Bundna bolån. Vad anser svenska folket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bundna bolån. Vad anser svenska folket"

Transkript

1 Bundna bolån Vad anser svenska folket Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (8) Innehåll Enkät om bolåneräntor... 3 Bakgrund... 3 Mål och Syfte... 3 Sammanfattning av resultatet... 4 Analys... 4 Frågor och resultat... 5 Fakta om ränteskillnadsersättning... 6 Exempel... 6 Vad bör göras?... 7 Villaägarnas förslag... 7 Exempel... 7

3 3 (8) Enkät om bolåneräntor Under november 2012 genomförde Villaägarnas Riksförbund en enkätundersökning om hur bolånetagare ser på sina bundna bostadslån. Undersökningen genomfördes via webben och marknadsfördes bl.a. genom Villaägarnas nyhetsbrev. Bakgrund Villaägarnas Riksförbund arbetar för ökad konkurrens på bolånemarknaden. Ett hinder för kunders rörlighet är att bolånekunder väljer att dela upp sitt bostadslån i flera små lån för att sprida riskerna. Risken i sammanhanget utgörs av faran att ett lån förfaller när ränteläget råkar vara högt. Därför ger många bankekonomer rådet att dela upp bostadslånet i flera delar med olika förfallodag. Nackdelen med att dela upp ett bostadslån i flera delar på olika löptider är att det alltid uppstår en kostnad i form av s.k. ränteskillnadsersättning för de lån som har löptid kvar. En bolånekund med flera lån på olika löptider är aldrig helt rörlig. Mål och Syfte Enkätundersökningens mål var att ta reda på om bolånetagare är nöjda med att ha bundna bolåneräntor, vem som var drivande i beslutet för det enskilda hushållet att välja bundna bostadslån och om banken ifråga informerade om kostnaden för att bryta ett bundet bostadslån i förtid s.k. ränteskillnadsersättning.

4 4 (8) Sammanfattning av resultatet 1495 svar varav 1484 har bolån 1061 av de svarande har flera bundna bolån på spridda löptider 359 (34%) av 1061 har någon gång ångrat att man har flera bundna lån på spridda löptider 388 (37%) av 1061 bedömer att man förlorat ekonomiskt på att ha flera lån på olika löptider 333 (32%) av de som har bundna och spridda lån uppger att: Min bankkontakt var klart ledande i beslutet att dela upp bostadslånet på flera löptider och jag känner inte att jag blev informerad om konsekvenserna av det beslutet. 818 av 1395 svarande uppger att banken inte informerade om vad det kostar att bryta ett bundet bolån (ränteskillnadsersättning) 272 av de 371 som uppgav att Min bankkontakt var klart ledande uppger att banken inte informerade om kostnaden för att bryta ett bundet bolån Analys Ca. en tredjedel, 34 och 37 procent av de som har bundna och spridda lån ångrar och anser sig ha förlorat ekonomiskt på detta Betydligt fler med bundna lån (32%) anser att bankkontakten var ledande i beslutet att binda lånen än de inte har bundit lånen (19%) Under hälften av dem med bundna lån (29%) uppger att man fattade sitt räntebeslut helt själv jämfört med dem som inte valt bundna lån (61%) Både bland bolånetagare med bundna och lån och bland de som inte har det anses informationen från banken om ränteskillnadsersättning vara otillräcklig

5 5 (8) Frågor och resultat 1. Har du eller har haft bostadslån? Ja 1485 Nej 11 Totalt Har du delat upp ditt bostadslån i mer än ett lån och spridit ut löptiderna? Ja % Nej % Totalt % 3. Om "ja" på 2. Har du någon gång ångrat att du splittrade upp ditt bostadslån på flera lån på olika löptider? Ja % Nej % Totalt % 4. Om ja på 2. Bedömer du att du förlorat ekonomiskt på att du splittrat upp ditt bostadslån på flera små lån på olika löptider? Ja % Nej % Totalt % 5. Uppfattar du att du själv kom fram till att du skulle dela upp ditt bostadslån på flera mindre lån på olika löptider eller att det mer var din bankkontakt som gav det rådet och du följde det? Välj det alternativ som bäst beskriver hur beslutet gick till. Svarade ja på fråga 2. (Har bundna lån) Svarade nej på fråga 2. (Har inte bundna lån) a. Jag fattade beslutet helt själv och förstod konsekvenserna % % b. Jag fattade beslutet helt själv men har först senare förstått att det fått konsekvenser för mina möjligheter att byta bank. c. Jag fattade beslutet tillsammans med min bankkontakt men han/hon gjorde klart för mig konsekvenserna. d. Min bankkontakt var klart ledande i beslutet att dela upp bostadslånet på flera löptider och jag känner inte att jag blev informerad om konsekvenserna av det beslutet % 20 10% % 18 9% % 38 19% Totalt % % 6. Blev du informerad av din bank vad det kostar dig att i förtid avbryta ett bundet bolån s.k. ränteskillnadsersättning? Svarade ja på fråga 2. (Har bundna lån) Svarade nej på fråga 2. (Har inte bundna lån) Ja % % Nej % % Totalt % %

6 6 (8) Fakta om ränteskillnadsersättning Om ett hushåll pga. någon oförutsedd händelse som dödsfall, skilsmässa, utlandsflytt eller annan orsak väljer att sälja sin bostad och återbetala sitt bostadslån i förtid har banken rätt till kompensation. Kompensationen kallas ränteskillnadsersättning och ska kompensera banken för den förlust som uppstår när kunden inte längre betalar avtalad ränta på sitt bundna lån. Ränteskillnadsersättning regleras genom 36 Konsumentkreditlagen. Den anger att bolåneinstitutet har rätt att kräva den avtalade räntan av kunden minus närmast liggande statslåneräntor (före och efter förfallodag) med ett tillägg om en procent. Exempel En kund har ett bundet bolån som uppgår till 1,3 miljoner kronor som förfaller den 7 december Bolånet är från början femårigt. Listräntan för femåriga bolån var den 7 december 4,50-4,60 %. Avtalad räntan i detta fall antas vara 4,50%. Under hösten 2012 måste kunden av något skäl avbryta bolånet. Det kan bero på dödsfall, skilsmässa eller annan orsak som kunden inte kunde förutse när bolånet bands. Dödsboet eller kunden själv betalar av lånet efter snabb försäljning den 14 december I det här exemplet blir kunden skyldig banken ca kronor utöver återbetalningen av lånet i s.k. ränteskillnadsersättning. Kostnaden utgörs av skillnaden mellan 4,50% och närmaste statslåneränta plus 1 procentenhet total ca. 1,75%. Kunden får även tillgodoräkna sig nuvärdet av återbetalningen. Kundens skuld till banken blir således detsamma som att lånet fortsatt att löpa fast med en ränta om 2,75%. Detta trots att banken återfått hela lånet och kan låna ut hela summan till en annan kund.

7 7 (8) Vad bör göras? Villaägarnas Riksförbund arbetar för mer rimliga villkor för hushåll som av olika måste bryta bundna lån i förtid samt bättre informationsgivning från bankernas sida så att hushållen inser konsekvenserna av att ha bundna bolån och i synnerhet spridda sådana. För närvarande pågår ett internt arbete på Justitiedepartementet och Finansdepartementet med att se över reglerna för ränteskillnadsersättning. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2013 att förändringar kan komma att ske. Villaägarnas förslag Den kund som bryter ett bundet bolån bör vara skyldig att kompensera banken för det. Om det är en alltför låg kostnad för en kund att avbryta ett bundet lån kommer bankerna att prissätta långa bundna lån med höga räntor vilket innebär att hushållen inte får samma tillgång till långfristiga lån som idag. Det anser inte Villaägarna är att eftersträva. Dock måste den böter som drabbar en bolånekund som avbryter ett bundet lån genom ränteskillnadsersättning mildras något. Villaägarna anser att bankens upplåningskostnad är en mer rimlig referenspunkt än statslåneräntan som för närvarande utgör grunden för ränteskillnadsersättning. Statslåneräntan är för närvarande låg. Dessutom har flera bankföreträdare under 2012 uttalat att sambandet mellan statslåneräntor och bolåneräntor försvagats som ett resultat av finanskrisen som började Istället för statslåneräntan bör därför bostadsobligationsräntorna och Stiborräntorna utgöra referensräntor. Dessa räntor beskriver bättre bankernas alternativkostnad när en kund avslutar ett bundet lån i förtid. EXEMPEL Marknadsräntor 14 dec 2012 STIBOR 3M STIBOR 6M STIBOR 9M STIBOR 12M BoObl 2Y BoObl 5Y 1,448 1,54 1,638 1,742 1,29 1,855 Enligt Villaägarnas förslag ska referensräntan hämtas från räntesatserna i tabellen ovan. I exemplet förfaller lånet som sägs upp i förtid om tre år. De närmast liggande marknadsräntorna är bostadsobligationsräntorna (BoObl 2Y och BoObl 5Y). En interpolering av dessa ger en referensränta på 1,43%.

8 8 (8) Till referensräntan läggs som i nuvarande regler en procentenhet vilket gör att kunden kan tillgodoräkna sig 2,43% istället för 1,75% med nuvarande regler. Ränteskillnadsersättningen blir i så fall kronor istället för kronor när en kund bryter ett bolån på 1,3 miljoner tre år i förtid med en bunden ränta på 4,5%. I tidigare beskrivet exempel med nuvarande regler blir resultatet en något lägre ränteskillnadsersättning än med nuvarande regler. Dock alltjämt ett så kännbart belopp att kunden knappast säger upp lånet av ekonomiska skäl..

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer