Revingenytt EXTRA. Styrelsen Revinge Byförening. Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revingenytt EXTRA. Styrelsen Revinge Byförening. Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby."

Transkript

1 Revingenytt EXTRA APRIL 2014 Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby. Vill du ha Revingenytt via mail istället? Anmäl dig till Ordföranden. Medlemskap i Revinge Byförening kostar 50 kr per hushåll och kan sättas in på plusgiro I detta nummer: Stormöte 18 maj om fibernät till byn och beslut om bästa alternativ Stormöte 18 maj kl L17 på MSB Det är nu hög tid att fatta ett beslut om våra vägval för fibernät till byn och kabel-tv-föreningens framtid. Byföreningen och kabel-tv-föreningen har de senaste månaderna arbetar intensivt för att samla in information och ha en dialog med våra medlemmar om vilka vägval vi har och vilket alternativ som är bäst. Intresset på årsmötena har gått från att vara svalt, till att öka i intensitet. Vi har en ambition om att alla som idag har kabel-tv från Kabel-TVföreningen och de som är angelägna om snabba kommunikationer till sitt hem, ska delta på stormötet för att påverka och vara delaktiga i detta viktiga beslut. Beslutet får konsekvenser för oss alla och efter att vi har fattat ett slutgiltigt sådant, är det försent att ångra sig. Jag uppmanar dig därför att komma på stormötet den 18 maj kl , att ta del av underlaget som bifogas och att komma på något av de informationsmöten som Östen Tordenmalm kommer att hålla på pizzerian den 6 och 7 maj kl Revinge Byförening Facebook: Revingeby Kontaktpersoner: Ordförande Mazen Saghir Tel.: Välkommen att vara med och fatta ett viktigt beslut söndagen den 18 maj kl , L 17 MSB, som ytterst kommer att göra våra liv lite lättare och vår by attraktivare! Styrelsen Revinge Byförening Sekreterare Ingela Tordenmalm Tel.:

2 Fibernät till byn. Dags att lägga ner vårt kabeltv-system? Frågan om vårt kabeltv-nät är klart relevant, och den har varit uppe på kabeltv-föreningens styrelsemöte vid 2 tillfällen. Och styrelsens ståndpunkt i denna fråga är att vi kan fortsätta att själva driva systemet ytterligare ett par år men inte mer. Hur kom styrelsen fram till denna ståndpunkt? Det finns ett antal avgörande orsaker och de listas här utan inbördes rangordning: Föreningen/systemet har drivits sedan 1992 av i stort sett samma nyckelpersoner, som man inte kan förvänta sig att de kommer att finnas tillgängliga framöver. Och intresset från andra att ta över bedöms som mycket litet. Senast 1 april 2017 kommer alla marksända kanaler att byta både frekvens och sändningsteknik (DVB-T2). Det innebär att en stor del av vår centralutrustning måste bytas ut. Den tekniska utvecklingen beträffande TV-distribution går snabbt och det blir mycket kostsamt att uppdatera vårt system för att hänga med. Vårt distributionsnät, som även används för bredband, är uppbyggt med koaxialkabel, en gammal teknik, som inte tillåter högre hastigheter än de 8 Mbit/sekund, som vi har idag. För att kunna se på TV via bredbandet, vilket kommer att bli mer och mer vanligt, måste annan typ av kabel, fiberkabel, användas för bredbandsdistributionen. Koaxialkabeln är inte framtidssäker varken för bredbands- eller TV-distribution. Det är fiberkabel, som gäller. Någon gång måste vi gå över till ny teknik med fiberkabel både för TV och bredband. Och då är det en fördel om övergången sker så snart som möjligt medan kabeltv-kompetensen finns kvar i byn. Styrelsen ser en stark koppling mellan TV- och bredbandsdistributionen i framtiden. Och man kan inte komma fram till en lösning för den ena delen utan att samtidigt se till att den andra delen också får en lösning. Och då är det en fråga som är mycket viktig för hela byns utveckling och attraktionskraft på eventuellt nya bybor. Därför har kabeltv-föreningens styrelse kontaktat Byföreningens styrelse om detta, och Byföreningen startade hösten 2013 en utredning om hur vi i byn skall ha det med bredband och TV framöver. Till utredare utsågs undertecknad, som ju också är ordförande i kabeltv-föreningen. Hur långt har utredningen kommit? Kontakt har tagits dels med Kraftringen i Lund, f.d. Lunds Energi, som fått i uppdrag av LKF att förse deras hyresgäster i byn med fibernät för bredband, TV och IP-telefoni, och dels med Teleservice i Sjöbo, som idag sköter vårt koaxialnät och som förser oss med bredband över nätet. Båda företagen är intresserade av att dra fiber till hushållen i byn och att erbjuda tjänster: bredband, TV och IP-telefoni. Kraftringen har redan en fiberkabel dragen hit till byn: LKF:s fastighet på Kyrkvägen. Teleservice vill dra en ny fiberkabel från Vomb och hit till byn. På kabeltv-föreningens årsmöte och på Byföreningens årsmöte nu i mars presenterades 3 alternativa strategier för vårt framtida nät i byn med utgångspunkt från vad Kraftringen och Teleservice kan erbjuda: 1. inget fibernät införs i byn. Vi fortsätter med kabeltv och bredband som vi har det idag 2. vi inför ett fibernät för bredband men behåller kabeltv som det är 3. vi inför ett fibernät både för bredband och TV

3 På Byföreningens årsmöte konstaterades att alternativ 1 och 2 inte är realistiska, och det beslutades att bara gå vidare med alternativ 3 i den fortsatta utredningen. Det är en principiell skillnad mellan de båda företagens förslag till lösning för oss och det ger oss 2 delalternativ, som båda har sina för och nackdelar. Kraftringen erbjuder ett s.k. öppet stadsnät. De drar fiber till hushållen och sedan överlåter de till annat företag (QMarket) att sköta driften och erbjuda tjänsterna. Vi får ett utbud av bredbands-, TVoch IP-telefonioperatörer att välja mellan. Teleservice erbjuder ett mer slutet byanät. De drar ny kabel till byn och till hushållen, sköter driften av systemet och erbjuder sina bredbands-, TV och IP-telefonitjänster. Vi kan bara välja mellan de tjänster som Teleservice erbjuder, olika bredbandshastigheter, olika tillvalspaket för TV. Jämförelse mellan de 2 alternativen. Alternativ 1 Alternativ 2 Kabel-dragning Teleservice Kraftringen Drift Teleservice QMarket Tjänster Anslutningsavgift om man går med från start Anslutningsavgift om man går med senare Teleservice: TV, bredband, IP-telefoni: :- för de som har kabeltv draget redan oavsett om man är medlem eller ej idag. Inget rotavdrag :- för övriga. Rotavdrag 1 500:- (=13 500:-) :- för de som har kabeltv draget redan oavsett om man är medlem eller ej idag. Inget rotavdrag :- för övriga. Rotavdrag 1 500:- (=13 500:-) QMarket: Bredband, IP-telefoni ConnectTV: TV Delbetalning På 12 eller 36 månader Möjligt. Bredbandstjänster Teleservice. Hastigheter upp till 1 Gbit/s :- för alla. Rotavdrag 2 000:- ( = :- ) :- för alla. Rotavdrag 2 000:- ( =21 000:- ) Qmarket. Har avtal med ett flertal operatörer, såsom Bahnhof, Bredband2, Riksnet m.fl Hastigheter upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna. 100/10 Mbit/s: 250:-/mån 300/100 Mbit/s: 390:-/mån Prisexempel. 100/10 Mbit/s: 240:-/mån

4 TV-tjänster TV-anslutning, Teleservice. Basutbud: 130:-/månad för 25 st analoga och 18 st digitala kanaler. Gäller per hushåll oavsett antalet apparater. I basutbudet ingår även 11 st kodade digitala kanaler, som kräver ett programkort: 35:- /mån. Gäller per programkort/tv. Tillvalskanaler De vanliga Viasat och CMorepaketen med flera. Fiberkabeln anluter till en dum anslutningslåda på lämpligt ställe inomhus. Till lådan kopplar man den befintliga inomhus-antennkabeln om ni har kabeltv idag. Därför behövs ingen ny kabeldragning inomhus till edra befintliga TV-apparater anslutna till kabeltv ConnectTV. Har avtal med bl.a. Sappa, Viasat, Bahnhof. Man kan ex.vis ha en paketlösning från Viasat och sedan ha à la carte-kanaler från Sappa. Ett stort antal paket finna att välja mellan. Sappa Mycket (36 kanaler) 189:-/mån för första TVn, 94.50:-/mån för andra TVn, 62:50/mån för tredje TVn. Max 2 tvillingkort. Viasat Silver (ca 40 kanaler,dock inga Viasat Film eller Sport-kanaler, ej Animal Planet) 219:-/mån Fiberkabeln ansluter till en speciell digitalbox i närheten av TVn. Mellan box och TV-apparat kan man ha HDMI-kabel eller SCART-kabel. TVn:s antenningång används således ej, utan det är med digitalboxens fjärrkontroll man väljer kanaler. Det behövs nätverkskabel till varje digitalbox/tv-apparat Boxar, programkort Ingen digitalbox eller programkort behövs för basutbudet av analoga och digitala kanaler. OBS. TV-apparater och digitalboxar måste kunna ta emot formatet DVB-C. Gamla och billiga/nya apparater kanske inte har den möjligheten. Man behöver en speciell digitalbox vid varje TV-apparat. Max 3 boxar/programkort per hushåll. Boxhyra: 90:-/mån för första boxen, 55:-/mån och box för andra och tredje boxen. Totalkostnad blir då kanalpaketkostnad + boxhyra.

5 IP-telefoni Övrigt Med ett programkort för 35:- /mån får man tillgång till ytterligare 11 digitala kanaler i basutbudet (se ovan). Dessa digitala kanaler finns redan analogt i basutbudet. För digitala tillvalskanaler behövs ett programkort. Programkort kan stoppas in i TVns kortläsare/ca-modul. Om TVn inte har CA-modul för kortläsare så behöver man en vanlig digitalbox, som man själv köper. Man behöver ett programkort till varje TV/box. Ja Utökat basutbud för 2 TVapparater (1x130 +2x35) blir totalt 200:-/mån Flatrate: 49:-/mån. 0:- till fasta telefoner i Sverige 0:45 i öppningsavgift Två fiberkablar dras till varje hushåll: en för data och en för TV. TV-tittande stjäl således ingen kapacitet från surfandet eller vice versa. Befintliga rör för vårt kabeltvnät kommer att användas där de finns, vilket betyder att ni inte behöver gräva upp er trädgård. Man behöver ett programkort till varje box. Sappa Mycket för 2 TVapparater (189+94:50) + hyra av 2 st boxar (90+55) blir totalt 428:50:-/mån Ja Flatrate: 49:-/mån. 0:- till fasta telefoner i Sverige 0:45 i öppningsavgift En gemensam fiberkabel till både TV och data. Data och TV kan påverka varandra kapacitetsmässigt. Befintliga rör för vårt kabeltvnät kommer troligtvis inte att användas, utan det blir ny grävning på tomter och allmänna områden. Se nästa sida för information om vad som konkret kommer att hända framöver!

6 Vad händer framöver? Byföreningen har kallat till ett stormöte 18 maj där de båda alternativen skall presenteras och diskuteras. Vi ska fatta beslut på mötet om vi ska satsa på fibernät eller ej. Och om vi skall gå vidare, vilket alternativ vi i så fall ska välja. Helst ska vi också teckna intresseanmälan eller avtal vid mötet så att grävningsarbetet kan starta efter sommaren. Om anslutningen på mötet blir dålig, så måste vi ta en ny runda med information och ett nytt stormöte. Därför är det viktigt att alla är väl insatta i frågan innan mötet och är beredda att fatta beslut, och att alla kommer till mötet. Det är en mycket viktig strategisk fråga för varje enskild fastighetsägare. Ett fibernät förväntas höja fastighetspriset motsvarande en extra omgång i budgivningen samt att det blir mer attraktivt jämfört med grannen som inte har fiber. Vill du inte tappa i attraktionskraft jämfört med dina grannar vid en försäljning så bör du ansluta dig, oavsett vad du själv tycker om Internet och TV. Det är en mycket viktig strategisk fråga för byn. Ett fibernät i byn höjer byns attraktionskraft. Och vi behöver alla hjälp för att den ska höjas. För att alla ska kunna känna sig välinformerade kommer jag att befinna mig på Pizzerian för diskussion och för att svara på frågor några kvällar innan informationsmötet. tisdag 6 maj, kl onsdag 7 maj, kl Revingeby i april 2014 Östen Tordenmalm

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Koppla greppet om utvecklingen

Koppla greppet om utvecklingen LZTA 805 2908 2007-03 Så här tar du nästa steg Ta kontakt med oss via www.telia.se/fastighet klicka på Kontakta mig. Tillsammans kan vi diskutera förutsättningarna för just din fastighet. Koppla greppet

Läs mer

PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj!

PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj! PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj! HISTORIK 1989-1990 skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet för att

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer