INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1"

Transkript

1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p , 3:41 PM

2 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande. Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll i enlighet med markeringarna vid batterifacket. Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år. Använd endast nättillsatsen CASIO AD-12. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road London NW2 7JD, U.K. Detta märke är giltigt endast i EU-länder. Bevara all information för framtida referens. 735A-SW-002A WK3000_sw_00.p , 3:39 PM

3 Säkerhetsföreskrifter Vi gratulerar till valet av detta elektroniska musikinstrument från CASIO. Läs noga igenom instruktionerna i denna bruksanvisning innan instrumentet tas i bruk. Bevara all information för framtida referens. Symboler Ett flertal symboler används i detta instruktionshäfte och på själva produkten för att försäkra att produkten används som den ska och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd anges nedan. FARA Denna symbol anger information som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarlig personskada. Symbolexempel En triangel ( ) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.) En cirkel med ett snedstreck ( ) anger att en viss åtgärd inte får utföras. Indikationen inuti eller intill symbolen anger åtgärder som är speciellt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isärtagning är förbjuden.) En svart punkt ( ) anger att en viss åtgärd måste utföras. Indikationen inuti symbolen anger specifika åtgärder som måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nätkabeln måste kopplas bort från vägguttaget.) VARNING Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för dödsfall eller allvarliga skador. OBSERVERA Denna symbol anger punkter som ej får ignoreras eller utföras felaktigt då detta kan leda till risk för allvarliga materiella skador eller permanenta fel på produkten. 735A-SW-003A SW-1 WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

4 Säkerhetsföreskrifter FARA Alkaliska batterier Utför det nedanstående omedelbart om du råkar få vätska från ett alkaliskt batteri i ögat. 1. Gnid inte ögonen! Skölj ur dem med vatten. 2. Uppsök läkare omedelbart. Vätska från alkaliska batterier kan orsaka synskador. VARNING Rök, underlig doft, överhettning Fortsatt användning av produkten när den avger rök, en underlig doft eller märkbar värme skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den spänning som är märkt på nättillsatsen. Överbelasta inte uttag och förlängningskablar. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsens kabel kan orsaka skador på denna och därmed skapa risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Placera inga tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Böj inte kabeln alltför kraftigt och försök aldrig att modifiera den. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Skulle kabeln eller dess kontakt skadas bör du kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Nättillsats Rör aldrig vid nättillsatsen med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att kortsluta dem. Utsätt inte batterier för värme och försök aldrig att bränna dem. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat. Försök inte att ladda batterierna. Var noga med att sätta i batterierna med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll. Försök aldrig att bränna produkten. Släng aldrig produkten i en eld. Den kan explodera och skapa risk för brand och personskador. Vatten och främmande föremål Vatten, övriga vätskor och främmande föremål (såsom metallbitar) som tränger in i produkten skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Isärtagning och modifiering Försök aldrig att ta isär eller på något sätt modifiera denna produkt. Detta skapar risk för elstötar, brännsår och andra personskador. Överlåt all intern inspektion, justering och underhåll till din handlare eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. Slag och stötar Fortsatt användning av produkten om den har skadats efter att ha tappats eller utsatts för slag och stötar skapar risk för brand och elstötar. Utför omedelbart det följande. 1. Slå av strömmen. 2. Om enheten drivs med nättillsatsen ska denna kopplas bort från vägguttaget. 3. Kontakta affären där enheten köptes eller en auktoriserad CASIO serviceverkstad. SW-2 735A-SW-004A WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

5 Säkerhetsföreskrifter Plastpåsar Plastpåsen som produkten är förpackad i kan utgöra en kvävningsfara. Var speciellt försiktig så att småbarn inte kan komma åt påsen. Klättra inte upp på produkten eller ställningen.* Produkten eller ställningen kan tippa över och skadas om någon klättrar upp på den. Var speciellt försiktig i ett hem där det förekommer småbarn. Placering Placera inte produkten på ett ojämnt, lutande eller ostadigt underlag. Produkten kan falla och orsaka personskador eller skadas själv. OBSERVERA Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Håll nättillsatsens kabel borta från spisar, element och andra värmekällor. Dra aldrig i kabeln när nättillsatsen ska kopplas bort från vägguttaget. Fatta tag i själva nättillsatsen. Nättillsats Felaktig användning av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Observera alltid det nedanstående. Tryck in nättillsatsen i vägguttaget så långt det går. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget vid åskväder och när produkten inte ska användas en längre tid, t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats i området runt stiften minst en gång om året. Flyttning av produkten Innan produkten flyttas ska du alltid koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och koppla ur alla anslutningskablar och ledningar. I annat fall uppstår risk för brand och elstötar. Rengöring Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget före rengöring. Om nättilsatsen lämnas inkopplad kan den utsättas för skador och skapa risk för brand och elstötar. Batterier Felaktig hantering av batterierna kan leda till att de läcker och skadar omgivande föremål, exploderar eller skapar risk för brand och personskador. Observera alltid det nedanstående. Använd endast de batterier som specificeras för denna produkt. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Uttag Anslut endast specificerade komponenter och utrustning till produktens uttag. Anslutning av utrustning utöver de rekommenderade skapar risk för brand och elstötar. 735A-SW-005A SW-3 WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

6 Säkerhetsföreskrifter Placering Undvik att placera produkten på nedanstående ställen. Miljöer som dessa skapar risk för brand och elstötar. Ställen som utsätts för hög luftfuktighet eller rikligt med damm Nära ett kök eller andra ställen som utsätts för rök och ånga Nära en luftkonditioneringsapparat, på en uppvärmd matta, på ställen som utsätts för solsken, inuti en bil som står parkerad i solen och på alla övriga ställen som kan utsättas för höga temperaturer Bildskärm Utsätt inte LCD-skärmen för slag och stötar då glaset kan spricka och orsaka personskador. Skulle skärmen spricka eller uppvisa repor bör du undvika att vidröra vätskan innanför skärmen. Denna vätska kan irritera huden. Skulle du råka få skärmvätska i munnen ska du omedelbart skölja ur munnen med vatten och sedan uppsöka läkare. Skulle du råka få skärmvätska i ögonen eller på huden ska du skölja med vatten i minst 15 minuter och sedan uppsöka läkare. VIKTIGT! Vid drift med batterier ska du byta ut dessa eller skifta till en alternativ strömkälla när du märker något av det följande. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den valda tonen ljuder Onormala rytmmönster eller demonstrationsspelning Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDIkomponent Plötsligt strömavbrott vid avläsning från eller skrivning på en diskett (endast WK-3500) Ljudvolym Lyssna inte på musik med väldigt hög volymnivå under långa perioder. Detta gäller speciellt när du använder hörlurar. En hög volymnivå kan orsaka hörselskador. Tunga föremål Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten. Produkten kan tippa över och falla, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Korrekt montering av ställningen* En felaktigt monterad ställning kan göra att produkten tippar över och faller, vilket kan orsaka såväl personella som materiella skador. Montera ställningen på rätt sätt i enlighet med de anvisningar som medföljer den. Se också till att montera produkten på ställningen på rätt sätt. * En ställning kan köpas som extra tillbehör. SW-4 735A-SW-006A WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

7 Introduktion Vi gratulerar till valet av detta musikinstrument från CASIO. Denna klaviatur erbjuder dig följande egenskaper och funktioner. 516 toner inklusive fylliga avancerade toner Totalt 300 avancerade toner är programmerade med DSP-toner för att göra dem fylligare och mäktigare. Avancerade toner som stereopiano och tremolo elpiano förstärker piano- och elpianotonerna till att skapa helt nya ljud. 50 toner för drawbar orgel Utöver de 516 standardtonerna inkluderar klaviaturen också 50 realistiska toner för drawbar orgel. Dessa toner regleras med nio digitala dragstaplar. Det går även att välja slagverk eller tangentklick, samt redigera parametrarna för förinställda toner och lagra upp till 100 egna toner i tonminnet. Flashminne Det inbyggda flashminnet gör det möjligt att utöka valet av toner och rytmer genom att ladda ner data från CASIO MUSIC SITE eller från andra källor. Det går också att lagra upp till 200 musikfiler av formatet SMF för avspelning. Pianoinställningsknapp (PIANO SETTING) Ett tryck på knappen optimerar klaviaturens inställningar för pianospelning. 140 förinställda rytmer + 16 användarrytmer Ett urval av 140 rytmer sörjer för ackompanjemang för alla musikstilar från rock till pop och jazz. Det går även att överföra ackompanjemangsdata från din dator och lagra upp till 16 av dessa som användarrytmer i minnet. Automatiskt ackompanjemang (autokomp) Vid spel av ett ackord spelas motsvarande delar för rytm, bas och ackord automatiskt. Direktförinställning återkallar omedelbart lämplig ton och tempo för rytmen som används. Stor, informationsrik bildskärm En stor, inbyggd bildskärm visar ackordnamn, tempoinställning, tangentbordsinformation, notplan över de noter som spelas och mycket, mycket mer för att underlätta spelningen. En inbyggd bakgrundslampa gör att skärmen går att läsa även i mörker. Sångminne Det går att spela in upp till sex delar och deras ton, volym, panoreringsposition och andra parametrar i minnet för senare återkallning. Det går även att skapa realistisk ensemblespelning med hjälp av autokompfunktionen. Synthesizerläge Redigera de inbyggda ljuden för att skapa egna, originella ljud. Upp till 120 av dina egna ljud kan lagras i minnet för senare återkallning, på samma sätt som de inbyggda tonerna. Kompatibel med generell MIDI MIDI-kompatibla toner gör att du kan ansluta instrumentet till en dator för att skapa musik på denna. Instrumentet kan användas som både musikinmatningskälla eller ljudkälla och kan även användas för att avspela separat inköpta musikmjukvaror som är kompatibla med generell MIDI. Mäktiga effekter En samling mäktiga effekter, såsom DSP, efterklang, kör m.m., ger dig fullständig kontroll över ljudet du vill skapa. Det går även att ändrar parametrarna hos en effekt för att skapa egna effekter. En 4-bandig equalizer inkluderas också. 735A-SW-007A SW-5 WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

8 Introduktion Mixer Det går att specificera ton, volym, panoreringsposition och övriga parametrar för varje inbyggd autokompdel. Det går också att reglera samma parametrar för varje kanal vid MIDI-inmatning. Registerminne Tangentbordsinställningar kan lagras i minnet och återkallas omedelbart vid behov. Upp till 32 omgångar (4 inställningar x 8 banker) kan lagras i registerminnet. Nerladdning av data från din dator Använd din dator för att ladda ner data från CASIO MUSIC SITE. Öppning för SmartMedia TM kort En inbyggd öppning för SmartMedia-kort förenklar dataöverföring från en dator och låter dig lagra stora datavolymer för senare återkallning. Det går även att sätta i ett kort med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela det på klaviaturen. Inbyggd diskettenhet (endast WK-3500) Lagra egna toner och sånger som skapats med sångminnet på en diskett för en längre tids förvaring. Det går även att sätta i en diskett med en standard MIDI-fil (SMF) och avspela den på klaviaturen. SW-6 735A-SW-008A WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

9 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... SW-1 Introduktion... SW-5 Innehåll... SW-7 Allmän översikt... SW-10 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-11 Att spela en demonstrationslåt... SW-12 Angående bildskärmen... SW-14 Strömförsörjning... SW-16 Användning av batterier... SW-16 Användning av nättillsats... SW-17 Automatiskt strömavslag... SW-17 Att slå av klaviaturen... SW-18 Minnesinnehåll... SW-18 Anslutningar... SW-19 Grundläggande hantering... SW-22 Att spela på klaviaturen... SW-22 Val av en ton... SW-22 Knappen PIANO SETTING... SW-24 Användning av ratten PITCH BEND... SW-25 Användning av MODULATION... SW-25 Användning av läget drawbar orgel... SW-26 Att välja en drawbar orgelton... SW-28 Att redigera en drawbar orgelton... SW-28 Parameterdetaljer... SW-29 Att lagra en redigerad drawbar orgelton... SW-30 Att tillämpa effekter på toner... SW-31 Effektblock... SW-31 Val av en DSP typ... SW-32 Knappen DSP... SW-34 Val av REVERB... SW-34 Val av CHORUS... SW-36 Användning av equalizern... SW-37 Automatiskt ackompanjemang (Autokomp)... SW-38 Angående knappen MODE... SW-38 Val av en rytm... SW-39 Spelning av en rytm... SW-39 Justering av tempo... SW-39 Användning av autokomp... SW-40 Användning av upptaktsmönster... SW-43 Användning av utfyllnadsmönster... SW-43 Användning av alternativa rytmmönster... SW-43 Synkroniserad spelstart av ackompanjemang och rytm... SW A-SW-009A SW-7 WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

10 Innehåll Avslutning med ett slutmönster... SW-44 Användning av direkt förinställning... SW-45 Användning av automatisk harmonisering... SW-45 Justering av kompvolym... SW-46 Mixerfunktion... SW-47 Hur mixern kan användas... SW-47 Att slå kanaler på och av... SW-47 Användning av parameterredigeringsläget... SW-48 Hur parametrar fungerar... SW-49 Synthesizerläge... SW-51 Synthesizerlägets funktioner... SW-51 Att skapa en användarton... SW-54 Lagring av en användarton i minnet... SW-57 Registerminne... SW-59 Registerminnets egenskaper... SW-59 Att lagra en uppsättning i registerminnet... SW-60 Att återkalla en uppsättning från registerminnet... SW-60 Sångminnesfunktion... SW-61 Spår... SW-61 Grundläggande sångminnesoperationer... SW-61 Användning av realtidsinspelning... SW-62 Mixerlägets inställningar... SW-63 Avspelning från sångminnet... SW-64 Steginspelning av melodi och ackord... SW-64 Inspelning av flera spår... SW-67 Korrigering av misstag under steginspelning... SW-69 Redigering av minnesinnehållet... SW-70 Redigering av en sång... SW-72 Tangentbordsinställningar... SW-74 Användning av lagring... SW-74 Användning av delning... SW-75 Samtidig användning av lagring och delning... SW-76 Transponering av klaviaturen... SW-77 Användning av anslagskänslighet... SW-78 Stämning av klaviaturen... SW-78 Ändring av övriga inställningar... SW-79 Användning av SMF-spelaren... SW-84 Avspelning av en SMF... SW-86 Övriga inställningar... SW-87 SW-8 735A-SW-010A WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

11 Innehåll MIDI... SW-89 Vad är MIDI?... SW-89 Generell MIDI... SW-89 Sändning och mottagning av MIDImeddelanden... SW-90 MIDI inställningar... SW-90 Användning av service för datanerladdning... SW-91 Lagring av data... SW-92 Användning av ett SmartMedia-kort... SW-93 Användning av diskettenheten (endast WK-3500)... SW-94 Instrumentets skötsel... SW-112 Bilaga... A-1 Tonlista... A-1 Lista över trumtilldelning... A-12 Rytmlista... A-14 Tabell över fingersatta ackord... A-15 Effektlista... A-17 DSP Algoritmlista... A-19 MIDI Implementation Chart Användning av yttre förvaringsmedia... SW-96 Lagring av filer... SW-98 Laddning av en fil... SW-99 Namnändring av en fil... SW-100 Radering av en fil... SW-101 Formatering av yttre förvaringsmedia... SW-102 Teckeninmatning... SW-103 Felmeddelanden för SmartMedia-kort... SW-104 Felmeddelanden för diskettenhet (endast WK-3500)... SW-105 Felsökning... SW-106 Tekniska data... SW-109 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 735A-SW-011A SW-9 WK3000_sw_01-09.p , 3:39 PM

12 Allmän översikt D E F G H A B C I J K L M N O P *1 Q *2 M *3 R S T U V W X Y Z [ \ ] a _ b c SW A-SW-012A WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

13 Allmän översikt Bilderna i detta instruktionshäfte visar modellen WK Strömbrytare (POWER) 2 Strömindikator 3 Lägesväljarknapp (MODE) M N O Högtalare Rytmlista Tonlista 4 Effektknapp (EFFECT) 5 Synthesizerknapp (SYNTH) P Bildskärm Q Demonstrationsknapp (DEMO)* 4 6 Mixerknapp (MIXER) 7 Transponerings/funktionsknapp (TRANSPOSE/FUNCTION) 8 Volymreglage (VOLUME) 9 Knapp för direktförinställning (ONE TOUCH PRESET) 0 Kompvolymknapp (ACCOMP VOLUME) A Sångminnesknapp (SONG MEMORY) B WK-3500 Diskett/kortknapp (DISK/CARD) WK-3000 Kortknapp (CARD) R S T U V W X WK-3500 Hörlursuttag (PHONES) WK-3000 Hörlursuttag/ljudutgång (PHONES/OUTPUT) Ackordrotnamn (CHORD) Lista över slaginstrument Ackordtypsnamn Knapp för SMF-avspelning (SMF PLAYER) Kanalknappar (CHANNEL 1-16, DSP)/ dragstapelknappar Knapp för drawbar orgel (DRAWBAR ORGAN) C Datatillgångslampa (DATA ACCESS) Y Upptakts/avslutningsknappar (INTRO/ENDING 1/2) D Rytmknapp (RHYTHM) E Tonknapp (TONE) F DSP-knapp (DSP) G Pianoinställningsknapp (PIANO SETTING) H []/[]/[]/[] Markörknappar (CURSOR) I Utgångsknapp (EXIT) J Knapp för automatisk harmoniering (AUTO HARMONIZE) K Delningsknapp (SPLIT) L Lagringsknapp (LAYER) Z Variations/utfyllnadsknappar (VARIATION/FILL-IN 1/2) [ Knapp för synkroniserad start/nästa utfyllnad (SYNCHRO/FILL-IN NEXT) \ Start/stoppknapp (START/STOP) ] Tempoknappar (TEMPO) _ Knappar för sångminnesspår (SONG MEMORY TRACK) a) Bankknapp (BANK) b) Registerknappar (REGISTRATION) c) Lagringsknapp (STORE) Fastsättning av nothäftesställningen*1 För in nothäftesställningen i skåran på klaviaturens ovansida såsom visas på bilden. 735A-SW-013A SW-11 WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

14 Allmän översikt *2 a Sifferknappar b [+]/[ ] Knappar ja/nej (YES/NO) För inmatning av siffror vid ändring av visade inställningar. Negativa värden kan ändras enbart med [+] och [ ] för att höja och sänka det visade värdet. *3 WK-3500 WK-3000 c Ratt för tonhöjdsböjning c d c Modulationsknapp (PITCH BEND) (MODULATION) d Modulationsratt d Modulationsknappens lampa (MODULATION) (MODULATION) c d e Ratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) e Att spela en demonstrationslåt*4 Ett tryck på knappen DEMO startar spelning av demonstrationslåt. Det finns tre låtar som spelas kontinuerligt i ordningsföjd. Tryck antingen på DEMO eller knappen START/STOP för att stoppa spelning. Ett tryck på knapparna [+]/[ ] hoppar till nästa demonstrationslåt. Knappen PIANO SETTING, lagring och delning kan inte användas när en demonstrationslåt spelas. SW A-SW-014A WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

15 Allmän översikt Framsida Endast WK-3500 f Tillgångslampa g Urstötningsknapp f g Baksida WK-3500 WK-3000 h i j k l h i j k MIDI MIDI OUT IN SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK R L/MONO LINE OUT DC 12V OUT IN SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK DC 12V h MIDI-utgång (MIDI OUT) i MIDI-ingång (MIDI IN) j Pedal/tilldelningsbart uttag (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) k Linjeutgång höger, vänster/mono (LINE OUT R, L/MONO) l Likströmsingång (DC 12V) h MIDI-utgång (MIDI OUT) i MIDI-ingång (MIDI IN) j Pedal/tilldelningsbart uttag (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK) k Likströmsingång (DC 12V) Baksida m Kortöppning m 735A-SW-015A SW-13 WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

16 Allmän översikt Angående bildskärmen Gran dpn o Ton/rytmindikator (TONE/RHYTHM) TONE visas vid val och visning av en ton, medan RHYTHM visas vid val och visning av en rytm. 2. Ton/rytmnummer (sifferyta) Numret på nu vald ton eller rytm. Indikatorn TONE/RHYTHM visar om numret anger en ton eller rytm. Denna yta visar också annan information i övriga lägen. 3. Visning av ackordnamn Visar ackordnamnet vid användning av autokomp. 4. Ton/rytmnamn (textyta) Namnet på nu vald ton eller rytm. Indikatorn TONE/RHYTHM visar om namnet anger en ton eller rytm. Denna yta visar också annan information i övriga lägen. 5. Oktavsymbol 1 En symbol anger att noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav högre än noten som visas på notplansytan 6. Två symboler anger två oktaver högre. 6. Notplansyta Denna yta visar noter som spelas på tangentbordet, noter som avspelas från sångminnet, ackordformer och mottagen MIDIdata*. 7. Oktavsymbol 2 En symbol anger att noten som framställs av klaviaturen ligger en oktav lägre än noten som visas på notplansytan Indikatorer En indikator uppträder som ett tecken på att en funktion (sångminne, SMF-spelare, automatiskt harmonisering, delning, lagring) nu är i bruk. 9. Slagnummer Visar slagnumret under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet och SMF-spelaren är påslagen. 10. Taktnummer Visar taktnumret från spelstarten under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet och SMF-spelaren är påslagen. 11. Tempoindikator Visar tempot i form av ett värde som anger antal slag per minut under spelning av rytm och autokomp och medan sångminnet är påslaget. Denna yta visar också annan information i övriga lägen. 12. Metronom Metronomen kan slås på för att sörja för ett referensslag medan du spelar. SW A-SW-016A WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

17 Allmän översikt 13. Nivåmätare Numren 1 t.o.m. 16 motsvarar mixerkanalerna. Nivåmätaren anger vilka kanaler som är på och av och visar även volymnivån. Läget för drawbar orgel I redigeringsläget för drawbar orgel visar nivåmätaren positionen för varje dragstapel och statusen för varje slagverksparameter. 14. Grafiskt tangentbord Det grafiska tangentbordet på skärmen visar noter du själv spelar, noter som avspelas från sångminnet och mottagen MIDIdata*. 15. Lägesindikatorer Det uppträder en pekare intill lägesnamnet som anger huruvida transponering, tangentbordsinställningar, mixer, synthesizer, effekt eller kort/diskettläge nu är i bruk. * Mottagen data utanför omfånget E1 till G7 visas inte. Skärmexemplen som visas i denna bruksanvisning är enbart för illustrativa syften. Text och siffror som faktiskt visas på skärmen kan skilja sig från exemplen i denna bruksanvisning. Egenskaperna hos bildskärmselementen gör att skärmkontrasten ändras beroende på vinkeln ur vilken den betraktas. Grundinställningen är en kontrast som ter sig behaglig för en musiker som sitter rakt framför instrumentet. Kontrasten går dock att justera till önskad nivå. Se sidan SW-82 för närmare detaljer. 735A-SW-017A SW-15 WK3000_sw_10-25.p , 3:39 PM

18 Strömförsörjning Klaviaturen kan strömförsörjas via ett vanligt vägguttag (med den specificerade nättillsatsen) eller med batterier. Var alltid noga med att slå av klaviaturen när den inte ska användas. Användning av batterier Kontrollera att klaviaturen är avslagen före isättning eller byte av batterier. Isättning av batterier 1 Ta av batterifacklocket. 2 Sätt i sex batterier av storlek D i batterifacket. Var noga med att vända plus- (+) och minuspolerna ( ) åt rätt håll. 3 För in flikarna på batterifacklocket i de därför avsedda hålen och stäng locket. Flik Klaviaturen kan fungera felaktigt om du sätter i eller byter batterier då strömmen är påslagen. Slå klaviaturen av och sedan på igen om detta inträffar. Information om batterier Det följande visar den ungefärliga batterilivslängden. Alkaliska batterier... 4 timmar Siffran ovan avser användning vid normal temperatur och med en medelhög volymnivå. Extremt höga eller låga temperaturer och spelning på en hög volymnivå förkortar batteriernas livslängd. Nedanstående tecken tyder på att batterierna börjar bli svaga. Byt ut batterierna så snart som möjligt när något av det följande inträffar. Dunkel strömindikator Instrumentet slås inte på Bildskärmen flimrar, är suddig eller svårläst Onormalt låg volym från högtalaren/hörlurarna Förvrängt ljud Periodvisa ljudavbrott vid spelning på hög volymnivå Plötsligt strömavbrott vid spelning på hög volymnivå Bildskärmen flimrar eller blir suddig vid spelning på hög volymnivå Fortsatt ljudutgång efter att en tangent har släppts En helt annan ton än den valda tonen ljuder Onormala rytmmönster eller demonstrationsspelning Plötsligt strömavbrott, förvrängt ljud eller onormalt låg volym vid spelning från en ansluten dator eller MIDIkomponent Plötsligt strömavbrott vid avläsning från eller skrivning på en diskett (endast WK-3500) VARNING Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker eller exploderar och skapar risk för brand eller personella eller materiella skador. Ge alltid noga akt på det följande. Försök aldrig att ta isär batterier och akta dig för att låta dem kortslutas Undvik att utsätta batterier för hög värme och försök aldrig att bränna dem Blanda inte gamla och nya batterier Blanda inte batterier av olika typ eller fabrikat Försök aldrig att ladda batterierna Var noga med att sätta i batterier med plus- (+) och minuspolerna ( ) vända åt rätt håll OBSERVERA Felaktigt bruk av batterier kan göra att de läcker eller exploderar och skapar risk för brand eller personella eller materiella skador. Ge alltid noga akt på det följande. Använd endast de batterier som specifikt anges för denna produkt Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid SW A-SW-018A WK3000_sw_10-25.p65 16

19 Strömförsörjning Användning av nättillsats Använd endast den nättillsats som specificeras för denna klaviatur. Specificerad nättillsats: AD-12 MIDI Nättillsats AD-12 OBSERVERA Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Ge alltid noga akt på det följande. Led inte kabeln nära en spis eller annan värmekälla. Ryck aldrig i kabeln för att koppla bort den från vägguttaget. Fatta tag i själva kontakten. Tryck in kontakten i vägguttaget så långt det går. OUT IN SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK R L/MONO LINE OUT DC 12V Vägguttag Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget under åskväder och före en längre tids frånvaro, t.ex. under semestern. Koppla bort nättillsatsen från vägguttaget och torka bort damm och smuts som samlats runt stiften på kontakten minst en gång om året. Ge noga akt på följande viktiga varningar och föreskrifter vid användning av nättillsatsen. VARNING Felaktigt bruk av nättillsatsen skapar risk för brand och elstötar. Ge alltid noga akt på det följande. Använd endast den nättillsats som specifikt anges för denna produkt. Anslut endast till en strömkälla vars spänning matchar den som står angiven på nättillsatsen. Undvik att överbelasta vägguttag och förlängningskablar. Undvik att placera tunga föremål på kabeln och håll den borta från värme. Undvik att böja kabeln häftigt och försök aldrig att modifiera den på något sätt. Undvik att tvinna eller dra i kabeln. Kontakta affären där produkten köptes eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad om kabeln eller dess kontakt råkar bli skadad. Rör aldrig vid kabeln med våta händer. Detta skapar risk för elstötar. VIKTIGT! Kontrollera att klaviaturen är avslagen innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. En längre tid användning gör att nättillsatsen blir varm. Detta är normalt och tyder inte på fel. Automatiskt strömavslag När klaviaturen drivs med batterier slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd utförts på cirka 6 minuter. Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen igen. Automatiskt strömavslag fungerar inte (aktiveras ej) när klaviaturen drivs med hjälp av nättillsatsen. Att koppla ur automatiskt strömavslag Automatiskt strömavslag kan spärras genom att hålla knappen TONE intryckt samtidigt som strömmen slås på. När automatiskt strömavslag har kopplats ur slås klaviaturen inte av automatiskt oavsett hur länge den lämnas oanvänd. Batterierna kan alltså tömmas om funktionen är urkopplad. Funktionen för automatiskt strömavslag aktiveras alltid när strömmen slås på. 735A-SW-019A SW-17 WK3000_sw_10-25.p65 17

20 Strömförsörjning Inställningar Ton, rytm och andra huvudsakliga tangentbordsinställningar som gäller när du slår av strömmen manuellt med strömbrytaren POWER eller när strömmen slås av automatiskt är fortfarande ikraft nästa gång strömmen slås på. Huvudsakliga tangentbordsinställningar Tonnummer, lagring, delning, delningspunkt, toninställning för drawbar orgel, transponering, stämning, kontrast, anslagskänslighet, efterklang, kör, DSP, equalizer, rytmnummer, tempo, klaviaturkanal, MIDI in ackordbedömning på/av, komp MIDI ut på/ av, inställning för tilldelningsbart uttag, kompvolym, användarområdets toner (synthesizerläge), användarområdets komp, DSP användarområde, omfång för tonhöjdsböjning automatisk harmonisering på/av, typ av automatisk harmonisering, mixerlåsning, DSP-låsning, autokompläge, alla mixerparametrar, alla parametrar för synthesizerläget, sångminnets sångnummer, inställningar för SMF-spelare (avspelningsläge, manuell avspelning, volym). Att slå av klaviaturen Slå av strömmen med ett tryck på strömbrytaren POWER och vänta tills skärmen slocknat innan nättillsatsen kopplas ur eller någon annan åtgärd utförs. Koppla aldrig ur nättillsatsen medan klaviaturen är påslagen och försök inte att slå av strömmen med någon annan metod än att trycka på strömbrytaren POWER. Detta kan göra att innehållet i klaviaturens flashminne förvanskas. Ett underligt uppträdande och en onormal start när strömmen slås på igen tyder på att innehållet i flashminnet blivit förvanskat. Se Felsökning på sidan SW- 106 för närmare detaljer. VIKTIGT! Tryck aldrig på strömbrytaren POWER när följande meddelande visas på klaviaturens skärm: (meddelande) Pls Wait eller Bulk In Om du slår av klaviaturen när meddelandet ovan visas på skärmen kan användardata (användartoner, sångminnesdata o.dyl.) som lagrats i klaviaturens minne eller i ett yttre förvaringsmedium bli förvanskad. Därefter kan datan kanske inte återkallas. Minnesinnehåll Förutom ovanstående inställningar bevaras också data som lagrats i registerläget och sångminnesläget när strömmen till instrumentet slås av. Lagring av inställningar och minnesinnehåll Angående flashminnet Klaviaturen är försedd med ett inbyggt flashminne som bevarar datan även när strömmen skärs av till fullo. Om batterierna blir urladdade kan du alltså ansluta nättillsatsen, slå på strömmen och återkalla datan som lagrats i minnet. Det går att göra en reservkopia av innehållet i klaviaturens minne och övriga data på följande förvaringsmedia. SmartMedia TM kort Se Användning av ett SmartMedia-kort på sidan SW-93. Diskett (endast WK-3500) Se Användning av diskettenheten (endast WK-3500) på sidan SW-94. VIKTIGT! När enheten drivs med batterier ska du byta ut dessa vid det första tecknet på att de börjar bli svaga (dunkel strömindikator, suddiga tecken på skärmen el.dyl.). Även om klaviaturens flashminne ej är flyktigt (d.v.s. datan förloras ej när strömmen skärs av) kan det dock hända att data förloras vid plötsligt strömavbrott då datan håller på att skrivas i flashminnet*. * Vid lagring eller radering av användardata, vid inspelning med synthesizern, vid dataöverföring från en dator o.dyl. Initialisering av klaviaturen Använd proceduren på sidan SW-80 för att initialisera klaviaturen, d.v.s. tömma all minnesdata och återställa inställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna. SW A-SW-020A WK3000_sw_10-25.p65 18

21 Anslutningar WK-3500 Hörlurs- och linjeuttag Det går att ansluta hörlurar eller en yttre komponent till detta uttag. Var noga med att skruva ner volymen före anslutningen. Justera sedan volymen till önskad nivå. [Framsida] Uttag PHONES 1 Anslutning till en instrumentförstärkare 3 Använd separat inköpta kablar för att ansluta de två uttagen såsom visas på bild 3. Du måste själv införskaffa de kablar för anslutningen som visas på bilden. Använd reglaget VOLUME på klaviaturen för att justera volymnivån. Om förstärkaren blott har en ingång ska du ansluta en kabel enbart till uttaget L/MONO. Det går även att ansluta uttaget MIDI på klaviaturen till en dator eller sekventierare. Se MIDI på sidan SW-89 för närmare detaljer. Stereostandardkontakt Anslutning av hörlurar 1 Ljudet från instrumentets inbyggda högtalare slås av vid anslutning av hörlurar, så det går att spela när som helst utan att störa omgivningen. [Baksida] AUX IN eller liknande uttag på ljudförstärkaren LEFT (Vit) RIGHT (Röd) PIN-kontakt MIDI OUT IN SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK R L/MONO LINE OUT DC 12V Klaviaturförstärkare, gitarrförstärkare el.dyl. Stereostandardkontakt Stereostandardkontakt INPUT 1 INPUT 2 Anslutning till ljudutrustning 2 Använd separat inköpta kablar för att ansluta de två uttagen såsom visas på bild 2. Du måste själv införskaffa de kablar för anslutningen som visas på bilden. Vid denna typ av anslutning ska du normalt sett ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) som klaviaturen är ansluten till. Använd reglaget VOLUME på klaviaturen för att justera volymnivån. 735A-SW-021A SW-19 WK3000_sw_10-25.p65 19

22 Anslutningar WK-3000 Uttaget PHONES/OUTPUT Det går att ansluta hörlurar eller en yttre komponent till detta uttag. Var noga med att skruva ner volymen före anslutningen. Justera sedan volymen till önskad nivå. [Framsida] Anslutningsexempel Till uttaget PHONES/OUTPUT på klaviaturen Stereostandardkontakt PIN-kontakt (röd) PIN-kontakt INPUT 1 INPUT 2 PIN-kontakt (vit) Standardkontakt Klaviatur- eller gitarrförstärkare Uttaget PHONES/OUTPUT Ljudanslutning 1 Instrumentet kan också anslutas till en dator eller sekventierare. Se avsnittet MIDI på sidan SW-89 för närmare detaljer. Stereostandardkontakt 3 Klaviaturförstärkare, gitarrförstärkare el.dyl. 2 Vit Röd PIN-kontakt VÄNSTER HÖGER AUX IN eller liknande uttag på ljudförstärkaren Anslutning av hörlurar 1 Ljudet från instrumentets inbyggda högtalare slås av vid anslutning av hörlurar, så det går att spela när som helst utan att störa omgivningen. Ljudutrustning 2 Anslut klaviaturen till en ljudkomponent med en separat inköpt anslutningskabel där ena ändan är en standardkontakt och den andra ändan består av två PIN-kontakter. Standardkontakten som ansluts till klaviaturen måste dock vara en stereokontakt. I annat fall hörs bara en av stereokanalerna. Vid denna typ av anslutning ska du normalt sett ställa ingångsväljaren på ljudkomponenten på det uttag (vanligtvis markerat AUX IN el.dyl.) dit kabeln från klaviaturen anslutits. Se bruksanvisningen som medföljer din ljudkomponent för närmare detaljer. Instrumentförstärkare 3 Använd en separat inköpt anslutningskabel för att ansluta klaviaturen till en instrumentförstärkare. Använd en anslutningskabel som har en stereokontakt i ändan som ska anslutas till klaviaturen och en dubbelkontakt för två kanaler (vänster och höger) i ändan som ska anslutas till förstärkaren. Felaktig kontakt i endera ändan kan göra att en av stereokanalerna förloras. Vid anslutning till en instrumentförstärkare ska du ställa volymen på klaviaturen på en relativt låg nivå och sedan justera den utgående volymen med reglagen på förstärkaren. SW A-SW-022A WK3000_sw_10-25.p65 20

23 Anslutningar Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK Det går att ansluta en valfri fortepedal (SP-2 eller SP-20) till uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK för att utnyttja nedanstående funktioner. Se avsnittet Ändring av övriga inställningar på sidan SW- 79 för detaljer om val av önskad pedalfunktion. Uttaget SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK MIDI OUT IN SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK R L/MONO LINE OUT DC 12V SP-20 Fortepedal För pianotoner gör ett tryck på pedalen att tonen blir utdragen, på samma sätt som dämpningspedalen på ett piano. För orgeltoner gör ett tryck på pedalen att tonen fortsätter att ljuda ända tills pedalen släpps. Sostenutopedal Ett tryck på pedalen gör att tonerna blir utdragna, på samma sätt som för fortepedalen. Skillnaden mellan en sostenutopedal och en fortepedal är tidpunkten då pedalen trycks ned. Med en sostenutopedal trycker du först på tangenterna och trycker sedan ned pedalen innan tangenterna släpps. Endast noterna som ljuder när pedalen trycks ned kvarhålls. Softpedal Ett tryck på pedalen dämpar tonerna som spelas. Start/stoppedal för rytm I detta fall fyller pedalen samma funktion som knappen START/STOP. Extra tillbehör Använd endast tillbehör och utrustning som specificeras för denna klaviatur. Användning av otillåten utrustning kan medföra risk för brand, elstötar och personskador. 735A-SW-023A SW-21 WK3000_sw_10-25.p65 21

24 Grundläggande hantering POWER TONE Number Sifferknappar buttons VOLUME Detta avsnitt innehåller information om grundläggande hantering av klaviaturen. Att spela på klaviaturen 1 Tryck på strömbrytaren POWER för att slå på strömmen. 2 Ställ volymen på en relativt låg nivå med reglaget VOLUME. 3 Börja spela på tangenterna. Val av en ton Klaviaturen är försedd med de inbyggda toner som anges nedan. En lista över en del av de tillgängliga tonnamnen är tryckt på klaviaturens konsol. Se Tonlista på sidan A-1 i detta instruktionshäfte för en komplett lista. De avancerade tonerna är variationer av standardtoner, som skapas genom att programmera effekter (DSP) och övriga inställningar. För detaljer on toner för drawbar orgel, se Användning av läget drawbar orgel på sidan SW-26. Tontyper Standardtoner: 516 förinställda toner användartoner Nummer Antal toner Tontyp Avancerade toner Förinställda toner Trumsatser Användartoner* 2 Användartoner med vågor* 4 Användartrumsatser med vågor* 4 DSP linje på/av* 1 På Av Av På/Av* 3 På/Av* 3 På/Av* 5 Toner för drawbar orgel: 50 förinställda toner användartoner Nummer Antal toner Tontyp Förinställda toner Användartoner* 6 DSP linje på/av* 1 På/Av* 5 På/Av* 3 *1: Se Ändring av ton och inställning av DSP-effekt på sidan SW-23. *2: Du skapar själv minnesområdet för toner. Se Synthesizerläge på sidan SW-51. Användartonområdena 600 t.o.m. 699 innehåller ursprungligen samma data som DSP-typerna 000 t.o.m *3: Beror på källton eller användarinställning. Se Synthesizerläge på sidan SW-51 för närmare detaljer. *4: Område för data överförd från en dator. Se Användning av service för datanerladdning på sidan SW-91 för närmare detaljer. För information om vågformer, se Att skapa en användarton på sidan SW-54. *5: Beror på tonen. Denna status kan kontrolleras genom att titta på knappen DSP. Se Knappen DSP på sidan SW-34 för närmare detaljer. *6: Minnesområde du själv skapat. Se Att välja en drawbar orgelton på sidan SW-28. Användarområden för drawbar orgeltoner innehåller ursprungligen två uppsättningar av samma data som drawbar orgeltonerna av typerna 000 t.o.m Det går inte att välja tonnummer som ej inkluderas i omfången ovan (standardtoner 516 t.o.m. 599 och 720 t.o.m. 799, samt toner för drawbar orgel från 050 t.o.m. 099). När knapparna [+] och [ ] används för att rulla genom tonnumren hoppar rullningen över oanvända nummer. Ett tryck på [+] när t.ex. 515 är vald hoppar till 600. SW A-SW-024A WK3000_sw_10-25.p65 22

25 Grundläggande hantering Att välja en ton 1 Titta på tonlistan för att finna önskad ton och lägg dess tonnummer på minnet. 2 Tryck på knappen TONE. 3 Mata in det tresiffriga numret för den önskade tonen med sifferknapparna. Exempel: För val av 332 ACOUSTIC BASS GM ska du mata in 3, 3 och sedan 2. Aco.Bs_ G Mata alltid in alla tre siffrorna för tonnumret, inklusive inledande nollor (om så finns). Det går också att höja eller sänka det uppvisade tonnumret genom att trycka på knappen [+] eller [ ]. När en av trumsatserna är vald (tonnummer 500 t.o.m. 515) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. Se sidan A-12 för närmare detaljer. Digital sampling Ett antal toner som är tillgängliga på klaviaturen har spelats in och behandlats med en teknik kallad digital sampling (stickprovstagning). För att försäkra en hög tonkvalitet tas stickprov från det låga, medelhöga och höga registret och kombineras sedan för att förse dig med ljud som ligger förvånansvärt nära originalen. Du kan lägga märke till marginella skillnader i volym och ljudkvalitet för vissa toner när de spelas på olika ställen på tangentbordet. Detta är ett ofrånkomligt resultat av flerfaldig sampling och tyder inte på fel. Ändring av ton och inställning av DSP-effekt Denna klaviatur har blott en ljudkälla för DSP. Val av toner för vilka DSP är aktiverad för flera delar vid lagring eller delning av toner (sidan SW-74, 75) kan därför orsaka konflikter. För att undvika konflikter tilldelas DSP den senaste DSP-aktiverade tonen, och DSP kopplas ur (DSP linje AV) för alla övriga delar. DSP linje är en parameter som styr huruvida den nu valda DSP-effekten tillämpas på en del.* Varje ton har parametern DSP linje. Val av en ton för en del tillämpar tonens parameter för DSP linje på alla delar. * Parametern DSP linje är påslagen (DSP-effekt tillämpas) för de 300 avancerade tonerna numrerade 000 t.o.m. 299, och avslagen (DSP-effekt tillämpas ej) för de 200 förinställda tonerna från 300 till 499. För information om andra toner, se Tontyper på sidan SW-22. Polyfoni Begreppet polyfoni syftar på det maximala antalet noter som kan spelas samtidigt. Klaviaturen har en polyfoni på 32 noter, inklusive noterna du själv spelar och rytm eller autokompmönster som spelas av klaviaturen. När en rytm eller autokompmönster spelas av klaviaturen reduceras alltså antalet noter (polyfoni) du kan spela själv. Tänk även på att vissa toner har en polyfoni på blott 10 noter. 735A-SW-025A SW-23 WK3000_sw_10-25.p65 23

26 Grundläggande hantering WK-3500 WK-3000 Knapp MODULATION MODULATION button PIANO SETTING PITCH Ratt PITCH BEND BEND wheel MODULATION Ratt MODULATION wheel PITCH Ratt PITCH BEND BEND wheel Knappen PIANO SETTING Ett tryck på knappen ändrar inställningar till att optimera klaviaturen för pianospel. Inställningar Tonnummer: 000 St.GrPno Rytmnummer: 120 Pf Bld 1 Kompläge: Normal Lagring: Av Delning: Av Automatisk harmonisering: Av Transponering: 0 Anslagskänslighet: Av: Återgår till grundinställning På: Ingen ändring Tilldelningsbart uttag: SUS Lokalkontroll: På Inställning av parametern mixerkanal 1: Beror på tonen Ett tryck på knappen PIANO SETTING medan en rytm spelas gör att rytmen stoppas och tangentbordsinställningen ändras. Ett tryck på knappen PIANO SETTING när en demonstrationslåt spelas eller i synthesizerläget eller något annat läge lämnar det nuvarande läget och ändrar tangentbordsinställning. Tangentbordsinställningen ändras inte vid ett tryck på knappen PIANO SETTING i följande fall. * Under realtidsinspelning, steginspelning eller vid användning av sångminnets redigeringsfunktion * När meddelandet om datalagring eller överskrivning visas på skärmen * Under lagring av registreringsdata Att optimera tangentbordsinställningar för pianospelning 1 Tryck på knappen PIANO SETTING. 2 Börja spela på tangentbordet. Noterna som spelas ljuder med en pianoton. Tryck på knappen START/STOP om du vill spela med ett rytmkomp. Detta startar en rytm som är optimerad för pianospelning. Tryck åter på START/STOP för att stoppa spelning av rytmen. SW A-SW-026A WK3000_sw_10-25.p65 24

27 Grundläggande hantering Användning av ratten PITCH BEND Som namnet antyder kan ratten PITCH BEND användas för att böja tonhöjden för ett ljud. En saxofon och liknande toner kan således göras en aning mer naturtrogna. Att använda ratten PITCH BEND 1 Håll en tangent nedtryckt med högerhanden och vrid samtidigt ratten PITCH BEND upp och ned med vänsterhanden. Noten återgår till sin ursprungliga tonhöjd när ratten PITCH BEND släpps. För saxofontoner och elgitarrtoner erhålls den mest realistiska ljudeffekten om du spelar noterna och vrider på ratten PITCH BEND samtidigt. Se Omfång för tonhöjdsböjning (Grund: 12) på sidan SW-82 för närmare detaljer om ändring med ratten PITCH BEND. Slå aldrig av klaviaturen medan du vrider på ratten PITCH BEND. Användning av MODULATION En modulation tillämpar vibrato som ändrar tonhöjden för en not. Den fungerar bäst för noter som hålls ut (förlängs) genom att en tangent hålls nedtryckt, speciellt när melodin spelas med en violin eller liknande ton. Det går att modifiera modulationseffekten med DSPparametrarna 0 t.o.m 7. Se DSP parametrar på sidan SW- 33 för närmare detaljer. WK-3500 Att använda ratten MODULATION 1 Spela melodinoterna med högerhanden och vrid samtidigt på ratten MODULATION med vänsterhanden för att tillämpa ett vibrato på noterna. Mängden vibrato som tillämpas beror på hur långt du vrider ratten MODULATION uppåt. Ställ ratten i neutralt läge (vriden nedåt så långt det går) för att slå av vibrato helt och hållet. WK-3000 Att använda knappen MODULATION 1 Håll en tangent nedtryckt med högerhanden och tryck samtidigt på knappen MODULATION med vänsterhanden. Vibratot tillämpas så länge knappen MODULATION hålls intryckt. Modulation kan användas för att framställa ett fylligare ljud för uthållna noter när du använder en violin, rörbladsinstrument eller liknande ton. Modulation har olika effekt på olika toner. 735A-SW-027A SW-25 WK3000_sw_10-25.p65 25

28 Användning av läget drawbar orgel Klaviaturen har inbyggda toner för drawbar orgel som kan ändras med nio digitala dragstaplar på liknande sätt som reglagen på en drawbar orgel. Det går även att välja slagverk eller tangentklick. Det går att lagra upp till 100 egna tonvariationer för drawbar orgel i minnet. Driftsflöde i läget för drawbar orgel Valskärm för ton/rytm* Knapp DRAWBAR ORGAN Knapp EXIT Valskärm för drawbar orgelton [] Markörknapp Knapp DRAWBAR ORGAN Redigeringsskärm för drawbar orgelton [] / [] Markörknappar [] / [] Markörknappar Skärmen More? [] Markörknapp [] Markörknapp Redigeringsskärm för synthesizer [] Markörknapp [] Markörknapp Redigeringsskärm för DSP-effekt [] Markörknapp [] Markörknapp Inställningsskärm för namn/lagring * Valskärmen för drawbar orgelton kan också uppvisas från skärmen för sångminnesläget eller SMF-avspelning. I detta fall visas dock inte redigeringsskärmen för drawbar orgelton. SW A-SW-028A WK3000_sw_26-37.p65 26

29 Användning av läget drawbar orgel Kanalknappar vid visning av valskärmen för drawbar orgelton De 18 knapparna längs skärmens undersida fungerar som dragstapelknappar när valskärmen för drawbar orgelton visas. Varje par knappar (övre och undre) motsvarar en dragstapel, vilket innebär att de 18 knapparna ger dig tillgång till nio dragstaplar. : Fot Värde Parameternamn Ft16 Nu vald parameter / / /5 1 1 /3 1 CLICK SECOND THIRD DECAY PERCUSSION Sänka Nu vald dragstapel Höja Dragstapelknappar Vart och ett av de nio paren knappar har tilldelats värden som sträcker sig från 16 fot till 1 fot. Varje par har en knapp för att sänka (att sänka med 16 fot, 5-1/3 fot etc.) och en knapp för att höja (att höja med 16 fot, 5-1/3 fot etc.). 735A-SW-029A SW-27 WK3000_sw_26-37.p65 27

30 Användning av läget drawbar orgel DRAWBAR ORGAN Number Sifferknappar buttons [+]/[ ] CURSOR Att välja en drawbar orgelton 1 Leta upp önskad drawbar orgelton i tonlistan och lägg märke till dess tonnummer. 2 Använd knapparna CURSOR [] och [] för att visa redigeringsskärmen för drawbar orgelton. Välj parametern vars inställning du vill ändra. Exempel: Val av parametern Ft16 Parameterinställning Parameternamn 2 Tryck på knappen DRAWBAR ORGAN. Valskärmen för drawbar orgelton visas. Tonnummer Tonnamn Ft16 Ro c kor g 1 3 Använd sifferknapparna för att mata in det tresiffriga numret på den valda tonen. Mata alltid in tre siffror för tonnumret, inklusive inledande nollor (i förekommande fall). Det uppvisade tonnumret kan också ändras genom att trycka på [+] för att höja det och på [ ] för att sänka. Att redigera en drawbar orgelton 1 Leta upp drawbar orgeltonen (000 till 049, 100 till 199) du vill redigera och lägg märke till dess tonnummer. Det finns 13 olika parametrar. Du kan använda knapparna CURSOR [] och [] för att kretsa genom dessa. Se Parameterdetaljer på sidan SW-29 för närmare detaljer. När skärmen More? visas kan du gå till redigeringsskärmarna för synthesizer och DSP- effekt genom att trycka på knappen CURSOR [] eller knappen [+]. 3 Använd knapparna CURSOR [] och [] eller knapparna [+] och [ ] för att ändra inställning för nu visad parameter. En parameterinställning kan också ändras genom att mata in ett värde med sifferknapparna. Övervaka ändringarna i en ton genom att spela noter på tangentbordet medan parameterinställningarna justeras. Val av en annan ton efter redigering av parametrar ersätter parameterinställningarna med de hos den nyvalda tonen. Om en drawbar orgelton tilldelats mer än en kanal gör en ändring av toninställningen för en av kanalerna att samma ändring tillämpas även på samtliga övriga kanaler. Se Att lagra en redigerad drawbar orgelton på sidan SW-30 för detaljer om lagring av redigerade parametrar. SW A-SW-030A WK3000_sw_26-37.p65 28

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation SV Instruktionshäfte Referens för grundoperation Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan produkten tas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

2004 YAMAHA CORPORATION

2004 YAMAHA CORPORATION Bruksanvisning 2 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning (denna sida har avsiktligt lämnats tom) (denna sida har avsiktligt lämnats tom) DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SW - 131. Varning innan installation. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

SW - 131. Varning innan installation. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Användarhandbok Version 1.0 Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer