Nyhetsbrev från Visma Spcs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet med pensionsutfästelse 2 Direktsparande eller kapitalförsäkring? 2 Avgiftsfri kapitalförsäkring ett alternativ 2 Kapitalförsäkring inget för passiv placerare 3 Så blir skatten vid pensionsuttaget 3 Skatteändringar Prisbasbeloppet ökar med 700 kr 4 Skiktgränserna för statlig skatt år 2008 höjs med ca 3,7 % 5 Lägsta grundavdraget höjs 300 kr 5 Årslön på kr ger ingen statlig skatt 5 Årslön på kr gräns för högsta marginalskatt 5 Samma inkomstgränser för pensionärer 5 Inkomstgränser för pensionsavgift 6 Inkomstgräns för högsta pensionsrätt 6 Marginaleffekter för löntagare år Övriga förändringar då prisbasbeloppet höjs år Dygnstraktamentet i Sverige höjs 10 kr 7 Ny maxgräns för sjukpenning respektive föräldrapenning 7 Avdrag för pensionssparande 7 Höjd bilförmån med 907 kr 7 Skatteförändringar m m i sammandrag 8 Missa inte höstens skattekurser! 8 Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget Flera nya skatteregler har gjort att direktpension nu blivit ännu bättre än tidigare i jämförelse med tjänstepension. För en passiv investerare är det oftast bättre att placera de pengarna i vanliga fonder i stället för att lägga dem i en kapitalförsäkring, trots att det nu finns kapitalförsäkringar med låga avgifter. Med hjälp av beräkningar som ingen tidigare gjort visar vi här hur en företagare med aktiebolag bäst sparar till sin pension. Avstå ifrån pensionsförsäkring Du driver ditt företag som ett aktiebolag och har möjlighet att sätta av en summa till pensionen. Låt oss anta att kr kan sättas av varje år. Många som säljer försäkringar kommer säkert att ge dig rådet att du ska låta aktiebolaget sätta in pengarna i en tjänstepensionsförsäkring med dig som förmånstagare. Men det rådet tycker inte vi du ska följa. Lås inte in aktiebolagets pengar i en tjänstepensionsförsäkring. Det är en dålig sparform med mängder av nackdelar. Och det skydd en sådan försäkring ger, kan du skaffa på annat sätt.

2 Kombinera med grupplivförsäkring Vårt råd till dig är i stället att du skaffar en bra grupplivförsäkring som faller ut vid sjukdom och dödsfall (råd om detta ges i kalkylen Företagares trygghet i skatteprogrammet). Sedan låter du resten av pengarna stå kvar i ditt aktiebolag. Du får då betala bolagsskatt på överskottet och har årligen ca kr kvar i beskattat kapital i aktiebolaget att spara för då katastrofskyddet betalats. Säkra sparkapitalet med pensionsutfästelse Nästa fråga är om du ska nöja dig med att investera det beskattade kapitalet eller om du också ska säkra kapitalet genom att låta bolaget utfästa en s k direktpension. En sådan utfästelse bör du göra om det finns minsta risk för att bolaget kan gå i konkurs. Då kommer sparbeloppen att reserveras i bolaget som en pensionsskuld till dig själv. Det kostar en engångsslant att få hjälp med detta, men i gengäld är sparpengarna då utom räckhåll för bolagets fordringsägare. En sådan pensionsutfästelse ger också möjlighet att garantera att hela sparkapitalet i bolaget tillfaller hustru eller sambo om du skulle avlida, även om du har s k särkullbarn. Är ni flera delägare i bolaget är pensionsutfästelsen en garanti för att varje delägare själv kan förfoga över sin öronmärkta del av bolagets sparkapital. Direktsparande eller kapitalförsäkring? Fördelarna med att skatta av kapitalet och spara direkt i ditt aktiebolag i stället för att teckna tjänstepension med en pensionsförsäkring är nu flera än tidigare: Du kan då alltid ta ut pengarna med 20-procentig utdelningsskatt enligt de nya reglerna i stället för att göra uttaget som lönebeskattad pension. Du har större flexibilitet att utnyttja det nya jobbavdraget och de nya lägre sociala avgifterna som det blir efter 65 års ålder, vilket ger total skatt på enbart %. Kapitalet på kr låter du bolaget varje år placera på lämpligt sätt. För ett sparande på lite sikt är placeringar i olika värdepappersfonder eller enskilda aktier det som brukar ge bäst avkastning. Du kan då välja mellan att investera direkt i fonder och aktier eller att göra det via en kapitalförsäkring. På sparandet i en kapitalförsäkring ska aktiebolaget inte betala bolagsskatt på de verkliga vinsterna av sparandet. I stället betalas en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde oavsett om placeringarna ger vinst eller förlust i år ca 0,97 % av försäkringskapitalet. Detta är en fördel om bolaget byter värdepapper ofta samtidigt som avkastningen på placeringarna är mycket hög. Byter man placeringar ofta finns även administrativa fördelar för bolaget med kapitalförsäkring. Man slipper bokföra varje transaktion. Men de fördelarna uppväger inte nackdelarna med de höga avgifterna som de flesta kapitalförsäkringarna har. Därför ska du undvika erbjudanden från försäkringsbolag, banker eller andra rådgivare som vill att ditt bolag ska placera din direktpension via sådana kapitalförsäkringar som t ex har årliga förvaltningsavgifter, insättningsavgifter etc. Avgiftsfri kapitalförsäkring ett alternativ På senare tid har nämligen nätmäklarna Avanza och Nordnet lanserat kapitalförsäkringar utan några försäkringsavgifter som både kan innehålla fondsparande och enskilda aktier. De avgifter du betalar är då endast courtage och fondavgifter, men inget för själva kapitalförsäkringen. Om du är en aktiv placerare och låter bolaget byta placeringar ofta samtidigt som sparandet ger mycket bra avkastning kan detta vara bättre för aktiebolaget än att direktspara utan försäkring. 2

3 Men det förutsätter att nätmäklarna inte bestämmer sig för att införa uttagsavgifter när du väl byggt upp ditt sparkapital i försäkringen något som tyvärr är helt möjligt. I det finstilta i avtalen om avgiftsfria kapitalförsäkringar har nätmäklarna nämligen förbehållit sig rätten att när som helst ensidigt ändra alla avgiftsvillkor. Så vad som händer med avgifterna i framtiden har vi helt enkelt ingen aning om, vilket är en stor nackdel. En annan nackdel är att du får betala köp- och säljavgifter när du köper andelar i flera av de populäraste fonderna från t ex Odin Fonder och East Capital. Det kan du slippa om du köper dem via vissa försäkringsbolags kapitalförsäkringar, men då får du andra köpavgifter och dyra årliga avgifter istället. Kapitalförsäkring inget för passiv placerare Men för en passiv placerare räcker inte nätmäklarnas avgiftsfrihet för att göra en kapitalförsäkring utan avgifter bättre än att direktspara. Byter du sällan eller aldrig placering under sparperioden finns det särskilt stora fördelar med att slippa den årliga avkastningsskatt som kapitalförsäkringen har. Många företagare har så mycket att göra i sin verksamhet att de inte hinner följa börsen och skaffa sig den information som krävs för att framgångsrikt och ofta byta placeringar. Det är inte ovanligt att de behåller en och samma placering ända fram till att sparpengarna ska tas i anspråk för konsumtion. Och det behöver inte vara en dålig strategi. Exempelvis kan en placering i rena indexfonder på olika marknader utan några fondbyten ge en lika bra långsiktig avkastning som intensiv förvaltning med täta omplaceringar. Och samtidigt blir det mer tid över att ägna åt företagets verksamhet. Med ett sparande utan försäkring och utan placeringsbyten kommer du under spartiden inte att behöva betala någon skatt alls till skillnad från sparandet i kapitalförsäkringar med dess årliga avkastningsskatt. Du har således fått avkastning på ett större kapital under många år. Det ger en ränta-på-ränta-effekt som blir större än de flesta inser. Det är då bäst att välja fonder som inte ger årlig utdelning, eftersom den utdelningen måste skattas av år för år även om fonden köper nya fondandelar för utdelningspengarna. När bolagets placering realiseras efter spartidens slut kan dessutom en del eller kanske hela reavinstskatten i många fall kvittas bort, när man själv kan styra hur utbetalningen av sparpengarna ska göras från bolaget. Och har sparandet tvärtemot alla förhoppningar inte gått med vinst alls blir det ingen skatt alls om man valt fondsparande utan försäkring. Detta till skillnad från sparande via kapitalförsäkring, där skatt måste betalas även om sparandet går med förlust. Så blir skatten vid pensionsuttaget Det mest intressanta är förstås vad som blir kvar efter skatt när du ska ta ut det sparkapital på kr som du satte av 20 år tidigare och varit en passiv sparare. Det visar sig då att direktsparande utan försäkring i normala fall alltid blir bäst om avkastningen av sparande med eller utan försäkring blir lika stor. Så här blir resultatet om avkastningen varit 6 % per år i genomsnitt, statslåneräntan är 5 % under spartiden och du fyllt 66 år det år uttaget sker. Din vanliga pensionsinkomst är kr och du har inga löneinkomster. Dina aktier är kvalificerade. Kapitalförsäkringen ger kr efter skatt. Direktsparande ger kr efter skatt. Den här skillnaden uppstår inte bara en gång, utan varje år. Har du satt av kr per år i tjugo år blir skillnaden över kr totalt. Fördelen med direktsparande utan försäkring blir mindre desto högre den genomsnittliga avkastningen är. Men först om den årliga avkastningen ligger kring 15 % per år blir kapitalförsäkring bättre än direktsparande, när inga omplaceringar sker under spartiden. 3

4 För den som gör omplaceringar av sitt sparande under spartiden är det mindre fördel med sparande utan försäkring, än vad som visas i exemplen ovan. Vid lika avkastning i sparandet med eller utan försäkring krävs det dock åtminstone en handfull omplaceringar under spartiden innan nettot efter alla skatter blir högst i kapitalförsäkringen. För uttag som görs innan det år man fyller 66 år är fördelen med sparande utan försäkring mycket mindre. I exemplet ovan blir nettot efter skatt då kr i sparandet utan försäkring och kr om du sparar i avgiftsfri kapitalförsäkring. I dessa fall ger ett sparande via kapitalförsäkring bättre utfall om den årliga avkastningen blir minst 9 % och övriga förutsättningar är oförändrade. Orsaken är att i denna situation kan inte de nya skattereglerna utnyttjas till att kvitta bort reavinstskatt på sparande utan försäkring. Beräkningsunderlag, kapitalförsäkring Ett netto på kr av kapitalförsäkringen har beräknats så här: Den avgiftsfria kapitalförsäkringen har ett kapital på kr efter 20 år. En del av det kapitalet används för att bekosta en lön till dig på kr, vilket även ger kr i sociala avgifter. Skatten på lönen blir så låg som kr pga jobbskatteavdraget. Det återstående beloppet på kr tas ut som utdelning från bolaget till 20 % skatt. Nettot efter skatt på lönen blir kr. Nettot av utdelningen blir kr. Totalt kr. Beräkningsunderlag, direktsparande Ett netto på kr av ett sparande utan försäkring har beräknats så här: Värdet efter 20 år är kr, vilket ger en reavinst på kr. En del av denna reavinst används för att bekosta en lön till dig på kr, vilket även ger kr i sociala avgifter. Skatten på lönen blir så låg som kr pga jobbskatteavdraget. Resten av vinsten, kr, beskattas först i bolaget med 28 % i bolagsskatt. I bolaget kommer det därefter att återstå kr av det ursprungliga sparkapitalet som tas ut som utdelning till 20 % i skatt. Nettot efter skatt på lönen blir kr. Nettot av utdelningen blir kr. Totalt kr. Fotnot: Beloppen ovan är avrundade. Beloppen är beräknade efter de skatteregler och nivåer som gäller för inkomster under Alla dagens villkor vid uttag kan naturligtvis ändras under en lång sparperiod som börjar nu, men det kan även villkoren för själva sparandet under spartiden. Vi anser dock att man inte kan göra annat än att utgå ifrån dagens regler om man överhuvudtaget ska försöka göra en beskrivning av effekterna ett sparande av det här slaget. Skulle reglerna ändras i framtiden, vilket nog är troligt under en lång sparperiod, ger ett sparande utan försäkring den allra bästa handlingsfriheten. Skatteändringar 2008 En företagare som tar ut en årslön som ligger på gränsen för statlig skatt kan öka månadslönen med en tusenlapp nästa år. Det står klart sedan SCB räknat fram det nya prisbasbeloppet för år Maximal årslön utan statlig skatt under 2008 blir kr, vilket motsvarar ca kr i månaden. Prisbasbeloppet ökar med 700 kr Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat att prisbasbeloppet för 2008 ökar med 700 kr (ca 1,7 %) jämfört med 2007 och blir kr. 4

5 Skiktgränserna för statlig skatt år 2008 höjs med ca 3,7 % Det finns två skiktgränser för den statliga skatten, vilka båda beräknas på beskattningsbar inkomst. Med beskattningsbar inkomst menas taxerad inkomst minskad med grundavdrag och sjöinkomstavdrag. På den del av en beskattningsbar inkomst som överstiger den lägre skiktgränsen tas det ut en statlig skatt med 20 %. På beskattningsbar inkomst över den högre skiktgränsen tas ut ytterligare 5 % i statlig skatt, totalt 25 %. Dessa två skiktgränser ska enligt Inkomstskattelagen årligen justeras upp med inflationen plus två procentenheter. Inflationen mäts genom förändringarna av prisbasbeloppet, som höjs med ca 1,7 procent. Skiktgränserna ska därför höjas med 1,7 + 2 = 3,7 procent från Den lägre skiktgränsen för 2008 kommer att blir kr (gränsen under 2007 är kr). Den högre skiktgränsen för 2008 kommer att bli ( kr). Lägsta grundavdraget höjs 300 kr För 2008 blir det lägsta grundavdraget vid låg taxerad årsinkomst kr, vilket är en höjning med 300 kr jämfört med När den taxerade årslönen överstiger ca kr ges ett förhöjt grundavdrag som under år 2008 högst kan uppgå till kr ( kr). Det högsta grundavdraget på kr ges under 2008 vid årsinkomster mellan ca och ca kr. Det maximala grundavdraget avtrappas vid årsinkomster över ca kr. Det lägsta grundavdraget år 2008 blir kr (+ 200 kr) och ges vid årsinkomster från ca kr. Årslön på kr ger ingen statlig skatt En löntagare kommer år 2008 kunna ha en taxerad inkomst på kr, utan att behöva betala statlig skatt ( kr). Från den taxerade inkomsten på kr sker ett grundavdrag med kr. Kvar blir kr i beskattningsbar inkomst, dvs. den nya lägre skiktgränsen för uttag av statlig skatt. Högsta månadslön utan statlig skatt under 2008 blir därmed ca kr för en person som inte har några avdrag i inkomstslaget tjänst. En person som redan idag har en lön på kr eller högre och inga avdrag, får en skattesänkning nästa år med ca 200 kr per månad på grund av höjningen av skiktgränserna för uttag av statlig skatt. Den taxerade inkomsten kan vara högre än kr utan att det blir statlig skatt, om man har stora avdrag för pensionssparande, reseavdrag etc. Årslön på kr gräns för högsta marginalskatt Under år 2008 kommer gränsen för uttag av 25-procentig statlig skatt att ökas till en taxerad inkomst på kr, om man inte har några avdrag i inkomstslaget tjänst. Den taxerade inkomsten minskas då med ett grundavdrag på kr. Kvar blir kr i beskattningsbar inkomst, dvs. den nya högre skiktgränsen för uttag av statlig skatt. Högsta månadslön utan statlig skatt med 25 % under 2008 blir därmed ca kr, för en person som inte har några avdrag. Samma inkomstgränser för pensionärer Sedan avdragsrätten för allmän pensionsavgift helt slopats och ersatts med en skattereduktion är det ingen skillnad på marginalskattegränserna för löntagare och pensionärer. Ovanstående siffror gäller alltså även personer som helt eller delvis har inkomst av pension. 5

6 Inkomstgränser för pensionsavgift Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent och betalas på ett inkomstunderlag upp till högst 8,07 inkomstbasbelopp. Under inkomståret 2007 är den högsta möjliga pensionsavgiften kr och debiteras när inkomstunderlaget för pensionsavgift (vanligtvis samma som lönen) är kr eller högre. Inkomstbasbeloppet för år 2008 fastställs först i november-december Aktuella prognoser från Konjunkturinstitutet anger att inkomstbasbeloppet för 2008 kommer att bli kr, vilket är det belopp som vi använt i beräkningarna i detta nyhetsbrev. Den högsta pensionsavgiften år 2008 räknat på inkomstbasbeloppet kr blir kr och debiteras när inkomstunderlaget är minst kr. Inkomstgräns för högsta pensionsrätt Pensionsrätt beräknas på den pensionsgrundande inkomsten som framkommer sedan avdrag från inkomstunderlaget för pensionsavgift skett med betald pensionsavgift. Under år 2007 är den högsta pensionsgrundande inkomsten kr. Motsvarande gräns för inkomståret 2008 blir kr (räknat på inkomstbasbeloppet kr som är en prognos). För att nå högsta möjliga pensionsrätt under år 2007 måste inkomstunderlaget för pensionsavgift (summan av pensionsgrundande lön etc.) vara minst kr = kr. Under inkomståret 2008 kommer att krävas ett inkomstunderlag för pensionsavgift på minst = kr för att uppnå högsta pensionsrätt. (Räknat på prognosen för inkomstbasbeloppet på kr.) I programmets Analyser som finns både i Skatteplanering och Deklaration kan du studera hur pensionsrätten beräknas i varje enskilt fall. Analyserna hittar du under menyvalet Råd. Du kan även klicka på symbolen förstoringsglas i knappraden. Marginaleffekter för löntagare år 2008 Du behöver SPCS skatteprogram för att enkelt kunna räkna ut den exakta skatten på ett helt säkert sätt. Den nya skattereduktionen för arbetsinkomster har inte gjort beräkningarna enklare. Tabellen nedan visar dock hur marginalskatten under år 2008 ungefärligt växlar i olika inkomstskikt för den som har en kommunalskatt på 32 kr. Procenttalen är avrundade. Som framgår av tabellen blir det en jättelik marginaleffekt när man når en taxerad årsinkomst på exakt kr. Det beror på att en allmän pensionsavgift på kr tas ut av den som har kr i årsinkomst. Om inkomsten är bara 100 kr lägre är såväl skatt som avgifter 0 kr. Å andra sidan betalas ingen kommunalskatt på en inkomstökning från kr och upp till kr. På dessa kr blir det enbart en viss ökning av den allmänna pensionsavgiften, som i genomsnitt blir ca 7 %. Taxerad förvärvsinkomst 2008 Skatt i % och högre 57 6

7 I analysen Marginalskattegränser i programmets Analyser kan du studera hur marginalskatten beräknas för respektive inkomstår. Dessa analyser finns såväl i programdelen Deklaration som i Skatteplanering. Analyserna visas om du klickar på symbolen förstoringsglas i knappraden, men kan även nås via menyvalet Råd. Övriga förändringar då prisbasbeloppet höjs år 2008 Höjningen av prisbasbeloppet år 2008 med 700 kr ger vissa mindre effekter på olika aktuella belopp som styrs av prisbasbeloppet. Dygnstraktamentet i Sverige höjs 10 kr Prisbasbeloppet bestämmer storleken på det skattefria traktamente som utgår vid tjänsteresor i Sverige som är förenade med övernattning. Traktamentet beräknas som 0,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor. För år 2008 blir höjs dygnstraktamentet till 210 kr ( x 0,005 = 205 = avrundas till 210). Övriga schablonbelopp för traktamenten höjs i proportion till höjningen av dygnstraktamentet. Ny maxgräns för sjukpenning respektive föräldrapenning Den maximala sjukpenninggrundande inkomst som får beräknas är åter 7,5 prisbasbelopp. Maximal sjukpenninggrundande inkomst (SGI) blir därför kr under Det motsvarar en månadslön på ca kr. För den som har maximal SGI som löntagare blir sjukpenning under 2008 normalt 667 kr per dag. Föräldrapenning vid barns födelse baseras på årsinkomster upp till 10 prisbasbelopp, dvs kr under Det ger en maximal dagersättning på 899 kr vid en månadslön på minst cirka kr I programmets Analyser kan du studera hur sjukpenning och föräldrapenning beräknas för respektive inkomstår. Analyserna visas om du klickar på symbolen förstoringsglas i knappraden, men kan även nås via menyvalet Råd. Avdrag för pensionssparande Allmänt avdrag för pensionssparande i inkomstslaget tjänst är i allmänhet begränsat till högst ett halvt prisbasbelopp, vilket för år 2008 blir kr. För inkomster som under 2008 ligger mellan kr och kan avdrag i regel ske med ytterligare fem procent av inkomsten i skiktet. I programmets skatteplaneringsdel ges hjälp att beräkna högsta möjliga allmänna avdrag för pensionssparande. Motsvarande beräkningshjälp finns även för pensionssparavdrag i kalkylen Näringsverksamhet. Höjd bilförmån med 907 kr En del av förmånsvärdet för en tjänstebil baseras på en andel av prisbasbeloppet. Under år 2007 ingår 0,3 prisbasbelopp i förmånsvärdet, vilket är kr. Från 2008 höjs andelen till 0,317 prisbasbelopp, vilket blir kr en höjning med 907 kr. Nybilspris som ger lyxbilstillägg När nybilspris inklusive värdet av extrautrustning överstiger 7,5 prisbasbelopp beräknas ett särskilt lyxbilstillägg som en del av förmånsvärdet på en förmånsbil. För år 2008 höjs gränsen till kr. 7

8 Lyxbilstillägget är högt 11 procent av det bilvärde som överstiger gränsen kr. Eftersom 9 procent av bilvärdet alltid ingår i förmånsvärdet blir prisdelen av förmånsvärdet årligen hela 20 procent av det bilvärde som överstiger lyxbilsgränsen. Lägsta förmånsvärde på 6-årsbilar Nybilspriset på förmånsbilar som är sex år eller äldre måste enligt reglerna beräknas till lägst fyra prisbasbelopp, oavsett storleken på det verkliga nybilspriset. För år 2008 blir det lägsta nybilspriset kr på sexårsbilar (årsmodell 2002 eller äldre under år 2008). Skatteförändringar m m i sammandrag Inkomstår Förändring Max. tax. årsinkomst ingen statlig skatt, löntagare Max. tax. årsinkomst utan 25 % statlig skatt, löntagare Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp (prognos för 2008) Nedre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Övre skiktgränsen för statlig skatt (beskattningsbar inkomst) Högsta allmänna pensionsavgift (Prognos för 2008) Lägsta grundavdrag, låginkomsttagare Högsta grundavdrag, låginkomsttagare Lägsta grundavdrag, höginkomsttagare Högsta pensionsavdrag (halvt basbelopp) Dygnstraktamente Avdrag ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete (3 mån) Avdrag ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning Basbeloppsdel av bilförmån årsbilar, minimivärde Gräns för lyxbilstillägg, bilförmån Beloppen i artikeln och tabellen ovan är beräknade enligt reglerna i gällande lagstiftning i augusti Missa inte höstens skattekurser! Grundkurs i /Skatt Proffs Stockholm oktober, november och december Göteborg 8-9 november Malmö november Fortsättningskurs i /Skatt Proffs Göteborg 26 november Stockholm 30 november Din bokning gör du enkelt på där du även kan läsa kursinnehållet. Ring oss gärna för personlig rådgivning Välkommen till Visma Spcs utbildningar hösten VISMA SPCS AB SE VÄXJÖ VÄXEL FÖRSÄLJNING SUPPORT FAX

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag Omslag_SF2_Klart1 07-05-08 09.35 Sida 1 Smaforetag Smarta råd för dig och ditt företag Smarta råd för dig och ditt företag Nr 2 2007 Pris: 59:- Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik Varning för

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Ingår kapitalpensionen i dödsboet?

Ingår kapitalpensionen i dödsboet? Vilken riskprofil är lämplig i fondportföljen? Jag undrar vilken riskprofil man bör ha i fondportföljen för kapitalpension inför uttag i försäkringen och då utbetalning ska ske i 15 20 år? JAN-ERIK Det

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer