Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv."

Transkript

1 Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det.

2 Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg till sitt möte med kungspingvinerna i Antarktis. Anita och Bosse har bjudit barnen till London. Och Monika och Hans kan idag både renovera huset och delta i hundutställningar runt om i landet. Om just det här gör ditt liv rikare, eller om du har andra drömmar, det vet inte vi. Men en sak är säker. Är du över 60 år, och äger en bostad som ökat i värde, så är Hypotekspension* det enklaste och tryggaste sättet att ta del av värdeökningen. Inga månatliga räntebetalningar eller amorteringar Hypotekspension är ett garanterat hypotekslån där din villa, bostadsrätt eller ditt fritidshus utgör säkerheten. Men i motsats till traditionella lån behöver du hos oss inte betala ränta och amorteringar så länge du bor kvar. Räntan läggs istället på det ursprungliga lånebeloppet, och den totala skulden betalas först den dag du själv väljer att sälja bostaden. Eller vid arvskifte. Den yngste låntagarens ålder och äldre Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde 15 % 25 % 35 % 45 % Du kan få upp till 45 % av bostadens värde i handen För att få ta ut en Hypotekspension ska du ha fyllt 60 år och äga en bostad som är värd minst kronor. Ju äldre du är, och ju mer din bostad är värd, desto mer pengar kan du få ut i en stigande skala med en procent per år från 15 % till 45 % av marknadsvärdet. Lever du i ett parförhållande räknas åldern på den av er båda som är yngst. Det lägsta belopp vi lånar ut är kr. Men tänk på följande: Har du redan lån på din bostad används en del av din Hypotekspension till att lösa det. Det gamla lånet måste alltså rymmas inom det belopp du tar ut. Lånemöjligheten växer med en procentenhet per levnadsår mellan 60 och 90 års ålder. * Hypotekspension är ett registrerat varumärke för Svensk Hypotekspension AB 2

3 Unik Trygghets försäkran I vår Hypotekspension ingår en Trygghetsförsäkran som ser till att du aldrig ska behöva bli orolig för något som rör din Hypotekspension: Hypotekspension är marknadens enda hypotekslån utan tidsbegränsning. Du kan bo kvar precis så länge du vill, och lösa lånet när du vill. Du har en skuldfrigaranti. Du blir aldrig skyldig mer pengar än vad du får för din bostad vid en försäljning. Därför riskerar du inte andra tillgångar eller att lämna en skuld efter dig. Du behöver aldrig omförhandla lånet. (vilket kan behövas vid vanliga bostadslån). Oavsett hur bostadspriserna utvecklas har du tryggt kvar dina pengar. Du behåller din Hypotekspension om din maka, make eller sambo går bort. Det är först när den siste låntagaren går bort som lånet ska lösas. Tremånaders ränta Eftersom Hypotekspension har flera unika egenskaper och fördelar inbyggt i priset så är räntenivån lite högre än för vanliga bolån. Räntan justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Vill du veta den aktuella räntan idag så ringer du bara Fem starka fördelar med Hypotekspension Få loss pengar på ett tryggt sätt och lev ett rikare liv. Låna upp till 45 % av marknadsvärdet på din bostad. Inga löpande räntor och amorteringar så länge du bor kvar. Behåll lånet så länge du vill. Skulden blir aldrig större än husets värde vid försäljningen. 3

4 Hypotekspension så här fungerar det i detalj. En Hypotekspension är juridiskt sett ett lån utan tidsbegränsning där ditt hem utgör pant/säkerhet, men där du varken behöver göra avbetalningar på lånet eller räntebetalningar så länge du bor kvar. Administrativa avgifter De avgifter vi tar ut för ett normalt ärende är: En uppläggningsavgift på kr vilken dras av från din Hypotekspension vid utbetalningen. En aviseringsavgift på 150 kr som tas ut i januari varje år via autogirering i samband med att du får ditt årsbesked från oss. Avgift till tingsrätten för uttag av pantbrev För lån på villa och fritidshus behövs pantbrev som säkerhet. Om du behöver ta ut nya pantbrev tillkommer tingsrättens avgifter och stämpelskatt vilka också dras av vid utbetalningen av din Hypotekspension. Ränta Hypotekspension löper med en ränta som justeras var tredje månad. Denna ränta följer förändringarna i marknadsräntan. Vi debiterar dig ränta för ditt lån enligt gällande räntesats. Räntan, som beräknas löpande på ditt lån och tidigare upplupna räntebelopp, läggs till det belopp du lånat och är sedan en del av din skuld. Räntan betalas först när du väljer att lösa lånet. Värdering För att kunna bedöma exakt hur mycket du kan få ut som Hypotekspension, behöver en värdering av ditt hem göras. I möjligaste mån kommer vi att använda tillgängliga uppgifter om ditt hem och statistik för ditt bostadsområde. Den värderingen är kostnadsfri. För bostadsrätter och fritidshus ska som regel en värdering göras på plats. Den ska då genomföras av en oberoende värderingsman som är godkänd av Svensk Hypoteks pension och bekostas av dig. Förutsättningar För att teckna en Hypotekspension ska några förutsättningar vara uppfyllda: Bostaden: Du måste vara ägare till en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus med ett marknadsvärde på minst kronor. Du måste ha full besittningsrätt till hemmet. Du får alltså inte hyra ut hela ditt hem i andra hand. Däremot finns det inget som hindrar dig från att hyra ut delar av ditt hem, t.ex. om du vill ha folk inackorderade. Ålder: Låntagaren och eventuell maka/ make/sambo ska ha fyllt 60 år. Befintliga lån: Det är ett villkor att Svensk Hypotekspension är enda långivare med bostaden som säkerhet. En förutsättning för att kunna ta ut en Hypotekspension är därför att de lån du redan har på bostaden inte är större än att de täcks av din Hypotekspension. Dina befintliga lån måste nämligen lösas in och till det använder du en del av din 4

5 Hypotekspension. Vi ombesörjer allt arbete i samband med detta. Ju mindre lån du har sedan tidigare desto mer kontanter kan du alltså få ut. Försäkring: Villor och fritidshus ska vara försäkrade med en VillaHemförsäkring. Utöver Villa Hemförsäkringen ska det finnas ett s.k. Trygghetsavtal hos Anticimex eller motsvarande. Om det inte redan finns hjälper vi dig att ordna det. Trygghetsavtalet innefattar bland annat regelbundna besiktningar, försäkring mot hussvamp samt en självriskersättning vid vattenskador, brand och inbrott. För bostadsrätt krävs en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Fullmakt: Svensk Hypotekspension kan inte acceptera ansökningar som görs med hjälp av fullmakt. Är du 60 år finns det möjlighet att låna upp till 15 % av hemmets marknadsvärde, därefter stiger det möjliga lånebeloppet med en procent för varje år. Som mest, när du är 90 år, är det möjligt att låna 45 % av marknadsvärdet. Om hemmet bebos av gifta makar eller sambor enligt sambolagen används den yngres ålder vid beräkningen. I tabellen nedan kan du se hur mycket som kan tas ut i Hypotekspension beroende på ålder. Med hjälp av vår kalkylator på kan du själv räkna ut hur stor din Hypotekspension kan bli. Det lägsta beloppet vi lånar ut är kronor. Vill du ta ut mer Hypotekspension vid senare tillfällen är minimibeloppet kronor för varje tillfälle. Säkerhet villa, fritidshus: För lån till villa eller fritidshus ska du initialt lämna pantbrev som täcker lånet och beräknad ränta för 10 år. I syfte att hålla ner kostnaderna för stämpelskatten så mycket som möjligt tas pantbrev därefter ut efter hand för den upparbetade skulden. Vad denna kostnad blir totalt beror på vilka pantbrev som redan finns uttagna i fastigheten och hur länge lånet löper. Du ger Svensk Hypotekspension ett bemyndigande att ta ut nya pantbrev efterhand som behov uppstår. De kostnader tingsrätten tar ut för de nya pantbreven läggs till din skuld. Du behöver alltså inte betala dessa förrän lånet upphör. Säkerhet bostadsrätt: För bostadsrätt lämnas säkerhet i form av så kallad generell pantsättning som registreras hos bostadsrättsföreningen. Storleken på din Hypotekspension Storleken på din Hypotekspension bestäms med hjälp av din ålder och värdet på ditt hem: Ju äldre du är, desto mer pengar kan du få ut Ålder och äldre Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 27 % 28 % 29 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % Ju mer ditt hem är värt, desto mer pengar kan du få ut Lånemöjligheten växer med en procentenhet per levnadsår mellan 60 och 90 års ålder. 5

6 Hur mycket blir det över? Det går inte att i förväg beräkna exakt hur mycket som blir över av hemmets värde när hela skulden löses. Detta beror på hur stor Hypotekspension du har tagit ut, vilken räntesats som har gällt, utveckling av hemmets värde samt under hur många år du har haft din Hypoteks pension. Längst ner på sidan ser du ett exempel för en Hypotekspension på kronor på en bostad värd kronor. Exemplet visar hur bostadens värde och hur skulden utvecklas över åren och hur mycket som blir kvar till dig eller till dina arvingar då din Hypotekspension löses. Skuldfrigarantin ditt skydd mot värdeminskning När du har en Hypotekspension utgörs din skuld av det ursprungliga lånet plus den upparbetade räntan. Om din totala skuld är lägre än försäljningsvärdet på ditt hus när du betalar tillbaka lånet behåller du, eller dina arvtagare, det överskjutande beloppet. Men vad händer om skulden växer och blir större än marknadsvärdet på hemmet? Till skillnad mot vanliga lån och bolån innehåller Hypotekspension en garanti, Skuldfrigarantin, som innebär att du inte kan bli skyldig mer än det du får ut vid en försäljning av hemmet. I motsats till vanliga lån och bolån riskerar du därför inte heller dina övriga tillgångar eller att sätta dig själv eller ditt dödsbo i en låneskuld som inte kan betalas. Garantin gäller under förutsättning att försäljningen av bostaden har skett på marknadsmässiga villkor och att du har följt lånevillkoren. Hur mycket blir det över? Ta ut mera Du kan när som helst ansöka om ytterligare Hypotekspension. Om det finns utrymme för ytterligare belopp eller inte, beror i hög grad på värdeutvecklingen av ditt hem. Det finns ingen garanti för att ytterligare Hypotekspension kan tas ut. Det går inte att ta lån hos annan långivare när man har Hypotekspension. Medflytt av en Hypotekspension vid köp av annan bostad Om du vill sälja den bostad som utgör säkerhet för din Hypotekspension och köpa en annan bostad, finns det i allmänhet möjlighet att flytta med sig lånet eller att lägga upp ett nytt lån. Hur detta kan göras beror bland annat på värdet på din nya bostad. Flyttar du till en bostad med ett lägre värde än värdet på den bostad du flyttar från, kan du behöva betala tillbaka delar av lånet. Årsrapportering För att du ska kunna bevaka din skuld och dess utveckling skickar vi dig varje år en redovisning där du kan se vilka räntekostnader som har lagts till din skuld. Återbetalning En Hypotekspension har ingen tidsbegränsning, utan du väjer själv hur länge du vill behålla den. Det är först när du avlider eller flyttar ifrån ditt hem som hela skulden inklusive upparbetade räntor ska betalas tillbaka. Om inga andra arrangemang gjorts säljs vanligen hemmet vid dödsfall och återbetalningen av skulden görs med hjälp av pengarna från försäljningen. Det ska göras inom åtta månader efter ett dödsfall och fyra månader efter en flytt. I ett parförhållande löper en Hypotekspension vidare utan förändring om en av makarna/samborna avlider och ägandet av hela bostaden övergår till den efterlevande. Det är först när den sista avlider som återbetalning blir aktuellt. 6

7 Skattekonsekvenser Den dag du säljer ditt hem kommer med största säkerhet en realisationsvinst att uppstå. Den kan bli stor om du har ägt din bostad under en längre period. På en sådan vinst utgår en reavinstskatt. När du löser din skuld hos Svensk Hypotekspension kommer en del av skulden att bestå av upplupna räntor. Dessa räntor kan du dra av mot realisationsvinsten och därigenom reducera eller helt eliminera reavinstskatten. En förutsättning för att få göra avdraget är att försäljning av fastigheten och lösen av lånet sker under samma år. Om du har bostadstillägg kan det påverkas av din Hypotekspension. Ta kontakt med Försäkringskassan så får du veta vad som gäller för dig. Tala med andra? Eftersom en Hypotekspension innebär att delar av hemmets värde konsumeras rekommenderar vi att du tänker igenom om du vill involvera familjemedlemmar eller andra i ditt beslut. Personligt Enligt lag måste en kreditgivare alltid göra en viss kontroll av låntagaren vilket vi gör genom en sedvanlig kreditupplysning innan vi tecknar avtalet. Vi kommer att behandla alla dina personliga uppgifter som konfidentiella i enlighet med Personuppgiftslagen. Kvalitet Svensk Hypotekspension kommer att göra sitt yttersta för att ge dig god service och bra kundvård. Till vår hjälp har vi våra välutbildade och kunniga medarbetare. God marknadssed Eftersom vi är först i Sverige med att erbjuda den typ av lån som Hypotekspension utgör, finns än så länge inga gemensamma branschregler för god marknadssed. Vi har därför satt upp sådana regler baserade på internationella erfarenheter. Regler för god marknadssed finns på vår hemsida 7

8 Så här enkelt går du vidare Hypotekspension bygger på erfarenheter från andra länder där den här typen av lån är vanliga sedan drygt 30 år tillbaka. Bara i Sverige har flera tusen personer redan använt sig av den här möjligheten. Och om du är intresserad är det enkelt att gå vidare: Vill du veta mer besöker du eller pratar med en av våra kundrådgivare på telefon På vissa orter arrangerar vi dessutom regelbundet informationsmöten. Du ansöker om Hypotekspension via en av våra kundrådgivare som hjälper dig genom processen. Vi sätter in pengarna på ditt konto och du kan börja leva ett rikare liv. Svensk Hypotekspension en trygg långivare Svensk Hypotekspension AB är ett finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen. Lennart Grabe, tidigare bl.a koncernchef på Posten, är VD och företagets grundare. Erik Åsbrink, f.d. finansminister, är styrelseordförande. Företaget ägs av ett trettiotal välrenommerade investerare från svenska näringslivet. Affärsidén är att erbjuda lösningar och tjänster som ökar tryggheten och livskvaliteten hos människor över 60 år. Vår unika produkt, Hypotekspension, är ett hypotekslån utan löpande räntebetalningar och utan tidsbegränsning Stockholm Malmö Göteborg Telefon:

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen

Det trygga boendet, många värdefulla. för hemmet och familjen Det trygga boendet, många värdefulla tjänster för hemmet och familjen En vanlig försäkring är bra för hemmet Det trygga boendet är också bra för alla som bor där Det trygga boendet är ett unikt skydd,

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer