CDP-230R CDP230-SW-1B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CDP-230R CDP230-SW-1B"

Transkript

1 CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

2 Viktigt! Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk. Kontrollera noga att nättillsatsen AD-A12150LW inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit skadad. Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder. Använd enbart nättillsatsen CASIO AD-A12150LW. Nättillsatsen är ingen leksak. Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SV-1

3 Innehåll Allmän översikt...sv-4 Användning av 10-knappsdynan (br)... SV-7 Funktioner för knappen FUNCTION (ck)... SV-7 Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar... SV-8 Att bereda sig på att spela...sv-9 Fastsättning av nothäftesställningen... SV-9 Anslutning av en pedalenhet... SV-9 Strömförsörjning... SV-9 Att spela på det digitala pianot...sv-10 Att slå på strömmen och spela... SV-10 Användning av hörlurar... SV-10 Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet)... SV-11 Justering av skärmkontrast... SV-11 Användning av metronomen... SV-12 Reglering av klaviaturljuden...sv-13 Välj från ett utbud av olika musikinstrumentljud... SV-13 Lagring av två toner... SV-14 Delning av tangentbordet mellan två olika toner... SV-14 Användning av salfunktionen... SV-15 Användning av efterklang... SV-15 Användning av kör... SV-15 Användning av en pedal... SV-16 Ändring av tonhöjd (transponering, stämning, oktavskifte)... SV-16 Användning av ratten för tonhöjdsböjning till att ändra tonhöjden för noter... SV-17 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot...sv-18 Anslutning och förberedelse... SV-18 Sampling och spelning av melodiljud (melodisampling)... SV-19 Att införliva ett samplat ljud i en trumsats (trumsampling)... SV-21 Övriga samplingsfunktioner... SV-24 Spelning av inbyggda sånger...sv-26 Spelning av demonstrationssånger...sv-26 Avspelning av en specifik sång...sv-26 Utökning av sångurvalet...sv-29 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning...sv-30 Fraser...SV-30 Flöde för steglektion...sv-30 Val av sång, fras och del du vill öva på...sv-31 Lektion 1, 2 och 3...SV-32 Lektionsinställningar...SV-33 Användning av automatisk steglektion...sv-35 Klaviaturspel för musikutmaning...sv-36 Användning av autokomp...sv-37 Spelning av enbart rytmdelen...sv-37 Spelning av alla delar...sv-38 Effektiv användning av autokomp...sv-40 Användning av direktförinställning...sv-41 Användning av autoharmonisering...sv-42 Att leta upp noter för ackord (Ackordbok)...SV-43 Redigering av autokompmönster...sv-44 Lagring av klaviaturinställningar i registerminnet...sv-47 Att lagra en inställning i registerminnet...sv-48 Att återkalla en inställning från registerminnet...sv-48 SV-2

4 Innehåll Inspelning av din klaviaturspelning...sv-49 Inspelning och avspelning av klaviaturspelning... SV-49 Användning av spår för att inspela och mixa delar... SV-50 Inspelning av två eller fler sånger och val av en för avspelning... SV-52 Inspelning medan du spelar med till en inbyggd sång... SV-52 Lagring av inspelade data på en yttre apparat... SV-53 Övriga praktiska funktioner på det digitala pianot...sv-54 Ändring av skalan på klaviaturen... SV-54 Användning av musikförinställning... SV-55 Användning av arpeggiator... SV-56 Radering av användarsångdata... SV-57 Radering av all data i det digitala pianots minne... SV-57 Anslutning av yttre utrustning...sv-64 Anslutning till en dator...sv-64 MIDI-inställningar...SV-65 Lagring och laddning av det digitala pianots minnesdata...sv-67 Anslutning till ljudutrustning...sv-68 Referens...SV-69 Felsökning...SV-69 Tekniska data...sv-71 Driftsföreskrifter...SV-72 Felmeddelanden...SV-73 Sånglista...SV-74 Fingersättningsguide...SV-75 MIDI Implementation Chart Användning av ett minneskort...sv-58 Försiktighetsåtgärder för minneskort och kortöppning... SV-58 Isättning och urtagning av ett minneskort... SV-59 Formatering av ett minneskort... SV-59 Lagring av det digitala pianots data på ett minneskort... SV-60 Laddning av data från ett minneskort till det digitala pianots minne... SV-61 Radering av data på ett minneskort... SV-62 Avspelning av data från ett minneskort... SV-63 Felmeddelanden för minneskort... SV-63 Medföljande tillbehör Nothäftesställning Pedal Sångbok Flygblad Säkerhetsföreskrifter Bilaga Övrigt (garanti o.dyl.) Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Separat tillgängliga tillbehör Du kan erhålla information om separat tillgängliga tillbehör för denna produkt från CASIO:s katalog som finns hos din handlare samt från CASIO:s websajt vid följande URL. SV-3

5 Allmän översikt I detta instruktionshäfte avser begreppet digitalt piano CDP-230R. I detta instruktionshäfte identifieras knappar och andra reglage med hjälp av numren som anges nedan bk bl bm bn bo bp bq br bs bt ck cl cm cn co cp cq cr cs ct dk dl dk dm dn do SV-4

6 Allmän översikt Det följande förklarar innebörden av symbolen $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför. $ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. Exempelvis innebär METRONOME, BEAT $ att funktionen BEAT aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. 1 Volymreglage (VOLUME) SV-10 2 Strömbrytare P SV-10 3 Upptaktsknapp, repeteringsknapp (INTRO, REPEAT) SV-27, 40 4 Normal/utfyllnadsknapp, återspolningsknapp (NORMAL/FILL-IN, REW) SV-27, 40 5 Variations/utfyllnadsknapp, framspolningsknapp (VARIATION/FILL-IN, FF) SV-27, 40 6 Synkroniserings/avslutningsknapp, pausknapp (SYNCHRO/ENDING, PAUSE) SV-27, 41 7 Start/stoppknapp, Spel/stoppknapp (START/STOP, PLAY/STOP) SV-26, 37 8 Knapp för komp, ackord, delval (ACCOMP, CHORDS $, PART SELECT) SV-29, 38 9 Tempoknappar (TEMPO) SV-12, 28, 41 bk Inspelningsknapp, samplingsknapp (RECORDER, SAMPLING $) SV-19, 49 bl Knapp för rytmredigering (RHYTHM EDITOR) SV-44 bm Metronomknapp, slagknapp (METRONOME, BEAT $) SV-12 bn Sångbanksknapp (SONG BANK, $) SV-26 bo Rytmknapp, direktförinställningsknapp (RHYTHM, ONE TOUCH PRESET $) SV-37, 41 bp Tonknapp, musikförinställningsknapp (TONE, MUSIC PRESET $) SV-13, 55 bq Kortknapp, laddnings/lagringsknapp (CARD, LOAD/SAVE $) SV-59 br Sifferknappar, knappar [ ] / [+] SV-7 bs Salknapp (HALL) SV-15 bt Piano/orgelknapp, ackordboksknapp (PIANO/ORGAN, CHORD BOOK $) SV-13, 43 ck Funktionsknapp (FUNCTION) SV-7 cl Bankknapp, lyssnarknapp (BANK, LISTEN) SV-32, 47 cm Område 1, tittarknapp (Area1, WATCH) SV-32, 47 cn Område 2, påminnelseknapp (Area2, REMEMBER) SV-33, 47 co Område 3, nästaknapp (Area3, NEXT) SV-31, 47 cp Område 4, autoknapp (Area4, AUTO) SV-35, 47 cq Knapp för lagring, musikutmaning (STORE, MUSIC CHALLENGE) SV-36, 48 cr Delningsknapp (SPLIT) SV-14 cs Lagringsknapp (LAYER, $) SV-14 ct Knapp för autoharmonisering/arpeggiator, typknapp (AUTO HARMONIZE/ARPEGGIATOR, TYPE $) SV-42, 56 dk Högtalare dl Bildskärm dm Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) SV-17 dn Ackordrotnamn (CHORD) SV-38 do Lista över slaginstrument SV-13 SV-5

7 Allmän översikt Baksida dp dq dr ds dt ek el em dp SD-kortöppning (SD CARD SLOT) SV-59 dq Port USB SV-64 dr Uttag SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK SV-9 ds Uttag AUDIO IN SV-68 dt Likströmsuttag DC 12V SV-9 ek Uttag PHONES/OUTPUT SV-10, 68 el Uttag MIC IN/SAMPLING SV-18 em Mikrofonvolymreglage (MIC VOLUME) SV-18 SV-6

8 Allmän översikt Användning av 10-knappsdynan (br) Använd sifferknapparna och knapparna [ ] och [+] för att ändra inställningar för parametrarna som visas på skärmens övre vänstra del. Sifferknappar Inställning S t Använd sifferknapparna för inmatning av siffror och värden. Mata in samma antal siffror som det nu visade värdet. Exempel: Inmata tonnummer 001 med Negativa värden kan ej inmatas med sifferknapparna. Använd istället knapparna [ ] (sänka) och [+] (höja). Knapparna [ ] och [+] Använd knapparna [ ] (sänka) och [+] (höja) för att ändra det visade numret eller värdet. Håll endera knappen intryckt för att rulla genom den visade inställningen. Ett samtidigt tryck på båda knapparna återställer till grundinställningen eller den rekommenderade inställningen. Funktioner för knappen FUNCTION (ck) Det går att använda knappen FUNCTION (ck) till att justera efterklangseffekt, radera data och utföra ett flertal andra åtgärder på det digitala pianot. Att välja en funktion. G r P n o Funktion Bildskärm Se sidan 1 Transponering Trans. SV-16 2 Kompvolym AcompVol SV-41 3 Sångvolym Song Vol SV-28 4 Anslagskänslighet Touch SV-11 5 Stämning Tune SV-16 6 Efterklang Reverb SV-15 7 Kör Chorus SV-15 8 Sampling SAMPLING Automatisk samplingsstart AutoStrt SV-24 Automatiskt samplingsstopp AutoStop SV-24 Skydd för samplad ton (Protect) SV-25 9 Steglektion LESSON Röstfingersättningsguide Speak SV-33 Notguide NoteGuid SV-34 Bedömning av framförande Scoring SV-34 Fraslängd PhraseLn SV Förinställda skalor SCALE SV Övriga inställningar OTHER Arpeggiatorlås ArpegHld SV-56 Pedaleffekt Jack SV-16 Omfång för tonhöjdsböjning Bend Rng SV-17 Ackompanjemangsskala AcompScl SV-55 Skärmkontrast Contrast SV MIDI-inställningar MIDI Klaviaturkanal Keybd Ch SV-65 Styrkanaler Navi. Ch SV-65 Lokalkontroll Local SV-66 Komputgång AcompOut SV Radera DELETE Radera samplat ljud (tonnamn) SV-25 Radera användarrytm (rytmnamn) SV-46 Radera användarsång (sångnamn) SV-57 Radera all data All Data SV-57 Ton och övriga parametrar återställs till sina grundinställningar närhelst du slår på strömmen (sidan SV-10). 1. Tryck på ck (FUNCTION) för att visa funktionsmenyn. 2. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa önskad funktion. Lämna funktionsmenyn genom att trycka på ck (FUNCTION). Välj en av funktionerna 8 till 13 och tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER) för att visa menypostens delmeny. Använd sedan [4] (U) och [6] (I) för att välja en post. Lämna en delmeny genom att trycka på knappen br (10-knapps) [7] (EXIT). 3. Vi hänvisar till de angivna sidorna för detaljer om varje funktion. SV-7

9 Allmän översikt Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på det digitala pianot till dess grundinställningar. 1. Slå av det digitala pianot. 2. Håll knapparna bn (SONG BANK) och [1] 10-knapps (br) intryckta samtidigt och tryck på 2. Håll knapparna bn (SONG BANK) och [1] 10-knapps (br) intryckta tills nästa steg är avslutat. 3. När meddelandet Pls wait visas på skärmen ska du släppa knapparna bn (SONG BANK) och [1] 10-knapps (br). Det går att använda det digitala pianot en kort stund efter att dess system blivit initialiserat. Se Att slå på strömmen och spela (sidan SV-10) för detaljer om att slå det digitala pianot på och av. SV-8

10 Att bereda sig på att spela Fastsättning av nothäftesställningen Nothäftesställning Observera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan det digitala pianot flyttas. Anslutning av en pedalenhet SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano till någon annan apparat utöver detta digitala piano. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Strömförsörjning Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala pianot inte används. Användning av nättillsatsen Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på det digitala pianot. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Vägguttag Uttag DC 12V Nätkabel Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. SV-9

11 Att spela på det digitala pianot 1 bp br ck 2 9 bm Att slå på strömmen och spela 1. Tryck på 2 (P). Detta slår på strömmen. Tryck åter på 2 för att slå av det digitala pianot. 2. Börja spela på tangentbordet. Använd 1 för att justera volymen. Automatiskt strömavslag Det digitala pianot slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd under 30 minuter. Att koppla ur automatiskt strömavslag Du kan koppla ur automatiskt strömavslag för att förhindra att strömmen slås av under en konsert el.dyl. 1. Håll bp (TONE) intryckt och slå på strömmen. Automatiskt strömavslag kopplas ur. Användning av hörlurar Ett lätt tryck på 2 tänder skärmen tillfälligt, men strömmen slås inte på. Det tyder inte på fel. Tryck in 2 bestämt och till fullo för att slå på strömmen. De senast utförda inställningarna raderas när det digitala pianot slås av. Det digitala pianot återställs till sina grundinställningar nästa gång du slår på det. Detta gäller samtliga inställningar utom skyddet för samplade ljud. När detta är påslaget förblir det på tills du slår av det. Meddelandet Pls wait kvarblir på skärmen medan datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta meddelande visas. Om du slår av det digitala pianot eller tar ur minneskortet kan datan i det digitala pianot raderas eller bli förvanskad. Ett tryck på strömbrytaren 2 för att slå av strömmen ställer faktiskt det digitala pianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till det digitala pianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om det digitala pianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen utan att störa omgivningen. Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter hörlurar. Uttag PHONES/OUTPUT Hörlurar medföljer inte det digitala pianot. Använd separat inköpta hörlurar. Se sidan SV-3 för information om olika alternativ. Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador. Vid användning av hörlurar som kräver en adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad när du slutar använda hörlurarna. SV-10

12 Att spela på det digitala pianot Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet) Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt (snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano. Ett snabbt tryck framställer ljudligare noter. Ett långsamt tryck framställer mjukare noter. Försök att inte trycka alltför hårt. Ändring av anslagskänslighet Använd proceduren nedan för att reglera hur volymen för spelade noter ändras beroende på hur snabbt du spelar. Välj inställningen som bäst passar ditt sätt att spela. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Touch (sidan SV-7). 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att välja en av de fyra inställningarna för anslagskänslighet. Av (off) Typ 1 (1) Touch Anslagskänslighet är avslagen. Ljudvolymen är fast, oberoende av tangenttryck. Normal anslagskänslighet Typ 2 (2) Mera känslig anslagskänslighet än Typ 1 Typ 3 (3) Mindre känslig anslagskänslighet än Typ 1 Justering av skärmkontrast 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa OTHER (sidan SV-7). Blinkar OTHER 2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER). 3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Contrast. Con t r as t 4. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att justera kontrasten. Omfånget för kontrastinställning är 01 till 17. SV-11

13 Att spela på det digitala pianot Användning av metronomen Metronomen hjälper dig att spela och öva med ett stadigt slag för att kunna hålla tempot. Start/Stopp 1. Tryck på bm. Detta startar metronomen. Detta mönster ändras med varje slag. Ändring av metronomtempo Gör på följande sätt för att ändra tempot för metronomen. 1. Tryck på 9. Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på q och w initialiserar tempoinställningen i enlighet med den nu valda sången eller rytmen. Ett tryck på 9 gör att tempovärdet börjar blinka på skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda br (10-knapps) för att ändra det. Tänk på att du måste inmata ledande nollor, t.ex att inmata 89 som 089. Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss period. 2. Tryck åter på bm för att stoppa metronomen. Ändring av antal slag per takt Det går att ställa in metronomen så att en klocka ljuder för det första slaget i varje takt i sången som spelas. Det går att ange 0 eller ett värde från 1 till 9 som antalet slag per takt. Vid spelning av en inbyggd sång ställs antalet slag per takt (som bestämmer när klockan ljuder) in automatiskt för den nu valda sången. 1. Håll bm intryckt tills inställningsskärmen för slag per takt uppträder på skärmen. Bea t Om du inte utför någon åtgärd under ett par sekunder efter att inställningsskärmen för slag per takt visats återgår skärmen till vad som visades innan du tryckte på bm. Tempovärde (blinkar) Ändring av metronomens ljudvolym Inställningen för metronomvolym ändras automatiskt i enlighet med volymnivån som gäller för nu valt autokomp eller sång. Metronomvolymen går inte att justera separat. Se sidan SV-41 för information om ändring av autokompvolym. Se sidan SV-28 för information om ändring av sångvolym. Det går inte att justera balansen mellan metronomen och notvolymen under spelning av autokomp eller en inbyggd sång. 2. Använd br (10-knapps) för att mata in antalet slag per takt. Klockan ljuder inte om du anger 0 för denna inställning. I detta fall ljuder alla slag som ett klickljud. Denna inställning låter dig öva med ett stadigt slag, utan att behöva tänka på antalet slag i varje takt. SV-12

14 Reglering av klaviaturljuden bp br bs bt ck cr cs Välj från ett utbud av olika musikinstrumentljud Det digitala pianot låter dig välja toner för ett stort utbud av musikinstrumentljud, däribland violin, flöjt, orkester och mycket mer. Samma sångljud kan ges en helt annan känsla genom att ändra instrumenttyp. 3. Börja spela på tangentbordet. Tonen för det valda instrumentet ljuder. Att välja ett instrument för spelning 1. Tryck på bp (TONE). Tonnummer S t Tonnamn. G r P n o 2. Använd br (10-knapps) för att välja önskat tonnummer. Motsvarande tonnummer och tonnamn visas på skärmen. Använd sifferknapparna för inmatning av tonnumret. Ange alltid tre siffror för tonnumret. Exempel: Välj 001 genom att inmata Se den separata Bilaga för en komplett lista över tillgängliga toner. Vid val av en trumsats (tonnumren 684 t.o.m. 700) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Spelning med en piano- eller orgelton Ett tryck på bt skiftar mellan pianoläget och orgelläget. Vart tryck på bt skiftar toninställningen mellan en pianoton (tonnummer 001) och en orgelton (tonnummer 089). Förutom tonnumret kan du även utföra inställningarna som anges nedan. Sal : Av Efterklang : 06 Transponering : 00 Anslagskänslighet : Av: Återgår till grundinställning På: Ingen ändring Pedaleffekt : SUS Rytmnummer : 181 (När en pianoton är vald) 108 (När en orgelton är vald) Ackompanjemang : Enbart rytmdel Lokalkontroll : På Trumtilldelning : Av Delning : Av Lagring : Av Kör : Av Oktavskifte (övre) : 0 Autoharmonisering : Av Arpeggiator : Av Skala : Equal SV-13

15 Reglering av klaviaturljuden Lagring av två toner Du kan använda följande procedur för att lagra två toner (t.ex. piano och strängar) så att de ljuder samtidigt när du trycker på en tangent. 1. Välj den första tonen du vill använda. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att välja önskad ton. Exempel: 038 ELEC.PIANO 1 2. Tryck på cs. E.Pi ano1 Tänds Delning av tangentbordet mellan två olika toner Det går att använda proceduren nedan för att tilldela olika toner till tangentbordets högra och vänstra del så att det låter som om du spelar en ensemble mellan två instrument. Att välja två toner för ett delat tangentbord 1. Välj tonen för högra sidans omfång (sidan SV-13). Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att välja önskad ton. Exempel: 365 FLUTE 1 2. Tryck på cr. F l u t e 1 3. Använd br (10-knapps) för att välja den andra tonen. Exempel: 238 STRINGS 1 S t r i n g s 1 4. Börja spela på tangentbordet. Båda tonerna ljuder samtidigt. 5. Tryck åter på cs för att häva lagringen (så att endast tonen som valdes i steg 1 spelas). Vart tryck på cs skiftar mellan lagring (två toner) och ingen lagring (en ton). Tänds 3. Använd br (10-knapps) för att välja ton för vänstra sidans omfång. Exempel: 074 VIBRAPHONE 1 V i b e s 1 4. Börja spela på tangentbordet. Detta ljuder tonerna som tilldelats tangentbordets vänstra och högra omfång. VIBRAPHONE 1 FLUTE 1 Delningspunkt F3 SV-14

16 Reglering av klaviaturljuden 5. Tryck åter på cr för att häva delningen (så att endast tonen som valdes i steg 1 spelas). Vart tryck på cr skiftar mellan delning (två toner) och ingen delning (en ton). Om du slår på både lagring och delning tillämpas lagring endast för tangentbordets högra omfång. Att ändra delningspunkt 1. Håll cr intryckt och tryck samtidigt på tangenten som ska utgöra delningspunkt. Tangenten du tryckte in blir nu den lägsta noten för det delade tangentbordets högra sida. Exempel: Inställning av mittre C (C4) som delningspunkt Tangentnamn C4 Användning av efterklang Efterklang gör att noterna genljuder. Det går att ändra varaktighet för efterklangen. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Reverb (sidan SV-7). 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10- knapps) för att välja önskad efterklangsinställning. Av (off) Reve r b Slår av efterklang. 1 till 10 Ju högre nummer du valde, desto längre efterklang. Användning av salfunktionen Salfunktionen gör det möjligt att snabbt ställa in det digitala pianot på att spela med de akustiska effekterna i en klassisk konsertsal. 1. Tryck på bs (HALL) för att slå på salfunktionen. Indikatorn försvinner när efterklang slås av. En ändring av efterklangsinställningen (även att slå av den) när salfunktionen är påslagen gör att salfunktionen slås av. Användning av kör Tänds 2. Tryck åter på bs för att slå av salfunktionen. Indikatorn försvinner när salfunktionen slås av. Efterklangsinställningen slås av automatiskt när salfunktionen slås på. När salfunktionen slås av återställs efterklangen till den inställning som gällde innan salfunktionen slogs på. Köreffekten är en funktion som ger noterna större djup och bredd. Den får det att låta som att du spelar flera instrument. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Chorus (sidan SV-7). Cho r us 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att välja önskad körtyp. Det finns fem körtyper samt ett avslaget läge. Indikatorn försvinner när kör slås av. Den faktiska effekten som kören framställer beror på tonen som används. SV-15

17 Reglering av klaviaturljuden Användning av en pedal En pedal kan användas för att ändra noterna på olika sätt under spelning. Val av pedaleffekt 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa OTHER (sidan SV-7). 2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER). 3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Jack. 4. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att välja önskad pedaleffekt. Det följande visar tillgängliga pedaleffekter. Uthållning (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Rytm (rhy) Blinkar OTHER J a c k Håller ut noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt. Noter för orgel och andra liknande toner hålls ut även om pedalen inte är nedtryckt. Håller ut noterna som spelas när pedalen är nedtryckt innan tangenterna släpps. Gör noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt en aning mjukare. Ett tryck på pedalen startar och stoppar autokomp eller sångavspelning. Ändring av tonhöjd (transponering, stämning, oktavskifte) Ändring av tonhöjd med halvtonssteg (transponering) Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring av tonhöjden för att matcha en sångare. Omfånget för transponeringsinställning är 12 till +12 halvtoner. 1. Tryck på ck (FUNCTION). 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att välja önskad transponeringsinställning. Finstämning (Tuning) T r a n s. Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en aning när du ska spela tillsammans med ett annat musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas till att justera stämningen så att den exakt matchar framförandet på en CD. Stämningsfunktionen bestämmer frekvensen för noten A4. Det går att ställa in frekvensen inom omfånget 415,5 till 465,9 Hz. Grundinställningen är 440,0 Hz. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Tune (sidan SV-7). Tune 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att justera stämningen. Detta steg gör att skärmen ändras från Tune till ett värde som anger den nuvarande frekvensinställningen såsom visas nedan. Frekvensen kan ändras i steg om 0,1 Hz Hz Även om du inte använder br (10-knapps) till att justera stämningen visas den nuvarande frekvensinställningen automatiskt efter några sekunder. SV-16

18 Reglering av klaviaturljuden Oktavskifte Oktavskifte låter dig höja eller sänka tonhöjden för noterna som spelas med oktavenheter. Inställningsomfång för oktavskifte är 2 till +2 oktaver. Vid användning av delning (sidan SV-14) går det att ställa in olika tonhöjd för tangentbordets vänstra och högra omfång. 1. Fortsätt trycka på cs tills skärmen som visas nedan uppträder. Om du vill använda delning ska du slå på delning innan du trycker på cs. Om du inte utför någon åtgärd under några sekunder efter att denna skärm dykt upp kommer den föregående skärmen att visas automatiskt. 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att utföra oktavskifte. Delning på : Detta steg påverkar endast tangentbordets högra sida. Delning av : Detta steg påverkar tangentbordets hela omfång. 3. Tryck på cs. 4. Tryck åter på cs. Oc t Uppe r Delning på : Skärmen som visas nedan uppträder. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att utföra oktavskifte för tangentbordets vänstra sida. Delning av : Skärmen som visas nedan uppträder. Gå vidare till steg 4. Oc t Lowe r Användning av ratten för tonhöjdsböjning till att ändra tonhöjden för noter Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna teknik gör det möjligt att framställa effekter som är snarlika ljuden som framställs när noterna böjs på en saxofon eller elgitarr. Att spela med ratten för tonhöjdsböjning 1. Spela en not och vrid ratten för tonhöjdsböjning på klaviaturens vänstra sida uppåt eller neråt. Mängden tonböjning beror på hur mycket du vrider på ratten för tonhöjdsböjning. Låt inte ratten för tonhöjdsböjning vara vriden när du slår på det digitala pianot. Angivning av omfång för tonhöjdsböjning Använd följande procedur för att bestämma hur mycket tonhöjden för noterna ska ändras när ratten för tonhöjdsböjning vrids uppåt eller neråt. Det går att ange ett omfång från 0 till 12 halvtoner (en oktav). 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa OTHER (sidan SV-7). Blinkar OTHER 2. Tryck på knappen br (10-knapps) [9] (ENTER). 3. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Bend Rng. Bend Rng 4. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att ändra omfånget. SV-17

19 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot bo bp br btck bk cl cm cn co cp cq Det går att använda det digitala pianot till att sampla ett ljud från en mikrofon och sedan spela detta ljud med tangentbordet. Du kan t.ex. sampla ljudet från en skällande hund och sedan använda det i en melodi. Samplingsfunktionen utgör ett utmärkt sätt att skapa nya och kreativa ljud. Anslutning och förberedelse Kontrollera att mikrofonen och det digitala pianot är avslagna före anslutning. 2. Sänk volymnivån på det digitala pianot. 3. Slå på mikrofonen och sedan det digitala pianot. 4. Använd em (MIC VOLUME) för att justera volymnivån för mikrofoningången. Det tar ett par sekunder efter påslag av det digitala pianot innan mikrofonen kan användas. Samplade ljud spelas in enkanaligt. 1. Anslut en mikrofon. Uttag MIC IN/SAMPLING Anslut en separat inköpt dynamisk mikrofon. Det går inte att sampla ljudingång från uttaget AUDIO IN. SV-18

20 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Sampling och spelning av melodiljud (melodisampling) Använd proceduren i detta avsnitt för att sampla ett ljud och spela den som melodidelen på det digitala pianot. Upp till fem samplade ljud kan lagras i det digitala pianots minne som tonnumren 701 till 705. Välj tonnumret där det önskade ljudet återfinns för att tilldela pianot detta ljud. Att sampla ett ljud 1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret (701 till 705) där du vill lagra det samplade ljudet. Inget samplat ljud lagrat 3. Utmata ljudet i mikrofonens riktning. Sampling startas automatiskt. Sampling startas inte om ljudet som fångas upp av mikrofonen är för lågt. Samp l i n g 4. Tryck på bk när ljudet du vill sampla upphör. Samplingen stoppas. Även om du inte trycker på bk stoppas sampling automatiskt när inget ljud längre inmatas från mikrofonen. Sampling stoppas också automatiskt 10 sekunder efter att det startats. No Da t a S1 :Or g n l Samplat ljud 1 Tänds Använt minne (Enhet: Kbytes) Återstående minneskapacitet 2. Håll bk intryckt tills skärmen ändras till den som visas nedan. Detta aktiverar samplingsberedskap. Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på skärmen och sedan ändras skärmen till den följande. W a i t i n g 5. Börja spela på det digitala pianot. Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa minnesutrymme så att du kan utföra sampling i 10 sekunder. Se Att radera ett samplat ljud på sidan SV-25 för närmare detaljer. Blinkar Sampling och lagring av ljud raderar eventuella ljuddata som nu lagras under samma tonnummer. Läs noga Skydd mot oavsiktlig radering av samplade ljud på sidan SV-25 för att försäkra att du inte raderar viktiga data av misstag. SV-19

21 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Hur samplade ljud spelas Ett tryck på Mittre C (C4) avspelar det ursprungliga ljudet. Tangenterna till vänster och höger om C4 spelar ljudet med olika tonhöjd. Du kan göra på följande sätt för att spela samplat ljud i en slinga så att det repeteras medan du spelar på det digitala pianot. 1. Tryck på bo (RHYTHM). 2. Tryck på bt och ck (FUNCTION) samtidigt. Detta aktiverar repeteringsberedskap. C4 Att spela samplat ljud i en slinga Ändring av volymen för slingavspelning av samplat ljud Använd vid behov följande procedur för att ändra volymnivån för slingavspelning av varje samplat ljud. 1. Tryck på knappen för det samplade ljud vars volym du vill ändra (cm till cq). Detta gör att ljudslingan ljuder. 2. Medan slingan ljuder ska du hålla samma knapp för samplat ljud (cm till cq) intryckt medan du trycker på valfri tangent. Ett snabbt tryck på tangenten höjer volymen för det samplade ljudet, medan ett långsamt tryck sänker volymen. 3. När det samplade ljudet befinner sig på önskad volymnivå ska du släppa dess knapp (cm till cq). S y n t h P o p Tänds 3. Tryck på knappen (cm till cq) som motsvarar tonnumret för melodisamplingen du vill välja. Detta startar slingavspelning av det valda ljudet. Att välja detta tonnummer: Tryck på denna knapp: 701 cm 702 cn 703 co 704 cp 705 cq 4. Tryck på samma knapp igen för att stoppa avspelning. 5. Tryck på cl för att återgå till skärmen som visades före steg 2 i denna procedur. SV-20

22 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Tillämpning av effekter på ett samplat ljud Det går att tillämpa olika effekter på samplade ljud. 1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret (701 till 705) för vilket du vill tillämpa effekter. 2. Tryck på bp (TONE) för att kretsa genom de tillgängliga effekter som beskrivs nedan. Effekttyp (Bildskärm) Original (Orgnl) Slinga 1 (Loop1) Slinga 2 (Loop2) Slinga 3 (Loop3) Tonhöjd 1 (Ptch1) Tonhöjd 2 (Ptch2) Tonhöjd 3 (Ptch3) Tremolo (Treml) Rolig 1 (Funy1) Rolig 2 (Funy2) Rolig 3 (Funy3) Beskrivning Normal samplad ton (ingen slinga, ingen effekt) Spelar det samplade ljudet i en slinga. Spelar det samplade ljudet i en slinga och höjer tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. Spelar det samplade ljudet i en slinga och sänker tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. Ändrar tonhöjd från låg till hög i en allt snabbare takt. Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt lägre takt. Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt lägre takt och höjer sedan tonhöjden när tangenten släpps. Alternerar volymen mellan hög och låg. Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd i gradvist ökande takt. Alternerar mellan hög och låg tonhöjd. Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd från låg till hög. Undvik att tilldela samma samplade ljud (tonnummer 701 till 705) för spelning på tangentbordet och för slingspelning. Detta gör att effekten Slinga 1 tillämpas för tonen för klaviaturspelning medan slingspelning av det samplade ljudet utförs. Att införliva ett samplat ljud i en trumsats (trumsampling) Använd denna procedur för att ändra trumljuden som är tilldelade varje tangent. Det går att lagra upp till tre trumsatser och förvara dem som tonnumren 706, 707 och 708. Välj sedan tonnumret där den önskade trumsatsen återfinns för att tilldela tangentbordet dessa ljud. 1. Tryck på bo (RHYTHM). 2. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret (706, 707 eller 708) för trumsatsen vars ljud du vill ändra. No 3. Håll bk intryckt tills skärmen ändras till den som visas nedan. No Da t a Tänds Da t a Blinkar SV-21

23 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot 4. Tryck på tangenten* till vilken du vill tilldela trumljudet du tänker sampla. Detta aktiverar samplingsberedskap. Den tillåtna samplingstiden (i sekunder) visas tillfälligt på skärmen och sedan ändras skärmen till den följande. 6. Tryck på bk när ljudet du vill sampla upphör. Smp l D r m 1 W a i t i n g Använt minne (Enhet: Kbytes) Återstående minneskapacitet Blinkar * Det går inte att tilldela trumljud till dessa tangenter. Samplingen stoppas. Även om du inte trycker på bk stoppas sampling automatiskt när inget ljud längre inmatas från mikrofonen. Sampling stoppas också automatiskt 10 sekunder efter att det startats. 7. Tryck på tangenten. C2 5. Utmata ljudet i mikrofonens riktning. Sampling startas automatiskt. Sampling startas inte om ljudet som fångas upp av mikrofonen är för lågt. C7 Du kan upprepa steg 3 t.o.m. 6 för att ändra övriga ljud som bildar den nu valda trumsatsen. Det finns åtta ljud per trumsats. Det går kanske inte att erhålla 10 sekunder av sampling om utrymmet i det digitala pianots minne är otillräckligt. Radera i så fall minnesdata som inte längre behövs för att skapa minnesutrymme så att du kan utföra sampling i 10 sekunder. Se Att radera ett samplat ljud på sidan SV-25 för närmare detaljer. Samp l i n g Sampling av ett ljud raderar eventuella ljuddata som nu är tilldelade samma tangent. Läs noga Skydd mot oavsiktlig radering av samplade ljud på sidan SV-25 för att försäkra att du inte raderar viktiga data av misstag. SV-22

24 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Redigering av samplade trumsatsljud Det går att använda procedurerna i detta avsnitt för att kopiera ett trumljud tilldelat en tangent till en annan tangent, att ändra tonhöjden för ett ljud och att radera samplade ljud. 1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret (706, 707 eller 708) för önskad trumsats. 2. Håll bk intryckt tills indikatorn SAMPLING börjar blinka. Blinkar Att ändra tonhöjd för ett samplat ljud Håll tangenten för det samplade ljud vars tonhöjd du vill ändra intryckt och använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att ändra tonhöjd. Det går att ändra tonhöjd inom omfånget 64 till 63 halvtoner. Att radera det samplade ljudet för en tangent Håll tangenten vars ljud du vill radera intryckt och tryck på bo (RHYTHM). Som respons på meddelandet DelSure? som visas ska du trycka på br (10-knapps) [+] (YES) för att radera eller [ ] (NO) för att avbryta radering. Radering av ett samplat ljud återställer tangenten till dess grundinställda inbyggda ljud. Exempel: Att radera ljudet tilldelat tangenten D3 3. Tryck på ck (FUNCTION). Försvinner Smp l D r m 1 Detta är redigeringsläget. I redigeringsläget går det att kopiera ett ljud, ändra tonhöjd för ett ljud eller radera ett ljud (vilket beskrivs närmare nedan). Ett nytt tryck på ck (FUNCTION) lämnar redigeringsläget och återgår till steg 2 i denna procedur. Anger tangenter som har ljud tilldelade. Blinkar snabbt Att kopiera ett samplat ljud från en tangent till en annan Håll tangenten i vilken det samplade ljud du vill kopiera är tilldelat intryckt och tryck samtidigt på tangenten till vilken du vill kopiera ljudet. Exempel: Att kopiera samplat ljud i tangenten C3 till tangenten D3 Användning av en trumsamplingston i autokomp (Trumtilldelning) Använd följande procedur för att ändra rytmdelen i ett autokompmönster till ett trumsatsljud du samplat. 1. Tryck på bo (RHYTHM) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in rytmnumret för önskat autokompmönster. Det går inte att använda en trumsamplingston i en användarrytm, så välj inte en användarrytm i steget ovan. 2. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret för samplingstrumsatsen som innehåller ljudet du vill använda. 3. Tryck på bp (TONE). Detta ändrar rytmdelen i autokompmönstret du valde i steg 1 till det samplade ljud du valde i steg 2. Tryck åter på bp (TONE) för att återställa autokompets rytmdel till dess ursprungliga ljud. Vissa av rytmdelens trumljud kan inte ersättas med samplade ljud. Anger tangenten vars ljud blev kopierat. En tangent som redan är tilldelad ett samplat ljud kan inte väljas som destination för kopiering. SV-23

25 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Övriga samplingsfunktioner Ändring till manuell samplingsstart När det digitala pianot står i samplingsberedskap startar det vanligtvis sampling automatiskt när det avkänner ljudinmatning. Utför följande procedur för att möjliggöra manuell samplingsstart, vilket gör att sampling avvaktar tills du trycker på en knapp för att starta den. Använd detta till att infoga en tyst stund före det samplade ljudet. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa SAMPLING (sidan SV-7). Blinkar SAMPL I NG 2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br (10-knapps). Au t os t r t 3. Tryck på knappen [ ] hos br (10-knapps) för att slå av automatisk samplingsstart. Detta möjliggör manuell samplingsstart som fungerar såsom beskrivs nedan. Melodisampling (sidan SV-19): Sampling startas när du håller bk intryckt i steg 2 i samplingsproceduren för att aktivera samplingsberedskap och sedan trycker på bk på nytt. Trumsampling (sidan SV-21): Sampling startas när du trycker på en tangent i steg 4 i samplingsproceduren för att aktivera samplingsberedskap och sedan trycker på bk. Ändring till manuellt samplingsstopp Det digitala pianot stoppar vanligtvis sampling automatiskt när ingen ljudinmatning avkänns. Utför följande procedur för att möjliggöra manuellt samplingsstopp, vilket gör att sampling fortsätter tills du trycker på en knapp för att stoppa den. Använd detta till att infoga en tyst stund efter det samplade ljudet. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa SAMPLING (sidan SV-7). 2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br (10-knapps). 3. Tryck på knappen [6] (I) hos br (10-knapps). Au t os t op 4. Tryck på knappen [ ] hos br (10-knapps) för att slå av automatiskt samplingsstopp. Sampling fortsätter tills du utför en av åtgärderna nedan, även om inget matas in från mikrofonen. Melodisampling (sidan SV-19) Tryck på bk. Trumsampling (sidan SV-21) Tryck på bk. SV-24 B

26 Sampling av ljud och spelning av dem på det digitala pianot Att radera ett samplat ljud Gör på följande sätt för att ange ett samplat tonnummer och radera dess data. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa DELETE (sidan SV-7). 2. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br (10-knapps). Använt minne (Enhet: Kbytes) Blinkar DELETE S1 :Or g n l 3. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att välja tonnumret för datan du vill radera. 4. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br (10-knapps). Detta visar ett bekräftelsemeddelande för radering. S u r e? Återstående minneskapacitet 5. Tryck på knappen br (10-knapps) [+] (YES) för att radera datan eller på [ ] (NO) eller [7] (EXIT) för att avbryta radering. Efter avslutad radering visas Complete på skärmen, åtföljt av skärmen i steg 1 i proceduren ovan. Skydd mot oavsiktlig radering av samplade ljud Använd följande procedur för att skydda varje samplat ljud mot oavsiktlig radering. 1. Tryck på bp (TONE) och använd sedan br (10-knapps) för att mata in tonnumret för den samplade ton du vill skydda. 2. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa SAMPLING (sidan SV-7). 3. Tryck på knappen [9] (ENTER) hos br (10-knapps). 4. Använd knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Protect. P r o t e c t 5. Tryck på knappen [+] hos br (10-knapps) för att slå på skyddet. En skyddad ton går inte att radera. En skyddad ton anges såsom visas nedan. * 1 : O r g n l Skyddad Lagring av samplingsdata på en yttre apparat Minneskort (sidan SV-60) Dator (sidan SV-67) Se Redigering av samplade trumsatsljud på sidan SV-23 för information om radering av enskilda trumljud i en trumsamplingssats. SV-25

27 Spelning av inbyggda sånger bn br ck Med detta digitala piano hänförs inbyggda låtdata som sånger. Du kan lyssna på de inbyggda sångerna blott för att höra dem eller spela med till dem när du vill öva. Utöver att blott lyssna på dem kan de inbyggda sångerna användas med lektionssystemet (sidan SV-30) för övning. Det går att utöka antalet låtar med hjälp av minneskort (sidan SV-61) eller en dator (sidan SV-67). Spelning av demonstrationssånger Gör på följande sätt för att avspela inbyggda sånger. 1. Tryck på 7 och 8 samtidigt. Detta startar avspelning av demonstrationssångerna. Se sidan SV-74 för information om sångnummer och sångföljd. Demonstrationsspelning startas alltid från sångnummer 151. Blinkar Sångnummer Låtnamn DemoTu n e 2. Ändra till en annan sång under demonstrationsspelning genom att använda knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) till att inmata önskat sångnummer (sidan SV-7). Demonstrationsspelning hoppar då till det inmatade sångnumret. Du kan inte använda sifferknapparna hos br (10-knapps) till att välja en sång. Om automatiskt strömavslag (sidan SV-10) är aktiverat slås det digitala pianot av om 30 minuter (sex minuter vid batteridrift) förflutit utan någon åtgärd på pianot. Använd proceduren under Att koppla ur automatiskt strömavslag (sidan SV-10) för att koppla ur automatiskt strömavslag. Avspelning av en specifik sång Gör på nedanstående sätt för att avspela en av de inbyggda sångerna. Du kan spela med på tangentbordet när sången avspelas. Start/Stopp 1. Tryck på bn (SONG BANK). Tänds Sångnummer Låtnamn Tw i n k l e 2. Använd br (10-knapps) för att mata in önskat sångnummer. Se sidan SV-74 för en komplett lista över tillgängliga sånger. Använd sifferknapparna för inmatning av sångnumret. Ange alltid tre siffror för sångnumret. Exempel: Välj 001 genom att inmata Tryck på 7 för att stoppa demonstrationsspelning. Demonstrationsspelning fortsätter tills du stoppar det med ett tryck på 7. SV-26

28 3. Tryck på 7. Detta startar avspelning av sången. Slag Tangent Uthållningspedal Not Hopp bakåt Spelning av inbyggda sånger 1. Tryck på 4. Sångavspelning hoppar bakåt till föregående takt. Vart tryck på 4 hoppar bakåt med en takt. När 4 hålls intryckt hoppar avspelning bakåt i hög fart tills du släpper den. Ett tryck på 4 när sångavspelning är stoppad utför frashopp bakåt för lektionsfunktionen (sidan SV-31). Repeterad avspelning av specifika takter Tempo 4. Tryck åter på 7 för att stoppa avspelning. Sångavspelning fortsätter (repeteras) tills du trycker på 7 för att stoppa det. Du kan avbryta sångrepetering genom att trycka på 3. Indikatorn försvinner när sångrepetering slås av. Takt Fingersättning Du kan använda proceduren i detta avsnitt för att repetera specifika takter när du vill öva på ett visst stycke. Du kan ange starttakt och sluttakt för stycket du vill spela och öva på. Start Dessa takter repeteras. Slut 1. Tryck på 3 för att temporärt slå av sångrepetering. Paus, hopp fram, hopp bak Använd metoderna i detta avsnitt för att göra en paus eller hoppa framåt och bakåt. Paus 1. Tryck på 6. Detta gör en paus i sångavspelning. 2. Tryck åter på 6 för att fortsätta avspelning från punkten där du gjorde en paus. Försvinner 2. Tryck på 3 när sångavspelning når takten du vill ange som starttakt. Detta utser denna takt till starttakt. Blinkar Hopp framåt 1. Tryck på 5. Sångavspelning hoppar framåt till nästa takt. Vart tryck på 5 hoppar framåt med en takt. När 5 hålls intryckt hoppar avspelning framåt i hög fart tills du släpper den. Ett tryck på 5 när sångavspelning är stoppad utför frashopp framåt för lektionsfunktionen (sidan SV-31). Taktnummer SV-27

29 Spelning av inbyggda sånger 3. Tryck åter på 3 när sångavspelning når takten du vill ange som sluttakt. Detta utser takten till sluttakt och startar repeterad avspelning av takterna i det utsedda omfånget. Under repetering kan du använda 6 för att göra en paus i avspelning, 5 för att hoppa framåt och 4 för att hoppa bakåt. Tänds Justering av sångvolymen Använd följande metod för att justera balansen mellan volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för sångavspelning. 1. Tryck på ck (FUNCTION) och använd sedan knapparna [4] (U) och [6] (I) hos br (10-knapps) för att visa Song Vol (sidan SV-7). Song Vo l 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos br (10-knapps) för att justera sångvolymen. 4. Ett nytt tryck på 3 återgår till normal avspelning. Ändring av sångnummer raderar starttakten och sluttakten för repeteringen. Försvinner Spelning med tonen som sångavspelning Proceduren nedan gör det möjligt att välja samma klaviaturton som den som används i sången och spela med till dina favoritlåtar. 1. Välj en sång och håll sedan bn (SONG BANK) intryckt i cirka två sekunder tills det visade tonnamnet ändras till tonnamnet i sången. Namnet på skärmen ändras inte om den nu valda tonen är densamma som tonen i sången. 2. Spela med till den avspelade sången. Ändring av avspelningshastighet (tempo) Använd följande procedur för att ändra hastighet (tempo) när du t.ex. vill sakta farten för att öva på speciellt svåra passager o.dyl. Om du väljer en sång som använder olika toner för vänster och höger hand kommer tonen för höger hand att tilldelas klaviaturen. 1. Tryck på 9. Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på w och q återställer den nuvarande sången till dess grundinställda tempo. Ett tryck på 9 gör att tempovärdet börjar blinka på skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda br (10-knapps) för att ändra det. Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss period. Ändring av sångnummer återställer sången till dess grundinställda tempo. SV-28

30 Spelning av inbyggda sånger Att slå av delen för en hand för övning (delval) Du kan slå av delen för höger eller vänster hand i en sång under avspelning och spela med till den återstående delen. 1. Tryck på 8 för att välja delen du vill slå av. Vart tryck på 8 kretsar genom inställningarna nedan. Utökning av sångurvalet Det går att ladda sångdata från en yttre apparat och därmed utöka sångurvalet på klaviaturen. Se följande sidor för närmare detaljer. Minneskort (sidan SV-61) Dator (sidan SV-67) Högerhandens del av Se sidan SV-57 för närmare detaljer om radering av sångdata som laddats från en yttre apparat. Vänsterhandens del av Båda händernas del av Båda händernas del på 2. Tryck på 7. Detta startar avspelning i enlighet med inställningen du valde i steg 1. Under avspelning med den ena delen avslagen visas endast noterna för den avslagna delen på skärmen. SV-29

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

CTK-4400 WK-240 WK-245

CTK-4400 WK-240 WK-245 CTK-4400 WK-240 WK-245 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. WK200/500SW1B Viktigt!

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Innehåll INNEHÅLL... 1 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp... 2 1.2 Hur kommer tidningarna... 2 1.3 Hur ser tidningarna ut... 2 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (21) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (9) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer