PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj!"

Transkript

1 PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj!

2 HISTORIK skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet för att bekosta detta. ComHem ansvarar för kabel fram till acesspunkten i förrådet på parkeringsficka 4. Kablaget som är draget ligger direkt i marken. Flera större kabelbrott har åtgärdats. Kostar ungefär 5000kr-8000kr per år att underhålla och serva nätet som samfälligheten betalar.

3 NULÄGET ComHem XXkr per månad och totalt XXXkr per fastighet/år Totalkostnad för samfälligheten: XXXX C more. TV4 film och National Geographics via parabol. Kostar XXkr per månad och XXXkr per år och fastighet. Totalkostnad för samfälligheten: XXX kr

4 TEKNIK Vad är det vi har? Hur fungerar det? Kan Fiber för TV och Internet kombineras? Öppen/Stängd fiber? Vad kostar ny TV leverantör? Offert på TV anslutning.

5

6

7 Vårt kabel TV nät Vi har haft en del skador, 2004, 2006 och 2010 som resulterat i att vi behövt byta en del av de kablar som ligger i marken. TV kabeln inom området ligger direkt i marken, alltså inte i rör. Detta gör att vi kan inte enkelt byta dessa utan tvingas gräva upp marken och ev. våra asfalterade ytor. När nya kablar läggs vid reparation, så sker detta givetvis i rör på korrekt sätt för att möjligöra enklare byte i framtiden. Hittills har detta skett med en minimal kostnad då vi har fått tillstånd att gå i fastighetsägarnas tomter, alltså vi minimerar skärning i och återställning av asfalt ytor. Man har även dragit kabeln inne i garage och i våra gräsmattor för att minimera dessa kostnader. Bedömningen är ändå att vi troligen borde kunna fortsätta och drifta vår befintliga nät i minst 5-10 år till med viss underhålls/reparations kostnad. Det är alltså inte akut att behöva göra något men vi måste ändå ha detta under bevakning och skapa planer för framtida behov.

8 Vad är Fiber TV? För att få fram ett alternativ till dagens ComHem/koaxial kabel kan man byta till Fiber för TV överföringen. Fungerar enligt 2 valbara principer: Analog fiber, Ljusstyrkan i fibern = Elektrisk signalnivå, Är helt enkelt en ersättning för koaxialkabeln. Kan enkelt omvandlas till elektrisk signal via liten modulator. Om man har en modulator kan man återanvända koaxial nätet i valfri grad. Behöver ej dator vid/i TV:n, Belastar ej IP-anslutningen IP - TV, Man tittar på olika internet tjänster för att se på TV:n. Kräver dator vid/i TV:n, Belastar IP-anslutningen, Kräver 8-20 Mbit/Kanal stabilt ( TV-tjänster ): SVTPr/SVTPlay, TV3, TV4, TV6, Sjuan,..., ( Film tjänster ): SF anytime, Netflix, HBO Nordic,... Båda dessa kan kombineras, för maximal frihet, men kräver då båda typerna av anslutning.

9 Vad är problemet? Fiber fram till området (Svenska Stadsnät AB, IP only,...) Få TV signal till området på lämpligt sätt ( Analog fiber eller IP) och med lämplig leverantör (SAPPA, ComHem, Bredbandsbolaget,...) Distribuera denna TV signal inom området till alla fastigheter via Koax/ Fiber Analog signal, IP signalering,... (Radio (W-LAN liknande) inte tekniskt möjligt p.g.a. bandbreddsbehov) Samtidigt dra fram IP (Internet) till fastigheterna inklusive finmaskig uppdelning till varje fastighet (IP (nätverks)-kabel, Fiber, Radio (W-LAN),...)

10 Fiber Operatörer (Fiber in till området) Skanova (ägare Telia Sonera som även äger Telia och Svenska Stadsnät) Svenska Stadsnät AB (Mölndals Energi gamla nät) IP-Only (stark ny konkurrent, Ägs av fristående investerare, agressiv på marknaden tar t.ex. folk från Svenska Stadsnät här i Mölndal)... Många uppköp pågår, de stora drakarna köper upp många mindre bolag och tar över deras nät. T.ex.: Telia Sonera köpte Zitius/Quadracom Networks/Riksnet i december, IP-Only köpte Härryda nätet i Januari,...

11 TV operatörer (Få TV signaler i TV-fibern/Analog fiber ) I en analog fiber för TV kan vi som samfällighet välja en TV operatör och påverka vilka kanaler/kostnad vi vill ha. Sappa Bredbandsbolaget ( offert ej bifogad. Bindningstid 7 år) ComHem Viasat m.fl.

12 IP operatörer (Internet Anslutningen för surfning) Även om vi skulle ha en IP-Fiber in till området och ansluten till varje fastighet, så har man inte automatiskt Internet anslutning. Här kan vi välja på 2 varianter. Samfälligheten teckar ett avtal med en IP leverantör för hela föreningen och alla boende använder denna => Föreningen kan få ett bra pris och tecknar t.ex. 3 års avtal. Man stänger fibern i 3 år. Efter 3 år, ny upphandling, ev. byte av leverantör, och stänger fibern igen. Fibern behålls öppen och varje fastighetsägare tecknar sina egna avtal med egen vald IP-leverantör. => mindre jobb för föreningen, inget tvång på anslutningen och man kan välja operatör själv men har svårare att förhandla pris. Har man en IP-Fiber så kan man även teckna personliga avtal om IP-telefoni.

13 Vad skulle behöva göras om vi beslutar oss för att arbeta i riktning TV + IP via Fiber i hela området? Vi måste fram med fiber till lämplig punkt i området, troligen dagens överlämningspunkt för TV (ComHem anslutningspunkt), Taxificka 4. I denna punkt sätter vi till en början en TV-modulator som driver befintlig koaxialkabel i hela området. Allt eftersom vi byter kablar p.g.a. skador etc. så drar man fiber istället och sätter en TV-modulator närmare fastigheterna. Frågan är dock hur fort detta kommer att gå i verkligheten. Man drar alltid även med sig en IP fiber, alltså hela tiden 2 st fiber kablar, TV+IP. När tillräckligt intresse finns och ovanstående reparations utbyggnad täcker en rimlig del av området => Vi byter/bygger kvarvarande delar i ett svep och ansluter alla till fiber.

14 Hur kan det se ut med fiber in i fastigheten? Vänstra enheten är en TV-modulator vilken ansluts mot fastighetens koaxialkabel TV nät. Högra enheten är en omvandlare för Fiber till nätverks (IP) kontakt. Kan sitta inne i varje fastighet, eller i gemsamma skåp på fastighetsgaveln för radhus. Då använder man troligen IP-kabel (Nätverkskabel) för dragningen inom radhuset, alltså till flera fastighetsägare. Kräver spänningsmatning till skillnad mot dagens TV-förstärkare som spänningsmatas via Koaxialkabeln från gemensamt nätaggregat i överlämningspunkten på Taxificka 4.

15 ComHem Analog Digital SVT1 X X SVT2 X X TV3 X TV4 X X Kanal 5 X TV6 X X Sjuan X TV8 X Kanal 9 X TV10 X Kanal 11 X Axess TV X X SVT24 X (Kväll) TV4 Sport X Kunskapskanalen X X Barnkanalen X (Dag) X Öppna kanalen X National Geographics TV4 Film Discovery Channel MTV Kanal Global Sappakanalen ComHem Kost/fast/månad Canal Digital Kost/fast/månad Total kost/år Kost/fast/månad X X Analog kontra Digital?? Kostnader? Har med kodningstekniken att göra, inte överföringsmediet. I dagens Koaxial kabel har vi BÅDE analoga respektive digitalt kodade signaler. I en analog fiber är det samma sak, båda teknikerna används. Analog kodning: Ger normalt sämre bild och ljudkvalitet. Alla TV apparater och video maskiner kan ta emot dessa signaler. Digital kodning: Ger normalt en avsevärd kvalitetshöjning på både bild och ljud Kräver en rimligt modern TV apparat med s.k. DVB-C mottagare vilket de flesta har haft de sista 5-10 åren. S.k. DVB-T mottagare fungerar ej mot kabel anslutning Moderna TV apparater kan ofta spela in de digitala kanalerna på USB ansluten disk, ofta 2 kanaler samtidigt.

16 Övriga program?? Alla TV-leverantörer har sedan olika typer av extra kanals paket på samma sätt som ComHem har i dag. Innebär att de som vill kan få fler kanaler än föreningens grundutbud i den egna TV:n mot viss avgift/månad. Som exempel kan vi ta SAPPA som har 25 st olika paket från 49:-/ månad till 479:-/månad. Vissa av dessa är att man väljer själv 5/10 (99/189:-/månad) kanaler och skapar därmed sitt egna paket. På nästa sidan visas de kanaler som SAPPA har tillgång till.

17 Ex: SAPPA 157 kanaler

18

19 OFFERT COMHEM De har offererat 2 varianter 1. Man uppgraderar befintligt nät till s.k. EU-standard med multimediauttag i väggen ( 3 hål i väggen). Mycket av befintligt kablage kan användas men kompletteringar av förstärkare måste göras. Kort sagt behåller man analoga nätet men kan erbjuda digitala tjänster. Denna uppgradering kostar XXXXkr/fastighet. 2. Ett helt nytt fibernät kostar ca XXXXkr per fastighet. Månadsavgift serviceavgift: XXkr/mån per fastighet. Tillkommer tv-boxar, avgifter för kanalutbudet. Comhem har inte lämnat pris för detta ännu.

20 Gruppens rekommendation Tillåt inte fler egna anslutningar av Fiber. Vi föredrar Öppna lösningar, alltså lösningar som inte är bundna till vissa operatörer, förutom möjligen initialt. Styrelsen måste få inriktningsbeslut, Fråga till årsmötet : Skall föreningen ersätta ComHem med annan TV-leverantör till alla ca 2015, som ger större frihet/större utbud eller lägre pris? Skall föreningen fortsätta utreda fiber till alla i området med inriktningen att detta skall varav klart om ca 4 år eller tidigare? Om dessa frågor besvaras med ja av årsmötet så skulle gruppen kunna gå vidare med följande grova plan: Arbeta under kommande året med att skapa bättre underlag och framför allt studera vad som händer på marknaden. Tag in fler offerter från fiberoperatörer för öppen fiber in till området: IP-only Svenska Stadsnät AB, har vi indirekt fått från via SAPPA. + någon mer... Tag in fler offerter på TV operatörer för lev. av TV kanaler: SAPPA (Har fått i samarbete med Svenska Stadsnät AB) Från ytterligare någon TV-leverantör. Som samarbetar med tänkt fiber peratör Tag kontakt med fristående företag för att studera kost/teknik för indragning inom området. Tänk utanför boxen på alternativa lösningar på kabel/fiberdragningen. Tag in offerter Svenska Stadsnät AB räknar på detta just nu Annan leverantör Kontrollera även vad ett avtal för hela föreningen ang. IP anslutning skulle kosta/fastighet ( stäng IP-fibern under vald kontraktstid). Telenor, Tele2, Telia, Bahnhof, Bredbandsbolaget,...

21 Web adresser Denna presentation för hemsidan är utan prisuppgifter och kostnader

22 Motion ang. Canal Digital I dag har vi ComHem OCH Canal Digital som leverantörer till vårt kabeln TV nät. Motionen är ang. om vi skall ta bort Canal Digital som leverantör. Röstningen sker i 2 steg, Skall vi ha kvar National Geographics? Skall vi ha kvar TV4 Film? ComHem Kost/fast/månad National Geographics TV4 Film Kost/fast/månad Canal Digital Totalt Total kost/fastig/månad Total/År

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009 BDTV Resultatet av ett projekt sedan 2 år Alla KTV föreningar har medverkat Avsikten att kunna erbjuda Digitaltv och Bredband i befintliga nät till bra pris. Brett utbud med stor valfrihet. Digital motorväg

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer