BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen)"

Transkript

1 Bilaga II BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Styrelsen i bostadsrättsföreningen Annandagen har utvärderat möjligheten att köpa bredbandsuppkoppling via fiberoptikkabel (s.k. äkta bredband) till förmånligt pris. Mycket kort innebär detta att de boende kan få betydligt snabbare bredband än de har tillgång till idag till en lägre kostnad. Det medför också möjlighet till billigare telefoni. Man måste alltså inte skaffa bredband om man inte vill ha det, och man kan behålla sitt nuvarande abonnemang om man så önskar. Bakgrund Enligt Eurostat (EU:s statistikkontor) är 80% av Sveriges befolkning frekventa internetanvändare, det vill säga de som använder dagligen eller nästan dagligen. De boende i Brf Annandagen som idag är uppkopplade mot Internet är det via modem, ADSL via telenätet eller kabel-tv nätet. För detta betalar man ungefär kr/månad beroende på hastighet, bindningstid och leverantör. Hastigheten är (normalt) mellan 0,5-25 Mbit/sekund ingående och 0,5-1 Mbit/sekund utgående. När många surfar (kommunicerar via Internet) samtidigt, vilket ofta händer på kvällar och helger, måste man samsas om utrymmet och den verkliga hastigheten blir då betydligt lägre. Styrelsen har undersökt alternativen på marknaden och efterfrågat offert från ett antal aktörer. Den förmånligaste offerten såväl i fråga om pris och kapacitet har lämnats av Ownit. Ownits erbjudande innebär att ett fastighetsnät dras till föreningen. Detta är ett äkta bredbandnät och går alltså inte via telenätet eller kabel-tv nätet. Varje lägenhet får fast uppkoppling mot Internet via ett eget bredbandsuttag i lägenheten. Detta medför lägre månadsavgift för internetanslutningen samt möjlighet till betydligt högre hastigheter. 1

2 För 165kr inklusive moms per månad får samtliga medlemmar tillgång till följande tjänst; 100 Mbit/s symmetrisk anslutning En fast IP-adress per hushåll E-postkonton, 10 st per hushåll Utrymme för hemsida, 100 Mb Inga begränsningar och enkel anslutning via Ownit portal IP-telefoni abonnemang 0 kr per månad, röstbrevlåda och nummerpresentation igår Hushållen betalar ingen anslutningsavgift för bredband De medlemmar som önskar en högre hastighet kan individuellt uppgradera anslutningen till 1000/1000 Mbit/s för 189 kr per månad. Om ett fastighetsnät installeras finns möjligheten att ringa via Internet, s k IP-telefoni, vilket signifikant minskar månadskostnaden eftersom man slipper Telias fasta månadsavgift på 145 kronor. Dessutom gör den nya tekniken det möjligt att man kan se på TV eller hyra film via Internet. Precis som med internetabonnemang är enskilda medlemmar inte tvungna att skaffa bredband, TV eller IP-telefoni inom ramen för detta erbjudande. Sålunda kan den som önskar behålla sina nuvarande abonnemang göra det. Praktiskt tillvägagångssätt Ifall föreningen beslutar att ta del av detta erbjudande gäller följande praktiska tillvägagångssätt: Brf Annandagen tar ett beslut på stämman Samtliga lägenheter har möjlighet att erhålla 100/100 Mbps internetanslutning och ett fast IPtelefoni abonnemang för 165 kr per månad. Rörlig samtals taxa betalas av hushållet enligt gällande samtalstaxa. Ownit tar inte ut några fasta abonnemangsavgifter från hushållen. Månadsavgift Till fasta telefoner inom Sverige Till mobiltelefoner inom Sverige 0:- SEK/mån 0:14:- SEK/min 1:69:- SEK/min De medlemmar som vill ha DigitalTV genom bredbandsnätet beställer detta av CanalDigital och Viasat på individuell basis. 2

3 Kostnader Kostnaden för bredband och telefonabonnemang till samtliga lägenheter blir 165 kr per månad och lägenhet. Denna avgift kommer att komma som en obligatorisk tilläggspost på er hyresavi. Kostnaden för installationen hanteras av Ownit. Investeringskostnaden för bostadsrättsföreningen kommer att vara 0 kr (exklusive moms). Föreningen har för avsikt att teckna ett 10 årigt avtal med Ownit. Fördelar Varje hushåll får 100/100 Mbps fiberbredband och telefonabonnemang för 165 kr månad. Medlemmarna får snabbare och mer pålitlig internetanslutning till en lägre kostnad. Hushållen sparar i snitt mellan kr per månad på bredband, tv och telefoni. Man får en kraftigt ökad prestanda samt en större valfrihet Bruksvärdet ökar på lägenheten såväl som fastigheterna. Tillgång till äkta bredband är ett klart försäljningsargument för den som önskar sälja sin bostadsrätt. Man framtidssäkrar föreningens fastighet. Genom att den gamla tekniken med kopparkabel ersätts av fiberoptikkabel. Fastighetstjänster, minskar föreningens kostnader och förbättrar för individen. (Ownit erbjuder gratis kommunikation för fastighetstjänster via det nya nätet.) För ytterligare information, se efterföljande text: Fiberbredband till Brf Annandagen. 3

4 Fiberbredband till Brf Annandagen Det pratas mycket om allt snabbare bredband, nya tjänster via Internet och det digitala hemmet. Men vad innebär detta egentligen för vår bostadsrättsförening och vilka möjligheter finns? Varför ska bostadsrättsföreningen investera i ett nytt bredbandsnät och vilken nytta ger det medlemmarna? IT-samhället har under det senaste decenniet utvecklats i rask takt och begreppet Internet har från att bara associerats till enkla hemsidor gått till att idag omfatta en allt större del av vår vardag. Idag uträttar vi våra bankärenden, håller kontakt med våra nära och kära, bokar resor, ser och lyssnar på TV och radio, arbetar och skickar massor av information fram och tillbaka via Internet. Detta faktum att alla kan nå hela världen direkt via datorn har gett oss helt nya möjligheter att kommunicera med omvärlden och det ställer helt nya krav på vår anslutning till Internet. Varför ska vi som bostadsrättsförening bry oss om detta? Bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, samt erbjuda en bra och trygg boendemiljö. I våra fastigheter har vi idag Comhems gamla kopparnät med det klassiska telefonuttaget i varje lägenhet, samt ett kabeltv-uttag från Comhem. Genom denna infrastruktur är det givetvis möjligt att beställa en Internetuppkoppling, men oftast får man betala mycket för en begränsad hastighet. Vi i styrelsen har nu sett över möjligheten att uppgradera fastigheten med ett modernt bredbandsnät och utnyttja det faktum att många hushåll tillsammans kan få en billig installation, samt en låg abonnemangsavgift. Som enskild medlem har man förutom möjligheten att få tillgång till ett riktigt snabbt bredband, möjlighet att skaffa bredbandstelefoni och TV som kan innebära stora kostnadsbesparingar för hushållet. Förutom att medlemmarna får tillgång till en billigare och snabbare bredbandsuppkoppling har även föreningen en stor möjlighet att se över fastighetstjänster som blir allt mer digitala. Idag är det möjligt att koppla tjänster som tvättstugebokning, passersystem, porttelefoner, övervakningskameror, övervakning av vatten, elförbrukning och ventilation till Internet. Detta innebär att fastighetsskötaren inte behöver vara fysiskt på plats för att drifta och övervaka fastigheten utan kan på distans ha full koll samt få larm vid ett eventuellt problem. Ett annat bra exempel på en fastighetstjänst som kan spara mycket pengar till föreningen är fjärrstyrning av värmecentralen som med hjälp av SMHIs prognoser kan styra uppvärmningen. Förväntas exempelvis en köldchock nattetid kan värmen slås på successivt några timmar innan vilket förhindrar att värmen slås på för fullt när kylan väl kommer. Ett jämnare och adaptivt styrsystem kan både spara energi och hålla inomhustemperaturen mer konstant. 4

5 Genom att investera i ett nytt bredbandsnät får alltså medlemmarna och föreningen helt nya möjligheter att ta sig in i det digitala samhället. Dessutom höjer en bredbandsinvestering värdet på fastigheten eftersom de flesta köpare undersöker vilka bredbandsmöjligheter bostaden har då Internet har blivit en allt viktigare del av vårt liv och bredbandsabonnemanget räknas i regel alltid in i boendekalkylen. Hur ser den tekniska lösningen ut? Från Stockholms stads stadsnät Stokab finns redan etablerade med fiberintrastruktur i vår källare. Där placerar bredbandsoperatören sin centrala utrustning (switchar) som fördelar ut bredbandskapaciteten via en korskopplingspanel vidare genom fastighetsnätet som normalt avlämnas i ett bredbandsuttag i hallen. Denna typ av bredbandslösning med fiber till föreningen som sedan sprids genom ett fastighetsnät benämns allmänt för en fiber-lan-lösning (LAN = Local Area Network). Fastighetsnätet som kommer bestå av kopparkablar (Kat6) med en kapacitet på minst en gigabit. Från bredbandsuttaget kan våra medlemmar sedan ansluta sin dator direkt med en kabel eller koppla in en trådlös router som kan köpas i vilken datorbutik som helst eller via operatören. Affärsmodeller Som bostadsrättsförening har man oftast möjlighet att teckna två typer av bredbandsavtal, individuellt eller kollektivt. Skriver man ett individuellt avtal betalar inte föreningen några abonnemangskostnader utan medlemmarna får enskilt beställa tjänster från bredbandsleverantören och får en personlig faktura. Vid en kollektiv lösning tecknar föreningen ett abonnemang för samtliga hushåll och får en samlingsfaktura som budgeteras in i årsavgiften. Den stora fördelen med det kollektiva upplägget är att månadsavgiften per hushåll blir ansenligt lägre. De flesta bredbandsleverantörerna är dessutom villiga att i avtalet med bostadsrättsföreningen erbjuda fasta priser under avtalstiden. 5

6 Vad kostar tjänsterna? Det mest konkurrenskraftiga erbjudande vi erhållit i Brf Annandagen är en gruppanslutning med 100/100 Mbit/s bredband och ett fast telefoniabonnemang till en kostnad av 165 kr inklusive moms per hushåll och månad. Hur kommer vi igång? 1. Teckna avtal Om stämman röstar för en gruppanslutning kommer styrelsen att teckna avtal med den operatör vi bedömer har det mest konkurrenskraftiga erbjudandet. 2. Information till medlemmar Efter att avtal tecknats och styrelsen gemensamt har upprättat en tidsplan med operatören, kommer vi att informera medlemmarna så ni kan säga upp era nuvarande abonnemang. Vad händer efter stämman? Om stämman röstar för en gruppanslutning kommer bredbandsnätet börja byggas omgående. Operatören kommer att upprätta en tidsplan tillsammans med styrelsen och kan sedan påbörja byggnationen av nätet. Installationsprocessen kommer att ta cirka två-tre månader från att avtal är tecknat. Viktigt att tänka på Det finns många frågeställningar att ta hänsyn till vid upphandlingen och nedan följer några frågor vi tagit hänsyn till i upphandlingen. 1. Vem ska vi skriva avtal med? Styrelsens slutgiltiga val av operatör beror på många faktorer som tjänsteutbud, service och pris för att nämna några. Vi har även undersökt leverantörernas ekonomiska ställning. I avtalet kommer vi naturligtvis avtala om att operatören tar helhetsansvaret, även för installationen, vilket förhindrar att en eventuell ansvarsdiskussion dyker upp om något skulle gå fel. 6

7 2. Vilka hastigheter kan vi räkna med? Med ett nytt bredbandsnät ska alla medlemmar minst ha möjlighet att få tillgång till en uppkoppling på 100 Mbit/s men några operatörer erbjuder upp till 1000 Mbit/s till respektive hushåll. Vi kommer att teckna avtal med de som erbjuder symmetriska hastigheter vilket innebär att man skickar och tar emot information med samma hastighet. 3. Kundservice Alla operatörer har någon form av kundservice dit medlemmarna kan vända sig vid frågor om installation, fakturor och felavhjälpning. Dock så är många långt ifrån bra. Då kundservicen oftast är den enda kontakten mellan medlemmen och operatören är det väldigt viktigt att operatören har generösa öppettider, både via telefon och e-post, samt att man som kund får snabb och bra hjälp. Vi i styrelsen har försökt bilda oss en uppfattning genom att googla på operatören då nästan alla omskrivs i öppna forum. Vi har även provat att ringa operatörerna vid flertal tillfällen och tagit tiden på hur lång tid det tar innan vi får svar. 4. Nyttjanderätt- vad är det? Många operatörer kräver en nyttjanderätt efter avtalstiden. Det innebär rent praktiskt att operatören har rätt att vara kvar i nätet i ytterligare ett antal år även om avtalet skulle sägas upp av föreningen. Detta ska vi naturligtvis inte acceptera då det kan bli svårt för föreningen att byta leverantör efter avtalstiden, då den nya operatören får sämre möjligheter att ansluta föreningen om man tvingas att samsas i nätet. En nyttjanderättsklausul i bredbandsavtalet innebär därför i praktiken ett längre avtal än vad avtalstiden anger. 5. Internet - utan begräsningar Vi kommer även säkerställa i avtalet med bredbandsleverantören att de inte har rätt att sätta några begränsningar eller har möjlighet att begränsa tillgång till tjänster på Internet. Den här frågan kommer över tiden att bli allt viktigare då allt mer innehåll görs tillgängligt på Internet. Större leverantörer som är vana att sälja alla tjänster till kunden kan ibland lägga in avgifter exempelvis om kunderna önskar använda en annan leverantör av IP-telefoni. Eftersom Internet är en bärare av tjänster och innehåll skall kunderna naturligtvis ha full tillgång till allt som finns tillgängligt. Dessutom med en hög internet anslutning är det möjligt att på sikt genom Internet få tillgång till rörligt innehåll i HD-TV upplösning. 7

2014-01-15. Offert, förnyad. Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV. Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428

2014-01-15. Offert, förnyad. Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV. Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428 Offert, förnyad Bredband, Bredbandstelefoni Analog & DigitalTV Samfällighetsföreningen Dragonvreten Orgnr 717900-2428 Denna offert är konfidentiell. Org.nr: 556608-9933 Disposition Den här offerten är

Läs mer

2015-03-25. Offert. Bredband, Bredbandstelefoni & DigitalTV Seraljen samfällighetsförening Org. Nr: 716416-2609. Denna offert är konfidentiell.

2015-03-25. Offert. Bredband, Bredbandstelefoni & DigitalTV Seraljen samfällighetsförening Org. Nr: 716416-2609. Denna offert är konfidentiell. 2015-03-25 Offert Bredband, Bredbandstelefoni & DigitalTV Seraljen samfällighetsförening Org. Nr: 716416-2609 Denna offert är konfidentiell. Org.nr: 556608-9933 2. Disposition Den här offerten är uppbyggd

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Brf Pennan 22, 22 lägenheter och 0 lokaler Att: Johannes Frey-Skött Möregatan 6 11827 Stockholm Hej! Tack för ditt

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer