Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013"

Transkript

1 Uppdaterat Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera TV även kan användas till Internet och telefoni. Vi föreslår ett så kallad öppet bredbandsnät vilket innebär att varje hushåll själv kan välja vilken eller vilka leverantörer man vill använda och teckna avtal med. Teknikbyrån i Sverige AB föreslås bli kommunikationsoperatör i det nya nätet som ansluts till Vallentuna Stadsnät. Samfälligheten gemensamt tar kostnaden för det nya bredbandsnätet och investeringen kommer att finansieras med lån vars ränta och amortering kommer att belasta samtliga medlemmar alternativt om man som medlem vill betala sin del av kostnaden kontant. Den nuvarande kostnaden för kabel-tv är 149 kr/månad/hushåll, totalt kr/år för hela samfälligheten. Nuvarande kabel-tv-kostnad ingår i samfällighetsavgiften. Den nya TV-tjänsten som ingår är ett basutbud med tillhörande IPTV-box från leverantören Sappa. Kabeldragning från fibernod till ett uttag ingår och varje hushåll får själv välja var man vill placera tv-uttaget. Det gamla TV-nätet kommer sedan att avvecklas. Om stämman säger ja till styrelsens förslag kan det nya nätet vara i drift till sommaren Bakgrund Koaxialnätet som bär tv-signalen i området är gammalt och är i behov av teknisk uppgradering för att det ska fungera även i framtiden. Tekniken är dock obsolet och uppgraderingen skulle kosta flera hundratusen kronor. Internet/bredband via ADSL är begränsat inom vårt område eftersom det är långt till telestationen. Styrelsen har också gjort bedömningen att det finns ett stort intresse i området att få tillgång till bättre, snabbare och billigare bredband för att t ex kunna arbeta hemifrån. Vi gör också bedömningen att anslutning till bredbandsnät ökar värdet på hus och lägenheter i området. Detta sammantaget har gjort att styrelsen under verksamhetsåret 2012/2013 utrett möjligheten till att ansluta alla hushåll i föreningen till ett modernt bredbandsnät. Val av leverantör Styrelsen har tagit in offerter från alla stora leverantörer i branschen. Sedan beslutade styrelsen att endast gå vidare med leverantörer som erbjuder så kallade öppna fibernät. Kvar i urvalsprocessen blev då Telia och Teknikbyrån. Styrelsen beslutade att gå vidare med Teknikbyrån eftersom de kunde erbjuda en bra helhetslösning med tillhörande TV-tjänster som kommer att vara gratis för samfälligheten under tre år. Dessutom ansluts vårt nät till Vallentuna stadsnät vilket styrelsen ser som positivt. En annan sak som vägde över till Teknikbyråns fördel är att de redan varit i område och gjort undersökningar hur man bäst gräver och drar nätet samt att denna förprojektering inte genererar några extra kostnader för föreningen. Teknikbyrån har också kunnat lova att man kommer att ha nätet klart till sommaren 2014 om beslut fattas i november/december.

2 Tjänster En tv-tjänst (Sappa Alltid) inklusive digitalbox med basutbud ingår för alla medlemmar. Sedan är det upp till varje medlem att själv välja vilka tjänster man vill köpa av de leverantörer som finns i nätet. Dessa leverantörer och dess erbjudanden presenteras av Teknikbyrån. Det är varje medlem som själv tecknar avtal med respektive leverantör. Exempel på leverantörer är Sappa, Bahnhof, Bredband 2, Alltele, Ownit och Universal Telecom. Teknikbyrån är också leverantör i sitt eget nät. Tidsplan Maj Styrelsen arbetar fram kravspecifikation och begär in offerter Augusti Styrelsen har möten med utvalda leverantörer September Styrelsen fattar beslut om att lägga fram förslag till årsstämman Oktober Styrelsens inbjuder till informationsmöte tillsammans med Teknikbyrån November Stämman fattar beslut om styrelsens förslag December Avtalsförhandling, teckning av avtal Våren 2014 Arbete med grävning, nätdragning, installation etc Sommar 2014 Nätet driftsätts Hösten 2014 Det gamla TV-nätet släcks ner Ekonomi, priser Den totala kostnaden för att bygga det nya nätet är kr. I den kostnaden ingår tre års gratis TV-tjänst, tillhörande TV-digitalbox och kabeldragning från fibernod till valfritt placerat TV-uttag i varje hushåll. Fördelat på 181 hushåll blir kostnaden kr/hushåll. Styrelsen kommer erbjuda två betalningsmodeller, antingen att man betalar kr kontant vid ett givet tillfälle våren 2014 eller att varje hushåll betalar via ett lån som amorteras på tio år. Lånet tas av samfälligheten. Kostnaden för respektive hushåll beräknas då till ungefär 160 kr/månad givet en ränta på 4 %. Det är styrelsens avsikt att förhandla till sig en så bra ränta som möjligt och binda lånet över tid. Lånet kommer debiteringsmässigt att hanteras på samma sätt som med garagelånet, d.v.s. via faktura varje kvartal. För de bostadsrätter som väljer att betala via lånet faktureras lånet till bostadsrättsföreningen. Räntekostnaden kommer att vara avdragsgill för privatpersoner. Varje hushåll måste välja betalningsmodell strax efter årsskiftet och detta val är bindande. TV-tjänsten ingår gratis under de tre första åren. År fyra tillkommer en kostnad på 33 kr/mån för TVtjänstens basutbud som kommer att debiteras ut via samfällighetsavgiften. Ytterligare TVdigitalboxar, programkort, TV-paket, internetabonnemang, telefoniabonnemang samt eventuell tillkommande dragning av datakabel bekostas av respektive hushåll. Frågor och svar Vi tror att en sådant här projekt kan generera en hel del frågor som vi gärna vill besvara. Som en bilaga till detta beslutsunderlag finns därför en genomgång av de frågor som vi tror kan uppkomma. Listan kommer sedan att uppdateras med frågor som tas upp på det informationsmöte som styrelsen inbjuder till. Detta kommer sedan att publiceras på föreningens hemsida. Informationsmöte Styrelsen inbjöd till ett informationsmöte om förslaget om bredbandsnät som hölls i Vittraskolans matsal den 24 oktober. Läs mer på hemsidan

3 Frågor och svar bredbandsnät Z-väg Ver Allmänt 1. Hur kommer den här satsningen att finansieras? Styrelsen föreslår att föreningen tar ett lån för att finansiera bygget av det nya nätet. För de som vill kommer det vara möjligt att betala kontant. 2. Hur påverkar denna finansiering mig, kommer ni att höja samfällighetsavgiften? Nej, vi kommer inte att höja avgiften på grund av denna satsning. 3. Men om kostnaden för Kabel-TV:n försvinner ur föreningens budget, då kan man väl sänka avgiften? Ja, det är inte omöjligt, men exakt hur kostnaderna blir vet vi först till nästa verksamhetsår 2014/2015. År fyra kommer TV-tjänsten att kosta 33 kr/mån/hushåll och denna kostnad kommer att behöva tas ut i samfällighetsavgiften. 4. Varför måste samfälligheten erbjuda en TV-tjänst, kan inte alla sköta det själva istället? I föreningens anläggningsbeslut står det att vi ska tillhandahålla ett kabel-tv-nät. När föreningen bildades på 80-talet tänkte man förmodligen att detta skulle vara smartast istället för att alla satte upp sin egen parabol eller TV-antenn. Nu har styrelsen för avsikt att uppgradera detta nät. Alternativet hade varit att låta stämman fatta beslut om att ändra förrättningen och ta bort kravet på att erbjuda TV-nät, vilket i sig är en ganska krånglig procedur som dessutom kostar en massa pengar. 5. Varför har ni valt ett öppet nät istället för att köpa en tjänst som innehåller allt? Styrelsen har gjort bedömningen att öppna nät hör framtiden till och att man i dessa nät som medlem själv kan välja vilka tjänster man vill använda. I ett stängt nät låser man in alla medlemmar till samma tjänster och man förbinder sig ofta till långa avtalstider. Styrelsen tror på valfrihet och tycker det är viktigt att våra medlemmar själv får avgöra vad man vill ha och inte ha. 6. Finns det några begränsningar i nätet? Nej, det är ett öppet nät. De leverantörer som finns i nätet kan dock variera över tiden. 7. Har ni tagit några referenser? Vad säger andra? Styrelsen har tagit in referenser från andra samfälligheter som använt Teknikbyrån för liknande projekt och dessa har varit mycket positiva i sina omdömen. 8. Vem äger nätet? Det är samfälligheten som kommer att äga nätet. 9. Vem tar hand om servicen i nätet? Själva nätet och dess aktiva utrustning underhålls av Teknikbyrån, inklusive den fibernod som installeras i ditt hus/lägenhet. Fel på nätet anmäls till Teknikbyrån. Får du problem med dina tjänster, t ex TV, Internet, telefoni så får du själv göra en felanmälan till den leverantör du valt. 10. Kan man utnyttja ROT-avdraget? Nej, eftersom det är föreningen/samfälligheten som gör investeringen och låter utföra arbetet går det inte att utnyttja ROT-avdraget. TV-tjänsten 11. Den där TV-leverantören Sappa har jag aldrig hört talas om. Vilka är de? Sappa är en relativt ny TV-leverantör och de presenteras sig själva, sina tjänster och priser på

4 Där finns också de paket de erbjuder. Man kan också köpa kanaler á-lacarte. 12. Vilka TV-kanaler ingår i basutbudet? I basutbudet ingår de så kallade must carry -kanalerna. Dessa är SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT1HD, SVT2HD, TV4 och TV6. Paketet kallas också Sappa Alltid 13. Är det bättre eller sämre TV-utbud än idag? Det är ett likvärdigt utbud om man jämför med det nuvarande digitala utbudet. Analogt är det dock betydligt fler kanaler idag, men den signalen är dålig och vi tror att de flesta använder det digitala utbudet. Vi tror dessutom att det analoga utbudet på sikt kommer att försvinna. 14. Det verkar som det är ett riktigt dåligt TV-utbud? Här är det viktigt att jämföra äpplen med äpplen. Det nuvarande analoga TV-utbudet är betydligt mer omfattande än det föreslagna digitala TV-utbudet i Sappas grundpaket, Sappa Alltid. Det är dock både styrelsens och de experter vi pratat med åsikt att det generösa analoga utbudet kommer att försvinna på kort sikt. Det är inte möjligt för leverantörerna att spegla ett digital utbud analogt mycket längre till. Så även om vi skulle behålla nuvarande TV-lösning tror vi inte kommer att kunna erbjuda analoga kanaler mycket längre till. Då är vi ändå tvungna att använda de digitala kanalerna, vilket de allra flesta kräver någon form av dekrypteringssystem, dvs en digitalbox eller en så kallad CA-modul. Sedan är det viktigt att säga att alla kan uppgradera grundpaketet till det paket man själv vill ha. Styrelsen har föreslagit att det endast ska ingå ett grundutbud till alla hushåll eftersom det är det enklaste då det annars blir en omfattande diskussion om vilka andra kanaler som i så fall skulle kunna ingå i utbudet. Styrelsen tycker att erbjudandet från Sappa är attraktivt och konkurrenskraftigt. 15. Vem äger digitalboxen? Boxen ägs av samfälligheten men disponeras fritt av respektive medlem. När man flyttar ska man alltså låta boxen vara kvar i huset/lägenheten. 16. Vad händer om digitalboxen går sönder? Man felanmäler boxen till Sappa Kundtjänst. Boxen har 24 månaders garanti och man får en ny box utskickad. 17. Vad heter digitalboxen, hur ser den ut och vad kan den? Boxen heter Dilog DIP-701. Den ger en bra digital TV-bild och har smarta funktioner. Du kan ansluta en extern hårddisk med USB-kontakt för att spela in dina favoritprogram. Hårddisken får du köpa till separat. Här är en länk till bruksanvisning: 18. Behöver man verkligen en digitalbox till varje TV? Det finns tyvärr inga TV-apparater som har inbyggd mottagare för IPTV i dagsläget. Därför krävs det en digitalbox till varje TV som man vill använda till Sappa. För de som bara har en TV ingår en digitalbox per hushåll. Har man fler TV-apparater behöver man fler boxar. Så är det stort sett för alla TV-lösningar. Köper man programpaket så får man rabatt på digitalboxen. All information om detta finns på 19. Vad kostar en extra digitalbox? Om du bara vill ha en extra box med basutbudet kostar boxen kr. En programkortskostnad på 33 kr/mån/box tillkommer. Sappa har dock mer fördelaktiga erbjudanden om du tecknar dig för programpaket samtidigt, då kan du t ex få köpa boxen för 595 kr om du binder dig på 24 månader eller för 995 kr om du binder dig för 12 månader.

5 20. Kan man spela in TV-program i digitalboxen? Boxen har ingen inbyggd hårddisk men det går enkelt att koppla in en extern USB-hårddisk som man kan använda för inspelning och time shift. 21. TV-tjänsten är gratis i tre år, vad kommer hända år fyra? TV-marknaden via bredband utvecklas hela tiden. Det kommer nya och bättre tjänster. Utgångspunkten är att TV-basutbudet även i framtiden kommer att vara en del i samfällighetsavgiften om inte föreningen väljer något annat. Om man utgår från Sappaerbjudandet även år fyra skulle det kosta 33 kr/mån/hushåll att fortsätta. Denna kostnad kommer att ingå i samfällighetsavgiften. Men det kan också vara så att föreningen hittar en annan leverantör av TV-tjänster. 22. Jag är nöjd med min digital-tv via Ownit kan jag behålla den även i den nya lösningen? Tveksamt. Föreningens abonnemang med Ownit kommer att sägas upp men det kanske kan bli möjligt att utnyttja det TV-nät du eventuellt själv har dragit i huset eller lägenheten genom att du kopplar en TV-sladd till fibernoden som sedan går vidare till dina TVapparater. På detta sätt kan du både få ut den analoga och digital TV-signalen via Ownits TVnät. Den enda skillnaden är att denna signal kommer via fibern istället för den gamla koaxkabeln som går in i ditt TV-uttag i väggen. På så sätt kan du utnyttja dina gamla digitalboxar eller CA-modular som du idag använder i Ownits nät. Du får själv teckna ett avtal med Ownit i så fall. Om du vill se mer än de fria digitalkanalerna måste du köpa en digitalbox eller CA-modul, programkort och betala löpande kortavgift till Ownit. OBS! Detta är ännu ej verifierat med Ownit, de har inte svarat på våra frågor trots flera påstötningar hela hösten! 23. Måste man köpa paket? Kan man köpa lösa kanaler också? Ja, det går bra. Alla information om paket och priser på lösa kanaler finns på Internet 24. Hur snabb internetanslutning kan jag få i det nya nätet? Den utrustning som placeras ut är förberedd för upp till 1 Gbit/s (1000 Mbit/s). Du väljer själv hur snabb anslutning du vill ha, det vanligaste idag är 10/10 eller 100/ Vad kostar själva internetanslutningen? Det beror på vilken hastighet, bindningstid och abonnemang du väljer. Kostnaden ingår inte i samfällighetsavgiften. Exempel på priser: 10/10 med Bahnhof 145 kr/mån, 100/100 med Alltele 259 kr/mån, 300/100 med Teknikbyrån 529 kr/mån. 26. Jag skulle gärna vilja ha internet/datauttag i alla rum i mitt hus, går det att ordna? Ja, Teknikbyråns underleverantör Vi monterar kan erbjuda de hushåll som vill att bygga lokala nätverk i huset eller lägenheten utöver det uttag som kommer att dras från fibernoden till TV:n. Vad man vill att Vi monterar ska göra är upp till varje hushåll, men möjligheten finns alltså att låta bygga ett internt nätverk med uttag i varje rum om man vill det. Erbjudanden och priser kommer att presenteras senare. Telefoni 27. Går det att använda IP-telefoni i det nya nätet? Ja, det går utmärkt. Det finns flera leverantörer som erbjuder IP-telefoni. Universal Telecom och Cellip är två leverantörer som erbjuder telefoni i stort sett utan fasta kostnader. 28. Kan man flytta över sitt gamla telefonnummer till IP-telefoni? Ja, det är inga problem.

6 Genomförandet 29. Jag bor i lägenhet på övre våningen - var och hur kommer nätet att installeras hos mig? Inkommande fiber kommer i de allra flesta fall att komma in på baksidan av lägenhetshusen. Där kommer man sedan att dra in fibern i lägenheten på bottenvåningen och sedan gå med fibern på utsidan av fasaden på huset in till lägenheten på den övre våningen. Fibernoden kommer att placeras på innervägg där fibern kommer in i lägenheten. Exakt installation kommer att stämmas av med respektive ägare innan den påbörjas. 30. Jag bor i hus - var och hur kommer nätet att installeras hos mig? Inkommande fiber kommer precis som för lägenheterna att i de allra flesta fall att komma in på baksidan av huset. Fibernoden kommer att placeras på innervägg där fibern kommer in i huset. Exakt installation kommer att stämmas av med respektive ägare innan den påbörjas. 31. Exakt hur kommer grävande att gå till? Den stora delen av grävandet kommer att ske i mjuk mark, d v s gräsmattor. I några fall kommer man att behöva gräva i asfalt. Alla ytor, både hårda och mjuka, kommer att återställas efter grävandet. Den grävning som sker på tomtmark kommer i lång utsträckning som möjlig att grävas för hand. I vissa fall kommer man att vara tvungen att lägga rör under altaner etc för att sedan blåsa ut fibern i dessa rör. Inga altaner kommer att behöva rivas men i några fall kanske man är tvungen att ta bort vissa brädor etc. Detta avgörs från fall till fall och sker naturligtvis i samråd med respektive ägare. Samma sak gäller med planteringar, buskar, träd etc. Allt kommer att stämmas av med utsedd projektledare och respektive ägare. Den mjuka marken på tomten kommer att återställas, men man får själv så gräset. 32. Var kommer den så kallade fibernoden att placeras? Exakt ur det ska grävas i området finns beskrivet på särskild karta. Fibernoden kommer att placeras på insidan av väggen där fiberkabeln kommer in i huset/lägenheten. Avtal och ekonomi 33. Hur lång bindningstid är det på TV, internet och telefonitjänster? Du väljer själv hur lång bindningstid det ska vara på dina abonnemang eftersom det är du själv som tecknar desamma. I regel är det så att man brukar få bättre villkor och billigare pris ju längre man binder sitt abonnemang, men detta står dig helt fritt att välja. 34. Kan vi som enskilt hushåll spara några pengar på den här satsningen? Det beror på vad man har idag men en uppskattning som Teknikbyrån har gjort visar att ett genomsnittligt hushåll kan spara ungefär 300 kr/mån på att använda tjänster i det nya nätet istället för att köpa TV, Internet och telefoni separat. Den största prisskillnaden gäller Internet, som exempel kan t ex nämnas Bredbandsbolagets billigaste ADSL-abonnemang 8 som kostar 339 kr/mån. Detta kan jämföras med ett snabbare och bättre erbjudande från t ex Bahnhof på 145 kr/mån. På TV-sidan skiljer det inte lika mycket när det gäller priserna, Canal Digitals familjepaket kostar 298 kr/mån och Viasats motsvarande (dock utan HDkanaler) kostar 275 kr/mån. Sappas motsvarighet, Sappa Mycket, utan HD kostar 189 kr/mån eller 299 kr/mån för Sappa Mycket med HD. När det gäller telefoni så blir det betydligt billigare att byta ett traditionellt telefoniabonnemang mot IP-telefoni där man i de flesta fall slipper fasta kostnader och endast betalar för samtal man ringer. Universal Telecom billigaste telefoniabonnemang kostar 49 kr/mån och då ringer man för 0,16 kr/min med en öppningsavgift på 0,69 kr. OBS! Alla priser från leverantörer ska enbart ses som en indikation och är inte bindande av någon part. Priserna togs fram den 17 september och kan ha förändrats sedan dess.

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen.

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet fibernät som ger dig full frihet. Välkommen till stadsnätet i fjällvärlden. Härjeåns Fibernät är

Läs mer

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber

Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Information och inspiration för er som planerar att framtidssäkra fastigheten med fiber Så går det till när ni får fiber i huset När ni väljer att teckna fiberavtal med Telia får er fastighet ett kraftfullt,

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer