Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON"

Transkript

1 SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Ta inkomsten på rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få ut dessa redan före årsskiftet. Så blir det om din kommunalskatt eller landstingsskatt höjs nästa år. En krona i höjd kommunalskatt nästa år ger 500 kr i skattevinst om extraersättningen är kr. Men för den som ligger nära inkomstgränserna i tabellen på sidan 17 gäller det framför allt att försöka hamna under dessa gränser. Om du i år ligger över den nedre gränsen för statlig skatt och du vet att du nästa år ligger en bra bit under sänker du skatten med 200 kr på varje tusenlapp som du tar ut nästa år i stället för i år. Ligger din inkomst i år strax under årets skiktgräns, kr, kan det löna sig att ta ut extrainkomsterna i år, för att kanske kunna komma under den nya brytpunkten för nästa år. De här skiktgränserna räknas nästa år upp mindre än vad de brukar göra. Gränsen för när det börjar bli statlig skatt går vid en årslön efter kostnadsavdrag (taxerad inkomst) på kr nästa år för en löntagare bara högre än för i år. Handla avdragsgillt före nyår Det är nu i slutet av året som du måste handla sådant som är avdragsgillt i deklarationen nästa år. Kanske behöver du köpa böcker, verktyg, skrivmateriel eller dataprogram. Kostnaderna för en dator eller andra inventarier delas oftast upp på tre år i en privat deklaration. Den som har mindre än kr i avdragsgilla kostnader (utöver resor till arbetet) får inget avdrag alls. Det kan därför vara bäst att försöka ta avdragen vartannat år. Exempel: Den som har 950 kr i avdragsgilla kostnader både i år och nästa år får inget avdrag alls. Den som däremot köper för lika mycket under ett enda år, kr, får ungefär 500 kr i sänkt skatt om inkomsten ligger över ca kr i månaden. En företagare får värdeminskning för ett helt år även om han köper t ex inventarier i december och därmed har varit ägare under bara ett tolftedels år. Se över pensionssparandet Banker och försäkringsbolag skickar så här års ut brev för att få dig att sätta in extra premier i din pensionsförsäkring eller i ditt IPS-sparande. I breven låter det som om det alltid är fördelaktigt att sätta in mesta möjliga normalt ett halvt basbelopp, kr, plus 5 procent av det som ligger över kr, dock högst kr i avdragsgill premie. Men för den som har samma marginalskatt när pengarna betalas in som när de tas ut och då tjänstebeskattas finns det inga större skattepoänger med avdragsgillt pensionssparande. Det är ett självklart och bra alternativ endast för den som ligger över gränsen för statlig skatt vid inbetalningen och under gränsen vid utbe- 14

2 9 sätt att sänka skatten före nyår Håll i pengarna, så att du inte betalar för mycket skatt. Här får du lönande råd av Anders Andersson för att sänka din skatt nu före nyår. Nu när årsskiftet närmar sig är det hög tid att tänka på att försöka sänka skatten i nästa års deklaration. Eftersom gåvoskatten och arvsskatten försvinner vid årsskiftet kan du glömma alla tidigare råd om att ge skattefria gåvor till barnen och överlåta huset. Men det finns många andra tips som kan sänka din skatt med många sköna tusenlappar. Här är nio bra råd och på sidorna 18 och 19 finns ytterligare hjälp med att göra aktieaffärer som ger lägsta möjliga skatt. talningen. Men det krävs då att skattereglerna inte försämras. Hur bra det är för övriga beror på värdeökningen. Man måste ha en genomsnittlig avkastning på minst 5 6 procent per år för att det ska vara bättre än att spara i t ex vanliga fonder med de skatter som nu gäller. En fördel är också att pengar som finns i pensionsförsäkring är fria från förmögenhetsskatt. Den som ändå vill göra en engångsinsättning bör välja IPS, som är en flexibel form av avdragsgillt pensionssparande med rätt låga avgifter. IPS har inget försäkringsskydd. Men oftast är det bättre att teckna en separat livförsäkring än att kombinera efterlevandeskydd med pensionsförsäkring. Konsolideringen i de flesta livbolag har blivit bättre under det senaste året, men det har pensionsspararna fått betala genom återtag. Se tabell på sidan 106. Köp O-listeaktier För den som betalar förmögenhetsskatt finns det nu anledning att se över aktieportföljen inför årsskiftet. Förmögenhetsskattegränserna är fortfarande 1,5 milj kr och 2 milj kr för gifta. Höjningen till 3 milj för gifta träder inte i kraft förrän vid inkomståret Alla aktier på A-listan och aktiefonder förmögenhetsbeskattas med 80 procent. Aktier på O-listan, NGM-listan och andra smålistor är i regel fria från den 1,5-procentiga förmögenhetsskatten, dock inte Axfood, B&N, Consilium, Geveko, H&M, Latour, Lundbergs, Midway, NCC, Ratos, Sapa, Vostok Nafta, Wihlborgs och Öresund. Frihet från förmögenhetsskatt gäller också Nasdaqbörsen, dock inte Ericsson och andra svenska aktier som ligger där. Men var försiktig med att köpa sådana aktier enbart av skatteskäl. Om du köper nu och säljer efter nyår via en nätmäklare försvinner ca 0,3 procent i courtage. Om du tar pengar från ett bankkonto för att köpa sådana aktier blir din vinst därmed 1,2 procent om kursen är densamma när du köper som när du säljer blir skattevinsten alltså kr vid en affär på kr. Bedöm själv om du tycker att den vinstmöjligheten är värd risken. Det finns ju stor risk att kursen sjunker efter nyår, när skatteeffekten inte längre driver upp kursen. Ju närmare årsskiftet du väntar med den sortens affärer, desto större är risken för sådana skattedrivna kursrörelser. Betala in extraskatt Har du i år haft stora inkomster som du ännu inte betalat skatt för, t ex efter en husförsäljning? Då tjänar du på att göra en fyllnadsinbetalning av kvarskatten som överstiger kr senast den 12 februari nästa år. Du slipper då en kostnadsränta på 2 eller 2,50 procent av det överstigande beloppet. Om du har förmögenhetsskatt tjänar du på att göra en sådan fyllnadsinbetalning redan strax före årsskiftet. Egna skatteinbetalningar före årsskiftet ska nämligen inte räknas med i den skattepliktiga förmögenheten, men får då inte vara högre än den beräknade kvarskatten. 15

3 9 sätt att sänka skatten före nyår SKATTEPLANERING Dra ned kapitalunderskott Den som gjort stora aktieförluster eller har stora låneräntor kan få ett kapitalunderskott som ligger över kr. För den del som överstiger denna gräns blir avdragseffekten sämre normalt 21 och inte 30 procents skattesänkning för det som ligger över kr. Försök att undvika denna avdragsbegränsning. Ett sätt är att försöka skaffa sig kapitalinkomster, genom att nu före årsskiftet t ex sälja aktier och fonder som gått med vinst. Ett annat sätt är att försöka göra omfördelningar inom familjen. Om mannen har kr i kapitalunderskott och hustrun har betydligt mindre finns det två möjligheter: Försök att se till så att hustrun tar upp en del av låneräntorna. Fördela dem hur ni vill om ni har gemensamt betalningsansvar för lånen. Låt mannen ta en del av hustruns ränteinkomster. Det kan man göra om det finns gemensamma sparkonton. Om mannen på det sättet ökar sina ränteinkomster med kr och hustrun sitt ränteavdrag lika mycket sänks skatten med kr. Kräv nu tillbaka dina pengar Om du räknar med att få mycket pengar tillbaka på skatten, kanske efter stora aktieförluster, har du chans att få de pengarna redan om några veckor. Men då gäller det att före årsskiftet ansöka om förtidsåterbetalning. Det enda kravet är att den väntade skatteåterbäringen ska förväntas bli minst 0,2 prisbasbelopp, alltså minst kr. Du måste också lämna fullständiga uppgifter om allt ungefär som i deklarationen. Det kan du till exempel göra genom att bifoga en utskrift från något datorprogram för deklaration. Stå på dig om skattemyndigheterna ställer sig frågande till din begäran och påpeka att reglerna är mer generösa om ansökan görs före årsskiftet. Bestäm själv din företagsinkomst Många företagare kan själva till en del reglera den årsinkomst som de ska ta ut. Den som kan det kan anpassa sin inkomst så att skatten ligger på bästa möjliga nivå. Här är tre särskilt viktiga inkomstgränser när årsinkomsten för i år ska bestämmas: Den första går redan vid kr. Det är den minsta inkomst man behöver redovisa för att få tillgodoräkna sig ett poängår i det gamla ATP-systemet. Den gränsen bör man försöka passera om man har en stor del av sin pension i gamla pensionssystemet. Nästa nivå är gränsen för uttag av statlig skatt. Den ligger på kr före grundavdrag och avdrag för allmän pensionsavgift enligt tabellen nedan. På en årsinkomst upp till denna nivå blir marginaleffekten skatt plus sociala avgifter högst ca 50 procent. Den del av årsinkomsten som i år överstiger kr berättigar inte till sociala förmåner som pensionsrätt och sjukpenning, och det blir ett rent skatteuttag på ca 65 procent. Den nivån bör man därför försöka understiga. För den som har fåmansaktiebolag är det bäst att ta ut så mycket som möjligt i skattefri och kapitalbeskattad utdelning, som ger en skattebelastning på högst ca 50 procent. För att reglera inkomsten till den nivå man vill finns dessa tre avsättningsmöjligheter i en firma eller ett handelsbolag: Periodiseringsfond (gäller även aktiebolag). Högst 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond och beskattas först när den senast efter sex år återförs till beskattning. Fr o m inkomståret 2005 försämras dock denna möjlighet, eftersom en avdragsgill årsränta på ca 4 procent påförs, men endast för aktiebolag. Expansionsfond. En temporär skatt på 28 procent betalas nu. Denna skatt avräknas mot övrig skatt när man senare minskar expansionsfonden. Det är fördelaktigt att nu göra avsättningar så att hög marginalskatt undviks och i stället ta upp beloppet till full beskattning längre fram då övriga inkomster är lägre. Räntefördelning. Positiv räntefördelning ger kapitalskatt på den del av vinsten som motsvaras av kapital som satts in i företaget. Ju större tillgångar, desto högre räntefördelning. Räntefördelningen beräknas på kapitalet i verksamheten vid årets ingång. För att få ett större underlag för räntefördelning i nästa års deklaration går det att före årsskiftet sätta in mer pengar i företaget (pengar som varaktigt ska användas i företaget). Därmed kan många också dra nytta av ett annat av våra skatteplaneringsråd att sänka förmögenhetsskatten, eftersom det normalt inte är förmögenhetsskatt på pengar som sätts in i en rörelse. Dra av räntan tidigare Låneränta som gäller januari nästa år är avdragsgill redan för detta inkomstår, alltså i nästa års deklaration. Förutsättningen är att den räntan betalas före årsskiftet. Gör en sådan extrabetalning redan i december i år om du vill dra av en del av den framtida låneräntan ett år tidigare än normalt, men se upp så du inte passerar gränsen för avdragsbegränsning enligt rådet ovan. Se upp för dessa gränser För den som kan reglera sin inkomst och ligger nära inkomstgränserna i tabellen är det fördelaktigt att nu vid slutet av året försöka se till att komma under gränserna. Löntagare kan göra det genom att försöka lägga extrainkomster på rätt sida om årsskiftet eller försöka dra ned årets inkomst genom Inkomstår Förändr Nedre skiktgränsen, statlig skatt, efter grundavdrag Övre skiktgränsen, statlig skatt, efter grundavdrag Löntagare Max. tax. inkomst utan 20 % statlig skatt Max. tax. inkomst utan 25 % statlig skatt Pensionärer Max. tax. inkomst utan 20 % statlig skatt Max. tax. inkomst utan 25 % statlig skatt, Prisbasbelopp för bl a pensionsförsäkring att skaffa sig avdragsgilla kostnader. Om dessa kostnader gäller pensionsförsäkringspremier regleras maxgränsen genom prisbasbeloppet oftast ett avrundat halvt prisbasbelopp, kr för inkomsten Skiktgränserna i tabellen gäller årsinkomst efter det att grundavdrag gjorts, kr för inkomsterna både 2004 och Själva inkomstgränsen är lägre för löntagare än för pensionärer, eftersom löntagarna 2004 automatiskt får avdrag också för 25 procent av den allmänna pensionsavgift som de får betala (12,5 procent för 2005). 17

4 SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Så kvittar du dina aktie Se över din aktieportfölj före årsskiftet. Med hjälp av några smarta aktietransaktioner kan du se till så att du betalar minsta möjliga aktieskatt. Affärer 2004 Ericcson Nokia Astra (uppskov) Robur allemansfond Totalt Denna aktiesparare har sålt sina aktier i Ericsson och Nokia med förlust. För att få en skattesänkning som är 30 och inte 21 procent av förlusterna följer han två av våra råd säljer en aktiefond med vinst och plockar fram den uppskjutna vinsten på Astra. Efter tre år av kursnedgång och två uppgångsår har du förmodligen både vinstaktier och förlustaktier. Det är dessa affärer du kan kvitta mot varandra i deklarationen. De kvittningsregler som kan sänka aktieskatten vid sådana affärer missuppfattas av många. Så här ser de ut: 30 procent. Om vinsterna på de aktier eller aktiefonder som du sålt under året är större än förlusterna på årets aktieaffärer blir det en skattesänkning på 30 procent av förlusterna (sådan full kvittning blir det också vid vinst eller förlust på marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, konvertibler, aktieindexobligationer, aktieoptioner, aktieterminer samt räntefonder med papper i utländsk valuta). 21 procent. Annars blir det oftast 21 procent (30 x 70 procent) kr i skattesänkning vid en förlust på kr i stället för kr. Vid riktigt stora förluster kan det dock bli 14,7 eller 0 procent: 14,7 procent. Om aktieförlusterna ger skattereduktion som dras av mot inkomstskatt eller fastighetsskatt och om det totala kapitalunderskottet dessutom är större än kr. Den del av det totala kapitalunderskottet som överstiger kr reduceras med ytterligare 70 procent (30 x 70 x 70 = 14,7 procent). Exempel: kr i aktieförlust och inga kapitalinkomster kr ( x 70 procent) blir kapitalunderskott kr multipliceras med 70 procent. Därmed har de kronorna krympt till kr. Skattesänkning vid kvittning mot löneinkomst: kr ( x 30 procent). 0 procent. Om aktieförlusterna ger en skattereduktion som är högre än inkomstskatten och fastighetsskatten. Den del av skattreduktionen som överstiger skatten kan inte utnyttjas och inte sparas till kommande år. Nu före årsskiftet bör du alltså se efter vilka försäljningar av aktier och fonder som du hittills gjort och sedan fundera över vilka andra affärer du bör göra före årsskiftet. Huvudrådet är att du ska försöka se till så att du har minst lika stora aktievinster som aktieförluster. Här är råd om hur du bäst gör för att sänka skatten i sex olika situationer: Sälj vinstaktier och köp dem igen Du har i år mest sålt aktier med förlust. Du har också aktier som gått med vinst, som du vill behålla. Gör så här: För att höja avdragseffekten på dina förluster till 30 procent kan du sälja vinstaktierna och köpa tillbaka dem. Om du vågar chansa kan du samtidigt försöka göra en kursvinst att sälja dem när kursen gått upp under några dagar, och köpa tillbaka dem när kursen är nere i en rekyl. Genom att studera kursrörelserna i ett diagram och använda teknisk analys (t ex på www. privataaffarer.se) ökar chanserna till att göra sådana affärer vid rätt tidpunkt. Men det säkraste är att köpa tillbaka de sålda aktierna redan dagen efter försäljningen. Gör du återköpet samma dag finns det risk för att skattemyndigheten underkänner affären. Du kan också sälja till någon i familjen enligt råd 2. Sälj i familjen Du har aktier som gått med förlust men som du tror snart ska vända upp. Du vill i varje fall inte sälja dem före årsskiftet, eftersom de är noterade på O-listan och därmed förmögenhetsskattefria. Tidigare under året har du sålt aktier eller aktiefonder med vinst, och vill gärna minska vinstskatten. Gör så här: Sälj förlustaktierna till din make eller någon annan i familjen. Måste vara marknadskurs. Kan betalas med revers. Förlusten kvittar du sedan mot din tidigare vinst, och du sänker då kapitalskatten med 30 procent av förlustens storlek och får inte den kvarskatt som du förmodligen annars skulle ha fått. Familjen behåller dessutom fördelen av att aktierna är fria från förmögenhetsskatt. Efter årsskiftet kan ni sedan ta ställning till om köparen i familjen ska göra sig av med aktierna eller behålla dem. Sälj gamla aktiefonder Du har bara aktier som gått ned, aktier som du sålt med förlust och sådana som du har kvar som sjunkit i värde. För övrigt har du bara pengar på banken och en allemansfond hos någon av storbankerna som du haft där i många år. Gör så här: Aktiefonder behandlas i det här sammanhanget på samma sätt som aktier. Därför kan du passa på att sälja fonden, åtminstone så stor del så att dina aktieförluster kvittas mot vinsten på allemansfonden. Pengarna kan

5 förluster du sedan placera om i en annan aktiefond, som har lägre avgifter. Du har då både sänkt skatten och växlat över till fonder med låg avgift. Om du både har svenska fonder och aktier kan du dessutom passa på att sprida riskerna genom att se till så den nyköpta fonden blir en globalfond. Ge bort förlustaktier Dina aktier i Ericsson har rasat sedan du köpte dem för 113 kr styck. Du funderar på att sälja dem och skulle då få en kapitalförlust på kr. Men du har inga aktievinster att kvitta med. Däremot har en nära vän sålt aktier med så stora vinster. Gör så här: Om du säljer med kr i kapitalförlust får du en skattereduktion på kr, som du får dra av direkt från skatten på t ex löneinkomsten. Om du i stället ger bort aktierna får den som tar emot gåvan överta din anskaffningsutgift (inköpsvärdet) på aktierna, eftersom gåva, arv eller bodelning inte utlöser någon kapitalvinstbeskattning. Ericssonaktierna bör därmed bli en mycket välkommen gåva, inte på grund av värdet utan mest med tanke på skattevinsten. Eftersom kronorsförlusten kan kvittas mot en aktievinst som är minst lika stor ger gåvan en skattesänkning på kr mer än om givaren själv sålt aktierna. Men gör du det här i år för att få effekt i den närmaste deklarationen kostar detta dig dessutom drygt kr i gåvoskatt. Fundera därför över om du inte ska vänta med transaktionen till nästa år då gåvoskatten avskaffats. Då kan man med hjälp av gåvor lätt reglera så att t ex två makar alltid får maximal kvittning. Dela upp försäljningen på flera år Du har mycket stora förluster och inga större vinster på vare sig aktier eller aktiefonder. Gör så här: Dela upp försäljningen på flera år, så att du kommer under gränsen för avdragsbegränsning (för det som ligger över blir skattesänkningen endast 14,7 procent av förlusten). Om det inte finns några kapitalinkomster är det då bäst att varje år sälja aktier med upp till kr i förlust. Minusposten under kapital blir då kr ( kr x 70 procent), och skattesänkningen blir 21 procent av förlusten. Ta fram gamla uppskov Du har endast aktieförluster och inga vinstaktier som du vill sälja. Du har tidigare år begärt uppskov med kapitalvinstskatten av dina Astra på blanketten K4B i samband med att du tvingats byta dessa aktier till nya Astra Zeneca. Gör så här: Äntligen kan du få glädje av den förhatliga blanketten K4B. I de senaste årens deklarationer är det många som på den begärt uppskov med stora kapitalvinster av t ex Astra och ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield. Dessa vinster kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astrazeneca. Vid en aktieförlust på kr sänks skatten med ytterligare kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. Nackdelen är att du tar fram vinsten till beskattning tidigare än du behöver och därmed missar en skattekredit. 19

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går Från år 2013 är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Ingår kapitalpensionen i dödsboet?

Ingår kapitalpensionen i dödsboet? Vilken riskprofil är lämplig i fondportföljen? Jag undrar vilken riskprofil man bör ha i fondportföljen för kapitalpension inför uttag i försäkringen och då utbetalning ska ske i 15 20 år? JAN-ERIK Det

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

EXPERTERNA. Ska jag köpa SEB:s. av Aktieobligation. Får jag dra av överskjutande

EXPERTERNA. Ska jag köpa SEB:s. av Aktieobligation. Får jag dra av överskjutande EXPERTERNA FRÅGA Vilka fonder ska jag köpa till barnen? Jag har sålt ett hus och vill nu ge mina två vuxna barn fondandelar för 50 000 kr var. Vilka fonder ska jag köpa? NÖJD LÄSARE Det är omöjligt att

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Det är enklare än du tror att sänka skatten

Det är enklare än du tror att sänka skatten PRODUKTBLAD SPCS skatteprogram Från 449:- Pris ca inkl moms och frakt Det är enklare än du tror att sänka skatten Skatteexperterna Anders Andersson och Jan-Erik W Persson ger i programmet råd och analyser

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Ska jag byta studielån mot bostadslån?

Ska jag byta studielån mot bostadslån? 37 FRÅGA Kan jag placera aktiebolagsvinsten i fonder? Jag driver konsultbolag i aktiebolagsform och har stora vinster i bolaget. Kan jag placera dessa i fonder och efter pensionen fortsätta min verksamhet

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009.

Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009. DIN EKONOMI 2008 Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009. AV ANNIKA CREUTZER På plussidan hittar Privata

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för en lektion om fondsparande

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer