AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-A12150LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-A12150LW. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany SV-1

3 Innehåll Montering av ställningen...sv-37 Urpackning...SV-37 Montering av ställningen...sv-37 Att ansluta pedalkabeln...sv-40 Montering av nothäftesställningen...sv-40 Borttagning av skyddstejpen från tangentbordet...sv-40 Allmän översikt... SV-4 Knapp FUNCTIN... SV-5 Lagring av inställningar och användning av driftslås... SV-6 Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar... SV-6 Förberedelser... SV-7 Nätuttag... SV-7 Användning av en nättillsats... SV-7 Att slå strömmen på eller av... SV-8 Anslutningar... SV-8 Anslutning av hörlurar... SV-8 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare... SV-9 Medföljande och extra tillbehör... SV-9 Spelning med olika toner... SV-10 Att välja och spela en ton...sv-10 Lagring av två toner... SV-12 Användning av effekter...sv-13 Användning av det digitala pianots pedaler...sv-14 Användning av metronomen... SV-15 Att spela en pianoduett...sv-16 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar)... SV-18 Att utföra demonstrationsspelning...sv-18 Konsertspelning (CNCERT PLAY)...SV-19 Övning med en konsertspelningssång...sv-19 Musikbibliotek... SV-21 Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket... SV-21 Övning med en sång i musikbiblioteket... SV-21 Inspelning och avspelning... SV-22 Spår...SV-22 Inspelning av ett specifikt spår i en sång...sv-23 Att inspela ett spår i en sång medan du lyssnar på avspelning av det andra spåret...sv-24 Avspelning från det digitala pianots minne...sv-24 Radering av inspelade data...sv-25 Att utföra inställningar med tangentbordet...sv-26 Att utföra inställningar med tangenterna...sv-26 Tangenter som används för inställningar...sv-28 Parameterlista...SV-29 Efterklang (REVERB)...SV-29 Tonval...SV-29 Kör (CHRUS)...SV-29 Glans (BRILLIANCE)...SV-29 Lagerbalans...SV-29 Duettpanorering...SV-29 Basdämpareffekt...SV-29 Dämparbrus...SV-29 Val av musikbibliotekssång (MUSIC LIBRARY SELECT)...SV-30 Tempo (TEMP)...SV-30 Slag (BEAT)...SV-30 Metronomtempo (METRNME TEMP)...SV-30 Metronomslag (METRNME BEAT)...SV-30 Spel/stopp av konsertspelningssång (CNCERT PLAY a)...sv-30 Lyssna (LISTEN)...SV-30 Lektion (LESSN)...SV-30 Spel (PLAY)...SV-30 Val av konsertspelningssång (SELECT +/ )...SV-30 Konsertspelningsvolym (VLUME +/ )...SV-30 Musikbiblioteksvolym (ML Volume)...SV-30 Metronomvolym...SV-30 Temperament...SV-31 Temperamentbasnot...SV-31 Temperamentval...SV-31 Anslagskänslighet (TUCH RESPNSE)...SV-31 Klaviaturtangent (Transponering) (TRANSPSE)...SV-31 Tangentbordsstämning (Stämning)...SV-31 ktavskifte...sv-31 Läge för USB-anordning...SV-32 Lokalkontroll...SV-32 Sändarkanal...SV-32 Driftston...SV-32 Reserv...SV-32 Driftslås...SV-32 Anslutning till en dator...sv-33 Minimala datorsystemkrav...sv-33 Anslutning av det digitala pianot till en dator...sv-33 Användning av MIDI...SV-34 Överföring av sångdata med en dator...sv-34 SV-2

4 Innehåll Referens... SV-41 Felsökning...SV-41 Tekniska data för produkten... SV-42 Driftsföreskrifter...SV-43 Bilaga... A-1 Tonlista... A-1 Lista över konsertspelning... A-1 Lista över musikbibliotek... A-1 MIDI Implementation Chart Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SV-3

5 Allmän översikt Undersida bk bl bm Baksida Framsida bn bo SV-4

6 Allmän översikt Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte. 1 Strömbrytare P (Power) 8 Flygelknapp (modern) (GRAND PIAN (MDERN)) 2 Volymreglage (VLUME) 3 Funktionsknapp (FUNCTIN) 4 Start/stoppknapp, demonstrationsknapp (START/STP a, DEM) 5 Inspelningsknapp (RECRDER (L/R)) 6 Metronomknapp, duettknapp (METRNME, DUET) 9 Elpianoknapp 1 (ELEC. PIAN 1) bk Pedaluttag bl Port USB bm Likströmsuttag (DC 12V) bn Hörlursuttag (PHNES) bo Strömlampa 7 Flygelknapp (konsert) (GRAND PIAN (CNCERT)) Knapp FUNCTIN Knappen FUNCTIN används för att utföra diverse inställningar på det digitala pianot. Det följande gäller rent allmänt för knappen FUNCTIN. Ändra en inställning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt samtidigt som du trycker på tangenten som motsvarar den önskade inställningen. En bekräftelseton ljuder närhelst du trycker på en tangent för att utföra en inställning. Exempel: Att välja en ton på sidan SV-10 Se Att utföra inställningar med tangentbordet på sidan SV-26 för närmare detaljer om operationer och inställningar. Följande tabell visar hur ett tryck på knappen FUNCTIN ändrar funktioner för vissa andra knappar. Denna knapp: START/STP a RECRDER METRNME Gör detta när knappen FUNCTIN är intryckt: Startar och stoppar spelning av demonstrationslåt. Väljer vänsterhandens del och högerhandens del. Slår duett på och av. SV-5

7 Allmän översikt Lagring av inställningar och användning av driftslås Det digitala pianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot driftsfel. Se Parameterlista på sidorna SV-29 - SV-32 för närmare detaljer. Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på det digitala pianot till dess grundinställningar. 1. Slå av det digitala pianot. 2. Håll båda knapparna ELEC. PIAN 1 och FUNCTIN intryckta och tryck på knappen P (Power). 3. Fortsätt hålla knapparna ELEC. PIAN 1 och FUNCTIN intryckta medan det digitala pianot utför åtgärden som beskrivs nedan. (1) Indikatorlamporna för knapparna GRAND PIAN (CNCERT), GRAND PIAN (MDERN) och ELEC. PIAN 1 börjar blinka i ordningsföljd. (2) Blinksekvensen blir gradvis snabbare. (3) Efter ett tag upphör blinkandet. 4. Släpp knapparna ELEC. PIAN 1 och FUNCTIN. Det digitala pianot initialiserar dess interna system. Det går att använda det digitala pianot om en kort stund. Se Att slå strömmen på eller av (sidan SV-8) för detaljer om att slå strömmen på och av. SV-6

8 Förberedelser Nätuttag Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala pianot inte används. Att lossa klämman Tryck (b) i pilens riktning såsom framgår av bilden. Användning av en nättillsats Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på det digitala pianot. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Fäst nättillsatsens kabel med klämman du satte fast intill likströmsuttaget (sidan SV-39). Vägguttag Uttag DC 12V Klämma bservera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan det digitala pianot flyttas. Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Nätkabel Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. Att fästa klämman Tryck ner på (a) såsom framgår av bilden för att trycka spetsen på klämman in i skåran. Tryck nedåt tills du hör att klämman fästs på plats med ett klick. VIKTIGT! Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano till någon annan apparat utöver detta piano. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Skåra Spets SV-7

9 Förberedelser Att slå strömmen på eller av 1. Tryck på strömbrytaren P (Power) för att slå på det digitala pianot. Det gör att knappen P (Power) tänds. När du slår på det digitala pianot utför det en strömpåslagsprocedur för att initialisera dess system. Under systeminitialisering slås tonknappslamporna på och av i tur och ordning i cirka fem sekunder för att upplysa om att systeminitialisering pågår. 2. Slå av det digitala pianot genom att hålla strömbrytaren P (Power) intryckt tills dess lampa slocknar. Ett tryck på strömbrytaren P (Power) för att slå av strömmen ställer faktiskt det digitala pianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till det digitala pianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om det digitala pianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Automatiskt strömavslag Det digitala pianot är utformat för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är cirka fyra timmar. Även proceduren nedan kan användas för att tillfälligt koppla ur automatiskt strömavslag. Att koppla ur automatiskt strömavslag 1. Tryck på strömbrytaren P (Power) för att slå av det digitala pianot när det är påslaget. Anslutningar VIKTIGT! Använd först reglaget VLUME för att ställa in en låg volymnivå innan du ansluter något till det digitala pianot. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Anslutning av hörlurar Framsida Stereostandardkontakt Hörlursuttag (PHNES) Anslutning av hörlurar till ett av uttagen PHNES skär av ljudet till högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. Var noga med att trycka in hörlurskontakten i uttagen PHNES så långt det går. I annat fall hörs ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna. m kontakten på hörlurarna som används inte matchar uttagen PHNES ska du använda en lämplig separat inköpt kontaktadapter. Vid användning av hörlurar som kräver en kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud från högtalarna när du spelar. 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på P (Power) för att slå på det digitala pianot. Automatiskt strömavslag kopplas nu ur. Automatiskt strömavslag aktiveras på nytt när det digitala pianot slås av efter att ha utfört stegen ovan. SV-8

10 Förberedelser Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till det digitala pianot och sedan använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare ljud. Till ett av uttagen PHNES på det digitala pianot Stiftkontakt Stereostandardkontakt Stiftkontakt (vit) Uttaget AU IN el.dyl. på en ljudförstärkare HÖGER (röd) VÄNSTER (vit) Gitarrförstärkare Klaviaturförstärkare o.dyl. INPUT 1 Medföljande och extra tillbehör Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s webbsajt vid följande URL. Stiftkontakt (röd) Stiftuttag INPUT 2 Standardkontakt Anslutning av ljudutrustning (Bild 1) Använd separat inköpta anslutningskablar (standardkontakt 1, stiftkontakter 2) för att ansluta såsom visas på Bild 1. Försäkra att ändan av kabeln som ansluts till det digitala pianot är en stereostandardkontakt. Användning av en enkanalig standardkontakt gör att enbart en av de två stereokanalerna utmatas. Vanligtvis bör du ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen på det uttag till vilket det digitala pianot är anslutet (AU IN el.dyl.). Justera volymnivån med volymreglaget VLUME på det digitala pianot. Anslutning av en musikförstärkare (Bild 2) Anslut anslutningskabeln* till en av förstärkartyperna som visas på Bild 2. Justera volymnivån med volymreglaget VLUME på det digitala pianot. * Digitalt piano : Stereostandardkontakt Förstärkare : Inmatar signaler för vänster och höger kanal. m du inte ansluter en av kontakterna utmatas enbart en av de två stereokanalerna. SV-9

11 Spelning med olika toner VLUME FUNCTIN METRNME ELEC. PIAN 1 START/STP a GRAND PIAN Att välja och spela en ton Pianot är försett med 18 inbyggda toner. Namnen på tonerna är markerade ovanför tangenterna till vilka de är tilldelade. Att välja en ton 1. Välj önskad ton. Att välja GRAND PIAN (CNCERT eller MDERN) eller ELEC. PIAN 1 Tryck på en av knapparna GRAND PIAN (CNCERT eller MDERN) eller knappen ELEC. PIAN 1 för att välja önskad ton. Att välja en av de övriga tonerna Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten som motsvarar den önskade tonen. Lampan på knappen för den valda tonen tänds. 2. Använd volymreglaget VLUME för att justera volymnivån. SV-10

12 Spelning med olika toner Av det digitala pianots 18 inbyggda toner är de fem första flygeltoner. Varje ton har sina egna egenskaper, så du bör välja ton enligt egen smak och som passar sången du ska spela med till. Tonerna CNCERT och MDERN är tilldelade knappar för snabbt och enkelt val. Tonnamn CNCERT MDERN CLASSIC MELLW BRIGHT Egenskaper Detta är en full flygelton för konsertbruk som använder linjär morfning* för dynamiska och naturliga tonändringar. Denna ton är utformad för att återge dämpning, resonans och andra pianonyanser, vilket gör den idealisk för alla typer av pianoframföranden. Denna ton sörjer för ett klart flygelljud. Volymen och klangen hos denna ton reagerar snabbt på tangentanslaget och har en relativt djup efterklang. Denna ton är lämplig för ett dynamiskt och livligt framförande. Detta är en naturlig pianoton som är väldigt snarlik ljudet hos ett akustiskt piano. Efterklang och andra pråliga effekter är mera dämpade hos denna ton, medan resonansen är mera framhävd, så den lämpar sig för uttryck av känsliga nyanser. Denna ton är lämplig för lektioner och övningar. Varm och fyllig pianoton Skarp och klar pianoton Baston (BASS) Val av tonen BASS (LWER) i steg 1 i proceduren ovan tilldelar den valda bastonen till det låga registret (vänster sida) på tangentbordet. Det höga registret (höger sida) tilldelas tonen som valdes när du tryckte på tangenten BASS (LWER). Tonen BASS (LWER) låter dig effektivt dela tangentbordet mellan två olika toner. Delningspunkt Lågt register BASS Högt register PIPE RGAN (Nu vald ton.) Välj en ton utöver BASS (LWER) för att återställa tangentbordet till en enskild ton. Det går inte att välja BASS (LWER) vid inspelning på spår 2. Det går att ställa in kvarhållning av genljud för tonen BASS (LWER) medan dämpningspedalen eller sostenutopedalen hålls nedtryckt. Se Basdämpareffekt (sidan SV-29) för närmare detaljer. * Egenskap som tillämpar datormorfningsteknik för att medge sömlösa ändringar mellan ljud samplade med olika slags dynamik från en full konsertflygel. SV-11

13 Spelning med olika toner Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de ljuder samtidigt. Vid val av två toner för lagring blir den först valda tonen huvudton, medan den andra tonen blir lagerton. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenten för den första tonen du vill lagra och sedan tangenten för den andra tonen. Exempel: Tryck först på tangenten HARPSICHRD och sedan tangenten ELEC.RGAN 1. Att justera volymbalansen mellan två lagrade toner 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att justera volymen för de lagrade tonerna. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Grundinställning (mitt) Volym för lagerton (Andra valda tonen) Volym för huvudton (Först valda tonen) Återställ grundinställd volym genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på båda tangenterna. HARPSICHRD ELEC.RGAN 1 2. Upphäv lagring av tangentbordet genom att välja en annan ton med knappen GRAND PIAN eller genom att utföra proceduren under Att välja och spela en ton (sidan SV-10). Det går inte att lagra tonen BASS (LWER) med en annan ton. Det går inte att utföra lagring vid inspelning på spår 2. SV-12

14 Spelning med olika toner Användning av effekter Efterklang: Gör att noterna genljuder. Kör : Gör noterna fylligare. Att tillämpa efterklang 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenten som motsvarar önskad typ av efterklang. Att tillämpa kör till en ton 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenten CHRUS för att kretsa genom tillgängliga inställningar. Vart tryck på tangenten CHRUS gör att det digitala pianot piper i enlighet med inställningen som är vald, såsom visas i tabellen nedan. Kör Efterklang Tangent FF Inställning Av (FF) Rum Liten sal Stor sal Stadion Antal pip 1 (lång) 1 (kort) Inställning Av (FF) Ljus kör Medeldjup kör Djup kör Sus (vinande effekt) Angående DSP DSP gör det möjligt att på digital väg framställa komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton närhelst du slår på strömmen till det digitala pianot. SV-13

15 Spelning med olika toner Användning av det digitala pianots pedaler Ditt digitala piano är försett med tre pedaler: dämpning, soft och sostenuto. Softpedal Pedalfunktioner Sostenutopedal Dämpningspedal Dämpningspedal Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder under en lång tid. När en av tonerna GRAND PIAN (CNCERT/ MDERN/CLASSIC/MELLW/BRIGHT) valts som ton gör tryck på denna pedal att noterna genljuder (med dämpningsresonans) på samma sätt som med dämpningspedalen på en akustisk flygel. En halvpedaloperation (nedtryck av pedalen halvvägs) kan också användas. Softpedal Tryck på pedalen under spelning undertrycker noterna som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när denna pedal trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps. Att koppla ur utmatning av dämparbrus Dämparbrus är ett lätt mekaniskt ringljud som framställs när dämparen hos ett akustiskt piano frigörs från pedalvajern när dämpningspedalen trycks ned. Dämpningsresonansen hos ditt digitala piano innehåller vanligtvis dämparbrus, men du kan slå av detta brus på nedanstående sätt. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenten för dämparbrus (sidan SV-28). Vart tryck på tangenten ändrar inställning och gör att det digitala pianot piper på följande sätt. Långt pip: Utmatning av dämparbrus av Kort pip: Utmatning av dämparbrus på Se Dämparbrus på sidan SV-29 för närmare detaljer. m ett tryck på pedalen inte medför önskad effekt kan det bero på att pedalkabeln inte är ansluten på rätt sätt. Vi hänvisar till steg 1 under Att ansluta pedalkabeln (sidan SV-40). SV-14

16 Spelning med olika toner Användning av metronomen 1. Tryck på knappen METRNME. Detta startar metronomen. Lampan ovanför knappen START/STP a blinkar i takt med metronomslaget. 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten METRNME BEAT. Håll knappen FUNCTIN intryckt när du går vidare till steg Fortsätt att hålla knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av tangenterna BEAT (0 till 9) för att ange ett slagvärde. Det går att ange ett slagvärde inom omfånget 0 till 9 (slag per takt). En klocka ljuder för det första slaget i varje takt, och därefter klickljud för återstående slag. Val av 0 ljuder ett klickljud utan någon klocka. Denna inställning medger övning med ett stadigt slag. 4. Släpp knappen FUNCTIN och håll den sedan intryckt igen medan du trycker på tangenten METRNME TEMP. Håll knappen FUNCTIN intryckt när du går vidare till steg Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna TEMP för att ange ett tempovärde inom omfånget 20 till 255 slag per minut. Vart tryck på tangenten + eller höjer eller sänker tempovärdet med 1. Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0 till 9) för att ange ett specifikt tempovärde. 6. Tryck på knappen METRNME eller START/STP a för att slå av metronomen. m du använder värdeinmatningstangenterna (0 till 9) för att inmata ett slag- och/eller tempovärde som ligger inom tillåtet inmatningsomfång avger det digitala pianot ett högstämt pip när du släpper knappen FUNCTIN. Ett lågstämt pip avges om värdet ligger utanför det tillåtna omfånget. Du kan även göra på nedanstående sätt istället för steg 4 och 5 i proceduren ovan för att ange ett tempovärde. Håll knappen METRNME intryckt och använd tangenterna TEMP för att ange ett tempovärde inom omfånget 20 till 255 (slag per minut). I steg 5 i proceduren ovan gör ett samtidigt tryck på tangenterna + och att tempot ställs på det som gällde för spelning av en lektionslåt eller musikbibliotekslåt som senast valdes på det digitala pianot. Ett tryck på + och under inspelning återställer tempovärdet till 120. SV-15

17 Spelning med olika toner Justering av metronomvolymen Proceduren nedan kan utföras när som helst, oavsett om metronomen är igång eller inte. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna för metronomvolym till att ange ett volymvärde inom omfånget 0 till 42. Se Tangenter som används för inställningar på sidan SV-28 för närmare detaljer om hur tangenterna används för inställningar. Vart tryck på tangenten eller höjer eller sänker metronomvolymen med 1. Tryck på och samtidigt för att återställa till grundinställningen. Att spela en pianoduett Det går att använda duettläget för att dela pianots tangentbord i mitten så att två personer kan spela en duett. Tangentbordets vänstra och högra sida har då i princip samma register. Vänster pedal fungerar som dämpningspedal för vänster sida, medan höger pedal fungerar som dämpningspedal för höger sida. Detta gör det möjligt att ställa in tangentbordet t.ex. så att läraren spelar till vänster medan eleven följer med till höger. Alternativt kan en person spela vänsterhandens del till vänster medan en annan spelar högerhandens del till höger. Tangentbord Delningspunkt Vänster tangentbord Höger tangentbord C3 C4 C5 C6 C3 C4 C5 C6 (mittre C) (mittre C) Pedaloperation vid spelning av en duett Dämpningspedal för vänster sida Dämpningspedal för vänster och höger sida Dämpningspedal för höger sida (Halvpedaloperation stöds) Enbart dämpningspedalen för tangentbordets högra sida kan användas för halvpedaloperationer. 1. Välj pianotonen du vill använda för duetten. Exempel: GRAND PIAN (MDERN) 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen METRNME för att slå duett på eller av. VIKTIGT! Det går inte att använda duettläget vid inspelning (sidan SV-22). Det går att ställa in pianot på att utmata tonen för vänster sida från den vänstra högtalaren och tonen för höger sida från den högra högtalaren när duett är påslagen. Se Duettpanorering (sidan SV-29) för närmare detaljer. SV-16

18 Spelning med olika toner Ändring av oktav på tangentborden för duett Det går att ändra registren för vänster och höger tangentbord i oktavenheter från deras grundinställning. Detta är praktiskt t.ex. när det grundinställda registret är otillräckligt då en person spelar delen för vänster hand och en annan spelar delen för höger hand. 1. Håll knapparna FUNCTIN och METRNME intryckta och tryck samtidigt på tangenten för C som du vill placera vid C4 (mittre C) på vänster tangentbord. Håll FUNCTIN och METRNME intryckta när du går vidare till steg 2 nedan. Exempel: Ett tryck på tangenten för C längst till vänster (C4) tilldelar registret som visas nedan. Vänster tangentbord Höger tangentbord C4 C5 C6 C7 C3 C4 C5 C6 (Intryckt tangent) 1 oktav högre än grundinställningen förändrad 2. Fortsätt hålla knapparna FUNCTIN och METRNME intryckta och tryck samtidigt på tangenten för C som du vill placera vid C4 (mittre C) på höger tangentbord. Tangentborden kan återställas till deras grundinställda register genom att lämna och sedan aktivera duettläget på nytt. SV-17

19 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar) FUNCTIN START/STP a RECRDER Ditt digitala piano är försett med 10 inbyggda pianooch orkesterlåtar (Concert Play 1 till 10) och 60 pianosolon (Music Library 1 till 60). Konsertspelning (Concert Play) gör att du kan spela med till orkesterackompanjemang. Du kan använda musikbiblioteket (Music Library) till att öva på välkända pianostycken. Du kan spela samtliga 10 konsertspelningslåtar i ordningsföljd, från början till slut. 2. Ändra till en annan sång för demonstrationsspelning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och använda tangenterna CNCERT PLAY SELECT (+ och ) för att ange ett sångnummer. Vart tryck på tangenten + eller höjer eller sänker sångnumret med 1. Se Lista över konsertspelning på sidan A-1 för närmare detaljer om dessa sånger. VIKTIGT! Efter val av en inbyggd sång kan det ta ett par sekunder innan sångdatan laddas. Under pågående laddning av data går det inte att använda några tangenter eller knappar. m du spelar något på tangentbordet gör åtgärden nedan att utmatning stoppas. Att utföra demonstrationsspelning 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen START/STP a. Detta startar avspelning av konsertspelning från sång 1. Sångerna för konsertspelning avspelas i ordningsföljd. Du kan spela med på tangentbordet efter hand som sången spelas. Tonen tilldelad tangentbordet är tonen som är förinställd för sången som spelas. 3. Tryck åter på knappen START/STP a för att stoppa spelning av de inbyggda sångerna. De åtgärder för låtval och avspelningsstopp som beskrivs ovan är de enda åtgärder som kan utföras under demonstrationsspelning. SV-18

20 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar) Konsertspelning (CNCERT PLAY) Konsertspelning innefattar inspelning av en hel orkester som du kan spela med till för autentiskt ackompanjemang. Du kan även använda konsertspelning till 3- stegsövning. Steg 1: LISTEN (Lyssna) Lyssna på avspelningen av pianot och orkestern för att bekanta dig med musiken. Steg 2: LESSN (Lektion) Öva på konsertspelningens pianodel. Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för en inbyggd sång och själv spela med på pianot. Steg 3: PLAY (Spela) Spela med till orkesterackompanjemanget. Konsertspelning innehåller 10 sånger numrerade från 1 till 10. Konsertspelning innefattar faktiska inspelningar av en orkester. Det innebär att instrumentljuden kan skilja sig från tonerna som kan väljas med detta piano (sidan SV-10). Det innebär också att ljudet från konsertspelning kan innefatta störningar från andning och framförande. Övning med en konsertspelningssång Att lyssna på en konsertspelningssång (LISTEN) 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten LISTEN. Detta aktiverar lyssnarläget för att lyssna på pianooch orkesterframförandet. Avspelningstempot är fast och går inte att ändra i lyssnarläget. 3. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenten CNCERT PLAY a för att starta avspelning. Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången nås. 4. Stoppa avspelning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och åter trycka på tangenten CNCERT PLAY a. Det går att justera volymnivån för avspelning. Se Att utföra inställningar med tangentbordet (sidan SV-26) för närmare detaljer. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna CNCERT PLAY SELECT + och för att rulla genom sångnumren i ordningsföljd (från 1 till 10). Se Lista över konsertspelning på sidan A-1 för närmare detaljer om dessa sånger. SV-19

21 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar) Att öva på pianodelen (LESSN) FÖRBEREDELSE Det går att ändra tempot i avspelningen. Se Att utföra inställningar med tangentbordet (sidan SV-26) för närmare detaljer. Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten för att framställa speciella musikaliska effekter. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten LESSN. Detta aktiverar lektionsläget som gör det möjligt att spela med till pianodelen. Att spela med till orkesterackompanjemanget (PLAY) 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten PLAY. Detta aktiverar avspelningsläget som spelar orkesterdelen utan pianodelen. 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen RECRDER (L/R) för att välja delen du vill slå av. Ett tryck på en knapp slår dess del på (knappens lampa tänd) eller av (knappens lampa släckt). Båda delarna på Högerhandens del av Vänsterhandens del av 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenten CNCERT PLAY a för att starta avspelning. Avspelningstempot är fast och går inte att ändra i avspelningsläget. 3. Spela själv pianodelen. 4. Stoppa avspelning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och åter trycka på tangenten CNCERT PLAY a. Vänster hand Höger hand 3. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten CNCERT PLAY a. Detta startar spelning utan delen du slog av i steg Spela själv den avslagna delen. 5. Stoppa avspelning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och åter trycka på tangenten CNCERT PLAY a. SV-20

22 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek, demonstrationslåtar) Musikbibliotek Du kan använda musikbiblioteketet till att lyssna på eller öva på pianosånger. Musikbiblioteket innehåller 60 sånger numrerade från 1 till 60. Du kan även importera upp till 10 sånger* från en dator till det digitala pianots minne och tilldela dem musikbibliotekets sångnummer 61 till 70. * Det går att ladda ner musikdata från Internet och sedan överföra denna från din dator till det digitala pianots minne. Se Överföring av sångdata med en dator på sidan SV-34 för närmare detaljer. Spelning av en specifik sång i musikbiblioteket 1. Leta upp sångnumret på sången du vill spela i Lista över musikbibliotek på sidan A Välj en annan sång genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och använda tangenterna MUSIC LIBRARY SELECT (+,, 0 till 9) till att ange ett sångnummer. Vart tryck på tangenten + eller höjer eller sänker sångnumret med 1. Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0 till 9) för att ange ett specifikt sångnummer. Övning med en sång i musikbiblioteket Det går att slå av delen för vänster eller höger hand för en sång och själv spela med på pianot. Musikbiblioteket innehåller också en del duetter. När en duett är vald kan du slå av den första <Primo> eller andra <Secondo> pianotonen och spela med till sången. FÖRBEREDELSE Välj sången du vill öva på och justera dess tempo. Se Att utföra inställningar med tangentbordet på sidan SV-26. Ett antal låtar innehåller tempoändringar inuti låten för att framställa speciella musikaliska effekter. 1. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen RECRDER (L/R) för att välja delen du vill slå av. Ett tryck på en knapp slår dess del på (knappens lampa tänd) eller av (knappens lampa släckt). Båda delarna på Högerhandens del av Vänsterhandens del av Vänster hand Höger hand 2. Tryck på knappen START/STP a. Detta startar spelning utan delen du slog av i steg Spela själv den avslagna delen. 4. Tryck åter på knappen START/STP a för att stoppa avspelning. 3. Tryck på knappen START/STP a. Detta startar spelning av sången. 4. Tryck åter på knappen START/STP a för att stoppa avspelning. Spelning stoppas automatiskt när slutet av sången nås. Ett samtidigt tryck på tangenterna + och väljer sångnummer 1. Det går även att justera avspelningstempo och volym för sången. Se Att utföra inställningar med tangentbordet på sidan SV-26 för närmare detaljer. SV-21

23 Inspelning och avspelning FUNCTIN RECRDER START/STP a METRNME Det går att lagra noterna som spelas i det digitala pianots minne för senare avspelning. Spår Ett spår är ett avsnitt som innehåller inspelade data, och en sång består av två spår: Spår 1 och Spår 2. Det går att spela in varje spår separat och sedan slå dem samman till en enskild sång. Sång Spår 1 Spår 2 Minneskapacitet Inspelning Under avspelning... Inspelning Det går att spela in cirka noter i det digitala pianots minne. Lampan för knappen RECRDER börjar blinka hastigt när minnet börjar bli fullt. Inspelning stoppas automatiskt när antalet noter i minnet överstiger det tillåtna. Förvaring av inspelade data När en ny inspelning startas raderas alla data som tidigare inspelades i minnet. m strömmen till det digitala pianot slås av under inspelning raderas allt som spelats in fram till denna punkt. Akta dig så att strömmen inte slås av oavsiktligt under pågående inspelning. VIKTIGT! CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man som orsakas av raderade data beroende på felfunktion, reparation eller av någon annan anledning. Användning av knappen RECRDER Vart tryck på knappen RECRDER kretsar genom inspelningsalternativen i ordningsföljden nedan. Tänd Blinkar Av Avspelningsberedskap Inspelningsberedskap Normal Inspelade data Tangentbordsspelning Använd ton Pedaloperationer Inställning av efterklang och kör (endast spår 1) Tempoinställning (endast spår 1) Inställning av lagring (endast spår 1) Inställning av delning (endast spår 1) Inställning av temperament och basnot (endast spår 1) Inställning av oktavskifte (endast spår 1) SV-22

24 Inspelning och avspelning Inspelning av ett specifikt spår i en sång Efter inspelning av endera spåret i en sång kan du utföra inspelning på det andra spåret medan du avspelar vad som spelades in på det första spåret. 1. Tryck på knappen RECRDER två gånger så att dess lampa börjar blinka. 4. Börja spela på tangentbordet. Inspelning startas nu automatiskt. 5. Tryck på knappen START/STP a för att stoppa inspelning. Lampan för knappen RECRDER och lampan för spåret du spelade in på ändras från blinkande till tänd. Tryck på knappen START/STP a för att avspela spåret du just spelat in. 6. Tryck efter avslutad inspelning eller avspelning på knappen RECRDER så att dess lampa slocknar. I detta läge blinkar lampan L som ett tecken på att det digitala pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår Ändra spår för inspelning genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt medan du trycker på knappen RECRDER (L/R). Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill spela in på blinkar. Spår 1: Lampa L Spår 2: Lampa R Exempel: Spår 1 valt 3. Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du vill använda för inspelning. Ton (sidan SV-10) Effekter (sidan SV-13) m du vill att metronomen ska ljuda under inspelning ska du uföra inställning av slag och tempo och sedan trycka på knappen METRNME. Se Användning av metronomen på sidan SV-15 för närmare detaljer. SV-23

25 Inspelning och avspelning Att inspela ett spår i en sång medan du lyssnar på avspelning av det andra spåret 1. Tryck på knappen RECRDER så att dess lampa tänds. Avspelning från det digitala pianots minne 1. Tryck på knappen RECRDER så att dess lampa tänds. 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen RECRDER (L/R) för att välja spåret du vill avspela under inspelning. 3. Tryck på knappen RECRDER så att dess lampa börjar blinka. Detta gör att lampan L börjar blinka. 4. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen RECRDER (L/R) för att välja spåret du vill spela in på. Kontrollera att indikatorlampan för spåret du vill spela in på blinkar. Exempel: Att lyssna på avspelning av spår 1 medan du spelar in på spår 2 När en sång innehåller en inspelning på båda spåren går det att slå av det ena spåret och avspela enbart det andra. 2. Tryck på knappen START/STP a. Detta startar avspelning av sången och/eller spåret du valde. Det går att ändra tempoinställning under avspelning av ett spår. Tryck åter på knappen START/STP a för att stoppa avspelning. Tänd (avspelning) Blinkar (inspelningsberedskap) 5. Välj tonen och effekterna (endast spår 1) du vill använda för inspelning. 6. Tryck på knappen START/STP a eller börja spela på tangentbordet. Detta startar både avspelning av det inspelade spåret och inspelning på det andra spåret. 7. Tryck på knappen START/STP a för att stoppa inspelning. SV-24

26 Inspelning och avspelning Radering av inspelade data Proceduren nedan raderar ett specifikt spår i en sång. VIKTIGT! Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret. Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra att du inte behöver några data i det digitala pianots minne innan du utför följande steg. 1. Tryck på knappen RECRDER två gånger så att dess lampa börjar blinka. 2. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen RECRDER (L/R) för att välja spåret du vill radera. 3. Tryck på knappen RECRDER tills dess lampa tänds. Detta gör att lampan för spåret du valde i steg 2 i denna procedur börjar blinka. Exempel: m du valde spår 2 för radering Av Blinkar: Raderingsberedskap 4. Håll åter knappen FUNCTIN intryckt medan du trycker på knappen RECRDER (L/R). Detta raderar det valda spåret och aktiverar avspelningsberedskap. Radering kan avbrytas när som helst genom att trycka på knappen RECRDER två gånger så att dess lampa slocknar. Endast knappen RECRDER (L/R) på det digitala pianot kan användas från steg 3 tills du utför den faktiska raderingen i steg 4. Inga övriga knappar kan användas. SV-25

27 Att utföra inställningar med tangentbordet FUNCTIN Utöver att välja toner och sånger (konsertspelning eller musikbiblioteket) kan du använda knappen FUNCTIN i kombination med tangenterna till att ställa in effekt, anslagskänslighet och övriga inställningar. Att utföra inställningar med tangenterna 4. Släpp knappen FUNCTIN för att avsluta inställningsproceduren. Det går att ställa in det digitala pianot så att ingen driftston ljuder i steg 3. Se ct Driftston under Parameterlista på sidorna SV-29 - SV-32 för närmare detaljer. 1. Anlita Parameterlista på sidorna SV-29 - SV-32 för att finna inställningen du vill utföra och lägg märke till detaljerna om denna. 2. Anlita Tangenter som används för inställningar på sidan SV-28 för att finna var på tangentbordet du ska utföra den önskade inställningen. 3. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på tangenten som motsvarar inställningen du vill utföra. Det digitala pianot ljuder en driftston efter att ha utfört inställningen. Exempel: Att sänka transponeringsinställning med en halvton Transponeringstangent SV-26

28 Att utföra inställningar med tangentbordet perationstyper för tangentbordsinställning Det finns fyra typer av operationer som kan utföras medan du gör inställningar med tangentbordet: Typ A, Typ B, Typ C och Typ D. Typ A: Direktinmatning Exempel: Tryck på tangenten STRINGS för att välja tonen STRINGS 1 Typ B: Höja eller sänka en inställning med + och eller tangenterna och Håll tangenten intryckt för att höja eller sänka en inställning med hög hastighet. Tryck på båda tangenterna samtidigt för att återställa till grundinställningen. Typ C: Värdeinmatning med siffertangenterna (0 till 9) Exempel: Inmata 120 med tangenterna 1, 2, 0. Typ D: Att slå på eller av eller kretsa genom inställningar genom att trycka på en tangent Vid tryck på en tangent avger det digitala pianot ett pipljud som upplyser om vilken inställning som är vald. Ett långt pip anger att den tillämpliga inställningen är avslagen. Exempel: När kör är avslagen gör två tryck på tangenten CHRUS att det digitala pianot piper två gånger, vilket anger att inställningen för medeldjup kör är vald. Du kan kontrollera vilken operationstyp som gäller för varje inställning genom att anlita perationstyp under Parameterlista på sidorna SV-29 - SV-32. SV-27

29 Att utföra inställningar med tangentbordet Tangenter som används för inställningar Numren 1 t.o.m. dl motsvarar samma nummer som i Parameterlista på sidorna SV-29 - SV-32. [Vänster tangentbord] 3Sändarkanal 2Lokalkontroll 1Läge för USB-anordning 4Temperament 5Basnot 6Val av musikbibliotekssång/tempo/slag/ temperamentval + [Samlat] [Mittre tangentbord] 7Metronomtempo 8Metronomslag 9Spel/stopp av konsertspelningssång bklyssna bllektion bmspel bnval av konsertspelningssång bokonsertspelningsvolym + + bpefterklang bqtonval [Höger tangentbord] cotangentbordsstämning (Stämning) cnlagerbalans cmmetronomvolym clmusikbiblioteksvolym (ML Volume) ckklaviaturtangent (Transponering) btglans bsanslagskänslighet brkör cpktavskifte cqduettpanorering crbasdämpareffekt csdämparbrus ctdriftston dkreserv dldriftslås bqtonval FF/N FF/N FF/N FF/N SV-28

30 Att utföra inställningar med tangentbordet Parameterlista Toner Parameter bp Efterklang (REVERB) bq Tonval Inställningar Av (FF), 1 till 4 Grund: 2 Se sidan SV-10. Grund: GRAND PIAN (CNCERT) br Kör (CHRUS) Av (FF), 1 till 4 Grund: Av bt Glans (BRILLIANCE) 3 till 0 till 3 Grund: 0 cn Lagerbalans 24 till 0 till 24 Grund: 10 cq Duettpanorering Av (FF), På (N) Grund: Av cr Basdämpareffekt Av (FF), På (N) Grund: Av cs Dämparbrus Av (FF), På (N) Grund: På perationstyp (sidan SV-27) A A D B B D D D Beskrivning Anger efterklangen i noterna. (sidan SV-13) Tilldelar en ton till tangentbordet. (sidan SV-10) Reglerar vidden av noterna. (sidan SV-13) Anger glansen i noterna. Ett tryck på [+] gör noterna klarare och skarpare. Ett tryck på [ ] gör noterna fylligare och mjukare. Anmärkningar Tryck på [+] och [ ] samtidigt för att återställa till grundinställningen (0). Bestämmer volymbalansen mellan Tryck på [+] och [ ] samtidigt för att huvudtonen och lagertonen. (sidan återställa till grundinställningen ( 10). SV-12) I påslaget läge utmatas tonen för vänster sida från den vänstra högtalaren och tonen för höger sida från den högra högtalaren när duett är påslagen. (sidan SV-16) I påslaget läge och när tonen BASS (LWER) är vald gör ett tryck på dämpningspedalen eller sostenutopedalen att uthållen efterklang tillämpas på tonen BASS (LWER). (sidan SV-11) Slår på/av utmatning av dämparbrus. (sidan SV-14) Stöds enbart när en pianoton används. Efterklang tillämpas inte när denna parameter är påslagen. SV-29

31 Att utföra inställningar med tangentbordet Sång/Metronom Parameter 6 Val av musikbibliotekssång (MUSIC LIBRARY SELECT) Inställningar perationstyp (sidan SV-27) 1 till 70 Grund: 1 6 Tempo (TEMP) 20 till 255 Grund: Slag (BEAT) 0 till 9 Grund: 4 7 Metronomtempo (METRNME TEMP) 8 Metronomslag (METRNME BEAT) 9 Spel/stopp av konsertspelningssång (CNCERT PLAY a) B C B C C Beskrivning Väljer en låt i musikbiblioteket. (sidan SV-21) Bestämmer tempot för sånger i konsertspelningens lektionsläge, musikbibliotekets sånger, metronomen, inspelning och avspelning m.m. (sidan SV-15) Bestämmer metronomslaget. (sidan SV-15) Aktiverar ett inställningsläge för metronomtempo med tangenterna. Använd tangenterna 6 TEMP för att ange ett tempovärde. (sidan SV-15) Aktiverar ett inställningsläge för metronomslag med tangenterna. Använd tangenterna 6 BEAT för att ange ett slagvärde. (sidan SV-15) Spel, Stopp D Skiftar mellan spel och stopp av en konsertspelningssång. (sidan SV-19) bk Lyssna (LISTEN) A Aktiverar lyssnarläget för konsertspelning. (sidan SV-19) bl Lektion (LESSN) A Aktiverar lektionsläget för konsertspelning. (sidan SV-20) bm Spel (PLAY) A Aktiverar spelläget för konsertspelning. (sidan SV-20) bn Val av konsertspelningssång (SELECT +/ ) bo Konsertspelningsvolym (VLUME +/ ) cl Musikbiblioteksvolym (ML Volume) 1 till 10 Grund: 1 0 till 42 Grund: 42 0 till 42 Grund: 42 cm Metronomvolym 0 till 42 Grund: 36 B B B B Anger ett sångnummer för konsertspelning. (sidan SV-19) Ställer in volymnivå för avspelning av konsertspelning. Ställer in volymnivå för avspelning av musikbiblioteket. Bestämmer metronomens volym. (sidan SV-16) Anmärkningar Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av konsertspelning pågår. Ett samtidigt tryck på + och under inspelning ställer in värdet 120. Det går inte att ställa in metronomtempo under pågående avspelning av en konsertspelningssång i läget LISTEN eller PLAY. Inställning av metronomslag kan inte ändras under pågående avspelning av konsertspelning eller en låt i musikbiblioteket. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av musikbiblioteket pågår. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av musikbiblioteket pågår. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av musikbiblioteket pågår. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av musikbiblioteket pågår. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av musikbiblioteket pågår. Denna inställning kan inte ändras under inspelning. Denna inställning kan inte ändras när avspelning av konsertspelning pågår. SV-30

32 Att utföra inställningar med tangentbordet Tangentbord Parameter 4 Temperament 5 Temperamentbasnot 6 Temperamentval bs Anslagskänslighet (TUCH RESPNSE) ck Klaviaturtangent (Transponering) (TRANSPSE) co Tangentbordsstämning (Stämning) Inställningar Temperament: 0 till 16 Basnot:, +, 0 till 9 (C till B) Grunder: Temperament: 0 (Jämntempererad) Basnot: C Av (FF), 1 till 3 Grund: 2 12 till 0 till 12 Grund: 0 415,5 Hz till 440,0 Hz till 465,9 Hz Grund: 440,0 Hz cp ktavskifte 2 till 0 till 2 Grund: 0 perationstyp (sidan SV-27) <Val av temperament> Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på lämplig tangent såsom beskrivs nedan. 1. Tryck på tangenten 4 för temperament. 2. Använd tangenterna 6 för att välja önskat temperament. m du vill gå direkt vidare till val av basnot ska du här släppa knappen FUNCTIN och fortsätta med proceduren nedan. <Val av basnot> Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på lämplig tangent såsom beskrivs nedan. 1. Tryck på tangenten 5 för basnot. 2. Använd sifferinmatningstangenterna 6 (, +, 0 till 9) för att ange en basnot. D B B B Beskrivning Det går att ändra skalan (stämningssystemet) på klaviaturen från den normala jämntempererade till en annan stämning som lämpar sig bättre för sådant som indisk musik, arabisk musik, klassiska stycken o.dyl. När du väljer ett temperament utöver Equal måste du även ställa in en basnot (basnot för temperamentet i sången som framförs). Vi hänvisar till en bok om musikteori för närmare detaljer om temperament. Anmärkningar <Temperament> 0: Equal / 1: Pure Major / 2: Pure Minor / 3: Pythagorean / 4: Kirnberger 3 / 5: Werckmeister / 6: Mean-Tone / 7: Rast / 8: Bayati / 9: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi <Basnoter> : C / +: C # / 0: D / 1: E b / 2: E / 3: F / 4: F # / 5: G / 6: A b / 7: A / 8: B b / 9: B Denna inställning kan inte ändras när avspelning av konsertspelning pågår. Anger det relativa Vart tryck på tangenten avger ett trycket på antal pip såsom visas nedan för att tangenterna. ange nuvarande inställning. Inställning av ett En gång (lång): Av lägre värde gör att ett En gång (kort): 1 lätt anslag framställer Två gånger: 2 ett kraftigt ljud. Tre gånger: 3 Höjer eller sänker det digitala pianots stämning i steg om halvtoner. Höjer eller sänker det digitala pianots samlade tonhöjd i steg om 0,1 Hz från standardtonhöjden A4 = 440,0 Hz. Ändra tangentbordets omfång i oktavenheter. Det går inte att utföra inställning av transponering vid avspelning av konsertspelning eller musikbiblioteket eller i duettläget. En höjning av det digitala pianots tonhöjd kan göra att de högsta noterna i registret för en ton blir förvrängda. Inställning av tonhöjd kan inte ändras under pågående avspelning av konsertspelning eller en låt i musikbiblioteket. Det går att utföra inställning av oktavskifte för huvudtonens del och lagertonens del. Det går inte att utföra inställning av oktavskifte för delningston. SV-31

33 Att utföra inställningar med tangentbordet MIDI och övriga inställningar Parameter 1 Läge för USBanordning Inställningar MIDI, lagring Grund: MIDI 2 Lokalkontroll ff (Av), n (På) Grund: På 3 Sändarkanal 1 till 16 Grund: 1 ct Driftston dk Reserv dl Driftslås ff (Av), n (På) Grund: På ff (Av), n (På) Grund: Av ff (Av), n (På) Grund: Av perationstyp (sidan SV-27) D D B D D D Beskrivning Det digitala pianot ställs automatiskt i läget MIDI när det ansluts till en dator med en USBkabel. Välj lagring när du vill lagra sångdata i inspelningsminnet i en dator eller vid laddning av sångdata i en dator till det digitala pianots minne. (sidan SV-34) Val av ff för lokalkontroll skär av det digitala pianots ljudkälla, så inget ljud framställs av pianot när du trycker på tangenterna. Anger en av MIDI-kanalerna (1 t.o.m. 16) som sändarkanal, vilken används för att sända MIDImeddelanden till en yttre anordning. Val av ff gör att ingen driftston ljuder när du trycker på en tangent medan knappen FUNCTIN är intryckt. När n har valts för denna inställning memorerar det digitala pianot dess nuvarande inställningar *1 och återställer dessa när det slås på igen. När ff har valts återställs inställningarna *2 till deras grundinställningar närhelst pianot slås på. Val av n för denna inställning låser knapparna på det digitala pianot (utom strömbrytaren P (Power) och knappar för att låsa upp), så inga åtgärder kan utföras. Slå på driftslåset när du vill förhindra att en knapp trycks in av misstag. Anmärkningar När lagring är vald för denna inställning blinkar lamporna för knapparna GRAND PIAN (CNCERT, MDERN) och ELEC. PIAN 1, och alla övriga lampor är släckta. Det går inte att utföra några operationer på det digitala pianot i detta läge. Vart tryck på tangenten för läget för USBanordning skiftar mellan MIDI och lagringsläget. Inställning av lokalkontroll kan inte ändras under pågående avspelning av konsertspelning eller en låt i musikbiblioteket. Denna inställning bevaras även när det digitala pianot slås av. Inställning av driftston kan inte ändras under avspelning av konsertspelning eller musikbiblioteket, medan metronomen ljuder och under inspelning. Inställning av reservinställningar kan inte ändras under avspelning av konsertspelning eller musikbiblioteket, medan metronomen ljuder, i duettläget och under inspelning. *1Följande inställningar memoreras inte. Duettläget Stämning LR (del) Lokalkontroll *2Utom på/avslagen inställning för driftston. Inställning av driftslås kan inte ändras under avspelning av konsertspelning eller musikbiblioteket, medan metronomen ljuder och under inspelning. SV-32

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

AP-270. INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt)

AP-270. INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt) SV AP-270 INSTRUKTINSHÄFTE (utförligt) Se till att läsa medföljande INSTRUKTINSHÄFTE för att bekanta dig med grundläggande anvisningar, innan digitalpianot används första gången. AP270-SW-3C Innehåll Förberedelser...

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-750 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-750 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-750 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P750-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P830SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Överlägg och idé, www.ablenetinc.com 1 Att ladda och starta På Laddning Lampa för batteristatus Koppla in den medföljande

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE evara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P730/7SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P120SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P800SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-A100 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PA100-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

PX-870 PX-770. INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt)

PX-870 PX-770. INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt) SV P-870 P-770 INSTRUKTIONSHÄFTE (utförligt) Se till att läsa medföljande INSTRUKTIONSHÄFTE för att bekanta dig med grundläggande anvisningar, innan digitalpianot används första gången. Illustrationerna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

AP-700 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-700 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-700 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP700-SW-1A Viktigt!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

PX-780M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-780M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-780M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första P780-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Instruktionshäfte AP45SW1B

Instruktionshäfte AP45SW1B SW Instruktionshäfte AP45SW1B Detta märke gäller enbart i EU-länder. CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Detta märke gäller enbart för AP-45V. Bevara all information för framtida

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET Installation av hemmaswitch Vi har/kommer att installera en hemmaswitch hos dig, den ser ut som på bilden här intill. När omkopplingen till Open Universe

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

GP-500 GP-400 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-500 GP-400 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-500 GP-400 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP500-SW-1B

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer