan du ombilda till aktiebolag och sedan utnyttja de lågt beskattade uttagsmöjligheterna i fåmansbolaget. Ta hjälp av skatteexpertis om du känner dig osäker, så att ombildningen går rätt till. Kräv skattepengar tillbaka nu Om du räknar med att få mycket pengar tillbaka på skatten, kanske efter stora aktieförluster, har du chans att få de pengarna redan om några veckor. Men då gäller det att före årsskiftet ansöka hos Skatteverket om en förtida återbetalning. Det enda kravet är att den väntade skatteåterbäringen ska förväntas bli minst 0,2 prisbasbelopp, alltså minst ca kr. Du måste också lämna fullständiga uppgifter om allt. Det gör du enkelt genom att göra klar deklarationen för 2007 i skatteprogrammet redan nu och sedan bifoga en utskrift av deklarationen till din begäran om återbetalning. Stå på dig om Skatteverket ställer sig frågande till din begäran och påpeka att reglerna är mer generösa om ansökan görs före årsskiftet. Sälj bostaden redan i år Nästa år höjs kapitalvinstskatten från 20 till 22 procent vid försäljning av villor och bostadsrätter. Om du ändå funderar på att sälja så blir det alltså lite lägre skatt om du säljer före årsskiftet i stället för efter. Det är då kontraktsdagen som räknas som försäljningsdatum. Det blir alltså 20 procent i skatt om man skriver kontrakt i december, även om man flyttar in och betalar först i början av nästa år. Det är tillåtet för makar att sälja till varandra. En make kan i år sälja till den andre för marknadspris och på det sättet rädda hem en 20-procentig kapitalvinstskatt i stället för att betala 22 procent vid en senare försäljning. Men sådana familjeaffärer är i regel inte lönsamma för villaägare, eftersom det vid sådana affärer tas ut en lagfartsavgift på 1,5 procent. Men för bostadsrätter kan sådana affärer nu vara lönsamma. Exempel: Två makar äger tillsammans en bostadsrätt som stigit i värde med 3 milj kr sedan de köpte den. De planerar att sälja den i slutet av nästa år. Om ena maken säljer sin hälft till den andre blir kapitalvinsten 1,5 milj kr. Skatten blir kr kr lägre än vid en försäljning nästa år. Ena maken äger då hela bostadsrätten och får på halva bostadsrätten ett ingångsvärde på 1,5 miljoner. Om en ny bostadsrätt eller villa köps under 2008 är kravet uppfyllt för att maken som sålde 2007 ska få uppskov. Vid försäljningen 2008 blir det också uppskov för hela kapitalvinsten om denna understiger 1,6 miljoner. I en ny kalkyl i skatteprogrammet kan du se när det lönar sig att i deklarationen skatta av gamla uppskov. Generationsväxla bostaden i år Från och med nästa år måste normalt gamla uppskov skattas av vid arv och gåva. Om du har gamla uppskov från en tidigare försäljning kan det finnas skäl att redan i år överlåta din bostad genom en gåva, om du har barn som ska överta bostaden som permanentbostad. 9

10 Sälj kapitalförsäkringen Många har fortfarande kvar kapitalförsäkringar som är mindre värde än när pengarna satsades före den treåriga börsnedgången Trösten är då att man kan sälja dem och dra av förlusten. 21 procent av förlusten blir då en ren skattesänkning, men den får inte kvittas mot aktievinster. Nu har det kommit en ny lag som helt tar bort avdragsrätten fr o m nästa år. Så för den som har förluster gäller det att sälja försäkringen före nyår. Det går då att sälja den till någon i familjen för marknadsvärde. Skriv en avräkningsnota och meddela försäkringsbolaget att det blivit en ny ägare. Inlösen till försäkringsbolaget räknas inte som en avdragsgill försäljning. Glöm förmögenhetsskatten Många av skatteråden så här års har tidigare år handlat om att sänka förmögenhetsskatten genom att t ex köpa förmögenhetsskattefria aktier eller göra fyllnadsinbetalning redan före nyår. Glöm allt detta. Denna typ av skatteplanering gäller inte längre, eftersom förmögenhetsskatten har avskaffats fr o m deklarationen för inkomståret 2007 som görs under våren Sänk skatten med förlustaktier Nu när årsskiftet närmar sig bör du se över dina aktieförsäljningar under året. Om dina sammanlagda vinster på aktier och aktiefonder (även blandfonder och räntefonder i utländsk valuta) är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt. Är förlusterna större än vinsterna blir det 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna. Exempel: Om du har sålt aktier med kr i förlust sänks din skatt med kr om du under året också sålt aktier eller fonder med minst kr i vinst. Om du inte kan kvitta mot någon sådan vinstaffär blir skattesänkningen 21 procent av förlusten, kr i skattesänkning. En del tror att man kan öka den avdragseffekten till 30 procent genom att sälja en bostad med vinst eller skaffa sig stora ränteinkomster. Men en sådan affär sänker inte skatten. Då kan du visserligen dra av aktieförlusten mot en kapitalinkomst. Men då kan bara 70 procent av förlusten dras av. Och eftersom 70 procent av 30 procent blir 21 så är det den procentsatsen som gäller. Den som har aktieförluster men inte kapitalinkomster får samma effekt det blir 21 procent i skatteeffekt genom en skattereduktion. Skatteeffekten kan alltså variera för förlusterna, men inte för vinsterna. Om årets vinster är större än årets förluster får du visserligen sänkt total skatt om du nu gör några förlustaffärer. Men du får samma skattesänkning på förlusterna om du väntar något med att kvitta dem mot vinster. Men endast du som har större förluster än vinster förlorar skattepengar direkt om du inte före årsskiftet säljer aktier och fonder med vinst. Om du då har fonder och aktier som gått med vinst blir därför rådet att sälja några av dessa före årsskiftet. 10

11 Sälj aktier inom familjen Om du av skatteskäl tänker sälja aktier som givit förlust men egentligen vill behålla dessa aktier, kan du göra på två sätt: 1. Sälja aktierna och sedan köpa tillbaka dem. Om du vågar chansa kan du samtidigt försöka göra en kursvinst att sälja dem när kursen gått upp under några dagar, och köpa tillbaka dem när kursen är nere i en rekyl. Men det säkraste är att köpa tillbaka de sålda aktierna redan dagen efter försäljningen. Gör du återköpet samma dag finns det risk för att skattemyndigheten underkänner affären. Tänk dock på att courtagekostnaden kan äta upp hela skattevinsten. 2. Sälj förlustaktierna till din make eller någon annan i familjen. Men det måste vara till marknadskurs. Du behöver då inte göra affären över banken och slipper alltså courtage. Skriv en egen avräkningsnota och anmäl ägarbytet till banken eller fondmäklaren där aktierna ligger. Betalningen kan göras med revers. Efter årsskiftet kan ni sedan ta ställning till om köparen i familjen ska göra sig av med aktierna eller behålla dem. Se upp för avdragsbegränsningen Den som gjort stora aktieförluster eller har stora låneräntor kan få ett kapitalunderskott som ligger över kr. För den del som överstiger denna gräns blir avdragseffekten sämre normalt 21 och inte 30 procents skattesänkning för det som ligger över kr. Försök att undvika denna avdragsbegränsning. Ett sätt är att försöka skaffa sig kapitalinkomster, genom att nu före årsskiftet t ex sälja aktier och fonder som gått med vinst. Ett annat sätt är att försöka göra omfördelningar inom familjen. Om mannen har kr i kapitalunderskott och hustrun har betydligt mindre finns det två möjligheter: Försök att se till så att hustrun tar upp en del av låneräntorna. Fördela dem hur ni vill om ni har gemensamt betalningsansvar för lånen. Låt mannen ta en del av hustruns ränteinkomster. Det kan man göra om det finns gemensamma sparkonton. Om mannen på det sättet ökar sina ränteinkomster med kr och hustrun sitt ränteavdrag lika mycket sänks skatten med kr. Skatta av gamla aktieuppskov Om dina aktieförluster är större än aktievinsterna och du inte vill sälja några vinstaktier kan du nu se efter om du har några gamla uppskov som du kan använda dig av när du ska deklarera årets aktieaffärer. Sådana uppskjutna vinster från exempelvis Astra och ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astrazeneca. Vid en aktieförlust på kr sänks skatten med ytterligare kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. Nackdelen är att du tar fram vinsten till beskattning tidigare än du behöver och därmed missar en skattekredit. 11

12 Ge bort förlustaktier Det går att öka avdragseffekten för familjens aktieförluster genom att ge bort aktier till varandra nu före årsskiftet. Om ena maken mest har förlustaktier och den andre mest vinstaktier kan den ene ge bort sina förlustaktier till den andre. Den som får dem kan sedan sälja dem med full kvittningseffekt om vinstaktier också säljs under året. Tänk då på följande: Skriv ett gåvobrev om vilka aktier det gäller och när gåvan gjordes. Anmäl ägarskiftet (till banken som har VP-kontot eller till den där depån finns). Beloppet som givaren betalat för aktierna ska tas upp som ingångsvärde av den som fått aktierna. Exempel: Du har aktier som rasat i värde. Du funderar på att sälja dem med kr i förlust, men du har inga aktievinster att kvitta med. Däremot har du en son som sålt aktier med stora vinster. Om du säljer med kr i kapitalförlust får du en skattereduktion på kr, som du får dra av direkt från skatten på t ex löneinkomsten. Om du i stället ger bort aktierna får den som tar emot gåvan överta din anskaffningsutgift (inköpsvärdet) på aktierna, eftersom gåva inte utlöser någon kapitalvinstbeskattning. Eftersom kronorsförlusten kan kvittas mot en aktievinst som är minst lika stor sänker sonen sin skatt med kr mer än om du själv sålt aktierna. Dra av januariräntan i år Låneränta som gäller för januari 2008 är avdragsgill i nästa års deklaration om pengarna betalas in under Så vill du ha ett lite större ränteavdrag när du deklarerar 2008 så kan du betala in den räntan redan i slutet av detta år. Högavlönade anställda kan fundera på pensionsförsäkring Banker och försäkringsbolag hårdsäljer så här års pensionsförsäkringar med argumentet att en inbetalning före årsskiftet ger avdrag som sänker skatten. Det är bara halva sanningen när pengarna betalas ut beskattas de som tjänsteinkomst. Denna sparform är idag bara intressant för den som är anställd och inte företagare och om inkomsten ligger över brytpunkten ( kr i månaden) när pengarna betalas in och under den nivån när pengarna betalas ut. Det kan då vara idé att göra en extra inbetalning före årsskiftet. Men för den som har samma marginalskatt vid inbetalningen som vid utbetalningen finns det inga skattepoänger. En engångsinsättning i IPS är då ofta det mest flexibla alternativet med de lägsta avgifterna. För anställda är avdraget i år högst kr plus 5 procent av den del som överstiger en årsinkomst på kr, dock högst kr. Nästa år sänks den maxgränsen till kr. Så för dig som kan dra nytta av pensionsförsäkringsavdraget gäller det att passa på och kanske nu göra en extrabetalning för att komma upp till maxnivån. 12

13 Aktuella regler inför julen 400 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva värd 400 kr inklusive moms. Och det är viktigt att inte överskrida gränsen. Om en julgåva till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 400 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids gränsbeloppet måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julgåvor till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren. Julgåvor till kunder Utgifter för julgåvor till kunder och andra affärskontakter är i regel inte avdragsgilla. Om en gåva överlämnas i samband med representation som har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget får dock avdrag göras med ett skäligt belopp. Med omedelbart samband menas exempelvis situationer då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Enligt Skatteverkets rekommendationer är skäligt avdragsbelopp för en representationsgåva 180 kr + moms per person. En gåva till kunder och andra affärskontakter kan också bestå av en reklamgåva och skall då vara ett led i företagets marknadsföring. En reklamgåva brukar antingen komma från företagets eget sortiment eller förses med företagets logotype etc. Man brukar anse att reklamgåvor till ett värde av kr får dras av. Julbord för personalen När personalen bjuds på julbord räknas det som personalfest och är då intern representation. Avdrag för förtäring på personalfest får göras med 90 kr + moms per deltagare, dock för högst två personalfester om året. För arbetsgivarens kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, bör avdrag enligt Skatteverket medges med skäligt belopp dock högst 180 kr plus mervärdesskatt per person. Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare. Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser. När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo. Detta förutsätter enligt Skatteverket, att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. Kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren. Julbord för kunder Julbord för kunder betraktas som extern representation och är avdragsgillt med 90 kr + moms per person om måltiden har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget. Deltagande i representation är skattefritt för deltagarna. Om julbordet för kunderna inte kombineras med affärsförhandlingar etc. är kostnaden inte avdragsgill för företaget som bjuder. Det är normalt sett ändå fråga om representation. Därför är deltagandet skattefritt, även om inget avdrag får göras i företaget. 13

14 Skatteförändringar år 2008 I version av skatteprogrammet finns beräkningar för alla föreslagna förändringar av skatteregler som regeringen presenterat under hösten. Detta är de viktigaste ändringarna för inkomståret 2008: Utökat jobbavdrag Jobbavdraget utökas. Skatteberäkningen för 2008 i programmet följer lagförslaget som presenterades i höstens budgetproposition. Den maximala skattereduktionen för arbetsinkomster blir följande (vid 32 kr i kommunalskatt): Max jobbavdrag före 65 år Max jobbavdrag för pensionärer (minst 66 år under inkomståret) Fastighetsavgift istället för fastighetsskatt Från 2008 betalas en kommunal fastighetsavgift istället för fastighetsskatt. Förändringen gäller bostäder, dvs småhus och hyreshus. För småhus är avgiften 0,75 % av taxeringsvärdet, dock max kr. För hyreshus är skatten 0,4 % av taxeringsvärdet, dock max kr per lägenhet. Skatt på uppskovsbelopp Från 2008 kommer ränta på ca 0,5 % att tas ut på uppskovsbelopp från tidigare bostadsförsäljningar som man har vid årets ingång. I programmet finns en ny kalkyl, Räkna på uppskovsbelopp, där du kan räkna på när det är lönsamt att återföra uppskov i deklarationen för år 2007 och betala skatten nu, istället för att årligen betala ränta på uppskovet. Skatten på bostadsförsäljning höjs Skatten på vinster av bostadsförsäljningar höjs från 2008 från 20 till 22 procent av vinsten. Det innebär att även skatten på gamla uppskovsbelopp som återförs från och med 2008 får en skattehöjning från 20 till 22 procent. Avdrag för pensionssparande sänks Från 2008 sänks maxgränsen för avdrag för pensionssparande och blir i normala fall högst kr för alla löntagare oavsett deras inkomst. Under 2007 får allmänt avdrag för pensionssparande göras med kr oavsett den egna inkomsten. Dessutom får avdrag göras med ytterligare 5 % av årsinkomster mellan och kr. Både 2007 och 2008 gäller dock att löntagare som helt saknar pensionsrätt i anställning kan göra avdrag med upp till 35 % av lönen. Avdrag för pensionssparande mot inkomst av näringsverksamhet är oförändrat 35 % av näringsinkomsten + utrymmet för allmänt avdrag om det inte utnyttjas som avdrag i inkomstslaget tjänst. Höjd skatt på datorförmån Från 2008 höjs skatten på datorförmån från 200 kr per månad till 400 kr per månad. I programmets kalkyl för Datorförmån kan du räkna på effekten av skattehöjningen. 14

15 Skatteförändringar 2008 i sammandrag I denna tabell visas olika belopp som gäller för 2008 jämfört med Inkomstår Förändring Max. tax. årsinkomst ingen statlig skatt, Max. tax. årsinkomst utan 25 % statlig skatt Nedre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Övre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp Högsta allmänna pensionsavgift Lägsta grundavdrag, låginkomsttagare Högsta grundavdrag, låginkomsttagare Lägsta grundavdrag, höginkomsttagare Högsta pensionsavdrag Dygnstraktamente Basbeloppsdel av bilförmån årsbilar, minimivärde Gräns för lyxbilstillägg, bilförmån

16 Visma Skatt Proff V I S M A S P C S A B S E V Ä X J Ö V Ä X E L F Ö R S Ä L J N I N G S U P P O R T w w w. v i s m a s p c s. s e s a l e v i s m a s p c s. s e s u p p o r v i s m a s p c s. s e FA X

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Skattenyheter från Visma Spcs Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Aktuella regler inför julen... 2 450 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda...

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går Från år 2013 är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av

Läs mer

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Ta inkomsten på rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 Nu är det dags att räkna på vilket lönekrav någon i familjen måste uppfylla under 2014 för att du på familjens

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt I Visma Skatt kan du nu räkna på vilket lönekrav någon i familjen måste uppfylla under 2014

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning om du får. Redovisa årsmomsen senast i februari om du är osäker

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning om du får. Redovisa årsmomsen senast i februari om du är osäker Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning om du får Med dagens regler är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av moms

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram I Visma Skatteprogram kan du nu räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna. Utnyttja lågbeskattad arbetsinkomst för 66-åringar och äldre

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna. Utnyttja lågbeskattad arbetsinkomst för 66-åringar och äldre Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som är högre än vad som kan tas

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna. Utnyttja lågbeskattad arbetsinkomst för 66-åringar och äldre

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna. Utnyttja lågbeskattad arbetsinkomst för 66-åringar och äldre Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Lägg dig på rätt sida inkomstgränserna De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som är högre än vad som kan tas

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Skattenyheter november 2017

Skattenyheter november 2017 Visma Skatteprogram Skattenyheter november 2017 Av Jan-Erik W Persson Vi fick en extra månad för att räkna på förmån av trängselskatt Under gårdagen behandlade riksdagen ramarna för nästa års budget och

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Spara till pension som företagare

Spara till pension som företagare Spara till pension som företagare 1 (13) PM 2016-10-19 Analysavdelningen Inger Söderbom Spara till pension som företagare 1 Sammanfattning och vägledning Ta ut lön eller överskott från företaget och betala

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Förmåner och representation i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Innehållsförteckning 1. Nyheter 2016 2. Ställningstaganden och praxis 3. Förslag 4. Aktuellt och tips Belöningar/förmåner - utgångspunkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2017 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2017 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan Erik W Persson Senast uppdaterad 2016-12-29 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer