Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009"

Transkript

1 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars

2 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut om kabel-tv på samfällighetens årsstämma den 24 mars Bredband ligger inte inom samfällighetens ansvarsområde, men samfällighetens beslut om kabel-tv påverkar Intresseföreningens Bredbandsuppdrag. Gemensam projektgrupp mellan föreningarna. 2

3 Uppdrag Projektgruppens målsättning är att alla fastighetsägare ska ha ett bra beslutsunderlag i god tid innan årsstämman och därmed kunna rösta på den lösning som passar den egna fastighet och familjen bäst. 3

4 Projektgrupp De separata gruppernas arbete startade våren Projektgrupperna slogs ihop och det gemensamma arbetet startade september Gruppen har bestått av 6 medlemmar och har haft arbetsmöten cirka varannan vecka. 4

5 Projektgruppens förutsättningar Missnöje med nuvarande kabel-tv-anläggning; bild- och ljudkvalitet, kanalutbud, service, kostnad, etc. Missnöje med bredbandsalternativ; ADSL (via telefonledningen) ger bara 2-3 Mbit/s i vårt område. Nuvarande kabel-tv-avtal uppsagt till september Endast undersöka lösningar som använder etablerad teknik och finns tillgängliga på marknaden. Endast undersöka lösningar som kan hanteras inom befintligt anläggningsbeslut. 5

6 Arbetsuppgifter Identifierat möjliga lösningar och leverantörer. Utvärderat nuvarande kabel-tv-anläggning. Tolkat samfällighetens anläggningsbeslut. Rådfrågat Lantmäteriet som hanterar anläggningsbeslut. Granskat prejudicerande rättsfall. 6

7 Arbetsuppgifter Anlitat en extern konsult för rådgivning och kostnadsbedömning. Studerat grannsamfälligheternas lösningar. Alla 3 grannsamfälligheter har valt en helhetslösning med Com Hem som operatör. Begärt och utvärderat offerter från olika företag. 7

8 Nuvarande anläggning Teknik: Huvudcentral med paraboler, antenner, mottagare, omvandlare, undercentraler och fastighetsnät. Samfälligheten äger och ansvarar för hela anläggningen. Avtal med Antennia för programutbud och service. Analoga kanaler: 21 stycken. Digitala kanaler: 4 stycken som individuellt tillval. 8

9 Nuvarande anläggning Kostnader: Programavgifter: årskostnad kr/fastighet. Total årskostnad omfattar programavgifter samt service och reparationer: 2007: Cirka kr/fastighet. 2008: Cirka kr/fastighet. Övrigt: Inga ytterligare tjänster. 9

10 Nuvarande anläggning Paraboler och antenner Mottagare och omvandlare 10

11 Nuvarande anläggning Undercentraler 11

12 Nuvarande fastighetsnät Ritningen visar Norra Läget 12

13 Alternativ vi undersökt Alternativ 1 Minimalt basutbud med 5 analoga kanaler. Alternativ 2 Maximalt basutbud med cirka 15 analoga kanaler. Alternativ 3 Medel-basutbud med max analoga kanaler samt individuella tillval med upp till 35 digitala kanaler. Alternativ 4 Helhetslösning, fastighetsnät med koaxialkabel. Basutbud med cirka 15 analoga kanaler samt individuella tillval med upp till 140 digitala kanaler, bredband och IP-telefoni. Alternativ 5 Helhetslösning, fastighetsnät med fiberkabel. 13

14 1 Minimalt basutbud med 5 analoga kanaler Teknik: Huvudcentral med paraboler, antenner, mottagare, omvandlare, undercentraler och fastighetsnät. Samfälligheten äger och ansvarar för hela anläggningen. Avtal med externt företag för programutbud och service. Analoga kanaler: 5 stycken. Underlag för beräkning av programavgifter: TV1, TV2, TV4, TV24, Barn/Kunskap (dvs. kanaler som måste ingå samt TV4). Digitala kanaler: Inga. 14

15 1 Minimalt basutbud med 5 Kostnader: analoga kanaler Programavgifter: årskostnad 19 kr/fastighet. Serviceavtal: årskostnad kr/fastighet. Eventuella reparationskostnader tillkommer. Huvudcentralen anpassas, engångskostnad för samfälligheten cirka 125 kr/fastighet ( kr). Övrigt: Fastighetsnätet uppgraderas inte. Tillvalsmöjligheter: Inga. 15

16 2 Maximalt basutbud med cirka 15 analoga kanaler Teknik: Huvudcentral med paraboler, antenner, mottagare, omvandlare, undercentraler och fastighetsnät. Samfälligheten äger och ansvarar för hela anläggningen. Avtal med externt företag för programutbud och service. Analoga kanaler: Cirka 15 stycken vilket är rekommenderad max. kapacitet för vårt fastighetsnät. Underlag för beräkning av programavgifter: TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV8, TV9, TV24, Barn/Kunskap, TV4+, TV4Sport, MTV, BBC, Discovery. Digitala kanaler: Inga. 16

17 2 Maximalt basutbud med cirka 15 Kostnader: analoga kanaler Programavgifter: årskostnad cirka 800 kr/fastighet. Serviceavtal: årskostnad kr/fastighet Eventuella reparationskostnader tillkommer. Huvudcentralen anpassas, engångskostnad för samfälligheten cirka 250 kr/fastighet ( kr). Övrigt: Fastighetsnätet uppgraderas inte. Tillvalsmöjligheter: Inga. 17

18 3 Medel-basutbud med max. 10 analoga kanaler samt digitalt tillval Teknik: Huvudcentral med paraboler, antenner, mottagare, omvandlare, undercentraler och fastighetsnät. Samfälligheten äger och ansvarar för hela anläggningen. Avtal med externt företag för programutbud och service. Analoga kanaler: 8-10 stycken. Tillsammans med de digitala kanalerna, max. kapacitet för vårt fastighetsnät. Underlag för beräkning av programavgifter: TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV24, Barn/Kunskap Vid 10 kanaler tillkommer TV4+ och TV4 Sport. Digitala kanaler: Upp till 35 kanaler från Boxer som individuella tillval. HDTV kommer förmodligen om några år. 18

19 3 Medel-basutbud med max. 10 analoga kanaler samt digitalt tillval Kostnader: Programavgifter: årskostnad för analoga kanaler kr/fastighet. Programavgifter för digitala kanaler, se Boxer s prislista för olika programpaket på Serviceavtal: årskostnad kr/fastighet. Eventuella reparationskostnader tillkommer. Huvudcentralen uppgraderas för att hantera den digitala tillvalsmöjligheten, engångskostnad för samfälligheten kr/fastighet ( kr). 19

20 3 Medel-basutbud med max. 10 analoga kanaler samt digitalt tillval Övrigt: Fastighetsnätet uppgraderas inte. Tillvalsmöjligheter: Digitala kanaler enligt Boxer s utbud. 20

21 4 Helhetslösning, fastighetsnät med koaxialkabel Teknik: Com Hem bygger ett helt nytt fastighetsnät och ansluter sin egen signalkabel direkt till detta nät. Vår huvudcentral behövs inte. Samfälligheten äger kabelnätet. Com Hem ansvarar för programutbud och service. Analoga kanaler: Cirka 15 stycken. Utbudet styrs helt av Com Hem. Nu ingår följande analoga kanaler: TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV8, TV9, TV24, Barn/Kunskap, TV4+, TV4Sport, MTV, Lokalkanal, FTV. Digitala kanaler: Cirka 140 kanaler (cirka 10 HDTV) från Com Hem som individuella tillval. 21

22 4 Helhetslösning, fastighetsnät Kostnader: med koaxialkabel Årskostnad för analoga kanaler kr/fastighet. I detta ingår, förutom programavgifter, även investerings- och servicekostnader enligt 5-årsavtal. Programavgifter för digitala kanaler, se Com Hem s prislista för olika programpaket på Nytt fastighetsnät: engångskostnad för samfälligheten cirka kr/fastighet ( kr). 22

23 4 Helhetslösning, fastighetsnät med koaxialkabel Övrigt: Markkabel byts ut, ny kabel kanaliseras (läggs i rör). Innebär ett ganska omfattande markarbete. Tillvalsmöjligheter: Digitala kanaler, bredband och IPtelefoni enligt Com Hem s utbud. 23

24 5 Helhetslösning, fastighetsnät med fiberkabel Följande exempel bygger på en offert från Telia, men det finns naturligtvis andra alternativa leverantörer och tekniska lösningar. Teknik: Fiber från telefonstationen till varje hus. Analoga kanaler: Inga. Digitala kanaler: Cirka 70 kanaler. Tillgång till TV kräver bredbandsavtal med Telia (enskilt eller kollektivt). 24

25 5 Helhetslösning, fastighetsnät Kostnader: med fiberkabel Lägsta årskostnaden för basutbud på cirka 20 digitala kanaler (inklusive bredband och telefoni): kr/fastighet. I detta ingår servicekostnader enligt 10-årsavtal. Programavgifter för ytterligare digitala kanaler, se Telia s prislista för programpaket på Engångsavgift för samfälligheten cirka kr/fastighet ( kr). 25

26 5 Helhetslösning, fastighetsnät med fiberkabel Övrigt: Innebär att även fast telefoni använder fibernätet (IP-telefoni). Tillvalsmöjligheter: 100 Mbit/s bredband, hyrfilm via nätet. För att bygga ett fibernät i vårt område krävs det först ett omfattande utredningsarbete. Väljer stämman denna lösning måste därför en ny projektgrupp tillsättas för att undersöka tänkbara alternativ och vilka kostnader det innebär. 26

27 Nuvarande internetalternativ I vårt bostadsområde har vi för närvarande tillgång till tre olika internetalternativ: Uppringt modem. Max. hastighet 0,056 Mbit/s. I praktiken ligger dock hastigheten betydligt lägre. ADSL via telefonledningen. Operatörerna säljer abonnemang på upp till 8 Mbit/s. Det långa avståndet till telestationen gör dock att vi inte får mer än 2-3 Mbit/s. Mobilt bredband. Operatörerna säljer abonnemang på upp till 7 Mbit/s. I praktiken ligger dock hastigheten i vårt område betydligt lägre. 27

28 Möjliga/kommande bredbandsalternativ För att kunna hitta bättre bredbandsalternativ har gruppen undersökt följande alternativ: Snabbare bredband via telefonledningen. Snabbare mobilt bredband. Bredband via koaxialkabel. Bredband via fiberkabel. 28

29 Snabbare bredband via telefonledningen För närvarande finns det ingen operatör som kan erbjuda oss snabbare bredband via telefonledningen. Vi har inte lyckats få någon information om man planerar utbyggnad för snabbare bredband via telefonledningen i vårt område. 29

30 Snabbare mobilt bredband Mobilt bredband är en teknik som utvecklas. Trots sina begränsningar utgör datakommunikation cirka 95% av trafiken i dagens 3G-nät. Telebolagen satsar på nya tekniker för vägen mot 4G, fjärde generationens mobilkommunikation. Med nya tekniker har telebolagen visioner om en kraftig kapacitet- och hastighetssökning i 4G-näten. 30

31 Bredband via koaxialkabel Bredband via koaxialkabel innebär att operatören använder vårt fastighetsnät för bredbandsanslutningen. Kabel-TV-alternativet 4 Helhetslösning, fastighetsnät med koaxialkabel ger möjlighet till denna tjänst. Bredbandsanslutningen beställs och betalas av den enskilde fastighetsägaren. Det Com Hem-alternativ som tidigare redovisats erbjuder flera olika bredbandsalternativ från 1,5 upp till 50 MBit/s. 31

32 Bredband via fiberkabel Bredband via fiberkabel innebär att operatören använder ett fibernät för bredbandsanslutningen. Kabel-TV-alternativet 5 Helhetslösning, fastighetsnät med fiberkabel kan ge möjlighet till denna tjänst. Om kabel-tv-alternativ 5 inte genomförs kan bredband via fiberkabel endast bli möjlig om enskilda fastighetsägare, eller en grupp ägare, själva bekostar installation och anslutning av fiberkabel. 32

33 Nästa steg Fundera på vilken lösning som passar din fastighet och din familj bäst: Vilka TV- / bredbands- / telefonitjänster har du idag och vad behöver du på kort sikt, under närmaste året? Vad kan du behöva på längre sikt, 2-5 år? Kan framtida köpare anse att ett väl utbyggt TV- och bredbandsnät påverkar husets värde och därmed ett köpbeslut? 33

34 Nästa steg Kom till Samfällighetens årsstämma den 24 mars och rösta på det förslag du vill ha. Det är viktigt att så många som möjligt kommer och röstar så att vi får ett bra majoritetsbeslut. Glöm inte fullmakt om ni är flera delägare. Blankett kommer att finnas i nästa nummer av Inseglet tillsamman med kallelse till årsstämman. Den här presentationen finns tillgänglig på 34

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen internet, tv, telefoni och trygghetstjänster lokal närvaro, långsiktighet genom kommunalt ägande, öppet nät Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet.

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Snabbare bredband till alla, snabbare affärer för dig. Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor,

Läs mer