MZ-X500 MZ-X300. INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MZ-X500 MZ-X300. INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 MZ-X500 SV MZ-X300 INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga medföljande Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk. Separat Instruktionshäfte och Bilaga kan laddas ner från följande webbsajt. MZX500/300-SW-1A

2 Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-E24250LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E24250LW. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany SV-1

3 Innehåll Allmän översikt SV-4 Fastsättning av nothäftesställningen SV-6 Att återställa den digitala klaviaturen till dess grundinställningar SV-6 Separat Instruktionshäfte SV-6 Nätuttag SV-7 Användning av en nättillsats SV-7 Att slå strömmen på eller av SV-7 Anslutningar SV-9 Anslutning av hörlurar SV-9 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare SV-9 Medföljande och extra tillbehör SV-11 Gemensamma operationer för alla lägen SV-12 Användning av bildskärmen SV-12 Utförande av operationer SV-13 Demonstrationssång SV-16 Spelning av demonstrationslåtar SV-16 Spelning med olika toner SV-17 Val av en ton med TONE-knapparna SV-17 Delning av tangentbordet mellan två toner... SV-17 Lagring av två toner SV-19 Justering av klaviaturens volymbalans SV-19 Användning av metronomen SV-19 Ändring av tempoinställning SV-20 Automatisk ljudning av arpeggiofraser (Arpeggiator) SV-21 Reglering av ljud SV-22 Användning av en pedal SV-22 Uthållning av noter SV-23 Användning av ratten för tonhöjdsböjning.... SV-23 Modifiering av noter med ratten/rattarna för modulering SV-23 Användning av skjutreglagen SV-24 Ändring av noters tonhöjd (transponering, oktavskifte) SV-25 Användning av autokomp SV-27 Spelning av ett autokomp SV-27 Användning av rekommenderade toner och tempon (direktförinställningar) SV-31 Tillägg av harmoni i melodi-noter (autoharmonisering) SV-31 Användning av dynor SV-32 Avspelning av korta fraser SV-32 Att ljuda samplade ljud SV-33 Angivning av en ackordföljd med autokomp (ackordspel-ning) (endast MZ-X500) SV-33 Tilldelning av flera funktioner (endast MZ-X500) SV-34 Ändring av funktionen för en viss dyna SV-34 Ändring av dyninställningar SV-35 Sparning av en bank SV-35 Stoppning av alla dynors avspelning SV-35 Synkronisering av dynor med komp SV-36 Inspelning av data i en dyna SV-36 Musikförinställning SV-38 Hämtning av förinställningsdata SV-38 Registrering av ton- och rytminställningar (register) SV-39 Inspelning och avspelning SV-41 Inspelning i den digitala klaviaturens minne (MIDI-inspelning) SV-43 Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelning) SV-46 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar SV-49 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar SV-49 USB-minne SV-61 Att ansluta och ta bort ett USB-minne från den digitala klaviaturen SV-62 Formatering av ett USB-minne SV-63 Lagring av standardsångdata på ett USB-minne SV-63 Lagring av den digitala klaviaturens data på ett USB-minne SV-63 Laddning av data från ett USB-minne till den digitala klaviaturens minne SV-64 Radering av data från ett USB-minne SV-64 Anslutning till en dator SV-65 Minimala datorsystemkrav SV-65 Användning av MIDI SV-66 SV-2

4 Innehåll Referens SV-67 Felmeddelanden SV-67 Felsökning SV-68 Tekniska data för produkten SV-70 Driftsföreskrifter SV-72 Information A-1 Fingersättningsguide A-1 Lista över ackordexempel A-3 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. SV-3

5 Allmän översikt MZ-X500 visas på alla bilder i detta instruktionshäfte. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte bl bm bn bo bk bp bq br br bs bs bt ck cl bt ck cl er es cm cn MZ-X500 cm cn MZ-X300 et ek el em en eo ep eq fk dr ds dt co cp cq cr cs ct dk dl dm dn do dp dq SV-4

6 Allmän översikt Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage. 1Strömbrytaren P 2Volymreglage (VOLUME) 3Tonområde (TONE) Pianoknapp (PIANO) Orgelknapp (ORGAN) Gitarr/basknapp (GUITAR/BASS) Strängknapp (STRINGS) Bleckblås/rörblås/flöjtknapp (BRASS/REED/PIPE) Synthknapp (SYNTH) Folkmusikknapp (ETHNIC) Variationsknapp (VARIOUS) 4Rytmområde (RHYTHM) Popknapp (POPS) Rockknapp (ROCK) Dansknapp (DANCE) Knapp för jazz/europeisk (JAZZ/EUROPEAN) Knapp för latinsk (LATIN) Världs/diversemusikknapp (WORLD/VARIOUS) Knapp för ballad (BALLAD) Knapp för pianorytmer (PIANO RHYTHMS) Taktområde (BEAT) 5Metronomknapp (METRONOME) 6Tempoknackningsknapp (TAP TEMPO) 7Tempoknappar (TEMPO w, q) Inställningsområde (SETTING) 8Tonknappen TONE 9Knapparna w/no, q/yes bkrytmknappen RHYTHM blbildskärm bmmenyväljaren MENU bnmenyväljaren MAIN bomenyväljaren EXIT bpvärdeinställningsratt (VALUE) bqrattarna K1, K2 Dynmanövreringsområde (PAD CONTROLLER) (MZ-X500) brsynkroniseringsknapp (SYNCHRO) bsfrasknapp (PHRASE) btsamplingsknapp (SAMPLING) ckackordknapp (CHORD) clmultiknapp (MULTI) cmstoppknapp (STOP) cndynorna 1 till 16 Dynmanövreringsområde (PAD CONTROLLER) (MZ-X300) brsynkroniseringsknapp (SYNCHRO) bsfrasknapp (PHRASE) btsamplingsknapp (SAMPLING) ckbankknapp (BANKq) clbankknapp (BANKw) cmstoppknapp (STOP) cndynorna 1 till 4 Drawbarorgel/mixerområde (DRAWBAR ORGAN/MIXER) coknapp för val av rotationshastighet/port (SLOW/FAST, PORT) cpknapp för andra slagverk (PERCUSSION SECOND, 1-8/9-16) cqknapp för tredje slagverk (PERCUSSION THIRD) crskjutreglage Rytmkontrollområde (RHYTHM CONTROLLER) csupptaktsknappar (INTRO1, 2) ctvariations/utfyllnadsknappar (VARIATION/FILL-IN 1 till 4) dkpausknapp (BREAK) dlin/uttoningsknapp (FADE IN/OUT) dmavslutningsknappar (ENDING1, 2) dnknapp för synkroniserad start (SYNCHRO START) doknapp för synkroniserat stopp (SYNCHRO STOP) dpstart/stoppknapp (a) dqkompknapp (ACCOMP ON/OFF) Registerområde (REGISTRATION) drbankknapp (BANK) dsregisterknappar (REGISTRATION 1 till 8) dtlagringsknapp (STORE) ekfrysningsknapp (FREEZE) elinspelningsknapp (REC MODE) emmidi-knapp (MIDI a) enljudknapp (AUDIO a) eotransponeringsknappar (TRANSPOSE w, q) epoktavknappar (OCTAVE w, q) equthållningsknapp (SUSTAIN) erratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) esmodulationsratt (MODULATION) etusb-minnesport fkhörlursutgång (PHONES) SV-5

7 Allmän översikt Baksida Linjeingångar (LINE IN R, L/MONO) Linjeutgångar (LINE OUT R, L/MONO) Pedal/expressionsuttag (PEDAL2, EXPRESSION) Mikrofonvolymreglage (MIC VOLUME) USB-port (USB) Pedaluttag (PEDAL1) MIDI-in/utgångar (MIDI OUT/THRU, IN) Mikrofoningång (MIC IN) Likströmsingång (DC 24V) Ljudvolymreglage (AUDIO VOLUME) Ljudingång (AUDIO IN) * Fastsättning av nothäftesställningen För in undersidan av nothäftesställningen i skåran på ovansidan av den digitala klaviaturens konsol. LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Att återställa den digitala klaviaturen till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på den digitala klaviaturen till dess grundinställningar. 1. Slå av den digitala klaviaturen. 2. Håll knapparna 7 TEMPO w, q intryckta och tryck på strömbrytaren 1 P. Den digitala klaviaturen slås på och initialiserar sitt interna system. Det går att använda den digitala klaviaturen om en kort stund. Vi hänvisar till Att slå strömmen på eller av (sidan SV-7) angående detaljer kring på- och avslagning av strömmen. Separat Instruktionshäfte Separat Instruktionshäfte och Bilaga * kan laddas ner från följande webbsajt. * Ton- och rytmlistor SV-6

8 Nätuttag Den digitala klaviaturen kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när den digitala klaviaturen inte används. Användning av en nättillsats Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer den digitala klaviaturen. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på den digitala klaviaturen. Specificerad nättillsats: AD-E24250LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Nätkabel Vägguttag Att slå strömmen på eller av 1. Tryck på strömbrytaren 1 P för att slå på strömmen. Vidrör inte tangentbordet, pedalerna eller knapparna medan startskärmen visas på bildskärmen. Detta kan orsaka felfunktion. Använd volymreglaget VOLUME (2) på den digitala klaviaturen till att justera volymen. 2. Slå av den digitala klaviaturen genom att hålla strömbrytaren 1 P intryckt tills indikeringarna på den digitala klaviaturens skärm slocknar. Likströmsingången DC 24V Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. Observera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan den digitala klaviaturen flyttas. Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer den digitala klaviaturen till någon annan apparat utöver den digitala klaviaturen. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att den digitala klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Använd nättillsatsen så att dess etikettyta är vänd nedåt. Nättillsatsen kan avge elektromagnetiska vågor när dess etikettyta är vänd uppåt. Det kan hända att meddelandet nedan visas medan data sparas i den digitala klaviaturens minne eller direkt efter att den digitala klaviaturen har slagits på. Slå aldrig av den digitala klaviaturen medan detta meddelande visas. Vid tryckning på strömbrytaren 1 P för att slå av strömmen ställs den digitala klaviaturen egentligen i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till den digitala klaviaturen i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om den digitala klaviaturen inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. SV-7

9 Nätuttag Automatiskt strömavslag Den digitala klaviaturen är utformad för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är cirka fyra timmar. Det går att koppla ur automatiskt strömavslag, om så önskas. Vi hänvisar till Auto Power Off under Menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-55) angående detaljer. SV-8

10 Anslutningar Anslutning av hörlurar Se till att ställa in en låg volymnivå med volymreglaget 2 VOLUME på den digitala klaviaturen, innan hörlurar ansluts. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till den digitala klaviaturen och sedan använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare ljud. Hörlursutgången fk PHONES Hörlurar Framsida Anslut ett par hörlurar till hörlursutgången PHONES. Vid anslutning av hörlurar till hörlursutgången PHONES skärs ljudet till högtalarna av, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. Se till att skjuta in hörlurskontakten så långt det går i hörlursutgången PHONES. I annat fall hörs ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna. Om kontakten på hörlurarna som används inte matchar hörlursutgången PHONES, så använd en lämplig separat inköpt kontaktadapter. Vid användning av hörlurar som kräver en kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud från högtalarna när du spelar. När ljudutmatning via högtalarna är urkopplat* optimerar den digitala klaviaturen automatiskt ljud för lyssning via hörlurar eller linjeutgångarna LINE OUT. Vid högtalarutmatning växlar pianot automatiskt om till optimering för lyssning via högtalare. * Kontakt är ansluten till hörlursutgången PHONES eller Speaker på menyn Menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-55) är urkopplat. Ställ först volymreglaget VOLUME på en låg nivå, när en annan enhet ska anslutas till den digitala klaviaturen. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Läs noga dokumentationen som medföljer utrustningen ifråga innan du ansluter något till den digitala klaviaturen. Stiftkontakt MIDI-ljudkälla o.dyl. Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare VÄNSTER (vit) HÖGER (röd) Ljudvolymreglaget AUDIO VOLUME Stereominikontakt 1 2 Standarduttag Gitarrförstärkare Klaviaturförstärkare etc. INPUT 1 3 Standardkontakt INPUT 2 Smartmobil o.dyl. 4 SV-9

11 Anslutningar Användning av den digitala klaviaturen till att framställa ljud från en yttre källa (bild och ) En yttre källa ansluten till LINE IN R (höger) matas ut via den digitala klaviaturens högra högtalare, medan en källa ansluten till LINE IN L/MONO matas ut via den vänstra högtalaren. Använd separat inköpta anslutningskablar som matchar utrustningen du vill ansluta till. Om en yttre källa endast är ansluten till LINE IN L/MONO, så matas inmatat ljud ut via båda högtalarna. En smartmobil eller annan musikspelare kan anslutas till AUDIO IN. Använd reglaget AUDIO VOLUME till att justera volymnivån för ljud som matas in via ingången AUDIO IN. Denna volymnivå kan inte ändras med hjälp av volymreglaget 2 VOLUME. Den digitala klaviaturens inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas även på ljud som matas in via ingången LINE IN/MIC IN. Inmatning via LINE IN/MIC IN kan spelas in med hjälp av ljudinspelning. Den digitala klaviaturens inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas inte på inmatning via ingången AUDIO IN. Inmatning via AUDIO IN kan inte spelas in med hjälp av ljudinspelning. Anslutning till en musikinstrumentförstärkare (bild ) Använd separat inköpta kablar för att ansluta förstärkaren till utgångarna LINE OUT på den digitala klaviaturen såsom visas på bild. Ljud i höger kanal matas ut via utgången LINE OUT R, medan ljud i vänster kanal matas ut via utgången LINE OUT L/MONO. Vid anslutning till enbart utgången LINE OUT L/MONO matas en blandning av båda kanalerna ut. Du måste själv införskaffa en anslutningskabel likt den som visas på bilden för anslutning av förstärkaren. Använd volymreglaget VOLUME på den digitala klaviaturen till att justera volymnivån. Ljudutmatning från en mikrofon En valfri, separat inköpt mikrofon* kan anslutas till mikrofoningången MIC IN för återgivning av ljudet från mikrofonen via den digitala klaviaturens högtalare. * Använd en dynamisk mikrofon. Volymnivån för mikrofoningången kan justeras med reglaget MIC VOLUME. Mikrofonvolymen regleras oberoende av den samlade klaviaturvolymen. Mikrofonvolymreglaget MIC VOLUME Mikrofoningången MIC IN Anslutning till ljudutrustning (bild ) Använd separat inköpta kablar för att ansluta den yttre ljudutrustningen till utgångarna LINE OUT på den digitala klaviaturen såsom visas på bild. Ljud i höger kanal matas ut via utgången LINE OUT R, medan ljud i vänster kanal matas ut via utgången LINE OUT L/MONO. Du måste själv införskaffa anslutningskablar likt de som visas på bilden för anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) till vilket den digitala klaviaturen är ansluten. Använd volymreglaget VOLUME på den digitala klaviaturen till att justera volymnivån. Kontrollera att både den digitala klaviaturen och mikrofonen är avslagna före anslutning av en mikrofon. Ställ båda reglagen VOLUME och MIC VOLUME på låga nivåer före anslutning. Justera sedan volymen till en lämplig nivå efter anslutning av mikrofonen. SV-10

12 Anslutningar Medföljande och extra tillbehör Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna digitala klaviatur. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASIO:s katalog som finns hos din handlare samt från CASIO:s webbsajt vid följande URL. SV-11

13 Gemensamma operationer för alla lägen Användning av bildskärmen Bildskärmens layout Vid påslagning av den digitala klaviaturen visas menyn MENU och menyn MAIN (som innehåller aktuella inställningar) på skärmen. Dessa menyer kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. En snabbpalett med navigeringsikoner längs den högra kanten på skärmen gör det lätt att navigera mellan menyer. Menyn MENU Genom att peka på en menyikon visas en sida för konfigurering av ton, rytm och andra inställningar. Tar fram nästa sida. Öppnar menyn MAIN. Återgår till föregående menysida. Snabbpalett Snabbpalett Snabbpaletten visas alltid längs högra kanten på skärmen. Peka på ikonerna på snabbpaletten för att navigera mellan menyerna. Skärminnehåll bm MENU: Öppnar menyn MENU. bn MAIN: Öppnar menyn MAIN. bo EXIT: Återgår till föregående menysida. Vilka poster som är valda för tillfället och vilka ikoner som kan användas anges av följande färgkodning. Röd: Nu valt eller inkopplat Blå: Möjligt att använda Alla skärmbilder i detta instruktionshäfte visar skärmen på MZ-X500. Exempel: Gruppen Pops och 16 Beat 1 är valt. Väljer nästa grupp. Menyn MAIN Menyn MAIN kan användas till att kontrollera och modifiera huvudinställningar. Aktuella inställningar visas längs nedre kanten på skärmen. Öppnar menyn MENU. Väljer föregående eller nästa sida. USB-minne monterat Högtalare av Ackord Tempo Takt Slag Transponering Delningspunkt Registerbank Snabbpalett De tecken som visas efter att data har spelats in eller redigerats har följande betydelser.! : Osparade data *: Sparade data Osparade data (! ) kasseras, om redigeringen eller inspelningen avslutas genom val av ett annat nummer. Om du vill undvika att redigerade data kasseras, så var noga med att spara data innan någon annan manövrering utförs. SV-12

14 Gemensamma operationer för alla lägen Utförande av operationer Att använda pekpanelen Den digitala klaviaturen har en pekpanel. Pekpanelen kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. Att mata in texttecken Datafiler kan namnges med hjälp av knapparna på ett tangentbord på pekskärmen. Den digitala klaviaturen stöder inmatning av alfabetiska tecken och symboler. Använd aldrig ett vasst eller hårt spetsigt föremål till att peka på pekpanelen. Det kan göra att LCDskärmen skadas. Peka Tryck lätt med ett finger på skärmen. Dra Dra med ett finger från vänster till höger på skärmen. Vid dragning över menyn MENU tas en ny sida med menyposter fram. Visar inmatad text. Väljer teckentyp. Flyttar markören framåt och bakåt. Raderar tecknet till vänster om markören. Matar in tecken vid nuvarande markörposition. Matar in ett mellanrum vid nuvarande markörposition. SV-13

15 Gemensamma operationer för alla lägen Att välja en post på en lista En post som kan väljas på en lista anges av ikonen. 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. Att ändra ett inställningsvärde Ett inställningsvärde som kan ändras anges av ikonen. Använd något av de två tillvägagångssätten nedan för att ändra ett inställningsvärde. För att ändra ett inställningsvärde med hjälp av knappar eller en ratt 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. 2. Peka på den post som ska ändras till på den lista som visas. 2. Använd ratten bp VALUE eller knapparna 9 w/no, q/yes till att ändra inställningsvärde. Håll endera knappen 9 w/no, q/yes intryckt för att rulla genom inställningsvärden i snabbare takt. Vid samtidig intryckning av båda knapparna 9 w/ NO, q/yes återställs inställningen till ursprunglig grundinställning. SV-14

16 Gemensamma operationer för alla lägen Utförande av menyoperationer 1. Peka på en post vars inställning ska ändras för att välja den. 2. Peka på ikonen för sifferinmatning. Ett tangentbord visas på skärmen. Tangentbord Ikon för siffertangentbord 3. Använd tangentbordet för att mata in siffror. Visar inmatat värde. Peka för att radera ett inmatat värde. Peka för att stänga värdeinmatningsfönstret. Peka för att mata in siffror. Peka för att registrera ett inmatat värde. Att slå på eller av en funktion Peka på posten eller ikonen ifråga för att slå på eller av en viss funktion. SV-15

17 Demonstrationssång 8 9 b k dp Spelning av demonstrationslåtar 1. Tryck samtidigt på knapparna 8 TONE och bk RHYTHM. Detta startar avspelning av demonstrationssångerna i ordningsföljd med början från sång 1. Knapparna 9 w/no, q/yes kan användas till att byta till en annan demonstrationssång. 2. Tryck på knappen dp a. Detta stoppar spelning av demonstrationssång. Demonstrationssångerna spelas i en ändlös slinga tills du trycker på knappen dp a för att stoppa dem. Enbart operationerna ovan kan utföras under pågående spelning av demonstrationssång. SV-16

18 Spelning med olika toner bm bn bo 9 Den digitala klaviaturen inkluderar en stor samling toner. Du kan välja en ton och spela den på klaviaturen. Vi hänvisar till separat Bilaga angående detaljer kring toner. Val av en ton med TONEknapparna 1. Tryck i området 3 TONE på knappen för den tongrupp som innehåller önskad ton. Vald tongrupp visas på menyn UPPER 1 TONE SELECT på skärmen. Peka på undergruppsikonen för att ta fram undergruppstoner. Om du vill välja en viss del och ändra dess toninställning, så peka på Select på menyn TONE, innan ovanstående åtgärd utförs, och välj sedan önskad del (Upper 1, Lower 1 etc.). Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Menyn UPPER 1 TONE SELECT kan tas fram från vilken annan meny som helst genom att trycka på en knapp i området 3 TONE. På menyn MAIN kan du peka på Upper 1 och sedan använda menyn UPPER 1 TONE SELECT till att välja en ton. 2. Peka på den ton du vill använda. Du kan navigera mellan tongruppssidor genom att peka på eller. Om du pekar på ikonen Upper 1 för att slå av den, så återges inget ljud vid tryckning på en tangent på klaviaturen. Delning av tangentbordet mellan två toner Det går att dela tangentbordet så att vänster sida (låga registret) spelar en ton och höger sida (höga registret) spelar en annan ton. På ett delat tangentbord kallas en ton tilldelad det låga registret för en delningston (Lower 1). Exempel: LA Piano är valt för huvudton och Acoustic Bass 1 är valt för delningston. Delningston: Acoustic Bass 1 Huvudton: LA Piano Undergrupp Lower 1 Lower 2 Upper 1 Upper 2 1. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på Upper 1 och välj sedan huvudtonen. SV-17

19 Spelning med olika toner 3. Peka på Split på menyn MAIN. Delning slås på. Att flytta tangentbordets delningspunkt Använd metoden nedan för att bestämma punkten på tangentbordet där det delas mellan vänster och höger sida. Detta kallar vi för delningspunkt. Lågt register Högt register Delningspunkt 4. Peka på Lower 1. Menyn TONE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som delningston. Använd tongruppsknapparna i området 3 TONE till att välja önskad tongrupp. 6. Peka på tonen som ska användas som delningston. 1. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på Split Point. 7. Peka på bn MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. 8. Peka på Split på menyn MAIN för att häva delningen och återställa tangentbordet till en enskild ton. Delningen av tangentbordet hävs. Både huvudtonen och delningstonen kan lagras med en annan genom att slå på lagring (sidan SV-19). Du kan också konfigurera lagerinställningen efter påslagning av delning. Om Upper 1, Upper 2, Lower 1 eller Lower 2 slås av genom pekning på dess ikon dämpas den tillämpliga tonen. Om toner med DSP tilldelas både som huvudton och delningston, så kopplas effekten för en av tonerna ur. Om knapparna i området 3 TONE används till att välja en tongrupp, så är det möjligt att ange huruvida du vill direktvälja toner i Upper 1 och 2, Lower 1 och 2 och andra delar. Vi hänvisar till Menyn TONE under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-50) angående detaljer. 3. Använd knapparna 9 w/no, q/yes till att ange delningspunkten, som utgörs av den tangent som är längst till vänster i det höga registret. Du kan även ange delningspunkten genom att hålla pekande på Split Point medan du trycker på önskad tangent. Det är även möjligt att slå på eller av varje del (Upper 1, 2 och Lower 1, 2) och ändra varje dels omfång. Vi hänvisar till Menyn TONE under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-50) angående detaljer. SV-18

20 Spelning med olika toner Lagring av två toner Det går att lagra två olika toner så att de spelas samtidigt när du trycker på en tangent. Tonen Upper 1 kallas huvudton, medan tonen Upper 2 kallas lagerton. 1. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Välj en huvudton. 3. Peka på ikonen Upper 2. Lagring slås på och de två tonerna lagras. Justering av klaviaturens volymbalans Använd dessa anvisningar till att justera balansen mellan huvudtonen och lagertonen. 1. Peka på bm MENU på skärmen. Menyn MENU visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på den ton som ska justeras och använd sedan knapparna 9 w/no, q/ YES till att justera volymen. Upper 1: Huvudton Upper 2: Lagerton Lower 1: Delningston (huvudton) Lower 2: Delningston (lagerton) 4. Peka på bn MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. 4. Peka på tonen Upper 2. Menyn TONE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som lagerton. 6. Peka på tonen som ska användas som lagerton. 7. Peka på bn MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. 8. Peka på ikonen Upper 2 på menyn MAIN för att häva lagringen och återgå till en enskild ton. Lagringen av tonerna hävs. Det går att justera balansen mellan huvudton och lagerton. Vi hänvisar till Justering av klaviaturens volymbalans (sidan SV-19). Vid pekning på ikonen Upper 1 eller Upper 2 slås den tillämpliga tonen av, så att den inte ljuder. Om toner med DSP tilldelas både som huvudton och lagerton, så kopplas effekten för en av tonerna ur. För andra inställningar på menyn BALANCE hänvisas till Menyn BALANCE under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-52). Användning av metronomen 1. Tryck på knappen 5 METRONOME. Detta startar metronomen. Blinkar i takt med slaget. 2. Tryck en gång till på knappen 5 METRONOME för att stoppa metronomen. Metronomen stoppas. SV-19

21 Spelning med olika toner Att ändra antal slag per takt Metronomen kan ställas in på från noll till nio slag per takt. Val av 0 gör att varje slag anges av samma ljud. Denna inställning medger övning med ett stadigt slag. 1. Peka på SYSTEM SETTING på menyn MENU. 2. Peka på Metronome Beat. 3. Använd knapparna 9 w/no, q/yes till att välja ett värde för slag per takt. 4. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. Justering av volymbalans mellan metronom och klaviatur (metronomvolym) Följ anvisningarna nedan för att justera volymnivån för metronomen, utan att påverka volymen för klaviaturens utmatning. 1. Peka på bm MENU på skärmen. Menyn MENU visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på Metronome Volume. 4. Använd knapparna 9 w/no, q/yes till att justera metronomens volyminställning (0 till 127). 5. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. Ändring av tempoinställning Det går att använda två olika metoder för att ändra tempoinställning: användning av knapparna 7 TEMPO w, q för gradvis ändring eller knackning av taktslag med knappen 6 TAP TEMPO (knackinmatning). Metod 1: Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna 7 TEMPO w, q 1. Använd knapparna 7 TEMPO w, q till att justera tempoinställning. Vart tryck på en knapp höjer eller sänker tempovärdet (antal slag per minut) med ett. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 20 till 255. Metod 2: Att justera tempot genom att knacka in taktslag (knackinmatning) 1. Knacka på knappen 6 TAP TEMPO ett antal gånger i det tempo som ska ställas in. Tempoinställningen ändras i enlighet med knackningarna. Knacka minst två gånger. Efter att ha använt denna metod till att ange ett ungefärligt tempo kan du följa anvisningarna under Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna 7 TEMPO w, q för att ställa in ett mer exakt värde. SV-20

22 Spelning med olika toner Automatisk ljudning av arpeggiofraser (Arpeggiator) Arpeggiatorn gör det möjligt att spela olika arpeggion och övriga fraser automatiskt genom att blott trycka på tangenterna. Det går att välja bland ett antal olika arpeggioalternativ, inklusive att spela arpeggion från ett ackord, spela olika fraser automatiskt, och mycket mer. 1. Peka på ARPEGGIATOR på menyn MENU. Menyn ARPEGGIATOR visas på skärmen. 2. Peka på för att aktivera arpeggiatorn. Du kan även koppla in eller ur arpeggiatorn genom att peka på Arpeggiator på menyn MAIN. 3. Peka på det arpeggionamn som visas. 6. Utför önskade arpeggiatorinställningar. Post Beskrivning Inställning Arpeggiator Part Hold One Touch Antingen Upper eller Lower kan anges som klaviaturdel för arpeggiospelning. ON: Arpeggiot fortsätter att spela även efter att tangenter har släppts upp. OFF: Arpeggiot spelas medan tangenter hålls nertryckta. Vid pekning på One Touch väljs automatiskt den ton som rekommenderas för den för tillfälligt valda arpeggiatortypen. Tonen ifråga tilldelas den del som valts med Arpeggiator Part. 7. Spela ett ackord eller en enskild not på tangentbordet. Arpeggio spelas i enlighet med den nu valda arpeggiatortypen och noten (-erna) du spelar. 8. Peka på för att avaktivera arpeggiatorn. Upper All, Upper 1, Upper 2, Lower All, Lower 1, Lower 2 En arpeggiofras kan redigeras efter eget önskemål. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. 4. Peka på den arpeggiatortyp du vill använda. 5. Peka på bo EXIT för att återgå till menyn ARPEGGIATOR. SV-21

23 Reglering av ljud bn 8 bq eo ep eq Användning av en pedal Anslutning av en pedal ger möjlighet till pedalmanövrering som lägger till olika effekter under ditt framförande. Några representativa effekter beskrivs nedan. Det är också möjligt att tilldela pedalen en rad andra funktioner. Vi hänvisar till Menyn CONTROLLER under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-56) angående detaljer. Dämpningspedal Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder. Anslutning av en pedal Den digitala klaviaturen har två pedaluttag. Anslutning till pedaluttaget Beroende på vilken typ av operation du vill att pedalen ska utföra ska pedalkabeln anslutas till antingen uttaget PEDAL1 eller uttaget PEDAL2/EXPRESSION på den digitala klaviaturen. Baksida Pedaluttag Softpedal Ett tryck på denna pedal undertrycker noterna som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när denna pedal trycks ned kvarhålls, även om du släpper tangenterna, tills pedalen släpps. Expressionspedal En pedal kan användas till att reglera volymnivån och effektpåläggning. Använd en separat inköpt expressionspedal som överensstämmer med nedanstående specifikationer.* Observera att polariteten på pedaler från en del tillverkare skiljer sig från den polaritet som krävs av denna digitala klaviatur. * Korrekt drift har verifierats för följande pedaler. Roland EV-5 (Ställ minimivolymen på 0.) KURZWEIL CC-1 FATAR VP-25, VP KΩ ±20 % SV-22

24 Reglering av ljud Uthållning av noter Det är möjligt att hålla ut noter och erhålla samma effekt som vid trampning på en uthållningspedal. 1. Tryck under pågående spelning på knappen eq SUSTAIN. Lampan för knappen tänds. Uthållningseffekten (not hålls ut också efter att dess tangent har släppts upp) tillämpas på noter som spelas på klaviaturen medan lampan lyser. Det är möjligt att ändra den del som effekten tillämpas på när knappen eq SUSTAIN trycks in. Peka före tryckning på knappen eq SUSTAIN i steget ovan på Advanced på menyn SYSTEM SETTING och välj sedan Upper 1 eller Lower 1 som inställning för Sustain Button Target. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Modifiering av noter med ratten/rattarna för modulering Noter kan modifieras även under pågående spelning. Varje ton är förinställd med för den lämpliga effekter. 1. Spela på klaviaturen med höger hand och använd samtidigt vänster hand till att manövrera ratten es MODULATION eller någon av rattarna bq K1 eller K2. Hur mycket effekt som tillämpas beror på hur pass mycket aktuell ratt vrids runt. Vidrör inte någon av rattarna när den digitala klaviaturen slås på. Användning av ratten för tonhöjdsböjning Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna funktion gör det möjligt att återge specialeffekter för saxofon och elgitarr. 1. Spela en not på klaviaturen och vrid samtidigt ratten er PITCH BEND till vänster om klaviaturen uppåt eller neråt. Mängden tonböjning beror på hur mycket du vrider på ratten för tonhöjdsböjning. Vidrör inte ratten för tonhöjdsböjning när den digitala klaviaturen slås på. Det är möjligt att ändra de effekter och funktioner som är tilldelade rattarna för modulering. Vi hänvisar till Menyn CONTROLLER under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-56). Det går även att ställa in användning av ratten för tonhöjdsböjning genom att bestämma mängden tonhöjdsändring vid maximal vridning i endera riktning. Vi hänvisar till Menyn CONTROLLER (sidan SV-56) angående detaljer. SV-23

25 Reglering av ljud För att ändra en funktion tilldelad en ratt 1. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på den ratt vars inställning du vill ändra på menyn MAIN. Aktuell inställning, tilldelat mål 3. Ändra inställningen. För närmare detaljer kring inställningar hänvisas till Menyn CONTROLLER under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-56). Justering av drawbarorgeltoner Den digitala klaviaturen inkluderar en inbyggd virtuell hjuldrawbarorgel-funktion som ger möjlighet att modifiera toner på samma sätt som på en drawbarorgel. De nio skjutreglagen, motsvarande drawbars, kan användas till att ändra inställningar av harmonisk övertonsnivå och till att lägga till slagverk och klickljud för ljudskapande i realtid medan du spelar. Knappen co SLOW/FAST: Ändrar rotationseffektens rotationshastighet. Knapparna cp PERCUSSION SECOND, cq PERCUSSION THIRD: Lägger till 2:a eller 3:e övertonsslagverk till drawbarorgeln för metalliskt ljud med en kraftig ansats. 1. Välj önskad ton i gruppen Drawbar Organ. 2. Skjut reglagen uppåt eller neråt för att justera fotinställningarna. Två mål kan tilldelas en ratt. När två mål är tilldelade en ratt visas det första målet och dess inställning på skärmen. Om en styrändring (CC) eller något annat MIDImeddelande som kan tilldelas varje del tilldelad det första målet förekommer, så visas inställningen av del 1 på skärmen. Användning av skjutreglagen co cp cq cr De nio skjutreglagen (cr) kan användas för enkel justering av volymbalansen och vissa tonparametrar till de olika ljud som bildar tonerna nedan. Drawbarorgeltoner: Volym för varje harmonisk överton Hex Layer-toner (endast MZ-X500):* Volym för var och en av de sex komponenttonerna * En Hex Layer-ton är en rik ensembleton skapad genom lagring av upp till sex toner. Hex Layertoner ingår i gruppen Hex Layer och gruppen Bass Synth på menyn TONE SELECT. SV-24

26 Reglering av ljud Användning av mixern Ljudkällan på denna digitala klaviatur kan ljuda flera delar samtidigt. Varje del kan regleras individuellt och samtliga delar kan tilldelas olika toner. Mixern kan användas till att tilldela toner och till att utföra andra inställningar för varje del samt till att utföra globala effektinställningar, som tillämpas på alla delar, liksom andra detaljerade inställningar. 1. Peka på MIXER på menyn MENU. Menyn MIXER visas på skärmen. 2. Tryck på knappen co PORT för att välja port A, B eller C. En port kan även väljas genom att peka på PORT på skärmen. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring portar. 3. Använd knappen cp 1-8/9-16 till att välja den grupp med åtta delar (01 till 08 eller 09 till16) vars inställningar du vill ändra. Vid varje tryckning på knappen cp 1-8/9-16 växlar valet mellan delarna 01 till 08 (knappen är släckt) och delarna 09 till 16 (knappen lyser). Knappar för fyra av delarna i vald grupp visas längst upp på menyn MIXER. Delarna 01 till 08 kan modifieras medan lampan till knappen cp 1-8/9-16 är släckt, medan tonerna för delarna 09 till 16 kan modifieras medan lampan lyser. 4. Använd skjutreglagen cr till att ändra motsvarande delars inställningar. Skjutreglaget MIX längst till höger ändrar inställningarna för alla parametrar. Vi hänvisar till Menyn MIXER under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-57) angående detaljer kring parametrar som kan ändras på menyn MIXER. Ändring av noters tonhöjd (transponering, oktavskifte) Transponering av klaviaturens halvtonssteg Transponeringsfunktionen kan användas till att höja eller sänka den digitala klaviaturens samlade tonhöjd i steg om halvtoner. Använd denna funktion för att justera stämningen till en tonhöjd som bättre passar en vokalist, ett annat instrument el.dyl. 1. Använd knapparna eo TRANSPOSE w, q till att ändra det inställda värdet. Klaviaturens stämning går att ändra inom omfånget 12 till 00 till +12. Tryck på båda knapparna eo TRANSPOSE w, q samtidigt för att ändra inställningen till 0. Aktuell transponeringsinställning visas på menyn MAIN. Vi hänvisar till Menyn SYSTEM SETTING under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-55) angående detaljer kring stämning av tonhöjden i Hertz-steg. SV-25

27 Reglering av ljud Ändring av tonhöjden i oktavsteg (oktavskifte) Klaviaturens tonhöjd kan ändras i steg om oktaver. Detta är praktiskt vid spelning av musik som överstiger klaviaturens registeromfång. 1. Använd knapparna ep OCTAVE w, q till att ändra klaviaturens tonhöjd i oktavsteg. Inställningsomfång för denna operation är ±3 ( 3 oktaver till +3 oktaver). Aktuell tonhöjdsinställning kan kontrolleras på menyn TONE, som tas fram genom tryckning på knappen 8 TONE i inställningsområdet SETTING. Vid samtidig intryckning av båda knapparna ep OCTAVE w, q återställs tonhöjden till ursprunglig grundinställning. Om du vill välja en viss del och ändra dess toninställning, så peka på Advanced på menyn SYSTEM SETTING, innan ovanstående åtgärd utförs, och använd sedan Octave Button Target till att välja önskad del (Upper 1, Lower 1 etc.). Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. SV-26

28 Användning av autokomp 7 bm bn 4 bk cs ct dkdl dm dndo dp dq När du väljer en komprytm för autokomp kommer ett matchande ackompanjemang (trummor, gitarr o.dyl.) att spelas automatiskt när du spelar ett ackord med vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. Det går att redigera inbyggda rytmer och skapa egna rytmer (användarrytmer), vilka kan sparas i minnet. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. 2. Peka på den rytm du vill använda. Du kan navigera mellan rytmgruppssidor genom att peka på eller. Menyn RHYTHM SELECT kan även tas fram genom att peka på det rytmnamn som visas för Rhythm på menyn MAIN. Spelning av ett autokomp 1. Tryck i området 4 RHYTHM på knappen för den rytmgrupp som innehåller önskad rytm. Menyn RHYTHM SELECT visas med en lista över rytmer i vald rytmgrupp. Peka på undergruppsikonen för att ta fram undergruppsrytmer. Menyn RHYTHM SELECT kan tas fram från vilken annan meny som helst genom att trycka på en knapp i området 4 RHYTHM. 3. Använd knapparna 7 TEMPO w, q till att justera tempoinställning. Vi hänvisar till Ändring av tempoinställning (sidan SV-20) angående detaljer kring tempojustering. Återställ en rytm till rekommenderad tempoinställning genom att trycka på knapparna 7 TEMPO w, q samtidigt. 4. Tryck på knappen dq ACCOMP ON/OFF, så att dess lampa tänds. Detta slår på ACCOMP så att alla kompdelar ljuder. Om ACCOMP slås av, så att lampan ACCOMP slocknar, ljuder endast delarna för slaginstrument (trummor, slagverk). Vid varje tryckning på knappen slås ACCOMP på eller av. Lyser SV-27

29 Användning av autokomp 5. Tryck på knappen dn SYNCHRO START. Detta ställer autokomp på synkroniseringsberedskap. Spelning av ett ackord under synkroniseringsberedskap gör att autokomp börjar spelas automatiskt. När någon av knapparna cs INTRO 1, 2 eller ct VARIATION/FILL-IN 1 till 4 sedan trycks in aktiveras upptakts- eller variationsberedskap. Vi hänvisar till Modifiering av autokompmönster (sidan SV-30) angående detaljer kring upptakts- och variationsmönster. Blinkar Volymnivån för autokompet kan justeras, utan att volymen i den digitala klaviaturens utmatning påverkas. Vi hänvisar till Menyn BALANCE (sidan SV-52) angående detaljer. Det går att ändra storleken på autokompets klaviatur genom att med delningsfunktionen flytta delningspunkten (sidan SV-18). Tangenterna till vänster om delningspunkten bildar autokompets klaviatur. 6. Spela ett ackord på autokompklaviaturen (vänster tangentbord). Autokomp börjar spelas så snart du spelar ett ackord. Tryck på knappen dp a om du vill spela slagverksdelen utan att spela ett ackord. Exempel: Att spela ett C-ackord Autokompklaviatur Meloditangentbord 7. Spela andra ackord med vänsterhanden medan du spelar melodin med högerhanden. Du kan använda CASIO Chord eller andra förenklade fingersättningsmetoder för att spela ackord. Vi hänvisar till Att välja ett ackordfingersättningsläge i följande avsnitt angående detaljer. Autokompmönster kan även modifieras med hjälp av knapparna ct VARIATION/FILL-IN 1 till 4, knappen dk BREAK och knappen dl FADE IN/ OUT. Vi hänvisar till Modifiering av autokompmönster (sidan SV-30) angående detaljer. 8. Tryck på knappen dp a för att stoppa autokomp, när du har spelat färdigt. Vid tryckning på knappen dm ENDING 1, 2, istället för på knappen dp a, spelas ett avslutningsmönster innan autokompspelning stoppas. Vi hänvisar till Modifiering av autokompmönster (sidan SV-30) angående detaljer kring avslutningsmönster. SV-28

30 Användning av autokomp Att välja ett ackordfingersättningsläge Det går att välja bland följande fem ackordfingersättningslägen. Fingered 1 Fingered 2 Fingered 3 CASIO Chord Full Range 1. Peka på RHYTHM på menyn MENU. 2. Peka på Chord Input Type. 3. Peka på den metod för ackordinmatning du vill använda. Den valda metoden för ackordinmatning aktiveras. Fingered 1, 2, 3 Med dessa tre fingersättningslägen kan du spela ackord på ackordtangentbordet med normal ackordfingersättning. Vissa ackordformer är förkortade och kan fingersättas med en eller två tangenter. Vi hänvisar till Fingersättningsguide (sidan A-1) angående detaljer kring olika ackordtyper och deras fingersättningar. Autokompklaviatur Meloditangentbord Fingered 1: Spela komponentnoterna för ackordet på tangentbordet. Fingered 2: Till skillnad från Fingered 1 är 6:edelsinmatning inte möjlig i detta läge. Fingered 3: Till skillnad från Fingered 1 medger detta läge inmatning av fraktionsackord där den lägsta tangentnoten utgör basnot. CASIO CHORD Med CASIO Chord kan du använda förenklad fingersättning för att spela de fyra typer av ackord som beskrivs nedan. Autokompklaviatur Ackordtyp Durackord Tryck på en tangent vars not motsvarar ackordnamnet. Tryck på valfri tangent C på ackordtangentbordet för att spela C-dur. Oktaven för noten spelar ingen roll. Mollackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på en annan tangent till höger. Sjundedelsackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på två andra tangenter till höger. Sjundedels mollackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på tre andra tangenter till höger. Meloditangentbord Exempel C (C-dur) Notnamn Cm (C-moll) C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F C7 (C-sjundedels) C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F Cm7 (sjundedels C-moll) C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F När du trycker på mer än en tangent på ackordtangentbordet spelar det ingen roll om de andra tangenterna är vita eller svarta. FULL RANGE CHORD I detta ackordfingersättningsläge kan du använda hela tangentbordet för att spela både ackord och melodi. Vi hänvisar till Fingersättningsguide (sidan A-1) angående detaljer kring olika ackordtyper och deras fingersättningar. Meloditangentbord Autokompklaviatur SV-29

31 Användning av autokomp Modifiering av autokompmönster Bilden nedan visar de olika typer av autokompfraser (mönster) som förekommer. Det går att skifta mellan mönstren under kompspelning och även att modifiera mönster. cs ct dk dm dn do dp dq Knapparna cs INTRO 1, 2: Tryck vid början av en sång. Två upptaktsmönster erbjuds. Autokomp övergår i normala fall automatiskt till Variation 1 efter att upptaktsmönstret är avslutat. Om du trycker på en annan variationsknapp före tryckning på en upptaktsknapp, så övergår autokomp till den valda variationen efter att upptaktsmönstret är avslutat. Knapparna ct VARIATION/FILL-IN 1 till 4: Den digitala klaviaturen har fyra inbyggda rytmvariationer. Om samma knapp trycks in igen medan dess variationsmönster ljuder, så spelas ett utfyllnadsmönster som tillfälligt modifierar rytmen. Knappen dk BREAK: Infogar ett tyst mellanrum i ett autokomp som spelas. Genom att trycka på denna knapp under pågående autokompspelning stoppas autokompet till början av nästa takt. Därefter återupptas normal autokompspelning. Knappen dl FADE IN/OUT: FADE IN (intoning): Höjer gradvis volymen medan autokomp startar. Om autokompspelning inte pågår, så tänds denna knapp när den trycks in. När sedan någon av knapparna cs INTRO 1, 2, dn SYNCHRO START, do SYNCHRO STOP eller ct VARIATION/FILL-IN 1 till 4 trycks in, så startar autokompspelning samtidigt som volymnivån höjs. Knapplampan slocknar när volymen når upp till normal nivå. FADE OUT (uttoning): Sänker gradvis volymen medan autokomp slutar. Om autokompspelning pågår, så tänds denna knapp när den trycks in varefter volymen gradvis sänks medan autokompspelning avslutas. Knapplampan slocknar när autokompspelningen avslutas. dl FADE IN och FADE OUT påverkar förutom autokomp även volymen för noter som spelas på klaviaturen. Knapparna dm ENDING 1, 2: Dessa knappar infogar ett avslutande rytmmönster i slutet av en sång. Två avslutningsmönster erbjuds. Knappen dn SYNCHRO START: Medan denna knapp lyser startar autokomp samtidigt som du spelar ett ackord på klaviaturen. Knappen do SYNCHRO STOP: Medan denna knapp lyser avslutas autokomp och rytm samtidigt som tangenter på autokompets klaviatur släpps upp. Knappen dn SYNCHRO START tänds automatiskt efter att autokomp är avslutat. Vi hänvisar till Menyn RHYTHM under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-51) angående detaljer kring andra rytminställningar. SV-30

32 Användning av autokomp Användning av rekommenderade toner och tempon (direktförinställningar) Direktförinställning gör det enkelt att ställa in ton och tempo som lämpar sig för det nu valda rytmmönstret för autokomp. 1. Peka på RHYTHM på menyn MENU. Menyn RHYTHM visas på skärmen. Menyn RHYTHM kan även tas fram genom att trycka på knappen bk RHYTHM. 2. Peka på One Touch. Ton, tempo och andra inställningar konfigureras för att matcha det för tillfället valda rytmmönstret. I detta läge ställs autokompspelning på synkroniseringsberedskap, vilket innebär att autokomp börjar spelas automatiskt när du fingersätter ett ackord. 3. Spela ett ackord på tangentbordet. Detta startar spelning av autokomp. Direktförinställningar kan inte användas för användarrytmer. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring användarrytmer. Tillägg av harmoni i melodinoter (autoharmonisering) Autoharmonisering kan användas till att lägga till harmoni i melodinoter som spelas med högerhanden för att uppnå ett mer melodiskt djup. Det går att välja bland 12 olika typer av autoharmonisering. 1. Peka på bn MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på Auto Harmonize för att slå på funktionen. 5. Peka på Auto Harmonize Type. 6. Peka på den autoharmoniseringstyp du vill använda. Typnamn Beskrivning Duet 1 Lägger till sluten (åtskiljd med två till fyra grader) 1-notsharmoni under melodinoten. Duet 2 Lägger till öppen (åtskiljd med mer än 4 till 6 grader) 1-notsharmoni under melodinoten. Country Lägger till harmoni av countrystil. Octave Lägger till noten från nästa lägre oktav. 5th Lägger till femtegradsnoten. 3-Way Open Lägger till 2-nots öppen harmoni för totalt tre noter. 3-Way Close Lägger till 2-nots sluten harmoni för totalt tre noter. Strings Lägger till harmoni som är optimal för strängar. 4-Way Open Lägger till 3-nots öppen harmoni för totalt fyra noter. 4-Way Close Lägger till 3-nots sluten harmoni för totalt fyra noter. Block Lägger till blockackordnoter. Big Band Lägger till harmoni av storbandsstil. 7. Spela ackord och melodin på klaviaturen. Harmoni läggs till dina melodinoter baserat på ackorden du spelar. 3. Peka på bm MENU. 4. Peka på RHYTHM på menyn MENU. SV-31

33 Användning av dynor bs bt ck cl cn dndo Olika samplade ljud och korta fraser* kan tilldelas den digitala klaviaturens dynor. Ljud som tilldelats dynor kan återges var för sig eller flera dynors ljud kan återges samtidigt. En samling dynljud kallas för en bank. * MZ-X500 (endast) har även inbyggda ackordföljder som kan användas som autokomp. 4. Peka på önskad bank. Avspelning av korta fraser Korta fraser kan tilldelas den digitala klaviaturens dynor och sedan spelas tillsammans med autokomp. Dessa fraser kan användas till att lägga till accenter i ditt framförande eller i autokomp. Det är också möjligt att med en knappekning automatiskt tilldela dynor fraser som lämpar sig för den nu valda tonen (Upper 1). Att välja en kort fras med menyn PAD 1. Peka på PAD på menyn MENU. Menyn PAD visas på skärmen. 2. Peka på det banknamn du vill välja på menyn PAD. Menyn PAD BANK SELECT visas på skärmen. 3. Peka på kategorin Phrase på menyn PAD BANK SELECT. 5. Knacka på en dyna (cn) för att höra den fras den är tilldelad. När ett finger tas bort från en dyna stoppas frasen. Vi hänvisar till Konfigurering av en dyna till att hållas intryckt (låsfunktion) (sidan SV-35) angående detaljer kring uthållning av en fras när dynan släpps. Att tilldela fraser lämpliga för tonen Upper 1 1. Tryck på knappen bs PHRASE. Fraser som lämpar sig för den nuvarande Upper 1- tonen tilldelas dynorna. 2. Knacka på en dyna (cn) för att höra den fras den är tilldelad. SV-32

34 Användning av dynor Att ljuda samplade ljud Följ anvisningarna i detta avsnitt för att tilldela samplade ljud till dynor och återge samplingarna. Det är också möjligt att med en knappekning automatiskt tilldela dynor samplade ljud som lämpar sig för den nu valda tonen (Upper 1). Att välja ett samplat ljud med menyn PAD 1. Peka på PAD på menyn MENU. Menyn PAD visas på skärmen. Banknamn Att tilldela samplade ljud lämpliga för tonen Upper 1 1. Tryck på knappen bt SAMPLING. Nedanstående åtgärd kan användas för att automatiskt tilldela dynor samplade ljud som matchar vald Upper 1-ton. 2. Knacka på en dyna (cn) för att höra det ljud den är tilldelad. Du kan också byta bank med hjälp av knapparna ck BANK q och cl BANK w (endast MZ-X300). Angivning av en ackordföljd med autokomp (ackordspelning) (endast MZ-X500) 2. Peka på det banknamn du vill välja på menyn PAD. Menyn PAD BANK SELECT visas på skärmen. Kategori Under pågående autokompspelning är det möjligt att knacka på en dyna för att spela autokomp i enlighet med den ackordföljd som tilldelats dynan. Det är också möjligt att med en knappekning automatiskt tilldela dynor ackordföljder som lämpar sig för det nu valda autokompet. Att välja en kort fras med menyn PAD 1. Peka på kategorin Chord på menyn PAD BANK SELECT. 2. Peka på önskad bank. 3. Knacka på en dyna (cn) medan autokompspelning pågår. Den ackordföljd som tilldelats dynan du knackar på återspeglas i autokompet. 3. Peka på kategorin Sampling på menyn PAD BANK SELECT. 4. Peka på önskad bank. 5. Knacka på en dyna (cn) för att höra den sampling den är tilldelad. När ett finger tas bort från en dyna som har en lång sampling stoppas ljudet. Vi hänvisar till Konfigurering av en dyna till att hållas intryckt (låsfunktion) (sidan SV-35) angående detaljer kring uthållning av ett ljud när dynan släpps. SV-33

35 Användning av dynor Att tilldela ackordföljder som matchar valt autokomp 1. Tryck på knappen ck CHORD. Ackordföljder som matchar det nu valda autokompet tilldelas dynorna. 2. Knacka på en dyna (cn) medan autokompspelning pågår. Den ackordföljd som tilldelats dynan du knackar på återspeglas i autokompet. En tilldelad ackordföljd kan bestå av ett enskilt ackord eller en hel följd med flera ackord. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Ändring av funktionen för en viss dyna Följ anvisningarna nedan för att ändra den funktion som tilldelats en dyna. 1. Peka på numret på den dyna vars funktion du vill ändra på menyn PAD. 2. Peka på datanamnet. Menyn PAD DATA SELECT visas på skärmen. Datanamn Tilldelning av flera funktioner (endast MZ-X500) Anvisningarna i detta avsnitt kan användas för att tilldela dynor olika typer av data (sampling, fras, ackordföljd). Möjligheten att använda flera funktioner samtidigt ger framträdanden med dynor en kraftigt utökad potential. Det är också möjligt att med en knappekning automatiskt tilldela dynor funktioner som lämpar sig för den nu valda tonen (Upper 1) och/eller det nu valda autokompet. 3. Peka på en kategori på översta raden på menyn PAD DATA SELECT och peka sedan på en underkategori på den andra raden. En lista över dyndata visas. Kategori Underkategori Att välja en kort fras med menyn PAD 1. Peka på kategorin Multi på menyn PAD BANK SELECT. 2. Peka på önskad bank. 3. Knacka på en dyna (cn). En operation i enlighet med den funktion som tilldelats dynan utförs. 4. Peka på de data du vill använda. Att tilldela funktioner som matchar nuvarande inställningar 1. Tryck på knappen cl MULTI. Funktioner som matchar nuvarande inställningar tilldelas dynor. 2. Vid knackning på en dyna (cn) utförs operationen för den funktion den är tilldelad. SV-34

36 Användning av dynor Ändring av dyninställningar I detta avsnitt beskrivs hur slingfunktionen och låsfunktionen används. Det går också att ändra inställningar för andra funktioner. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Upprepning av dynavspelning (slingfunktion) Slingfunktionen kan användas till att spela av samma sampling eller fras om och om igen. 1. Peka på numret på den dyna vars inställning du vill ändra på menyn PAD. 2. Peka på Loop för att slå på funktionen. 3. Tryck in dynan vars inställning har ändrats och håll den intryckt. Det samplade ljudet eller frasen spelas om och om igen. Med MZ-X500 går det även att använda slingfunktionen för ackordföljder. Konfigurering av en dyna till att hållas intryckt (låsfunktion) Med låsfunktionen kan du försäkra dig om att en längre sampling eller fras spelas av även om dynan släpps upp efter intryckning. 1. Peka på numret på den dyna vars inställning du vill ändra på menyn PAD. Sparning av en bank En bank vars dynfunktioner har ändrats kan sparas som en användarbank. 1. Peka på PAD BANK EDIT. Menyn PAD BANK EDIT visas på skärmen. 2. Peka på Write på menyn PAD BANK EDIT. 3. Peka på Enter när banknamnet har matats in. 4. Peka på destinationens användarbank. Om en bank redan innehåller data, så visas en asterisk (*) intill banknamnet. 5. Peka på Execute. Om den valda banken inte innehåller några lagrade data, så visas meddelandet Sure?. Om det innehåller lagrade data, så visas meddelandet Replace?. 6. Peka på Yes. Om den valda banken innehåller lagrade data, så skrivs existerande data över med nya data. Stoppning av alla dynors avspelning Åtgärden nedan kan användas för att stoppa dynavspelning när flera dynor med låsfunktionen aktiverad spelas av samtidigt. 1. Tryck på knappen cm STOP. Alla dynor som för tillfället spelas av stoppas. 2. Peka på Hold för att slå på funktionen. 3. Knacka på dynan vars inställning har ändrats. Dynan beter sig på samma sätt som om den hade hållits intryckt. Om en dyna för vilken Hold har slagits på knackas på igen medan dess innehåll spelas av, så stoppas avspelningen. Med MZ-X500 går det även att använda låsfunktionen för ackordföljder. SV-35

37 Användning av dynor Synkronisering av dynor med komp Följ anvisningarna nedan för att synkronisera start av autokomp och dynavspelning automatiskt. Avspelning av fras och/eller sampling sker samtidigt som autokomp startar, vilket medger ett rikligare ljud med större genomslagskraft som inte kan uppnås med normalt autokomp. 1. Håll knappen br SYNCHRO intryckt och knacka samtidigt på den dyna du vill synkronisera med. Dynan och lampan till knappen br SYNCHRO börjar blinka. (Endast MZ-X500: dynan blinkar.) 2. När autokomp startas startar också avspelning av synkroniserad dyna samtidigt. Att spela in en fras 1. Välj på menyn PAD den dyna som du vill spela in frasen i. 2. Peka på 0 (REC). Menyn PAD RECORD SELECT visas på skärmen. 3. Peka på Phrase på menyn PAD RECORD SELECT. Menyn PAD RECORD WAIT visas på skärmen. 4. Spela på klaviaturen den fras du vill spela in. Inspelning startar automatiskt. Peka på Y (STOP) för att stoppa inspelning. 5. Tryck på den dyna som angavs i steg 1. Avspelning av den valda frasen startar. Aktivera dynans låsfunktion, om dynan har tilldelats en lång sampling, fras eller ackordföljd. Steg 1 kan vid behov upprepas så många gånger som krävs för att synkronisera med flera dynor. Inspelning av data i en dyna Anvisningarna i detta avsnitt kan användas för att spela in ett samplat ljud, en fras eller en ackordföljd i varje dyna. Att spela in ett samplat ljud 1. Välj på menyn PAD den dyna som du vill spela in det samplade ljudet i. 2. Peka på 0 (REC). Menyn PAD RECORD SELECT visas på skärmen. 3. Peka på Sampling. Menyn PAD RECORD WAIT visas på skärmen. 4. Spela upp ljudet som ska spelas in på den enhet som är ansluten till ingången LINE IN eller MIC IN. Inspelning startar automatiskt. Peka på Y (STOP) för att stoppa inspelning. 5. Tryck på den dyna som angavs i steg 1. Avspelning av den sampling som spelats in startar. Det går också att spela in klaviaturspel, autokomp eller avspelning av MIDI-inspelning. Sampling stoppas automatiskt efter att tillåten samplingstid förflutit. SV-36

38 Användning av dynor Att spela in en ackordföljd (endast MZ-X500) 1. Välj ett ackordfingersättningsläge för autokomp. Vi hänvisar till Att välja ett ackordfingersättningsläge (sidan SV-29) angående detaljer. 2. Välj på menyn PAD den dyna som du vill spela in ackordföljden i. 3. Peka på 0 (REC). Menyn PAD RECORD SELECT visas på skärmen. 4. Peka på Chord på menyn PAD RECORD SELECT. Menyn PAD RECORD WAIT visas på skärmen. 5. Spela ett ackord med autokompklaviaturen. Ackordföljden spelas in automatiskt. Vi hänvisar till Spelning av ett autokomp (sidan SV-27) angående detaljer kring användning av autokompklaviaturen. Peka på Y (STOP) för att stoppa inspelning. 6. Tryck under pågående spelning av autokomp på den dyna som valdes som inspelningsdestination i steg 2. Den inspelade ackordföljden återspeglas i kompet. Att spara inspelningsdata Om inspelade data inte sparas, så raderas dem automatiskt nästa gång en inspelning utförs. 1. Peka på PAD EDIT på menyn PAD medan data som du vill spara är inspelat i en dyna. Menyn PAD DATA EDIT visas på skärmen. 2. Peka på Write på menyn PAD DATA EDIT. 3. Peka på Enter när datanamnet har matats in. 4. Peka på lagringsdestinationens användardata och peka sedan på Execute. 5. Peka på Yes. Peka på No för att avbryta sparning. SV-37

39 Musikförinställning 9 dp dq Musikförinställning gör det enkelt att ställa in ton, rytm, ackord och övriga inställningar som bäst lämpar sig för specifika musikaliska genrer och sånger. Utöver de inbyggda förinställningarna går det att skapa egna musikförinställningar (användarförinställningar). Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring användarförinställningar. Hämtning av förinställningsdata 1. Peka på MUSIC PRESET på menyn MENU. Menyn MUSIC PRESET visas och Auto Chord slås på. Blinkar 4. Tryck på knappen dp a för att starta autokomp med den förinställda ackordföljden. Spela melodin på klaviaturen. Den förinställda ackordföljden repeteras tills den stoppas genom ett nytt tryck på knappen dp a. Om du pekar på Auto Chord för att slå av denna funktion, så slås den förinställda ackordföljden av och det normala autokompmönstret kan spelas. Tonhöjden i en förinställd ackordföljd kan ändras genom att peka på Key Shift och sedan använda knapparna 9 w/no, q/yes till att utföra ändringen. Tryck på knappen dq ACCOMP ON/OFF för att slå av Auto Chord. Vi hänvisar till medföljande Bilaga angående detaljer kring inställningarna för en hämtad förinställning. 2. Peka på förinställningsnamnet. 3. Peka på den grupp som innehåller förinställningen som ska återkallas och peka sedan på förinställningsnamnet. Den digitala klaviaturen konfigureras med inställningarna (ton, rytm etc.) hos den valda förinställningen. SV-38

40 Registrering av ton- och rytminställningar (register) 9 dr ds dt ek Registerminnet låter dig lagra inställningar på den digitala klaviaturen (ton, rytm o.dyl.) för snabb återkallning vid behov. Registerminnet förenklar framförandet av komplexa stycken som kräver successiva ton- och rytmändringar. Det går att ha upp till 96 inställningar i registerminnet samtidigt. En inställning väljs med hjälp av knappen dr BANK och knapparna ds REGISTRATION 1 till 8. Att spara registerdata 1. Ställ in den digitala klaviaturen med den ton, rytm och övriga inställningar du vill lagra. 2. Utför åtgärden nedan samtidigt som knappen dt STORE hålls intryckt. Använd knapparna 9 w/no, q/yes till att välja önskad bank för lagring av data och tryck därefter på någon av knapparna ds REGISTRATION (1 till 8) för att ange ett område. Datan lagras i den valda banken och området. ds dt dr ds Exempel: Bank 4, område 1 Bank 1 Bank 2.. Bank 12 Område 1 Område 2... Område 7 Område 8 Inställning 1-1 Inställning Inställning 12-1 Inställning 1-2 Inställning Inställning Inställning 1-7 Inställning Inställning 12-7 Inställning 1-8 Inställning Inställning 12-8 Tryck på knappen dr BANK och använd sedan knapparna 9 w/no, q/yes till att ändra banknumret. Vid tryckning på knappen ds REGISTRATION (1 till 8) väljs motsvarande område i den nu valda banken. Lyser Bank Vi hänvisar till separat Bilaga angående detaljer. SV-39

41 Registrering av ton- och rytminställningar (register) Att återkalla en registerinställning 1. Tryck på knappen dr BANK för att välja banken som innehåller inställningen du vill återkalla. De bank- och områdesnummer som nu är valda anges på menyn MAIN och av knapparnas lampor. 2. Peka på Filter Edit på menyn REGISTRATION. 3. Peka på de poster du vill ska förbli oförändrade (överskrivning avaktiverat) vid återkallning av inställningsdata. Överskrivning är avaktiverat när On är valt för en post. 2. Tryck på knappen (ds REGISTRATION 1 till 8) för det område vars inställning du vill återkalla. Detta återkallar inställningen i registerminnet och konfigurerar automatiskt inställningar på den digitala klaviaturen därefter. Exempel: Vid återkallning av registerdata i bank 4, område 1 Lyser 4. Tryck på knappen ek FREEZE. Knappens lampa tänds. Lyser Det går också att navigera mellan registerområden genom att trampa på pedalen. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Avaktivering av överskrivning av vissa inställningar (frysfunktion) Återkallning av inställningsdata registrerade i en områdesknapp medför normalt att tillämpliga inställningar i den digitala klaviaturen skrivs över av de återkallade inställningarna. Frysfunktionen kan användas till att avaktivera överskrivning av vissa inställningsposter när inställningsdata återkallas. 1. Peka på REGISTRATION på menyn. 5. Tryck på en områdesknapp för att återkalla dess registrerade inställningsdata. Medan lampan till knappen ek FREEZE lyser skrivs inga poster med filterinställningen On över när registrerade inställningsdata återkallas. SV-40

42 Inspelning och avspelning 9 el en em Den digitala klaviaturen kan spela in vad du spelar på tangentbordet och spela av det närhelst du önskar. Den digitala klaviaturen erbjuder två olika inspelningsfunktioner: MIDI-inspelning och ljudinspelning. Välj funktionen som passar den typ av inspelning du önskar. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man som orsakas av raderade data beroende på felfunktion, reparation eller av någon annan anledning. Inspelningsegenskaper MIDI-inspelning Framförandet på tangentbordet spelas in som MIDI-data* på ett systemspår eller 16 spår (förvaringsområden för klaviaturframförandedata) i den digitala klaviaturens minne. Ljudinspelning Framförandet på tangentbordet inspelas på ett USB-minne som ljuddata. MIDI USB Information om framförandet (intryckta/frisläppta tangenter, tangenttryck o.dyl.) inspelas som MIDI-data. Storleken på MIDI-data är betydligt mindre än ljuddata, vilket gör det enklare att redigera datan på en dator el.dyl. Stödd inspelningskapacitet: 100 sånger, cirka noter per sång (totalt för alla spår) Likt en portabel musikspelare eller bandspelare spelas noterna in som ljuddata. Ljuddatafiler är mycket större än MIDI-datafiler. Fördelen med ljuddatafiler är att de lätt kan avspelas på en dator, portabel musikspelare el.dyl. Stödd inspelningskapacitet: Upp till 100 filer, varje fil på maximalt 90 minuter SV-41

43 Inspelning och avspelning MIDI-inspelning Ljudinspelning Vad du kan göra... Spela in på ett spår under avspelning av ett annat spår Systemspår Spår 1 Under Klaviaturspelning avspelning... 3 Klaviaturspelning Vad du kan göra... Spela in framförandet under avspelning av en sång inspelad med MIDI-inspelning Avspelning av MIDIinspelning + Klaviaturspelning 3 Inspelning Spela in inmatning från en extern enhet ansluten till ingångarna LINE IN eller ingången MIC IN tillsammans med framförande och avspelning på den digitala klaviaturen. Inmatning via ingången AUDIO IN spelas inte in. Avspelningsegenskaper MIDI-inspelning Vid avspelning spelas systemspåret och spår 1 till 16. Med en MIDI-inspelning utför den digitala klaviaturen automatiskt avspelning med dess interna ljudkälla i enlighet med den framförandeinformation som spelats in som MIDIdata. Ljudinspelning Du kan avspela ljuddata från ett USB-minne. Ljudinspelaren avspelar vågformen av ljud som inspelats som ljuddata. Vad du kan göra... Spela med på tangentbordet till avspelning av spår Systemspår 3 Spår 1 3 Under avspelning... Under avspelning... Klaviaturspelning Vad du kan göra... Du kan spela med på tangentbordet under spelning av ljuddata. Avspelning av en sång på ett USB-minne + Klaviaturspelning * MIDI MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface. Det är en universell norm som gör det möjligt för musikinstrument, datorer och andra apparater att utbyta framförandeinformation (intryckta/frisläppta tangenter, tangenttryck o.dyl.) oavsett tillverkare. Framförandedata kallas i detta fall MIDI-data. SV-42

44 Inspelning och avspelning Inspelning i den digitala klaviaturens minne (MIDI-inspelning) Följ anvisningarna nedan för att spela in klaviaturspelning i den digitala klaviaturens minne. 1. Ställ in ton, rytm och andra inställningar du vill använda. De inställningar som konfigureras här inkluderas som en del av inspelade MIDI-data. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring vilken typ av inmatning som kan spelas in. 2. Peka på MIDI RECORDER på menyn MENU. 3. Peka på 0. Detta slår på inspelningsfunktionen och aktiverar inspelningsläge. Vid varje pekning på 0 ändras lägena enligt nedan. Avspelningsläge Släckt 4. Peka på New Data. Nya data kan nu spelas in på systemspåret. 5. Börja spela på tangentbordet. Inspelning startas så snart du börjar spela något. Du kan även starta inspelning genom att peka på. Det är också möjligt att konfigurera den digitala klaviaturen så att autokomp inkluderas i inspelade data. Knappen em MIDI a lyser medan inspelning pågår. 6. Peka på Y efter avslutad inspelning. Lamporna till knapparna el REC MODE och em MIDI a slocknar och avspelningsläget aktiveras. Släckt: Avspelningsläge Du kan även aktivera inspelningsläget genom att trycka på knappen el REC MODE och sedan peka på MIDI RECORDER. Denna metod kan användas till att aktivera inspelningsläget enbart för att göra en ny inspelning. Minneskapaciteten för inspelning är cirka noter per sång. Lampan till knappen em MIDI a blinkar hastigt när den återstående kapaciteten är 100 eller färre noter. Inspelning stoppas automatiskt när den tillåtna gränsen är nådd. Den digitala klaviaturen erbjuder en rad andra inspelnings- och redigeringsfunktioner, såsom spårinspelning för enskilda autokompdelar, punktinspelning för nyinspelning av ett specifikt avsnitt av ett autokomp m.m. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer. Inspelningsläge Den digitala klaviaturens minne rymmer 100 sånger. Om strömmen till den digitala klaviaturen bryts under pågående inspelning, så förloras allt som spelats in fram till dess. Akta dig så att strömmen inte slås av oavsiktligt under pågående inspelning. Lyser Blinkar SV-43

45 Inspelning och avspelning Att radera inspelade data 1. Peka på MIDI RECORDER på menyn MENU. 2. Peka på datanamnet. 3. Peka på User Data Edit. 4. Peka på Delete. 5. Peka på de data du vill radera. 6. Peka på Execute. 7. Peka på Yes. Valda MIDI-data raderas. Peka på No för att avbryta radering. Att spela MIDI-data Följ anvisningarna nedan för att använda autospelning av MIDI-data (MIDI-inspelningsdata eller SMF-filer) lagrade i den digitala klaviaturens minne eller på ett USB-minne och samtidigt öva genom att spela med på tangentbordet. Vi hänvisar till Laddning av data från ett USBminne till den digitala klaviaturens minne (sidan SV-64) angående laddning av ett USB-minne i den digitala klaviaturen och import av MIDI-data till den digitala klaviaturens minne. 1. Peka på MIDI RECORDER på menyn MENU. Menyn MIDI RECORDER visas på skärmen. 5. Peka på. Detta startar avspelning. Du kan även starta avspelning genom att trycka på knappen em MIDI a. Följande operationer kan utföras medan MIDI-data spelas av, under avspelningsberedskap eller medan avspelning är pausad. Denna ikon: Y s d k a Gör detta: Utför repeterad spelning. Vid varje pekning på en ikon ändras inställningen i följande ordningsföljd: Repetering av 1 sång 3 Repetering av alla sånger 3 Av. Återgår till början av en sång. Återspolar. Vid kortvarig pekning återspolas en takt, vid långvarig pekning återspolas kontinuerligt. Framspolar snabbt. Vid kortvarig pekning framspolas en takt, vid långvarig pekning framspolas kontinuerligt. Pausar eller återupptar spelning av aktuella MIDI-data. Ikonen blinkar medan avspelning är pausad. Startar eller stoppar avspelning av MIDIdata. 0 Växlar mellan inspelningsläge och avspelningsläge. 6. Peka på Y för att stoppa avspelning. Du kan även stoppa avspelning genom att trycka på knappen em MIDI a. 2. Peka på filnamnet. 3. Peka på fliken User för avspelning av MIDIdata lagrat i den digitala klaviaturens minne eller fliken Media för avspelning från ett USB-minne. 4. Peka på det MIDI-data som ska spelas av. SV-44

46 Inspelning och avspelning Att justera balansen mellan avspelningsoch klaviaturvolym (MIDI-volym) Det är möjligt att enbart ändra volymnivån för autospelning av MIDI-data, utan att det påverkar klaviaturens volym. Vi hänvisar till Menyn BALANCE under Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar (sidan SV-52) angående detaljer. 3. Peka på Set B när spelningen når slutet på det avsnitt som ska repeteras. Den takt som spelades när du pekade på Set B blir till sluttakten. Slutpunkten kan vid behov finjusteras. Efter att du har pekat på Measure, Beat eller Tick för punkt B kan du använda knapparna 9 w/no, q/yes till att justera. Att upprepa avspelning av ett specifikt avsnitt (repetering) Det går att ställa in den digitala klaviaturen på att repetera ett sångavsnitt du vill öva på. Du kan exempelvis välja repeterad spelning från takt 5 till takt 8. Början Slut Takter som repeteras 1. Peka på. Autospelning startar. 2. Peka på Set A när spelningen når början på det avsnitt som ska repeteras. Den takt som spelades när du pekade på Set A blir till starttakten. Startpunkten kan vid behov finjusteras. Efter att du har pekat på Measure, Beat eller Tick för punkt A kan du använda knapparna 9 w/no, q/yes till att justera. 4. Peka på A-B Repeat för att aktivera repeterad avspelning. Upprepad avspelning av det angivna avsnittet startar. 5. Peka en gång till på A-B Repeat för att avbryta repeterad avspelning och återgå till normal avspelning. Peka på Reset A-B för att radera inställningarna för starttakt och sluttakt. SV-45

47 Inspelning och avspelning Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelning) Allt som spelas på den digitala klaviaturen spelas in på USB-minnet som ljuddata (WAV-filer*). Om du spelar med på den digitala klaviaturen under avspelning av data som lagrats i klaviaturens minne spelas både avspelningen och ditt eget spel in på USB-minnet. * Linjär PCM, 16 bit, 44,1 khz, Stereo 3. Peka på 0. Inspelningsfunktionen slås på och inspelningsläget aktiveras. Vid varje pekning på 0 ändras lägena enligt nedan. Avspelningsläge Varje ny inspelning av ljuddata på ett USB-minne tilldelas automatiskt ett nytt filnamn, så existerande data skrivs inte över. Ta aldrig ur USB-minnet under pågående inspelning eller avspelning. Detta kan förvanska data på USBminnet och skada USB-minnesporten. Inspelning av klaviaturspelning på ett USB-minne FÖRBEREDELSE Se till att formatera USB-minnet på den digitala klaviaturen innan det används. Vi hänvisar till USB-minne på sidan SV-61 angående detaljer. 1. Sätt i USB-minnet i den digitala klaviaturens USB-minnesport. När du utför en åtgärd med ett USB-minne eller slår på den digitala klaviaturen medan ett USB-minne är isatt behöver den digitala klaviaturen först utföra en monteringssekvens för att förbereda för datautbyte med USB-minnet. Det kan hända att operationer på den digitala klaviaturen tillfälligt avaktiveras medan en monteringssekvens utförs. Meddelandet Media Mounting visas på skärmen under pågående monteringsprocess. Det kan ta upp till 10 eller 20 sekunder eller rentav längre innan USB-minnet blivit monterat. Försök inte utföra några åtgärder på den digitala klaviaturen medan en monteringssekvens pågår. Ett USB-minne behöver bli monterat varje gång det ansluts till den digitala klaviaturen. 2. Peka på AUDIO RECORDER på menyn MENU. Inspelningsläge Lyser Släckt Blinkar 4. Börja spela på tangentbordet. Detta gör att inspelning på USB-minnet startar. Du kan även starta inspelning genom att peka på. Knappen en AUDIO a lyser medan inspelning pågår. 5. Peka på Y för att stoppa inspelning. Ta inte bort USB-minnet från USB-minnesporten medan lampan till knappen en AUDIO a lyser eller blinkar. Detta avbryter inspelningen och kan förvanska data. Du kan även aktivera inspelningsläget genom att trycka på knappen el REC MODE och sedan peka på AUDIO RECORDER. SV-46

48 Inspelning och avspelning Att spela in klaviaturspel med avspelning från den digitala klaviaturens minne 1. Peka på AUDIO RECORDER på menyn MENU. 2. Peka på 0 för att aktivera inspelningsläget. Att spela med till data inspelade på ett USB-minne 1. Peka på AUDIO RECORDER på menyn MENU. Ovanstående åtgärd behöver inte utföras om du spelar upp inspelade data direkt efter att de har spelats in (medan menyn AUDIO RECORDER visas). 2. Peka på filnamnet. Ljudfilsmenyn visas på skärmen. Lyser Blinkar 3. Peka på. 4. Tryck på knappen em MIDI a. Avspelning av innehållet i den digitala klaviaturens minne startar. Spela med på tangentbordet. 5. Peka på Y för att stoppa inspelning. 3. Peka på den sång du vill spela. 4. Peka på. Detta startar avspelning av den valda sången. Du kan även starta avspelning genom att trycka på knappen en AUDIO a. Knappen en AUDIO a blinkar medan avspelning pågår. Följande operationer kan utföras medan ljuddata spelas av, under avspelningsberedskap eller medan avspelning är pausad. Observera att återspolning (s) och snabb framspolning (d) endast kan användas medan ljuddata avspelas eller medan avspelning är pausad. Denna ikon: Prev Next Y s d k a Gör detta: Spelar föregående ljuddata. Spelar nästa ljuddata. Återgår till början av en sång. Återspolar. Vid kortvarig pekning återspolas en sekund, vid långvarig pekning återspolas kontinuerligt. Framspolar snabbt. Vid kortvarig pekning framspolas en sekund, vid långvarig pekning framspolas kontinuerligt. Pausar eller återupptar spelning av aktuella ljuddata. Ikonen blinkar medan avspelning är pausad. Startar avspelning från början av ljuddata eller stoppar avspelning. 0 Växlar mellan inspelningsläge och avspelningsläge. SV-47

49 Inspelning och avspelning 5. Peka på Y för att stoppa sången. Du kan även stoppa avspelning genom att trycka på knappen en AUDIO a. Center Cancel (röstborttagning) Denna effekt kan användas för att eliminera (ta bort eller minska volymen på) de vokala delarna i en sång. Notera att denna funktion upphäver toner i ljudets mittparti, vilket (beroende på hur det ursprungliga ljudet har mixats) kan resultera i att något annat än den vokala delen upphävs. Hur effekten tillämpas beror på det ljud som spelas av. Center Cancel (röstborttagning) Att radera en ljudfil från ett USB-minne Filer kan raderas en i taget. Åtgärderna nedan raderar alla data i den valda sången. Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra dig om att du verkligen inte behöver aktuella data i den digitala klaviaturens minne, innan du utför följande åtgärder. 1. Peka på AUDIO RECORDER på menyn MENU. 2. Peka på filnamnet. 3. Peka på Delete. 4. Peka på de data du vill radera. 5. Peka på Execute. 6. Peka på Yes. Valda ljuddata raderas. Peka på No för att avbryta radering. SV-48

50 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar bp bq På menyn MENU är det möjligt att välja ton och rytm samt att ändra inställningar för klaviaturens tangentoch anslagskänslighet, pedal- och MIDI-inställningar m.m. Du kan därmed skräddarsy den digitala klaviaturens funktion enligt dina egna speciella behov. Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar 1. Öppna menyn MENU och peka på den meny vars inställningar du vill ändra. 2. Peka på en post vars inställning ska ändras. 3. Använd ratten bp VALUE eller knapparna 9 w/no, q/yes till att ändra inställningen. SV-49

51 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn TONE Använd denna meny till att konfigurera ton och andra klaviaturinställningar. Menyn TONE kan även tas fram genom att trycka på knappen 8 TONE. Post Beskrivning Inställning Upper 1, Upper 2, Lower 1, Lower 2 Slår på eller av varje del och anger dess ton. Off (Av), On (På) Edit Använd dessa inställningar till att redigera toner. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Select Väljer en del för tonredigering. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Octave Ändra varje dels omfång i oktavenheter. 3 till 0 till 3 Position Skiftar en ton mellan Upper och Lower. Upper, Lower Feet (När en drawbarorgelton är vald) Volume (När en Hex Layer-ton är vald) Justerar den harmoniska övertonsnivån för varje tons fotlängd (16' till 1'). 0 till 8 Justerar volymen för varje lager. 0 till 127 SV-50

52 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn RHYTHM Använd denna meny till att konfigurera autokompinställningar. Post Beskrivning Inställning Rhythm Ställer in rytmen. Edit One Touch Auto Fill-In rit Advanced Använd denna post till att skapa en originalrytm. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Direktförinställning. Vid pekning här skrivs toninformation över för att matcha rytmen. Med detta aktiverat (påslaget) spelas ett tillfälligt utfyllnadsmönster varje gång en annan rytmvariation väljs. Ritardando. Pekning på denna post medan ett komp spelas medför att autokompets tempo gradvis sänks. Välj detta för att konfigurera inställningarna nedan. Använd knapparna 9 w/no, q/yes till att ändra sifferinställningar. Fade In Measure Anger antalet takter från intonings början till slut. 1 till 16 Fade In Value Anger volymen vid intonings början. 0 till 100 Fade Out Measure Anger antalet takter från uttonings början till slut. 1 till 16 Ritardando Measure Anger antalet ritardandotakter. 1 till 16 Ritardando Reach Tempo Anger, med utgångspunkt från ritardandots starttempo, hur mycket tempot faller inom det antal takter som anges av Ritardando Measure. Tap Start När On är valt startar autokomp vid knackning på knappen 6 TAP TEMPO. Chord Input Type Anger fingersättningsläge för autokomp. Se sidan SV-29. Off (Av), On (På) 0 till 100 Off (Av), On (På) Auto Harmonize Se sidan SV-31. Off (Av), On (På) Auto Harmonize Type Väljer autoharmoniseringstyp. Se sidan SV-31. SV-51

53 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn BALANCE Använd denna meny till att justera volyminställningar för klaviaturen, autokomp m.m. Post Beskrivning Inställning Upper 1 Volume Se sidan SV till 127 Upper 2 Volume Se sidan SV till 127 Lower 1 Volume Se sidan SV till 127 Lower 2 Volume Se sidan SV till 127 Keyboard Volume Justerar volymnivåerna i alla delar som regleras av klaviaturen. 0 till 127 Accomp Volume Justerar autokompets volymnivå utan att klaviaturtonens volymnivå ändras. 0 till 127 MIDI Volume Justerar MIDI-datas volymnivå utan att klaviaturtonens volymnivå ändras. 0 till 127 Metronome Volume Se sidan SV till 127 Audio Volume Justerar volymnivån för ljuddata lagrade i ett USB-minne. 0 till 127 External In Volume Justerar volymen för ljud som matas in via ingångarna LINE IN och MIC IN. 0 till 127 SV-52

54 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn EFFECT Använd denna meny för att tillämpa olika akustiska effekter på noter. Den digitala klaviaturen har tre typer av effekter, som var och en inkluderar de effekter som beskrivs nedan. A) Digital signalprocessor (DSP) En samling mångsidiga normala DSP-effekter som framhäver ljudet i tonerna. Det går t.ex. att förse en elgitarr med distorsion som gör att ljudet låter kraftigare. Det finns 20 olika normala DSP-typer och den som lämpar sig bäst för vald ton tillämpas automatiskt. B) Systemeffekter (SYSTEM) Dessa effekter delas av den digitala klaviaturens samtliga delar. Djupet hos en effekt kan justeras genom att ange sändnivån från aktuell del till varje systemeffekt. Kör (Chorus): Kombinerar flera lager av samma not för att skapa ett ljud med större djup. Fördröjning (Delay): Fördröjer insignalen och matar tillbaka den för att skapa en upprepningseffekt och ge noter större bredd. Efterklang (Reverb): Lägger till efterklang så att det låter som om du spelar i ett stort rum eller sal. C) Mastereffekter (MASTER) Dessa effekter tillämpas på den digitala klaviaturens masterutsignaler. Equalizer (Master Equalizer (EQ)): Justerar masterfrekvensegenskaperna. Masterequalizern kan användas till att justera frekvens och förstärkning för fyra frekvensband: Low, Mid1, Mid2 och High. Kompressor (Master Compressor): Komprimerar instrumentets masterutsignaler. Denna effekt kan användas till att hämma nivåspridning och begränsa insignalnivån så att den inte överstiger inställningsvärdet. Reverb Edit Chorus Edit Delay Edit Master Comp Edit Post Beskrivning Inställning Threshold Ratio Justerar tröskelnivån (där tillämpning av en effekt startar). Ställ in ett lägre värde för en kompressoreffekt och ett högre värde för en begränsareffekt. Justerar kompressionsgraden. Ställ in ett lägre värde för en kompressoreffekt och maximalt värde för en begränsareffekt. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. 0 till till 127 Level Justerar utgångsnivån. 0 till 127 Attack Release Justerar tiden tills kompressionseffekten startar. Ett lägre värde orsakar snabb komprimering, vilket undertrycker ansatsen hos insignalen. Ett högre värde fördröjer komprimering, vilket gör att ansatsen hos insignalen utmatas i befintligt skick. Justerar frigöringstiden. Justerar tiden tills kompressionseffekten frigörs. 0 till till 127 Position Väljer anslutningsposition med kompressor-equalizern. PreEQ, PostEQ SV-53

55 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Post Beskrivning Inställning Master EQ Edit Se sidan SV-60. SysFX Bypass Kopplar tillfälligt ur (förbigår) systemeffekter. Off, On MasFX Bypass Kopplar tillfälligt ur (förbigår) mastereffekter. Off, On DSP1 Select Väljer algoritm för DSP Line 1. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. DSP1 Bypass Kopplar tillfälligt ur (förbigår) DSP1-effekter. Off, On DSP2 Select Väljer algoritm för DSP Line 2. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. DSP2 Bypass Kopplar tillfälligt ur (förbigår) DSP2-effekter. Off, On Menyn MIDI RECORDER Använd denna meny för att spela in ett framförande i den digitala klaviaturens minne och spela av inspelningar. Vi hänvisar till Inspelning i den digitala klaviaturens minne (MIDI-inspelning) (sidan SV-43) angående detaljer. Menyn AUDIO RECORDER Använd denna meny för att spela in ett framförande i ett separat inköpt USB-minne och spela av inspelade ljuddata på den digitala klaviaturen. Vi hänvisar till Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelning) (sidan SV-46) angående detaljer. Menyn MUSIC PRESET Musikförinställningar ger snabb tillgång till inställningar av ton, rytm, ackord m.m. som bäst lämpar sig för specifika musikaliska genrer och sånger. Utöver de inbyggda förinställningarna går det att skapa egna musikförinställningar (användarförinställningar). Vi hänvisar till Musikförinställning (sidan SV-38) angående detaljer. Menyn PAD Använd denna meny för att tilldela, spela in, konfigurera inställningar och utföra andra operationer för fraser och samplingar som ska användas till dynor. Vi hänvisar till Användning av dynor (sidan SV-32) angående detaljer. SV-54

56 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn SYSTEM SETTING Använd denna meny till att konfigurera universella inställningar för den digitala klaviaturen. Speaker Post Beskrivning Inställning Anger huruvida ljud ska matas ut via den digitala klaviaturens högtalare (On) eller dämpas (Off). Off, On Touch Response Justerar tangenternas känslighet. Off: Urkopplad Light: Kraftigt ljud även vid lätt tryck Normal: Normal tangentkänslighet Heavy: Normalt ljud även vid kraftigt tryck Touch Off Velocity Anger hastighetsvärdet när Touch Response är inställt på Off. 0 till 127 Metronome Beat Bestämmer antalet metronomslag per takt. 0 till 9 Tuning Temperament Temperament Base Note Acmp Temperament Höjer eller sänker den digitala klaviaturens samlade tonhöjd från standardtonhöjden A4 = 440 Hz i steg om 0,1 Hz. Ändrar klaviaturens och autokompets tempererade stämning, från en vanlig jämntempererad stämning till en stämning som passar bättre för spelning av klassisk musik, arabisk musik etc. Tryckning på en tangent gör den nertryckta tangenten till roten för den tempererade stämningen. Slå av denna inställning för att spela autokomp med vanlig jämntempererad stämning, oberoende av aktuell skalinställning vald med parametern Temperament Base Note ovan. 415,5 Hz till 440,0 Hz till 465,9 Hz Equal, Pure Major, Pure Minor, Pythagorean, Kirnberger 3, Werckmeister, Mean-Tone, Rast, Bayati, Hijaz, Saba, Dashti, Chahargah, Segah, Gurjari Todi, Chandrakauns, Charukeshi C till B (12 typer) Off, On Brightness Använd denna post för att justera skärmens ljusstyrka. 1 till 13 Auto Resume Auto Power Off Factory Reset Advanced Information När On är valt för denna inställning memorerar den digitala klaviaturen aktuella inställningar närhelst den slås av och återställer dessa när den slås på igen. När Off är valt återställs inställningarna till ursprungliga grundinställningar varje gång den digitala klaviaturen slås på. Anger om automatiskt strömavslag (sidan SV-8) är aktiverat (On) eller avaktiverat (Off). Använd denna meny för att återställa den digitala klaviaturens lagrade data och inställningar till ursprungliga fabriksinställningar. Välj detta för att konfigurera mer avancerade systeminställningar. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Visar vilken programvaruversion som är installerad i den digitala klaviaturen. Använd även denna post vid uppdatering av den digitala klaviaturens programvara. Off, On Off, On SV-55

57 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn CONTROLLER Använd denna meny till att konfigurera inställningar för pedal och ratt för tonhöjdsböjning. Knob1-2 Edit Post Beskrivning Inställning Target Detta är en grupp redigerbara parametrar för rattarna bq (K1, K2). Väljer vilka parametrar som ska styras av ett reglage. Till exempel anger inställningen CC67:Soft en softpedaleffekt. Två mål kan anges för varje enskilt reglage. Min Value Inställning av reglages minimala utmatningsvärde. 0 till 127 Max Value Inställning av reglages maximala utmatningsvärde. 0 till 127 Upper1 Enable Upper2 Enable Lower1 Enable Lower2 Enable Auto Resolution (endast rattarna 1 och 2) Modulation Edit Pedal 1-2 Edit Pedal 2 Type Pedal 1 Mode Pedal 2 Mode Bend Range Vid påslagning av denna inställning tillämpas utmatade MIDI-meddelanden på Upper1-tonen. Vid påslagning av denna inställning tillämpas utmatade MIDI-meddelanden på Upper2-tonen. Vid påslagning av denna inställning tillämpas utmatade MIDI-meddelanden på Lower1-tonen. Vid påslagning av denna inställning tillämpas utmatade MIDI-meddelanden på Lower2-tonen. Vid påslagning av denna inställning anpassas mängden ändring som tillämpas när en ratt vrids runt i enlighet med inställningarna Target, Min Value och Max Value. När denna inställning är avslagen ändras tillämplig inställning med ett steg för varje klick på en ratt. Detta är en grupp redigerbara parametrar för ratten es MODULATION. Detaljer kring de redigerbara parametrarna är desamma som under Knob1 Edit ovan. Grupp redigerbara parametrar för pedaler anslutna till uttagen PEDAL1 och PEDAL2. Detaljer kring de redigerbara parametrarna är desamma som under Knob1 Edit ovan. Anger huruvida pedalen ansluten till uttaget PEDAL2 ska användas som en fotomkopplare eller en expressionspedal. Ändra inte denna inställning medan pedalen är nertryckt. Väljer hur nertrampning av pedalen ska påverka en funktion. Momentary: På medan pedalen hålls nertryckt och av när den släpps upp. Toggle: På efter att pedalen har trampats ner och fortsatt på även om pedalen släpps upp. Av när pedalen trampas ner igen. Bestämmer (i steg om halvtoner) hur mycket klaviaturframförandedelarnas tonhöjd (Port A, del 1 till 5) förändras när ratten för tonhöjdsböjning vrids uppåt eller neråt så långt det går. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Off, On Off, On Off, On Off, On Off, On Foot Switch, Exp. Pedal Momentary, Toggle 00 till 24 SV-56

58 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn MIXER Denna skärmmixer kan användas till att justera källton, volymnivå och andra inställningsposter på den digitala klaviaturens ljudkällsdelar (delarna 01 till 16), samtidigt som balansen mellan delarna övervakas på skärmen. Vi hänvisar till Användning av skjutreglagen (sidan SV-24) angående detaljer. Nivåmätare Post Innebörd Inställning Del En del som är påslagen ljuder. Slå av delar som du inte vill ska ljuda. Off (Av), On (På) Tone Ändrar tonen (MZ-X500), 900 (MZ-X300) Solo Slå på för att endast återge tillämplig del. Off (Av), On (På) Volume Pan Ändrar volymen. Volymnivån för varje del anges av en nivåmätare på skärmen. Anger stereopanoreringsposition för ljud som matas ut av den digitala klaviaturen. 0 anger mitten, medan ett lägre värde flyttar åt vänster och ett högre värde flyttar åt höger. 0 till till 0 till +63 Coarse Tune Bestämmer tonhöjd för noterna i varje del i steg om halvtoner. 24 till 0 till +24 Fine Tune Bestämmer tonhöjd för noterna i varje del i steg om cent. 99 till 0 till +99 Bend Range Justerar, i steg om halvtoner, böjningsomfånget för varje del. 0 till 24 Reverb Send Chorus Send Delay Send Bestämmer hur mycket efterklang som tillämpas på varje del. Ingen efterklang alls tillämpas när inställningen är 0, medan maximal efterklang tillämpas när den är 127. Bestämmer hur mycket köreffekt som tillämpas på varje del. Ingen köreffekt alls tillämpas när inställningen är 0, medan maximal köreffekt tillämpas när den är 127. Bestämmer hur mycket fördröjning som tillämpas på varje del. Ingen fördröjning alls tillämpas när denna inställning är 0, medan maximal fördröjning tillämpas när den är till till till 127 Line Select Anger vilken DSP-enhet som tillämpas på vald del. Off, DSP1, DSP2 Port Omkopplaren Level/Param Bestämmer port. Vi hänvisar till Del- och MIDI-kanalstilldelningar och diagram i separat Instruktionshäfte angående detaljer kring MIDIkanaler tilldelade respektive port. Skiftar nivåmätarens visning mellan volymnivåer och parameterinställningar. Nivåmätare Visar volymnivå eller inställning för varje del. Port A, Port B, Port C Param, Level Utöver till del 01 till 16 kan menyn MIXER användas till ändring av inställningar för External (externa delar) och Mix (alla delar). Observera dock att External och Mix endast kan användas till att ändra parametrarna nedan. External: Volume, Reverb Send, Chorus Send, Delay Send, Line Select Mix: Volume Vid tryckning på en klaviaturtangent medan Solo är påslaget ljuder endast den aktuella delen. Alla övriga typer av framföranden (lagring, delning, autokomp o.dyl.) är urkopplade. SV-57

59 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn MIDI Använd denna meny till att konfigurera MIDI-inställningar. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring MIDI-kanaler tilldelade respektive port. Post Beskrivning Inställning Keyboard Channel Väljer kanalen för sändning av MIDI-data för klaviaturspelning till en yttre 01 till 16 anordning (klaviaturkanal). Accomp Out Slå på denna inställning för att sända MIDI-data motsvarande autokompet Off, On till en yttre anordning. Chord Judge Vid påslagning av denna inställning medges ackordinmatning med autokomp i enlighet med den information om tangenttryckning på klaviaturen som matas in i den MIDI-kanal (vilken som helst av portarna A, B eller C) som anges av Keyboard Channel från MIDI IN. Precis som när ackord matas in på klaviaturen är ackordinmatningens klaviaturomfång för ackordinmatning med autokomp. Off, On Local Control Val av Off för lokalkontroll skär av den digitala klaviaturens ljudkälla, så att inget ljud framställs av den digitala klaviaturen när du trycker på tangenterna. Off, On MIDI Out/Thru Anger antingen Out eller Thru som funktion för utgången MIDI OUT. Out, Thru MIDI In Port Välj vilken port som ska användas för inmatning via MIDI In. A, B, C Menyn MEDIA Använd denna meny för att spara data på ett USB-minne isatt i den digitala klaviaturen och för att importera data från ett USB-minne till den digitala klaviaturens minne. Vi hänvisar till USB-minne (sidan SV-61) angående detaljer. Menyn ARPEGGIATOR Meny för konfigurering av arpeggiatorinställningar. Vi hänvisar till Automatisk ljudning av arpeggiofraser (Arpeggiator) (sidan SV-21) angående detaljer. SV-58

60 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn REGISTRATION Det är möjligt att ange vilka aktuella inställningar som ska lämnas oförändrade när parameterinställningar återkallas med hjälp av registerfunktionen. Post Beskrivning Inställning Registration Area Väljer ett registerområde. Filter Edit Peka på denna knapp för att ta fram menyn REGISTRATION FILTER. Se sidan SV-40. Använd denna meny för att aktivera eller avaktivera överskrivning av varje inställningspost. Sequence Enable Aktiverar/avaktiverar registersekvens. Off (Av), On (På) Sequence Data No. Visar datanumret för nu valda sekvensdata. Position Visar vilket ordningsnummer nuvarande sekvens är. Bank Visar banknumret för nu valda sekvensdata. Reset Position Flyttar sekvenspositionen till Top. Position Synchro På: Visar automatiskt föregående och följande frekvenser i enlighet med nuvarande position. Off: Visar ett fast omfång av sekvenser, oberoende av nuvarande position. Off (Av), On (På) Sequence Edit Sequence End Type Anger den operation som ska utföras när End nås för en sekvens. No: Ingen operation. Repeat: Återgår till post nummer 1, utan att sekvensnumret ändras. Next Seq Data: Går vidare till nästa sekvensdata. Sequence Data X: Går till sekvensdata nummer X. Peka på denna knapp för att ta fram menyn REGISTRATION SEQUENCE EDIT. Använd denna meny för att ange det sekvensdatanummer som ska redigeras. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte. Vi hänvisar till separat Instruktionshäfte angående detaljer kring inställningsposter som sparas genom registrering. SV-59

61 Konfigurering av den digitala klaviaturens inställningar Menyn EQUALIZER Justerar frekvensegenskaperna för alla toner. Post Beskrivning Inställning Low Frequency Väljer gränsfrekvens för det låga registret. 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 (Hz) Low Gain Justerar förstärkning för det låga registret. 12 till 0 till +12 Mid1 Frequency Väljer frekvens för det låga mellanregistret. 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.0k, 1.3k, 1.6k, 2.0k, 2.5k, 3.2k, 4.0k, 5.0k, 6.3k, 8.0k (Hz) Mid1 Gain Justerar förstärkning för det låga mellanregistret. 12 till 0 till +12 Mid2 Frequency Väljer frekvens för det höga mellanregistret. 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.0k, 1.3k, 1.6k, 2.0k, 2.5k, 3.2k, 4.0k, 5.0k, 6.3k, 8.0k (Hz) Mid2 Gain Justerar förstärkning för det höga mellanregistret. 12 till 0 till +12 High Frequency Väljer gränsfrekvens för det höga registret. 2.0k, 2.5k, 3.2k, 4.0k, 5.0k, 6.0k, 8.0k, 10k, 13k, 16k (Hz) High Gain Justerar förstärkning för det höga registret. 12 till 0 till +12 Input Level Justerar ingångsnivån. 0 till 127 Output Level Justerar utgångsnivån. 0 till 127 SV-60

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer