Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital."

Transkript

1 Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

2 Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år

3 Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära nog skuldfri bostad? Då kan du frigöra dina pengar med Bolån 60+. Ditt hus eller din bostadsrätt är säkerheten, men istället för att lånet används för att finansiera boendet, kan du använda lånet för att förverkliga det du vill göra. Du kanske vill resa, köpa ny bil, hjälpa barnen eller barnbarnen med något eller byta ut köket. Istället för att sälja din bostad för att få fram pengarna så belånar du bostaden och kan bo kvar. Med Bolån 60+ får du möjlighet att göra nödvändiga renoveringar, som i sin tur höjer bostadens marknadsvärde. Inga månadsbetalningar. Lånet är amorteringsfritt och du behöver inte göra någon inbetalning av löpande ränta. Räntan betalas istället genom att lånet ökar varje år när räntan förfaller till betalning. Årsräntan tas upp och är avdragsgill i din deklaration. Totalskulden regleras först när huset eller bostadsrätten säljs. På så sätt behöver du aldrig göra några månadsbetalningar på lånet. Det unika med vårt Bolån 60+ är att räntan är fast ända upp till 30 år. Det ger dig en extra trygghet eftersom du hela tiden vet hur mycket lånet kommer att öka. Tanken är helt enkelt att du ska få använda dina tillgångar under pensionstiden. 3

4 Jag är änka sedan några år. Med lånet kan jag bo kvar trots att huset kräver underhåll, jag slipper amorteringar och har fått en bättre ekonomi. Ulla 69 år

5 Bolån 60+ lite mer i detalj. Bolån 60+ ger dig som är över 60 år möjlighet att frigöra värde som finns inbyggt i ditt boende. Bostaden är säkerhet och räntan räknas in i lånebeloppet och betalas med hjälp av lånet. Vilka kan låna? Låntagaren måste ha fyllt 60 år. Om bostaden ägs gemensamt måste båda ägarna stå som låntagare och yngsta låntagaren måste då ha fyllt 60 år. Bostaden. Säkerheten för lånet är din bostad. Vi kan även godta fritidshus som säkerhet. Oavsett vilken typ av boende som är säkerhet bör det vara lågt belånat. Finns det redan lån, använder du en del av Bolån 60+ för att lösa befintliga lån. Lånet. Lånet är amorteringsfritt och räntan är fast ända upp till 30 år. Det ger dig en extra trygghet eftersom du hela tiden vet hur mycket lånet kommer att öka. Hur mycket kan man låna? Det lägsta lånebeloppet är kr. Det maximala lånebeloppet beror på bostadens värde, din ålder och aktuell ränta (se exemplen på sidan 11). Det går bra att låna mer vid ett senare tillfälle, om utrymme finns. Lägsta beloppet är då kr. Bo kvar så länge du vill. Beroende på låntagarens ålder varierar lånets löptid (se exemplen på sidan 11). Vi garanterar att du kan bo kvar så länge du vill, även längre än löptiden, utan att behöva betala av lånet. Det gäller oavsett vad bostaden är värd eller hur stort skuldbeloppet blir. Utbetalning. Du väljer om du vill ha hela beloppet utbetalat samtidigt eller genom månadsutbetalning/löpande t ex via Kapitalspar. Kreditupplysning. Innan vi ingår ett avtal gör vi som vanligt en kreditprövning. Det är dock inte din ekonomi utan värdet på din bostad som avgör om du kan få ett Bolån

6 Vår son pratade med sin rådgivare som tipsade om Bolån 60+. Per-Olof 79 år

7 Vad kostar det? Och vad blir det kvar? Under den tid du har lånet kommer marknadsvärdet på din bostad sannolikt att öka och i många fall kommer en stor del av totalskulden, kanske hela, att helt enkelt betalas av värdestegringen. Kronor Total skuld Värdeutveckling 2 % Värdeutveckling 4 % Vad blir kvar? Exakt hur mycket av bostadens värde som blir kvar är mycket svårt att säga det beror på hur mycket du lånat, hur länge lånet löpt och hur marknadsvärdet på huset förändrats. Avgifter. Du betalar ingen uppläggningsavgift eller andra administrativa avgifter. Vid uttag av eventuella pantbrev tillkommer Inskrivningsmyndighetens avgifter och stämpelskatt. Amortering och ränta. Lånet är amorteringsfritt. Låneräntan är fast och bestäms på utbetalningsdagen (se exemplen på sidan 11). Den exakta låneräntan beror på marknadsräntan vid lånetillfället, samt lånets löptid. Räntan betalas genom att lånet ökar varje år allt eftersom räntan förfaller till betalning. Räntan är avdragsgill i din deklaration löpande varje år. Värdering av bostaden. Eftersom bostaden är säkerheten för lånet måste huset eller bostadsrätten värderas. Det görs av en oberoende värderingsman via SEB. Lösa lånet i förtid. Du kan lösa lånet när du vill. Då tillkommer eventuellt en ränteskillnadsersättning. Den beror bland annat på lånets storlek, hur många år som är kvar på lånets löptid och marknadsräntornas förändring. För att ge dig möjlighet att lösa lånet i förtid har vi dock satt en övre gräns för hur mycket det får kosta för dig att lösa lånet (se exemplen på sidan 11). Om marknadsräntorna ökat tillräckligt mycket under lånetiden kostar det inget att lösa lånet. 7

8 Lånet gör att vi kan renovera vårt sommarställe. Här umgås vi med barn och barnbarn på sommaren. Avdrags - gilla räntor och lägre skatt har förstärkt ekonomin. Per Olof 79 år och Kerstin 77 år

9 Vad händer med skatten? Kan jag ta med lånet till ett nytt boende? Och några andra intressanta frågor. Vad händer med inkomstskatten? Du har rätt att löpande, år från år, dra av räntekostnaderna för Bolån 60+ i din deklaration. Det motsvarar det belopp som din skuld växer med varje år och som du kan se på ditt årsbesked från oss. Eftersom ditt bolån är en skuld som växer i och med att den årligen räknas upp med räntan, betyder det att du får ut mer från din pension netto varje månad. Kan jag flytta med Bolån 60+ till ett nytt boende? Det går i allmänhet bra att flytta och ta med sig Bolån 60+, förutsatt att den nya bostaden fyller våra krav som säkerhet. Om den nya bostaden har ett lägre värde måste du nedamortera eller lösa lånet. Vad händer med mitt bostadsbidrag? I vissa fall kan bostadsbidraget påverkas. För att ta reda på vad som gäller för dig, ta kontakt direkt med Försäkringskassan. Kan min make/maka ta över lånet om jag dör? Om ni båda äger fastigheten och båda är låntagare så löper lånet vidare tills båda har avlidit. Om det bara är du som äger fastigheten och står som låntagare gäller följande: När du dör och lånets löptid gått ut ska lånet lösas. Det kan ske genom att man tar ut ett nytt Bolån 60+. Om din make/maka får ett nytt Bolån 60+ beror på fastighetens värde, din make/makas ålder, aktuell ränta och hur stort belopp som skall lösas. Det går alltså inte att lova eller garantera att din make/maka får bo kvar i fastigheten. Vad händer med lånet när bostaden säljs? När huset eller bostadsrätten säljs dras eventuell kvarvarande skuld från försäljningssumman. Det som blir över tillfaller dig eller dödsboet. Om totalskulden trots alla försiktighetsmått vid värderingen skulle vara högre än husets marknadsvärde, dras den från dina övriga tillgångar, eller läggs som en fordran på dödsboet. En eventuell skuld i dödsboet behöver ingen ta över, eftersom skulder inte ärvs. Om försäljningen sker innan lånet löpt ut tillkommer eventuellt en ränteskillnadsersättning, se sidan 7 under rubriken lösa lånet i förtid. Vem ska jag prata med för att få Bolån 60+? Boka tid med en rådgivare på banken. Tillsammans diskuterar ni igenom det hela och fyller i ansökan. Det kan också vara lämpligt att prata med familjen. Eftersom Bolån 60+ påverkar ett framtida arv, är det lämpligt att informera de närmaste om vad man tycker och tänker göra. 9

10 Vad skulle Bolån 60+ betyda för dig?

11 Tre exempel. Ett par, Gun är 60 år och Evert är 65 år. De bor i en villa i Stockholm, värd kr. De kan högst få låna kr. Fast ränta 6,00 %*, löptid 30 år (jämför med vår fasta ränta på 10 år, 6,04 %*). När Gun är 75 år vill de lösa lånet, och flytta från huset. Ränteskillnadsersättningen beror på lånebeloppet och marknadsräntan, den kan bli från 0 kr till som mest kr. Med dagens ränteläge skulle det kosta ca kr. Om marknads räntorna ökat tillräckligt mycket under lånetiden kostar det inget att lösa lånet. Det innebär att total skulden inklusive ränteskillnadsersättning blir ca kr, att räknas av från villans värde vid försäljningen. Med en värdeökning per år på 3,5 % är villans marknadsvärde kr. Elin, 75 år. Bor i Linköping i en villa värd kr. Hon kan högst få låna kr, men väljer att låna kr. Fast ränta 6,43 %*, löptid 15 år (jämför med vår fasta ränta på 10 år, 6,04 %*). Elin avlider när hon är 91 år, och har då bott kvar ett år utöver lånets löptid. Det betyder ett års rörlig ränta. Kostnaden för att lösa lånet är 0 kr, och totalskulden är ca kr, att räknas av från villans värde vid försäljningen. Med en värdeökning per år på 2,5 % är villans marknadsvärde kr. Erik är ensamstående, 65 år. Bor i bostadsrätt i Malmö. Den är värd kr. Han kan högst låna kr. Fast ränta 6,31 %*, löptid 20 år (jämför med vår fasta ränta på 10 år, 6,04 %*). När Erik är 80 år flyttar han till ett annat boende. Om säkerheten i det nya boendet är tillräckligt stor kan han flytta med sig lånet, annars får han lösa hela eller delar av lånet. Han löser hela lånet, vilket maximalt kan kosta kr. Med dagens ränteläge skulle det kosta ca kr. Men om marknadsräntorna ökat tillräckligt mycket under låne - tiden kostar det inget att lösa lånet. Totalskulden inklusive ränteskillnadsersättning blir ca kr, att räknas av från bostadsrättens värde vid försäljningen. Med en värdeökning per år på 1,5 % är bostadsrättens marknadsvärde *Aktuell ränta per juni Som du ser på ovanstående exempel så är det individuella villkor. De baseras bland annat på bostadens värde, låntagarens ålder och marknadsräntan vid lånetillfället. Den effektiva räntan är lika med låneräntan. Inga avgifter tillkommer. 11

12 Vill du veta mer om Bolån 60+ Prata med din SEB-rådgivare. Besök närmaste SEB-kontor. Du kan också ringa , där har vi alltid öppet. Välkommen! SERB Bilder: Jeppe Wikström/Johnér Bildbyrå Elliot Elliot/Johnér Bildbyrå