Nyhetsbrev från Visma Spcs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek 2 Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls 2 Lägre jobbavdrag för inkomster över kr 3 Maximalt jobbavdrag ca kr 3 Löneskatten slopas för personer födda Löneskatten kvar för pensionärer födda 1937 och tidigare 3 Löneskatten tas bort 2007 även vid tidig hel ålderspension 3 Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag 4 Missa inte skattefri kapitalinkomst via jobbavdraget 4 Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag 5 Studera programmets uttagsanalys 5 Räkna på lönekravet före nyår 5 Avveckla inte fåmansbolaget som pensionär 7 Spara i det egna aktiebolaget 7 Direktpension utan försäkring ett smart val 7 Sätt av till periodiseringsfonder inför pensioneringen 7 Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital 8 Köp aktier på smålistorna 8 Placera i en kapitalpension 8 Höj avdragseffekten 9 Ta fram gamla uppskov 9 Dra ned stora kapitalunderskott 10 Dra av räntan tidigare 10 Lex Uggla avskaffas men först från Minska förmögenhetsskatten med egen skattebetalning före årsskiftet 10 Betalning före årsskiftet minskar förmögenhetsskatten 10 Kräv skattepengar tillbaka nu 11 Aktuella regler inför julen kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda 11 Julgåvor till kunder 11 Julbord för personalen 11 Julbord för kunder 12 Skatteförändringar år Ett nytt jobbavdrag 12 Skattereduktion för a-kassa och fackavgifter tas bort 12 Höjd gräns för reseavdrag och övriga avdrag 12 Halverad förmögenhetsskatt (ej på fastigheter) 12 Nya 3-12-regler 12 Skatteförändringar 2007 i sammandrag 13 Tips och råd 13

2 Lönsamma extraknäck för pensionärer En grupp som blir extra gynnad av alliansens nya jobbavdrag blir pensionärer, och särskilt de som är födda Tjäna kr med låg skatt För att maximalt utnyttja möjligheten till jobbavdrag och lågt beskattad arbetsinkomst under 2007, måste en pensionär nästa år tjäna kr på aktiv näringsverksamhet och/ eller anställning. Då blir det bara 8-15 procent i genomsnittsskatt på den inkomsten. Ett krav är dock att den totala årsinkomsten av tjänst (arbetsinkomster, pension etc) under 2007 inte är större än kr. På tjänsteinkomster över den gränsen blir det annars även en statlig skatt med procent av arbetsinkomsten. Jobbavdraget är en skattereduktion Rent skattetekniskt är jobbavdraget inte något traditionellt avdrag som sänker den beskattningsbara inkomsten. Här är det istället fråga om en skattereduktion som bara kan räknas av från den kommunala skatt som beräknas på vanligt sätt. Den som inte har någon kommunal skatt att reducera, får alltså inget jobbavdrag i något läge. Men det kan bara inträffa i rena undantagsfall, företrädesvis för den som har låg pension och mycket stor fastighetsskatt som därför ska ge skattereduktion. I skatteprogrammet varnas alltid för sådana situationer i ett av skatteplaneringens råd för inkomståret Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek Att genomsnittsskatten på en arbetsinkomst av kr varierar mellan 8 och 15 procent beror på att skattereduktionen för arbetsinkomster bl a bestäms av hur stort grundavdraget är. Och grundavdraget varierar mycket ända upp till inkomster kring kr. Ju lägre grundavdraget är, desto större blir jobbavdraget. Genom att testa med två alternativ i skatteplaneringen för 2007 i skatteprogrammet, kan du själv se hur jobbavdraget slår när en pensionär utöver pensionen också skaffar sig arbetsinkomster. Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls Tekniken regeringen valt för att beräkna jobbavdraget innehåller en slags fälla, som kan drabba bland annat pensionärer. För det har nog inte framkommit särskilt tydligt om ens alls att en pensionär inte får något jobbavdrag alls på den första delen av 2007 års arbetsinkomster. Har man exempelvis en pensionsinkomst på kr och en arbetsinkomst på kr kommer det att beräknas full kommunalskatt på de första kr av arbetsinkomsten. På resterande kr blir det i gengäld ingen skatt alls. Detta innebär samtidigt att om pensionären i exemplet enbart har en arbetsinkomst under 2007 på kr ja då blir det inget jobbavdrag över huvud taget! Hur stor del av arbetsinkomsten som belastas med full skatt beror på hur stor pensionsinkomsten är. Den påverkar i sin tur nämligen storleken på grundavdraget. Först när arbetsinkomsten är lika stor som grundavdraget blir resten av arbetsinkomsten upp till kr skattefri. Den här effekten kan du också studera i programmet genom att testa med lite olika arbetsinkomster i skatteplaneringen för 2007 och se hur det slår i skatteuträkningen. 2

3 Lägre jobbavdrag för inkomster över kr Även på arbetsinkomster över kr blir det ett visst jobbavdrag för pensionärer. Det består i regel av procent av kommunalskatten på arbetsinkomsterna mellan kr och upp till cirka kr. Också i detta fall är utfallet beroende på hur stor pensionsinkomsten är i det enskilda fallet, vilket i sin tur påverkar hur grundavdraget eventuellt förändras pga arbetsinkomsten. Maximalt jobbavdrag ca kr Hur stort det maximala jobbavdraget kan bli beror på den kommunalskatt man har. Ju högre skatt, desto högre avdrag. För pensionärer pendlar ett maximalt jobbavdrag normalt mellan kr och kr. Löneskatten slopas för personer födda För de som är födda blir det från 2007 inte bara jobbavdrag utan dessutom en mycket låg arbetsgivaravgift/egenavgift på arbetsinkomsterna. Avgiften blir 10,21 %, eftersom enbart ålderspensionsavgift ska betalas på inkomsten. Till och med 2006 finns det även en löneskatt på 16,16 % på arbetsinkomster för den här kategorin pensionärer, men den skatten slopas från Av kr i bruttovinst som en arbetsgivare använder till lön och ålderspensionsavgift under 2007, blir det 907 kr att betala ut i lön till en sån här pensionär. Betalar pensionären bara 8 % i genomsnittsskatt blir det 835 kr kvar av tusenlappen till pensionären. Blir pensionärens skatt 15 % i snitt är nettot istället ca 770 kr. Dessutom får de här pensionärerna nästan alltid en viss ökning av pensionen kommande år pga arbetsinkomsten. För den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma eller handelsbolag istället för verksamhet i aktiebolag, blir effekterna desamma. Löneskatten kvar för pensionärer födda 1937 och tidigare För pensionärer som är födda 1937 och tidigare blir det samma jobbavdrag och inkomstskatt på arbetsinkomster 2007, som för de yngre pensionärerna. Men arbetsgivare som betalar lön till de som är födda 1937 eller tidigare blir inte av med löneskatten. Den ska betalas med 24,26 procent av inkomsten och är en ren skatt som inte ger pensionären några förmåner. Av en bruttovinst på kr hos arbetsgivaren blir det i dessa fall ca 80 % kvar till lön för pensionären. Efter genomsnittsskatt på 8-15 % blir det därför kvar % så länge den totala årsinkomsten av tjänst hos pensionären är högst kr. Samma gäller för den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet och är född 1937 eller tidigare. Löneskatten tas bort 2007 även vid tidig hel ålderspension Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma eller handelsbolag betalar vanligtvis egenavgifter, vilket ger sociala förmåner av olika slag. Den som valt att ta ut hel ålderspension före 65 års ålder och haft pensionen hela inkomståret har istället enbart betalat ålderspensionsavgift på 10,21 % samt en löneskatt på 16,16 %. Betalningen av ålderspensionsavgiften ger då rätt till en något högre pension under följande år. Från 2007 slopas löneskatten på 16,16 % även för den här gruppen. Ändringen berör personer som är födda tidigast 1942 och senast i januari Marginaleffekten (avgifter + skatt) på en inkomstökning för den här gruppen blir därmed enbart runt ca % nästa år om man inte betalar statlig skatt på inkomsten. 3

4 För att endast ålderspensionsavgift ska tas ut på aktiv näringsinkomst under 2007 måste uttaget av hel ålderspension påbörjas senast från 1 januari Man måste ansöka hos Försäkringskassan för att få pension. För att få hel ålderspension hela 2007 måste en sådan ansökan göras snarast och allra senast i januari Exempel: Ett överskott av aktiv näringsverksamhet med kr redovisas för Den som betalar vanliga egenavgifter kommer att debiteras kr. När uttag skett av hel ålderspension hela året blir avgiften bara kr, eftersom endast ålderspensionsavgift ska betalas. Sedan hänsyn tagits till avdragseffekter i firmans deklaration blir sänkningen av skatt+avgifter ca 10 procent av inkomsten. Man mister i praktiken inga sociala rättigheter under det aktuella inkomståret på att ta ut pensionen tidigt. Den som drabbas av någon allvarligare sjukdom och blir oförmögen att arbeta under en längre tid, har alltid möjlighet att avbryta uttaget av ålderspension och istället börja ta ut sjukpenning. Då får man i gengäld betala fulla egenavgifter på näringsinkomsten som deklareras, eftersom man inte kommer att ha tagit ut hel ålderspension hela året. Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag Ju tidigare man börjar ta ut sin pension från det allmänna pensionssystemet, desto lägre blir den årliga pensionen livet ut. Det måste man alltid ta med i beräkningen när man gör ett tidigt uttag av pensionen, t ex för att slippa undan med låga sociala avgifter. I kalkylen Företagares ålderspension i programmet kan du se beräkningar på vad ett tidigt uttag av ålderspension för med sig samtidigt som du fortsätter att arbeta i företaget fram till 65-årsdagen. Där kan du ungefärligt läsa av hur många år det tar innan man i en sådan situation börjar förlora på ett tidigt uttag av pension. Beräkningarna i kalkylen är visserligen gjorda för en företagare med eget aktiebolag, men resultatet i firma/handelsbolag blir likvärdigt, även om det ofta tar ännu längre tid innan man börjar förlora på ett tidigt uttag. Missa inte skattefri kapitalinkomst via jobbavdraget När det nya jobbavdraget presenterades gavs intrycket att arbetsinkomster upp till kr alltid var skattefria för den som inte hade någon annan tjänsteinkomst, exempelvis skolungdomar. Men det stämmer inte. Den som enbart tjänar kr under 2007 kommer att få en kvarskatt på kr. Detta beror på att skatten på arbetsinkomsten inte räcker till för att åstadkomma skattereduktion både för den allmänna pensionsavgiften och för kommunalskatten på arbetsinkomsten. Och då uppstår en möjlighet till skatteplanering för den som är välinformerad, vilket man alltid blir när man matar in uppgifter om förväntade inkomster för 2007 i skatteprogrammet. Då säger nämligen ett av programmets råd ifrån att det finns outnyttjad skattereduktion och har ett antal förslag om hur detta kan utnyttjas. I det här fallet kommer programmet bl a att meddela att man under 2007 exempelvis kan sälja värdepapper eller på annat sätt skaffa sig en kapitalvinst på kr som då blir helt skattefri. Även på arbetsinkomster mellan kr och upp till ca kr blir det samma effekt, men i avtagande grad. Programmets råd ger hela tiden besked om hur stor skattereduktion som är outnyttjad. 4

5 Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag Redan ifjol blev det en del förbättringar av utdelningsreglerna för de flesta ägare av fåmansbolag. Och nu gör den nya regeringen nya förändringar av reglerna. Framför allt innebär ändringarna att ännu fler företagare kan använda lönesummeregeln vid nästa års utdelning. Missa därför inte att planera vilket löneuttag som måste göras inom familjen redan i år, för att inte gå miste om högsta möjliga utdelningsutrymme med det lägsta skatteuttaget. Studera programmets uttagsanalys Uttag av lön från företaget som ska beskattas för inkomståret 2006 måste göras innan årets slut. Goda tips ges då av skatteprogrammets Uttagsanalys i kalkylen Fåmansbolag för 2006, som du når från sidan Utdelning i kalkylen. I uttagsanalysen ges besked om den högsta lön som kan tas ut utan statlig skatt liksom om möjligheterna till förmånliga uttag av utdelning från aktiebolaget. Analysen visar också vilka uttag som måste göras för att man ska få högsta möjliga förmåner för sjukpenning, pensionsrätt etc. Räkna på lönekravet före nyår Sedan gäller det att också räkna på lönesummeregeln redan i år. Efter regeringens förbättringar i reglerna kommer väldigt många fler företagare än tidigare att kunna beräkna utdelningsutrymme i sitt fåmansbolag efter lönesummeregeln. Redan vid en årslönesumma i bolaget på drygt kr kan det löna sig att räkna på löneutrymmet. Det har vi berättat om redan i tidigare nyhetsbrev som funnits att läsa via internet under hösten. Fortfarande gäller att ägaren eller någon i ägarens familj (närståendekrets) under året har fått en kontant årslön från företaget av en viss storlek. För utdelningar som ska göras under 2007, är det lönen under år 2006 som är avgörande. Detta s k lönekrav är en stupstock, dvs om man missar lönekravet med så lite som en enda krona, förlorar man hela förmånen av lågt beskattad utdelning pga de anställdas löner. Därför är det mycket viktigt att räkna på lönekravet före årsskiftet och att räkna rätt. Lönekravet är alltid uppfyllt om den kontanta årslönen för en person inom ägarfamiljen varit minst 15 inkomstbasbelopp. Under år 2006 är denna lönegräns kr. Enligt en alternativ regel kan dock lönekravet ofta sättas betydligt lägre. Det alternativa lönekravet består av 6 inkomstbasbelopp ( kr under 2006) + 5 procent av årslönesumman i företaget. Exempel: Ägaren av ett bolag summerar i slutet av december årslönesumman till 1 miljon kr. Det ger möjlighet till en utdelning under 2007 pga de anställdas löner på ca kr med totalt ca 43 % i skatt. Lönekravet på den årslönesumman är (0,05 x 1 milj) = kr. Den bäst betalda i familjen har dittills fått ut kr. Därför måste den personen före nyår få en extra lön på kr för att lönekravet skall uppfyllas. Notera att löneökningen i det här fallet måste vara något större än differensen mellan kr och kr. Det beror på att det extra löneuttaget även ökar årslönesumman i företaget, varav 5 % ingår i lönekravet. Som synes är det lätt hänt att man räknar fel på vad som krävs för att uppfylla lönekravet. Använd därför det kompletta stöd för den här typen av beräkningar som finns på sidan för löneunderlag i kalkylen Fåmansbolag för år 2007 i skatteprogrammet. 5

6 Välj rätt person i familjen som ska ha den höga lönen Det lönekrav som måste uppfyllas för att lönebaserad utdelning ska få göras under 2007 behöver som nämnts bara uppfyllas av en enda person inom familjen (närståendekretsen). Den som uppfyller lönekravet behöver inte vara delägare. Det finns heller inget som hindrar att det från år till år är olika personer inom närståendekretsen som är den som uppfyller lönekravet. Om ingen i familjen vanligtvis brukar ha en så hög årslön som nu kommer att krävas för att uppnå lönetaket är det därför klokt att fundera över vem inom familjen som ska uppfylla lönekravet. Det kan exempelvis väljas med tanke på möjligheten att få rätt till högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen eller störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst. Öka den kontanta årslönen utan kostnad betala för förmåner Det är bara kontanta årslöner som får tas med när man beräknar lönekravet och i själva lönesumman. Värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis en bilförmån, får inte räknas in i den kontanta årslönen. Den som ändå vill få med värdet av skattepliktiga förmåner i den årslön som ska vara underlag för lönekravet och i lönesumman, kan dock lätt lösa det. Det är bara att öka den egna kontanta lönen lika mycket som förmånens värde, samtidigt som man ersätter företaget för rätten till förmånen med skattade pengar. Vid beräkning av förmånsvärdet får företaget då dra av vad förmånshavaren har betalat till företaget för förmånen. Omläggningen blir helt kostnadsneutral både för bolaget och för den enskilde och kan genomföras före årsskiftet utan problem. Exempel: Ägaren till bolaget har en kontant årslön på kr och en bilförmån värd kr. På hela summan av betalas skatt och arbetsgivaravgifter. Men enbart kr får då räknas med när man beräknar om lönekravet uppfyllts. När ägaren betalar för förmånen tar man istället ut kr i kontant årslön och betalar samtidigt in kr under året av egna skattade pengar till företaget för att få ha tjänstebilen. Den skattepliktiga förmånen för bilen blir då 0 kr. I detta fall får hela summan på kr räknas när det prövas om lönekravet har uppfyllts och får ingå i lönesumman. Kostnaden för företaget liksom inkomst i pengar efter skatt för ägaren blir exakt densamma i båda fallen. 6

7 Avveckla inte fåmansbolaget som pensionär Det blir bara mer och mer intressant att behålla det egna fåmansbolaget om det finns lite kapital i bolaget, när man bestämt sig för att pensionera sig helt. Då kan man plocka ut kapitalet efterhand med lägsta möjliga skattebelastning. För den som redan fyllt 65 blir detta extra intressant när regeringens skatteförslag för 2007 slår igenom: Du kan under 2007 genom det nya jobbavdraget ta ut kr i lön med 8-15 % i inkomstskatt, om du inte har andra arbetsinkomster och inte ska betala statlig inkomstskatt. Är du född blir bolagets arbetsgivaravgift för lönen enbart en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Och den avgiften återbetalas normalt till dig genom lite bättre pension. För övriga pensionärer blir det löneskatt på 24,26 %. Inkomstskatt + avgifter på ett löneuttag av kr innebär att du får behålla mellan 64 och 83 % av bolagets totala kostnad för löneuttaget. Utdelning kan göras under 2007 med ett schablonbelopp på kr till 20 procentig kapitalskatt om aktierna är kvalificerade (42,4 om man räknar in bolagsskatten). Är dina aktier inte kvalificerade kan du göra utdelning med vilket belopp som helst till 25 % i kapitalskatt (46,0 om man räknar in bolagsskatten). Spara i det egna aktiebolaget I många år har vi återkommande pekat på fördelarna för egna företagare med att undvika dyra pensionsförsäkringar etc och istället bygga upp ett sparkapital direkt i det egna företaget, för att använda som förstärkning av den vanliga pensionen. Den som följt vårt råd är förstås mycket nöjd idag, när det går att utnyttja alla relativt lågt beskattade uttagsmöjligheter enligt ovan. Då visar det sig hur värdefullt det varit att inte låsa in stora belopp i bundet pensionssparande och kanske inte ha kvar något kapital i bolaget för att utnyttja de nya möjligheterna. Direktpension utan försäkring ett smart val Men det är inte för sent att byta strategi och avstå från allt bundet pensionssparande om man har en bit kvar till pensioneringen. För många kan det då vara bäst att bokföra det sparade kapitalet som en direktpension. Då undgår man enligt skatterättsnämnden förmögenhetsskatt och säkrar kapitalet för egen del, även om bolaget skulle hamna på obestånd. Men blanda inte in någon försäkring i direktpensionen, det ger bara onödiga avgifter och oönskad inlåsning av kapitalet. Om direktpensionen läggs upp på rätt sätt har man alltid möjlighet att välja hur uttaget av kapitalet från bolaget ska göras, dvs om det exempelvis ska tas ut som lön, utdelning eller pension. (Kolla på Där finns en bra lösning för direktpension). Den som inte behöver undvika förmögenhetsskatt och inte behöver något riskskydd mot obestånd i bolaget, behöver inte ens krångla med att bokföra de upparbetade vinsterna i bolaget som en direktpension. Bygg bara upp kapital i bolaget, så enkelt är det. Sätt av till periodiseringsfonder inför pensioneringen Försök att i god tid inför en nedtrappning helst under sex år även samla på bolaget kapital i obeskattade periodiseringsfonder. Det är en stor fördel att ha periodiseringsfonder kvar i bolaget då man pensionerar sig, eftersom man då har större möjligheter att göra avdrag för framtida löneuttag till låg skatt mot en obeskattad vinst i form av återförd periodiseringsfond. 7

8 Under själva spartiden är det för övrigt normalt inte nödvändigt att driva det egna företaget som ett aktiebolag. Även den som via expansionsfond och periodiseringsfond har sparat ihop ett kapital i ett handelsbolag eller enskild firma, kan i regel utnyttja de nya möjligheterna med lågt beskattade uttag från ett aktiebolag. När det börjar bli dags att göra uttagen kan man att ombilda till aktiebolag, vilket i regel innebär att både expansionsfond och periodiseringsfonder kan flyttas över till aktiebolaget. Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital För dig som har kapitalinkomster, kapitalunderskott och förmögenhetsskatt finns som vanligt en hel del att planera med inför årsskiftet. Reglerna har i princip inte ändrats inför deklarationen Den nya regeringens förslag till ändrad förmögenhetsskatt träder i kraft först i deklarationen För småhus ska förmögenheten i 2007 års deklaration beräknas på det gamla taxeringsvärdet plus en tredjedel av höjningen för nytt taxeringsvärde. Lindringen för tomtvärdet vid beräkning av fastighetsskatten i den deklarationen gäller inte förmögenhetsskatten. Köp aktier på smålistorna För den som har förmögenhetsskatt finns det nu anledning att se över aktieportföljen inför årsskiftet. Alla börsnoterade aktier och alla aktiefonder förmögenhetsbeskattas med 80 procent. I princip gäller det alla aktier som legat på den A-lista som tagits bort när Stockholmsbörsen under året slagits ihop med börserna i Danmark och Finland. De flesta aktier som legat på den nu avskaffade O-listan är fria från förmögenhetsskatt (dock inte Axfood, Bilia, Fabege, Geveko, Consilium, H&M, Kaupting Bank, Latour, Lundbergs, Lundin Mining Corp., Midway, Millicom International Cellular S.A, NCC, Ratos, Transatlantic, Vostok Nafta och Öresund). I programmets Aktiehanterare framgår vilka aktier på de nya listorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap som är förmögenhetsskattefri. Aktierna på smålistor som NGM, Aktietorget och First North är fria från förmögenhetsskatt. Frihet från förmögenhetsskatt gäller också Nasdaqbörsen, dock inte Ericsson och andra svenska aktier som ligger där. Men var försiktig med att köpa sådana aktier enbart av skatteskäl. Om du köper nu och säljer efter nyår via en nätmäklare försvinner ca 0,3 procent i courtage. Om du tar pengar från ett bankkonto för att köpa sådana aktier blir din vinst därmed 1,2 procent om kursen är densamma när du köper som när du säljer blir skattevinsten alltså kr vid en affär på kr. Bedöm själv om du tycker att den vinstmöjligheten är värd risken. Det finns ju stor risk att kursen sjunker efter nyår, när skatteeffekten inte längre driver upp kursen. Ju närmare årsskiftet du väntar med sådana affärer, desto större är risken för sådana skattedrivna kursfall. Placera i en kapitalpension Ett sätt att slippa förmögenhetsskatt för alla aktier och fonder är att lägga en del av portföljen i en kapitalpension. Om man har ett kapital av aktier och fonder som ska flyttas måste ju först dessa värdepapper säljas och då beskattas med 30 procentig kapitalvinstskatt. Enda skatten i kapitalpensionen är sedan en avkastningsskatt som tas av kapitalet vid varje årsskifte, nu ca 0,5 procent. Det går att sätta ett obegränsat kapital i kapitalpension. Uttaget får göras efter 55 års ålder under minst en femårsperiod och beloppet som tas ut får inte minska år för år. Pengarna kan inte mätas ut. Endast make, sambo eller barn får sättas in som förmånstagare. 8

9 Kolla noga bland olika aktörer så att du får lägsta möjliga avgifter för köp och förvaltning och förvissa dig om att inga andra begränsningar finns när du vill börja ta ut pengarna, än de som nämnts ovan. Notera att en ny dom från regeringsrätten leder till att du inte slipper förmögenhetsskatt om du utnyttjar flytträtten som kan finnas i en kapitalpension. Höj avdragseffekten Om vinsterna på de aktier eller aktiefonder som du sålt under året är större än förlusterna på årets aktieaffärer blir det en skattesänkning på 30 procent av förlusterna. Sådan full kvittning blir det också vid vinst eller förlust på marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, konvertibler, aktieindexobligationer, aktieoptioner, aktieterminer samt räntefonder med papper i utländsk valuta. Även för kvalificerade aktier blir det full kvittning. Om förlusterna är större än vinsterna blir det oftast 21 procent (0,3 x 0,7 = 0,21), kr i skattesänkning vid en förlust på kr i stället för kr. Vid riktigt stora förluster kan det dock bli 14,7 procent när avdragsbegränsningen slår in och ingen skattesänkning alls för en del av förlusten om inkomsten är låg. Den del av ett kapitalunderskott som ligger över kr reduceras nämligen med 70 procent (0,3 x 0,7 x 0,7 = 0,147). Nu mot slutet av årets gäller det därför att se över sin aktieportfölj och eventuellt sälja för att vid årsskiftet inte ha större totala förluster än vinster. Ta då hjälp av portföljanalysen i programmets Aktiehanterare. Det går att sälja ena dagen och köpa tillbaka dem nästa dag. Problemet är att det då blir dubbla courtageavgifter. För att slippa det kan du sälja till någon i familjen och själv skriva en avräkningsnota ungefär som banken gör. Om du har stora förluster så dela upp försäljningen på flera år, så att du varje år kommer under gränsen för avdragsbegränsning. Ta fram gamla uppskov Om du endast har aktieförluster och inga vinstaktier som du vill sälja, kan du plocka fram dina gamla uppskovsbelopp på uppskjutna kapitalvinster. Sådana har du fått om du på blankett K4B deklarerade aktiebyten med t ex Astra, ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield. Dessa uppskjutna vinster kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astra Zeneca. Vid en aktieförlust på kr sänks skatten med ytterligare kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. 9

10 Dra ned stora kapitalunderskott Den som gjort stora aktieförluster eller har stora låneräntor kan få ett kapitalunderskott som ligger över gränsen för avdragsbegränsning, kr. För den del som överstiger denna gräns blir avdragseffekten sämre - normalt 21 och inte 30 procents skattesänkning för det som ligger över kr. Försök att undvika denna avdragsbegränsning. Ett sätt är att försöka skaffa sig kapitalinkomster, genom att nu före årsskiftet t ex sälja aktier och fonder som gått med vinst. Ett annat sätt är att försöka göra omfördelningar inom familjen. Om mannen har kr i kapitalunderskott och hustrun har betydligt mindre finns det två möjligheter: Försök se till så att hustrun tar upp en del av låneräntorna. Fördela dem hur ni vill om ni har gemensamt betalningsansvar för lånen. Låt mannen ta en del av hustruns ränteinkomster. Det kan man göra om det finns gemensamma sparkonton. Om mannen på det sättet ökar sina ränteinkomster med kr och hustrun sitt ränteavdrag lika mycket sänks skatten med kr. Dra av räntan tidigare Låneränta som avser januari nästa år är avdragsgill redan för detta inkomstår, alltså i nästa års deklaration. Förutsättningen är att den räntan betalas före årsskiftet. Gör en sådan extrabetalning redan i december i år om du vill dra av en del av den framtida låneräntan ett år tidigare än normalt, men se upp så du inte passerar gränsen för avdragsbegränsning enligt rådet ovan. Lex Uggla avskaffas men först från 2007 I dagarna har regeringen aviserat att man tänker avskaffa Lex Uggla, dvs. de regler som innebär att företagare tvingas ta upp företagets tillgångar i sin privata deklaration över förmögenhet. Men i skrivande stund verkar det som regeländringen kommer att gälla först från och med inkomståret Att det inte går att avskaffa lex Uggla redan för inkomståret 2006 skyller regeringen på lagstiftningsproblem. Krav finns dock på att regeländringen ska gälla retroaktivt, även om beslutet inte kan tas förrän nästa år. I kommande nyhetsbrev lovar vi att följa upp utvecklingen. Minska förmögenhetsskatten med egen skattebetalning före årsskiftet Redan nu kan du i programmet beräkna exakt hur stor egen skattebetalning som krävs för att undvika restskatt för inkomståret Enklast är då att använda programdelen Skatteplanering och till den låta överföra skattepliktiga inkomster och avdrag som har beräknats i Aktiehanterare och eventuella kalkyler. Men också deklarationsdelen kan användas, även om de officiella blanketter från Skatteverket för taxeringen 2007 inte är klara ännu. Deklarationsblanketterna i programmet är förberedda så att allt som nu skrivs in kan överföras till de officiella blanketterna som finns med i nästa version av programmet. Betalning före årsskiftet minskar förmögenhetsskatten Den som förväntar sig kvarskatt och ska betala förmögenhetsskatt för inkomståret 2006 kan minska förmögenhetsskatten genom en egen skattebetalning före årsskiftet. Skatteverket anser att en egen inbetalning på skattekontot inte ska räknas som en tillgång, så länge insättningen motsvaras av en kommande kvarskatt. 10

11 Skatteverket anser dessutom att det krävs att den egna skattebetalningen inte tas ut igen av inbetalaren efter årsskiftet, utan står kvar på skattekontot till dess den slutliga skatten för år 2006 har debiterats på kontot. Annars kommer inbetalningen att räknas med i den skattepliktiga förmögenheten. Exempel: Beskattningsbar förmögenhet är kr och kvarskatten för år 2006 kommer att bli kr. En egen skatteinbetalning före årsskiftet med kr minskar då förmögenhetsskatten med kr. Dessutom ges en skattefri intäktsränta räknat på hela fyllnadsbetalningen på kr från inbetalningsdagen och fram till 12 februari samt intäktsränta räknat på kr från 12 februari till 3 maj. Kräv skattepengar tillbaka nu Om du räknar med att få mycket pengar tillbaka på skatten, kanske efter stora aktieförluster, har du chans att få de pengarna redan om några veckor. Men då gäller det att före årsskiftet ansöka hos Skatteverket om en förtida återbetalning. Det enda kravet är att den väntade skatteåterbäringen ska förväntas bli minst 0,2 prisbasbelopp, alltså minst ca kr. Du måste också lämna fullständiga uppgifter om allt. Det gör du enkelt genom att göra klar deklarationen för 2006 i skatteprogrammet redan nu och sedan bifoga en utskrift av deklaration till din begäran om återbetalning. Stå på dig om Skatteverket ställer sig frågande till din begäran och påpeka att reglerna är mer generösa om ansökan görs före årsskiftet. Aktuella regler inför julen 400 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva värd 400 kr inklusive moms. Lägg märke till att värdet är ett så kallat gränsbelopp. Det betyder att om en julgåva till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 400 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids gränsbeloppet måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julgåvor till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren. Julgåvor till kunder Utgifter för julgåvor till kunder och andra affärskontakter är i regel inte avdragsgilla. Om en gåva överlämnas i samband med representation som har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget får dock avdrag göras med ett skäligt belopp. Med omedelbart samband menas exempelvis situationer då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Enligt Skatteverkets rekommendationer är skäligt avdragsbelopp för en representationsgåva 180 kr + moms per person. En gåva till kunder och andra affärskontakter kan också bestå av en reklamgåva och skall då vara ett led i företagets marknadsföring. En reklamgåva brukar antingen komma från företagets eget sortiment eller förses med företagets logotype etc. Man brukar anse att reklamgåvor till ett värde av kr får dras av. Julbord för personalen När personalen bjuds på julbord räknas det som personalfest och är då intern representation. Avdrag för förtäring på personalfest får göras med 90 kr + moms per deltagare, dock för högst två personalfester om året. 11

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag 2 Studera programmets uttagsanalys 2 Räkna på lönekravet före nyår 2 Två sätt att

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.1 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Planera nu för nästa års deklaration 2 Gör extra skatteinbetalning 2 Kräv skattepengar tillbaka nu 2 Planera före årsskiftet

Läs mer

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Ta inkomsten på rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs

Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Skattenyheter från Visma Spcs Visma Skatt och Visma Skatt Proffs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Aktuella regler inför julen... 2 450 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda...

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit

Nyhetsbrev. Visma Enskild Firma. Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går. Ny lag ger längre skattekredit Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Byt till årsvis momsredovisning från 2013 om det går Från år 2013 är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Nyhetsbrev. Visma Eget Aktiebolag. Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Eget Aktiebolag Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Utnyttja tantiem i år och tjäna på sänkt bolagsskatt Sätt av till tantiem i årsredovisningen för 2012 i ditt aktiebolag. Det är mycket fördelaktig

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler

Visma Skatt. Skriv skatteexpert på visitkortet. företagarens skatterådgivare. Skatteplanering med råd, analyser och kalkyler Visma Skatt. Pris från 1.790:- (frakt och moms tillkommer). Skriv skatteexpert på visitkortet. Visma Skatt företagarens skatterådgivare Visma Skatt är ett suveränt hjälpmedel för den som är egen företagare

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen

Visma Skatt Proffs. Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. företagarens skatterådgivare. Komplett verktyg för proffsen Visma Skatt Proffs. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Proffsens verktyg för deklaration och skatteplanering. Visma Skatt Proffs företagarens skatterådgivare Visma Skatt Proffs är det mest

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Skatt. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Skatt Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Skatt För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Nyheter i Norstedts Skatt 2011.1/A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt! I version 2011.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011. Beräkningar i moduler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare!

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Varje år behöver du som har ett aktiebolag korrekt information om löneuttag. Skattereglerna ändras varje år. Ibland är ändringen bara en justering av inkomstbasbelopp

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Ingår kapitalpensionen i dödsboet?

Ingår kapitalpensionen i dödsboet? Vilken riskprofil är lämplig i fondportföljen? Jag undrar vilken riskprofil man bör ha i fondportföljen för kapitalpension inför uttag i försäkringen och då utbetalning ska ske i 15 20 år? JAN-ERIK Det

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer