INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A"

Transkript

1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1

2 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats. Försök aldrig att ladda batterierna. nvänd inte laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier nvänd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande. SIO Europe GmbH Bornbarch 10, Norderstedt, Germany 628-SW- Model TK-800 MIDI-meddelanden som kan sändas och mottagas via USB-porten Function... Transmitted Recognized Remarks Basic Default hannel hanged Default Mode Messages ltered Note Number True voice Velocity Note ON Note OFF fter Key s Touch h s Pitch Bender 0, 1 ontrol 6, 38 hange Mode nH V = 100 9nH V = 0 O 1-1- Mode *1 O 9nH V = nH V = 0,8nH V = *2 O O O O O O O *1: Beror på tonen *2 = inget samband Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Version: 1.0 Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll i enlighet med markeringarna vid batterifacket. Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga. kta dig för att kortsluta batteriets kontakter. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år. nvänd endast nättillsatsen SIO D-5. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder

3 Säkerhetsföreskrifter Vi gratulerar till valet av detta elektroniska musikinstrument från SIO. Läs noga igenom instruktionerna i denna bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk. Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens. Symboler Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte och på själva produkten för att försäkra att produkten används som den ska och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd anges nedan. FR Denna symbol anger information som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarlig personskada. Symbolexempel En triangel ( ) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.) En cirkel med ett snedstreck ( ) anger att en viss åtgärd inte får utföras. Indikationen inuti eller intill symbolen anger åtgärder som är speciellt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isärtagning är förbjuden.) En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd måste utföras. Indikationen inuti symbolen anger specifika åtgärder som måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nätkabeln måste kopplas bort från vägguttaget.) VRNING Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarliga skador. OBSERVER Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för allvarliga materiella skador eller permanenta fel på produkten. 628-SW-003 SW-1

4 Säkerhetsföreskrifter FR lkaliska batterier Utför det nedanstående omedelbart om du råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i ögat. 1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med vatten. 2. Uppsök läkare omedelbart. Vätska från alkaliska batterier kan orsaka synskador. VRNING Rök, underlig doft, överhettning Fortsatt användning av produkten när den avger rök, en underlig doft eller märkbar värme skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad SIO serviceverkstad. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. nvänd endast den nättillsats som specifikt anges för denna produkt. nslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Felaktig användning av nättillsatsens kabel kan orsaka skador på denna och därmed skapa risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad SIO serviceverkstad. Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. nvänd nättillsatsen på ställen där den ej kan utsättas för vattenstänk. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Placera aldrig en vas eller någon annan vätskefylld behållare på nättillsatsen. Vatten skapar risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. Försök aldrig att bränna produkten. Släng aldrig produkten i en eld. Den kan explodera och skapa risk för brand och personskador. Vatten och främmande föremål Vatten, övriga vätskor och främmande föremål (såsom metallbitar) som tränger in i produkten skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad SIO serviceverkstad. Isärtagning och modifiering Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera denna produkt. Detta skapar risk för elstötar, brännsår och andra personskador. Överlåt all intern inspektion, justering och underhåll till din handlare eller en auktoriserad SIO serviceverkstad. SW SW-004

5 Säkerhetsföreskrifter Slag och stötar Fortsatt användning av produkten om den har skadats efter att ha tappats eller utsatts för slag och stötar skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad SIO serviceverkstad. Plastpåsar Plastpåsen som produkten är förpackad i kan utgöra en kvävningsfara. Var speciellt försiktig så att småbarn inte kan komma åt påsen. Klättra inte upp på produkten eller ställningen* Produkten eller ställningen kan tippa över och skadas om någon klättrar upp på den. Var speciellt försiktig i ett hem där det förekommer småbarn. Placering Placera inte produkten på ett ojämnt, lutande eller ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka personskador eller skadas själv. OBSERVER Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar, element och andra värmekällor. Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid, t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. Flyttning av produkten Innan produkten flyttas ska du alltid koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och koppla ur alla anslutningskablar och ledningar. I annat fall uppstår risk för brand och elstötar. Rengöring Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget före rengöring. Om nättilsatsen lämnas inkopplad kan den utsättas för skador och skapa risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. nvänd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Uttag nslut endast specificerade komponenter och utrustning till produktens uttag. nslutning av utrustning utöver de rekommenderade skapar risk för brand och elstötar. 628-SW-005 SW-3

6 Säkerhetsföreskrifter Placering Undvik att placera produkten på nedanstående ställen. Miljöer som dessa skapar risk för brand och elstötar. Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt med damm Nära ett kök eller andra ställen som utsätts för rök och ånga Nära en luftkonditioneringsapparat, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, inuti en bil som står parkerad i solen och på alla övriga ställen som kan utsättas för höga temperaturer Bildskärm Utsätt inte LD-skärmen för slag och stötar då glaset kan spricka och orsaka personskador. Skulle skärmen spricka eller uppvisa repor bör du undvika att vidröra vätskan innanför skärmen. Denna vätska kan irritera huden. Skulle du råka få skärmvätska i munnen ska du omedelbart skölja ur munnen med vatten och sedan uppsöka läkare. Skulle du råka få skärmvätska i ögonen eller på huden ska du skölja med vatten i minst 15 minuter och sedan uppsöka läkare. Ljudvolym Lyssna inte på musik med väldigt hög volymnivå under långa perioder. Detta gäller speciellt när du använder hörlurar. En hög volymnivå kan orsaka hörselskador. VIKTIGT! Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till en alternativ strömkälla när du märker något av det följande. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den avsedda ljuder Onormalt rytmmönster och spelning av demonstrationsmelodi Onormalt låg mikrofonvolym Förvrängning av mikrofoningången Dunkel strömindikator när mikrofonen används Plötsligt strömavbrott när mikrofonen används Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. Tunga föremål Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten. Produkten kan tippa över och falla, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Korrekt montering av ställningen* En felaktigt monterad ställning kan göra att produkten tippar över och faller, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Montera ställningen på rätt sätt i enlighet med de anvisningar som medföljer den. Se också till att montera produkten på ställningen på rätt sätt. * En ställning kan köpas som extra tillbehör. SW SW-006

7 Introduktion Klaviaturens skötsel Vi gratulerar till valet av detta musikinstrument från SIO. Denna klaviatur förser dig med följande egenskaper och funktioner. 242 toner Välj från ett stort urval av orkesterljud, synthesizerljud och mycket annat. 100 rytmer 100 mångfasetterade rytmer gör dina framträdanden livligare och mer distinkta. utomatiskt ackompanjemang (autokomp) Vid spelning av ett ackord spelas automatiskt de motsvarande delarna för rytm, bas och ackord. Knappen PINO BNK Ett enkelt tryck på denna knapp ger dig direkt tillgång till pianotoner och pianolektioner. 3-stegs lektionssystem Systemet för 3-stegslektion gör det möjligt att öva i egen takt. Klaviaturen gör en automatisk bedömning av framförandet så att du kan se i vilken takt du förbättras. System för 3-stegslektion: Denna funktion gör det möjligt att lära sig de olika delarna som bildar klaviaturens inbyggda låtar. Vägledningen som visas på skärmen leder dig gradvis till att bli en allt bättre musiker. Bedömningssystem: Klaviaturen kan ställas in på att gradera ditt framförande under lektionerna i steg 3 genom att tilldela poäng. Undvik värme, fukt och solsken Instrumentet bör inte utsättas för solsken och ej placeras nära ett element, en luftkonditioneringsapparat el.dyl. nvänd inte nära en TV eller radio Instrumentet kan orsaka bild- eller ljudstörningar på en närbelägen TV eller radio. Flytta i så fall instrumentet längre bort från TV:n eller radion. nvänd inte lack, thinner eller andra kemikalier för rengöring Torka av instrumentet med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Doppa trasan i lösningen och vrid ur ordentligt tills trasan är nästan helt torr. nvänd inte på ställen som utsätts för extrema temperaturer Extremt höga eller låga temperaturer gör att skärmen blir suddig och svår att läsa. Detta förhållande korrigeras dock när den omgivande temperaturen blir mera normal. NM. Du lägger kanske märke till att det förekommer linjer på instrumentets hölje. Dessa linjer orsakades av gjutningsprocessen för att forma höljet. Det rör sig således inte om repor eller sprickor i plasten. 100 inbyggda låtar, inklusive pianostycken De inbyggda låtarna är indelade i två grupper: en sångbank på 50 låtar med automatiskt ackompanjemang och en pianobank på 50 pianostycken. Musikinformationssystem En stor LD-skärm förenklar inlärningen av låtar genom att uppvisa fingersättning, tangenterna som ska tryckas ned och noter som ska spelas. 628-SW-007 SW-5

8 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... SW-1 Introduktion... SW-5 Klaviaturens skötsel... SW-5 llmän översikt... SW-8 Fastsättning av nothäftesställning... SW-9 Snabbreferens... SW-10 tt spela på tangentbordet... SW-10 Strömförsörjning... SW-12 nvändning av batterier... SW-12 nvändning av nättillsats... SW-13 utomatiskt strömavslag... SW-13 Inställningar... SW-13 nslutningar... SW-14 Uttaget PHONES/OUTPUT... SW-14 nslutning till en dator eller annan utrustning... SW-14 Uttaget SUSTIN... SW-14 Mikrofonuttag... SW-14 Extra tillbehör... SW-14 Grundläggande hantering... SW-15 Spelning på tangentbordet... SW-15 Val av en ton... SW-15 nvändning av mikrofonuttaget... SW- utomatiskt ackompanjemang (utokomp)...sw-17 Val av en rytm... SW-17 Spelning av en rytm... SW-17 Justering av tempo... SW-18 nvändning av autokomp... SW-18 nvändning av utfyllnadsmönster... SW-20 Synkroniserad spelstart av ackompanjemang och rytm... SW-20 tt spela en inbyggd låt... SW-21 tt avspela en sångbankslåt... SW-21 tt avspela en pianobankslåt... SW-22 Justering av tempot... SW-22 tt ändra meloditon... SW-23 tt spela alla låtar i följd... SW-23 nvändning av knappen PINO BNK... SW-23 SW SW-008

9 Innehåll 3-stegslektion... SW-24 Bedömningsläge... SW-25 nvändning av lektionsfunktioner och bedömningsläget... SW-25 Steg 1 - Öva din timing... SW-25 Steg 2 - Öva på noterna... SW-26 Steg 3 - Spela i normal hastighet... SW-26 Vägledning för fingersättning... SW-27 Tangentbordsinställningar...SW-28 Justering av komp- och sångbanksvolym... SW-28 Bilaga Tonlista Lista över slaginstrument Tabell över fingersatta ackord Rytmlista Sånglista MIDI-meddelanden som kan sändas och mottagas via USBporten Transponering av klaviaturen... SW-28 Stämning av tangentbordet... SW-29 nslutning till en dator... SW-30 nslutning till en dator... SW-30 Generell MIDI... SW-31 Ändring av inställningar... SW-31 Felsökning... SW-33 Tekniska data... SW SW-009 SW-7

10 llmän översikt B D E F * G B H I J K L M N O P Q R S T U SW SW-010

11 llmän översikt 1 Skjutreglage för mikrofonvolym (MI VOLUME) 2 Strömindikator 3 Strömbrytare/lägesväljare (POWER/MODE) 4 Skjutreglage för huvudvolym (MIN VOLUME) SONG BNK/PINO BNK/RHYTHM ONTROLLER (REGLGE FÖR SÅNGBNK/PINOBNK/RYTM) 5 Utfyllnadsknapp (FILL-IN) 6 Synkroniseringsknapp (SYNHRO) 7 Start/stoppknapp (STRT/STOP) 8 Tempoknappar (TEMPO) 9 Inställningsknapp (SETTING) 0 Lista över slaginstrument ckordnamn B Högtalare Rytmlista D Tonlista E Bildskärm F Sångbankslista G Pianobankslista H Rösträkning (OUNT VOIE) 1 till 5 I Knapparna [+]/[ ] Negativa värden kan ändras enbart genom att använda [+] och [ ] för att höja och sänka det visade värdet. J Sifferknappar För inmatning av siffror vid ändring av visade inställningar. K Tonknapp (TONE) L Rytmknapp (RHYTHM) M Sångbanksknapp (SONG BNK) N Pianobanksknapp (PINO BNK) 3-STEP LESSON (3-STEGSLEKTION) O Knapp för steg 1 (STEP 1) P Knapp för steg 2 (STEP 2) Q Knapp för steg 3 (STEP 3) R Poängknapp (SORING) S Vänsterknapp (LEFT) T Högerknapp (RIGHT) U Talknapp (SPEK) Baksida V W Y Z V USB-port (USB) W Uttag för fortepedal (SUSTIN) Likströmsuttag 9V (D 9V) Y Uttag för hörlurar/kringutrustning (PHONES/OUTPUT) Z Mikrofonuttag (MI IN) *Fastsättning av nothäftesställning För in båda ändama av musikställningcn som medföljer i de två hålen på instrumentets ovansida. NM. Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning. När du tittar på en flytande kristallskärm ur sned vinkel kan kontrasten te sig en aning felaktig. Kontrasten på klaviaturens skärm är inställd på att betraktas av en person som sitter på en stol rakt framför instrumentet. Skärmkontrasten är fast och kan inte ändras. 628-SW-011 SW-9

12 Snabbreferens Power Strömindikator indicator POWER/MODE SONG BNK Number Sifferknappar buttons STEP 2 STRT/STOP PINO BNK STEP 1 Detta avsnitt ger en snabböverblick av tangentoperationerna i steg ett och två hos funktionen för 3-stegslektion. Vid användning av 3-stegslektion tänds motsvarande tangenter på skärmen för att ange nästa not i låten. tt spela på tangentbordet 1 Ställ omkopplaren POWER/MODE i läget NORML. Strömindikatorn ovanför knappen tänds. Tänds 4 Tryck på knappen STEP 1 eller STEP 2. Klaviaturen avger ett taktljud och väntar på att du ska börja spela på tangenterna. Tangenterna som ska tryckas in först börjar blinka på skärmen. 5 Spela melodin tillsammans med ackompanjemanget för den valda låten. Spela i enlighet med de tangenter, fingersättning och noter som visas på skärmen. l oha O e 2 Tryck på knappen SONG BNK. Tangent som används Fingersättning Notens tonhöjd Indikatorn visas 3 Leta upp önskad låt i listan SONG BNK och mata in dess tvåsiffriga nummer med sifferknapparna. Se sidan -9 för listan SONG BNK. Exempel: Mata in 4 och sedan 0 för att välja 40 LOH OE. l oha O e Om du valde lektionssteg 1 Spela noterna på tangentbordet. ckompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt med noterna. I steg 1 spelas alltid rätt melodinot oavsett vilken tangent du trycker på. Om du valde lektionssteg 2 Spela de rätta noterna på tangentbordet. När en tangent på skärmtangentbordet tänds ska du trycka på motsvarande tangent på det faktiska tangentbordet. När det gäller en pianobankslåt slocknar tangenten på skärmen när du trycker på den faktiska tangenten, och tangenten för nästa not som ska spelas tänds på skärmen. ckompanjemanget (vänsterhandens del) spelas i takt med noterna så länge du trycker på rätt tangenter. SW SW-012

13 Snabbreferens 6 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa spelning. tt spela en etyd- eller konsertstyckeslåt 1 Tryck i steg 2 i proceduren ovan på knappen PINO BNK istället för SONG BNK. Indikatorn visas 2 Finn i listan PINO BNK den låt du vill spela och använd sifferknapparna för att mata in dess tvåsiffriga nummer. Se sidan -9 för listan PINO BNK. 3 Fortsätt sedan från steg 4 ovan. 628-SW-013 SW-11

14 Strömförsörjning Klaviaturen kan strömförsörjas via ett vanligt vägguttag (med den specificerade nättillsatsen) eller med batterier. Var alltid noga med att slå av klaviaturen när den inte ska användas. nvändning av batterier Kontrollera att klaviaturen är avslagen före isättning eller byte av batterier. Isättning av batterier 1 Ta av batterifacklocket. 2 Sätt i 6 batterier av storlek i batterifacket. Var noga med att vända plus- (+) och minuspolerna ( ) åt rätt håll. Information om batterier Det följande visar den ungefärliga batterilivslängden. lkaliska batterier... 4 timmar Manganbatterier... 2 timmar Siffran ovan avser användning vid normal temperatur och med en medelhög volymnivå. Extremt höga eller låga temperaturer och spelning på en hög volymnivå förkortar batteriernas livslängd. VRNING Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. OBSERVER 3 För in flikarna på batterifacklocket i de därför avsedda hålen och stäng locket. Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. nvänd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Flik NM. Klaviaturen kan fungera felaktigt om du sätter i eller byter batterier då strömmen är påslagen. Slå klaviaturen av och sedan på igen om detta inträffar. SW SW-014

15 Strömförsörjning nvändning av nättillsats nvänd endast den nättillsats som specificeras för denna klaviatur. Specificerad nättillsats: D-5 utomatiskt strömavslag När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd utförts på cirka 6 minuter. nvänd omkopplaren POWER/MODE för att slå på strömmen igen. [Baksida] Likströmsuttag 9V Nättillsats D-5 NM. utomatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när klaviaturen drivs med hjälp av nättillsatsen. tt koppla ur automatiskt utomatiskt strömavslag kan spärras genom att hålla knappen TONE intryckt samtidigt som strömmen slås på. Vägguttag Observera noga följande föreskrifter för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Undvik att rycka alltför häftigt i kabeln. Undvik att dra i kabeln gång på gång. Undvik att tvinna kabeln vid basen av kontakten eller uttaget. Nätkabeln bör inte sträckas alltför hårt när den används. Vid flyttning Var noga med att koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan klaviaturen flyttas. Vid förvaring Linda och bunta ihop nätkabeln, men vira den inte runt själva nättillsatsen. NM. När automatiskt strömavslag har kopplats ur slås klaviaturen inte av automatiskt oavsett hur länge den lämnas oanvänd. Batterierna kan alltså tömmas om funktionen är urkopplad. Funktionen för automatiskt strömavslag aktiveras alltid när strömmen slås på. Inställningar lla tangentbordsinställningar återställs till deras grundinställningar om strömmen slås av och sedan på igen med omkopplaren POWER/MODE eller funktionen för automatiskt strömavslag. VIKTIGT! Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. En längre tid användning gör att nättillsatsen blir varm. Detta är normalt och tyder inte på fel. 628-SW-015 SW-13

16 nslutningar Uttaget PHONES/OUTPUT Det går att ansluta hörlurar eller en yttre komponent till detta uttag. Var noga med att skruva ner volymen före anslutningen. Justera sedan volymen till önskad nivå. [Baksida] Uttaget PHONES/OUTPUT 3 Klaviaturförstärkare, gitarrförstärkare el.dyl. Stereostandardkontakt nslutning av hörlurar (Figur 1) Ljudet från instrumentets inbyggda högtalare slås av vid anslutning av hörlurar, så det går att spela när som helst utan att störa omgivningen. Ljudutrustning (Figur 2) nslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat inköpt anslutningskabel där ena ändan är en standardkontakt och den andra ändan består av två PIN-kontakter. Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste dock vara en stereokontakt. I annat fall hörs bara en av stereokanalerna. Vid denna typ av anslutning ska du normalt sett ställa ingångsväljaren på ljudkomponenten på det uttag (vanligtvis markerat U IN el.dyl.) dit kabeln från klaviaturen anslutits. Se bruksanvisningen som medföljer din ljudkomponent för närmare detaljer. Instrumentförstärkare (Figur 3) nvänd en separat inköpt anslutningskabel* för att ansluta klaviaturen till en instrumentförstärkare. * nvänd en anslutningskabel som har en stereokontakt i ändan som ska anslutas till klaviaturen och en dubbelkontakt för två kanaler (vänster och höger) i ändan som ska anslutas till förstärkaren. Felaktig kontakt i endera ändan kan göra att en av stereokanalerna förloras. Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa volymen på klaviaturen på en relativt låg nivå och sedan justera den utgående volymen med reglagen på förstärkaren. 2 Ljudanslutning 1 Vit Röd PIN-kontakt VÄNSTER HÖGER U IN eller liknande uttag på ljudförstärkaren [nslutningsexempel] Till uttaget PHONES/OUTPUT på klaviaturen Stereostandardkontakt nslutning till en dator eller annan utrustning Det går också att ansluta klaviaturen till en dator eller sekventierare. Se nslutning till en dator på sidan SW-30 för närmare detaljer. Uttaget SUSTIN En separat fortepedal (SP-3 eller SP-20) kan anslutas till uttaget SUSTIN för att möjliggöra funktionerna som beskrivs nedan. Uttaget SUSTIN Fortepedal För pianotoner gör att tryck på pedalen att tonen blir utdragen, på samma sätt som sordinpedalen på ett piano. För orgeltoner gör ett tryck på pedalen att tonen fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Mikrofonuttag Det går att ansluta en separat införskaffad mikrofon till mikrofonuttaget och sjunga med till noterna som spelas. Se nvändning av mikrofonuttaget på sidan SW- för närmare detaljer. Extra tillbehör PIN-kontakt (röd) PIN-kontakt SP-20 INPUT 1 INPUT 2 PIN-kontakt (vit) Standardkontakt Klaviatur- eller gitarrförstärkare nvänd endast tillbehör och utrustning som specificeras för denna klaviatur. nvändning av otillåten utrustning kan medföra risk för brand, elstötar och personskador. SW SW-0

17 Grundläggande hantering POWER/MODE MIN VOLUME TONE Number Sifferknappar buttons MI VOLUME Detta avsnitt innehåller information om grundläggande hantering av klaviaturen. Spelning på tangentbordet tt spela på tangentbordet 1 Ställ omkopplaren POWER/MODE i läget NORML. 2 Sänk volymnivån med skjutreglaget MIN VOLUME. Ställ alltid klaviaturens volym på en relativt låg nivå innan du börjar spela. 3 Börja spela på tangentbordet. Val av en ton Klaviaturen har 242 inbyggda toner. Gör på följande sätt för att välja önskad ton. tt välja en ton 1 Sök upp önskad ton på klaviaturens tonlista och lägg dess tonnummer på minnet. lla tillgängliga toner är inte förtecknade på tonlistan som är tryckt på klaviaturen. Se Tonlista på sidan -1 för en komplett förteckning. 2 Tryck på knappen TONE. 3 Mata in det tresiffriga numret för den önskade tonen med sifferknapparna. Exempel: Mata in 0, 4 och sedan 1 för att välja 041 OUSTI BSS. NM. Mata alltid in ett tresiffrigt nummer för tonen, inklusive inledande nollor (i förekommande fall). Om du matar in blott en eller två siffror och sedan upphör kommer skärmen att tömmas automatiskt efter ett par sekunder. Det går också att höja eller sänka det uppvisade tonnumret genom att trycka på knappen [+] eller [ ]. Kombinerade toner Det följande beskriver två typer av tonkombinationer som kan användas. Lagrade toner (Tonnummer: 098 till 107) Exempel: 098 STRINGS PINO Denna ton lagrar en strängton med en pianoton så att båda ljuder när du spelar på tangenterna. Delade toner (Tonnummer: 108 till 112) Exempel: 108 BSS/PINO Denna ton delar tangentbordet så att ena delen tilldelas en baston och den andra tilldelas en pianoton. BSS cous.bs PINO Indikatorn visas 628-SW-017 SW-15

18 Grundläggande hantering Slagverksljud Exempel: 241 DRUM SET Denna ton tilldelar tangentbordet olika slagverksljud. Se Lista över slaginstrument på sidan -5 för närmare detaljer. VIKTIGT! Var noga med att slå av mikrofonen med strömbrytaren ON/OFF och koppla bort den från klaviaturen när den inte ska användas. Polyfoni Begreppet polyfoni syftar på det maximala antalet noter som kan spelas samtidigt. Denna klaviatur har en polyfoni på noter, vilket inkluderar såväl noterna du själv spelar som rytm och autokompmönster som klaviaturen spelar. ntalet noter (polyfoni) som kan spelas reduceras alltså vid användning av en rytm eller ett autokompmönster. Tänk också på att vissa toner enbart medger -notig polyfoni. NM. ntalet ljud som spelas samtidigt reduceras vid spelning av en rytm eller autokomp. nvändning av mikrofonuttaget nslutning av en separat införskaffad mikrofon till mikrofonuttaget MI IN gör det möjligt att sjunga med till klaviaturens inbyggda låtar. Före anslutning av en mikrofon ska du ställa skjutreglaget MI VOLUME på en relativt låg nivå och sedan justera nivån efter anslutning. 1 Ställ skjutreglaget MI VOLUME på sidan märkt MIN. Rekommenderad mikrofontyp Dynamisk mikrofon (standardkontakt) VIKTIGT! Var noga med att koppla bort mikrofonen från klaviaturen närhelst den inte används. Tjutande störningar (återkoppling) Följande förhållanden kan orsaka tjutande störningar (återkoppling). När mikrofonhuvudet täcks över med handen Placering av mikrofonen alltför nära en högtalare Om tjutande störningar uppstår ska du fatta tag i mikrofonen längre ner från huvudet, eller flytta längre bort från högtalaren. Statiskt brus Lysrörsbelysning kan orsaka statiskt brus i mikrofonsignalen. Flytta i så fall längre bort från den misstänkta ljuskällan. 2 Slå på strömbrytaren ON/OFF på mikrofonen. 3 Ställ skjutreglaget MI VOLUME på önskad volymnivå. [Baksida] Mikrofonens strömbrytare ON/OFF Mikrofon Skjutreglaget MI VOLUME SW- 628-SW-018

19 utomatiskt ackompanjemang (utokomp) POWER/MODE RHYTHM Number Sifferknappar buttons FILL-IN SYNHRO TEMPO STRT/STOP Denna klaviatur spelar automatiskt bas- och ackorddelarna i enlighet med ackorden du spelar. Bas- och ackorddelarna spelas med hjälp av ljud och toner som väljs automatiskt i enlighet med rytmen som används. Detta innebär att du erhåller ett rikt, realistiskt ackompanjemang för melodin du spelar med högerhanden och skapar känslan av en enmansensemble. Val av en rytm Denna klaviatur är försedd med 100 spännande inbyggda rytmer som kan väljas på nedanstående sätt. tt välja en rytm 1 Titta igenom Iistan RHYTHM och notera numret på den önskade rytmen. lla tillgängliga rytmer visas inte på rytmlistan som är tryckt på klaviaturen. Se Rytmlista på sidan -8 för en komplett förteckning över alla rytmer. 2 Tryck på knappen RHYTHM. Indikatorn visas 3 nvänd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga numret på den önskade rytmen. Exempel: Tryck på 4 och 8 för att välja 48 WLTZ 1. W al tz 1 NM Beat 1 är den grundläggande rytmen närhelst du slår på strömmen till instrumentet. Det uppvisade rytmnumret kan också höjas eller sänkas genom att trycka på [+] respektive [ ]. Kompljuden (ackord, bas o.dyl.) ljuder inte vid användning av en metronomrytm (nr. 95 till 99: 0, 2, 3, 4, 6), även om omkopplaren POWER/MODE står på SIO HORD eller FINGERED. Du bör därför ställa omkopplaren POWER/MODE i läget NORML vid användning av en metronomrytm. Spelning av en rytm Gör på följande sätt för att starta och stoppa rytmspelning. tt spela en rytm 1 Ställ omkopplaren POWER/MODE i läget NORML. 2 Tryck på knappen STRT/STOP för att starta spelning av den nu valda rytmen. 3 Tryck åter på knappen STRT/STOP för att stoppa spelningen. NM. Samtliga tangenter är meloditangenter när omkopplaren POWER/MODE står i läget NORML. 628-SW-019 SW-17

20 utomatiskt ackompanjemang (utokomp) Justering av tempo Tempot för rytmen som spelas kan justeras inom omfånget 40 till 255 slag per minut. Tempoinställningen tillämpas på ackordspelning vid autokomp och på sångbanksoperationer. tt justera tempot 3 Spela ett ackord. Det faktiska tillvägagångssättet för att spela ett ackord beror på läget för omkopplaren POWER/MODE. Vi hänvisar till följande sidor för detaljer om ackordspelning. SIO HORD...Denna sida FINGERED... Sidan SW-19 1 nvänd knapparna TEMPO ( / ) för att justera tempot. : Höjer tempovärdet : Sänker tempovärdet Exempel: Håll knappen intryckt tills tempovärdet 110 visas på skärmen. ckordnamn 8 B eat 1 NM. Ett samtidigt tryck på båda TEMPO-knapparna ( och ) återställer tempot till grundvärdet för den nuvarande rytmen. Grundläggande fingersättning för nuvarande ackord (Denna kan skilja sig från ackordet som faktiskt spelas på tangentbordet.) ngående den grafiska metronomen En grafisk metronom visas på skärmen tillsammans med tempovärdet och slaget hos en rytm eller inbyggd låt. Metronomen hjälper dig att hålla takten när du spelar med till en rytm eller inbyggd låt. Grafisk metronom Tempovärde 4 Tryck åter på knappen STRT/STOP för att stoppa spelningen. NM. Ett tryck på knappen SYNHRO istället för STRT/ STOP i steg 2 gör att rytmmönstret börjar spelas automatiskt när du utför åtgärden i steg 3. Se sidan SW- 20 för närmare detaljer om dessa knappar. Volymnivån för ackompanjemangsdelen går att ställa in separat från huvudvolymen. Se Justering av komp- och sångbanksvolym på sidan SW-28 för närmare detaljer. nvändning av autokomp Det följande beskriver hur klaviaturens funktion för autokomp används. Välj först rytmen du vill använda och ställ in ett värde för dess tempo. tt använda autokomp 1 Ställ omkopplaren POWER/MODE i läget SIO HORD eller FINGERED. SIO HORD Denna metod för ackordspelning gör det möjligt för alla att spela ackord på ett enkelt sätt, oavsett musikalisk kunnighet och erfarenhet. Det följande beskriver tangentborden för ackompanjemang och melodi för SIO HORD och anger hur SIO HORD ska användas. SIO HORD tangentbord för ackompanjemang och melodi Tangentbord för ackompanjemang Tangentbord för melodi 2 Tryck på knappen STRT/STOP för att starta spelning av den nu valda rytmen. SW SW-020

21 utomatiskt ackompanjemang (utokomp) NM. Tangentbordet för ackompanjemang kan endast användas för att spela ackord. Inget ljud framställs om du försöker spela enskilda meloditoner på detta. FINGERED tangentbord för ackompanjemang och melodi Tangentbord för ackompanjemang Tangentbord för melodi ckordtyper ckompanjemang med SIO HORD gör det möjligt att spela fyra typer av ackord med minimal fingersättning. ckordtyper Exempel NM. Tangentbordet för ackompanjemang kan endast användas för att spela ackord. Inget ljud framställs om du försöker spela enskilda meloditoner på detta. Durackord Durackordnamnen är markerade ovanför tangenterna på tangentbordet för ackompanjemang. Ett ackord som framställs när du trycker på dessa tangenter ändrar inte oktav, oavsett vilken tangent som används för att spela det. -dur () # DE E FF # G B B E # DE F aug *1 m sus4 dim 7 *2 Mollackord (m) Spela ett mollackord genom att hålla tangenten för durackord nedtryckt och tryck sedan på valfri tangent på tangentbordet för ackompanjemang som befinner sig till höger om durackordtangenten. -moll (m) # DE E FF # G B B E # DE F m7 *2 maj7 *2 m7 5 Sjundedelsackord (7) Spela ett sjundedelsackord genom att hålla tangenten för durackord nedtryckt och tryck sedan på två valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang som befinner sig till höger om durackordtangenten. -sjundedels (7) # DE E FF # G B B E # DE F 5 7 *1 7sus4 add9 *2 Sjundedels mollackord (m7) Spela ett sjundedels mollackord genom att hålla tangenten för durackord nedtryckt och tryck sedan på tre valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang som befinner sig till höger om durackordtangenten. NM. Det spelar ingen roll om du trycker på svarta eller vita tangenter till höger om ett durackord vid spelning av mollackord eller sjundedelsackord. FINGERED -sjundedels moll (m7) # DE E FF # G B B E # DE F FINGERED förser dig med 15 olika ackordtyper. Det följande beskriver tangentbord för ackompanjemang och melodi för FINGERED samt anger hur du spelar ett -rotsackord med hjälp av FINGERED. madd9 *2 mm7 *2 dim7 *1 Se ackordtabellen för Tabell över fingersatta ackord på sidan -6 för detaljer om att spela ackord med andra rötter. *1: Omvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta noten är roten. *2: Samma ackord kan spelas utan att trycka på ett 5:e G. NM. Förutom de ackord som anges med *1 ovan kommer omvänd fingersättning (t.ex. spelning av E-G- eller G- -E istället för -E-G) att framställa samma ackord som vid normal fingersättning. Förutom de ackord som anges med *2 ovan är det nödvändigt att trycka ned samtliga tangenter som bildar ackordet. Om blott en tangent utelämnas kommer inte det önskade FINGERED ackordet att spelas. 628-SW-021 SW-19

22 utomatiskt ackompanjemang (utokomp) nvändning av utfyllnadsmönster Utfyllnadsmönster gör det möjligt att tillfälligt ändra rytmmönstret och skapa intressanta variationer i framförandet. Det följande beskriver hur utfyllnadsfunktionen används. tt infoga en utfyllnad 1 Tryck på knappen STRT/STOP för att starta spelning av rytmen. 2 Tryck på knappen FILL-IN för att infoga ett utfyllnadsmönster för rytmen som används. Synkroniserad spelstart av ackompanjemang och rytm Det går att ställa in klaviaturen så att rytmen startas samtidigt som ackompanjemanget spelas på tangentbordet. Det följande beskriver användning av synkroniserad start. Välj först rytmen du vill använda, ställ in dess tempo och använd sedan omkopplaren POWER/MODE för att välja önskad spelmetod för ackordet (SIO HORD eller FINGERED). nvändning av synkroniserad start 1 Tryck på knappen SYNHRO för att ställa enheten i beredskapsläge för synkroniserad start. Blinkar 2 Spela ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang för att automatiskt starta rytmen. NM. Om omkopplaren POWER/MODE står i läget NORML spelas endast rytmen (utan ett ackord) när du spelar på tangentbordet för ackompanjemang. Tryck åter på SYNHRO för att makulera beredskapsläget för synkroniserad start. SW SW-022

23 tt spela en inbyggd låt TONE Number Sifferknappar buttons STRT/STOP TEMPO SONG BNK PINO BNK Din klaviatur är försedd med 100 inbyggda låtar. Dessa kan avspelas i befintligt skick eller användas för att öva eller sjunga med till. De inbyggda låtarna är indelade i följande två grupper. Sångbank: 50 låtar Låtarna i denna grupp är försedda med autokomp. Pianobanksgrupp: 50 låtar Låtarna i denna grupp är pianolåtar. tt avspela en sångbankslåt FÖRBEREDELSE Justera huvudvolymen (sidan SW-15). 1 Leta upp den önskade låten på listan SONG BNK och lägg dess nummer på minnet. Se sidan -9 för listan SONG BNK. 2 Tryck på knappen SONG BNK för att aktivera sångbanksläget. Indikatorn visas 3 nvänd sifferknapparna för att mata in låtens tvåsiffriga nummer. Exempel: Mata in 4 och sedan 0 för att välja 40 LOH OE. Sångnummer Sångnamn l oha O e NM. Låtnummer 00 är den grundinställda sångbankslåten närhelst du slår på strömmen till klaviaturen. Det går även att använda [+] för att höja och [ ] för att sänka det visade sångbanksnumret. 4 Tryck på knappen STRT/STOP för att starta avspelning. Notplan l oha O e ckordnamn Tangent som används Fingersättning 5 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa avspelning. Den valda låten spelas ända tills den stoppas. 628-SW-023 SW-21

24 tt spela en inbyggd låt tt avspela en pianobankslåt 1 Leta upp låten du vill spela på listan PINO BNK och lägg märke till dess nummer. Se sidan -9 för listan PINO BNK. 2 Tryck på knappen PINO BNK för att ange pianobanksgruppen. Justering av tempot Varje låt har ett förinställt grundtempo (slag per minut) som ställs in automatiskt när låten väljs. Under pågående spelning kan detta tempo ändras till ett värde i omfånget 40 till 255. tt ställa in tempo 1 Ställ in tempot med knapparna TEMPO. : Höjer tempovärdet : Sänker tempovärdet Indikatorn visas Blinkar NM. Ett tryck på knappen PINO BNK ändrar tonen till STEREO GRND PINO (tonnummer ). 3 nvänd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga nummer du memorerade i steg 1. Exempel: Mata in 0 och sedan 3 för att välja låtnummer 03 (Ode to Joy). O detojoy NM. Låtnummer 00 är den grundinställda pianobankslåten varje gång strömmen slås på. Det uppvisade låtnumret kan också ändras med knapparna [+] och [ ]. Tempovärde NM. När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller [+] och [ ] användas för att mata in ett tresiffrigt värde. Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90 måste matas in som 090. Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella rytmen. Pianobankslåtarna innehåller tempoändringar en bit in i låten för att framställa speciella musikaliska effekter. Tempoinställningen återställs automatiskt till dess grundvärde när en sådan tempoändring äger rum i en av dessa låtar. 4 Tryck på knappen STRT/STOP för att starta avspelning. 5 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa avspelning. Den valda låten spelas ända tills den stoppas. SW SW-024

25 tt spela en inbyggd låt tt ändra meloditon 1 Tryck på knappen TONE. Indikatorn visas 2 Leta upp önskad ton på listan TONE och mata in dess tresiffriga nummer med sifferknapparna. Exempel: Mata in 0, 4 och sedan 9 för att välja 049 VIOLIN. Det går att välja vilken som helst av de inbyggda tonerna. Viol in NM. Även knapparna [+] och [ ] kan användas för att ändra meloditon. För tvåhandslåtar (pianobankslåtar) tillämpas samma ton för båda delarna för vänster och höger hand. Specificering av samma låtnummer som nu är vald återställer meloditonen till grundinställningen för denna låt. nvändning av knappen PINO BNK Ett tryck på knappen PINO BNK ger dig omedelbar tillgång till pianotoner och val av pianolåtar. Grundinställning för pianobanken Ton: STEREO GRND PINO tt använda pianobanken 1 Tryck på knappen PINO BNK. Indikatorn visas 2 Börja spela på tangentbordet. Noterna du spelar ljuder med en pianoton. 3 Tryck på knappen STRT/STOP om du vill avspela den inbyggda låten. Den valda låten spelas i en ändlös slinga. Tryck åter på STRT/STOP för att stoppa avspelning. tt spela alla låtar i följd 1 Tryck samtidigt på knapparna SONG BNK och PINO BNK. vspelning startas från sångbankslåt nummer 00 och åtföljs sedan i ordningsföljd av pianobankslåtarna. 2 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa avspelning. NM. Sifferknapparna eller [+] och [ ] kan användas för att välja en annan låt under avspelning. Det går att spela med låtarna på tangentbordet. 628-SW-025 SW-23

26 3-stegslektion Systemet för 3-stegslektion gör det möjligt att öva på de inbyggda låtarna och även att utvärdera dina framsteg genom att granska bedömningspoängen som klaviaturen tilldelar dig. Lektionens förlopp Steg 1 Steg 2 Steg 3 Målinriktad övning Bedömning Nästa not En tangent på skärmtangentbordet börjar blinka för att ange vilken not som ska spelas härnäst, medan ett nummer visas på skärmen ovanför det finger som ska användas för att spela nästa not. Notserier med samma tonhöjd Skärmtangentbordet slocknar ett kort ögonblick mellan noterna och tänds sedan på nytt för varje efterföljande not. Även notplan och fingersättning slås av och sedan på igen. 3-stegslektion Funktionen för 3-stegslektion för dig genom de tre distinkta steg som beskrivs nedan för att lära dig att bemästra en låt. Steg 1 Öva din timing Steg 2 Öva på noterna Steg 3 Spela i normal hastighet Låttyper och deras delar Exempel: När spelningen kräver tangenttryck på fingrarna 3, 2 och sedan 1. Nästa not Nuvarande not Skärmtangentbord 1:a not 2:a not 3:e not Blinkar Tänds Blinkar Tänds Tänds Blinkar Sångbankslåtar När dessa låtar används för övning med 3-stegslektion går det enbart att öva på melodidelen (för höger hand). Pianobankslåtar När dessa låtar används för övning med 3-stegslektion går det att öva på delarna för både vänster och höger hand. Skärminnehåll vid spelning med 3-stegslektion Vid val av en autokomplåt för 3-stegslektion visar det grafiska tangentbordet och notplanen på skärmen noten som ska spelas och dess längd. Tangentbordet på skärmen visar också vilka noter som ska spelas på det faktiska tangentbordet. Det följande beskriver vilka typer av information som visas på skärmen. NM. Notlängden anges inte vid användning av pianobankslåtar i steg 1 och 2 hos 3-stegslektion. Så snart du trycker på tangenten som anges på skärmtangentbordet slocknar denna, och nästa tangent som ska tryckas in börjar blinka. Notlängden anges på skärmen när du använder pianobankslåtar för steg 3. I detta fall börjar inte nästa tangent som ska tryckas in att blinka när du trycker på en tänd tangent, och nästa fingernummer visas ej heller på skärmen. Enbart det nuvarande fingernumret visas. Tempoinställning för 3-stegslektion nvänd proceduren under Justering av tempot på sidan SW-22 för att ställa in önskat tempo för 3-stegslektion. Notens tonhöjd Tangenten som ska tryckas in tänds på skärmtangentbordet, medan tonhöjden för noten visas i ytan för notplan. Även fingrarna som bör användas för att spela noterna visas på skärmen. Notlängd Tangenterna på skärmtangentbordet förblir tända så länge som noten bör hållas ut. Även notplan och fingersättning kvarblir på skärmen under notens längd. SW SW-026

27 3-stegslektion SPEK RIGHT LEFT STEP 1 SORING STRT/STOP STEP 2 STEP 3 Bedömningsläge Klaviaturens bedömningsläge tilldelar dig poäng för framförandet under steg 3 i 3-stegslektionen. Perfekt framförande är 100 poäng. Läget förser dig också med kommentarer om spelandet på skärmen. Skärmen i bedömningsläget Nivåindikator (9 nivåer): Denna indikator visar en snabb bedömning av ditt nuvarande framförande. Ju fler segment som visas, desto högre poäng. Exempel: 50 poäng nvändning av lektionsfunktioner och bedömningsläget Utför följande steg för att lära bemästra dina favoritlåtar. Steg 1 - Öva din timing 1 Välj låten du vill använda. 2 Tryck på knappen STEP 1 för att starta spelning av steg 1. Handen som ska användas anges av pilarna runt denna. Bedömningsresultat Efter avslutad spelning sammanställer klaviaturen en samlad bedömning av ditt framförande, från början till slut, och visar din samlade poäng på skärmen. Ju högre poäng, desto bättre framförande. Skärmmeddelanden för bedömning Skärmmeddelande Bravo! (Bravo!) <Hög> Great! (Utmärkt!) Bedömningsomfång Not bad! (Inte så illa!) gain! (Försök igen!) <Låg> Indikatorer Övning av vänsterhanden kan också utföras med pianobankslåtar. Välj helt enkelt en av pianobankslåtarna i steg 1 och tryck sedan på knappen LEFT efter steg 2. Notens tonhöjd Indikatorn visas l oha O e **** : anger att bedömningsläget lämnades innan ett bedömningsresultat erhölls. NM. Ett tryck på knappen STRT/STOP för att avbryta bedömningsläget halvvägs gör att skärmen visar bedömningspoängen som ackumulerats fram till denna punkt. I detta fall visar klaviaturen inte något meddelande. Tangent som används Fingersättning En kort nedräkning ljuder och sedan står klaviaturen beredd på att du ska spela den första noten i låten. Vägledning för röstfingersättning använder sig av en simulerad mänsklig röst för att upplysa dig om fingernumren. Se Vägledning för röstfingersättning på sidan SW-27 för närmare detaljer. 628-SW-027 SW-25

28 3-stegslektion 3 Tryck på valfria tangenter för att spela noterna. Tangenten för nästa not som ska spelas börjar blinka på skärmtangentbordet, och klaviaturen står beredd på att du ska spela denna. Ett tryck på valfri tangent för att spela noten gör att tangenten på skärmen förblir tänd tills noten spelats. ckompanjemanget (delen för vänster hand) väntar tills du tryckt på en tangent för att spela noten. Om du råkar trycka på mer än en not i följd spelas ackompanjemanget för det motsvarande antalet noter. Ett tryck på mer än en tangent samtidigt räknas som en enskild not. Ett tryck på en tangent medan en annan tangent hålls intryckt räknas som två noter. 4 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa spelning. 3 Spela noterna såsom anges av tangentbordet på skärmen. Tangenten för nästa not som ska spelas börjar blinka på skärmtangentbordet, och klaviaturen står beredd på att du ska spela denna. Ett tryck på valfri tangent för att spela noten gör att tangenten på skärmen förblir tänd tills noten spelats. Om flera tangenter tänds på skärmtangentbordet när du använder en tvåhandslåt innebär det att du måste trycka på samtliga tända tangenter. 4 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa spelning. Steg 3 - Spela i normal hastighet Steg 2 - Öva på noterna 1 Välj låten du vill använda. 2 Tryck på knappen STEP 2 för att starta spelning av steg 2. Det uppträder indikatorer på skärmen runt handen vars del har valts för övning. Övning av vänsterhanden kan också utföras med pianobankslåtar. Välj helt enkelt en av pianobankslåtarna i steg 1 och tryck sedan på knappen LEFT efter steg 2. l oha 1 Välj låten du vill använda. 2 Tryck på knappen STEP 3 för att starta spelning av steg 3. Det uppträder indikatorer på skärmen runt handen vars del har valts för övning. Övning av vänsterhanden kan också utföras med pianobankslåtar. Välj helt enkelt en av pianobankslåtarna i steg 1 och tryck sedan på knappen LEFT efter steg 2. Indikatorn visas l oha O e O e Indikatorn visas Tangent som används Fingersättning Tangent som används Fingersättning ckompanjemanget (delen för vänster hand) börjar spelas i normal hastighet. En kort nedräkning ljuder och sedan står klaviaturen beredd på att du ska spela den första noten i låten. Vägledning för röstfingersättning använder sig av en simulerad mänsklig röst för att upplysa dig om fingernumren. Se Vägledning för röstfingersättning på sidan SW-27 för närmare detaljer. 3 Spela noterna såsom anges av tangentbordet på skärmen. 4 Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa spelning. SW SW-028

29 3-stegslektion Bedömning : Utrön hur klaviaturen utvärderar din spelning under steg 3. nvänd knappen SORING för att ta reda på bedömningen av din spelning i steg 3. 1 Tryck på knappen SORING. Detta visar indikatorn SORING (poängbedömning 1) på skärmen. Ett slagljud hörs och sedan startas bedömningen. 2 Spela i enlighet med vägledningen som visas på skärmen och förtäljs av rösten. Tryck på knappen STRT/STOP för att stoppa bedömning. Poängen som ackumulerats fram till denna punkt visas då. 3 Efter avslutad spelning visas bedömningsresultatet på skärmen. Se Bedömningsresultat på sidan SW-25 för närmare detaljer om ljudeffekterna för bedömningsgraderingar. Ett tryck på knappen SONG BNK återgår till låtvalsskärmen. Bravo! Indikatorn visas Vägledning för fingersättning Vägledning för fingersättning använder en simulerad mänsklig röst för att upplysa om fingersättningen under enhandsövning i steg 1 och steg 2. Om du t.ex. ska trycka på en tangent med tummen säger vägledningen One!. Om du ska spela ett ackord med tummen, långfingret och lillfingret säger vägledningen One, three, five! Vägledning för fingersättning anger fingersättningen enbart om du inte trycker på rätt tangent i rätt ögonblick. Vägledning för röstfingersättning One (En) : Tumme Two (Två) : Pekfinger Three (Tre) : Långfinger Four (Fyra) : Ringfinger Five (Fem) : Lillfinger tt slå vägledning för röstfingersättning på eller av Tryck på knappen SPEK för att slå vägledning för röstfingersättning på (indikatorn för röstfingersättningsvägledning visas) och av (indikatorn visas inte). Indikatorn visas NM. Vägledning för fingersättning kan inte användas i bedömningsläget. När du lämnar bedömningsläget återställs automatiskt vägledning för fingersättning till det läge som rådde innan bedömningsläget aktiverades. 628-SW-029 SW-27

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK810/WK110SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK810/WK110SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK/WKSW Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK200SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE LK200SW1A SW INSTRUKTIONSHÄFTE LK200SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. LK120/125/127SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. CTK1100/1150SW1D Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC Sw BRUKSANVISNING CTK481/491-SW-1 CTK481_SW_cover1.p65 Page 1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

2. Märkning: 1. Anslutning. III. Testa olika 2.1. Batteri. Sida 1/5. Batteriladdaren. där det inte. din E-bike eller börja

2. Märkning: 1. Anslutning. III. Testa olika 2.1. Batteri. Sida 1/5. Batteriladdaren. där det inte. din E-bike eller börja Felsökning med box I. Felsökningsenhet... 2 1. Introduktion... 2 2. Märkning:... 2 II. Ansluta enheten med adapter... 2 1. Anslutning mellan felsökningsenheten och adaptern... 2 III. Testa olika komponenter...

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer