JOHAN WERNER SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb"

Transkript

1 JOHAN WERNER leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

2 JOHAN WERNER Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt vanligare att golfklubbar totalleasar sin maskinpark från en och samma maskinleverantör. Jag har med anledning av detta tänkt titta på huruvida det är bäst att köpa eller leasa. Specificering: För att kunna utföra detta, måste jag först göra vissa avgränsningar. Till att börja med tittar jag enbart på leasing, inte hyra eller hyrköp. På grund av att det finns en uppsjö varianter av leasing - med diverse garantier om inbyte under leasingtidens gång - har jag valt att enbart titta på den enklaste formen, utan olika tillval. Detta för att kunna komparera olika firmors erbjudanden. Jag har också avgränsat mig till att titta på leasing hos en av mig uppskattad maskinpark för golfbanor. Med maskinpark avser jag de maskiner som används för att sköta den gröna delen av golfbanan och för transporter på denna. Antalet maskiner och val av maskiner är en uppskattning för att ha någonting att jobba med. Upplägget behöver inte alls vara rätt för andra. Vad menas med bäst? Detta är en svår term att översätta men jag har bestämt mig för att se på det ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Det finns en mängd andra saker som spelar in vid ett beslut om man ska köpa eller leasa maskiner. Eftersom dessa beslut till stor del grundar sig på subjektiva och känslomässiga grunder kommer jag inte att gå in på dessa. Syfte Syftet med arbetet är att försöka ta reda på om det är bättre (enligt mina kriterier för bättre) att leasa än att köpa en ny maskinpark. tes Tesen är att det är bättre att leasa än att köpa en ny maskinpark. Leasing Vad menas då med att man leasar något? Det finns självklart olika sätt att leasa en maskin på men ett vanligt sätt är att man vid starten betalar en mindre kontantinsats. Vid de tillfällen då golfklubben har en befintlig maskinpark är det brukligt att företaget man ska leasa av tar de gamla maskinerna i inbyte, istället för kontantinsatsen. Sedan betalar man en månatlig avgift i vanligen 36 eller 60 månader. Denna tid kan man kalla leasingperioden. När denna gått ut har maskinen oftast fortfarande ett värde. Man kan då välja på att betala restvärdet och då äga maskinen eller byta ut maskinen mot en ny och fortsätta som innan. Om man fortsätter på leasingen använder man den befintliga maskinparken som inbyte igen, och slipper på så sätt kontantinsatsen. Varför ska man då göra detta? En av de stora skillnaderna mellan leasing och köp är ju att man som klubb eller företag inte behöver lägga ut hela summan på en gång. Man slipper binda upp en massa kapital i maskiner och kan använda pengarna till andra investeringar. En annan fördel är att man som klubb slipper ta ett banklån för att kunna köpa sina maskiner. Den månatliga avgiften klubben betalar har som jag ser det både för och nackdelar. Fördelen är att du vet exakt vad din maskinpark kostar varje månad. Nackdelen är att du just har en

3 JOHAN WERNER kostnad varje månad. Golfklubbar som har en väldigt säsongsanpassad verksamhet och inkomst kan uppleva det som svårt att ha stora utbetalningar de månader de inte har några inkomster, nämligen hela vintern. En fördel kan vara att det inte är så stor skillnad i pris om man skulle vilja lägga till en maskin. Med detta menar jag att eftersom det inte innebär någon investering för klubben, handlar det enbart om den faktiska månadskostnaden maskinen har. Om man då redan har tänkt förnya sin maskinpark kan det vara lättare att motivera ett tillägg. En extra maskin kanske bara gör några extra tusenlappar i månadsavgift. En sådan summa kan kännas mindre än ett extra köp. Köp Vad som händer om man köper något är ganska klart. Det som kan vara den stora frågan vid köp av en hel maskinpark är finansieringen. Ska man ta ett banklån, ska man utöka medlemslånet, i de fall sådana finns, eller kan det vara så att man redan har kapitalet. Banklån på så stora belopp som en maskinpark för en så liten verksamhet som en golfklubb kan vara svårt och bli ganska dyrt, särskilt om man behöver ett kreditbolag som står som garant. Som ränteläget ser ut idag kan det tyckas vara fördelaktigt att låna pengar. Men man ska tänka på att räntan kan stiga, vilket kan medföra ganska stora merkostnader. Den stora fördelen med att köpa och därför också äga sina maskiner är att det är man själv som ägare som har all rätt att bestämma vad som ska hända med maskinerna. Man kanske tycker att en av maskinerna inte gör sitt jobb och vill byta. Det kan då kännas lättare att sälja och köpa en ny om man äger maskinerna än om man leasar, även om det där kan vara möjligt. Man bestämmer själv vilken tidsperiod man ska skriva av dem på och vad man ska göra med dem efter avskrivning. En maskin har i de flesta fall en längre fysisk än ekonomisk livslängd, dvs. maskinen har fortfarande ett värde och går att använda efter det att den har skrivits av. Detta sätt att se på maskinparken anser jag vara att leva på lånad tid. Ju längre maskinen är i bruk fast den ekonomisk sett är avskriven, desto mer glömmer klubben bort den kostnaden. Jag tror att klubbarna idag har en ganska belastad ekonomi, vilket medför att en ny kostnad alltid får det jobbigt att ta sig in, medan en gammal kostnad är lättare att acceptera. D.v.s. När en kostnad försvinner ersätts den ganska snart av en annan och det blir jobbigt att efter ex. tre år få in den kostnaden igen. En viktig sak att tänka på när man använder maskiner som passerat sin ekonomiska livslängd är slitage och reservdelar. Min uppfattning är att man har just fem års leasing för att maskinen är relativt fri från större och dyrare reparationer den tiden. När man passerat den tiden kommer man med stor sannolikhet att får ett förhöjt reservdelskonto och en risk för längre driftstopp. Detta behöver inte betyda att det inte är värt det, men det är viktigt att ha med den ökande kostnaden i sina beräkningar. Exempel För att få en bild över vad det faktiskt blir för skillnad rent kostnadsmässigt har jag gjort en liten kalkyl på de två olika alternativen leasing och köp. För att få fram priser och andra relevanta uppgifter har jag hört mig för hos de tre stora maskinleverantörerna i Stockholm, varav två av dem har hjälpt mig med fakturaunderlag och intervjuer. Jag kontaktade dessa tre för att de har möjlighet att leverera en hel maskinpark och

4 JOHAN WERNER för att de ligger i stockholmsområdet, där banan jag jobbar på är lokaliserad. Därmed är inte de siffror jag fått fram allmängiltiga, andra leverantörer kan ha andra koncept och priser. Jag tror dock att de uppgifter jag fått fram räcker för att få en bra bild över prisläget och kostnaden. Jag har tagit ett riktvärde som ligger nära de olika priser jag fått och samtidigt är enkelt att räkna på. När det gäller leasingalternativet har jag räknat på olika situationer. En där man leasar en maskinpark och betalar en insats på kr, och en där man leasar en maskinpark utan att betala en insats. När man räknar ut vad det skulle kosta att köpa en maskinpark utgår jag ifrån att klubben tar ett banklån för att finansiera köpet. Jag räknar på två olika lån, ett till 5 % bunden ränta och ett till 4 % bunden ränta. Anledningen till att jag väljer att binda räntan är att jag inte anser att man ska spela med pengar som inte är ens egna. Det är mycket tryggare men kan vara lite dyrare. I dessa tider kan man säker slippa amortera men jag tror att de flesta gör detta. Jag har satt en årlig amortering till kr. Alla priser är beräknade utan mervärdesskatt. Maskinpark 1st. ruffklippare (mellanstorlek) 1st. fw klippare (5 enheters) 1st. semiruffklippare (för greenområden och liknande) 3st. green/ tee/ fg klippare 1st. singelklippare 1st. bunkerkratta 1st. green/ teedressare (flakburen) 1st. stor redskapsbärare (lastväxlare) 3st. små redskapsbärare (transportfordon) summa rabatt* nettosumma kr kr kr *= Vid köp av många maskiner ges generellt sett rabatt. Storleken på rabatten kan dock variera mellan olika företag. Jag har här tagit vad jag anser vara ett medelvärde på 12 %. Kostnad vid leasing: Förslag med kontantinsats Summa kr 1:a förhöjd hyra / insats kr Tid/antal månader totalt 60 Årsränta % 4,0 Belopp Restvärde Leasing/betalning per månad kr kr kr

5 JOHAN WERNER Kostnad vid leasing: Förslag utan kontantinsats Summa kr 1:a förhöjd hyra / insats 0 Tid/antal månader totalt 60 Årsränta % 4,0 Belopp Restvärde Leasing/betalning per månad Kostnad vid köp: till ränta 5 % kr kr kr Lån Årsränta % 5 % Ränta kr tot Amortering kr/ tot Betalning per månad* Kvar av lån efter 5 år Kostnad vid köp: till ränta 4 % Lån Årsränta % 4 % Ränta kr tot Amortering kr/ tot Betalning per månad* Kvar av lån efter 5 år *= Kostnaden per månad kommer att sjunka olika snabbt beroende på om man betalar räntekostnaderna varje år, kvartal eller månad. För att göra det enklare rent räknemässigt har jag antagit att räntebetalningarna är på årsbasis. Den räntekostnad jag angivit kommer i verkligheten inte att vara densamma under hela perioden, utan starta högre för att mot slutet av perioden vara lägre. Jag har dock räknat ut en snitträntekostnad, för att det skall vara jämförbart med leasingalternativet. Det finns olika typer av avbetalningar. En där amorteringen ökar i samma takt som räntekostnaderna sjunker för att på så sätt uppnå en konstant månadskostnad, och en där amorteringen ligger fast, vilket medför en minskning av månadskostnaden Jag har valt att räkna på den sorten av lån där amorteringen ligger fast under amorteringsperioden.

6 JOHAN WERNER När man leasar är hela månadsbetalningen en kostnad rent bokföringsmässigt. När man köper och amorterar av på ett lån är det däremot bara räntekostnaden som är en kostnad i bokföringen, amorteringen är inte en kostnad utan en minskning av lånet. Slutsats Vad kan man nu dra för slutsatser av detta? Jag tror att det är svårt att hitta ett enkelt och definitivt svar på frågan av vad som är bäst av att leasa eller köpa, man kan inte säga att det ena är bättre än det andra. Därmed måste jag förkasta min tes om att det är bättre att leasa än att köpa. Det är helt enkelt för många olika variabler som är olika beroende på vart någonstans man befinner sig rent ekonomiskt som klubb. Om man jämför de olika alternativen skiljer sig den totala utbetalningen knappt kr ( ) mellan det dyraste (köpa till 5 % ränta) och det billigaste. (Leasa med kontantinsats). När man räknar på vilken kostnad hela perioden får (60 månader) plus den summa man får lösa ut maskinerna för, alternativt den summa man har kvar att betala av på lånet plus amorteringen. Detta utslaget under hela leasingperioden visar att månadsavgiften skulle vara kr högre i månaden med det dyraste, jämfört med det billigaste. Om man tittar på de olika alternativen de fem första åren är det inte så stora skillnader, med undantag för leasing utan insats. Månadsavgiften ligger på kr om man har en kontantinsats eller lämnar in en maskinpark till det värdet. Är man en nystartad klubb eller av annan anledning inte lämnar någon kontantinsats hamnar man på kr. Detta att jämföra med en månadsavgift på mellan kr vid 4 % ränta och kr vid 5 % ränta, om man köper maskinerna. Den stora skillnaden kommer efter år fem. Om man har leasat maskinerna har man nu möjligheten att lösa ut dem för kr och då äga alla sina maskiner, eller börja om på en ny sväng leasing. Om man har köpt maskinerna har man nu ett lån på drygt en miljon kr kvar att betala av om man ska stå på samma position som i leasingfallet, dvs. utan skulder och med en maskinpark. Dessa pengar har man dock sparat in under femårsperioden. Om man leasar ligger det kanske nära till hands att byta in maskinparken och börja om på en ny runda leasing, med nya maskiner. Detta leder till att man får en relativt liten förändring i sina kostnader. Om man däremot har köp maskinerna är det troligt att man kör några år till på maskinerna, eller byter ut en del av dem och behåller de man anser vara i bra skick. De maskiner man väljer att behålla kan fungera alldeles utmärkt många år till, beroende på vad det är för maskin, eller kan vara på väg att bli en belastning i form av reservdelskostnader och driftstopp. Det man måste ha i tankarna är att maskinen inte är någon kostnad som tas upp i klubben räkenskaper. Detta kan leda till att man den dagen man ska byta ut maskinerna har hittat andra hål att stoppa pengarna i. En aspekt som jag tycker att man kan härleda till ekonomi men inte har direkt med pengar att göra är skötsel av maskinen. När femårsperioden har löpt ut och man behåller maskinerna från köpealternativet jämfört med att man leasar en ny sväng blir skötseln och inställningen till vård av maskinen olika. Man tenderar att ta bättre hand om och vårda en ny maskin noggrannare. Likväl tenderar man att ta sämre hand om och vårda en gammal maskin sämre. Detta leder till att en gammal maskin fort blir ännu äldre och får en ökad servicekostnad. Huruvida man ska köpa eller leasa en maskinpark har jag inte lyckats få ett entydigt svar på, även om jag i min subjektiva bedömning skulle föredra leasingalternativen. När det kommer till beslut är det någonting som måste bestämmas i varje specifikt fall.

7 JOHAN WERNER Källor: Intervju med Andres Green, klubbchef på Saltsjöbadens golfklubb. Intervju med Daniel Johansson och Per Sundström, Försäljare Svenningsens Turfcare. Telefonintervju med Anders Olofsson, försäljare Hako Ground & Garden AB. Fakturaunderlag berörande köp och leasing från Hako Ground & Garden AB. Fakturaunderlag berörande köp och leasing från Svenningsens Turfcare.

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

BEHOVET AV EGET KAPITAL VID KÖP AV JORDBRUKSFASTIGHET

BEHOVET AV EGET KAPITAL VID KÖP AV JORDBRUKSFASTIGHET Examensarbete inom Lantmästarprogrammet BEHOVET AV EGET KAPITAL VID KÖP AV JORDBRUKSFASTIGHET THE NEED OF OWN CAPITAL WHEN BUYING A ARABLEFARM Anders Karlsson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING

FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING ANNONS Hela denna TEMATIDNING är en annons om KAPITAl från Mediaplanet ANNONS KAPITAL FINANSIERING LÅN RÄNTA SPARANDE FÖRSÄKRING Tänk efter före när du ska låna Oavsett vad du lånar till, bostad, båt,

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer