INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD- för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. CASI Europe GmbH Bornbarch, 8 Norderstedt, Germany 7A-SW-A

3 Innehåll Allmän översikt... SW- Fastsättning av nothäftesställningen... SW- Angående knappen FUNCTIN... SW-3 Tangenter för sifferinmatning och +/... SW- Avspelning av alla demonstrationslåtar... SW- Strömförsörjning... SW- Användning av nättillsatsen... SW- Anslutningar... SW-5 Anslutning av hörlurar... SW-5 Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare... SW-5 Anslutning till uttagen PEDAL... SW-6 Att spela med olika toner... SW-7 Val och spelning av en ton... SW-7 Val av huvudtoner och variationstoner... SW-7 Val av en avancerad ton, GM ton eller trumsats... SW-7 Justering av tonens klarhet... SW-8 Lagring av två toner... SW-8 Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet... SW-9 Användning av toneffekter... SW- Användning av pianots pedaler... SW- Spelning av rytmer... SW- Användning av automatiskt ackompanjemang (autokomp)... SW-3 Spelning av låtar som nerladdats från Internet... SW- Att öva på en låt... SW-7 Användning av registerminnet... SW-8 Vad är registerminnet?... SW-8 Inspelning i och avspelning av sångminnet... SW- Inspelning av tangentbordsspelning... SW- Avspelning av sångminnet... SW- Radering av sångminnesdata... SW-3 Övriga inställningar... SW- Justering av kompvolym... SW- Ändring av anslagskänslighet... SW- Ändring av pianots tonart... SW-5 Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument... SW-5 Användning av det digitala pianots inställningsminne... SW-5 Användning av MIDI... SW-5 Lagring av sångdata som nerladdats från Internet... SW-6 Felsökning... SW-8 Tekniska data... SW-9 Driftsföreskrifter... SW-3 Placering av enheten... SW-3 Enhetens skötsel... SW-3 Litiumbatteriet... SW-3 Tabell över tangentinställningar... SW-3 Bilaga...A- Tonlista... A- Rytmlista... A- Lista över trumtilldelning... A-3 Tabell över fingersatta ackord... A- MIDI Implementation Chart Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 7A-SW-3A SW-

4 Allmän översikt Undersida Baksida 3 5 Vänster sida Fastsättning av nothäftesställningen För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra på det digitala pianots ovansida såsom visas på bilden A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en illustration över pianots konsol som visar de knappar och övriga reglage som ska användas. VLUME FUNCTIN SW- 7A-SW-A

5 Allmän översikt Pedalkontaktdon (PEDAL) Uttag för dämpningspedal (DAMPER PEDAL) 3 Uttag för soft/sostenutopedal (SFT/SSTENUT PEDAL) Linjeutgång/monouttag (LINE UT R, L/MN) 5 Linjeingång/monouttag (LINE IN R, L/MN) 6 Strömbrytare (PWER) 7 Likströmsingång (DC V) 8 MIDI-uttag (MIDI THRU UT/IN) 9 Hörlursuttag (PHNES) Rytm/sångvalsknappar (RHYTHM/SNG SELECT) A Tempoknappar (TEMP) B Tonknappar (TNE) C Tonvalsknappar (TNE SELECT) D Registerknappar (REGISTRATIN) E Volymreglage (VLUME) F Funktionsknapp (FUNCTIN) G Upptakts/avslutningsknapp (INTR/ENDING) H I Knapp för synkroniserad start/utfyllnad (SYNCHR/FILL-IN) Start/stoppknapp, demonstrationsknapp (START/STP, DEM) J Knapp för rytm, användarlåt (RHYTHM, USER SNG) K Knapp för spår /vänster Knapp för spår / höger (T/L T/R) L Sångminnesknapp (SNG MEMRY) M Bildskärm N Transponeringsknappar (TRANSPSE) Stämningsknappar (TUNE) P Klarhetsknappar (BRILLIANCE) Q R S T U V W Knapp för avancerade toner/gm toner (ADVANCED TNES/GM TNES) Variationsknapp (VARIATIN) Delningsknapp (SPLIT) Knapp för efterklang, efterklangstyp (REVERB, REVERB TYPE) Knapp för kör, körtyp (CHRUS, CHRUS TYPE) Bankvalsknapp (BANK) Lagringsknapp (STRE) Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte. Angående knappen FUNCTIN Knappen FUNCTIN medger bruk av ett antal praktiska funktioner. Det följande gäller rent allmänt om användning av knappen FUNCTIN. En indikatorlampa börjar blinka ovanför knappen FUNCTIN när den trycks in. Lampan slocknar när du släpper knappen FUNCTIN. Blinkar Släckt Knappen FUNCTIN används alltid i kombination med en annan knapp eller tangent. Knappen FUNCTIN hålls intryckt medan du trycker på en annan knapp eller tangent. Indikatorlampan ovanför knappen blinkar i snabbt takt under ett par sekunder för att ange att en inställning är avslutad. Exempel: Justering av tonens klarhet på sidan SW-8 Se Tabell över tangentinställningar på sidan SW-3 för detaljer om alla funktioner som kan ställas in med tangenterna och knappen FUNCTIN. 7A-SW-5A SW-3

6 Allmän översikt Tangenter för sifferinmatning och +/ Under en kort stund medan du håller knappen FUNCTIN intryckt och sedan ska trycka på en annan knapp för att aktivera en funktion kan vissa tangenter användas till att mata in siffror eller höja (+) och sänka ( ) inställda värden. Då tangenterna fungerar som omkopplare i detta läge ljuder inga noter när de trycks ned. Avspelning av alla demonstrationslåtar Följande procedur avspelar demonstrationslåtarna i ordningsföljd. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på DEM. Detta startar avspelning i ordningsföljd av demonstrationslåtarna. Det går att spela med till demonstrationslåtarna om så önskas. Tonen som används för tangentbordet är den som är förinställd för demonstrationslåten som nu spelas. Tryck åter på DEM för att stoppa avspelning. Se Justering av tempot på sidan SW- för ett konkret exempel. Strömförsörjning Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det till ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från vägguttaget när det digitala pianot inte används. Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specifikt anges för detta digitala piano. Specificerad nättillsats: AD- [Vänster sida] Nättillsats AD- Uttag DC V bservera noga följande föreskrifter för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Undvik att rycka alltför häftigt i kabeln. Undvik att dra i kabeln gång på gång. Undvik att tvinna kabeln vid basen av kontakten eller uttaget. Nätkabeln bör inte sträckas alltför hårt när den används. Vid flyttning Var noga med att koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan det digitala pianot flyttas. Vid förvaring Linda och bunta ihop nätkabeln, men vira den inte runt själva nättillsatsen. VIKTIGT! Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Vägguttag SW- 7A-SW-6A

7 Anslutningar VIKTIGT! Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa reglaget VLUME på det digitala pianot och volymreglaget på den yttre utrustningen på en relativt låg nivå. Justera sedan volymnivån efter avslutad anslutning. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer den yttre utrustningen för närmare detaljer om anslutning av denna. Att utmata ljud från yttre utrustning via pianots högtalare Uttaget LINE IN R inmatar ljud via pianots högra högtalare, medan uttaget LINE IN L/MN inmatar ljud via vänster högtalare. Anslutning enbart till uttaget LINE IN L/MN gör att samma ljud utmatas från båda högtalarna. Du måste själv införskaffa de anslutningskablar som krävs för utrustningen ifråga. Anslutning av hörlurar Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget PHNES på det digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå vid användning av hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. [Vänster sida] Uttag PHNES Anslutning till ljudutrustning Använd separat inköpta kablar för att ansluta en yttre ljudkomponent till uttagen LINE UT på pianot såsom visas på Bild. Uttaget LINE UT R utmatar ljudet för höger kanal medan uttaget LINE UT L/ MN utmatar ljudet för vänster kanal. Du måste själv införskaffa de typer av anslutningskablar som visas på bilden. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren på den yttre ljudkomponenten i det läge som motsvarar uttaget (t.ex. AU IN) till vilket pianot anslutits. Justera volymnivån med reglaget VLUME på pianot. Hörlurar Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare sörjer för ett klarare, mäktigare ljud via yttre högtalare. Anslutning till en instrumentförstärkare 3 Använd separat inköpta kablar för att ansluta förstärkaren till uttagen LINE UT på pianot såsom visas på Bild 3. Uttaget LINE UT R utmatar ljudet för höger kanal medan uttaget LINE UT L/MN utmatar ljudet för vänster kanal. Anslutning till enbart LINE UT L/MN utmatar ett mixat ljud från båda kanaler. Du måste själv införskaffa de typer av anslutningskablar som visas på bilden för att ansluta förstärkaren. Justera volymnivån med reglaget VLUME på pianot. AU IN el.dyl. på ljudförstärkaren PIN-kontakter RIGHT (Röd) LEFT (Vit) Standarduttag INPUT INPUT Standardkontakt Gitarrförstärkare, klaviaturförstärkare el.dyl. Bandspelare, MIDI ljudkälla 7A-SW-7A SW-5

8 Anslutningar Anslutning till uttagen PEDAL Beroende på vilken effekt du vill att pedalen (SP-3) ska utföra ska denna anslutas till uttaget PEDAL DAMPER eller PEDAL SFT/SSTENUT på det digitala pianot. För att kunna använda båda uttagen samtidigt måste du införskaffa en annan pedal. Se Användning av pianots pedaler på sidan SW- för närmare detaljer om användning av en pedal. [Baksida] Uttag PEDAL SP-3 Kontaktdonet PEDAL Det går att ansluta den separat inköpta pedalenheten (SP-3) till kontaktdonet PEDAL. Pedalerna kan sedan användas för att frambringa ett uttryckt som är snarlikt det på ett akustiskt piano. [Undersida] Kontaktdon PEDAL Tillbehör och extra utrustning Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador. SW-6 7A-SW-8A

9 Att spela med olika toner Val och spelning av en ton Ditt piano är försett med följande inbyggda tontyper. Huvudtoner Variationstoner Avancerade toner GM toner 8 Trumsatser Val av huvudtoner och variationstoner Tryck på strömbrytaren PWER. 5 Tryck på knappen VARIATIN så att indikatorlampan ovanför denna tänds. Detta väljer den variationston som är tilldelad var och en av knapparna TNE. Exempel: CLAVI Se Tonlista på sidan A- för detaljer om den variationston som tilldelats varje knapp. Skifta mellan huvudton (indikatorlampan VARIATIN släckt) och variationston (indikatorlampan VARIATIN tänd) genom att trycka på knappen VARIATIN eller TNE. Ändring av huvudton, variationston eller avancerad ton gör att DSP* automatiskt ändras till grundinställningen för den nyvalda tonen. Eventuella noter som ljuder när ändringen görs avbryts tillfälligt. DSP* ställs på grundinställningen för den nyvalda tonen när den avbrutna noten ljuder på nytt. (*Se sidan SW-) 3 Strömbrytare PWER Använd reglaget VLUME för att justera volymnivån. Tryck på en av de knapparna TNE för att välja önskad ton. Namnen på huvudtonerna är markerade ovanför knapparna TNE. Exempel: Att välja JAZZ RGAN Val av en avancerad ton, GM ton eller trumsats Gör på följande sätt för att tilldela en av pianots avancerade toner, 8 GM toner eller trumsatser till knappen ADVANCED TNES/GM TNES. Tryck på knappen ADVANCED TNES/ GM TNES. Detta väljer den ton som nu är tilldelad knappen ADVANCED TNES/GM TNES. Bildskärmen fortsätter att visa låtnumret eller rytmnumret. Titta på Tonlista på sidan A- för att leta upp numret på önskad avancerad ton, GM ton eller trumsats. Exempel: 8 (MARIMBA) FUNCTIN TNE SELECT VARIATIN REVERB VLUME BRILLIANCE TNE ADVANCED TNES/GM TNES SPLIT CHRUS 7A-SW-9A SW-7

10 Att spela med olika toner 3 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knappen ADVANCED TNES/GM TNES. Tänk på att hålla knappen FUNCTIN intryckt. Detta uppvisar tonnumret för tonen som nu är tilldelad knappen ADVANCED TNES/GM TNES på skärmen. Exempel: 8(GM VILIN) Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna nedan för att mata in numret på tonen du vill tilldela knappen ADVANCED TNES/GM TNES. Exempel: 8 (MARIMBA) Val av variationston för knappen ADVANCED TNES/GM TNES Tilldela en variationston till knappen ADVANCED TNES/GM TNES genom att utföra stegen under Val av en avancerad ton, GM ton eller trumsats på sidan SW-7. Efter steg ska du dock trycka på knappen VARIATIN så att indikatorlampan ovanför denna tänds. När en ton tilldelats som variationston går det att välja denna genom att trycka på knappen ADVANCED TNES/GM TNES. Justering av tonens klarhet Det går att justera klarheten och skärpan i en ton i enlighet med musiken som spelas och personlig smak. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna BRILLIANCE för att justera tonen till önskad nivå. Detta visar numret på den tilldelade tonen. 5 Släpp knappen FUNCTIN efter inmatning av tonen för att lämna inställningsskärmen för GM ton. Det går också att välja en ton genom att hålla knappen ADVANCED TNES/GM TNES intryckt och använda knapparna TNE SELECT [ ] och [ ] för att rulla genom tonnumren på skärmen. Tonen du tilldelar knappen ADVANCED TNES/ GM TNES bevaras tills du slår av pianot. m en trumsats tilldelas knappen ADVANCED TNES/GM TNES avger tangenterna trumljud när du trycker på dessa. Se sidan A-3 för närmare detaljer om vilka trumljud som är tilldelade varje tangent. [ ] : framställer ett fylligare ljud [ ] : framställer ett klarare ljud Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda knapparna BRILLIANCE för att återställa tonens grundinställning. Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner, d.v.s. få dem att ljuda samtidigt. Av de två knapparna TNE som används för att lagra två toner är den vänstra avsedd för huvudtonen och den högra för lagertonen. FÖRBEREDELSE m du vill använda en variationston ska du utföra proceduren på sidan SW-7 för att välja en variationston för tillämplig knapp (-ar) TNE innan du utför det nedanstående. SW-8 7A-SW-A

11 Att spela med olika toner Tryck samtidigt på knapparna TNE för de två toner du vill lagra. Exempel: Tryck på knappen GRAND PIAN och knappen STRINGS samtidigt. Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet Det går att tilldela olika toner till tangenterna på vänster och höger sida av tangentbordet. Delningspunkt Lågt register Högt register m lagertonen är en variationston tänds indikatorlampan ovanför knappen VARIATIN. Tonerna är nu lagrade. Tryck efter avslutad spelning på en av de två knapparna TNE för att upphäva lagringen. Det går inte att lagra en huvudton och en variationston som tilldelats samma TNE-knapp. Justering av volymbalansen mellan två lagrade toner GRAND PIAN STRINGS Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att justera volymen för de lagrade tonerna. 3 Tryck på knappen TNE för tonen du vill välja för det höga registret (höger sida). Exempel: GRAND PIAN Tryck på knappen SPLIT. Detta gör att indikatorlampan SPLIT tänds. Tryck på knappen TNE för tonen du vill välja för det låga registret (vänster sida). Tangentbordet är nu delat i två toner. Exempel: STRINGS Tryck efter avslutad spelning åter på knappen SPLIT för att upphäva delningen. Detta gör att indikatorlampan SPLIT slocknar. Att bestämma tangentbordets delningspunkt Blinkar STRINGS GRAND PIAN Håll knappen SPLIT intryckt och tryck på den tangent som ska utgöra tangenten längst till vänster för det höga registrets (högra sidans) ton. Lågt register Vänster gräns för högt register Högt register C C C3 C C5 C6 C7 C8 Grundinställning (mitten) Volym för lagerton Volym för huvudton Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. Inställningen av delningspunkt bestämmer också punkten där klaviaturen delas mellan tangentbord för ackompanjemang (sidorna SW-, 5) och tangentbord för melodi. En flyttning av delningspunkten ändrar således storleken på tangentbordet för ackompanjemang respektive melodi. 7A-SW-A SW-9

12 Att spela med olika toner Användning av toneffekter [Kör] Reverb (Efterklang): Gör att noterna genljuder Chorus (Kör): Gör noterna fylligare Att slå effekter på och av Vart tryck på knappen REVERB eller CHRUS kretsar genom inställningarna såsom anges nedan. Det går att kontrollera effekternas tillstånd genom att betrakta indikatorlampan REVERB eller CHRUS. Tänd Släckt På Av : Kör : Kör : Kör 3 3: Kör Angående DSP Funktionen DSP gör det möjligt att digitalt framställa komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton närhelst det digitala pianot slås av. Att slå DSP på och av Ändring av effekttyp Det finns fyra typer av efterklang och fyra typer av kör. [Efterklang] Slå på effekten du vill ändra. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knappen REVERB eller CHRUS för att kretsa genom effekttyperna i ordningen nedan. C Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå DSP på eller av. C C3 C C5 C6 På: Av: C7 C8 : Rum : Rum : Hall 3: Hall SW- 7A-SW-A

13 Att spela med olika toner Grundinställningen är att DSP är påslagen för huvudtonen och avslagen för lagertonen och delningstonen. DSP kan enbart tillämpas på en del, såsom framgår nedan. Grundinställning DSP för lagerton på DSP för delningston på Huvudton På Av Av Lagerton Av På Av Delningston Av Av På Det går att slå kör på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. Det går inte att slå efterklang på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. Val av pedalfunktion En pedal ansluten till uttaget PEDAL på pianot kan användas antingen som en softpedal eller en sostenutopedal. När strömmen slås på är pedalen ursprungligen inställd på softpedalfunktionen. Gör på följande sätt för att välja antingen softpedal eller sostenutopedal. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att välja antingen softpedal eller sostenutopedal. Användning av pianots pedaler Det digitala pianot är försett med två pedaluttag; ett för dämpningspedal och ett för soft/sostenutopedal. Soft: Sostenuto: C C C3 C C5 C6 C7 C8 SP-3 Pedalfunktioner Dämpningspedal Tryck på pedalen under spelning gör att noterna som spelas genljuder under en lång tid. Vid val av tonen GRAND PIAN gör användning av pedalen att noterna genljuder på samma sätt som hos en akustisk flygel. Softpedal Tryck på pedalen under spelning gör att de spelade noterna ljuder svagare efter tryck på pedalen och gör således musiken mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när pedalen trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps. Justering av effekten som tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs (endast med den valfria SP-3) Det går att bestämma i hur hög grad dämpningseffekten ska tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs. Det går att ställa in ett värde från (ingen effekt) till (samma effekt som full nedtryckning). C Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att välja önskad inställning. C C3 C C5 C6 C7 C8 :Sänker effekten :Höjer effekten Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. 7A-SW-3A SW-

14 Spelning av rytmer Det går att välja bland inbyggda rytmer. Rytmerna t.o.m. 9 inkluderar ljud från slaginstrument, men inte rytmerna t.o.m. 9. Se nästa sida för närmare detaljer om användning av rytmerna t.o.m. 9. Tryck på knappen RHYTHM så att indikatorlampan RHYTHM (ovanför knappen) tänds. Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och undre indikatorlampa. Det går även att kretsa genom tillgängliga rytmer i steg genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen RHYTHM/SNG SELECT [ ] eller [ ]. Ett samtidigt tryck på båda knapparna RHYTHM/ SNG SELECT väljer rytm. Håll knappen FUNCTIN intryckt och mata samtidigt in ett rytmnummer med tangenterna som visas nedan. Välj en rytm i omfånget t.o.m. 9 om du vill komprytmen ska inkludera ljud från slaginstrument. Justering av tempot Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd knapparna TEMP [ ] och [ ] för att ändra tempot (hastigheten). Tryck på båda knapparna TEMP [ ] och [ ] samtidigt för att återställa det grundinställda tempot för. 3 Tryck på knappen START/STP. Detta startar rytmen. Tryck åter på START/STP för att stoppa rytmen. Även själva tangenterna kan användas för att ändra tempoinställning. () Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen TEMP. () Håll knappen FUNCTIN intryckt och mata in ett nummer med tangenterna som visas nedan. * Tempoomfång: 3 till 55 FUNCTIN RHYTHM/SNG SELECT INTR/ ENDING START/ STP SYNCHR/ FILL-IN RHYTHM TEMP SW- 7A-SW-A

15 Spelning av rytmer Användning av automatiskt ackompanjemang (autokomp) Autokomp sörjer för att klaviaturen automatiskt spelar rytm, bas och ackorddelar i enlighet med ackorden du väljer via en enkel metod för fingersättning på tangentbordet eller ackord du spelar. Autokomp ger dig känslan av att ständigt ha en rytmsektion bakom dig. 3 Tryck på knappen SYNCHR/FILL-IN. Detta ställer in pianot så att rytm och ackordackompanjemang startas automatiskt när du trycker på valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang. Tryck på knappen INTR/ENDING. Detta ställer in pianot så att ackompanjemanget startas med ett upptaktsmönster. Rytmerna t.o.m. 9 består av enbart ackordackompanjemang, utan trummor eller andra slaginstrument. Dessa rytmer ljuder bara när kompläget CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD är valt. Med dessa rytmer ska du se till att välja kompläget CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD innan du försöker spela några ackord. Att spela med autokomp FÖRBEREDELSE Välj rytmen du vill använda och justera dess tempo. Välj ett av tre ackordlägen (MDE). 5 6 Använd en av fingersättningarna CASI CHRD för att spela det första ackordet på tangentbordet för ackompanjemang. Ett upptaktsmönster för den valda rytmen börjar spelas, åtföljt av autokomprytmen och ackordmönstren. Använd fingersättningarna CASI CHRD för att spela övriga ackord. Se Att spela ackord på sidan SW- för närmare detaljer om fingersättning av ackord i olika ackordlägen. Det går att infoga ett utfyllnadsmönster medan autokomp spelas genom att trycka på knappen SYNCHR/FILL-IN. En utfyllnad bidrar till att ändra stämningen i autokompmönstret. Tryck på knappen INTR/ENDING för att stoppa autokompspelning. Ett avslutningsmönster för den valda rytmen spelas, varefter autokompspelning stoppas. Autokompspelning kan startas och stoppas utan ett upptakts- eller avslutningsmönster genom att trycka på knappen START/STP i steg 3 och 6. Det går att justera volymen för autokomp. Se Justering av kompvolym på sidan SW- för närmare detaljer. NRMAL: CASI CHRD: FULL RANGE CHRD: FINGERED: I detta fall väljer vi läget CASI CHRD. Se sidan SW- för närmare detaljer om användning av ackordlägen. 7A-SW-5A SW-3

16 Spelning av rytmer Att spela ackord Detta avsnitt beskriver fingersättning av ackord i de olika ackordlägena. Normal I detta läge förekommer inget autokomp, så du kan använda samtliga tangenter för melodinoter och ackord med standard fingersättning. CASI CHRD Denna metod gör det möjligt för vem som helst att spela ackord, oavsett musikalisk färdighet och erfarenhet. Det följande beskriver tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi och hur ackorden CASI CHRD ska spelas. CASI CHRD tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Tangentbord för ackompanjemang VIKTIGT! Tangentbord för melodi Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Delningspunkten (sidan SW-9) är den punkt som avdelar tangentbordets del för ackompanjemang och melodi. Det går att ändra delningspunktens positionen och därmed storleken på de två delarna. Ackordtyper CASI CHRD gör det möjligt att spela fyra typer av ackord med minimal fingersättning. Ackordtyper Durackord Tryck på en tangent för ackompanjemang. Tänk på att ackordet som framställs vid ett tryck på en tangent på tangentbordet för ackompanjemang inte ändrar oktav, oavsett vilken tangent som används för att spela den. Mollackord (m) Spela ett mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på valfri tangent på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. Sjundedelsackord (7) Spela ett sjundedelsackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på två valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. Sjundedels mollackord (m7) Spela ett sjundedels mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på tre valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. C dur (C) Exempel CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C moll (Cm) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C sjundedels (C7) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C sjundedels moll (Cm7) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F Det spelar ingen roll om du trycker på vita eller svarta tangenter till höger om tangenten för durackord vid spelning av mollackord eller sjundedelsackord. FINGERED I detta läge går det att ange ackord genom att spela dem såsom på ett piano, innanför tangentbordet för ackompanjemang. För att t.ex. ange ett C-ackord ska du spela C-E-G. FINGERED tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Tangentbord för ackompanjemang Tangentbord för melodi SW- 7A-SW-A

17 Spelning av rytmer VIKTIGT! Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Delningspunkten (sidan SW-9) är den punkt som avdelar tangentbordets del för ackompanjemang och melodi. Det går att ändra delningspunktens positionen och därmed storleken på de två delarna. C Cm Cdim FULL RANGE CHRD Denna ackompanjemangsmetod gör det möjligt att spela totalt 38 ackordvarianter: de 5 som är tillgängliga med FINGERED plus 3 ytterligare varianter. Klaviaturen tolkar spelning av tre eller fler tangenter som matchar ett FULL RANGE CHRD mönster som ett ackord. Övrig spelning med flera tangenter som ej är ett FULL RANGE CHRD mönster tolkas som melodispelning. Tangentbordet behöver därför inte ha separata delar för ackompanjemang och melodi, utan samtliga tangenter kan användas för både melodi och ackord. Caug * Csus C7 * FULL RANGE CHRD tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Cm7 * Cmaj7 * Cm7 5 C7 5 * C7sus Cadd9 Cmadd9 CmM7 * Cdim7 * Se Tabell över fingersatta ackord på sidan A- för detaljer om att spela ackord med andra rötter. *: mvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta noten är roten. *: Samma ackord kan spelas utan att trycka på ett 5:e G. Förutom de ackord som anges med* ovan kommer omvänd fingersättning (t.ex. spelning av E-G-C eller G-C-E istället för C-E-G) att framställa samma ackord som vid normal fingersättning. Förutom de ackord som anges med* ovan är det nödvändigt att trycka ned samtliga tangenter som bildar ackordet. m blott en tangent utlämnas kommer inte det önskade FINGERED ackordet att spelas. Tangentbord för ackompanjemang/tangentbord för melodi Ackord som erkänns av klaviaturen Följande tabell visar mönstren som erkänns som ackord av FULL RANGE CHRD. Mönstertyp FINGERED Standard fingersättning E Antal ackordvariationer De 5 ackordmönster som visas under FINGERED på sidan SW-. 3 standardfingersatta ackord. Det följande är exempel på de 3 ackord som är tillgängliga med C som grundnot. Exempel: Att spela ackordet C dur C. E C6 Cm6 C69 D D E F G A C C C C C C B D m Dm Fm Gm Am C C C C C C Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 C C C C C E G C G C... Ackord C... Ackord C E m det förekommer fler än sex halvtoner mellan den lägsta noten och nästa not till höger tolkas den lägsta noten som basnot. B C A add9 C B m C 7A-SW-7A SW-5

18 Spelning av låtar som nerladdats från Internet Det går att lagra musikdata för upp till låtar som nerladdats från Internet i det digitala pianots område för användarlåtar (nr. t.o.m. 9). När en låt väl är lagrad i det digitala pianots minne går det att avspela den på följande sätt. Tryck på knappen USER SNG så att indikatorlampan USER SNG (under knappen) tänds. Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och undre indikatorlampa. Det går även att kretsa genom tillgängliga låtar i steg genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen RHYTHM/SNG SELECT [ ] eller [ ]. Ett samtidigt tryck på båda knapparna RHYTHM/ SNG SELECT väljer låt. Det går inte att använda lagring eller delning vid spelning av en låt. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna som visas nedan för att inmata ett låtnummer. 3 Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten. Tryck åter på knappen START/STP för att stoppa avspelning. FUNCTIN START/ STP T/L T/R RHYTHM/ USER SNG SNG SELECT SW- 7A-SW-8A

19 Spelning av låtar som nerladdats från Internet Att öva på en låt Det går att slå av delen för vänster hand eller höger hand i en användarlåt* och själv spela denna del på det digitala pianot. * För sångdata är vänsterhandens del tilldelad MIDIkanal 3, medan högerhandens del är tilldelad MIDIkanal. FÖRBEREDELSE Välj låten du vill öva på och justera dess tempo (Se Justering av tempot på sidan SW-.) Maximal tempoinställning för varje låt är dubbla det grundinställda tempot för låten ifråga. Vissa låtar innehåller tempoändringar en bit in i låten för att återge specifika musikaliska effekter. 3 Använd knappen T/L T/R för att slå delarna på och av. Indikatorlamporna ovanför knappen visar nuvarande på/avslaget tillstånd för en del. Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten utan den del du slog av i steg. Spela delen som saknas på tangenterna. Tryck åter på knappen START/STP för att stoppa avspelning. 7A-SW-9A SW-7

20 Användning av registerminnet Vad är registerminnet? Registerminnet gör det möjligt att lagra upp till ( områden 8 bankar) omgångar inställningar på det digitala pianot (ton, rytm, tempo o.s.v.) och sedan snabbt återkalla dessa vid behov. Hur registerminnet organiserar data Registerminnet består av fyra bankar, och varje bank innehåller fyra områden. Använd knappen BANK för att välja en bank och sedan knapparna REGISTRATIN för att välja ett område. Inställningsdata i registerminnet Följande inställningar kan lagras för varje omgång inställningar i registerminnet. Ton Rytm Tempo Lagringsinställning Delningsinställning Delningspunkt Effektinställning DSP-inställning Klarhetsinställning Kompvolym Transponeringsinställning Pedalfunktionsinställning Dämpningspedalinställning Inställning av knappen SYNCHR/FILL-IN Inställning av ackordläge Alla bankar i registerminnet innehåller förinställda grundinställningar. Registerminnets funktioner kan inte användas vid bruk av en användarlåt, sångminnet eller en demonstrationslåt. Vart tryck på knappen BANK kretsar genom banknumren från till 8. Ett tryck på en av knapparna REGISTRATIN ( till ) väljer motsvarande område i den nu valda banken. Lagring av en ny omgång inställningar i ett av registerminnets områden ersätter de inställningar som tidigare lagrades i detta. 3 Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank BANK STRE REGISTRATIN SW-8 7A-SW-A

21 Användning av registerminnet Att lagra en omgång inställningar i registerminnet Ställ på det digitala pianot in ton, rytm och andra inställningar du vill inkludera i omgången. Se Inställningsdata i registerminnet (sidan SW-8) för vilka inställningar som kan inkluderas. Använd knappen BANK för att välja den bank i registerminnet där omgången ska lagras. Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka två sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I annat fall försvinner bankvalsskärmen. Exempel: Bank vald Att återkalla en omgång inställningar från registerminnet Tryck på den av knapparna BANK som motsvarar banken i registerminnet där inställningsdatan du vill återkalla är lagrad. Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka två sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I annat fall försvinner bankvalsskärmen. Tryck på den av knapparna REGISTRATIN ( till ) som motsvarar området där inställningsdatan du vill återkalla är lagrad. VARNING Följande steg ersätter de inställningar som nu återfinns i det valda området med den nya omgången. Kontrollera att du inte behöver den existerande datan innan du utför detta steg. m du trycker på en av knapparna REGISTRATIN utan att först ha valt en bank återkallar det digitala pianot inställningarna från området i den bank som valdes senast. 3 Håll knappen STRE intryckt och tryck samtidigt på den av knapparna REGISTRATIN ( till ) som motsvarar området där inställningarna ska lagras. Det går även att ändra till en annan bank i detta läge genom att trycka på knappen BANK medan STRE hålls intryckt. Exempel: Efter ett tryck på knapp Innehållet i registerminnet bevaras även när du slår av strömmen till det digitala pianot (sidan SW-5). Släpp knapparna REGISTRATIN och STRE. 7A-SW-A SW-9

22 Inspelning i och avspelning av sångminnet Noterna du spelar kan lagras i sångminnet för senare avspelning. Det går inte att använda lagring eller delning vid inspelning i sångminnet. Spår Klaviaturens minne inspelar och avspelar noter på i princip samma sätt som en vanlig bandspelare. Det finns två olika spår, och dessa kan spelas in separat. Förutom noterna kan varje spår tilldelas ett eget tonnummer. Under avspelning går det att justera tempot för att ändra hastigheten. Spår Spår Start Autokomp (rytm, bas, ackord), melodi Melodi Data inspelat på spåret Slut Förvaring av inspelad data Det digitala pianot är försett med ett litiumbatteri som bevarar minnesinnehållet även då strömmen är avslagen.* Litiumbatteriet har en livslängd på cirka fem år från pianots tillverkningsdatum. Var noga med att få litiumbatteriet utbytt av din CASI-handlare vart femte år. * Slå aldrig av strömmen till pianot medan inspelning pågår. VIKTIGT! m datan som spelas in i ett enskilt spår förbrukar sångminnets totala kapacitet går det inte att spela in något på det andra spåret. Inspelning av nya data på ett spår raderar automatiskt eventuella data som tidigare lagrades i spåret. m strömmen slås av under inspelning raderas all data som spelats in fram till denna punkt. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar gentemot dig eller tredje man för dataförlust beroende på fel eller reparation av detta digitala piano eller beroende på batteribyte. Sångminnets kapacitet Det går att lagra totalt upp till cirka. noter (spår + spår ) i sångminnet. Inspelning stoppas automatiskt om antalet noter i sångminnet överskrider det tillåtna under inspelning. Detta anges av att indikatorlampan REC tänds. Övriga sångminnesdata Följande data inkluderas vid inspelning i sångminnet: tangentbordsspelning, vald ton, tempo och slaginställning (enbart spår ), pedaloperationer, inställning för efterklang och kör, inställning av DSP på/av, klarhetsinställning, inställning av kompvolym, nu vald rytm (enbart spår ), ackordläge (enbart spår ) samt reglering av upptakt/utfyllnad/avslutning (enbart spår ). Användning av knappen SNG MEMRY Vart tryck på knappen SNG MEMRY kretsar genom funktionerna i nedanstående ordning. Avspelningsberedskap Inspelningsberedskap Normal Tänds Blinkar Släckt INTR/ ENDING SYNCHR/ FILL-IN START/ STP T/L T/R SNG MEMRY SW- 7A-SW-A

23 Inspelning i och avspelning av sångminnet Inspelning av tangentbordsspelning Det går att spela in på endera spåret med eller utan avspelning av det andra spåret. Inspelning på ett spår utan avspelning av det andra Vid inspelning av en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du följa stegen och nedan ytterst noga. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Tryck i detta läge på knappen T/L T/R om du vill spela in på spår. Detta gör att indikatorlampan TRACK/RIGHT börjar blinka som ett tecken på att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. 3 Välj önskad rytm och ackordläge om du vill använda en rytm och/eller autokomp under inspelning (endast för spår ). Börja spela på tangenterna. Inspelning startas automatiskt. Det finns faktiskt ett flertal sätt att starta inspelning. Se Att starta inspelning nedan för närmare detaljer. Välj ton och effekter som ska användas i inspelningen och ställ in tempo. m du ska spela in en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du trycka på knappen T/ L T/R så att indikatorlampan TRACK / LEFT slocknar. 5 Tryck på knappen START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. m en rytm används kan du upphöra inspelning med ett avslutningsmönster genom att trycka på knappen INTR/ENDING. Indikatorlampan REC slocknar när inspelning stoppas, och indikatorlampan ovanför knappen som motsvarar spåret du spelade in på tänds. Tryck på knappen START/STP igen för att avspela spåret du just spelat in. Tryck efter avslutad inspelning eller avspelning på knappen SNG MEMRY så att lampan PLAY eller REC slocknar. Släckt Tänds Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. I detta läge bör även indikatorlampan TRACK / LEFT börja blinka. Detta anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. Att starta inspelning Det går att använda en av följande metoder för att starta inspelning i steg i proceduren ovan. Vid inspelning på spår med rytm eller autokomp Tryck på knappen START/STP för att starta inspelning. Tryck på knappen SYNCHR/FILL-IN för att ställa pianot i beredskapsläge för synkroniserad start. Inspelning startas när du spelar ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang. Tryck på knappen INTR/ENDING för att ställa pianot i beredskapsläge för synkroniserad start. Inspelning startas och ett upptaktsmönster spelas när du spelar ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang. 7A-SW-3B SW-

24 Inspelning i och avspelning av sångminnet Vid inspelning på spår utan rytm eller autokomp Inspelning startas så snart du börjar spela på tangenterna. Vid inspelning på spår Tryck på knappen START/STP eller börja spela på tangenterna för att starta inspelning. Avspelning av sångminnet Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Inspelning på ett spår under avspelning av det andra Efter avslutad inspelning går det att avspela spår och spår samtidigt. Exempel: Att spela in på spår under avspelning av innehållet på spår. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Använd T/L T/R för att välja spåret du vill avspela. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att avspela spår ska indikatorlampan TRACK /LEFT vara tänd. För att avspela spår ska indikatorlampan TRACK /RIGHT vara tänd. För att avspela både spår och spår ska båda indikatorlamporna vara tända. Välj ton och effekter du vill använda under inspelning. Tryck på knappen T/L T/R så att indikatorn TRACK /LEFT tänds. 3 Tryck på knappen START/STP. Avspelning av det valda spåret startas. Det går att ändra tempot för spåret under avspelning. Det går inte att ändra ton under avspelning. Tryck åter på START/STP för att stoppa avspelning. 3 Tryck åter på knappen SNG MEMRY. Detta gör att indikatorlampan TRACK /LEFT börjar blinka. Tryck på knappen T/L T/R så att indikatorlampan TRACK /RIGHT börjar blinka, vilket anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. Tryck på knappen START/STP eller börja spela på tangenterna för att starta samtidig avspelning av spår och inspelning på spår. 5 Tryck åter på START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. SW- 7A-SW-B

25 Inspelning i och avspelning av sångminnet Radering av sångminnesdata VIKTIGT! Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret. Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra dig om att du inte behöver datan i sångminnet innat det nedanstående utförs. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. 3 Använd T/L T/R för att välja spåret du vill radera. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att radera spår ska indikatorlampan TRACK /LEFT blinka. För att radera spår ska indikatorlampan TRACK /RIGHT blinka. Håll knappen SNG MEMRY intryckt tills indikatorlampan REC upphör att blinka och förblir tänd. Tryck på knappen T/L T/R. Det valda spåret raderas och beredskapsläget aktiveras. 7A-SW-5A SW-3

26 Övriga inställningar Justering av kompvolym Gör på följande sätt för att ändra volymnivå för rytm och ackordackompanjemang. Ändring av anslagskänslighet Denna inställning påverkar ljudvolymen berorende på hur hårt du trycker på tangenterna. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att höja () eller sänka () kompvolymen. Svag: Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan. Kraftig: Av: Normal: C C C3 C C5 : Höjer kompvolymen : Sänker kompvolymen C6 C7 C8 C Av Svag Normal Kraftig C C3 C C5 C6 C7 C8 (Ett kraftigt ljud framställs även vid ett relativt lätt tryck på tangenterna.) (Ett normalt ljud framställs även vid ett relativt kraftigt tryck på tangenterna.) FUNCTIN TRANSPSE TUNE SW- 7A-SW-6A

27 Övriga inställningar Ändring av pianots tonart Använd denna inställning för att ändra pianots samlade tonart i steg om halvtoner. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna TRANSPSE för att höja eller sänka pianots samlade tonart. [ ]:Höja [ ]:Sänka Återställ pianots tonart till C genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och trycka på knapparna TRANSPSE [ ] och [ ] samtidigt. Efter att ha använt transponering för att höja tangentbordet till en hög tonart kan det hända att noter som spelas på tangentbordets högsta register inte låter rätt för vissa toner. Användning av det digitala pianots inställningsminne När inställningsminnet är påslaget memorerar det digitala pianot de aktuella inställningarna* när strömmen slås av. m inställningsminnet är avslaget raderas inställningarna när det digitala pianot slås av. Att slå av det digitala pianot i rytmläget Nästa gång du slår på det digitala pianot och aktiverar rytmläget återställs inställningar utöver lokalkontroll (se Användning av MIDI nedan) i enlighet med inställningsminnet. Att slå av det digitala pianot i användarsångläget Nästa gång du slår på det digitala pianot återställs följande inställningar i enlighet med inställningsminnet. Rytmval, kompvolym, anslagskänslighet, pedaltyp, inställning för dämpningspedal, volymbalans för lagrade toner, delningspunkt, sändarkanal, komp MIDI ut Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå inställningsminnet på eller av. På: Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument Av: Använd denna inställning för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. Inställningsomfånget är plus eller minus 5 cent ( cent = halvton) från standardtonhöjden på A =, Hz. C C C3 C C5 C6 C7 C8 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna TUNE för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. [ ]:Höja [ ]:Sänka Användning av MIDI Vad är MIDI? Förkortningen MIDI står för Musical Instrument Digital Interface, vilken är en världsomspännande norm för digitala signaler och kontaktdon som medger utbyte av musikdata mellan musikinstrument och datorer (maskiner) tillverkade av olika företag. * Vart tryck på en tangent ändrar nuvarande inställning med cirka cent (/ halvton). Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna [ ] och [ ] samtidigt för att återställa stämningen till grundinställningen A =, Hz. 7A-SW-7A För närmare detaljer om MIDI Implementation kan du uppsöka CASI:s websajt vid: SW-5

28 Övriga inställningar MIDI anslutningar När du vill använda en dator eller annan MIDIanordning för att inspela eller avspela MIDI-data som framställts på denna klaviatur måste du ansluta båda uttagen MIDI IN och MIDI UT på båda enheterna för att kunna både sända och mottaga data. Det finns ett tredje MIDI-uttag kallat MIDI THRU, som överför meddelanden mottagna AV MIDI IN till en annan anordning. MIDI kabel: MK-5 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av de tangenter som visas nedan för att välja önskad inställning. + 3 På: Av: MIDI IN Annan anordning C C C3 C C5 På: C6 C7 På: C8 MIDI UT MIDI IN Av: Av: Dator el. dyl. Send Channel (Sändarkanal) :Sänka värdet +:Höja värdet MIDI inställningar Send Channel (Sändarkanal) Använd denna inställning för att utse en av MIDIkanalerna ( t.o.m. ) till sändarkanal för sändning av MIDI-meddelanden till en yttre anordning. Accomp/Song MIDI ut (Komp/såmg MIDI ut) Använd denna inställning för att bestämma om MIDI-meddelanden för pianots autokomp och sångminnesavspelning ska sändas eller inte. 3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning) Bestämmer om ackordbedömning ska utföras på kompomfång i meddelandena MIDI Note n som mottages från en yttre anordning. Local Control (Lokalkontroll) Denna inställning reglerar om strömmen ska slås av internt från pianots tangentbord och ljudkälla. Avslag av lokalkontroll innebär att strömmen till tangentbordet och ljudkällan slås av, d.v.s. att pianot ej framställer något ljud när du spelar. Denna funktion är praktisk när du vill slå av tangentbordet och använda pianots autokompfunktion för att ackompanjera en yttre sekventierare eller annan anordning. Accomp/Song MIDI ut (Komp/såmg MIDI ut) ff (Av) n (På) 3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning) ff (Av) n (På) Local Control (Lokalkontroll) ff (Av) n (På) Lagring av sångdata som nerladdats från Internet Det går att överföra sångdata från din dator till pianot. Du kan lagra upp till låtar som användar låtarna - 9. För SMF-data du inköpt eller själv skapat måste du använda en SMF-omvandlare för att omvandla datan till formatet SMF innan den överförs till klaviaturen. SW-6 7A-SW-8A

29 Övriga inställningar Installation av SMF-omvandlaren På datorn som ska anslutas ska du installera SMF-omvandlaren som återfinns på CD- RM-skivan som medföljer det digitala pianot. Gå till CD-RM-skivan, dubbelklicka på SMFConv-e.exe och följ sedan anvisningarna på datorskärmen för att installera SMFomvandlaren. * Läs noga filen smfreadme.txt i respektive språkmapp på CD-RM-skivan innan installation av SMFomvandlaren startas. För information om användning av SMF-omvandlaren ska du dubbelklicka på index.html i mappen [help], vilken skapades när SMF-omvandlaren installerades. Det går också att tillgå användardokumentation från menyn [Start] på Windows genom att klicka på [Program] [CASI] [SMF Converter] [manual]. * En bläddrare som stöder ramar (som Internet Explorer eller Netscape Navigator. eller högre) krävs för att titta på bruksanvisningen för SMF-omvandlaren. Minimala datorsystemkrav * perativsystem: Windows 98SE Windows Me Windows P * Lagring Minst MB fritt hårddiskutrymme * MIDI-gränssnitt Ett exemplar av SMF-omvandlaren kan också erhållas genom att ladda ner den från websidan nedan. Installera efter nerladdning programvaran i din dator. CASI MUSIC SITE Utöver själva programvaran innehåller CASI MUSIC SITE information om hur den ska installeras och användas. Här förekommer också nyheter om ditt digitala piano och andra instrument från CASI och mycket, mycket mer. Att ansluta till en dator Slå av både det digitala pianot och datorn före anslutning. Ställ också volymreglaget på det digitala pianot på en relativt låg nivå. 3 MIDI IN Anslut digitala piano MIDI-gränssnitt till datorns MIDI-gränssnitt. MIDI UT Internetförmedlare UT IN MIDI-gränssnitt CASI MUSIC SITE Slå först på det digitala pianot och slå sedan på datorn eller den andra anslutna komponenten. Starta programvaran du ska använda på datorn. Dataöverföringen kan avbrytas om du utför någon åtgärd på det digitala pianot under dataövering mellan det digitala pianot och en dator. Utför aldrig några åtgärder på det digitala pianot medan dataöverföring pågår. 7A-SW-9A SW-7

30 Felsökning Problem Tänkbar orsak Åtgärd Referens Inget ljud framställs vid tryck på tangenterna.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot. 3. Lokalkontroll är avslagen.. Kontrollera nuvarande inställning för kompläge. Tangentbordet för ackompanjemang avger i normala fall inget ljud när CASI CHRD eller FINGERED valts som kompläge.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. 3. Slå på lokalkontroll.. Ändra kompläget till NRMAL. Sidan SW-7 Sidan SW-5 Sidan SW-6 Sidan SW- Pianot låter ostämt.. Pianots stämning står i ett läge utöver C.. Fel tonhöjdsinställning på pianot.. Ställ pianots stämning på C, eller slå pianot av och sedan på igen.. Justera tonhöjdsinställningen, eller slå pianot av och sedan på igen. Sidan SW-5 Sidan SW-5 Inget ljud framställs vid demonstrationsspelning.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. Sidan SW-7 Sidan SW-5 Minnesinnehållet har raderats. Litiumbatteriet är urladdat. Uppsök din CASI-handlare för att få litiumbatteriet utbytt. Sidan SW-3 Inget ljud framställs av den anslutna yttre MIDI-ljudkällan när du trycker på tangenterna på pianot.. Sändarkanalen på pianot skiljer sig från sändarkanalen på den yttre MIDI-ljudkällan.. Volymnivån eller uttrycksinställningen på den yttre ljudkällan står på.. Ändra sändarkanal så att den är densamma på båda enheterna.. Ställ in lämplig volymnivå eller uttrycksinställning på den yttre ljudkällan. Sidan SW-6 Anlita dokumentationen som medföljer den yttre ljudkällan ifråga. Tonens kvalitet och volym varierar beroende på var på tangentbordet den spelas. Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel. * Det tas ett flertal digitala stickprov för det låga, medelhöga och höga registret hos de olika musikinstrumenten. Beroende på detta kan det förekomma obetydliga skillnader i tonkvalitet och volym mellan de olika stickprovsomfången. SW-8 7A-SW-3A

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P0SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB Viktigt! bservera

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P200SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P320SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PX330SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. LK120/125/127SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-A100 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PA100-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE evara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P730/7SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. CTK1100/1150SW1D Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första PX350-SW-1B

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan F MA0403-C

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC Sw BRUKSANVISNING CTK481/491-SW-1 CTK481_SW_cover1.p65 Page 1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. LK230SW1A Viktigt! Lägg

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine Lathund för Bose T1 ToneMatch engine ÖVERSIKT...2 Framsida T1...2 Baksida T1...2 ToneMatch väljaren (hjulet)...3 Delar som ingår i ToneMatch...3 T1 TONEMATCH FRÅN BOSE...4 Kort information...4 Ställ in

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3300/8000SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3300/8000SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3300/8000SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer