Nyhetsbrev från Visma Spcs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 / Proffs version Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet för sänkt förmögenhetsskatt 2 Köp O-listeaktier 3 Ge stora penninggåvor till barnen 3 Köp kapitalpension 3 Årskiftesplanera med kalkylen Fåmansbolag 5 Studera uttagsanalysen 5 Räkna på lönekravet före nyår 5 Årskiftesplanering för dig med firma/handelsbolag 8 Var kritisk till avdragsgillt pensionssparande 9 Pensionsspara i handelsbolaget 10 Insättning före nyår för expansionsfond och räntefördelning 10 Generösare tidsfrist för skogskonto/upphovsmannakonto 10 Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital 10 Höj avdragseffekten 10 Ta fram gamla uppskov 11 Dra ned stora kapitalunderskott 11 Dra av räntan tidigare 11 Aktuella regler inför julen kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda 11 Julgåvor till kunder 12 Julbord för personalen 12 Julbord för kunder 12

2 Planera nu för nästa års deklaration Redan nu kan du i programmet beräkna exakt hur stor egen skattebetalning som krävs för att undvika restskatt för inkomståret Enklast är då att använda programdelen Skatteplanering och till den låta överföra skattepliktiga inkomster och avdrag som har beräknats i Aktiehanterare och eventuella kalkyler. Men också deklarationsdelen kan användas, även om Skatteverkets officiella blanketter för taxeringen 2006 inte är klara ännu. Deklarationsblanketterna i programmet är förberedda så att allt som nu skrivs in kan överföras till de officiella blanketterna som finns med i nästa version av programmet. Gör extra skatteinbetalning Den som förväntar sig kvarskatt och ska betala förmögenhetsskatt för inkomståret 2005 kan minska förmögenhetsskatten genom en egen skattebetalning före årsskiftet. Skatteverket anser att en egen inbetalning på skattekontot inte ska räknas som en tillgång, så länge insättningen motsvaras av en kommande kvarskatt. Skatteverket anser dessutom att det krävs att den egna skattebetalningen inte tas ut igen av inbetalaren efter årsskiftet, utan står kvar på skattekontot till dess den slutliga skatten för år 2005 har debiterats på kontot. Annars kommer inbetalningen räknas med i den skattepliktiga förmögenheten. Exempel: Beskattningsbar förmögenhet är och kvarskatten för år 2005 kommer att bli kr. En egen skatteinbetalning före årsskiftet med kr minskar då förmögenhetsskatten med kr. Dessutom ges en skattefri intäktsränta räknat på hela fyllnadsbetalningen på kr från inbetalningsdagen och fram till 12 februari samt intäktsränta räknat på kr från 12 februari till 3 maj. Kräv skattepengar tillbaka nu Om du räknar med att få mycket pengar tillbaka på skatten, kanske efter stora aktieförluster, har du chans att få de pengarna redan om några veckor. Men då gäller det att före årsskiftet ansöka hos Skatteverket om förtidsåterbetalning. Det enda kravet är att den väntade skatteåterbäringen ska förväntas bli minst 0,2 prisbasbelopp, alltså minst ca kr. Du måste också lämna fullständiga uppgifter om allt. Det gör du enkelt genom att göra klar deklarationen för 2005 i skatteprogrammet redan nu och sedan bifoga en utskrift av deklaration till din begäran om återbetalning. Själva ansökan kan du göra på Skatteverkets blankett 4318, som också finns i programmet. Stå på dig om skattemyndigheterna ställer sig frågande till din begäran och påpeka att reglerna är mer generösa om ansökan görs före årsskiftet. Planera före årsskiftet för sänkt förmögenhetsskatt Makar som till våren ska deklarera den skattepliktiga förmögenheten vid kommande årsskifte kan glädja sig åt en förbättring gränsen för när skatten tas ut har höjts från 2 till 3 miljoner kr. Gränsen för ensamstående ligger vid hälften, 1,5 miljoner. Det finns flera sätt att sänka den skatten för den som agerar nu före årsskiftet. Det ges nya möjligheter nu när gåvoskatten är borta och när vi nu fått den nya förmögenhetskattefria sparprodukten kapitalpension. 2

3 Köp O-listeaktier För den som har förmögenhetsskatt finns det nu anledning att se över aktieportföljen inför årsskiftet. Alla aktier på A-listan och aktiefonder förmögenhetsbeskattas med 80 procent. Aktier på O-listan, NGM-listan och andra smålistor är i regel fria från den 1,5-procentiga förmögenhetsskatten, dock inte Axfood, B&N, Bilia, Geveko, Consilium, H&M, Kaupþing Búnaðarbanki, Latour, Lundbergs, Lundin Mining Corp., Midway, Millicom International Cellular S.A, NCC, Vostok Nafta, Whilborgs och Öresund. Frihet från förmögenhetsskatt gäller också Nasdaqbörsen, dock inte Ericsson och andra svenska aktier som ligger där. Men var försiktig med att köpa sådana aktier enbart av skatteskäl. Om du köper nu och säljer efter nyår via en nätmäklare försvinner ca 0,3 procent i courtage. Om du tar pengar från ett bankkonto för att köpa sådana aktier blir din vinst därmed 1,2 procent om kursen är densamma när du köper som när du säljer blir skattevinsten alltså kr vid en affär på kr. Bedöm själv om du tycker att den vinstmöjligheten är värd risken. Det finns ju stor risk att kursen sjunker efter nyår, när skatteeffekten inte längre driver upp kursen. Ju närmare årsskiftet du väntar med sådana affärer, desto större är risken för sådana skattedrivna kursfall. Ge stora penninggåvor till barnen Nu när gåvoskatten avskaffats är det fritt fram för alla att ge bort hur stora gåvor som helst till vem som helst. Men det gäller då att det verkligen är gåvor och inte lån eller betalning för något. Tänk då på detta: Det får inte finnas någon motprestation eller villkor förknippade med gåvan. När gåvan ges bort får det inte finnas något krav på att pengarna ska betalas tillbaka. Då är pengarna som någon annan tagit emot en fordran, och sådan ska tas upp som skattepliktig förmögenhet. Exempel: Två makar med förmögenhetsskatt som har två barn som fyllt 18 år tjänar på att göra så här, eftersom barnens förmögenhet inte sambeskattas med föräldrarna. De ger bort kontanter, aktier, fonder eller andra värdepapper till barnen före årsskiftet. Anmäl ägarskiftet till banken eller fondmäklaren om det gäller registrerade värdepapper. Om barnen är ensamstående utan någon förmögenhet alls kan makarna ge bort 1,5 miljoner till vart och ett av barnen. Det betyder kr i sänkt förmögenhetsskatt. Föräldrarna kan dock inte ställa några krav på att få pengar tillbaka som gåva. Men det är inget som hindrar att barnen framåt våren nästa år kommer på att de vill vara generösa mot föräldrarna och ge en gåva som är ungefär lika stor som den de fått före årsskiftet. Det är heller inget som hindrar att föräldrarna tillfälligt belånar sin aktiedepå och skänker barnen de lånade pengarna. Föräldrarna skaffar sig då en skuld som är avdragsgill vid förmögenhetsskatteberäkningen. Det gör de också om de lånar pengar av sina barn mot revers. Många föräldrar har redan reverser med motsatt konstruktion de har en förmögenhetsskattepliktig fordran på barnen efter fastighetsöverlåtelser. Att skriva av en sådan sänker föräldrarnas förmögenhetsskatt. Köp kapitalpension I nya kapitalpension kan man utan förmögenhetsskatt placera hur stora belopp som helst. Ju högre avkastning du få desto större blir skattevinsten jämfört med att placera i fonder och aktier på vanligt sätt. Det blir ingen kapitalvinstskatt, och försäljningarna ska därför inte deklareras på den krångliga K4-blanketten. Eftersom inbetalningarna inte är avdragsgilla blir det ingen inkomstskatt vid uttag. 3

4 Vid varje årsskifte tas en avkastningsskatt ut, som nu är ca 0,65 procent av kapitalet. Trots att det nu är kort tid kvar tills den skatten tas ut lönar det sig med en inbetalning, eftersom förmögenhetskatten är mer än dubbelt så hög. Det finns dock också nackdelar med kapitalpension: Pengarna är bundna till 55 års ålder. Utbetalningen måste ske i minst fem år och beloppet får inte sjunka under de första fem årens utbetalning. Sänkningar som beror på fondandelarnas kursutveckling tolereras dock i en fondförsäkring. Efter fem års utbetalning kan man variera både belopp och uttagsperiod. Bara den försäkrades barn, maka eller sambo kan få ut pengarna vid dödsfall. I annat fall går pengarna till försäkringsbolaget. Försäkringen går inte att återköpa, pantsätta eller överlåta. Å andra sidan kan kapitalpensionen aldrig utmätas av kronofogden. Förluster är inte avdragsgilla, eftersom vinster inte är skattepliktiga. Men de skattefördelarna som finns har snabbt gjort kapitalpension mycket populärt. Den säljs nu av de flesta banker och försäkringsbolag och finns i fyra olika former: Traditionell försäkring. Livbolaget bestämmer helt över hur pengarna placeras och du får en garanterad återbäring. För pengar som sätts in i Skandia Liv före den 1 november blir garantin 3 procent, sedan sänks den till 2,75 procent. Årsavgiften är 0,8 procent, och för insättningar under 1 miljon kr tillkommer 1-2 procent i insättningsavgift. Fondförsäkring. Välj mellan de fonder som banken eller försäkringsbolaget har och byt skattefritt hur ofta som helst. Utöver de vanliga fondavgifterna blir det en årlig avgift på 0,25-0,85 procent. Kapitalpension utomlands. Både svenska och utländska banker och försäkringsbolagen har utländska offshorelösningar. Fördelen är att det då finns möjlighet att flytta pengarna mellan alla typer av värdepapper. Placeraren måste själv betala in avkastningsskatten. Avgifterna är högre. De fasta avgifterna är så höga att man bör ha miljonbelopp för att välja dessa. Det engelska bolaget CGU-Life, som har kontor i Sverige, har en lösning som ska göra det möjligt för alla arvingar att få pengarna efter en avliden försäkringstagare. Aktie- och fondförsäkring. Nätmäklarna Avanza och Nordnet har konstruerat kapitalpensionen som en traditionell försäkring med villkorad återbäring för både aktier och fonder. De tar inga avgifter alls utöver courtage, men har heller ingen rådgivning och kunderna måste göra omplaceringarna själva via internet. Under de första fyra åren får endast en procent av kapitalet tas ut hos Avanza. Resten kan sedan tas ut under ett enda år, men det går också att fördela uttaget till valfritt belopp på ytterligare många år. För att få ökad flexibilitet från och med femte året kan det därför vara bäst att påbörja det första enprocentiga uttaget direkt efter det att kapitalpensionen tecknats, för den som är minst 55 år och därmed har rätt att göra uttag. Om man enbart tar hänsyn till skatten blir kalkylen för en årsskiftesplanering med kapitalpension mycket bra. Ju högre värdestegring desto bättre blir jämförelsen med att placera i enskilda fonder och aktier. För den som väljer en kapitalpension hos nätmäklarna räcker det med att avkastningen per år blir mer än 0,7 procent i genomsnitt för att den ska vara bättre än placeringar i enskilda fonder under en femårsperiod. Om det finns försäkringsavgift blir motsvarande avkastningskrav 2-4 procent. Vi har då räknat med förmögenhetsskatt i endast ytterligare två år. Det går att belåna sitt hus eller sin aktiedepå för att köpa kapitalpension. Lån för att placera i förmögenhetsskattefria placeringar som O-listeaktier är däremot inte avdragsgilla i förmögenhetsdeklarationen. 4

5 Årskiftesplanera med kalkylen Fåmansbolag Om du driver företag har du alltid större möjligheter än vanliga löntagare att planera på ett skattemässigt fördelaktigt sätt, eftersom du själv bestämmer hur företagets pengar ska användas. Driver du ditt företag som anställd i ett aktiebolag är det ofta nödvändigt att genomföra alla åtgärder för din privata skatteplanering före årets slut. Studera uttagsanalysen Uttag av lön från företaget som ska beskattas för inkomståret 2005 måste göras innan årets slut. Goda tips ges då av skatteprogrammets Uttagsanalys i kalkylen Fåmansbolag för I uttagsanalysen ges besked om den högsta lön som kan tas ut utan statlig skatt liksom om möjligheterna till förmånliga uttag av utdelning från aktiebolaget. Analysen visar också vilka uttag som måste göras för att man ska få högsta möjliga förmåner för sjukpenning, pensionsrätt etc. Räkna på lönekravet före nyår Vinnare på de nya 3:12-reglerna blir framför allt de företagare som har flera anställda. Det har vi berättat om i tidigare nyhetsbrev under hösten. Särskilt stora förbättringar blir det i fåmansbolag när årslönesumman under år 2005 överstiger ca 3 miljoner (inkl löner i dotterbolag). En förutsättning för all lönebaserad utdelning under 2006 som då baseras på årslöner under 2005, är att ägaren eller någon i ägarens familj (närståendekrets) under år 2005 har fått en kontant årslön från företaget av en viss storlek. Detta s k lönekrav är en stupstock, dvs om man missar lönekravet med så lite som en enda krona, förlorar man hela förmånen av lågt beskattad utdelning pga de anställdas löner. Därför är det mycket viktigt att räkna på lönekravet före årsskiftet och att räkna rätt. Lönekravet är alltid uppfyllt om den kontanta årslönen för en person inom ägarfamiljen varit minst 15 inkomstbasbelopp. Under år 2005 är denna lönegräns kr. Enligt en alternativ regel kan dock lönekravet ofta sättas betydligt lägre. Under 2005 ger den alternativa regeln ett lägre lönekrav så länge årslönesumman för alla anställda i hela företaget är högst ca 7,8 miljoner. Det alternativa lönekravet består av 6 inkomstbasbelopp ( kr under 2005) + 5 procent av årslönesumman i företaget. 5

6 Exempel: Ägaren av ett bolag summerar i slutet av december årslönesumman till 4 miljoner kr. Det ger möjlighet till en utdelning under 2006 pga de anställdas löner på ca kr med totalt 43 % i skatt. Lönekravet på den årslönesumman är (0,05 x 4 milj) = kr. Den bäst betalda i familjen har dittills fått ut kr. Därför måste den personen före nyår få en extra lön på kr för att lönekravet skall uppfyllas. Notera att löneökningen i det här fallet måste vara större än differensen mellan kr och kr. Det beror på att det extra löneuttaget även ökar årslönesumman i företaget, varav 5 % ingår i lönekravet. Som synes är det lätt hänt att man räknar fel på vad som krävs för att uppfylla lönekravet i en situation som den ovanstående. I denna version av programmet finns därför ett komplett stöd för den här typen av beräkningar i kalkylen Fåmansbolag. Välj rätt person i familjen som ska ha den höga lönen Det lönekrav som måste uppfyllas för att lönebaserad utdelning ska få göras under 2006 behöver som nämnts bara uppfyllas av en enda person inom familjen (närståendekretsen). Det finns heller inget som hindrar att det från år till år är olika personer inom närståendekretsen som är den som uppfyller lönekravet. Om ingen i familjen vanligtvis brukar ha en så hög årslön som nu kommer att krävas för att uppnå lönetaket är det därför klokt att fundera över vem inom familjen som ska uppfylla lönekravet. Det kan exempelvis väljas med tanke på möjligheten att få rätt till högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen eller störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst. Observera dock vad som sägs i nästa avsnitt om att den som uppfyller lönekravet kanske även måste vara delägare. 6

7 Oklart om närståendebegrepp Det är fortfarande oklart om de nya reglerna innebär att den person inom närståendekretsen som skall uppfylla lönekravet, måste vara delägare i företaget för att lönekravet ska anses uppnått. Tjänstemän på finansdepartementet som under hösten redogjort för de framlagda lagförslagen har menat att alla närstående, även personer som inte är delägare i bolaget, kan vara den i familjen som uppfyller lönekravet. Detta besked har vi också vidarebefordrat i våra tidigare nyhetsbrev om de nya reglerna. Men nu anser allt fler utomstående bedömare att detta inte är innebörden av det framlagda lagförslaget, utan att lönekravet bara kan uppfyllas av delägare i bolaget, så som regeringens lagförslag formulerats. Riksdagen fattar sina beslut om de nya reglerna i mitten av december. Om inga ändringar då skett i nu framlagda lagförslag bör man absolut se till så att den i familjen som ska uppfylla lönekravet för 2005 är delägare i bolaget innan år 2005 löpt ut. Det räcker i så fall att personen äger en enda aktie, som exempelvis kan överlämnas som en skattefri gåva före årsskiftet till personen som idag inte äger nån aktie. Det är viktigt att ett sådant ägarskifte dokumenteras på ett sådant sätt att det kan visas att ägarskiftet verkligen skett före årsskiftet om saken skulle ifrågasättas av Skatteverket. Undvik hög marginalskatt på lönekravet genom pensionssparavdrag Många ägare av fåmansbolag brukar begränsa sina årliga löneuttag till gränsen för statlig skatt. Under år 2005 är den gränsen en årslön på kr. Men ofta krävs det en betydligt högre årslön än så under 2005 för att klara lönekravet för utdelningar pga anställdas löner. Det behöver inte alltid betyda att man därför måste betala av hög marginalskatt, för att lönekravet ska kunna uppfyllas. Om pensionsrätt helt saknas i anställning för den inom familjen som ska uppfylla lönekravet, kan stora avdrag till pensionssparande i IPS etc mildra och ofta helt eliminera den statliga skatten. Den som saknar pensionsrätt i anställning har nämligen möjlighet att göra avdrag för pensionssparande med upp till 35 % av kontant årslön. Exempel: Lönekravet under 2005 är kr. Pensionsrätt saknas i anställning för den som ska uppfylla lönekravet. En årslön på kr ger rätt till avdrag för pensionssparande med upp till kr om pensionsrätt saknas i anställning. Den som då gör maximalt avdrag för p-sparande kommer ned i en taxerad inkomst på kr och slipper hög marginalskatt helt och hållet, trots att den kontanta årslönen är kr. Beräkningshjälp för den här typen av avdrag för pensionssparande finns i skatteprogrammet på sidan för Allmänna avdrag. Skatteverket tolkar kraven på nytt sätt Notera att avdragsmöjligheten enbart gäller den som saknar pensionsrätt i anställning. Enligt Skatteverket kommer avdrag vid taxeringen 2006 att godkännas för personer som inte har någon form av tjänstepension under 2005 och som gör sina inbetalningar för pensionssparande under Från taxeringen 2007 kommer Skatteverket att skärpa kraven kolossalt för att godta avdrag av det här slaget som allmänt avdrag. Då krävs att personen ifråga aldrig i sitt liv tjänat in någon form av tjänstepension i en anställning för att få avdraget godkänt. 7

8 Betala för förmåner och öka kontanta årslönen Det är bara kontanta årslöner som får tas med när man beräknar lönekravet. Värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis en bilförmån, får inte räknas in i den kontanta årslönen. Den som ändå vill få med värdet av skattepliktiga förmåner i den årslön som ska vara underlag för lönekravet, kan dock lätt lösa det. Det är bara att öka den egna kontanta lönen lika mycket som förmånens värde, samtidigt som man ersätter företaget för rätten till förmånen med skattade pengar. Vid beräkning av förmånsvärdet får företaget då dra av vad förmånshavaren har betalat till företaget för förmånen. Omläggningen blir helt kostnadsneutral både för bolaget och för den enskilde och kan genomföras före årsskiftet utan problem. Exempel: Ägaren till bolaget har en kontant årslön på kr och en bilförmån värd kr. På hela summan av betalas skatt och arbetsgivaravgifter. Men enbart kr får då räknas med när man beräknar om lönekravet uppfyllts. Ägaren tar istället ut kr i kontant årslön och betalar samtidigt in kr under året av egna skattade pengar till företaget för att få ha tjänstebilen. Den skattepliktiga förmånen för bilen blir då 0 kr. I detta fall får hela summan på kr räknas när det prövas om lönekravet har uppfyllts. Kostnaden för företaget liksom inkomst i pengar efter skatt för ägaren blir exakt samma i båda fallen. Årskiftesplanering för dig med firma/handelsbolag Du som driver verksamhet i firma eller handelsbolag måste också skatteplanera före årsskiftet om du inte ska missa möjligheten till åtgärder som ibland är nödvändiga att göra före årsskiftet, för att räknas med i vårens deklaration. Använd därför skatteprogrammet för att räkna på lämpliga inkomstnivåer och på avdragsmöjligheter i den kommande deklarationen av din näringsverksamhet. I kalkylen för näringsverksamhet kan du med hjälp av funktionen Resultatplanering låta programmet beräkna möjliga avdrag för att nå önskad inkomst. Den kan välja ett antal olika inkomstnivåer som förklaras i programmet. 8

9 Var kritisk till avdragsgillt pensionssparande Det finns många anledningar för en företagare att undvika avdragsgillt pensionssparande. För den som har samma marginalskatt när pengarna betalas in som när de tas ut finns det inga större poänger med avdragsgillt pensionssparande. Det är ett bra alternativ endast för den som ligger över gränsen för statlig skatt vid inbetalningen och under gränsen vid utbetalningen. Men då krävs det att dagens skatteregler inte ändras, exempelvis att låg marginalskatt ligger på högst 35 % och avkastningsskatt på pensionssparandet förblir 15 % fram tills det är dags att ta ut pensionspengarna. Men även vid oförändrade skatteregler krävs det bra värdeökning som kan matcha de höga avgifterna och avkastningsskatten på avdragsgillt pensionssparande. Man bör ha en genomsnittlig avkastning på åtminstone 7-8 procent per år och välja pensionssparande med de lägsta avgifterna för att det ska vara bättre än att spara i t ex vanliga fonder. En fördel är också att pengar som finns i pensionsförsäkring är fria från förmögenhetsskatt. Den som ändå vill göra en engångsinsättning bör därför välja IPS, som är en flexibel form av avdragsgillt pensionssparande med rätt låga avgifter. Sådana IPS-konton kan startas både hos internetmäklare och banker. Kom då ihåg att insättning på IPS alltid måste göras under 2005 för att ge avdrag i deklarationen vid taxeringen Om du gör inbetalningar på pensionsförsäkring måste avtalet om försäkringen tecknas under 2005, men själva inbetalningen är avdragsgill i deklarationen för 2005 även om den görs senast 2 maj Om man fått anstånd med att lämna deklarationen till efter 2 maj är det anståndsdagen som gäller som sista betalningsdag. I programmets näringskalkyler får du hjälp att beräkna vilka avdragsgilla pensionsavdrag som är möjliga, om du bestämmer dig för att utnyttja den avdragsmöjligheten. 9

10 Pensionsspara i handelsbolaget Den som driver verksamheten i ett handelsbolag (liksom kommanditbolag) har bättre möjligheter till alternativa lösningar istället för pensionsförsäkring och annat avdragsgillt sparande jämfört med den som har enskild firma. I ett handelsbolag kan man via expansionsfond och periodiseringsfond bygga upp ett kapital inför pensionen i bolaget, vilket även kan placeras i värdepapper om så önskas. En nackdel med ett sådant kapital i ett handelsbolag är att det inte är skyddat för bolagets fordringsägare. Det är dessutom säkrast att se till så att handelsbolaget bedriver någon typ av näringsverksamhet så länge det finns summor avsatta i expansionsfond och periodiseringsfond. Annars finns alltid risk att skattemyndigheten vill påstå att näringsverksamheten har upphört och att fonderna då ska återföras i sin helhet med mycket stora skatteavbränningar som följd. Men så länge verksamheten pågår och man inte tror det finns nån risk att man kan förlora sparkapitalet till fordringsägare, kan pensionssparande i ett handelsbolag vara en utmärkt sparform för många. Insättning före nyår för expansionsfond och räntefördelning Egna insättningar av kapital i det egna företaget måste göras före årsskiftet om de ska påverka underlaget för expansionsfond i deklarationen för år 2005 och underlaget för räntefördelning i följande års deklaration. Sådana insättningar måste dessutom avse en varaktig förstärkning av kapitalet i företaget, för att de ska räknas som en tillgång i underlaget för expansionsfond för 2005 respektive räntefördelning för år Generösare tidsfrist för skogskonto/upphovsmannakonto Betydligt bättre tidsfrister gäller för insättningar på skogskonto eller upphovsmannakonto. För dessa konton gäller nämligen att avdrag får göras i deklarationen som lämnas våren 2005 så länge insättningarna på kontot sker senast den dag som deklarationen skall vara inlämnad. Det innebär att insättningen måste göras senast 2 maj Om man fått anstånd med att lämna deklarationen till efter 2 maj är det anståndsdagen som gäller som sista betalningsdag. 10 Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital För dig som har kapitalinkomster, kapitalunderskott och förmögenhetsskatt finns också en hel del att planera med inför årsskiftet. Höj avdragseffekten Om vinsterna på de aktier eller aktiefonder som du sålt under året är större än förlusterna på årets aktieaffärer blir det en skattesänkning på 30 procent av förlusterna. Sådan full kvittning blir det också vid vinst eller förlust på marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, konvertibler, aktieindexobligationer, aktieoptioner, aktieterminer samt räntefonder med papper i utländsk valuta. Annars blir det oftast 21 procent (30 x 70 procent) kr i skattesänkning vid en förlust på kr i stället för kr. Vid riktigt stora förluster kan det dock bli 14,7 procent när avdragsbegränsningen slår in och ingen skattesänkning alls för en del av förlusten om inkomsten är låg. Via skatteplaneringsråden i programmet får du klara besked om situationen. Nu mot slutet av året gäller det därför att se över sin aktieportfölj och eventuellt sälja för att vid årets slut inte ha större totala förluster än vinster. Ta då hjälp av portföljanalysen i programmets Aktiehanterare. Det går att sälja ena dagen och köpa tillbaka dem nästa dag. Problemet är att det då blir dubbla courtageavgifter.

11 För att slippa det kan du sälja till någon i familjen och själv skriva en avräkningsnota ungefär som banken gör. Om du har stora förluster så dela upp försäljningen på flera år, så att du varje år kommer under gränsen för avdragsbegränsning. Ta fram gamla uppskov Om du endast har aktieförluster och inga vinstaktier som du vill sälja kan du plocka fram dina gamla uppskovsbelopp på uppskjutna kapitalvinster. Sådana har du fått om du på blankett K4B deklarerade aktiebyten med t ex Astra, ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield. Dessa uppskjutna vinster kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astra Zeneca. Vid en aktieförlust på kr sänks skatten med ytterligare kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. Via programmets portföljanalys får du hjälp med den aktuella kvittningssituationen. Dra ned stora kapitalunderskott Den som gjort stora aktieförluster eller har stora låneräntor kan få ett kapitalunderskott som ligger över kr. För den del som överstiger denna gräns blir avdragseffekten sämre - normalt 21 och inte 30 procents skattesänkning för det som ligger över kr. Försök att undvika denna avdragsbegränsning. Ett sätt är att försöka skaffa sig kapitalinkomster, genom att nu före årsskiftet t ex sälja aktier och fonder som gått med vinst. Ett annat sätt är att försöka göra omfördelningar inom familjen. Om mannen har kr i kapitalunderskott och hustrun har betydligt mindre finns det två möjligheter: Försök se till så att hustrun tar upp en del av låneräntorna. Fördela dem hur ni vill om ni har gemensamt betalningsansvar för lånen. Låt mannen ta en del av hustruns ränteinkomster. Det kan man göra om det finns gemensamma sparkonton. Om mannen på det sättet ökar sina ränteinkomster med kr och hustrun sitt ränteavdrag lika mycket sänks skatten med kr. Dra av räntan tidigare Låneränta som avser januari nästa år är avdragsgill redan för detta inkomstår, alltså i nästa års deklaration. Förutsättningen är att den räntan betalas före årsskiftet. Gör en sådan extrabetalning redan i december i år om du vill dra av en del av den framtida låneräntan ett år tidigare än normalt, men se upp så du inte passerar gränsen för avdragsbegränsning enligt rådet ovan. Aktuella regler inför julen kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva värd 400 kr inklusive moms. Lägg märke till att värdet är ett så kallat gränsbelopp. Det betyder att om en julgåva till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 400 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids gränsbeloppet måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julgåvor till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren. 11

12 Julgåvor till kunder Utgifter för julgåvor till kunder och andra affärskontakter är i regel inte avdragsgilla. Om en gåva överlämnas i samband med representation som har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget får dock avdrag göras med ett skäligt belopp. Med omedelbart samband menas exempelvis situationer då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Enligt Skatteverkets rekommendationer är skäligt avdragsbelopp för en representationsgåva 180 kr + moms per person. En gåva till kunder och andra affärskontakter kan också bestå av en reklamgåva och skall då vara ett led i företagets marknadsföring. En reklamgåva brukar antingen komma från företagets eget sortiment eller förses med företagets logotype etc. Man brukar anse att reklamgåvor till ett värde av kr får dras av. Julbord för personalen Att bjuda personalen på julbord betecknas som en personalfest och är då intern representation. Avdrag för förtäring på personalfest får göras med 90 kr + moms per deltagare, dock för högst två personalfester om året. För arbetsgivarens kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, bör avdrag enligt Skatteverket medges med skäligt belopp dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare. I en färsk skrivelse säger Skatteverket vidare: När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo. Detta förutsätter skriver Skatteverket, att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. Julbord för kunder Julbord för kunder betraktas som extern representation och är avdragsgillt med 90 kr + moms per person om måltiden har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget. Deltagande i representation är skattefritt för deltagarna. Om julbordet för kunderna inte kombineras med affärsförhandlingar etc. är kostnaden inte avdragsgill för företaget som bjuder. Det är normalt sett ändå fråga om representation. Därför är deltagandet skattefritt, även om inget avdrag får göras i företaget. Visma Spcs AB, SE Växjö Växel Försäljning Fax

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Ta inkomsten på rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag 2 Studera programmets uttagsanalys 2 Räkna på lönekravet före nyår 2 Två sätt att

Läs mer

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Skattenyheter från Visma Spcs Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Aktuella regler inför julen... 2 450 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda...

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går Från år 2013 är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 Nu är det dags att räkna på vilket lönekrav någon i familjen måste uppfylla under 2014 för att du på familjens

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Spara till pension som företagare

Spara till pension som företagare Spara till pension som företagare 1 (13) PM 2016-10-19 Analysavdelningen Inger Söderbom Spara till pension som företagare 1 Sammanfattning och vägledning Ta ut lön eller överskott från företaget och betala

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2014 med Visma Skatt I Visma Skatt kan du nu räkna på vilket lönekrav någon i familjen måste uppfylla under 2014

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus? sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2016 med Visma Skatteprogram I Visma Skatteprogram kan du nu räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning om du får. Redovisa årsmomsen senast i februari om du är osäker

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning om du får. Redovisa årsmomsen senast i februari om du är osäker Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning om du får Med dagens regler är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av moms

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Skattenyheter november 2017

Skattenyheter november 2017 Visma Skatteprogram Skattenyheter november 2017 Av Jan-Erik W Persson Vi fick en extra månad för att räkna på förmån av trängselskatt Under gårdagen behandlade riksdagen ramarna för nästa års budget och

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället

Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället Att pensionsspara via det egna företaget är enligt mina beräkningar en överlägsen sparmetod jämfört med att sätta in pengarna i pensionsförsäkringar.

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer