Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september"

Transkript

1 Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september

2 Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv leverantörerna vilket gör att de inte utvecklar tjänster för det. Ollonborrens kabel-tv nät är c:a 25 år gammalt och är i behov av renovering. Vi behöver byta ut vårt kabelnät det är inte i tillräckligt bra skick för att återanvändas. Behovet är inte akut men låt oss inte vänta till dess att det går sönder. Delar av befintliga rör behöver bytas ut. Föreningen står inför en omasfaltering av stora delar av vägarna inom 5 10 år. Så låt oss gräva nya kablar nu och inte när asfalten är ny.

3 Bakgrund till arbetet Det finns ett stort behov att se över samfällighetens befintliga centrala TV-anläggning som till vissa delar är > 25 år gammal. ComHem:s analoga nät, börjar bli gammalt och för framtiden så görs investeringar framför allt i digital-tv nätet. Förändringar i tekniken det går att kombinera digital kabel-tv med bredband och telefoni vilket skulle ge tydliga ekonomiska fördelar för samfällighetens medlemmar. Årsmötet 2010 gav i uppdrag att utreda frågan hur en uppgradering av Central-TV anläggningen skulle kunna genomföras och ta fram ett förslag till samfälligheten. I samband med detta har även befintlig leverantör ComHem konkurrensutsatts

4 Utvärdering av leverantörer Fibergruppen har utvärderat ComHem Transit Telia Fibergruppen föreslår Telia som leverantör. Lägst pris för att byta ut befintligt kabelnät. Framtidssäkrad teknisk lösning fibernät till varje fastighet. Bra tjänster för varje hushåll TV, Bredband och IP-Telefoni Stabil leverantör

5 Jämförelse med ComHem och Transit ComHem Något dyrare tjänsteutbud än Telia Sämre teknisk lösning koaxialkabel till varje fastighet Dålig flexibilitet för framtiden Transit Transit ägde nätet dålig flexibilitet för framtiden Vill gräva fiber grunt över tomterna. Sämre tjänsteutbud

6 Förslag till beslut Uppgradera Centralantennanläggning (kabel-tv lösning) baserat på koaxialkabel till fibernät Byt kabel-tv leverantör till Telia. Argument för detta är: Befintlig antennanläggning är gammal Det analoga nätet är föråldrad teknik med dålig bildkvalitet Kvalitetsökning av kabel-tv tjänsten (analogt -> digitalt) En uppgradering möjliggör kostnadseffektiva mertjänster för samfällighetens medlemmar (bredband och telefoni) Värdeökning på fastigheterna Gör detta nu innan en omasfaltering av samfällighetens vägar

7 Intresset för digital-tv är stort Enkät skickades till samtliga i föreningen med E-post (70 st) Svar kom från 46 hushåll motsv 61% Antal med digital-tv idag är 63% Antal med ComHem digital TV är 50% Antal m. annan digitallev. är 13% Antal med Bredband är 91% Stort intresse från föreningens medlemmar Klokt att samordna uppgradering av TV-anläggning med att få nya tjänster som det finns ett stort intresse av t ex bredband för att på så vis få bra kostnadsfördelar

8 Telias lösning passar oss bäst Bästa tekniska lösning framtidssäkrad fiber till varje fastighet. Nätet är praktiskt taget underhållsfritt och det behöver inga elektroniska förstärkare. Telia byter ut befintliga gammal kablage till fiber i områdesnätet samt drar fiber till varje fastighet. Den nya fibern dras in i områdesnätet av Centralradio-service (CRS) på förslag av Telia. Telia drar in en anslutningspunkt till första TV-uttaget. Installation görs med lika många uttag som det ursprungligen fanns i respektive hustyp därefter får fastighetsägaren placera ut nya uttag. Telia inkluderar 1 Gateway (trådlös router) 1 HD TV-box

9 Telias lösning innebär att vi.. Uppgraderar vårt kabelnät mot ett fibernät och arbetet utförs med Centralradio-service (CRS) Äger det nya fibernätet och har efter 6 år rätt att välja en egen leverantör. Följande delar ingår i baspaketet Bredband 50/8 100/10 Mbit Digital-tv Grundutbud Lagom 18 kanaler Fast telefoni via bredband IP-telefoni Utöver det kan varje fastighet välja till fler tjänster mot en extra kostnad Digital-tv i olika paket Bredband i högre hastigheter

10 För varje fastighetsägare betyder det att: Samfälligheten blir avtalspart mot Telia till skillnad mot idag då varje fastighet tecknar avtal med leverantör för tv/bredband/ fast telefoni Befintligt avtal med ComHem för kabeltv klipps av. Övriga avtal för tv/bredband/fast telefoni rekommenderar föreningen att man säger upp. Samfälligheten tecknar avtal med Telia för följande tjänster: DigitalTv med kanalpaket Lagom, Bredband 50/8 100/10 Mbit, IP-Telefoni Varje fastighetsägare har sedan möjlighet att uppgradera detta enligt eget önskemål t ex: Fler kanaler. mer bandbredd, annan telefoni Befintlig månadsavgift på 99 /149 SEK som varje fastighet betalar till Comhem försvinner och ersätts med en månadsavgift på 244 SEK. Denna avgift betalas framöver halvårsvis i samfällighetsavgiften istället. Samfällighetsavgiften höjs även med kostnad för lån under 20 år för att täcka investeringen i fibernätet. Kostnaden för lånet år 2012 skattas till kr (198 kr per månad) och minskar därefter årligen då lånet amorteras, förutsatt att räntan är konstant.

11 Finansieringsförslag Total kostnad uppgradering av nätet ca SEK - riktvärdet i offerten upplånas hos Nordea bank. (kalkylen har lagt på extra för risk och oförutsedda kostnader) Finansieras med ett lån på 20 år med årlig amortering och bunden ränta på 5 år initialt, antagen ränta 5 %. Den årliga kostnaden beror därefter på ränteläget, men lånesumman minskar med den årliga amorteringen på kronor. Tabellen intill förutsätter oförändrad kostnad hos Telia för perioden samt oförändrad ränta. Lånekostnaden inkluderar både ränta och amortering. Kostnaderna är skattningar per hushåll för den kommande 20- årsperioden. Per fastighet Låne kostnad Telia kostnad Summa totalt fiber År kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr År kr kr kr Avgifterna till samfälligheten tas preliminärt ut april och oktober.

12 Månadskostnaden sänks för de flesta med c:a SEK/månad, nyttjas ej bredband höjs kostnaden istället. Befintlig kostnad per månad, alt 1 Analog TV ComHem 99 ComHem digital-tv 199 Bredband 299 Abonnemang - Fast telefoni Telia 140 Kortavgift Summa 737 Befintlig kostnad per månad, alt 2 Ny kostnad för tv, bredband och IP-telefoni per månad År 2012: Analog TV ComHem 149 Bredband Tele Abonnemang - Fast telefoni Tele Summa 547 Befintlig kostnad per månad, alt 3 ComHem analog TV, bredband finns ej 149 Abonnemang - Fast telefoni Tele2 119 Summa 268 Lånekostnad/månad: 200 kr Avgift till Telia/månad: 244 kr Total kostnad/månad: 444 kr Beräkningarna omfattar ej samtalsavgifter för telefoni Digital TV, alt 1 Om man idag har digital-tv, bredband och telefoni Analog TV, alt 2 och 3 Om man idag har analog-tv, bredband och telefoni, alt analog-tv och fast telefoni men saknar bredband idag.

13 Värdet på fastigheten ökar Fastigheter med bredband och digital-tv anses ha ett högre försäljningsvärde. Enligt Täby Fibernät så ökar värdet på en fastighet i Stockholmtrakten med c:a SEK.

14 Juridiken Hur kan vi fatta beslut? Måste alla i samfälligheten vara enade? Nej. Det räcker med majoritetsbeslut. Beslut måste fattas på en föreningsstämma. Hur fattas beslut vilken typ av majoritet gäller? Enkel majoritet på ett årsmöte. Vad händer med de fastigheter som inte vill vara med? De måste acceptera beslutet, dvs. har inget val om majoriteten av stämmans röstande medlemmar fattar beslut om att gå vidare med uppgraderingen. Beslutet omfattar alla fastighetsägare i samfälligheten eftersom central TV-anläggningen ingår i samfällighetens anläggningsbeslut. Beslut på stämma kan dock överklagas i domstol om det fattats på felaktiga grunder och strider mot lagstiftning eller stadgar. Vad står i stadgarna? I stadgarna ingår gemensam förvaltning av centralantenn. Denna uppgradering kan enligt domstolspraxis anses vara en uppgradering av central antennanläggning (NJA 1989 s. 291)

15 Praktiska saker Påverkan på min tomt? Målet är att befintlig kanalisation ska användas. Troligen kommer vissa rör att behöva bytas ut eller kompletteras. I huvudsak går rör i samfällighetens vägnät alternativt i trädgårdsmark (samt i ängen mitt i området) Rör finns i garageuppfarter till varje radhuslängas knutpunkt samt i tomterna längs kommungatorna Litsbyvägen samt Palissadgränd. Eventuellt kan rören där behöva dras om.

16 Vad händer om jag inte vill vara med? Om samfälligheten beslutar att uppgradera centralantennsanläggningen är samtliga i samfälligheten skyldiga att bidra både ekonomiskt och med att upplåta plats.

17 Vad händer nu? Tidplan September: Beslut tas på extra årsstämma den 20/9 Lån tecknas hos Nordea, räntekostnad och amortering kräver ökad likviditet. Sept Dec Grävning av fiber kan starta i september/oktober och klart preliminärt i december om beslutet tas 20/9. Jan Feb Installation av tjänsterna sker successivt i början av 2012

18 Att tänka på Beslutet som tas binder samfälligheten för 20 år framåt och binder även framtida ägare. Beslutet går således inte att backa år 2012 när beslut ska tas på nästa årsstämma kommande vår om budget år Kostnaden för lånet beräknas bli som högst år 2012, för att därefter minska med den årliga amorteringen. Detta förutsätter dock att inte räntan markant stiger framöver. Kostnaden år 2011 omfattar inte en helårseffekt utan den årliga kostnaden för kommande 20-årsperiod blir högre. Uppgraderingen kommer att leda till en bättre tv-bild och snabbare datatrafik samt en mer attraktiv bostad för presumtiva köpare. För de flesta kommer blir det dessutom bli lägre driftskostnader sammantaget.

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Information till Samfalligheten

Information till Samfalligheten Information till Samfalligheten Fibergruppen Himnar har sin rapport. Den innehaller beskrivning och ett forslag till fiberlosning for samfalligheten. Hushallen far ta stallning till forslaget vid kommande

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer