Nu är det klart, det blir fiber!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är det klart, det blir fiber!"

Transkript

1 Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus.

2 Till boende i villaområdet Kulladal & Eriksfält JIPPIEEE! Nu är det klart, det blir fiber. Villaföreningen kommer tillsammans med Sydantenn att etablera ett villafibernät i vårt område. Snabb versionen Anslutningsavgiften blir kronor Insats till fiberföreningen blir 500 kronor Månadsavgiften blir 350 kronor Alla priser är inklusive moms I fibern tillhandahålls internet (1Gbit/s), 21 TV- kanaler och bredbandstelefoni Grävningen påbörjas under hösten 2013 Driftsättning påbörjas vid årsskiftet Informationsmöten på Kulladalsskolan hålls måndagen den 19 augusti klockan och på Hindby småskola tisdagen den 20 augusti klockan Sista anmälningsdag för fibern är den 1 september. Vad gör jag nu? 1. Anmäl ditt intresse på 2. Kom på informationsmötena i augusti och ställ alla dina frågor 3. Skicka in avtalet senast den 1 september Kulladal- Eriksfält fiberförening Björn Eldvall Fredrik Malmberg David Nimhed Finkgatan 4 Allansgatan 7 Hagalundsgatan 15

3 Den längre versionen Nu är det klart. Vi kommer att få fiber till våra fastigheter. Vi är tre stycken boende i området som med hjälp av Villaägarna har jobbat sedan 2010 med att förverkliga detta. Under de två åren som vi har försökt att få fiber har vi tittat på många olika alternativ. Allt ifrån att få en av de stora leverantörerna, som Telia eller Tele2, att dra in fibern till att vi själva skulle låna pengarna och installera och driva det själva. Det visade sig att de stora leverantörerna inte var intresserade, då vi förmodligen inte skulle komma upp i en tillräckligt hög anslutningsgrad. Om vi skulle göra det själva skulle anslutningsavgiften bli så pass hög (ca kronor) att intresset blev för lågt för att det skulle gå ihop ekonomiskt. Vi har även löpande fört diskussioner med Malmö Stad om allt ifrån tekniska problem (hur skall fibern dras, var finns det fiber idag, vilka tillstånd krävs mm) till diskussioner om vi kan få ekonomiskt stöd och i så fall hur mycket stöd vi kan få. Dessa diskussioner har nu burit frukt. Vi har genom vårt arbete visat att det inte finns tillräckligt stort intresse att betala kronor för att få fiber och det krävs då en annan lösning för att uppnå målet. När vi tittade på alternativet att installera och driva nätet själva fick vi kontakt med Sydantenn, då enbart tänkt som TV- leverantör. Men samarbetet har utvecklats och nu har vi gemensamt hittat en lösning där det blir Sydantenn som etablerar villafibernätet. Det är på detta sätt vi har fått ner anslutningsavgiften från kronor till kronor. Under tidens gång har vi också diskuterat och jämfört för och nackdelar med ett öppet nät. Skillnaden mellan ett öppet och ett kollektivt nät är att i ett öppet nät så väljer alla fastighetsägare själva innehållet medan i ett kollektivt får alla samma utbud. Vi alla tre tycker egentligen att ett öppet nät vore bättre men vi har ändå valt en kollektiv lösning då den kollektiva är så pass mycket mer ekonomisk fördelaktig än den öppna lösningen. Bakgrundsfakta Regeringen har i sin bredbandsstrategi för Sverige satt upp ett mål att till 2020 skall minst 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Region Skåne och därmed även Malmö Stad har spänt bågen lite till och ändrat 90 % till 95 %. I princip kan man säga att bara kostnaden för internet i den öppna lösningen kostar lika mycket som hela den kollektiva lösningen och vi får 10 gånger så hög hastighet i den kollektiva lösningen. Vi kommer alltså inte erbjuda någon öppen lösning för de första två åren utan istället erbjuder vi ett kollektivt nät med möjlighet att köpa till extra TV kanaler. Sen är det upp till oss medlemmar att bestämma, vid föreningens årsmöte, om vi vill ha en öppen lösning men betala ett betydligt högre pris.

4 Erbjudandet Vi går här igenom erbjudandet i detalj. Anslutningsavgift För anslutningsavgiften får du fibern installerad i fastigheten. Fibern kommer att dras den kortaste vägen in på tomten, om inte den kortaste vägen leder till ett våtrum då går man den näst kortaste vägen, så man slipper våtrummet. I priset ingår både grävning och återställning av tomten, håltagning i fasaden och installation av router/bredbands- modem där fibern kommer in. Anslutningsavgiften faktureras när fibern är installerad och kontrollerad. Månadsavgift Den totala månadskostnaden blir 350 kronor inklusive moms. Avgiften består av två delar fiberinstallation (inklusive fiberhyra) på 150 kronor per månad tjänster på 200 kronor per månad. Tjänsterna består av internet (1Gbit/s), 21 TV- kanaler 1, bredbandstelefoni och router/bredbandsmodem 2 som krävs för att du skall kunna koppla in datorn och TVn till fibern. Utan extra utrustning kan du använda internet (via kabel eller via det inbyggda trådlösa nätverket), analog och digital TV- signal till hushållets samtliga TV- apparater 2 och telefonin. Hela månadsavgiften kommer att debiteras månadsvis i förskott. Debiteringen av månadsavgiften startas först när fibern driftsätts dvs när tjänsterna kan börja användas. TV tillägg Det fria TV- utbudet kan tas emot digitalt, förutsatt att man har en TV- mottagare som klarar av det. Om du är intresserad av att ha hela basutbudet digitalt eller köpa till extra kanaler behövs ett programkort, som kostar 299 kronor per år. Sydantenn erbjuder ett stort utbud av extra kanaler 3. Extra arbeten När fibern installeras i fastigheten kan man direkt av entreprenören beställa extra arbeten som t.ex. dragning av nätverkskabel i fastigheten eller installation av routern/bredbandsmodem på annat ställe än standardplaceringen. Kostnaderna för eventuella extra arbeten faktureras direkt till dig som fastighetsägare. Tjänsteleverantörer Vi kommer att ha två olika tjänsteleverantörer i nätet. Sydantenn levererar TVn men vem som kommer att leverera internet och bredbandstelefonin är i dagsläget inte klart. Det kommer att vara klart till informationsmötena i augusti. 1 Se sista sidan för exakt utbud. 2 Se vår hemsida för informationsbroschyrer,

5 Administration Fiberförening För att administrera fibern kommer vi att bilda en ny ekonomisk förening som kommer att vara avtalsparten mot leverantörerna. Alla som ansluter sig till fibern kommer att bli medlemmar i föreningen. Föreningen heter Kulladal- Eriksfält fiberförening och är bildad. Vi skapar en ny förening för att få en organisation som uteslutande kommer att arbeta med fibern. Vi kommer ha ett nära samarbete med Villaägarna, men vi har tillsammans med Villaägarna kommit fram till att detta blir den bästa lösningen. Villaägarna arbetar med så många andra saker än med fibern. Kulladal- Eriksfält fiberförening kommer att ta ut en medlemsavgift på 100 kronor per år som uteslutande kommer att täcka de administrativa kostnader som uppstår i och med driften av fibern. Det är bland annat utskick och bokföring som måste skötas. När man går med i föreningen kommer man att betala en insats på 500 kronor. Avtal Mellan föreningen och leverantörer Kulladal- Eriksfält fiberförening kommer att teckna två avtal, ett avseende tjänsterna och ett avseende fibern. Föreningen gör en avstämning/omförhandling på tjänsteavtalen vartannat år för att bland annat säkerställa så att kvalitén och utbudet är vad vi vill ha samt att priserna är marknadsmässiga. Exakt vilket utbud som föreningen skall handla upp bestäms av medlemmarna vid föreningens årliga årsmöte. Med Sydantenn tecknas ett avtal om villafibernät som löper på 10 år med en indexhöjning. Anledningen till den långa bindningstiden är för att vi skall kunna få ner anslutningsavgiften till kronor. När man, som fastighetsägare, ansluter sig förbinder man sig att betala anslutningsavgiften och den del av månadsavgiften som avser fibern under avtalstiden. Detta innebär att om man skulle sälja huset under de 10 åren och inte köparen tar övertar avtalet måste man lösa sig ifrån den resterande delen av installationen. Säljer man huset efter t.ex. 5 år blir lösensumman i storleksordningen kronor. Mellan föreningen och fastighetsägarna Varje fastighetsägare kommer att teckna ett avtal med föreningen som avser fastighetsanslutningen. Detta avtal skall vara inskickat senast den 1 september till föreningen. Tyvärr har vi inte hunnit få det helt klart så att vi kan skicka ut det tillsammans med detta informationsbrev. Dock kommer avtalet att skickas ut i början av augusti så att ni har chans att ställa frågor kring det på informationsmötena i mitten av augusti. Grävning Grävningen är planerad att börja under hösten och vi räknar med att driftsättningen kommer att börja vid årsskiftet. Både grävning och driftsättning kommer att ske etappvis, område efter område. Vi vet inte idag hur dessa områden ser ut eller i vilken

6 ordning de kommer att tas. Vår förhoppning är att alla hushåll ska få fiber genom detta projekt, men det är fortfarande viktigt att vi blir så många som möjligt, ta därför alla tillfällen i akt och prata med dina grannar för att väcka intresset för fibern. Dealen är ju så pass mycket bättre nu än den var tidigare. Informationsmöte Vi kommer också att ha två stycken informationsmöte, ett på Kulladalsskolan måndagen den 19 augusti 2013 klockan och ett på Hindby småskola tisdagen den 20 augusti 2013 klockan Här kommer representanter från samtliga parter att närvara. Vi kommer då gå igenom allt praktiskt om grävningen och installationen, utbudet och givetvis svara på alla era frågor. Vad händer nu? Den 1 september är det sista dagen att anmäla sig för fibern. Man anmäler sig genom att lämna in Ansökan om medlemskap i Kulladal- Eriksfälts fiberförening och Avtal om fastighetsanslutning (kommer i början av augusti). Medlemsansökan och avtalet skickas eller lämnas till Fredrik Malmberg, Allansgatan 7, Malmö. I slutet av september månad kommer de som har tecknat sig att få ett inbetalningskort på 600 kronor (100 kronor medlemsavgift kronor insats). Anslutningsavgiften på kronor inklusive moms kommer att faktureras när fibern är installerad i din fastighet. För mer information, titta gärna på vår hemsida, Här samlar vi även alla frågor som vi har fått in med våra svar. Du hittar även följande information Stadgar för Kulladal- Eriksfält fiberförening Ansökan om medlemskap i Kulladal- Eriksfält fiberförening Kanalutbudet som ingår i månadsavgiften Möjliga TV- kanaler att köpa till Hur kopplar man in TVn? Informationsbroschyr om routern/bredbandsmodemet På hemsidan ser du även hur många och vilka som har anmält sitt intresse för fibern. Anmäl gärna ditt intresse så snart som möjligt då vi alla vill se var intresset finns. Kulladal- Eriksfält fiberförening Björn Eldvall Fredrik Malmberg David Nimhed Finkgatan 4 Allansgatan 7 Hagalundsgatan 15

7

8 Lev utan begränsningar Du ska kunna ha full fart i internetanslutningen oavsett hur mycket grannarna surfar. Du ska kunna titta på helt störningsfria tv- program eller filmer via internet på nedervåningen, även när det nätverksspelas för fullt i tonårsrummet på övervåningen. Och självklart ska internetanslutningen vara lika snabb, oavsett väder och vind. Livet fungerar när det inte finns några begränsningar i din anslutning. Dessutom är din villa förberedd för framtiden. För i framtiden kommer allt fler apparater och digitala enheter att vara uppkopplade och kommunicera med varandra. Kort sagt, med fiberanslutning blir ditt hus både mer bekvämt och roligare att bo i. Att huset blir attraktivare på bostadsmarknaden är förstås också en viktig poäng.

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 Valdemarsro villaförening - Fiberinformation Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015 I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans!

Samhällsinformation. www.borgstenafiber.se. Fiber till Borgstena. fixar vi tillsammans! Samhällsinformation www.borgstenafiber.se Fiber till Borgstena fixar vi tillsammans! Ställ upp för Din bygd! Bli delaktig för en framtid att få samma förutsättningar till kommunikation som de boende på

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer