Viktigt! 641A-SW-002A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt! 641A-SW-002A"

Transkript

1

2 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande. Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll i enlighet med markeringarna vid batterifacket. Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år. Använd endast nättillsatsen CASIO AD-5. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. 641A-SW-002A

3 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Vi gratulerar till valet av detta elektroniska musikinstrument från CASIO. Läs noga igenom instruktionerna i denna bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk. Bevara all information för framtida referens. Symboler Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte och på själva produkten för att försäkra att produkten används som den ska och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd anges nedan. Alkaliska batterier FARA Utför det nedanstående omedelbart om du råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i ögat. 1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med vatten. 2. Uppsök läkare omedelbart. Vätska från alkaliska batterier kan orsaka synskador. FARA VARNING OBSERVERA Denna symbol anger information som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarlig personskada. Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarliga skador. Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för allvarliga materiella skador eller permanenta fel på produkten. VARNING Rök, underlig doft, överhettning Fortsatt användning av produkten när den avger rök, en underlig doft eller märkbar värme skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Nättillsats Symbolexempel En triangel ( ) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.) En cirkel med ett snedstreck ( ) anger att en viss åtgärd inte får utföras. Indikationen inuti eller intill symbolen anger åtgärder som är speciellt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isärtagning är förbjuden.) En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd måste utföras. Indikationen inuti symbolen anger specifika åtgärder som måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nätkabeln måste kopplas bort från vägguttaget.) Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsens kabel kan orsaka skador på denna och därmed skapa risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. 641A-SW-003A SW-1

4 Säkerhetsföreskrifter Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Nättillsats Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. Batterier VARNING Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. Försök aldrig att bränna produkten Släng aldrig produkten i en eld. Den kan explodera och skapa risk för brand och personskador. Isärtagning och modifiering Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera denna produkt. Detta skapar risk för elstötar, brännsår och andra personskador. Överlåt all intern inspektion, justering och underhåll till din handlare eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Slag och stötar Fortsatt användning av produkten om den har skadats efter att ha tappats eller utsatts för slag och stötar skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Plastpåsar Plastpåsen som produkten är förpackad i kan utgöra en kvävningsfara. Var speciellt försiktig så att småbarn inte kan komma åt påsen. Klättra inte upp på produkten eller ställningen* Produkten eller ställningen kan tippa över och skadas om någon klättrar upp på den. Var speciellt försiktig i ett hem där det förekommer småbarn. Placering VARNING Placera inte produkten på ett ojämnt, lutande eller ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka personskador eller skadas själv. Vatten och främmande föremål Vatten, övriga vätskor och främmande föremål (såsom metallbitar) som tränger in i produkten skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. Nättillsats OBSERVERA 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar, element och andra värmekällor. SW-2 641A-SW-004A

5 Säkerhetsföreskrifter Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid, t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. Flyttning av produkten Innan produkten flyttas ska du alltid koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och koppla ur alla anslutningskablar och ledningar. I annat fall uppstår risk för brand och elstötar. Rengöring Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget före rengöring. Om nättilsatsen lämnas inkopplad kan den utsättas för skador och skapa risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Använd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Uttag OBSERVERA Placering Undvik att placera produkten på nedanstående ställen. Miljöer som dessa skapar risk för brand och elstötar. Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt med damm. Nära ett kök eller andra ställen som utsätts för rök och ånga. Nära en luftkonditioneringsapparat, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, inuti en bil som står parkerad i solen och på alla övriga ställen som kan utsättas för höga temperaturer. Bildskärm Utsätt inte LCD-skärmen för slag och stötar då glaset kan spricka och orsaka personskador. Skulle skärmen spricka eller uppvisa repor bör du undvika att vidröra vätskan innanför skärmen. Denna vätska kan irritera huden. Skulle du råka få skärmvätska i munnen ska du omedelbart skölja ur munnen med vatten och sedan uppsöka läkare. Skulle du råka få skärmvätska i ögonen eller på huden ska du skölja med vatten i minst 15 minuter och sedan uppsöka läkare. Ljudvolym Lyssna inte på musik med väldigt hög volymnivå under långa perioder. Detta gäller speciellt när du använder hörlurar. En hög volymnivå kan orsaka hörselskador. Tunga föremål OBSERVERA Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten. Produkten kan tippa över och falla, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Anslut endast specificerade komponenter och utrustning till produktens uttag. Anslutning av utrustning utöver de rekommenderade skapar risk för brand och elstötar. 641A-SW-005A SW-3

6 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Korrekt montering av ställningen* En felaktigt monterad ställning kan göra att produkten tippar över och faller, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Montera ställningen på rätt sätt i enlighet med de anvisningar som medföljer den. Se också till att montera produkten på ställningen på rätt sätt. * En ställning kan köpas som extra tillbehör. Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till en alternativ strömkälla när du märker något av det följande. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den avsedda ljuder Onormala rytmmönster eller sångbanksspelning Tangentljusen dämpas när noterna ljuder Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDIkomponent SW-4 641A-SW-006A

7 Huvudsakliga egenskaper Huvudsakliga egenskaper 137 toner Allt från orkesterinstrument till syntetiserade ljud, trummor och mycket, mycket mer. 100 rytmer Ett urval av rytmer som täcker rock, pop, jazz och praktiskt taget alla andra musikstilar. Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Specificera blott ett ackord för att automatiskt låta klaviaturen spela korrekt rytm, bas och andra delar. 100 inbyggda låtar En simpel åtgärd dämpar melodidelen i vilken som helst av de 100 låtarna i sångbanken så att du själv kan spela med på tangentbordet. Tangentljussystem med 3-stegslektion Du kan lära dig att spela en av de 100 låtarna i sångbanken då tangenterna tänds för att visa dig de rätta noterna. Öva först på rätt timing och spela sedan med i egen takt. Till slut ska du vara redo för det tredje steget, där du spelar med i normal takt. Tangentljusen kan vara svåra att se om de utsätts för solljus eller annan skarp belysning. Stor bildskärm med riklig information En stor, detaljerad bildskärm visar vilka fingrar som ska användas, tangenter att trycka på, en notplan över noterna som spelas och mycket mer. Minnesfunktion Upp till två delar kan spelas in i minnet för senare avspelning. Realistisk ensemblespelning kan också uppnås med autokompfunktionen. Kompatibel med generell MIDI Generella MIDI toner gör det möjligt att skapa desktop-musik på en ansluten dator. Denna klaviatur kan användas som en inmatningskälla eller ljudkälla, och den kan även användas för att avspela kommersiellt tillgängliga, förinspelade generella MIDI mjukvaror. Tangenter tänds för att visa mottagna MIDI meddelanden Klaviaturen kan ställas upp så att dess tangenter tänds i enlighet med kanalerna hos förinspelade generella MIDI mjukvaror. Du kan även slå av en kanal och själv spela med på tangentbordet. 641A-SW-007A SW-5

8 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...SW-1 Huvudsakliga egenskaper...sw-5 Innehåll...SW-6 Allmän översikt...sw-8 Angående bildskärmen... SW-10 Snabbreferens...SW-11 Strömförsörjning...SW-13 Användning av batterier... SW-13 Användning av nättillsatsen... SW-14 Automatiskt strömavslag... SW-14 Strömuppmaning... SW-14 Inställningar och minnesinnehåll... SW-15 Anslutningar...SW-16 Hörlurs/komponentuttag... SW-16 Fortepedal/tilldelningsbart uttag... SW-16 Tillbehör och alternativ... SW-17 Grundläggande hantering...sw-18 Spelning på tangentbordet... SW-18 Val av en ton... SW-18 På- och avslag av tangentljussystemet... SW-19 Användning av metronomen... SW-19 Automatiskt ackompanjemang (autokomp)...sw-21 Val av en rytm... SW-21 Spelning av en rytm... SW-21 Justering av tempot... SW-22 Användning av autokomp... SW-22 Användning av upptaktsmönster... SW-25 Användning av ett utfyllnadsmönster... SW-25 Användning av en rytmvariation...sw-25 Användning av ett utfyllnadsmönster med en rytmvariation... SW-26 Synkroniserad start av ackompanjemang och rytm...sw-26 Avslutning med ett avslutningsmönster... SW-26 Justering av kompvolym... SW-27 Sångbank...SW-28 Val av en låt... SW-28 Spelning av en låt... SW-28 Justering av tempot... SW-29 Att göra en paus i avspelning...sw-29 Snabbspolning bakåt... SW-30 Snabbspolning framåt... SW-30 Ändring av meloditon... SW-30 Spelning av alla sångbankslåtar i följd... SW-31 3-stegslektion...SW-32 Steg 1 Öva din timing... SW-33 Steg 2 Öva på melodin... SW-34 SW-6 641A-SW-008A

9 Innehåll Steg 3 Spela i normal takt... SW-35 Sångminnesfunktion...SW-36 Spår... SW-36 Realtidsinspelning på spår 1... SW-37 Avspelning från sångminnet... SW-39 Realtidsinspelning på spår 2... SW-39 Inspelning av ackord med steginspelning... SW-40 Steginspelning av en melodi på spår 2... SW-43 Innehåll på spår 2 efter steginspelning... SW-43 Felsökning...SW-59 Tekniska data...sw-61 Klaviaturens skötsel...sw-63 Bilaga...A-1 Nottabell... A-1 Trumtilldelningslista... A-3 Tabell över fingersatta ackord... A-4 Rytmlista... A-6 MIDI Implementation Chart Dataredigering vid steginspelning... SW-44 Radering av innehållet på ett specifikt spår... SW-45 Tangentbordsinställningar...SW-46 Användning av lagring... SW-46 Användning av delning... SW-47 Samtidig användning av lagring och delning... SW-48 Användning av anslagskänslighet... SW-49 Transponering av tangentbordet... SW-49 Stämning av tangentbordet... SW-50 MIDI...SW-51 Vad innebär MIDI?... SW-51 Generell MIDI... SW-52 Ändring av MIDI inställningar... SW-52 Meddelanden... SW A-SW-009A SW-7

10 Allmän översikt Allmän översikt SW-8 641A-SW-010A

11 Allmän översikt * Fastsättning av nothäftesställningen För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra på klaviaturens ovansida såsom visas på bilden. 1 MIDI-utgång (MIDI OUT) 2 MIDI-ingång (MIDI IN) 3 Fortepedal/tilldelningsbart uttag (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) 4 Hörlurs/komponentuttag (PHONES/OUTPUT) 5 Likströmsintag (DC 9V) 6 Högtalare 7 Rytmlista 8 Tonlista 9 Bildskärm bk Sångbankslista bl Ackordrotsnamn bm Slaginstrumentlista bn Ackordtypnamn bo Tangent för transponering/stämning/midi (TRANSPOSE/TUNE/MIDI) bp Kompvolymknapp (ACCOMP VOLUME) bq Metronomknapp (METRONOME) br Slagknapp (BEAT) bs Rytmknapp (RHYTHM) bt Sångbanksknapp (SONG BANK) ck Tonknapp (TONE) cl Strömindikator (POWER) cm Strömbrytare (POWER) cn Volymreglage (VOLUME) co Lägesväljare (MODE) cp Sångminnesknapp (SONG MEMORY) cq Steginspelningsknapp (STEP) cr Tangentljusknapp (KEY LIGHT) cs Demonstrationsknapp (DEMO) Att spela en demonstrationslåt Ett tryck på knappen DEMO startar demonstrationsspelning av de 100 inbyggda låtarna i ordningsföljd. Tryck på knappen DEMO, START/STOP eller STOP för att stoppa demonstrationen. Tryck på [+] (framåt) eller [ ] (bakåt) för att hoppa mellan låtarna. Det går att ändra toninställning på klaviaturen (sidan SW-18) innan demonstrationsspelning startas och sedan använda denna ton för spela med på tangentbordet. MIDI, lagring och delning kan inte användas under spelning av en demonstrationslåt. ct Delningsknapp (SPLIT) dk Knapp för anslagskänslighet (TOUCH RESPONSE) dl Lagringsknapp (LAYER) dm Sifferknappar För sifferinmatning i avsikt att ändra visat nummer eller inställning. dn Knappar [+/ ] Negativa värden kan inte matas in med sifferknapparna. Använd [+] (öka) eller [ ] (minska) istället. do Upptaksknapp (INTRO) dp Knapp för normal spelning/utfyllnad (NORMAL/FILL-IN) dq Knapp för variation/utfyllnad (VAR/FILL-IN) dr Knapp för synkronisering/avslutning (SYNCHRO/ENDING) ds Start/stoppknapp (START/STOP) dt Tempoknapp (TEMPO ) ek Tempoknapp (TEMPO ) el Stoppknapp (STOP) em Spel/pausknapp (PLAY/PAUSE) en Återspolningsknapp (REW) eo Framspolningsknapp (FF) ep Knapp för vänster/spår 1 (LEFT/TRACK 1) eq Knapp för höger/spår 2 (RIGHT/TRACK 2) er Stegknapp 1 (STEP 1) es Stegknapp 2 (STEP 2) et Stegknapp 3 (STEP 3) 641A-SW-011A SW-9

12 Allmän översikt Angående bildskärmen 1. En indikator visas intill en funktion som är i bruk: GM (generell MIDI), SONG MEMORY (sångminnet), STEP (steg), KEY LIGHT (tangentljus). 2. Denna yta visar tonnummer och -namn, rytmnummer och -namn och låtnummer och -namn. Den visar också annan information när sångminnesfunktionen och andra funktioner används. Indikatorerna anger vilken typ av data som visas. TONE (tondata), RHYTHM (rytmdata), SONG BANK (sångbanksdata). 3. Denna yta är en notplan som visar noterna som spelas på tangentbordet eller från sångminnet, ackordformationer och mottagen MIDI-data*. Vid användning av en pedal visas här ett pedalmärke ( vart tryck på pedalen. [Oktavmärke ( )] (HIGH) Visas när noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav högre än noten som anges på notplanen. [Oktavmärke ( )] (LOW) Visas när noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav lägre än noten som anges på notplanen. * Mottagna noter utanför omfånget C1 till C7 visas inte på skärmen. 4. En indikator visas intill en funktion som är i bruk: LAYER (lagring), SPLIT (delning), TOUCH RESPONSE (anslagskänslighet). 5. Denna yta visar fingersättning, dynamikmärken, fingerkorsningsmetoder och annan information om fingerföring under 3-stegslektion och sångbanksspelning. Bokstäverna L (vänster) och R (höger) anger vänster och höger hand för autokompdelar och minnesspår. 6. Denna yta visar taktnummer, slagnummer, en grafisk metronom och tempovärde (slag per minut) under spelning av rytm och autokomp och vid användning av sångminnet. Den visar också stegnumret vid användning av 3-stegslektion. 7. Denna yta visar ackordnamnen vid spelning av autokomp och låtarna i sångbanken. ) vid Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning. SW A-SW-012A

13 Snabbreferens Snabbreferens 1 Strömindikator 2 MODE 3 SONG BANK 4 Sifferknappar 5 POWER 6 STEP 1 7 STEP 2 Detta avsnitt ger en snabb överblick av klaviaturens hantering under steg ett och två hos funktionen för 3-stegslektion. Att spela på tangentbordet 1. Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen. Strömindikatorn ovanför knappen tänds. 5. Tryck på knappen STEP 1 eller STEP 2. Klaviaturen avger ett taktljud och väntar på att du ska börja spela på tangenterna. Tangenterna som ska tryckas in först börjar blinka. 6. Spela melodin tillsammans med ackompanjemanget för den valda låten. Spela i enlighet med den fingersättning, noter och dynamikmärken som visas på skärmen. 1 Tänds 2. Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL. 3. Tryck på knappen SONG BANK. 4. Leta upp önskad låt i sångbankslistan och mata in dess tvåsiffriga nummer med sifferknapparna. Exempel: Mata in 4 och sedan 8 för att välja 48 ALOHA OE. 1 Indikatorn visas 2 Fingersättning 3 Notens tonhöjd 4 Dynamikmärke Om du valde lektionssteg 1 Spela noterna på tangentbordet. En undermelodi (obbligato) spelas i takt med melodin. I steg 1 spelas alltid rätt melodinot oavsett vilken tangent du trycker på. Om du valde lektionssteg 2 Spela de rätta noterna på tangentbordet. 641A-SW-013A SW-11

14 Snabbreferens Tryck på tangenten som tänds. Vid användning av låtarna 70 till 99 slås tangentljuset av så snart du trycker på tangenten. Tangentljuset för nästa tangent att trycka på börjar blinka. En undermelodi (obbligato) spelas i takt med melodin så länge du trycker på rätt tangenter. SW A-SW-014A

15 Strömförsörjning Strömförsörjning Klaviaturen kan drivas med nätspänning från ett vanligt vägguttag (med hjälp av angiven nättillsats) eller med batterier. Slå alltid av klaviaturen när du slutat spela. Användning av batterier Kontrollera alltid att strömmen är avslagen före isättning eller byte av batterier. Isättning av batterier 1. Ta av batterifacklocket. Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den avsedda ljuder Onormala rytmmönster eller sångbanksspelning Tangentljusen dämpas när noterna ljuder Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDI-komponent 2. Sätt i 6 batterier av storlek D i batterifacket. Försäkra att plus- (+) och minuspolerna ( ) vänds åt rätt håll. 3. För in flikarna på batterifacklocket i de därför avsedda hålen och stäng locket. Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. Klaviaturen kan fungera felaktigt om strömmen lämnats påslagen vid isättning eller byte av batterier. Normal funktion kan återställas om du slår strömmen av och sedan på igen. Information om batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Använd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Det följande anger ungefärlig batterilivslängd. Manganbatterier... 5 timmars* * Värdet ovan anger standard batterilivslängd vid en normal temperatur och volymen ställd på en medelhög nivå. Höga eller låga temperaturer och spelning på en hög volymnivå reducerar batteriernas livslängd. Följande tecken tyder på att batterierna börjar bli svaga. Byt batterier så snart som möjligt när något av det följande inträffar. Dunkel strömindikator 641A-SW-015A SW-13

16 Strömförsörjning Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specificeras för denna klaviatur. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid, t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. Specificerad nättillsats: AD-5 Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Automatiskt strömavslag 1 Likströmsingång DC 9V 2 Nättillsats AD-5 3 Vägguttag Observera följande varningar och säkerhetsföreskrifter vid användning av nättillsatsen. Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd har utförts på cirka 6 minuter. Tryck i så fall på POWER för att slå på strömmen igen. Automatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när klaviaturen drivs med nättillsatsen. Strömuppmaning Tangentljusen tänds för att upplysa dig om att strömmen är påslagen om du låtit klaviaturen stå orörd i cirka 6 minuter. Tangenterna tänds enbart, inget ljud avges. Tryck på valfri knapp eller tangent för att koppla ur varningen. Strömuppmaning fungerar endast när klaviaturen drivs med nättillsatsen. Funktionen aktiveras inte vid batteridrift. Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar, element och andra värmekällor. Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Att koppla ur automatiskt strömavslag och strömuppmaning Håll knappen TONE intryckt medan du slår på strömmen för att koppla ur automatiskt strömavslag och strömuppmaning. När funktionerna är avslagna slås klaviaturen inte av automatiskt eller upplyser om att den står påslagen, oavsett hur länge du lämnar den orörd. Automatiskt strömavslag och strömuppmaning aktiveras på nytt när strömmen slås av och sedan på igen manuellt. SW A-SW-016A

17 Strömförsörjning Inställningar och minnesinnehåll Inställningar Ton, rytm och andra huvudsakliga inställningar som är ikraft när strömmen slås av manuellt med strömbrytaren POWER eller automatiskt av funktionen för automatiskt strömavslag kommer fortfarande att gälla nästa gång strömmen slås på. Huvudsakliga inställningar Dessa inställningar är: tonnummer, lagring, delning, delningspunkt, anslagskänslighet, rytmnummer, tempo, kompvolym, generell MIDI på/av, MIDI OUT för komp på/av, inställning för fortepedal/ tilldelningsbart uttag, klaviaturkanal och sångbanksnummer. Minnesinnehåll Förutom inställningarna ovan bevaras också datan som lagrats med sångminnesfunktionen. Elström Inställningarna och minnesdatan som anges ovan bevaras så länge klaviaturen är strömförsörjd. Strömförsörjningen avbryts om nättillsatsen kopplas bort när inga batterier är isatta eller när de isatta batterierna blivit urladdade. Alla inställningar återställs då till de ursprungliga fabriksinställningarna och all data i minnet raderas. Strömförsörjningskrav Observera det följande för att försäkra att dina inställningar och nuvarande minnesinnehåll inte förloras. Se till att klaviaturen strömförsörjs via nättillsatsen innan batteribyte utförs. Försäkra att en uppsättning nya batterier är isatta i klaviaturen innan nättillsatsen kopplas ur. Kontrollera att strömmen är avslagen före batteribyte eller urkoppling av nättillsatsen. 641A-SW-017A SW-15

18 Anslutningar Anslutningar Hörlurs/komponentuttag Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa klaviaturens volymreglage på en relativt låg nivå och använda reglagen på förstärkaren för att justera ljudet. Vrid ner volymen på både klaviaturen och utrustningen som ska anslutas innan du ansluter hörlurar eller någon annan yttre komponent. Justera sedan volymnivån efter hand. Anslutningsexempel Baksida Fortepedal/tilldelningsbart uttag Det går att ansluta en valfri fortepedal (SP-2, SP-10 eller SP-20) till uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK för att utföra de funktioner som beskrivs nedan. Anslutning av hörlurar (Figur 1) Se SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK på sidan SW-55 för detaljer om val av önskad pedalfunktion. Anslutning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, så det går att spela när som helst utan att störa omgivningen. Ljudutrustning (Figur 2) Anslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat inköpt anslutningskabel som har en standardkontakt i ena ändan och två PIN-kontakter i andra ändan. Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste vara en stereokontakt. I annat fall utmatas bara en av de två stereokanalerna. Vid denna slags anslutning ska ingångsväljaren på ljudkomponenten vanligtvis ställas i läget som motsvarar uttaget (märkt AUX IN eller liknande) till vilket kabeln från klaviaturen är ansluten. Se bruksanvisningen som medföljer din ljudkomponent för närmare detaljer. Instrumentförstärkare (Figur 3) Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta klaviaturen till en instrumentförstärkare. Använd en anslutningskabel som har en standardstereokontakt i ändan som ansluts till klaviaturen och en tvåkanalig kontakt (vänster och höger) i ändan som ansluts till förstärkaren. Fel kontakttyp i endera ändan kan göra att en av stereokanalerna förloras. 1 Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK Fortepedal Vid användning av pianotoner gör ett tryck på pedalen att noterna dröjer sig kvar, på samma sätt som dämpningspedalen på ett akustiskt piano. Vid användning av orgeltoner gör ett tryck på pedalen att noterna fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Sostenutopedal Ett tryck på sostenutopedalen gör att noterna hålls ut, på samma sätt som beskrivs för fortepedalen ovan. Skillnaden mellan sostenutopedal och fortepedal ligger i timingen. Med en sostenutopedal trycker du ned tangenterna och trycker sedan på pedalen innan tangenterna släpps. Enbart noterna som ljuder när pedalen trycks in hålls ut. Mjukpedal Ett tryck på pedalen gör att noterna som spelas låter mjukare. SW A-SW-018A

19 Anslutningar Pedal för rytmens start/stopp I detta fall fyller pedalen samma funktion som knappen START/STOP. Tillbehör och alternativ Använd endast de tillbehör och kringutrustning som specifikt anges för denna klaviatur. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador. 641A-SW-019A SW-17

20 Grundläggande hantering Grundläggande hantering 1 VOLUME 2 MODE 3 KEY LIGHT 4 METRONOME 5 BEAT 6 TONE 7 Stifferknappar 8 POWER 9 START/STOP bk TEMPO bl [+]/[ ] Detta avsnitt beskriver grundläggande åtgärder för att börja spela på klaviaturen. Spelning på tangentbordet Att spela på tangentbordet 1. Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen. 2. Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL. 3. Använd reglaget VOLUME för att ställa in en relativt låg volymnivå. 4. Börja spela på tangenterna. Val av en ton Klaviaturen är försedd med 137 inbyggda toner. Gör på följande sätt för att välja önskad ton. 1 Indikatorn visas 3. Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga tonnumret för den önskade tonen. Exempel: Mata in 0, 3 och sedan 2 för att välja 032 ACOUSTIC BASS. Mata alltid in ett tresiffrigt nummer för tonen, inklusive inledande nollor (i förekommande fall). Om du matar in blott en eller två siffror och sedan upphör kommer skärmen att tömmas automatiskt efter ett par sekunder. Det går också att höja eller sänka det nu visade tonnumret genom att trycka på [+] eller [ ]. Vid val av en av trumsatserna (tonnummer 128 till 136) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Se sidan A-3 för detaljer. Att välja en ton 1. Sök upp önskad ton på klaviaturens tonlista och lägg dess tonnummer på minnet. 2. Tryck på knappen TONE. Polyfoni Begreppet polyfoni (flerstämmighet) syftar på det maximala antalet noter som kan spelas samtidigt. Denna klaviatur har en polyfoni på 24 noter, vilket inkluderar såväl noterna du spelar själv som rytmerna och autokompmönstren klaviaturen förser dig med. När en rytm eller autokompmönster har valts begränsas alltså antalet noter SW A-SW-020A

21 Grundläggande hantering (polyfonin) som du själv kan spela. Tänk också på att vissa toner erbjuder en polyfoni på blott 12 noter. Antalet ljud som spelas samtidigt reduceras när rytm eller autukomp spelas. Digital sampling Ett antal toner på denna klaviatur har spelats in och behandlats med en teknik kallad digital sampling, eller stickprovstagning. För att försäkra en hög tonkvalitet tas stickprov i det låga, medelhöga och höga registret och kombineras sedan för att framställa ett ljud som ligger väldigt nära originalet. Du kan kanske märka ytterst små skillnader i volym eller ljudkvalitet för vissa toner när de spelas på olika delar av tangentbordet. Detta är det ofrånkomliga resultatet av flerfaldig stickprovstagning och tyder inte på fel. På- och avslag av tangentljussystemet redskap för att öva utan att använda ackompanjemang (rytm). Att starta metronomen 1. Tryck på knappen METRONOME för att få metronomen att ljuda. 2. Tryck på knappen BEAT och använd sedan sifferknapparna eller [+] och [ ] för att ändra antalet slag per takt. Antal slag per takt kan anges som ett värde mellan 1 och 6. Gör på följande sätt för att slå tangentljussystemet på eller av. Att slå tangentljussystemet på eller av 1. Tryck på knappen KEY LIGHT för att slå tangentljussystemet på eller av. Pekaren KEY LIGHT försvinner när tangentljussystemet är avslaget. Klockan (som anger det första slaget i en takt) ljuder inte när ett slag per takt har specificerats. Alla slag anges av ett klickljud. Denna inställning gör det möjligt att öva i en stadig följd utan att behöva oroa sig över antalet slag i varje takt. 3. Använd knapparna TEMPO för att ställa in önskat tempo. Tryck på för att höja tempot (göra det snabbare) eller för att sänka tempot (göra det långsammare). Tangentljussystemet slås på automatiskt varje gång du slår på strömmen. Användning av metronomen Metronomfunktionen på denna klaviatur framställer ett klockljud för det första slaget i varje takt, åtföljt av klickljud för varje efterföljande slag i takten. Det är ett praktiskt 1 Blinkar 2 Tempovärde När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller [+] och [ ] användas för att mata in ett tresiffrigt värde. Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90 måste matas in som A-SW-021A SW-19

22 Grundläggande hantering Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella rytmen. 4. Tryck åter på METRONOME eller på knappen START/STOP för att stoppa metronomen. Metronomen fungerar inte när du använder steg 1 eller steg 2 i 3-stegslektionen. Metronomen börjar ljuda i takt med autokompet som klaviaturen spelar om du startar spelning av en tvåhandslåt (sångbankslåtarna 70 till 99) eller använder steg 3 i 3-stegslektionen då metronomen är igång eller startas medan någon av de två ovan nämnda operationerna pågår. Tempot för metronomslaget ändras då till grundtempot för det autokomp som spelas. SW A-SW-022A

23 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Automatiskt ackompanjemang (autokomp) 1 MODE 2 ACCOMP VOLUME 3 RHYTHM 4 sifferknappar 5 INTRO 6 NORMAL/FILL-IN 7 VAR/FILL-IN 8 SYNCHRO/ENDING 9 START/STOP bk TEMPO bl [+]/[ ] Denna klaviatur spelar automatiskt bas- och ackorddelar i enlighet med de ackord du fingersätter. Bas- och ackorddelar spelas med hjälp av ljud och toner som väljs automatiskt i enlighet med rytmen som används. Detta innebär att du får ett fullt, realistiskt ackompanjemang för melodinoterna du spelar med högerhanden och skapar därmed en mäktig ensemblekänsla. Val av en rytm Klaviaturen är försedd med 100 spännande rytmer som kan väljas på följande sätt. Att välja en rytm 1. Titta igenom Rytmlista (sidan A-6) och notera numret på den önskade rytmen. 2. Tryck på knappen RHYTHM. Det går också att höja eller sänka det nu visade rytmnumret genom att trycka på [+] eller [ ]. Spelning av en rytm Gör på följande sätt för att starta och stoppa spelning av en rytm. Att spela en rytm 1. Ställ lägesväljaren MODE i läget NORMAL. 2. Tryck på knappen START/STOP för att starta spelning av den nu valda rytmen. 3. Tryck åter på START/STOP för att stoppa rytmen. 1 Indikatorn visas Samtliga tangenter fungerar som meloditangenter när MODE står i läget NORMAL. 3. Använd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga numret för den önskade rytmen. Exempel: Mata in 7 och sedan 6 för att välja 76 RHUMBA. 641A-SW-023A SW-21

24 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Justering av tempot Tempot (slag per minut) kan ställas in som ett värde i omfånget 40 till 255. Det inställda värdet används för sångbanken, 3-stegslektion och ackordspelning för autokompet, samt vid avspelning av minnet och användning av metronomen. Att ställa in tempot 2. Tryck på knappen START/STOP för att starta spelning av den nu valda rytmen. 3. Spela ett ackord. Den faktiska proceduren för att spela ett ackord beror på det valda läget för lägesväljaren MODE. Vi hänvisar till följande sidor för närmare detaljer. CASIO CHORD... Sidan SW-22 FINGERED... Sidan SW-23 FULL RANGE CHORD... Sidan SW Använd knapparna TEMPO för att ställa in tempot. : Höjer tempovärdet. : Sänker tempovärdet. 1 Blinkar 2 Metronom 3 Slagnummer 4 Tempovärde 1 Ackordnamn 2 Grundläggande ackordform (Ackordformen som visas här kan visa noter som skiljer sig från de tangenter som faktiskt trycks in.) 4. Tryck åter på START/STOP för att stoppa spelning av autokomp. CASIO CHORD När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller [+] och [ ] användas för att mata in ett tresiffrigt värde. Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90 måste matas in som 090. Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella rytmen. Denna ackordspelningsmetod gör det enkelt för alla att spela ackord, oavsett musikalisk färdighet och erfarenhet. Det följande beskriver vilket som är tangentbordsdel för ackompanjemang och tangentbordsdel för melodi och hur ackord ska spelas med CASIO CHORD. CASIO CHORD tangentbordsdel för ackompanjemang och melodi Användning av autokomp Det följande beskriver användning av klaviaturens autokompfunktion. Innan du går vidare ska du välja önskad rytm och ställa in ett lämpligt tempovärde för denna. Att använda autokomp 1. Ställ lägesväljaren i läget CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD. Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Ackordtyper CASIO CHORD gör det möjligt att spela fyra typer av ackord med minimal fungersättning. SW A-SW-024A

25 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Ackordtyper Durackord Durackordnamnen är markerade ovanför tangentbordsdelen för ackompanjemang. Tänk på att ett ackord som framställs av dessa tangenter inte ändrar oktav, oavsett vilken tangent som används för att spela den. Mollackord (m) Spela ett mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och sedan trycka på en annan tangent till höger om denna på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Sjundedelsackord (7) Spela ett sjundedelsackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och sedan trycka på två andra tangenter till höger om denna på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Sjundedels mollackord (m7) Spela ett sjundedels mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och sedan trycka på tre andra tangenter till höger om denna på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Exempel FINGERED tangentbordsdel för ackompanjemang och melodi Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Det spelar ingen roll om du trycker på vita eller svarta tangenter till höger om tangenten för durackord för att spela mollackord eller sjundedelsackord. FINGERED FINGERED ger dig tillgång till totalt 15 olika ackordtyper. Det följande beskriver vilket som är tangentbordsdel för ackompanjemang och tangentbordsdel för melodi och hur ett C-rotsackord ska spelas med FINGERED. Se Tabell över fingersatta ackord på sidan A-4 för nämare detaljer om att spela ackord med andra rötter. *1. Omvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta noten är roten. *2. Samma ackord kan spelas utan att trycka på den 5:e G. Förutom ackorden som anges i anmärkning *1 ovan kommer omvänd fingersättning (t.ex. att spela E-G-C eller G-C-E istället för C-E-G) att framställa samma ackord som standard fingersättning. Förutom undantagen som anges i anmärkning *2 ovan är det nödvändigt att trycka in samtliga tangenter som bildar 641A-SW-025A SW-23

26 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) ackordet. Önskat FINGERED ackord spelas inte om en enda tangent utelämnas. När tangentljussystemet är påslaget tänds tangenterna på tangentbordsdelen för ackompanjemang för att visa ackordet du spelat. Även om ackordet är detsamma kan det hända att formen på ackordet (tangenterna som tänds) skiljer sig från den du faktiskt använde (tangenterna som trycktes in). Om du t.ex. spelar C-dur med den omvända ackordformen E-G-C kommer tangenterna för C-E-G att tändas. FULL RANGE CHORD Denna ackompanjemangsmetod sörjer för totalt 38 olika ackordtyper: de 15 typerna tillgängliga med FINGERED samt 23 ytterligare typer. Klaviaturen tolkar tryck på minst tre tangenter som matchar ett FULL RANGE CHORD-mönster som ett ackord. Övriga tangenttryck (som ej matchar ett FULL RANGE CHORD-mönster) tolkas som melodispelning. Det finns därför inget behov av en separat tangentbordsdel för ackompanjemang, utan hela tangentbordet, från ena ändan till den andra, kan användas för både melodi och ackord. Liksom i läget FINGERED (sidan SW-23) kan noterna som bildar ett ackord spelas i valfri kombination (1). När de sammansatta noterna i ett ackord avskiljs av 6 eller fler noter kommer det lägsta ljudet att bli basen (2). Musikexempel Ton: 016, Rytm: 05, Tempo: 070 FULL RANGE CHORD tangentbordsdel för ackompanjemang och melodi Ackord som erkänns av denna klaviatur Ackordtyper Motsvarande FINGERED ackord 15 (sidan SW-23) Antal typer 23 Det följande är exempel på ackord som använder C som grundnot. Övriga ackord Exempel: Att spela ackordet C-dur. All fingersättning som anges på bilden nedan framställer C-dur. SW A-SW-026A

27 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Användning av upptaktsmönster Utfyllnadsmönstret spelas inte om du trycker på NORMAL/ FILL-IN medan ett upptaktsmönster spelas. Det går att lägga in en kort upptakt i rytmmönstret för att starta spelningen på ett smidigare och naturligare sätt. Det följande beskriver hur du använder en upptakt. Välj först önskad rytm och ställ in dess tempo innan du går vidare. Användning av en rytmvariation Att infoga en upptakt Förutom det normala rytmmönstret går det också att skifta till en andra variation för att skapa lite omväxling i mönstret. 1. Tryck på knappen INTRO för att starta den valda rytmen med ett upptaktsmönster. Upptaktsmönstret spelas en gång och sedan spelas autokompet med upptaktsmönstret så snart du börjar spela ackord på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Det normala rytmmönstret börjar spelas så snart upptaktsmönstret är avslutat. Ett tryck på knappen VAR/FILL-IN när upptaktsmönstret spelas gör att ett variationsmönster ljuder efter att upptaktsmönstret är avslutat. Ett tryck på knappen SYNCHRO/ENDING när upptaktsmönstret spelas gör att ett avslutningsmönster ljuder efter att upptaktsmönstret är avslutat. Att infoga en rytmvariation 1. Tryck på knappen START/STOP för att starta rytmen. 2. Tryck på knappen VAR/FILL-IN för att skifta till variationsmönstret för rytmen som används. Tryck på NORMAL/FILL-IN för att återgå till det normala rytmmönstret. Användning av ett utfyllnadsmönster Utfyllnadsmönster gör det möjligt att temporärt ändra rytmmönstret och därmed lägga in intressanta effekter i framförandet. Det följande beskriver hur en utfyllnad ska användas. Att infoga en utfyllnad 1. Tryck på knappen START/STOP för att starta rytmen. 2. Tryck på knappen NORMAL/FILL-IN för att infoga ett utfyllnadsmönster för rytmen som används. 641A-SW-027A SW-25

28 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Användning av ett utfyllnadsmönster med en rytmvariation Det går även att infoga ett utfyllnadsmönster medan en rytmvariation spelas. Att infoga en utfyllnad i en rytmvariation Om MODE står i läget NORMAL spelas endast själva rytmen (utan något ackord) när du börjar spela på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Ett tryck på knappen INTRO innan du börjat spela startar automatiskt rytmen med ett upptaktsmönster när du börjar spela på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Ett tryck på knappen VAR/FILL-IN innan du börjat spela gör att spelningen startas med ett variationsmönster när du börjar spela på tangenterna. Tryck åter på knappen SYNCHRO/ENDING för att koppla ur beredskapsläge för synkroniserad start. 1. Skifta till variationsmönstret för rytmen ifråga och tryck på knappen VAR/FILL-IN för att infoga ett utfyllnadsmönster för denna rytmvariation. Synkroniserad start av ackompanjemang och rytm Klaviaturen kan ställas in till att börja spela rytmen så snart du börjar spela kompet på tangenterna. Det följande beskriver hur synkroniserad start ska användas. Innan du utför proceduren nedan ska du först välja önskad rytm, ställa in dess tempo och sedan välja önskad ackordspelningsmetod med lägesväljaren MODE (NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED eller FULL RANGE CHORD). Att använda synkroniserad start 1. Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING för att ställa klaviaturen i beredskapsläge för synkroniserad start. Avslutning med ett avslutningsmönster Framförandet kan slutföras med ett avslutningsmönster som gör att rymtmönstret som används avvecklas på ett naturligt sätt. Det följande beskriver hur ett avslutningsmönster ska infogas. Avslutningsmönstret som faktiskt spelas beror på rytmmönstret som används. Att avsluta med ett avslutningsmönster 1. Tryck på knappen SYNCHRO/ENDING medan rytmen spelas. Detta startar ett avslutningsmönster och stoppar sedan rytmen. Det exakta ögonblick när avslutningsmönstret startas beror på när SYNCHRO/ENDING trycks in. Ett tryck på knappen före det andra slaget i den nuvarande takten gör att avslutningsmönstret börjar spelas omedelbart. Ett tryck på knappen när som helst efter det andra slaget i takten gör att avslutningsmönstret spelas från början av nästa takt. 1 Blinkar 2. Spela ett ackord för att automatiskt starta spelning av rytmmönstret. SW A-SW-028A

29 Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Justering av kompvolym Volymen för ackompanjemangsdelarna kan ställas in som ett värde mellan 000 (minimalt) och Tryck på knappen ACCOMP VOLUME. 1 Nuvarande kompvolyminställning 2. Använd sifferknapparna eller knapparna [+]/[ ] för att ändra det nuvarande värdet för volyminställning. Exempel: 110 Det nuvarande kompvolymvärdet som visas i steg 1 försvinner automatiskt om inget matas in inom cirka fem sekunder. Ett samtidigt tryck på båda knapparna [+] och [ ] ställer automatiskt kompvolymen på A-SW-029A SW-27

30 Sångbank Sångbank 1 SONG BANK 2 TONE 3 DEMO 4 sifferknappar 5 START/STOP 6 TEMPO 7 STOP 8 PLAY/PAUSE 9 REW bk FF bl [+]/[ ] Denna klaviatur är försedd med en inbyggd sångbank innehållande 100 låtar som kan användas för autokompspelning. Du kan njuta av att lyssna på låtarna i befintligt skick, eller skära av melodidelen för att själv spela med på tangenterna med hjälp av 3-stegslektionen. Fingersättning för melodi och ackompanjemang samt noterna visas på bildskärmen, och tangenterna som ska tryckas in tänds för att hjälpa dig att bemästra låten. Val av en låt Att välja en låt Spelning av en låt Att spela en låt 1. Välj låten du vill spela. 2. Tryck på knappen PLAY/PAUSE för att starta spelning av låten. Nuvarande takt- och slagnummer visas på skärmen. 1. Leta upp den önskade låten på sångbankslistan och lägg dess nummer på minnet. 2. Tryck på knappen SONG BANK. Detta uppvisar namn och nummer för nu vald sångbankslåt på skärmen. 3. Använd sifferknapparna för att mata in det tvåsiffriga låtnumret. Exempel: Mata in 1 och sedan 6 för att välja 16 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR. 1 Taktnummer 2 Slagnummer 3. Tryck på knappen STOP för att stoppa låten. Den valda låten spelas ända tills den stoppas. Medan en låt spelas kan du välja en annan låt med sifferknapparna eller [+] och [ ]. Detta ändrar omedelbart till den nya låten, även om den nuvarande låten inte spelats färdigt. Det visade låtnumret kan också ändras med [+] (höjer) eller [ ] (sänker). SW A-SW-030A

31 Sångbank Tangentljussystem och skärminnehåll under sångbanksspelning Under pågående avspelning tänds tangenterna som ska tryckas in för att spela med till sångbankslåten. Bildskärmen visar samtidigt fingersättning, ackordnamn, noter, tempo och annan praktisk information. När tempovärdet blinkar kan även sifferknapparna eller [+] och [ ] användas för att mata in ett tresiffrigt värde. Du måste alltid mata in tre siffror, så exempelvis 90 måste matas in som 090. Ett samtidigt tryck på båda knapparna och TEMPO återställer tempovärdet till grundvärdet för den aktuella låten. Låtarna 70 till 99 innehåller tempoändringar en bit in i låten för att framställa speciella musikaliska effekter. Tempoinställningen återställs automatiskt till dess grundvärde när en sådan tempoändring äger rum i en av dessa låtar. Att göra en paus i avspelning 1 Ackordnamn 2 Tempovärde 3 Taktnummer 4 Slagnummer 5 Fingersättning 6 Dynamikmärke 7 Notens tonhöjd Att göra en paus i avspelning 1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE under avspelning för att göra en paus. 2. Tryck åter på PLAY/PAUSE för att fortsätta avspelning från samma punkt. Justering av tempot Om du tryckt på STOP för att stoppa avspelning gör ett tryck på PLAY/PAUSE att låten spelas om från början. Varje låt har ett förinställt grundtempo (slag per minut) som ställs in automatiskt när låten väljs. Under pågående spelning kan detta tempo ändras till ett värde i omfånget 40 till 255. Att ställa in tempo 1. Ställ in tempot med knapparna TEMPO. : Höjer tempovärdet. : Sänker tempovärdet. 1 Blinkar 2 Tempovärde 641A-SW-031A SW-29

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. LK120/125/127SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC Sw BRUKSANVISNING CTK481/491-SW-1 CTK481_SW_cover1.p65 Page 1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. CTK1100/1150SW1D Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer