Nyhetsbrev från Visma Spcs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev från Visma Spcs"

Transkript

1 Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek 2 Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls 2 Lägre jobbavdrag för inkomster över kr 3 Maximalt jobbavdrag ca kr 3 Löneskatten slopas för personer födda Löneskatten kvar för pensionärer födda 1937 och tidigare 3 Löneskatten tas bort 2007 även vid tidig hel ålderspension 3 Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag 4 Missa inte skattefri kapitalinkomst via jobbavdraget 4 Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag 5 Studera programmets uttagsanalys 5 Räkna på lönekravet före nyår 5 Avveckla inte fåmansbolaget som pensionär 7 Spara i det egna aktiebolaget 7 Direktpension utan försäkring ett smart val 7 Sätt av till periodiseringsfonder inför pensioneringen 7 Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital 8 Köp aktier på smålistorna 8 Placera i en kapitalpension 8 Höj avdragseffekten 9 Ta fram gamla uppskov 9 Dra ned stora kapitalunderskott 10 Dra av räntan tidigare 10 Lex Uggla avskaffas men först från Minska förmögenhetsskatten med egen skattebetalning före årsskiftet 10 Betalning före årsskiftet minskar förmögenhetsskatten 10 Kräv skattepengar tillbaka nu 11 Aktuella regler inför julen kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda 11 Julgåvor till kunder 11 Julbord för personalen 11 Julbord för kunder 12 Skatteförändringar år Ett nytt jobbavdrag 12 Skattereduktion för a-kassa och fackavgifter tas bort 12 Höjd gräns för reseavdrag och övriga avdrag 12 Halverad förmögenhetsskatt (ej på fastigheter) 12 Nya 3-12-regler 12 Skatteförändringar 2007 i sammandrag 13 Tips och råd 13

2 Lönsamma extraknäck för pensionärer En grupp som blir extra gynnad av alliansens nya jobbavdrag blir pensionärer, och särskilt de som är födda Tjäna kr med låg skatt För att maximalt utnyttja möjligheten till jobbavdrag och lågt beskattad arbetsinkomst under 2007, måste en pensionär nästa år tjäna kr på aktiv näringsverksamhet och/ eller anställning. Då blir det bara 8-15 procent i genomsnittsskatt på den inkomsten. Ett krav är dock att den totala årsinkomsten av tjänst (arbetsinkomster, pension etc) under 2007 inte är större än kr. På tjänsteinkomster över den gränsen blir det annars även en statlig skatt med procent av arbetsinkomsten. Jobbavdraget är en skattereduktion Rent skattetekniskt är jobbavdraget inte något traditionellt avdrag som sänker den beskattningsbara inkomsten. Här är det istället fråga om en skattereduktion som bara kan räknas av från den kommunala skatt som beräknas på vanligt sätt. Den som inte har någon kommunal skatt att reducera, får alltså inget jobbavdrag i något läge. Men det kan bara inträffa i rena undantagsfall, företrädesvis för den som har låg pension och mycket stor fastighetsskatt som därför ska ge skattereduktion. I skatteprogrammet varnas alltid för sådana situationer i ett av skatteplaneringens råd för inkomståret Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek Att genomsnittsskatten på en arbetsinkomst av kr varierar mellan 8 och 15 procent beror på att skattereduktionen för arbetsinkomster bl a bestäms av hur stort grundavdraget är. Och grundavdraget varierar mycket ända upp till inkomster kring kr. Ju lägre grundavdraget är, desto större blir jobbavdraget. Genom att testa med två alternativ i skatteplaneringen för 2007 i skatteprogrammet, kan du själv se hur jobbavdraget slår när en pensionär utöver pensionen också skaffar sig arbetsinkomster. Mindre extrainkomster ger inget jobbavdrag alls Tekniken regeringen valt för att beräkna jobbavdraget innehåller en slags fälla, som kan drabba bland annat pensionärer. För det har nog inte framkommit särskilt tydligt om ens alls att en pensionär inte får något jobbavdrag alls på den första delen av 2007 års arbetsinkomster. Har man exempelvis en pensionsinkomst på kr och en arbetsinkomst på kr kommer det att beräknas full kommunalskatt på de första kr av arbetsinkomsten. På resterande kr blir det i gengäld ingen skatt alls. Detta innebär samtidigt att om pensionären i exemplet enbart har en arbetsinkomst under 2007 på kr ja då blir det inget jobbavdrag över huvud taget! Hur stor del av arbetsinkomsten som belastas med full skatt beror på hur stor pensionsinkomsten är. Den påverkar i sin tur nämligen storleken på grundavdraget. Först när arbetsinkomsten är lika stor som grundavdraget blir resten av arbetsinkomsten upp till kr skattefri. Den här effekten kan du också studera i programmet genom att testa med lite olika arbetsinkomster i skatteplaneringen för 2007 och se hur det slår i skatteuträkningen. 2

3 Lägre jobbavdrag för inkomster över kr Även på arbetsinkomster över kr blir det ett visst jobbavdrag för pensionärer. Det består i regel av procent av kommunalskatten på arbetsinkomsterna mellan kr och upp till cirka kr. Också i detta fall är utfallet beroende på hur stor pensionsinkomsten är i det enskilda fallet, vilket i sin tur påverkar hur grundavdraget eventuellt förändras pga arbetsinkomsten. Maximalt jobbavdrag ca kr Hur stort det maximala jobbavdraget kan bli beror på den kommunalskatt man har. Ju högre skatt, desto högre avdrag. För pensionärer pendlar ett maximalt jobbavdrag normalt mellan kr och kr. Löneskatten slopas för personer födda För de som är födda blir det från 2007 inte bara jobbavdrag utan dessutom en mycket låg arbetsgivaravgift/egenavgift på arbetsinkomsterna. Avgiften blir 10,21 %, eftersom enbart ålderspensionsavgift ska betalas på inkomsten. Till och med 2006 finns det även en löneskatt på 16,16 % på arbetsinkomster för den här kategorin pensionärer, men den skatten slopas från Av kr i bruttovinst som en arbetsgivare använder till lön och ålderspensionsavgift under 2007, blir det 907 kr att betala ut i lön till en sån här pensionär. Betalar pensionären bara 8 % i genomsnittsskatt blir det 835 kr kvar av tusenlappen till pensionären. Blir pensionärens skatt 15 % i snitt är nettot istället ca 770 kr. Dessutom får de här pensionärerna nästan alltid en viss ökning av pensionen kommande år pga arbetsinkomsten. För den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma eller handelsbolag istället för verksamhet i aktiebolag, blir effekterna desamma. Löneskatten kvar för pensionärer födda 1937 och tidigare För pensionärer som är födda 1937 och tidigare blir det samma jobbavdrag och inkomstskatt på arbetsinkomster 2007, som för de yngre pensionärerna. Men arbetsgivare som betalar lön till de som är födda 1937 eller tidigare blir inte av med löneskatten. Den ska betalas med 24,26 procent av inkomsten och är en ren skatt som inte ger pensionären några förmåner. Av en bruttovinst på kr hos arbetsgivaren blir det i dessa fall ca 80 % kvar till lön för pensionären. Efter genomsnittsskatt på 8-15 % blir det därför kvar % så länge den totala årsinkomsten av tjänst hos pensionären är högst kr. Samma gäller för den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet och är född 1937 eller tidigare. Löneskatten tas bort 2007 även vid tidig hel ålderspension Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma eller handelsbolag betalar vanligtvis egenavgifter, vilket ger sociala förmåner av olika slag. Den som valt att ta ut hel ålderspension före 65 års ålder och haft pensionen hela inkomståret har istället enbart betalat ålderspensionsavgift på 10,21 % samt en löneskatt på 16,16 %. Betalningen av ålderspensionsavgiften ger då rätt till en något högre pension under följande år. Från 2007 slopas löneskatten på 16,16 % även för den här gruppen. Ändringen berör personer som är födda tidigast 1942 och senast i januari Marginaleffekten (avgifter + skatt) på en inkomstökning för den här gruppen blir därmed enbart runt ca % nästa år om man inte betalar statlig skatt på inkomsten. 3

4 För att endast ålderspensionsavgift ska tas ut på aktiv näringsinkomst under 2007 måste uttaget av hel ålderspension påbörjas senast från 1 januari Man måste ansöka hos Försäkringskassan för att få pension. För att få hel ålderspension hela 2007 måste en sådan ansökan göras snarast och allra senast i januari Exempel: Ett överskott av aktiv näringsverksamhet med kr redovisas för Den som betalar vanliga egenavgifter kommer att debiteras kr. När uttag skett av hel ålderspension hela året blir avgiften bara kr, eftersom endast ålderspensionsavgift ska betalas. Sedan hänsyn tagits till avdragseffekter i firmans deklaration blir sänkningen av skatt+avgifter ca 10 procent av inkomsten. Man mister i praktiken inga sociala rättigheter under det aktuella inkomståret på att ta ut pensionen tidigt. Den som drabbas av någon allvarligare sjukdom och blir oförmögen att arbeta under en längre tid, har alltid möjlighet att avbryta uttaget av ålderspension och istället börja ta ut sjukpenning. Då får man i gengäld betala fulla egenavgifter på näringsinkomsten som deklareras, eftersom man inte kommer att ha tagit ut hel ålderspension hela året. Fördelar och nackdelar med tidigt pensionsuttag Ju tidigare man börjar ta ut sin pension från det allmänna pensionssystemet, desto lägre blir den årliga pensionen livet ut. Det måste man alltid ta med i beräkningen när man gör ett tidigt uttag av pensionen, t ex för att slippa undan med låga sociala avgifter. I kalkylen Företagares ålderspension i programmet kan du se beräkningar på vad ett tidigt uttag av ålderspension för med sig samtidigt som du fortsätter att arbeta i företaget fram till 65-årsdagen. Där kan du ungefärligt läsa av hur många år det tar innan man i en sådan situation börjar förlora på ett tidigt uttag av pension. Beräkningarna i kalkylen är visserligen gjorda för en företagare med eget aktiebolag, men resultatet i firma/handelsbolag blir likvärdigt, även om det ofta tar ännu längre tid innan man börjar förlora på ett tidigt uttag. Missa inte skattefri kapitalinkomst via jobbavdraget När det nya jobbavdraget presenterades gavs intrycket att arbetsinkomster upp till kr alltid var skattefria för den som inte hade någon annan tjänsteinkomst, exempelvis skolungdomar. Men det stämmer inte. Den som enbart tjänar kr under 2007 kommer att få en kvarskatt på kr. Detta beror på att skatten på arbetsinkomsten inte räcker till för att åstadkomma skattereduktion både för den allmänna pensionsavgiften och för kommunalskatten på arbetsinkomsten. Och då uppstår en möjlighet till skatteplanering för den som är välinformerad, vilket man alltid blir när man matar in uppgifter om förväntade inkomster för 2007 i skatteprogrammet. Då säger nämligen ett av programmets råd ifrån att det finns outnyttjad skattereduktion och har ett antal förslag om hur detta kan utnyttjas. I det här fallet kommer programmet bl a att meddela att man under 2007 exempelvis kan sälja värdepapper eller på annat sätt skaffa sig en kapitalvinst på kr som då blir helt skattefri. Även på arbetsinkomster mellan kr och upp till ca kr blir det samma effekt, men i avtagande grad. Programmets råd ger hela tiden besked om hur stor skattereduktion som är outnyttjad. 4

5 Planera för nya löneunderlaget med kalkylen Fåmansbolag Redan ifjol blev det en del förbättringar av utdelningsreglerna för de flesta ägare av fåmansbolag. Och nu gör den nya regeringen nya förändringar av reglerna. Framför allt innebär ändringarna att ännu fler företagare kan använda lönesummeregeln vid nästa års utdelning. Missa därför inte att planera vilket löneuttag som måste göras inom familjen redan i år, för att inte gå miste om högsta möjliga utdelningsutrymme med det lägsta skatteuttaget. Studera programmets uttagsanalys Uttag av lön från företaget som ska beskattas för inkomståret 2006 måste göras innan årets slut. Goda tips ges då av skatteprogrammets Uttagsanalys i kalkylen Fåmansbolag för 2006, som du når från sidan Utdelning i kalkylen. I uttagsanalysen ges besked om den högsta lön som kan tas ut utan statlig skatt liksom om möjligheterna till förmånliga uttag av utdelning från aktiebolaget. Analysen visar också vilka uttag som måste göras för att man ska få högsta möjliga förmåner för sjukpenning, pensionsrätt etc. Räkna på lönekravet före nyår Sedan gäller det att också räkna på lönesummeregeln redan i år. Efter regeringens förbättringar i reglerna kommer väldigt många fler företagare än tidigare att kunna beräkna utdelningsutrymme i sitt fåmansbolag efter lönesummeregeln. Redan vid en årslönesumma i bolaget på drygt kr kan det löna sig att räkna på löneutrymmet. Det har vi berättat om redan i tidigare nyhetsbrev som funnits att läsa via internet under hösten. Fortfarande gäller att ägaren eller någon i ägarens familj (närståendekrets) under året har fått en kontant årslön från företaget av en viss storlek. För utdelningar som ska göras under 2007, är det lönen under år 2006 som är avgörande. Detta s k lönekrav är en stupstock, dvs om man missar lönekravet med så lite som en enda krona, förlorar man hela förmånen av lågt beskattad utdelning pga de anställdas löner. Därför är det mycket viktigt att räkna på lönekravet före årsskiftet och att räkna rätt. Lönekravet är alltid uppfyllt om den kontanta årslönen för en person inom ägarfamiljen varit minst 15 inkomstbasbelopp. Under år 2006 är denna lönegräns kr. Enligt en alternativ regel kan dock lönekravet ofta sättas betydligt lägre. Det alternativa lönekravet består av 6 inkomstbasbelopp ( kr under 2006) + 5 procent av årslönesumman i företaget. Exempel: Ägaren av ett bolag summerar i slutet av december årslönesumman till 1 miljon kr. Det ger möjlighet till en utdelning under 2007 pga de anställdas löner på ca kr med totalt ca 43 % i skatt. Lönekravet på den årslönesumman är (0,05 x 1 milj) = kr. Den bäst betalda i familjen har dittills fått ut kr. Därför måste den personen före nyår få en extra lön på kr för att lönekravet skall uppfyllas. Notera att löneökningen i det här fallet måste vara något större än differensen mellan kr och kr. Det beror på att det extra löneuttaget även ökar årslönesumman i företaget, varav 5 % ingår i lönekravet. Som synes är det lätt hänt att man räknar fel på vad som krävs för att uppfylla lönekravet. Använd därför det kompletta stöd för den här typen av beräkningar som finns på sidan för löneunderlag i kalkylen Fåmansbolag för år 2007 i skatteprogrammet. 5

6 Välj rätt person i familjen som ska ha den höga lönen Det lönekrav som måste uppfyllas för att lönebaserad utdelning ska få göras under 2007 behöver som nämnts bara uppfyllas av en enda person inom familjen (närståendekretsen). Den som uppfyller lönekravet behöver inte vara delägare. Det finns heller inget som hindrar att det från år till år är olika personer inom närståendekretsen som är den som uppfyller lönekravet. Om ingen i familjen vanligtvis brukar ha en så hög årslön som nu kommer att krävas för att uppnå lönetaket är det därför klokt att fundera över vem inom familjen som ska uppfylla lönekravet. Det kan exempelvis väljas med tanke på möjligheten att få rätt till högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen eller störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst. Öka den kontanta årslönen utan kostnad betala för förmåner Det är bara kontanta årslöner som får tas med när man beräknar lönekravet och i själva lönesumman. Värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis en bilförmån, får inte räknas in i den kontanta årslönen. Den som ändå vill få med värdet av skattepliktiga förmåner i den årslön som ska vara underlag för lönekravet och i lönesumman, kan dock lätt lösa det. Det är bara att öka den egna kontanta lönen lika mycket som förmånens värde, samtidigt som man ersätter företaget för rätten till förmånen med skattade pengar. Vid beräkning av förmånsvärdet får företaget då dra av vad förmånshavaren har betalat till företaget för förmånen. Omläggningen blir helt kostnadsneutral både för bolaget och för den enskilde och kan genomföras före årsskiftet utan problem. Exempel: Ägaren till bolaget har en kontant årslön på kr och en bilförmån värd kr. På hela summan av betalas skatt och arbetsgivaravgifter. Men enbart kr får då räknas med när man beräknar om lönekravet uppfyllts. När ägaren betalar för förmånen tar man istället ut kr i kontant årslön och betalar samtidigt in kr under året av egna skattade pengar till företaget för att få ha tjänstebilen. Den skattepliktiga förmånen för bilen blir då 0 kr. I detta fall får hela summan på kr räknas när det prövas om lönekravet har uppfyllts och får ingå i lönesumman. Kostnaden för företaget liksom inkomst i pengar efter skatt för ägaren blir exakt densamma i båda fallen. 6

7 Avveckla inte fåmansbolaget som pensionär Det blir bara mer och mer intressant att behålla det egna fåmansbolaget om det finns lite kapital i bolaget, när man bestämt sig för att pensionera sig helt. Då kan man plocka ut kapitalet efterhand med lägsta möjliga skattebelastning. För den som redan fyllt 65 blir detta extra intressant när regeringens skatteförslag för 2007 slår igenom: Du kan under 2007 genom det nya jobbavdraget ta ut kr i lön med 8-15 % i inkomstskatt, om du inte har andra arbetsinkomster och inte ska betala statlig inkomstskatt. Är du född blir bolagets arbetsgivaravgift för lönen enbart en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Och den avgiften återbetalas normalt till dig genom lite bättre pension. För övriga pensionärer blir det löneskatt på 24,26 %. Inkomstskatt + avgifter på ett löneuttag av kr innebär att du får behålla mellan 64 och 83 % av bolagets totala kostnad för löneuttaget. Utdelning kan göras under 2007 med ett schablonbelopp på kr till 20 procentig kapitalskatt om aktierna är kvalificerade (42,4 om man räknar in bolagsskatten). Är dina aktier inte kvalificerade kan du göra utdelning med vilket belopp som helst till 25 % i kapitalskatt (46,0 om man räknar in bolagsskatten). Spara i det egna aktiebolaget I många år har vi återkommande pekat på fördelarna för egna företagare med att undvika dyra pensionsförsäkringar etc och istället bygga upp ett sparkapital direkt i det egna företaget, för att använda som förstärkning av den vanliga pensionen. Den som följt vårt råd är förstås mycket nöjd idag, när det går att utnyttja alla relativt lågt beskattade uttagsmöjligheter enligt ovan. Då visar det sig hur värdefullt det varit att inte låsa in stora belopp i bundet pensionssparande och kanske inte ha kvar något kapital i bolaget för att utnyttja de nya möjligheterna. Direktpension utan försäkring ett smart val Men det är inte för sent att byta strategi och avstå från allt bundet pensionssparande om man har en bit kvar till pensioneringen. För många kan det då vara bäst att bokföra det sparade kapitalet som en direktpension. Då undgår man enligt skatterättsnämnden förmögenhetsskatt och säkrar kapitalet för egen del, även om bolaget skulle hamna på obestånd. Men blanda inte in någon försäkring i direktpensionen, det ger bara onödiga avgifter och oönskad inlåsning av kapitalet. Om direktpensionen läggs upp på rätt sätt har man alltid möjlighet att välja hur uttaget av kapitalet från bolaget ska göras, dvs om det exempelvis ska tas ut som lön, utdelning eller pension. (Kolla på Där finns en bra lösning för direktpension). Den som inte behöver undvika förmögenhetsskatt och inte behöver något riskskydd mot obestånd i bolaget, behöver inte ens krångla med att bokföra de upparbetade vinsterna i bolaget som en direktpension. Bygg bara upp kapital i bolaget, så enkelt är det. Sätt av till periodiseringsfonder inför pensioneringen Försök att i god tid inför en nedtrappning helst under sex år även samla på bolaget kapital i obeskattade periodiseringsfonder. Det är en stor fördel att ha periodiseringsfonder kvar i bolaget då man pensionerar sig, eftersom man då har större möjligheter att göra avdrag för framtida löneuttag till låg skatt mot en obeskattad vinst i form av återförd periodiseringsfond. 7

8 Under själva spartiden är det för övrigt normalt inte nödvändigt att driva det egna företaget som ett aktiebolag. Även den som via expansionsfond och periodiseringsfond har sparat ihop ett kapital i ett handelsbolag eller enskild firma, kan i regel utnyttja de nya möjligheterna med lågt beskattade uttag från ett aktiebolag. När det börjar bli dags att göra uttagen kan man att ombilda till aktiebolag, vilket i regel innebär att både expansionsfond och periodiseringsfonder kan flyttas över till aktiebolaget. Att tänka på när du har inkomster/underskott i kapital För dig som har kapitalinkomster, kapitalunderskott och förmögenhetsskatt finns som vanligt en hel del att planera med inför årsskiftet. Reglerna har i princip inte ändrats inför deklarationen Den nya regeringens förslag till ändrad förmögenhetsskatt träder i kraft först i deklarationen För småhus ska förmögenheten i 2007 års deklaration beräknas på det gamla taxeringsvärdet plus en tredjedel av höjningen för nytt taxeringsvärde. Lindringen för tomtvärdet vid beräkning av fastighetsskatten i den deklarationen gäller inte förmögenhetsskatten. Köp aktier på smålistorna För den som har förmögenhetsskatt finns det nu anledning att se över aktieportföljen inför årsskiftet. Alla börsnoterade aktier och alla aktiefonder förmögenhetsbeskattas med 80 procent. I princip gäller det alla aktier som legat på den A-lista som tagits bort när Stockholmsbörsen under året slagits ihop med börserna i Danmark och Finland. De flesta aktier som legat på den nu avskaffade O-listan är fria från förmögenhetsskatt (dock inte Axfood, Bilia, Fabege, Geveko, Consilium, H&M, Kaupting Bank, Latour, Lundbergs, Lundin Mining Corp., Midway, Millicom International Cellular S.A, NCC, Ratos, Transatlantic, Vostok Nafta och Öresund). I programmets Aktiehanterare framgår vilka aktier på de nya listorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap som är förmögenhetsskattefri. Aktierna på smålistor som NGM, Aktietorget och First North är fria från förmögenhetsskatt. Frihet från förmögenhetsskatt gäller också Nasdaqbörsen, dock inte Ericsson och andra svenska aktier som ligger där. Men var försiktig med att köpa sådana aktier enbart av skatteskäl. Om du köper nu och säljer efter nyår via en nätmäklare försvinner ca 0,3 procent i courtage. Om du tar pengar från ett bankkonto för att köpa sådana aktier blir din vinst därmed 1,2 procent om kursen är densamma när du köper som när du säljer blir skattevinsten alltså kr vid en affär på kr. Bedöm själv om du tycker att den vinstmöjligheten är värd risken. Det finns ju stor risk att kursen sjunker efter nyår, när skatteeffekten inte längre driver upp kursen. Ju närmare årsskiftet du väntar med sådana affärer, desto större är risken för sådana skattedrivna kursfall. Placera i en kapitalpension Ett sätt att slippa förmögenhetsskatt för alla aktier och fonder är att lägga en del av portföljen i en kapitalpension. Om man har ett kapital av aktier och fonder som ska flyttas måste ju först dessa värdepapper säljas och då beskattas med 30 procentig kapitalvinstskatt. Enda skatten i kapitalpensionen är sedan en avkastningsskatt som tas av kapitalet vid varje årsskifte, nu ca 0,5 procent. Det går att sätta ett obegränsat kapital i kapitalpension. Uttaget får göras efter 55 års ålder under minst en femårsperiod och beloppet som tas ut får inte minska år för år. Pengarna kan inte mätas ut. Endast make, sambo eller barn får sättas in som förmånstagare. 8

9 Kolla noga bland olika aktörer så att du får lägsta möjliga avgifter för köp och förvaltning och förvissa dig om att inga andra begränsningar finns när du vill börja ta ut pengarna, än de som nämnts ovan. Notera att en ny dom från regeringsrätten leder till att du inte slipper förmögenhetsskatt om du utnyttjar flytträtten som kan finnas i en kapitalpension. Höj avdragseffekten Om vinsterna på de aktier eller aktiefonder som du sålt under året är större än förlusterna på årets aktieaffärer blir det en skattesänkning på 30 procent av förlusterna. Sådan full kvittning blir det också vid vinst eller förlust på marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, konvertibler, aktieindexobligationer, aktieoptioner, aktieterminer samt räntefonder med papper i utländsk valuta. Även för kvalificerade aktier blir det full kvittning. Om förlusterna är större än vinsterna blir det oftast 21 procent (0,3 x 0,7 = 0,21), kr i skattesänkning vid en förlust på kr i stället för kr. Vid riktigt stora förluster kan det dock bli 14,7 procent när avdragsbegränsningen slår in och ingen skattesänkning alls för en del av förlusten om inkomsten är låg. Den del av ett kapitalunderskott som ligger över kr reduceras nämligen med 70 procent (0,3 x 0,7 x 0,7 = 0,147). Nu mot slutet av årets gäller det därför att se över sin aktieportfölj och eventuellt sälja för att vid årsskiftet inte ha större totala förluster än vinster. Ta då hjälp av portföljanalysen i programmets Aktiehanterare. Det går att sälja ena dagen och köpa tillbaka dem nästa dag. Problemet är att det då blir dubbla courtageavgifter. För att slippa det kan du sälja till någon i familjen och själv skriva en avräkningsnota ungefär som banken gör. Om du har stora förluster så dela upp försäljningen på flera år, så att du varje år kommer under gränsen för avdragsbegränsning. Ta fram gamla uppskov Om du endast har aktieförluster och inga vinstaktier som du vill sälja, kan du plocka fram dina gamla uppskovsbelopp på uppskjutna kapitalvinster. Sådana har du fått om du på blankett K4B deklarerade aktiebyten med t ex Astra, ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield. Dessa uppskjutna vinster kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astra Zeneca. Vid en aktieförlust på kr sänks skatten med ytterligare kr vid en sådan här kvittning, jämfört med att deklarera förlusten utan någon kvittning. 9

10 Dra ned stora kapitalunderskott Den som gjort stora aktieförluster eller har stora låneräntor kan få ett kapitalunderskott som ligger över gränsen för avdragsbegränsning, kr. För den del som överstiger denna gräns blir avdragseffekten sämre - normalt 21 och inte 30 procents skattesänkning för det som ligger över kr. Försök att undvika denna avdragsbegränsning. Ett sätt är att försöka skaffa sig kapitalinkomster, genom att nu före årsskiftet t ex sälja aktier och fonder som gått med vinst. Ett annat sätt är att försöka göra omfördelningar inom familjen. Om mannen har kr i kapitalunderskott och hustrun har betydligt mindre finns det två möjligheter: Försök se till så att hustrun tar upp en del av låneräntorna. Fördela dem hur ni vill om ni har gemensamt betalningsansvar för lånen. Låt mannen ta en del av hustruns ränteinkomster. Det kan man göra om det finns gemensamma sparkonton. Om mannen på det sättet ökar sina ränteinkomster med kr och hustrun sitt ränteavdrag lika mycket sänks skatten med kr. Dra av räntan tidigare Låneränta som avser januari nästa år är avdragsgill redan för detta inkomstår, alltså i nästa års deklaration. Förutsättningen är att den räntan betalas före årsskiftet. Gör en sådan extrabetalning redan i december i år om du vill dra av en del av den framtida låneräntan ett år tidigare än normalt, men se upp så du inte passerar gränsen för avdragsbegränsning enligt rådet ovan. Lex Uggla avskaffas men först från 2007 I dagarna har regeringen aviserat att man tänker avskaffa Lex Uggla, dvs. de regler som innebär att företagare tvingas ta upp företagets tillgångar i sin privata deklaration över förmögenhet. Men i skrivande stund verkar det som regeländringen kommer att gälla först från och med inkomståret Att det inte går att avskaffa lex Uggla redan för inkomståret 2006 skyller regeringen på lagstiftningsproblem. Krav finns dock på att regeländringen ska gälla retroaktivt, även om beslutet inte kan tas förrän nästa år. I kommande nyhetsbrev lovar vi att följa upp utvecklingen. Minska förmögenhetsskatten med egen skattebetalning före årsskiftet Redan nu kan du i programmet beräkna exakt hur stor egen skattebetalning som krävs för att undvika restskatt för inkomståret Enklast är då att använda programdelen Skatteplanering och till den låta överföra skattepliktiga inkomster och avdrag som har beräknats i Aktiehanterare och eventuella kalkyler. Men också deklarationsdelen kan användas, även om de officiella blanketter från Skatteverket för taxeringen 2007 inte är klara ännu. Deklarationsblanketterna i programmet är förberedda så att allt som nu skrivs in kan överföras till de officiella blanketterna som finns med i nästa version av programmet. Betalning före årsskiftet minskar förmögenhetsskatten Den som förväntar sig kvarskatt och ska betala förmögenhetsskatt för inkomståret 2006 kan minska förmögenhetsskatten genom en egen skattebetalning före årsskiftet. Skatteverket anser att en egen inbetalning på skattekontot inte ska räknas som en tillgång, så länge insättningen motsvaras av en kommande kvarskatt. 10

11 Skatteverket anser dessutom att det krävs att den egna skattebetalningen inte tas ut igen av inbetalaren efter årsskiftet, utan står kvar på skattekontot till dess den slutliga skatten för år 2006 har debiterats på kontot. Annars kommer inbetalningen att räknas med i den skattepliktiga förmögenheten. Exempel: Beskattningsbar förmögenhet är kr och kvarskatten för år 2006 kommer att bli kr. En egen skatteinbetalning före årsskiftet med kr minskar då förmögenhetsskatten med kr. Dessutom ges en skattefri intäktsränta räknat på hela fyllnadsbetalningen på kr från inbetalningsdagen och fram till 12 februari samt intäktsränta räknat på kr från 12 februari till 3 maj. Kräv skattepengar tillbaka nu Om du räknar med att få mycket pengar tillbaka på skatten, kanske efter stora aktieförluster, har du chans att få de pengarna redan om några veckor. Men då gäller det att före årsskiftet ansöka hos Skatteverket om en förtida återbetalning. Det enda kravet är att den väntade skatteåterbäringen ska förväntas bli minst 0,2 prisbasbelopp, alltså minst ca kr. Du måste också lämna fullständiga uppgifter om allt. Det gör du enkelt genom att göra klar deklarationen för 2006 i skatteprogrammet redan nu och sedan bifoga en utskrift av deklaration till din begäran om återbetalning. Stå på dig om Skatteverket ställer sig frågande till din begäran och påpeka att reglerna är mer generösa om ansökan görs före årsskiftet. Aktuella regler inför julen 400 kr gränsbelopp för skattefri julgåva till anställda Arbetsgivare får ge sina anställda en skattefri julgåva värd 400 kr inklusive moms. Lägg märke till att värdet är ett så kallat gränsbelopp. Det betyder att om en julgåva till anställda har ett marknadsvärde som är högre än 400 kr är hela gåvan skattepliktig för mottagaren från första kronan. Överskrids gränsbeloppet måste arbetsgivaren även betala arbetsgivaravgifter på värdet. Kostnaden för julgåvor till anställda är alltid avdragsgill för arbetsgivaren. Julgåvor till kunder Utgifter för julgåvor till kunder och andra affärskontakter är i regel inte avdragsgilla. Om en gåva överlämnas i samband med representation som har ett omedelbart samband med verksamheten i företaget får dock avdrag göras med ett skäligt belopp. Med omedelbart samband menas exempelvis situationer då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Enligt Skatteverkets rekommendationer är skäligt avdragsbelopp för en representationsgåva 180 kr + moms per person. En gåva till kunder och andra affärskontakter kan också bestå av en reklamgåva och skall då vara ett led i företagets marknadsföring. En reklamgåva brukar antingen komma från företagets eget sortiment eller förses med företagets logotype etc. Man brukar anse att reklamgåvor till ett värde av kr får dras av. Julbord för personalen När personalen bjuds på julbord räknas det som personalfest och är då intern representation. Avdrag för förtäring på personalfest får göras med 90 kr + moms per deltagare, dock för högst två personalfester om året. 11

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Ska jag byta studielån mot bostadslån?

Ska jag byta studielån mot bostadslån? 37 FRÅGA Kan jag placera aktiebolagsvinsten i fonder? Jag driver konsultbolag i aktiebolagsform och har stora vinster i bolaget. Kan jag placera dessa i fonder och efter pensionen fortsätta min verksamhet

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer