INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter"

Transkript

1 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B

2 Viktigt! Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk. Kontrollera noga att den valfria nättillsatsen inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit skadad. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Använd rekommenderade batterier eller likvärdig typ. Försäkra att plus- (+) och minuspolerna ( ) är vända åt rätt håll såsom anges intill batterifacket. Byt batterier så snart som möjligt vid tecken på att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batterikontakterna. Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder. Använd enbart nättillsatsen CASI AD-A12150LW. Nättillsatsen är ingen leksak. Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. Manufacturer: CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASI. UNDER INGA MSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASI NÅGT SM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADR FÖR FÖRLRADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBRTT, FÖRLUST AV INFRMATIN) SM UPPKMMER VID BRUK AV ELLER FÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTINSHÄFTET ELLER PRDUKTEN, ÄVEN M CASI BLIVIT UPPLYST M RISKEN FÖR SÅDANA SKADR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SW-1

3 Innehåll Allmän översikt...sw-4 Avläsning av bildskärmen... SW-6 Lägen... SW-7 Menyer... SW-7, Försiktighetsåtgärder när Please Wait visas... SW-7 Lagring av inställningar... SW-8 Att återställa den digitala klaviaturen till dess grundinställningar... SW-8 Att bereda sig på att spela...sw-9 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-9 Strömförsörjning... SW-9 Anslutningar...SW-11 Anslutning av hörlurar... SW-11 Anslutning av en pedal... SW-11 Anslutning av en mikrofon (endast WK-6500)... SW-11 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare... SW-12 Medföljande och extra tillbehör... SW-12 Att välja och spela en ton...sw-13 Att slå på strömmen till den digitala klaviaturen... SW-13 Att lyssna på demonstrationslåtar... SW-14 Val av en ton... SW-14 Lagring och delning av toner... SW-15 Att höja och sänka klaviaturstämning (Transponering)... SW-18 Användning av oktavskifte... SW-18 Användning av metronomen... SW-19 Användning av ratten för tonhöjdsböjning... SW-20 Val av temperament och finstämning av dess skala... SW-21 Automatisk spelning av arpeggiofraser (Arpeggiator)... SW-23 Användning av autokomp...sw-24 Spelning av ett autokomp...sw-24 Val av ackordfingersättningsläge...sw-26 Modifiering av autokompmönster...sw-27 Användning av direktförinställning...sw-27 Användning av autoharmonisering...sw-28 Användning av rytmredigering...sw-29 Att tillämpa effekter på ett ljud...sw-32 Effekternas konfiguration...sw-32 Val av en effekt...sw-34 Att skapa en användar-dsp...sw-37 Användning av mixern...sw-39 Översikt av mixern...sw-39 Mixeroperation...SW-40 Mixerparameterinställningar...SW-42 Användning av tonredigering...sw-45 Översikt av tonskapande...sw-45 Att skapa en användarton...sw-46 Tonparameterinställningar...SW-48 Musikförinställning...SW-50 Användning av musikförinställning...sw-50 Att skapa en användarförinställning...sw-54 Redigering av en ackordföljd...sw-58 Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet...sw-62 Att lagra en inställning i registerminnet...sw-63 Att återkalla en inställning från registerminnet...sw-63 SW-2

4 Innehåll Användning av sångsekventieraren...sw-64 Att starta direktinspelning (EASY REC)... SW-64 Vad du kan göra med sångsekventieraren... SW-66 Inspelning av enskilda spår... SW-68 Användning av panelinspelning för att skriva om sångrubrikinställningar... SW-72 Spelning av en inspelad sång... SW-73 Redigering av en sång... SW-75 Redigering av ett spår... SW-79 Redigering av händelser... SW-81 Direktinmatning av nothändelser (steginmatning)... SW-94 Referens...SW-114 Felsökning...SW-114 Tekniska data...sw-116 Driftsföreskrifter...SW-118 DSP Effektlista...SW-119 Fingersättningsguide...SW-124 Stödda inmatningstecken...sw-124 Lista över ackordexempel...sw-125 Tilldelning av en MIDI-kanal till varje del...sw-126 Parameterlista...SW-127 MIDI Implementation Chart Användning av funktionsmenyn...sw-96 Användning av funktionsmenyn... SW-96 Funktionsmenyinställningar... SW-97 Användning av ett minneskort...sw-102 Isättning och urtagning av ett minneskort... SW-103 Aktivering av kortläget... SW-103 Formatering av ett minneskort... SW-103 Lagring av den digitala klaviaturens data på ett minneskort... SW-104 Laddning av data från ett minneskort... SW-106 Att radera en fil på ett minneskort... SW-107 Att ändra namn för en fil på ett minneskort... SW-107 Avspelning av en musikfil från ett minneskort... SW-108 Felmeddelanden... SW-111 Anslutning till en dator...sw-112 Minimala datorsystemkrav... SW-112 Lagring och laddning av den digitala klaviaturens minnesdata... SW-113 SW-3

5 Allmän översikt Illustrationerna i detta instruktionshäfte visar WK L-1 - L-18 C-1 - C-13 Ratt S-1 T-1 - T-8 R-1 - R-20 Baksida SW-4

6 Allmän översikt Begreppet Digital klaviatur i detta instruktionshäfte syftar på CTK-6000/WK Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage. Det följande förklarar innebörden av symbolerna # och $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför. #: Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt vid tryck på en annan knapp. Exempelvis innebär SNG SEQUENCER, # EDIT att funktionen EDIT aktiveras genom att hålla knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt. $ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. Exempelvis innebär METRNME, BEAT $ att funktionen BEAT aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. L-1 Strömbrytare (PWER) Ratt , 14, 24 L-2 Volymreglage (VLUME) (CTK-6000) Registerknappar REGISTRATIN Huvudvolymreglage (MAIN VLUME) (WK-6500). 13 L-3 Mikrofonvolymreglage (MIC VLUME) (enbart WK-6500) Rytmknappar RHYTHM L-4 Knapp för pop/rock/dans ([A] PPS/RCK/DANCE) , 24 L-5 Knapp för jazz/europeisk ([B] JAZZ/EURPEAN) L-6 Knapp för latinsk ([C] LATIN) L-7 Knapp för värld/diverse, musikförinställning ([D] WRLD/VARIUS, MUSIC PRESET)... 24, 50 L-8 Knapp för pianorytmer, direktförinställning ([E] PIAN RHYTHMS, NE TUCH PRESET) , 27, 50 L-9 Knapp för användarrytmer ([F] USER RHYTHMS) , 27 C-8 Bankknapp, raderingsknapp (BANK, DELETE) , 62, 86, 93 C-9 Knapp 1, införingsknapp (1, INSERT) 59, 62, 88, 94 C-10 Knapp 2, kopieringsknapp (2, CPY) , 88 C-11 Knapp 3, kvantiseringsknapp (3, QUANTIZE)... 62, 89 C-12 Knapp 4, stegknapp (4, STEP) , 62, 94 C-13 Lagringsknapp, menyknapp (STRE, #MENU) , 62 Tonknappar TNE R-1 Pianoknapp, knapp 5 ([A] PIAN, 5)... 14, 59, 88 R-2 Elpianoknapp, knapp 1 ([B] E. PIAN, 1)... 14, 59, 88 R-3 rgelknapp, knapp 3 ([C] RGAN, 2).. 14, 59, 88, 89 R-4 Gitarrknapp, punktknapp ([D] GUITAR, )... 14, 59, 88 R-5 Basknapp, pausknapp ([E] BASS, REST).. 14, 94 L-10 Metronomknapp, slagknapp R-6 Strängknapp ([F] STRINGS) (METRNME, $BEAT) R-7 Bleckblåsknapp ([G] BRASS, 6)... 14, 59, 88, 89 L-11 Tempoknapp (TEMP w) R-8 Rörblås/flöjtknapp ([H] REED/PIPE, 7). 14, 59, 88, 89 L-12 Tempoknapp, knackningsknapp (TEMP q, #TAP) 19 R-9 Synthknapp ([I] SYNTH, 8) , 88, 89 R-10 Övrigtknapp ([J] THERS,,) , 59, 88, 89 Rytm/sångkontrollknappar RHYTHM/SNG CNTRLLER L-13 Upptakts-, repeteringsknapp (INTR, REPEAT) , 74, 108 L-14 Normal/utfyllnadsknapp, återspolningsknapp (NRMAL/FILL-IN, srew) , 27, 73, 108 R-11 GM-knapp/trumknapp ([K] GM/DRUMS,.) , 94 R-12 Knapp för användartoner ([L] USER TNES)... 14, 46 R-13 Funktionsknapp (FUNCTIN) R-14 Knappar för nej/, ja/+, transponering L-15 Variations/utfyllnadsknapp, framspolningsknapp (N/y/, YES/t/+, #TRANSPSE) 6, 14, 18, 24 (VARIATIN/FILL-IN, dff) , 27, 73, 108 L-16 Synkroniserings/avslutningsknapp, pausknapp (SYNCHR/ENDING, PAUSE) , 27, 73, 108 L-17 Start/stoppknapp, spel/stoppknapp, demonstrationsknapp (START/STP, PLAY/STP, DEM) , 24, 73, 108 L-18 Knapp för komp på/av, ackord, delval, demonstration R-15 Utgångsknapp (EXIT) R-16 Införingsknapp (ENTER) R-17 Knappar u, t, y, i) R-18 Knapp för autoharmonisering/arpeggiator, typknapp (AUT HARMNIZE/ARPEGGIATR, $TYPE). 23, 28 R-19 Delningsknapp (SPLIT) (ACCMP N/FF, $CHRDS, R-20 Lagringsknapp, oktavknapp PART SELECT, DEM) , 24, 26, 109 (LAYER, $CTAVE) , 18 C-1 Bildskärm S-1 Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) C-2 Knapp för rytmredigering (RHYTHM EDITR) T-1 SD-kortöppning (SD CARD SLT) C-3 Knapp för sångsekventierare, redigering (SNG SEQUENCER, #EDIT) , 68, 75 T-2 T-3 Uttag USB Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK C-4 Inspelningsknapp (RECRD) , 68, 69 T-4 Uttag PHNES C-5 Mixer-, effektknapp (MIXER, #EFFECT) , 40 T-5 Uttag AUDI IN C-6 Knapp för tonredigering, skala T-6 Uttag DC 12V (TNE EDITR, #SCALE) , 46 T-7 Uttag MIC IN (enbart WK-6500) C-7 Kortknapp, laddnings/lagringsknapp (CARD, #LAD/SAVE) , 103, 104, 106 T-8 Uttag LINE UT R, L/MN B SW-5

7 Allmän översikt Avläsning av bildskärmen Detta avsnitt förklarar innehållet på den digitala klaviaturens bildskärm Yta för tempo, takt, slag Tempot visas som nu inställt värde, som slag per minut. Autokomp, metronomen (sidan SW-19) och annan avspelning utförs med tempot som här visas. Värdena MEASURE och BEAT räknas uppåt efter hand som autokomp, metronomen eller annan avspelning fortgår. Indikator för nu vald post Posten som nu är vald på den visade skärmen anges av tjocka klamrar (%) och en stor punkt (0). Den nu valda posten är den som påverkas när knapparna R-14 (, +) eller rattarna används. 1Yta för detaljerad information Denna yta uppvisar diverse information när den digitala klaviaturen används. Använd denna yta för att bekräfta proper drift vid ändring av värden, val av en menypost och när andra operationer utförs. 2Yta för nivåmätare Denna nivåmätare visar volymnivån för noterna som ljuder när du spelar något på klaviaturen eller när autokomp spelas. Det finns totalt 32 delar, 16 vardera i grupp A och grupp B. Indikatorn L visas i det nedre vänstra hörnet medan delarna för grupp A anges av nivåmätaren, medan indikatorn M visas i det nedre vänstra hörnet medan delarna för grupp B anges. Se Hur delar är organiserade (sidan SW-39) för närmare detaljer om delar. 3Indikatorytor Indikatorytan visar information såsom nuvarande läge (sidan SW-7), tillstånd för inställningar, tillstånd för autokomp och annan information. Det finns två typer av indikatorer: indikatorer av texttyp såsom : och indikatorer av pekartyp (K). När det gäller indikatorer av pekartyp anges en inställning eller ett tillstånd av placeringen för K intill den fasta texten längs sidorna av skärmen. Placeringen för pekaren (K) på höger sida av skärmen i exemplet nedan anger REVERB På denna skärm är RHYTHM vald då den innesluts av tjocka klamrar. Detta anger att rytminställningen går att ändra. På denna skärm är Touch vald då 0 är intill denna. Detta anger att värdet till höger om Touch, som innesluts av tjocka klamrar, går att ändra. 4Yta för registerbank Denna yta visar numret på den nu valda registerbanken (sidan SW-62). 5Ackordyta Denna yta visar ackordet som spelas när autokomp (sidan SW-24) eller musikförinställning (sidan SW-50) används. Den kan även visa fraktionsackord genom att visa ackordroten (C, G el.dyl.) och typen (m, 7-dels el.dyl.). SW-6

8 Allmän översikt Lägen Din digitala klaviatur har tre olika lägen: ett rytmläge, ett kortläge och ett sångsekventierarläge. Det nu valda läget visas som en indikator på skärmen. Knappen C-7 (CARD) eller R-15 (EXIT) Kortläge Knapp C-7 (CARD) Menyer Du kan utföra samma åtgärder för att visa läges- och funktionsspecifika menyer. Uppvisa en meny genom att hålla knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt samtidigt som du trycker på knappen C-13 (MENU). Exempelvis uppträder menyn Performance nedan om du utför ovanstående operation när rytmläget är aktiverat. Denna meny ger tillgång till olika funktioner för framförandet. Rytmläge Knapp C-3 (SNG SEQUENCER) Knappen C-3 (SNG SEQUENCER) eller R-15 (EXIT) Sångsekventierarläge Rytmläge (indikatorn : visas) Rytmläget är grundinställt läge vid strömpåslag. Rytmläget utgör grundläge och är det läge du bör välja för att spela på klaviaturen eller använda autokomp. Kortläge (indikatorn ; visas) Aktivera kortläget när du vill utföra operationer med ett minneskort. Se Användning av ett minneskort (sidan SW-102) för närmare detaljer. I rytmläget gör ett tryck på knappen C-7 (CARD) att kortläget aktiveras. I kortläget gör ett tryck på knappen C-7 (CARD) eller R-15 (EXIT) att du återgår till rytmläget. Sångsekventierarläge (indikatorn < visas) Aktivera sekventierarläget när du vill spela in ett framträdande med klaviaturen och autokomp eller för att avspela sångdata. Se Användning av sångsekventieraren (sidan SW-64) för närmare detaljer. I rytmläget gör ett tryck på knappen C-3 (SNG SEQUENCER) att sångsekventierarläget aktiveras. I sångsekventierarläget gör ett tryck på knappen C-3 (SNG SEQUENCER) eller R-15 (EXIT) att du återgår till rytmläget. Efter att ha använt ett läge utöver rytmläget och utfört önskade operationer bör du alltid återgå till rytmläget. Rytmläget är grundinställt läge vid strömpåslag. Alla operationer som beskrivs i detta instruktionshäfte utförs i rytmläget, såvida inte annat specifikt anges. Den nu valda posten är den som har 0 intill den. Använd knapparna R-17 (t, y) för att flytta 0 upp och ned. Knapparna R-17 (u, i) kan även användas till att rulla mellan menysidor. Tryck på knappen R-15 (EXIT) för att lämna en uppvisad meny. I vissa fall måste du kanske trycka på knappen R-15 (EXIT) flera gånger. Menyposter och operationer för specifika lägen och funktioner beskrivs i respektive avsnitt i detta instruktionshäfte., Försiktighetsåtgärder när Please Wait visas Försök aldrig att utföra någon operation eller sätta i eller ta ur ett minneskort medan meddelandet Please Wait visas på skärmen. Vänta tills meddelandet försvinner. Please Wait anger att den digitala klaviaturen utför datalagring. m du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli förvanskad. Det kan också hända att den digitala klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren L-1 (PWER). Vi hänvisar till Felsökning (sidan SW-114) om detta inträffar. SW-7

9 Allmän översikt Lagring av inställningar Den digitala klaviaturen är försedd med en sångsekventierare och övriga funktioner som medger lagring av datan du skapar. Den lagrade datan bevaras även när den digitala klaviaturen slås av. * Vanligtvis återställs dock ton, rytm och andra inställningar du utför på den digitala klaviaturens konsol till deras grundinställningar när strömmen slås av. Det går att ställa in den digitala klaviaturen så att den memorerar den senaste inställningen eller tillämpar en förbestämd inställning varje gång den slås på. Se AutoResume (autofortsättning) (sidan SW-100) och Default (grundinställningar) (sidan SW-100) för närmare detaljer. * Följande data och inställningar bevaras alltid även när strömmen slås av. Data för registerinställning (sidan SW-62) Sångsekventierardata (sidan SW-64) Användarrytmdata (sidan SW-29) Användarförinställningsdata (sidan SW-54) Användartondata (sidan SW-45) Data för användar-dsp (sidan SW-37) Inställning av skärmkontrast (sidan SW-99) Inställning av autofortsättning (sidan SW-100) Att återställa den digitala klaviaturen till dess grundinställningar Det går att radera all data i klaviaturens minne och återställa alla parametrar till deras ursprungliga grundinställningar. Se Att initialisera all data och inställningar (eller enbart parameterinställningar) (sidan SW-101) för närmare detaljer. SW-8 B

10 Att bereda sig på att spela Fastsättning av nothäftesställningen Nothäftesställning Användning av ett vägguttag Använd endast den nättillsats (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som specifikt anges för denna produkt. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Uttag T-6 (DC 12V) Vägguttag Strömförsörjning Förbered ett vägguttag eller batterier. Nätkabel Följ noga anvisningarna i det separata Säkerhetsföreskrifter. Felaktigt bruk av denna produkt skapar risk för elstötar och brand. Försäkra alltid att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen eller före isättning eller urtagning av batterier. Nättillsats Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Undvik att placera någon tyngd på nätkabeln då detta kan skada ledningarna. Böj inte! Tvinna inte! För aldrig in några metallbitar, pennor eller andra föremål i uttaget DC 12V på produkten. Detta skapar risk för olyckor. SW-9

11 Att bereda sig på att spela Användning av batterier Du kan använda sex batterier av storlek D för strömförsörjning. Använd alkaliska eller zinkkarbonbatterier. Använd aldrig oxyrid eller andra nickelbaserade batterier. 1. Öppna batterilocket på undersidan av den digitala klaviaturen. Batterivarning Det följande visar ungefärlig batterilivslängd. 4 timmar * på alkaliska batterier * Värdena ovan anger vanlig batterilivslängd vid en normal temperatur och medelhög volyminställning. Extrema temperaturer eller spelning på väldigt höga volymnivåer kan förkorta batterilivslängden. Indikatorerna nedan börjar blinka för att upplysa dig om att batterierna börjar bli svaga. Sätt i en omgång nya batterier. 2. Placera sex batterier av storlek D i batterifacket. Försäkra att batteriernas positiva + och negativa - poler är vända såsom anges på bilden. Batterivarning (blinkar) 3. För in flikarna på batterilocket i hålen på sidan av batterifacket och stäng sedan locket. Flikar SW-10

12 Anslutningar Anslutning av hörlurar Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen utan att störa omgivningen. Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter hörlurar. Uttag T-4 (PHNES) Anslutning av en mikrofon (endast WK-6500) Du kan ansluta (enbart) en dynamisk mikrofon till den digitala klaviaturen för utmatning via den digitala klaviaturens högtalare. Uttag T-7 (MIC IN) Hörlurar medföljer inte den digitala klaviaturen. Använd separat inköpta hörlurar. Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador. Vid användning av hörlurar som kräver en adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad när du slutar använda hörlurarna. Anslutning av en pedal Anslutning av en separat inköpt pedal medger pedaloperationer som gör ditt spelande mera mångsidigt. Se Ped.Assign (pedaltilldelning) (sidan SW-97) för detaljer om vilka typer av effekter som kan tillämpas med pedalen. Du kan justera volymnivån för mikrofoningången med reglaget L-3 (MIC VLUME). Mikrofonvolymen kan regleras oberoende av den samlade klaviaturvolymen. Inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas också för inmatning från mikrofonen. Du kan även använda mixern till att justera hur effekter tillämpas, högtalarnas stereopanorering och övriga parametrar. Se Att välja och spela en ton (sidan SW-13) och Användning av mixern (sidan SW-39) för närmare detaljer. Kontrollera att både den digitala klaviaturen och mikrofonen är avslagna före anslutning av en mikrofon. Ställ före anslutning av en mikrofon båda reglagen L-2 (MAIN VLUME) och L-3 (MIC VLUME) på en låg nivå. Justera sedan volymen till en lämplig nivå efter anslutning av mikrofonen. Uttag T-3 (SUSTAIN/ASSIGNABLE) SW-11

13 Anslutningar Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till den digitala klaviaturen och sedan använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare ljud. Ställ först volymreglaget L-2 (CTK-6000: VLUME) (WK-6500: MAIN VLUME) på en låg nivå innan du ansluter någon apparat till den digitala klaviaturen. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Läs noga dokumentationen som medföljer utrustningen ifråga innan du ansluter något till den digitala klaviaturen. Att spela yttre utrustning från den digitala klaviaturen 3 Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta den yttre ljudutrustningen till uttaget T-5 (AUDI IN) på den digitala klaviaturen såsom visas på Bild 3. Anslutningskabeln bör ha en stereominikontakt i ena ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra ändan. Använd reglaget L-2 (CTK-6000: VLUME) (WK-6500: MAIN VLUME) till att justera volymnivån. Stereominikontakt Portabel ljudspelare el.dyl. Stiftkontakt Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare RIGHT (röd) LEFT (vit) Gitarrförstärkare Klaviaturförstärkare o.dyl. INPUT 1 Medföljande och extra tillbehör Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Standardkontakt INPUT 2 Utmatning av klaviaturens noter till ljudutrustning 1 Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s websajt vid följande URL. Använd separat inköpta anslutningskablar för att ansluta den yttre ljudutrustningen till uttagen T-8 (LINE UT) på den digitala klaviaturen såsom visas på Bild 1. Uttaget LINE UT R utmatar ljudet för höger kanal, medan uttaget LINE UT L/ MN utmatar ljudet för vänster kanal. Du måste själv införskaffa anslutningskablar likt de som visas på bilden för anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) till vilket den digitala klaviaturen är ansluten. Använd reglaget L-2 (CTK-6000: VLUME) (WK-6500: MAIN VLUME) till att justera volymnivån. Utmatning av klaviaturnoter till en musikinstrumentförstärkare 2 Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta förstärkaren till ett av uttagen T-8 (LINE UT) på den digitala klaviaturen såsom visas på Bild 2. Uttaget LINE UT R utmatar ljudet för höger kanal, medan uttaget LINE UT L/ MN utmatar ljudet för vänster kanal. Anslutning till enbart uttaget LINE UT L/ MN utmatar ett mixat ljud för båda kanaler. Du måste själv införskaffa en anslutningskabel likt den som visas på bilden för anslutning av förstärkaren. Använd reglaget L-2 (CTK-6000: VLUME) (WK-6500: MAIN VLUME) till att justera volymnivån. SW-12 B

14 Att välja och spela en ton L-1 L-4 R-1 - R-12 L-2 R-14 L-14 L-15 L-17 L-18 R-19 R-20 Att slå på strömmen till den digitala klaviaturen 1. Vrid reglaget L-2 (CTK-6000: VLUME) (WK-6500: MAIN VLUME) mot MIN för att ställa in en låg volymnivå. 2. Se Anslutningar (sidan SW-11) för anslutning av hörlurar, förstärkare eller annan utrustning. 3. Tryck på strömbrytaren L-1 (PWER) för att slå på strömmen. Bildskärmen på den digitala klaviaturen ser ut såsom visas nedan, vilket anger att det går att börja spela med en pianoton (och grundinställningar som gäller vid strömpåslag). Tryck åter på strömbrytaren L-1 (PWER) för att slå av den digitala klaviaturen. Enligt den initiala inställningen återställs den digitala klaviaturen till dess grundinställningar närhelst den slås av. Det går att ändra den initiala inställningen så att klaviaturen memorerar den senaste inställningen eller tillämpar en förbestämd inställning varje gång den slås på. Se AutoResume (autofortsättning) (sidan SW-100) och Default (grundinställningar) (sidan SW-100) för närmare detaljer. Meddelandet Please Wait kvarblir på skärmen medan datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta meddelande visas. m du slår av den digitala klaviaturen eller tar ur minneskortet kan datan i klaviaturen raderas eller bli förvanskad. Det kan också hända att den digitala klaviaturen inte slås på när du trycker på strömbrytaren L-1 (PWER). Vi hänvisar till Felsökning (sidan SW-114) om detta inträffar. Automatiskt strömavslag Den digitala klaviaturen är utformad för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är sex minuter vid batteridrift och fyra timmar vid drift med nättillsatsen. Automatiskt strömavslag är aktiverat när on är vald för AutoPower (automatiskt strömavslag) (sidan SW-99). Grundinställningen är on. Koppla ur automatiskt strömavslag genom att välja off för AutoPower (Automatiskt strömavslag). Även proceduren nedan kan användas för att tillfälligt koppla ur automatiskt strömavslag när den är aktiverad. B SW-13

15 Att välja och spela en ton Att koppla ur automatiskt strömavslag 1. Tryck på strömbrytaren L-1 (PWER) för att slå av den när den digitala klaviaturen är påslagen. 2. Håll knappen L-4 ([A] PPS/RCK/DANCE) intryckt och tryck samtidigt på L-1 (PWER) för att slå på klaviaturen. Val av en ton Tonerna på denna digitala klaviatur är indelade i grupper som var och en motsvarar en av de 12 knapparna TNE. Välj en ton genom att ange dess grupp och tonnummer. Gör på följande sätt för att välja en enskild ton som tillämpas över hela tangentbordet. Att välja en ton 1. Titta i den separata Bilaga för att leta upp gruppen och numret på den önskade tonen. Automatiskt strömavslag kopplas nu ur. Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när klaviaturen slås av efter att ha utfört stegen ovan. Att lyssna på demonstrationslåtar 2. Kontrollera att och A inte visas på skärmen. m dessa visas ska du trycka på knappen R-19 (SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda från skärmen. 3. Använd knapparna R-1 ([A] PIAN) till R-12 ([L] USER TNES) för att välja en tongrupp. 1. Håll knappen L-18 (ACCMP N/FF) intryckt och tryck på knappen L-17 (PLAY/STP). Knappen R-12 ([L] USER TNES) väljer gruppen för användartoner. Se Användning av tonredigering (sidan SW-45) för närmare detaljer. Detta startar spelning av demonstrationslåtar. Den digitala klaviaturen har fem olika demonstrationslåtar. Även knapparna R-14 (, +) kan användas för att välja en demonstrationslåt. Ett tryck på knappen L-15 (dff) snabbspelar demonstrationslåren framåt, medan knappen L-14 (srew) utför snabbspelning bakåt. m knappen L-14 (srew) hålls intryckt tills avspelning når början av den nuvarande låten stoppas avspelning vid denna punkt. Normal avspelning återtas när du släpper knappen L-14 (srew). m knappen L-15 (dff) hålls intryckt fortsätter snabbspelning framåt även efter att slutet av låten har nåtts. Du kan spela med på tangentbordet när demonstrationslåten avspelas. Det går dock inte att ändra tonen som tilldelats tangentbordet. Enbart de operationer som anges ovan kan utföras under spelning av en demonstrationslåt. 4. Använd ratten för att rulla genom tonnumren tills det önskade numret visas. Exempel: Grupp [C], nummer 004 Tonnamn Grupp Nummer 2. Tryck på knappen L-17 (PLAY/STP) för att stoppa spelning av en demonstrationslåt. SW-14

16 Att välja och spela en ton 5. Nu kan du börja spela på tangentbordet med den valda tonen. Även knapparna R-14 (, +) kan användas för att välja en demonstrationslåt. Håll endera knappen intryckt för att rulla genom tonnumren i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (, +) väljer ton 001 i den nu valda gruppen. Lagring och delning av toner Du kan ställa in tangentbordet så att det spelar två olika toner samtidigt (lagring) eller olika toner i det vänstra och högra registret (delning). Du kan även använda lagring och delning i kombination och därmed spela tre olika toner samtidigt. Delen UPPER 1 används ensam vid spelning av en enskild ton på tangentbordet. Vid lagring av två toner används delarna UPPER 1 och UPPER 2. Vid delning av tangentbordet mellan två toner spelar tangentbordets låga register delen LWER. En ton över hela tangentbordet (sidan SW-14) Denna inställning använder endast delen UPPER 1 (Lagring: Av, Delning: Av). Tre toner, två lagrade toner för det högra registret och en ton för det vänstra registret på tangentbordet (sidan SW-17) Denna inställning använder delarna UPPER 1, UPPER 2 och LWER (Lagring: På, Delning: På). LWER Du kan utföra inställningarna nedan för att justera varje del när flera toner används vid lagring och delning. Att justera denna inställning för varje del: ktavskifte Volymbalans Stereoposition, effektnivåer (efterklang, kör) och andra detaljerade inställningar UPPER 1 UPPER 2 Gå hit för mer information: Användning av oktavskifte (sidan SW-18) Användning av mixern (sidan SW-39) UPPER 1 Två lagrade toner över hela tangentbordet (sidan SW-16) Denna inställning använder delarna UPPER 1 och UPPER 2 (Lagring: På, Delning: Av). UPPER 1 UPPER 2 Två toner, en för det vänstra och en för det högra registret på tangentbordet (sidan SW-17) Denna inställning använder delarna UPPER 1 och LWER (Lagring: Av, Delning: På). LWER UPPER 1 SW-15

17 Att välja och spela en ton R-14 R-19 R-20 Att lagra två toner 1. Titta i den separata Bilaga för att leta upp gruppen (-erna) och numren på de två tonerna (tonen för delen UPPER 1 och tonen för delen UPPER 2) du vill använda. 2. Kontrollera att och A inte visas på skärmen. m dessa visas ska du trycka på knappen R-19 (SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda från skärmen. När ingen indikator visas blir tonen du väljer tonen för delen UPPER Använd knapparna TNE och ratten för att välja ton för delen UPPER Tryck på knappen R-20 (LAYER). Indikatorn A dyker nu upp på skärmen. Detta anger att tonen du väljer blir tonen för delen UPPER Använd knapparna TNE och ratten för att välja ton för delen UPPER Spela något på tangentbordet för att lyssna på hur de lagrade tonljuden låter. 7. Avbryt tonlagring genom att åter trycka på knappen R-20 (LAYER) så att indikatorn A slocknar på skärmen. Att dela tangentbordet mellan två toner 1. Titta i den separata Bilaga för att leta upp gruppen (-erna) och numren på tonerna (ton för delen UPPER 1 och ton för delen LWER) du vill använda. 2. Kontrollera att och A inte visas på skärmen. m dessa visas ska du trycka på knappen R-19 (SPLIT) och/eller R-20 (LAYER) för att ta bort båda från skärmen. När ingen indikator visas blir tonen du väljer tonen för delen UPPER Använd knapparna TNE och ratten för att välja ton för delen UPPER Tryck på knappen R-19 (SPLIT). dyker nu upp på skärmen. Detta anger att tonen du väljer blir tonen för delen LWER. 5. Använd knapparna TNE och ratten för att välja ton för delen LWER. 6. Spela något på den vänstra och högra sidan av tangentbordet för att höra om tonerna är rätt tilldelade. Det går även att ange tangentbordets delningspunkt, d.v.s. punkten där tangentbordet delas mellan det vänstra och högra registret. Se Att ange tangentbordets delningspunkt (sidan SW-17) för närmare detaljer. 7. Avbryt delning genom att åter trycka på knappen R-19 (SPLIT) så att slocknar på skärmen. SW-16

18 Att välja och spela en ton Att ange tangentbordets delningspunkt 1. Håll knappen R-19 (SPLIT) intryckt och tryck samtidigt på tangenten som ska befinna sig längst till vänster på den högra sidans register (delen UPPER 1). Del LWER Del UPPER 1 Samtidig användning av lagring och delning 1. Utför steg 1 till 6 i proceduren under Att lagra två toner (sidan SW-16). 2. Titta i den separata Bilaga för att leta upp gruppen och numret på tonen du vill tilldela delen LWER. 3. Tryck på knappen R-19 (SPLIT). dyker nu upp på skärmen. Detta anger att tonen du väljer blir tonen för delen LWER. Delningspunkt Intryckt tangent Namnet på tangenten du tryckte på visas på skärmen som det nya namnet för delningspunkt. Du kan även använda knapparna R-14 (, +) för att ändra det visade tangentnamnet för delningspunkt. 2. Släpp knappen R-19 (SPLIT) efter avslutad procedur. Grundinställd delningspunkt är vid tangenten F#3. Under spelning av autokomp (sidan SW-24) blir tangentbordet till vänster om delningspunkten tangentbord för ackord. 4. Använd knapparna TNE och ratten för att välja ton för delen LWER. 5. Spela något på den vänstra och högra sidan av tangentbordet för att höra om tonerna är rätt tilldelade. Den högra sidan av tangentbordet spelar tonerna UPPER 1 och UPPER 2 i en lagrad konfiguration, medan den vänstra sidan spelar tonen LWER. 6. Avbryt delning genom att åter trycka på knappen R-19 (SPLIT) så att slocknar på skärmen. 7. Avbryt tonlagring genom att åter trycka på knappen R-20 (LAYER) så att indikatorn A slocknar på skärmen. SW-17

19 Att välja och spela en ton Att höja och sänka klaviaturstämning (Transponering) Transponeringsfunktionen gör att du kan höja eller sänka klaviaturens samlade stämning i steg om halvtoner. Använd denna funktion för att justera stämningen till en tonhöjd som bättre passar en vokalist, ett annat instrument el.dyl. 1. Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och tryck på en av knapparna R-14 (, +). Användning av oktavskifte ktavskifte kan användas till enskild ändring av oktaven för delarna UPPER 1, UPPER 2 och LWER. ktavskifte kan användas till att höja eller sänka oktaven för en sång, att tilldela olika oktaver till tangentbordets vänstra och högra sida när tangentbordet är delat, eller att spela två noter i olika oktaver när tangentbordet är lagrat. 1. Håll knappen R-20 (CTAVE) intryckt tills skärmen för oktavskifte nedan uppträder. Mängd oktavskifte (oktavenhet) Delnamn Detta visar transponeringsskärmen nedan. Detta anger att du kan ändra oktav för delen UPPER Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att ange mängden oktavskifte. Det går att utföra oktavskifte inom omfånget 2 till 0 till Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och använd ratten eller knapparna R-14 (, +) till att ändra det inställda värdet. Klaviaturens stämning går att ändra inom omfånget 12 till 00 till Tryck på knappen R-13 (FUNCTIN). Detta lämnar transponeringsskärmen. Inställning av ett transponeringsvärde utöver 00 gör att indikatorn B dyker upp på skärmen. Nuvarande transponeringsinställning tillämpas på noterna för alla delar (UPPER 1, UPPER 2, LWER, autokomp etc.) som spelas på tangentbordet. Notnumret för MIDI-utgång vid tryck på en tangent ändras också i enlighet med transponeringsinställningen. 3. Tryck på knappen R-20 (CTAVE) om du vill ändra oktav för delen UPPER 2. Det gör att UPPER 2 visas på skärmen, vilket anger att du kan ändra oktav för delen UPPER 2. Utför samma åtgärd som i steg 3 för att ange mängden oktavskifte. 4. Tryck på knappen R-20 (CTAVE) om du vill ändra oktav för delen LWER. Det gör att LWER visas på skärmen, vilket anger att du kan ändra oktav för delen LWER. Utför samma åtgärd som i steg 3 för att ange mängden oktavskifte. 5. Tryck på knappen R-20 (CTAVE) eller R-15 (EXIT). Detta lämnar skärmen för oktavskifte. SW-18

20 Att välja och spela en ton Användning av metronomen 1. Tryck på knappen L-10 (METRNME). Att ändra tempoinställning Det går att använda två olika metoder för att ändra tempoinställning: med knapparna TEMP eller genom att knacka slag med en knapp. Att ändra tempo med knapparna TEMP Detta startar metronomen. Skärmen visar tempot tillsammans med en räkning av takter och slag sedan du startade metronomen. 1. Tryck på knappen L-11 (TEMP w) (långsammare) eller L-12 (TEMP q) (snabbare). Detta visar temposkärmen nedan. Tempo Takt Slag 2. Tryck åter på knappen L-10 (METRNME) för att stoppa metronomen. Att ändra antal slag per takt 1. Håll knappen L-10 (BEAT) intryckt tills skärmen för metronomslag nedan uppträder. m du inte utför någon åtgärd under några sekunder kommer den föregående skärmen att visas automatiskt. 2. Använd knapparna L-11 (TEMP w) och L-12 (TEMP q) för att ändra tempot (slag per minut). Håll endera knappen intryckt för att rulla genom inställningsvärden i snabbare takt. Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 30 till Tryck på knappen R-15 (EXIT). Detta lämnar temposkärmen. 2. Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att välja en slaginställning. Du kan välja 0 eller ett värde från 2 till 6. Val av 0 för denna inställning gör att varje slag anges av samma ljud (ingen klocka i början av varje takt). 3. Tryck på knappen L-10 (BEAT) eller R-15 (EXIT). Detta lämnar skärmen för metronomslag. SW-19

21 Att välja och spela en ton Att justera tempot genom att knacka en takt 1. Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och knacka på knappen L-12 (TAP) fyra gånger i den hastighet (tempo) du vill ställa in. Användning av ratten för tonhöjdsböjning Ratten PITCH BEND (S-1) låter dig ändra tonhöjd i noterna som spelas genom att vrida ratten framåt eller bakåt. Vrid ratten bort från dig för att höja tonhöjden eller mot dig för att sänka den. När ratten släpps återställs tonhöjden för noterna automatiskt till den normala. Den första knackningen på knappen L-12 (TAP) gör att skärmen nedan uppträder. Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara vriden när du slår på klaviaturen. Tempoinställningen ändras i enlighet med hastigheten på din knackning så snart du knackat den fjärde gången. Inställningen makuleras om du släpper knappen R-13 (FUNCTIN) innan du knackat på knappen R-12 (TAP) fyra gånger. Det går även att ändra omfånget för tonhöjdsratten (böjningsomfånget) globalt eller för en specifik del. Se BendRange (böjningsomfång) (sidan SW-97) och Delparametrar (sidan SW-44) för närmare detaljer. 2. Efter inställning av tempot med knackning kan du utföra proceduren under Att ändra tempo med knapparna TEMP (sidan SW-19) för finjustering. SW-20

22 Att välja och spela en ton Val av temperament och finstämning av dess skala Använd skalfunktionen för att välja ett av 17 förinställda temperament (stämningar) för den inbyggda ljudkällan. Du kan även finstämma varje not i en skala (från C till B) i enheter om en cent. Efter val av ett av de förinställda temperamenten kan du redigera det enligt dina behov. Du kan även ange om nuvarande skalinställningar (inställning av temperament och finstämning) ska tillämpas på autokomp (kompskala). Inställningarna du utför med skalfunktionen bevaras även när den digitala klaviaturen slås av. Att välja en förinställd skala 1. Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa skalskärmen där 0 återfinns vid Preset. 3. Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att välja ett temperament. Val av ett temperament utöver 01: Equal gör att indikatorn C dyker upp på skärmen. Det följande visar temperamentnummer och -namn som visas på skärmen. Nummer Skärmnamn Förinställt temperament 01 Equal Jämntempererat 02 Pure Major Endast durintonation 03 Pure Minor Endast mollintonation 04 Pythagorean Pythagorean system 05 Kirnberger 3 Kirnberger III 06 Werckmeister Werckmeister 1-3 (III) 07 Mean-Tone Medelton 08 Rast Rast 09 Bayati Bayati 10 Hijaz Hijaz 11 Saba Saba 12 Dashti Dashti 13 Chahargah Chahargah 14 Segah Segah 15 Gurjari Todi Gurjari Todi 16 Chandrakauns Chandrakauns 17 Charukeshi Charukeshi 4. Utför följande steg för att bestämma rotnoten för ett temperament. (1) Tryck på knappen R-17 (i). Detta visar inställningsskärmen för rotnot. 2. Tryck på knappen R-16 (ENTER). Detta visar nedanstående valskärm för förinställda temperament. (2) Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att ändra rotnoten (C till B). Du kan även bestämma rotnoten med tangentbordet. SW-21

23 Att välja och spela en ton 5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) två gånger efter avslutad procedur. Detta återgår till skärmen som visades innan du uppvisade skalskärmen. Inställningen av rotnot som här anges bevaras även om du senare ändrar till ett annat förinställt temperament. Finstämning av en skala Att ange om nuvarande skalinställningar ska tillämpas på autokomp (kompskala) 1. Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa skalskärmen. 2. Använd knappen R-17 (i) för att flytta 0 till AcmpScale. 1. Utför vid behov proceduren under Att välja en förinställd skala (sidan SW-21) för att välja ett förinställt temperament. 2. Håll knappen R-13 (FUNCTIN) intryckt och tryck på knappen C-6 (SCALE) för att visa skalskärmen. 3. Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att ändra det inställda värdet. 3. Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till FineTune och tryck sedan på knappen R-16 (ENTER). Detta visar nedanstående skärm för skalfinstämning. Att göra detta: Ej tillämpa skalinställningar på autokomp Tillämpa skalinställningar på autokomp off on Välj denna inställning: 4. Kontrollera att inställningen är som du önskar och tryck på knappen R-15 (EXIT). Detta återgår till skärmen som visades innan du uppvisade skalskärmen. 4. Du kan justera stämningen för varje enskild not i skalan. (1) Använd knappen R-17 (t) för att flytta 0 till Note och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (, +) för att välja namnet på noten du vill finstämma. Du kan även trycka på en tangent för att ange noten. (2) Använd knappen R-17 (y) för att flytta 0 till Cent och använd sedan ratten eller knapparna R-14 (, +) för att finstämma den valda noten. Du kan finstämma en not inom omfånget 99 till +99 cent. Justering av samtliga noter i skalan till 0 ändrar den valda stämningen till jämntempererad. Indikatorn C uppträder på skärmen när någon not i skalan har ett värde utöver 0. vanstående på/avslagen inställning av skalan påverkar autokompdelarna för bas och ackord 1 till ackord 5 (A11 till A16). Du kan även slå skalinställningar på eller av för varje enskild del med delparameterinställningen (sidan SW-44) Scale (Delskala möjlig). 5. Tryck på knappen R-15 (EXIT) två gånger efter slutförd justering. Detta återgår till skärmen som visades innan du uppvisade skalskärmen. SW-22

24 Att välja och spela en ton Automatisk spelning av arpeggiofraser (Arpeggiator) Arpeggiatorn gör det möjligt att spela olika arpeggio och övriga fraser automatiskt genom att blott trycka på tangenterna. Det går att välja bland ett antal olika arpeggioalternativ, inklusive att spela arpeggio från ett ackord, spela olika fraser automatiskt, och mycket mer. 1. Håll knappen R-18 (AUT HARMNIZE/ ARPEGGIATR) intryckt tills typvalsskärmen nedan uppträder. Typnummer Typnamn 2. Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att välja önskad arpeggiatortyp. Du kan välja en av arpeggiatortyperna (013 till 162). Titta i den separata Bilaga för närmare detaljer om stödda arpeggiatortyper. Vid val av arpeggiatortyp kan du tilldela den rekommenderade tonen för den nu visade typen som klaviaturton genom att hålla knappen R-18 (AUT HARMNIZE/ARPEGGIATR) intryckt tills en pekarindikator börjar blinka på skärmen intill ARPEGGIATR. 4. Tryck på knappen R-18 (AUT HARMNIZE/ ARPEGGIATR). Det gör att en pekarindikator dyker upp på skärmen intill ARPEGGIATR. Tänd 5. Utför önskade arpeggiatorinställningar. Inställningarna du kan utföra beskrivs i tabellen nedan. Se Att ändra inställning för en funktionsmenypost (sidan SW-96) för närmare detaljer om att göra inställningar. För information om denna inställning: Huruvida arpeggio ska spelas när tangenterna är nedtryckta eller efter att tangenterna släpps Antal gånger arpeggio spelas inom ett slag Huruvida arpeggio ska spelas vid tryck på tangenterna på tangentbordet UPPER eller LWER när tangentbordet är delat mellan två toner Gå hit: ArpegHold (arpeggiatorlås) (sidan SW-97) ArpegSpeed (arpeggiatorhastighet) (sidan SW-98) ArpegPart (arpeggiatordel) (sidan SW-98) 6. Spela ett ackord eller en enskild not på tangentbordet. Arpeggio spelas i enlighet med den nu valda arpeggiatortypen och noten (-erna) du spelar. 7. Tryck åter på knappen R-18 (AUT HARMNIZE/ARPEGGIATR) för att slå av arpeggiatorn. Det gör att pekarindikatorn intill ARPEGGIATR försvinner från skärmen. Blinkar Se Användning av autoharmonisering (sidan SW-28) för information om typnummer 001 till Tryck på knappen R-15 (EXIT). Detta lämnar typvalsskärmen. SW-23

25 Användning av autokomp L-4 - L-9 C-2 C-5 R-15 R-14 L-11 L-12 R-17 L-13 L-14 L-16 L-18 L-15 L-17 R-18 När du väljer en komprytm för autokomp kommer ett matchande ackompanjemang (trummor, gitarr o.dyl.) att spelas automatiskt när du spelar ett ackord med vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. Denna digitala klaviatur är försedd med 200 inbyggda autokompmönster som är indelade i fem grupper. Det går att redigera inbyggda rytmer för att skapa egna rytmer (kallade användarrytmer ) och lagra dessa i en sjätte grupp. Se den separata Bilaga för närmare detaljer. 3. Använd ratten för att rulla genom rytmnumren tills det önskade numret visas. Exempel: Grupp B, Nummer 005 Spelning av ett autokomp 1. Titta i den separata Bilaga för att leta upp gruppen och numret på den önskade rytmen. Rytmnamn Grupp Nummer 2. Använd knapparna från L-4 ([A] PPS/RCK/ DANCE) till L-9 ([F] USER RHYTHMS) för att välja en rytmgrupp. Knappen L-9 ([F] USER RHYTHMS) är avsedd för användarrytmgruppen. Se Användning av rytmredigering (sidan SW-29) för närmare detaljer. Även knapparna R-14 (, +) kan användas för att välja ett rytmnummer. Håll endera knappen intryckt för att rulla genom rytmnumren i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på båda knapparna R-14 (, +) väljer 001 i den nu valda gruppen. 4. Använd knapparna L-11 (TEMP w) och L-12 (TEMP q) för att justera tempoinställningen. 5. Tryck på knappen L-18 (ACCMP N/FF) så att indikatorn D visas på skärmen. Vart tryck på knappen slår ackompanjemang på (indikatorn D visas) och av (indikatorn visas ej). Alla kompinstrumentdelar ljuder när ackompanjemang är på (indikatorn D visas), medan endast slaginstrumentdelar (trummor o.dyl.) ljuder när ackompanjemang är av (indikatorn visas ej). SW-24

26 Användning av autokomp 6. Tryck på knappen L-16 (SYNCHR/ENDING). Detta aktiverar synkroniseringsberedskap (autokomp väntar på att du ska spela ett ackord), och indikatorn F blinkar på skärmen. Den blinkande indikatorn F innebär att det normala autokompmönstret står i beredskapsläge. 7. Du kan även använda knapparna nedan för att ändra till beredskap för upptakt eller variationsmönster. Att aktivera synkroniseringsberedskap för detta mönster: Tryck på denna tangent: Upptakt Knapp L-13 (INTR) Variation Knapp L-15 (VARIATIN/ FILL-IN) Skärmindikator: E blinkar H blinkar 10. Tryck åter på knappen L-17 (START/STP) för att stoppa autokomp när du spelat färdigt. Ett tryck på knappen L-16 (SYNCHR/ENDING) istället för L-17 (START/STP) spelar ett avslutningsmönster innan autokomp stoppas. Se Modifiering av autokompmönster (sidan SW-27) för närmare detaljer om avslutningsmönster. Använd denna procedur för att justera volymnivån för autokompet utan att påverka volymnivån för den digitala klaviaturen. Se AccompVol. (autokompvolym) (sidan SW-99) för närmare detaljer. Det går att ändra storleken på ackordtangentbordet genom att med delningsfunktionen flytta delningspunkten (sidan SW-17). Tangenterna till vänster om delningspunkten bildar ackordtangentbordet. Se Modifiering av autokompmönster (sidan SW-27) för närmare detaljer om upptakts- och variationsmönster. 8. Spela önskat ackord på tangentbordet för ackompanjemang (till vänster). Autokomp börjar spelas så snart du spelar ett ackord. Tryck på knappen L-17 (START/STP) om du vill spela slagverksdelen utan att spela ett ackord. Exempel: Att spela ett C-ackord Ackordtangentbord Meloditangentbord Ackordroten och typen som motsvarar tangenterna du trycker på visas i ackordytan på skärmen. 9. Spela andra ackord med vänsterhanden medan du spelar melodin med högerhanden. Du kan använda CASI Chord eller andra förenklade fingersättningsmetoder för att spela ackord. Se Val av ackordfingersättningsläge i följande avsnitt för närmare detaljer. Knapparna L-14 (NRMAL/FILL-IN) och L-15 (VARIATIN/FILL-IN) kan användas till att ändra kompmönstren. Se Modifiering av autokompmönster (sidan SW-27) för närmare detaljer. SW-25

27 Användning av autokomp Val av ackordfingersättningsläge Medan autokomp spelas kan du använda ackordtangentbordet för att bestämma ackordrot och typ. mrådet på tangentbordet till vänster om delningspunkten (sidan SW-17) är ackordtangentbordet. Bilden nedan visar ackordtangentbordets omfång enligt grundinställningarna för WK Ackordtangentbord Det går att välja bland följande fem ackordfingersättningslägen. 1: Fingered 1 2: Fingered 2 3: Fingered 3 4: CASI Chord 5: Full Range Meloditangentbord Att välja ett ackordfingersättningsläge 1. Håll knappen L-18 (ACCMP N/FF) intryckt tills valskärmen för ackordfingersättningsläge nedan uppträder. Ackordfingersättningsläge 2. Använd ratten eller knapparna R-14 (, +) för att välja ett ackordfingersättningsläge. 3. Tryck på knappen L-18 (ACCMP N/FF) eller R-15 (EXIT). Detta lämnar valskärmen för ackordfingersättningsläge. Fingered 1, 2, 3 Med dessa tre fingersättningslägen kan du spela ackord på ackordtangentbordet med normal ackordfingersättning. Vissa ackordformer är förkortade och kan fingersättas med en eller två tangenter. Se Fingersättningsguide (sidan SW-124) för närmare detaljer om olika ackordtyper och deras fingersättning. Fingered 1 : Spela komponentnoterna för ackordet på tangentbordet. Fingered 2 : Till skillnad från Fingered 1 är 6:edelsinmatning inte möjlig i detta läge. Fingered 3 : Till skillnad från Fingered 1 medger detta läge inmatning av fraktionsackord där den lägsta tangentnoten utgör basnot. CASI Chord Med CASI Chord kan du använda förenklad fingersättning för att spela de fyra typer av ackord som beskrivs nedan. Ackordtyp Exempel Durackord C (C dur) C C# DE Tryck på en tangent vars not b E F F # GA b A B Notnamn motsvarar ackordnamnet. Tryck på valfri tangent C på ackordtangentbordet för att spela C-dur. ktaven för noten spelar ingen roll. Mollackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på en annan tangent till höger. Sjundedelsackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på två andra tangenter till höger. Sjundedels mollackord Tryck på tangenten på ackordtangentbordet som motsvarar durackordet samtidigt som du trycker på tre andra tangenter till höger. Cm (C moll) C7 (C sjundedel) B b C C# b DE E F C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F Cm7 (C moll sjundedel) C C# DE b E F F # GA b AB b B C C# b DE E F När du trycker på mer än en tangent på ackordtangentbordet spelar det ingen roll om de andra tangenterna är vita eller svarta. Full Range Chord I detta ackordfingersättningsläge kan du använda hela tangentbordet för att spela både ackord och melodi. Se Fingersättningsguide (sidan SW-124) för närmare detaljer om olika ackordtyper och deras fingersättning. SW-26

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

CTK-6200 WK-6600 CTK6200/WK6600SW1A

CTK-6200 WK-6600 CTK6200/WK6600SW1A CTK-6200 WK-6600 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6200/WK6600SW1A

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation SV Instruktionshäfte Referens för grundoperation Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan produkten tas

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

2004 YAMAHA CORPORATION

2004 YAMAHA CORPORATION Bruksanvisning 2 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning (denna sida har avsiktligt lämnats tom) (denna sida har avsiktligt lämnats tom) DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt.

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. 1. Öppna appen Garageband Genom att klicka på symbolen Garageband öppnar du applikationen. 2. Skapa ett projekt Genom att klicka

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer