XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A"

Transkript

1 SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A

2 Viktigt! Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk. Kontrollera noga att den valfria nättillsatsen inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit skadad. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Använd rekommenderade batterier eller likvärdig typ. Försäkra att plus- (+) och minuspolerna ( ) är vända åt rätt håll såsom anges intill batterifacket. Byt batterier så snart som möjligt vid tecken på att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batterikontakterna. Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder. Använd enbart nättillsatsen CASIO AD-E95100L. Nättillsatsen är ingen leksak. Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SW-1

3 Innehåll Allmän översikt...sw-5 Att bereda sig på att spela...sw-8 Anslutningar... SW-8 Strömförsörjning... SW-9 Användning av ett vägguttag... SW-9 Användning av batterier... SW-10 Automatiskt strömavslag... SW-10 Medföljande och extra tillbehör... SW-10 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare)...sw-11 Spelning med inbyggda toner... SW-11 Att skapa toner... SW-12 Användning av stegsekventierare och fraser... SW-13 Arpeggiofunktion... SW-13 Frassekventierare... SW-14 Stegsekventierare... SW-14 Inspelning och slingspelning av en sampling... SW-15 Användning av framförandefunktionen... SW-16 Spelning av en inbyggd demonstrationssång... SW-17 Slutsats... SW-17 Att välja och skapa toner...sw-18 Översikt... SW-18 Att välja en ton... SW-19 Att redigera och lagra en ton som en användarton... SW-20 Redigeringsbara parametrar för Solo Synthesizer ton... SW-21 Redigeringsbara tonparametrar för PCM-melodi (PCM-toner utöver trummor)... SW-30 Redigeringsbara parametrar för PCM trumton.. SW-31 Redigeringsbara parametrar för User Wave ton... SW-32 Reglering av ljud... SW-34 Användning av en pedal...sw-34 Användning av rattar (böjare, modulation)...sw-34 Användning av tilldelningsbara knappar...sw-34 Användning av skjutreglage...sw-34 Användning av låsknappen...sw-36 Ändring av noternas tonhöjd i steg om halvtoner (transponering) eller oktaver (oktavskifte)...sw-36 Tillämpning av effekter på noter... SW-36 Att utföra effektinställningar...sw-37 Lagring av en redigerad DSP...SW-39 Automatisk ljudning av arpeggion...sw-40 Att använda arpeggiofunktionen... SW-40 Redigering av arpeggio... SW-41 Tömning av arpeggiodata... SW-44 Inspelning och avspelning av fraser...sw-45 Avspelning av en förinställd... SW-45 Att ändra tempoinställning...sw-46 Du kan använda frasvalskärmen till att välja den rekommenderade tonen för den nu valda frasen som tonen för zondel 1...SW-46 Att starta frasavspelning genom att trycka på en tangent (Key Play)... SW-46 Inspelning av en ny fras... SW-47 Inställningar för frasdata...sw-48 Inspelning över en annan fras (överdubbning)... SW-48 Indikatorer intill frasnummer... SW-49 Att lagra en fras... SW-49 SW-2

4 Innehåll Användning av stegsekventieraren...sw-50 Hur stegsekventieraren är uppbyggd... SW-50 Avspelning av en stegsekvens... SW-52 Redigering av en sekvens - Enkel redigering... SW-52 Att slå ett steg på eller av... SW-53 Inställningar för förenade noter... SW-53 Användning av skjutreglagen för att ändra not- och hastighetsinställningar... SW-53 Användning av masterskjutreglaget för att ändra not- och hastighetsinställningar... SW-54 Ändring av skjutreglagetilldelning... SW-54 Ändring av funktionstilldelning för masterskjutreglaget... SW-54 Inmatning av stegdata genom att spela på tangentbordet o.dyl.... SW-55 Ändring av kanalen Solo1... SW-55 Ändring av timingen för mönsterändring... SW-56 Synkronisering av stegsekventieraravspelning med ett arpeggio... SW-56 Ändring av stegsekventierarton... SW-56 Att ljuda en enskild del (sololäge)... SW-56 Redigering av en sekvens - avancerad... SW-56 Att utföra avancerad parameterredigering... SW-56 Ändring av skjutreglageinställningar... SW-60 Att kopiera skjutreglageinställningar från ett annat skjutreglage... SW-60 Att lagra en redigerad sekvens... SW-61 Länkning... SW-61 Att skapa en länk... SW-61 Avspelning av en länk... SW-62 Att initialisera länkinställningar... SW-62 Att lagra en länk i SMF-format på ett minneskort... SW-63 Inspelning och avspelning med samplingsslinga...sw-64 Samplingsinspelning... SW-64 Att inspela med samplingsslingan... SW-64 Att använda stegsekventieraren till inspelning av en sampling... SW-69 Avspelning av en sampling... SW-69 Indikatorer intill samplingsnummer... SW-70 Att lagra en sampling... SW-70 Användning av framförandeläget...sw-71 Översikt... SW-71 Registrering och återkallning av framföranden... SW-71 Att registrera ett framförande...sw-71 Att återkalla ett framförande...sw-72 Lista över redigeringsbara framförandeparametrar... SW-73 Övriga praktiska funktioner...sw-78 Användning av mixern... SW-78 Snabbjustering av inställningar med skjutreglage och stegknappar...sw-79 Mixerinställningar...SW-80 Globala synthesizerinställningar... SW-81 Stämning (finstämning av nottonhöjd)...sw-81 Lokalkontroll...SW-81 Mastergrovstämning (stämning av nottonhöjd i steg om halvtoner)...sw-81 Ursprungligt strömpåslagsläge...sw-81 Skärmkontrast...SW-81 Automatiskt strömavslag på/av...sw-81 Användning av MIDI... SW-82 Vad är MIDI?...SW-82 MIDI-inställningar...SW-82 SW-3

5 Innehåll Radering av data som lagrats i synthesizern... SW-83 Initialisering av synthesizerns globala inställningar och data... SW-84 Spelning av en demonstrationslåt eller en fil från ett minneskort... SW-84 Användning av ett minneskort...sw-86 Stödda datatyper... SW-86 Försiktighetsåtgärder för kort och kortöppning... SW-87 Isättning och urtagning av ett minneskort... SW-87 Formatering av ett minneskort... SW-88 Lagring av synthesizerdata på ett minneskort... SW-88 Att lagra synthesizerdata på ett minneskort... SW-88 Att masslagra all data i synthesizern på ett minneskort... SW-89 Laddning av data från ett minneskort... SW-90 Att ladda data till synthesizerns minne från ett minneskort... SW-90 Att massladda all data för synthesizern från ett minneskort... SW-90 Att radera en fil på ett minneskort... SW-90 Att ändra namn för en fil på ett minneskort... SW-91 Avspelning av en musikfil från ett minneskort... SW-91 Referens...SW-94 Felmeddelanden... SW-94 Felsökning... SW-95 Tekniska data... SW-97 Driftsföreskrifter... SW-98 DSP Effektlista... SW-99 DSP typlista...sw-99 DSP parameterlista...sw-100 Stödda inmatningstecken... SW-103 MIDI Implementation Chart Anslutning till en dator...sw-92 Minimala datorsystemkrav... SW-92 Anslutning av synthesizern till en dator... SW-92 Lagring och laddning av synthesizerdata till en dator och redigering av synthesizerdata på en dator... SW-93 SW-4

6 Allmän översikt I detta instruktionshäfte anges knappar, rattar, uttag och andra delar med en kombination av gruppnummer (1, 2 o.s.v.) och delnamn. Baksida Vänster Mitt Höger Bricka Brickan lutar en aning. Akta dig så att föremål som placeras på den inte glider av. Placera inte koppar eller andra vätskefyllda behållare på brickan. Undre vänstra Vänster (Skjutreglage) Grupperna 1 till 5 är upplagda för att medge justering av ett ljud medan du lyssnar på det. 1 Använd dessa knappar till att välja funktionerna som tilldelas skjutreglagen (5) och knapparna 2. Sidan SW-34 2 Använd dessa knappar vid redigering av Solo Synthesizer toner och för att ändra delar tilldelade skjutreglagen (5). Sidan SW-23 3 Använd dessa rattar till att justera ansats, avtyning och andra ljudparametrar. Sidan SW-34 4 Använd dessa knappar med stegsekventieraren för att slå varje steg eller del på eller av. Sidan SW-53 5 Använd dessa skjutreglage till att justera parametrar. De används även för redigering med stegsekventieraren och mixern. Sidan SW-34, SW-53, SW-78 SW-5

7 Allmän översikt Mitt bm bn bo bp LCD (Ratt) Anger namn på funktionen när 9 bk bl knappen hålls intryckt. 6 Använd knappen [POWER] för att slå strömmen på eller av och ratten [VOLUME] för att justera volymnivån. Sidan SW-9 7 Använd de tre översta knapparna till att välja synthesizerläge. Använd de tre understa knapparna till att redigera och lagra toner och övriga data och till att utföra allmänna systemtäckande inställningar. Sidan SW-11, SW-12, SW-81 8 Använd dessa knappar till att justera tempot för stegsekventieraren, frasen och annan avspelning. Sidan SW-46 9 Använd dessa knappar till att välja en del för redigering med stegsekventieraren eller mixern. Sidan SW-52, SW-78 bk Använd dessa knappar till att välja ett steg för avspelning med stegsekventieraren eller redigering. Sidan SW-52 bl Använd dessa knappar till att välja ett stegsekventierarmönster. Sidan SW-11, SW-52 bm Använd dessa knappar för inspelning och avspelning av en samplingsslinga. Sidan SW-64 bn Använd dessa knappar till att slå arpeggio och låsfunktionerna på eller av och till att ändra mixer- eller effektinställningar. Sidan SW-37, SW-40, SW-78 bo Använd dessa knappar till att utföra inspelning och avspelning med frassekventieraren. Sidan SW-45 bp Använd ratten för snabb ändring av nummer och värden som uppträder på skärmen. Sidan SW-11 SW-6

8 Allmän översikt Höger bq br bs bq Använd dessa knappar till att välja ett tonnummer, framförandenummer el.dyl. Sidan SW-19 br Använd de sex knapparna till höger för att flytta markören på skärmen och knapparna minus ( ) och plus (+) för att ändra det visade värdet. Tryck på knappen [MENU] för att visa en meny över alternativ för den nuvarande operationen. Sidan SW-20 bs Använd dessa tangenter för snabb ändring av ljudets tonhöjd. Sidan SW-36 Undre vänstra bt bt Använd [BENDER] för att böja noterna och [MODULATION] för att lägga vibrato till noterna. Sidan SW-34 Baksida Se nästa sida. SW-7

9 Att bereda sig på att spela Anslutningar Läs noga dokumentationen som medföljer utrustningen ifråga innan du ansluter något till synthesizern. Denna synthesizer har inga inbyggda högtalare. Den framställer inget ljud om du inte ansluter någon utrustning för ljudutgång. ck Bakre vänstra Minneskort (sidan SW-86) Dator (sidan SW-92) Annat elektroniskt musikinstrument (sidan SW-82) cl Bakre högra (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Utformning och typ beror på din geografiska placering. *1 *3 *1 *1 *1 *2 Pedal Annat elektroniskt Mikrofon Hörlurar Vägguttag musikinstrument CD-spelare, ljudspelare el.dyl. Ljudutrustning, förstärkare el.dyl. *1 Standardkontakt (enkanalig) *2 Stereostandardkontakt *3 Stereominikontakt SW-8

10 Att bereda sig på att spela Att göra detta: Gör detta: (1) Använda en pedal Anslut en separat inköpt uthållningspedal. Se sidan SW-74 för information om typen av effekt som tillämpas vid tryck på pedalen. (2) Ingångsljud från annat elektroniskt musikinstrument Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta utgången (enkanalig) på det andra instrumentet till synthesizern. *4 Du kan även tillämpa effekter på ingångsljud (sidan SW-36) och använda ingångsljud när du skapar nya toner som en del av synthesizerns toner (sidan SW-21). (3) Ingång från yttre apparat Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta utgången (stereo) på en CD-spelare eller portabel ljudspelare till synthesizern. *4 (4) Inmatning av yttre ljud med en mikrofon (5) Utmatning av synthesizerljud med ljudutrustning eller en förstärkare Anslut en separat inköpt dynamisk mikrofon till synthesizern. *4 Du kan använda cl MIC VOLUME till att justera ljudingång med mikrofonen oberoende av övrigt ljud. Se sidan SW-78 för information om att tillämpa effekter på ljudingång med en mikrofon. Se sidan SW-21 för information om att använda ingångsljud till att skapa toner. Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta ingången (AUX IN el.dyl.) på ljudutrustningen eller förstärkaren till synthesizern. *4 För enkanalig utgång med en enskild anslutningskabel ska du ansluta kabeln till uttaget L/MONO på synthesizern. (6) Använda hörlurar Anslut valfria, separat inköpta hörlurar till synthesizern. *4 Lyssna inte på musik vid höga volymnivåer under långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador. (7) Strömförsörjning till synthesizern Se Strömförsörjning nedan. *4 Var noga med att slå av synthesizern och apparaten som ansluts och ställ 6 VOLUME på en låg nivå före anslutning. Strömförsörjning Förbered ett vägguttag eller batterier. 1. Använd nättillsatsen som specifikt anges för denna synthesizer för anslutning till ett vägguttag. Vägguttag Följ noga anvisningarna i det separata Säkerhetsföreskrifter. Felaktigt bruk av denna produkt skapar risk för elstötar och brand. Försäkra alltid att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen eller före isättning eller urtagning av batterier. Användning av ett vägguttag Använd endast den nättillsats (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som specifikt anges för denna produkt. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel. Specificerad nättillsats: AD-E95100L 2. Tryck på 6 POWER för att slå på strömmen. Tryck åter på 6 POWER för att slå av strömmen. 6 Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. DC 9.5V SW-9

11 Att bereda sig på att spela Ett lätt tryck på 6 POWER tänder skärmen tillfälligt, men strömmen slås inte på. Det tyder inte på fel. Tryck in 6 POWER bestämt och till fullo för att slå på strömmen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Undvik att placera någon tyngd på nätkabeln då detta kan skada ledningarna. Böj inte! Tvinna inte! Batterivarning Det följande visar ungefärlig batterilivslängd. Cirka 35 timmar* (alkaliska batterier, användning av de valfria hörlurarna CASIO CP-16) * Spelning på en hög ljudnivå, låga temperaturer och vissa andra förhållanden kan förkorta batteriernas livslängd. Svaga batterier anges när meddelandet Battery Low uppträder och indikatorerna nedan blinkar på skärmen. Sätt i en omgång nya batterier. För aldrig in några metallbitar, pennor eller andra föremål i uttaget 9.5 V DC på produkten. Detta skapar risk för olyckor. Användning av batterier Du kan använda sex batterier av storlek D för strömförsörjning. Använd alkaliska eller zinkkarbonbatterier. Använd aldrig oxyrid eller andra nickelbaserade batterier. 1. Öppna batterilocket på undersidan av synthesizern. Batterivarning (blinkar) Automatiskt strömavslag Synthesizern slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförs under en viss tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är sex minuter vid batteridrift och fyra timmar vid drift med nättillsatsen. Du kan koppla ur automatiskt strömavslag genom att slå av inställningen Automatiskt strömavslag såsom beskrivs under Globala synthesizerinställningar (sidan SW-81). Medföljande och extra tillbehör Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. 2. Placera sex batterier av storlek D i batterifacket. Försäkra att batteriernas positiva + och negativa - poler är vända såsom anges på bilden. Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASIO:s katalog som finns hos din handlare samt från CASIO:s websajt vid följande URL För in flikarna på batterilocket i hålen på sidan av batterifacket och stäng sedan locket. Flikar 4. Tryck på 6 POWER för att slå på strömmen. SW-10

12 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Detta kapitel förklarar grundläggande bruk genom att faktiskt spela på synthesizern, utan att behöva bry sig alltför mycket om teoretiska och tekniska detaljer. Det är det perfekta sättet att börja för någon som använder en synthesizer för första gången. Låt oss köra igång! Spelning med inbyggda toner Tryck på 6 POWER för att slå på strömmen. Synthesizerns ställs först i dess framförandeläge. 6 Framförandeläget är utmärkt för att utnyttja synthesizerns fulla kapacitet under ett framförande, men det är lite för avancerat än så länge. Låt oss börja med några grundläggande operationer i tonläget. Tryck på 7 TONE för att aktivera tonläget. 7 Framförandeläge Tonläge Tre synthesizerlägen Framförandeläge Tonläge Stegsekventierarläge Låt oss här välja en ton för att höra hur den låter. Tonerna är indelade i fyra kategorier. Vrid på ratten bp för att välja önskat tonnummer. Även knapparna bq kan användas till att inmata specifika tonnummer (sidan SW-19). Kategori Nummer Namn P000 till P099 P100 till P399 Se sidan SW-19 för närmare detaljer. Använd detta läge för att framföra ett stycke. Det medger ett högkvalificerat framförande med tonkategorier, en stegsekventierare och mycket annat. Använd detta läge för att skapa toner. Du kan välja en enskild ton och redigera den på önskat sätt. Detta läge är för att skapa stegsekventierardata (omgångar). Solo Synthesizer PCM meloditon PCM trumton Användarvågton Översikt Traditionella analoga synthesizertoner Dessa toner låter dig använda samplade ljud för att återge ljud från ett antal olika instrument. Lagrar toner inspelade med samplingsslingan. Låt oss först höra hur en ton från Solo Synthesizer låter. Vrid på ratten bp för att välja ett tonnummer. Framförandeläge Stegsekventierarläge Tänd Tonläge SW-11

13 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Börja spela på tangentbordet så att du hör hur tonen låter. Använd 6 VOLUME för att justera volymen. Lägg märke till att tonerna Solo Synthesizer är monofoniska. Vid tryck på flera tangenter ljuder enbart noten för den senast intryckta tangenten. Att skapa toner Tonskapande är faktiskt vad en synthesizer främst används till. Du börjar med en förinställd ton och ändrar olika parametrar för att skapa en ton som är din egen. Med denna inställning ger dig ett tryck på knappen 7 EDIT ett stort utbud av redigeringsmöjligheter (sidan SW-20). Du kan även använda skjutreglagen 5 för att ändra toner utan att använda knappen 7 EDIT. Här följer ett enkelt exempel på redigering av en Solo Synthesizer ton. Denna process förklaras mera detaljerat längre fram i instruktionshäftet. Solo Synthesizer är faktiskt en kategori som innehåller 100 inbyggda (förinställda*) toner. Det vi just spelade är blott en av dem. Låt oss spela några fler förinställda toner i denna kategori. * Det finns även användartoner som du kan skapa och lagra för senare återkallning. Begreppen förinställd och användare används även för andra typer av data, som stegsekventierardata, framförandedata o.s.v. Tryck på plusknappen br (+). Vart tryck höjer förinställt tonnummer och ändrar toninställning. br Bakåt Framåt Tryck på 7 TONE och vrid sedan på ratten bp för att välja ett tonnummer. Spela några noter på tangentbordet. Vrid på 3 ASSIGNABLE KNOBS medan du spelar. Detta ändrar egenskaperna hos tonen som ljuder. Utför justeringar tills tonen ljuder på önskat sätt. Tonnummer Exempel: Vridning på K1 när P:000 är vald som ton Vrid åt höger för att göra tonen ljusare. Vrid åt vänster för att göra tonen mörkare. Tonnamn P: Förinställd U: Användare Du kan välja toner i kategorier utöver Solo Synthesizer på samma sätt, så du kan experimentera själv för se vilka toner som är tillgängliga. Efter avslutad justering kan du lagra resultatet som en användarton. Tryck på 7 WRITE för att aktivera lagringsläget. Lagringsdestinationen visas på skärmen. Lagringsdestination U: Användarnummer 000: Tonnummer 000 Använd ratten bp eller knapparna br minus ( ) och plus (+) för att ange tonnumret där din användarton ska lagras. SW-12

14 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Tryck sedan på knappen br (w) för att ändra till inmatningsskärmen för tonnamn. Exempel: Återkalla en lagrad användarton med samma procedur som en förinställd ton. Låt oss försöka återkalla tonen vi just lagrat. Tryck först på bq PRESET/USER för att aktivera valläget för användarton före val av tonnummer. bq Tänd (Anger vald användarton.) Markör: Inmatningsposition Användarton Använd knapparna br (U) och (I) för att flytta markören mellan inmatningspositionerna och tonnummerknapparna bq för att inmata tecken. Bilden nedan visar vilka tecken som var och en av tonnummerknapparna bq inmatar. Vart tryck på en knapp kretsar genom tecknen eller skiftar mellan inställningarna den är tilldelad. Se sidan SW-103 för information om vilka typer av tecken som kan användas. Symboler (del 1) Siffror ABC DEF GHI JKL Nu har du lärt dig de enkla steg som krävs för att redigera och lagra toner. Det finns dock mycket mer. Din synthesizer erbjuder ett rikt utbud av egenskaper, funktioner och verktyg för tonredigering. Om du tar dig tid att lära dessa blir du kunnig i en hög nivå av tonredigering. Lär dig mer under Att välja och skapa toner på sidan SW-18. Användning av stegsekventierare och fraser MNO PQRS TUV WXYZ (Skiftar versaler/gemena) Symboler (del 2) Du kan även rulla genom tecknen med knapparna br minus ( ) och plus (+) eller ratten bp. Tryck på br ENTER när tonnamnet är det önskade. Detta gör att Replace? (Vill du ersätta nuvarande ton?) visas på skärmen.* 1 Tryck på br YES för att lagra användartonen.* 2 *1 Lagring av data i ett tonnummer raderar eventuella data som tidigare tilldelats detta nummer. *2 Tryck på br NO istället för YES om du inte vill lagra datan. Vi rekommenderar att du gör en reservkopia av all data som lagrats i synthesizern på ett minneskort eller hårddisken på en dator. Se Användning av ett minneskort (sidan SW-86) för datalagring på ett minneskort. Se Anslutning till en dator (sidan SW-92) för datalagring på en dator. Din synthesizer gör mycket mer än att skapa toner. Den är även försedd med en samling funktioner som stöder väldigt uttrycksfulla rytmer och fraser som förbättrar ditt framträdande. Detta avsnitt förklarar i enkla ordalag några av dessa funktioner. Arpeggiofunktion Tryck på knappen bn ARPEGGIO så att den tänds. bn Tänd Tryck på valfri tangent på tangentbordet. Arpeggiofunktionen gör att noten som tilldelats tangenten spelas i en ändlös slinga. Slingan stoppas när du släpper tangenten. Ett tryck på två eller tre tangenter slingspelar noterna för de intryckta tangenterna. Ett tryck på tre eller fler tangenter spelar ett arpeggio (ibland kallat ett brutet ackord ). SW-13

15 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Det finns ett flertal inbyggda arpeggiotyper. Du kan välja en på samma sätt som en förinställd ton, redigera den och lagra den som en användararpeggiotyp. Här följer proceduren för val av en förinställd arpeggiotyp. Arpeggion i denna synthesizer är indelade i 10 typgrupper kallade bankar. Det finns totalt 10 arpeggiobankar med numren 0 till 9, med 10 arpeggion i varje bank för sammanlagt 100 arpeggion. Håll bn ARPEGGIO intryckt tills skärmen som visas nedan uppträder. Skärmtitel (arpeggiotyp) Bank-Typnummer Förinställd Tryck först på knappen bo KEY PLAY så att den tänds. bo Tänd Detta är tangentspelningsläget. Ett tryck på en tangent i tangentspelningsläget startar automatiskt spelning av en fras. Ett tryck på en annan tangent spelar frasen med en annan tonhöjd. I tangentspelningsläget går det att spela en fras i sekvenser med olika tonhöjd för att skapa en intressant effekt. Huvudkapitlet om frassekventieraren innehåller information om inspelning av egna fraser och avspelning av dessa. Se Inspelning av en ny fras på sidan SW-47 för närmare detaljer. Stegsekventierare Vrid nu på ratten bp och välj en förinställd frastyp på samma sätt som du väljer en ton (sidan SW-11). Se Automatisk ljudning av arpeggion på sidan SW-40 för närmare detaljer om arpeggion. Frassekventierare Låt oss lyssna på en förinställd fras för att få en uppfattning om vad en musikalisk fras är. Låt oss börja förklaringen om stegsekventieraren genom att lyssna på förinställda sekvensdata. Tryck på 7 STEP SEQ för att aktivera stegsekventierarläget. 7 Tänd Håll bo KEY PLAY intryckt tills skärmen som visas nedan uppträder. Stegsekventierarläge Bank-Sekvensnummer Frassekventierarläge Bank-Frasnummer Förinställd Förinställd Sekvensnamn Frasnamn Tryck på bo PLAY/STOP. Detta startar avspelning av en av synthesizerns inbyggda förinställda fraser. Vrid sedan på ratten bp för att välja övriga förinställda fraser. Istället för bo PLAY/STOP kan du också starta avspelning av en fras med ett tryck på en tangent. Låt se hur detta fungerar. SW-14

16 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) På samma sätt som vid val av en ton kan du använda ratten bp för att välja önskad sekvens. Vi väljer här den förinställda sekvensen 2-3 och trycker sedan på bk START/STOP. Detta startar avspelning av den valda sekvensen. bk Inspelning och slingspelning av en sampling Det följande visar ett enkelt exempel på hur du samplar ett ljud och skapar en slinga med detta. Anslut ett annat elektroniskt musikinstrument från vilket du vill spela in samplingen eller en mikrofon till synthesizern. (Se sidan SW-8.) Tryck på bm REC för att visa skärmen LOOPER REC (inspelningsinställning för samplingsslinga). Använd markörknapparna br (q, w) och knapparna br minus ( ) och plus (+) för att ändra inställningen Rec Mode till NORM-AT och inställningen Length till 04bt. Varje sekvens har åtta variationer (mönster) som kan väljas med knapparna bl PATTERN 1 till 8. Experimentera med att välja olika mönster för att se vad som finns tillgängligt. Inställningsskärm för läget REC bl Exempel: Val av mönster 3 Tänd: Valt mönster Läget auto REC Stegsekventieraren använder nio (8 till 16) av de 16 delarna i synthesizerns ljudkälla, vilket är mer än tillräckligt för väldigt komplexa rytmer. Du kan när som helst observera vilka delar som utmatar ljud genom att titta på nivåmätaren på synthesizerns bildskärm. Tryck åter på bm REC. Detta gör att knappen bm REC börjar blinka. Detta aktiverar läget för automatisk inspelningsstart. bm Blinkar Delar 11 och 14 oanvända Utmata ljudet på det andra elektroniska musikinstrumentet eller mikrofonen, eller börja spela på synthesizern. Synthesizern avkänner ljudet och startar inspelning. Knappen bm REC tänds när inspelning startas. Del vald för redigering (e) När sekvensen spelas slås knapparna 4 (1 till 16) ständigt på och av, vilket anger rörelsen för noterna i delen som redigeras (delen som anges av pekaren (e) på bilden ovan. Stegsekventieraren repeterar de 16 stegen på detta sätt. Du kan välja en del för redigering med knapparna 9 PART minus ( ) och plus (+). Använd skjutreglaget 5 för att redigera enskilda steg. Se sidan SW-50 för närmare detaljer. Det vi just gått igenom är blott en liten del av de många olika rytmer din synthesizer kan framställa. Titta närmare på proceduren under Användning av stegsekventieraren på sidan SW-50 för detaljer om att skapa egna, unika sekvenser. Efter avslutad inspelning av fyra takter startas automatiskt slingavspelning av det inspelade innehållet. Knappen bm REC börjar blinka i snabb takt och överdubbning ställs i pausläge. Det du spelar i detta läge överdubbas inte i samplingen, så du kan spela en duett med vad du spelade in tidigare eller öva för framtida överdubbning. När du är redo att starta överdubbning ska du åter trycka på bm REC så att knappen bm REC upphör att blinka och förblir tänd. Allt du nu spelar överdubbas på vad du spelade in tidigare. Vart tryck på bm REC skiftar mellan slingavspelning och överdubbning. Tryck på bm PLAY/STOP för att stoppa inspelning. Se Inspelning och avspelning med samplingsslinga (sidan SW-64) för närmare detaljer. SW-15

17 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Användning av framförandefunktionen Om du läst all information i den inledande delen av detta instruktionshäfte är du nu redo att börja använda framförandefunktionen. I tonläget har du sett hur du kan välja en enskild ton och spela den på tangentbordet. I framförandeläget kan du spela med upp till fyra toner samtidigt. Du kan även använda framförandeläget till att registrera en ton, stegsekventieraren och andra inställningar till en uppsättning kallad ett framförande. Ett framförande kan återkallas när som helst, även medan du spelar, för att direkt ändra sekventierarens inställning. Ställ alltid in zondel 1 först. Tryck på 7 PERFORM och 7 TONE samtidigt för att aktivera kvicktonsläget, som kan användas för enkel framföranderedigering. 7 Kvicktonsläge Zondelston som redigeras Tryck på 7 PERFORM för att aktivera framförandeläget. 7 Tänd Framförandeläge Bank-Framförandenummer Förinställd Zondel som redigeras Om pekaren (e) på skärmen ej återfinns under 1 ska du använda knapparna 9 PART minus ( ) och plus (+) för att flytta den till 1. Försäkra att pekaren (e) finns vid 1 och använd bl bp bq br till att välja ton för zondel 1. Framförandenamn Tangentbordet i framförandeläget använder de fyra tonerna valda som zondel 1 till 4. Se Att välja och skapa toner på sidan SW-18 för närmare detaljer om zondelar och deras toner. Solo Synthesizer toner kan tilldelas enbart zondel 1. Använd sedan knapparna 9 PART minus ( ) och plus (+) för att flytta pekaren på skärmen (e) till 2 och använd därefter samma procedur som ovan för att välja en ton för zondel 2. Upprepa detsamma för zondelarna 3 och 4. Efter val av en ton för varje zondel ska du trycka på br EXIT för att återgå till skärmen för framförandeläget. Börja spela på tangentbordet för att höra hur det låter. Alla fyra toner du valde ovan bör ljuda. Indikator för förestående redigering Utropsteckenindikatorn (! ) på skärmen anger att det finns förestående redigeringar som ännu inte blivit lagrade. Tryck på 7 WRITE för att aktivera lagringsläget. Lagra nu dina framförandedata med samma procedur som används för att lagra en användarton. SW-16

18 Att lära sig spela på praktisk väg (för nybörjare) Exempel: Att lagra framförandet i användarbank 2, framförande 1 Indikator för sparad redigering Spelning av en inbyggd demonstrationssång Gör på följande sätt för att spela en demonstrationssång som ger en inblick i synthesizerns fulla kapacitet. Namn som anger Aura Lee framförandedata Tryck på 7 SETTING och 7 WRITE samtidigt. 7 Indikatorn för förestående redigering (! ) och indikatorn för sparad redigering ( * ) används även i övriga lägen där data redigeras och lagras (toner, stegsekventierare o.s.v.). När du vill framföra sången Aura Lee ska du helt enkelt återkalla användarframförande 2-1 för att omedelbart ställa in synthesizern på de fyra toner du registrerade ovan. Försök återkalla ett annat framförandenummer och återkalla sedan användarframförande 2-1. Utöver tangentbordstonerna kan du även registrera andra inställningar som framförandedata. Ett effektivt sätt att använda bankarna är som sångspecifika bankar. Exempelvis bank 2 för Aura Lee, bank 3 för en annan sång o.s.v. Se Användning av framförandeläget på sidan SW-71 för närmare detaljer. Tryck sedan på br ENTER. Detta startar spelning av en demonstrationslåt. Använd knapparna br minus ( ) och plus (+) för att välja en annan låt och bk START/STOP för att stoppa demonstrationsspelning. Se sidan SW-84 för närmare detaljer. Slutsats Tonnummer och andra inställningar du utför på synthesizern bevaras även när du slår av strömmen. Se Initialisering av synthesizerns globala inställningar och data på sidan SW-84 för information om att återställa inställningarna till deras grundinställningar. Detta avslutar avsnittet om användning av synthesizern för nybörjare. Se de övriga avsnitten i detta instruktionshäfte för närmare detaljer om de ämnen som berördes som hastigast i detta avsnitt. Ta det i din egen takt och se till att du förstår ett moment innan du går vidare till nästa. Om du inte förstår några av begreppen i detta instruktionshäfte kan du leta upp information på webben eller anlita en referensbok som berör synthesizers eller elektronisk musik. Snart kan du utnyttja produktens fulla potential till att skapa egen musik! SW-17

19 Att välja och skapa toner 3 7 bn bo bp bq br 5 bs 9 bl Översikt Tonerna på denna synthesizer utgörs av de 16 delarna nedan, samt ingångsdelar från yttre källor. Detta kapitel förklarar val, redigering och lagring av toner med zondel 1 * i tonläget (sidan SW-11). Det täcker också effektfunktionen som kan användas till att framhäva toner och reglage som kan förändra tonen på olika sätt medan du spelar. Delnummer Delnamn Egenskaper 1 Zondel 1 * Detta är synthesizerns huvuddel. Denna del spelas när du spelar på tangentbordet. Du kan välja tonen som tilldelas zondel 1 och redigera den nu tilldelade tonen. 2 till 4 Zondelar 2 till 4 * förmågan att tilldela och redigera toner som tilldelas dessa delar mera begränsad Dessa delar kan spelas enbart i framförandeläget. Jämfört med zondel 1 är (sidan SW-71). 5 till 6 Multifunktionstangent Dessa delar används av fras 1 (delnummer 5) och fras 2 (delnummer 6), som är tilldelade av funktionen för multifunktionstangent (sidan SW-73). 7 Guide, förräkning Används av guide och/eller förräkning vid inspelning av en fras (sidan SW-47). 8 till 16 Drum 1 till Chord Stegsekventierarens notdelar (sidan SW-40). Extern ingång Dessa är toner som inmatas via uttagen cl MIC IN, INST IN (sidan SW-78). * Angående zoner och zondelar Användning av tangentbord, pedal, knappar och andra operationer påverkar inte bara synthesizerns förinställda toner utan skickas även som MIDI-data och påverkar yttre utrustning (elektroniskt musikinstrument eller dator) som anslutits till synthesizern. Inställningarna som tillämpas på både inre och yttre delar kallas samfällt för en zon, medan de delar av synthesizerns inbyggda ljudkälla som motsvarar en zon kallas zondelar. Om du t.ex. väljer en ton med synthesizerzon 2 kan denna ton vara delen som motsvarar både den interna ljudkällan zondel 2 eller MIDI-kanal 2 på en yttre apparat. Du kan ändra förhållandena mellan zoner och MIDI-kanaler (sidan SW-73). SW-18

20 Att välja och skapa toner Inbyggd ljudkälla Zondel 1 Zondel 2 Zondel 3 Zondel 4 Inställningar för zon 1 Inställningar för zon 2 Inställningar för zon 3 Inställningar för zon 4 Yttre apparat (MIDI-kanal 1) (MIDI-kanal 2) (MIDI-kanal 3) (MIDI-kanal 4) Att välja en ton 1. Tryck på 7 TONE. Knappen tänds och synthesizern ställs i tonläget. 2. Tryck på bq PRESET/USER för att välja förinställda toner eller användartoner. Förinställda toner väljs när knappen är släckt och användartoner väljs när knappen är tänd. 3. Använd sifferknapparna bq (0 till 9) för att inmata ett tonnummer. Du kan även välja ett tonnummer genom att vrida på ratten bp. Ett annat sätt att ändra tonnummer är att använda knapparna br minus ( ) och plus (+) för att sänka eller höja det visade numret. Ett samtidigt tryck på knapparna br minus ( ) och plus (+) hoppar till den första tonen i den nu valda kategorin (se nästa avsnitt). Översikt av tonkategorier Förinställd Nummer Kategori Användare P000-P099 U000-U099 Solo Synthesizer Se den separata Bilaga för en komplett lista över toner. Antal toner Beskrivning Namn Förinställd Användare Denna kategori innehåller traditionella analoga synthesizertoner. Du kan välja en vågform som bas och sedan redigera de tre elementen i ett ljud (tonhöjd, ton, volym) till att skapa det önskade ljudet. Monofonisk P100-P399 U100-U199 PCM meloditon Tonerna i denna kategori låter dig använda samplade P400-P419 U300-U309 PCM trumton ljud för att återge ljud från ett antal olika instrument U200-U210 Användarvågton Redigerar vågen hos ett ljud som inspelats med samplingsslinga (sidan SW-64). Vågen hos ett ljud kan redigeras och lagras som en användarvågton. Användarvågtonen U210 är en ton som ändras i realtid av samplingsslinginspelning. 11 SW-19

21 Att välja och skapa toner Att redigera och lagra en ton som en användarton Lämnar en grupp. Går in i en grupp. 1. Välj tonen du vill redigera. Du kan välja en förinställd ton eller en existerande användarton för redigering. bp br Väljer post. 2. Tryck på 7 EDIT. Detta visar den översta skärmen för tonredigeringslistan. Exempel: Första sidan av tonredigeringslistan för Solo Synthesizer Ändrar inställning. Rullar sidor. Listtitel 4. Tryck efter avslutad redigering på 7 EDIT. Du lämnar nu tonredigeringslistan. Indikatorn för förestående redigering (! ) på skärmen anger att det finns förestående redigeringar som ännu inte blivit lagrade. Dina redigeringar förloras om du vidtar en annan åtgärd utan att lagra dem. Gå vidare till steg 5 nedan om du vill lagra dina redigeringar. Indikator för förestående redigering Lista 3. Använd br för att välja önskad post och ändra vald inställning. Du kan även ändra inställning genom att vrida på ratten bp. För detaljer om det visade innehållet ska du anlita information som beskrivs för varje tonkategori i respektive avsnitt i detta instruktionshäfte från Redigeringsbara parametrar för Solo Synthesizer ton (sidan SW-21) till Redigeringsbara parametrar för User Wave ton (sidan SW-32). Exempel: Att välja posten Volume (volym) på den översta skärmen och ändra dess inställning till 055 Alternativen på denna skärm är indelade i grupper bestående av flera poster. Välj en grupp och tryck på br ENTER för att gå in i denna grupp. Sidan 5. Tryck på 7 WRITE och lagra din redigerade ton som en användarton. Information om att lagra användardata återfinns i proceduren för lagring av användartondata (sidan SW-12). Se sidan SW-83 för detaljer om att radera användartoner. Inställningarna för vissa poster på tonredigeringslistan går att ändra med synthesizerns skjutreglage, utan att gå via tonredigeringslistan. Se Reglering av ljud i nästa avsnitt. Lagring av användartoner i en yttre apparat Minneskort (sidan SW-86) Dator (sidan SW-92) Postvalsmarkör Inställning SW-20

22 Att välja och skapa toner Redigeringsbara parametrar för Solo Synthesizer ton Toner i Solo Synthesizer behandlas genom att kombinera toner i de sex blocken, numrerade (1) till (6) på bilden nedan. Innan du påbörjar tonredigering bör du bekanta dig lite med strukturen och detaljerna hos varje block. Tonsammanställningsschema för Solo Synthesizer (2) Synth OSC2 Block (1) Synth OSC1 Block (9) LFO2 Block (8) LFO1 Block EG * EG * EG * EG * Synth OSC Filter Amp LFO (4) PCM OSC2 Block Till blocken (1) till (7) (3) PCM OSC1 Block EG * EG * EG * (7) Total Block EG * PCM OSC Filter Amp Filter Solo Synthesizer DSP Uteffekt (5) Ljudblock från yttre ingång MIC IN EG * EG * EG * Till blocken (1) till (9) Tonhöjdsskifte Filter Amp (10) Reglage INST IN (6) Noise Block EG * EG * Tangentbord Pedal bn HOLD Böjare Modulation Mottagna MIDI-meddelanden (Virtuella reglage) Brusgenerator Filter Amp * Envelope Generator (Insvepningsgenerator) SW-21

23 Att välja och skapa toner (1) Synthesizer OSC1 Block Beskrivning OSC är en förkortning av oscillator (oscillator), där ett ljud faktiskt framställs. Dessa två synth OSC block skapar ljud med hjälp av en sinusvåg, sågtandsvåg eller annan basvågform, precis som en analog synthesizer. Synth OSC: Framställer grundljudet och bestämmer tonhöjden. Filter: Skär av vissa frekvenser för att justera timbre. Amp: Justerar volymen. Tre EG (insvepningsgeneratorer): Reglerar ändringar i tonhöjd, timbre, volym och andra parametrar över tiden. Bilden intill visar ett exempel på volyminsvepning. Volym (2) Synthesizer OSC2 Block Ansats Uthållning Frisläpp 2 Tid (3) PCM OSC1 Block Detta block skapar ljud baserade på PCM-ljud (samma ljudkvalitet som ljud i tonkategorin PCM). Se Redigeringsbara parametrar för block (1) till (6) (sidan SW-23) för information om (4) PCM OSC2 Block hur redigeringsbara parametrar i detta block skiljer sig från OSC-blocken ovan. (5) Ljudblock från yttre ingång Istället för en oscillator skapar detta block ljud baserade på ljudingång från synthesizerns uttag cl MIC IN och INST IN. Omfånget för tonhöjdsändring hos ljud som framställs av detta block är begränsat. (6) Noise Block Istället för en oscillator skapar detta block ljud baserade på brus som framställs av en speciell brusgenerator. Tonhöjden för ljud framställda av detta block går inte att redigera. (7) Total Block Detta block kombinerar signalerna (1) till (6) och sänder den resulterande tonen till filtren och DSP (en typ av effekt). (8) LFO1 Block LFO är en förkortning av low-frequency oscillator (lågfrekvensoscillator). LFO sänder vågformsinformation till varje block som används som grund för modulation, tremolo och andra (9) LFO2 Block efterklangseffekter. (10) Reglage Avtyning Frisläpp 1 Reglagen innefattar tangentbord, böjare och övriga reglage, samt MIDI-meddelanden. Styrmeddelanden sänds till blocken (1) till (9) till kontrolltoner. En virtuell reglagefunktion kan användas till att sammanställa kombinationer av kontrolltyper (källor) och parametrarna som regleras (destinationer) för att utföra åtgärder som pedal nedtryckt, ändra volym. SW-22

24 Att välja och skapa toner Redigeringsbara parametrar för block (1) till (6) De nio skjutreglagen (5) och fyra knapparna (3) kan användas till snabb och enkel justering av vissa parametrar i listan nedan (sidan SW-34). Förberedelse Utför följande steg från skärmen i steg 2 i proceduren under Att redigera och lagra en ton som en användarton på sidan SW Välj OSC Block >Ent och tryck sedan på br ENTER för att gå in i gruppen. 2. Använd knapparna 9 PART minus ( ) och plus (+) för att välja blocket du vill redigera. Block Syn1: Synth OSC1 Syn2: Synth OSC2 PCM1: PCM OSC1 PCM2: PCM OSC2 Ext: Extern ingång Noise: Brus Lista över redigeringsbara parametrar Skuggade celler anger en grupp bestående av flera poster. Tryck på br ENTER för att visa posterna som bildar en grupp. (V) vid slutet av en visad post anger en post som kan väljas som virtuell kontrolldestination för block (10) (sidan SW-29). Skärmtext Beskrivning Inställningar OSC On Off OSC på/av (OSC On/Off). Val av off omöjliggör hela blocket. Off, On Oscillator >Ent (Enbart block (1) till (5)) Synth Wave (Enbart block (1) och (2)) PCM Wave (Enbart block (3) och (4)) Pitch (V) Oscillator (oscillator). Grupp av redigeringsbara parametrar förbundna med tonhöjden hos synth OSC, PCM OSC och tonhöjdsskifte. Gå in i denna grupp genom att utföra steg 1 under Att redigera och lagra en ton som en användarton (sidan SW-20) och sedan hålla 7 EDIT intryckt. Synthvåg (SYNTH WAVE), PCM-våg (PCM WAVE). Väljer grundvåg för ett ljud som framställs av synth OSC eller PCM OSC. En våg vars namn visas med L eller B intill den ljuder med en tonhöjd som är en oktav lägre än den faktiska tonhöjden. När det gäller vågen B ljuder inget alls vid tryck på en tangent högre än C5. Se den separata Bilaga för information om vågtyper. Denna post förekommer ej i block (5). Delningar för en användarvågton (User Wave) kan tilldelas som PCM-vågor. Användarvågnamn består av texten UserWave, följt av två siffror åtskillda av ett bindestreck (såsom: UserWave 1-2). Siffran till vänster om bindestrecket (1 i exemplet) är ett användarnummer från 1 till 10 eller bokstaven R (inspelningsdata för samplingsslinga). Siffran till höger om bindestrecket (2 i exemplet) är ett delningsnummer från 1 till 5. Om datan inkluderar en våg läggs en asterisk (*) till i början av användarvågnamnet. Tonhöjd (pitch). Justerar maximalt och minimalt tonhöjdsvärde inom omfånget ±2 oktaver. En inställning på 256 sänker tonhöjden med två oktaver, medan en inställning på 255 höjer tonhöjden med två oktaver. Se den separata Bilaga. 256 till 0 till +255 Detune (V) Avstämning (detune). Finjustering av stämningen. 256 till 0 till +255 Tangentföljd (key follow). Justerar mängden tonhöjdsändring mellan intilliggande tangenter. Ett högre värde motsvarar större ändring. Exempel: När Key Follow Base är tangenten C4 Key Follow = 127 Key Follow = 64 KeyFollow (V) D4 C # 4 C4 B b4 Key Follow Key Follow = till 0 till +127 C4 C # 4 Key Follow Base Key Follow = -127 KeyFolBase (V) Tangentföljdsbas (key follow base). Tangent som utgör mitten för Key Follow. Inställningsvärdet kan anges med tangenterna. C- till G9* SW-23

25 Att välja och skapa toner Skärmtext Beskrivning Inställningar Env.Depth (V) Insvepningsdjup (envelope depth). Bestämmer hur insvepningen nedan ska tillämpas. Tonhöjdsinsvepning (envelope). Grupp av redigeringsbara parametrar för insvepning (Envelope Generator) som tillämpas på synth OSC, PCM OSC och tonhöjdsskifte. Bilden nedan gäller även för filter, förstärkare och annan insvepning. För tonhöjdsinsvepning motsvarar ljudets tonhöjd den vertikala axeln (Level). 64 till 0 till +63 Level AL SL RL1 Envelope >Ent IL RL2 AT DT RT1 RT2 Time IL : Init Level AT : Ansatstid AL : Attack Level DT : Decay Time SL : Sustain Level RT1 : Release Time1 RL1 : Release Level1 RT2 : Release Time2 RL2 : Release Level2 Init.Level (V) Ursprungsnivå (initial level). Ljudets tonhöjd vid den första noten. 64 till 0 till +63 Atk.Time (V) Ansatstid (attack time). Tiden det tar tills ansatsnivån nås från den ursprungliga nivån. 0 till 127 Atk.Level (V) Ansatsnivå (attack level). Målnivån nås redan efter den första noten. 64 till 0 till +63 Dcy.Time (V) Sus.Level (V) Rel.Time1 (V) Rel.Level1 (V) Avtyningstid (decay time). Tiden det tar för ljudet att nå uthållningsnivån från ansatsnivån. Uthållningsnivå (sustain level). Nivå vid vilken ljudet hålls ut så länge en tangent eller pedal hålls nedtryckt. Frigöringstid 1 (release time 1). Tiden det tar att nå frigöringsnivå 1 efter att en tangent släppts. Frigöringnivå 1 (release level 1). Målnivån nås omedelbart efter att tangenten släppts. 0 till till 0 till till till 0 till +63 Rel.Time2 (V) Frigöringstid 2 (release time 2). Tiden det tar att nå frigöringsnivå 2 från frigöringsnivå 1. 0 till 127 Rel.Level2 (V) Frigöringnivå 2 (release level 2). Andra målnivån nås efter att tangenten släppts. 64 till 0 till +63 Clk.Trig Ext.Trig (Enbart block (5)) Klockutlösare (clock trigger). Anger antalet slag för återställning av insvepningen. Val av en inställning från 1/4U till 4U återställer till timingen för uppslaget. Extern utlösare (external trigger). I påslaget läge återställs insvepningen av en yttre utlösare. Off, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2, 2, 3, 4, 1/4U, 1/3U, 1/2U, 2/3U, 1U, 3/2U, 2U, 3U, 4U Off, On LFO1 Depth (V) LFO1 djup (LFO1 depth). Bestämmer hur LFO1 från block (8) tillämpas. 64 till 0 till +63 LFO2 Depth (V) LFO2 djup (LFO2 depth). Bestämmer hur LFO2 från block (9) tillämpas. 64 till 0 till +63 PulseWidth (Enbart block (1) och (2)) (V) Pulsbredd (pulse width). Justerar bredden på kvadratvågen när synthvågen är en kvadratvåg. PWM LFO1 djup (PWM LFO1 depth). Justerar djupet för pulsbreddmodulation med LFO1. PWM 0 till 127 PWM LFO1 Dep (Enbart block (1) och (2)) (V) 64 till 0 till +63 SW-24 PWM LFO2 Dep (Enbart block (1) och (2)) (V) PWM LFO2 djup (PWM LFO2 depth). Justerar djupet för pulsbreddmodulation med LFO2. 64 till 0 till +63

26 Att välja och skapa toner Sync OSC (Enbart block (2)) OriginalKey (Enbart block (5)) (V) MicInstLvl (Enbart block (5)) (V) TrigThresh (Enbart block (5)) (V) TrigRelease (Enbart block (5)) (V) P.ShiftMode (Enbart block (5)) P.ShiftMix (Enbart block (5)) Noise Type (Enbart block (6)) Filter >Ent Gain Skärmtext Beskrivning Inställningar Oscillatorsynkronisering (Sync OSC). Påslag av denna återställer ljudvågen för block (2) i enlighet med ljudvågsperioden för block (1) så att de blir synkroniserade. Originaltangent (original key). Väljer tangenterna där det externa ingångsljudet till block (5) ljuder med dess ursprungliga tonhöjd. Inställningen kan anges med tangenterna. Off, On C- till G9* Mikrofon/ingångsnivå (Mic/inst level). Nivå för externt ingångsljud till block (5). 0 till 127 Utlösartröskel (trigger threshold). Anger tröskelvärdet för den externa ingångsnivå som bestämmer huruvida en extern ingångsutlösare (sidan SW-24) ska tillämpas. Utlösarens frigöringstid (trigger release time). Justerar tiden efter den externa ingångsutlösaren (sidan SW-24) efter vilken nästa utlösare ska blockeras. Läge för tonhöjdsskifte (pitch shifter mode). Ett högt värde förlänger tiden till den första noten men sänker tonkvaliteten. När denna inställning är påslagen ljuder samma tonhöjd oavsett vilken tangent som trycks in. Tonhöjdskiftesmix (pitch shifter mix). Bestämmer volymgraden mellan tonhöjdsskiftat ljud (skiftljud) och oskiftat ljud. 0: Enbart skiftljud 7: Båda ljuder med samma volym 15: Enbart originalljud Brustyp (noise type). Väljer typen av brus som framställs av block (6). Vitt brus (lika brus för alla frekvenser), skärt brus (brus omvänt proportionell till frekvensen) och andra typer av brus kan användas. Se den separata Bilaga för en komplett lista över brustyper. Filter (filter). Grupp av redigeringsbara parametrar förbundna med filter (toner) i varje block. Förstärkning (gain). Bestämmer hur volymen för frekvenskomponenter som är högre än det inställda värdet för gränsfrekvens nedan försvagas. Det finns ingen gräns när Flat är vald. 0 till till 127 Off, 1, 2, 3 0 till 15 Cutoff (V) Gränsfrekvens (cutoff frequency). Bestämmer filtrets gränsfrekvens. 0 till 15 TouchSense (V) KeyFollow (V) KeyFolBase (V) Env.Depth (V) Envelope >Ent Anslagskänslighet (touch sense). Bestämmer graden av ändring i filtret i enlighet med ändring i trycket på tangenterna. Tangentföljd (key follow). Justerar mängden filterändring mellan intilliggande tangenter. Ett högre värde motsvarar större ändring. Tangentföljdsbas (key follow base). Tangent som utgör mitten för Key Follow. Inställningen kan anges med tangenterna. Insvepningsdjup (envelope depth). Bestämmer hur insvepningen nedan ska tillämpas. Filterinsvepning (envelope). Grupp av redigeringsbara parametrar för insvepning (Envelope Generator) som tillämpas på filter. Se Tonhöjdsinsvepning för detaljer om poster och inställningsomfång i denna grupp. Med denna grupp motsvarar den vertikala axeln (Level) i diagrammet hur filtern tillämpas. Se den separata Bilaga. 18dB, 12dB, 6dB, 3dB, Flat 64 till 0 till till 0 till +127 C- till G9* 64 till 0 till till 127 (Initial Level till Release Level 2) Inställningsomfången för Clock Trigger och External Input Trigger är desamma som för Pitch Envelope. LFO1 Depth (V) LFO1 djup (LFO1 depth). Bestämmer hur LFO1 från block (8) tillämpas. 64 till 0 till +63 LFO2 Depth (V) LFO2 djup (LFO2 depth). Bestämmer hur LFO2 från block (9) tillämpas. 64 till 0 till +63 Amp >Ent Förstärkare (Amp). Grupp av redigeringsbara parametrar förbundna med förstärkare (volym) i varje block. Volume (V) Volym (volume). Bestämmer förstärkarvolymen. 0 till 127 TouchSense (V) KeyFollow (V) KeyFolBase (V) Anslagskänslighet (touch sense). Bestämmer graden av ändring i volymen i enlighet med ändring i trycket på tangenterna. Tangentföljd (key follow). Justerar mängden volymändring mellan intilliggande tangenter. Ett högre värde motsvarar större ändring. Tangentföljdsbas (key follow base). Tangent som utgör mitten för Key Follow. Inställningen kan anges med tangenterna. 64 till 0 till till 0 till +127 C- till G9* SW-25

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation SV Instruktionshäfte Referens för grundoperation Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan produkten tas

Läs mer

KL-750. Bruksanvisning

KL-750. Bruksanvisning KL-750 Bruksanvisning Svenska Introduktion Vi gratulerar till valet av CASIO etikettskrivare KL-750. Denna etikettskrivare gör det möjligt att trycka ut självhäftande etiketter för ett flertal ändamål,

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 3 Allmänt om Access Gewa Prog... 3 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 5 Sätta i batterier... 6 INSTÄLLNINGAR... 6 Val av nivåer...

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Bruksanvisning Analog Testtelefon ENR: 4210625 ARTNR: 42.0334

Bruksanvisning Analog Testtelefon ENR: 4210625 ARTNR: 42.0334 Bruksanvisning Analog Testtelefon ENR: 4210625 ARTNR: 42.0334 TS29D Tangentbord och Display Tre raders display med 12 siffror Linje Funktion Ring Funktion P för Prog. Medelande enheter Linje spänning Scrollknappar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt.

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. 1. Öppna appen Garageband Genom att klicka på symbolen Garageband öppnar du applikationen. 2. Skapa ett projekt Genom att klicka

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Instruktioner och förslag till användning av italk2 Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 e-mail: info@rehabcenter.se Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer