INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter"

Transkript

1 CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

2 Viktigt! Lägg märke till följande viktiga information innan produkten tas i bruk. Kontrollera noga att nättillsatsen AD-A12150LW inte är skadad innan den används för att driva enheten. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor, blottade ledningar eller andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en nättillsats som blivit skadad. Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 års ålder. Använd enbart nättillsatsen CASI AD-A12150LW. Nättillsatsen är ingen leksak. Koppla alltid bort nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASI. UNDER INGA MSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASI NÅGT SM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADR FÖR FÖRLRADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBRTT, FÖRLUST AV INFRMATIN) SM UPPKMMER VID BRUK AV ELLER FÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTINSHÄFTET ELLER PRDUKTEN, ÄVEN M CASI BLIVIT UPPLYST M RISKEN FÖR SÅDANA SKADR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SV-1

3 Innehåll Allmän översikt...sv-3 MIDI Implementation Chart Att bereda sig på att spela...sv-4 Fastsättning av nothäftesställningen... SV-4 Anslutning av en pedalenhet... SV-4 Strömförsörjning... SV-4 Att spela på det digitala pianot...sv-5 Att slå på strömmen och spela... SV-5 Användning av hörlurar... SV-5 Användning av en dämpningspedal... SV-6 Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet)... SV-6 Att välja och spela en ton... SV-7 Spelning av demonstrationssånger... SV-7 Lagring av två toner... SV-8 Användning av salfunktionen (Hall)... SV-8 Användning av efterklang... SV-8 Användning av kör... SV-9 Ändring av tonhöjd (Transponering, stämning)... SV-9 Användning av metronomen... SV-10 Anslutning av yttre utrustning...sv-11 Anslutning till en dator... SV-11 MIDI-inställningar... SV-12 Utmatning av klaviaturens noter till ljudutrustning... SV-12 Referens...SV-13 Felsökning... SV-13 Tekniska data... SV-14 Driftsföreskrifter... SV-15 Medföljande tillbehör Nothäftesställning Pedal Flygblad Säkerhetsföreskrifter Övrigt (garanti o.dyl.) Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Separat tillgängliga tillbehör Du kan erhålla information om separat tillgängliga tillbehör för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s websajt vid följande URL. SV-2

4 Allmän översikt I detta instruktionshäfte avser begreppet digitalt piano CDP-130. I detta instruktionshäfte identifieras knappar och andra reglage med hjälp av numren som anges nedan Baksida bk bl bm bn 1 Volymreglage (VLUME) SV-5 2 Strömbrytare P SV-5 3 Demonstrationsknapp (DEM) SV-7 4 Funktionsknapp (FUNCTIN) SV-6, 7, 8, 9, 10, 12 5 Flygelknapp 1 (GRAND PIAN 1) SV-7, 8 6 Elpianoknapp 1 (ELEC PIAN 1) SV-7 7 Metronomknapp (METRNME) SV-10 8 Salknapp (HALL) SV-5, 8 9 Högtalare bk Port USB SV-11 bl Uttag för dämpningspedal (DAMPER PEDAL) SV-4 bm Likströmsuttag DC 12V SV-4 bn Uttag PHNES/UTPUT SV-5 SV-3

5 Att bereda sig på att spela Fastsättning av nothäftesställningen Nothäftesställning Anslutning av en pedalenhet Strömförsörjning Det digitala pianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när det digitala pianot inte används. Användning av nättillsatsen Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på det digitala pianot. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Vägguttag Uttag DAMPER PEDAL Uttag DC 12V Nätkabel Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. bservera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan det digitala pianot flyttas. Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitala piano till någon annan apparat utöver detta digitala piano. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att det digitala pianot är avslaget innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. SV-4

6 Att spela på det digitala pianot Att slå på strömmen och spela 1. Tryck på 2 (P). Detta slår på strömmen. Tryck åter på 2 för att slå av det digitala pianot. 2. Börja spela på tangentbordet. Använd 1 för att justera volymen. Användning av hörlurar Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen utan att störa omgivningen. Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter hörlurar. Uttag PHNES/UTPUT De senast utförda inställningarna raderas när det digitala pianot slås av. Det digitala pianot återställs till sina grundinställningar nästa gång du slår på det. När detta är påslaget förblir det på tills du slår av det. Ett tryck på strömbrytaren 2 för att slå av strömmen ställer faktiskt det digitala pianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till det digitala pianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om det digitala pianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Automatiskt strömavslag Hörlurar medföljer inte det digitala pianot. Använd separat inköpta hörlurar. Se sidan SV-2 för information om olika alternativ. Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador. Vid användning av hörlurar som kräver en adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad när du slutar använda hörlurarna. Det digitala pianot slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd under 30 minuter. Att koppla ur automatiskt strömavslag Du kan koppla ur automatiskt strömavslag för att förhindra att strömmen slås av under en konsert el.dyl. 1. Håll 8 intryckt och slå på strömmen. Automatiskt strömavslag kopplas ur. SV-5

7 Att spela på det digitala pianot Användning av en dämpningspedal Anslutning av en pedal till uttaget DAMPER PEDAL gör det möjligt att använda pedalen som en dämpningspedal (sidan SV-4). Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder under en väldigt lång tid. Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet) Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt (snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano. Ändring av anslagskänslighet Använd proceduren nedan för att reglera hur volymen för spelade noter ändras beroende på hur snabbt du spelar. Välj inställningen som bäst passar ditt sätt att spela. 1. Håll 4 intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna i området TUCH RESPNSE på tangentbordet för att bestämma anslagskänslighet. Ett snabbt tryck framställer ljudligare noter. Ett långsamt tryck framställer mjukare noter. Försök att inte trycka alltför hårt. Av (FF) Anslagskänslighet är avslagen. Ljudvolymen är fast, oberoende av tangenttryck. Typ 1 (1) Normal anslagskänslighet Typ 2 (2) Mera känslig anslagskänslighet än Typ 1 Typ 3 (3) Mindre känslig anslagskänslighet än Typ 1 Grundinställningen för anslagskänslighet är Typ 1. SV-6

8 Att spela på det digitala pianot Att välja och spela en ton Pianot är försett med 10 inbyggda toner. Namnen på tonerna är markerade ovanför tangenterna till vilka de är tilldelade. Att välja en ton 1. Välj önskad ton. Att välja GRAND PIAN 1 eller ELEC PIAN 1 Tryck på en av knapparna 5 eller 6 för att välja önskad ton. Att välja en av de övriga tonerna Håll knappen 4 intryckt och tryck samtidigt på tangenten som motsvarar den önskade tonen. Spelning av demonstrationssånger Det digitala pianot är försett med fem inbyggda demonstrationslåtar. Sångnr. Sångnamn 1 Prélude [Suite bergamasque] 2 Étude p.25-9 Butterflies 3 riginal 4 Gavotte [Französische Suite 5] 5 Nessun Dorma [Turandot] 1. Tryck på 3. Detta startar avspelning av demonstrationssångerna. 2. Ändra till en annan demonstrationssång genom att trycka på en av knapparna från 4 (sång 1) till 8 (sång 5) för att ange ett sångnummer. 3. Tryck åter på 3 för att stoppa avspelning. Demonstrationssånger spelas i en ändlös slinga tills du trycker på 3 för att stoppa den. m automatiskt strömavslag (sidan SV-5) är aktiverat slås det digitala pianot av om 30 minuter (sex minuter vid batteridrift) förflutit utan någon åtgärd på pianot. Använd proceduren under Att koppla ur automatiskt strömavslag (sidan SV-5) för att koppla ur automatiskt strömavslag. SV-7

9 Att spela på det digitala pianot Lagring av två toner Du kan använda följande procedur för att lagra två toner (t.ex. piano och strängar) så att de ljuder samtidigt när du trycker på en tangent. 1. Håll knappen 4 intryckt och tryck på tangenten för den första tonen du vill lagra och sedan tangenten för den andra tonen. Exempel: Tryck först på tangenten HARPSICHRD och sedan tangenten STRINGS. Användning av efterklang Efterklang gör att noterna genljuder. Det går att ändra varaktighet för efterklangen. 1. Håll 4 intryckt och tryck på en tangent inom området REVERB på tangentbordet för att justera efterklangens längd. FF Slår av efterklang. 1 till 10 Ju högre nummer du valde, desto längre efterklang. HARPSICHRD STRINGS 2. Upphäv lagring av tangentbordet genom att välja en annan ton med knappen 5 eller genom att utföra proceduren under Att välja och spela en ton (sidan SV-7). Grundläggande efterklangsinställning är 6. En ändring av efterklanginställningen (även att slå av den) när salfunktionen är påslagen gör att salfunktionen slås av. Användning av salfunktionen (Hall) Salfunktionen gör det möjligt att snabbt ställa in det digitala pianot på spelning med de akustiska effekterna i en klassisk konsertsal. 1. Tryck på 8 (HALL) för att slå på salfunktionen. 2. Tryck åter på 8 för att slå av salfunktionen. Grundinställningen för salfunktionen är avslagen. Efterklangsinställningen slås av automatiskt när salfunktionen slås på. När du slår av salfunktionen återställs efterklangen till den inställning som gällde när salfunktionen slogs på. SV-8

10 Att spela på det digitala pianot Användning av kör Köreffekten är en funktion som ger noterna större djup och bredd. Den får det att låta som att du spelar flera instrument. 1. Håll 4 intryckt och tryck på en tangent inom området CHRUS på tangentbordet för att välja en körtyp. 1. Håll 4 intryckt och tryck på tangenten minus ( ) eller plus (+) inom området TRANSPSE på tangentbordet för att ändra inställning. Vart tryck på en tangent höjer eller sänker nuvarande inställning med 1. Tryck på båda tangenterna ( ) och (+) samtidigt för att återställa grundinställningen. Det finns fem körtyper samt ett avslaget läge. Den faktiska effekten som kören framställer beror på tonen som används. Grundläggande körinställning är FF. Ändring av tonhöjd (Transponering, stämning) Ändring av tonhöjd med halvtonssteg (transponering) Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring av tonhöjden för att matcha en sångare. mfånget för transponeringsinställning är 12 till +12 halvtoner. Grundläggande transponeringsinställning är 0. Finstämning (Tuning) Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en aning när du ska spela tillsammans med ett annat musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas till att justera stämningen så att den exakt matchar framförandet på en CD. Stämningsfunktionen bestämmer frekvensen för noten A4. Det går att ställa in frekvensen inom omfånget 415,5 till 465,9 Hz. Grundinställningen är 440,0 Hz. 1. Håll 4 intryckt och tryck på tangenten minus ( ) eller plus (+) inom området TUNE på tangentbordet för att ändra stämning. Vart tryck på en tangent höjer eller sänker nuvarande inställning med 0,1 Hz. Tryck på båda tangenterna ( ) och (+) samtidigt för att återställa grundinställningen (440,0 Hz). SV-9

11 Att spela på det digitala pianot Användning av metronomen 1. Tryck på 7. Detta startar metronomen. 4. Håll 4 intryckt och använd tangenterna METRNME TEMP/BEAT för att ange ett tempovärde inom omfånget 30 till 255 slag per minut. 2. Ändra slag genom att hålla knappen 4 intryckt medan du trycker på tangenten BAR BEATS. Håll 4 intryckt när du går vidare till steg 3 nedan. 3. Håll 4 intryckt medan du trycker på en av tangenterna METRNME TEMP/BEAT för att välja slaginställning. Vart tryck på tangenten + eller höjer eller sänker tempovärdet med 1. Det går att använda värdeinmatningstangenterna (0 till 9) för att ange ett specifikt tresiffrigt värde. Var noga med att inmata samtliga tre siffror. Exempel: Inmata 96 med tangenterna 0, 9, Tryck på 7 för att slå av metronomen. Återställ grundinställningen (tempovärde: 120) genom att trycka på tangenterna + och samtidigt i steg 4. Justering av metronomvolymen Proceduren nedan kan utföras när som helst, oavsett om metronomen är igång eller inte. 1. Håll 4 intryckt och använd tangenterna METRNME VLUME för att ange ett volymvärde inom omfånget 0 till 42. Vart tryck på tangenten + eller höjer eller sänker metronomvolymvärdet med 1. Det går att välja ett värde på 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 slag per takt. Val av inställningen 0 spelar ett enkelt klick, utan något klockljud. Denna inställning medger övning med ett stadigt slag. Tryck på och + samtidigt för att återställa till grundinställningen. SV-10

12 Anslutning av yttre utrustning 4 Anslutning till en dator Det digitala pianot kan anslutas till en dator för utbyte av MIDIdata. Det går att sända speldata från det digitala pianot till en separat inköpt musikprogramvara på din dator eller sända MIDI-data från datorn till det digitala pianot för avspelning. Minimala datorsystemkrav Det följande visar minimala datorsystemkrav för att kunna sända och mottaga MIDI-data. Kontrollera att din dator uppfyller dessa krav innan den ansluts till det digitala pianot. perativsystem Windows P (SP2 eller senare) *1 Windows Vista *2 Windows 7 *3 Windows 8 *4 Mac S (10.3.9, , 10.5., 10.6., 10.7., 10.8.) *1: Windows P Home Edition Windows P Professional (32-bit) *2: Windows Vista (32-bit) *3: Windows 7 (32-bit, 64-bit) *4: Windows 8 (32-bit, 64-bit) USB-port Anslut aldrig till en dator som inte uppfyller kraven ovan. Detta kan orsaka problem på din dator. Anslutning av det digitala pianot till en dator Följ stegen i proceduren nedan ytterst noga. Felaktig anslutning kan omöjliggöra sändning och mottagning av data. 1. Slå av det digitala pianot och starta sedan din dator. Starta ännu inte musikprogramvaran på din dator! 2. När datorn är igång ska du använda en separat inköpt USB-kabel för att ansluta den till det digitala pianot. USB-kabel (typ A-B) A kontaktdon B kontaktdon Port USB på det digitala pianot Datorns USB-port 3. Slå på det digitala pianot. m detta är första gången du ansluter det digitala pianot till din dator kommer drivrutinprogrammet som krävs för att sända och mottaga data att installeras i datorn automatiskt. 4. Starta den separat införskaffade musikprogramvaran på din dator. SV-11

13 Anslutning av yttre utrustning 5. Utför inställning av musikprogramvaran för att välja ett av det följande som MIDI-anordning. CASI USB-MIDI: För Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac S USB-ljudenhet : För Windows P Anlita dokumentationen som medföljer musikprogramvaran du använder för detaljer om val av MIDI-anordning. Var noga med att först slå på det digitala pianot innan du startar musikprogramvaran på datorn. Lokalkontroll Under datautbyte med en dator kan det ibland hända att du inte vill att det digitala pianot ska ljuda noterna du spelar på det. Inställningen för lokalkontroll medger just detta. 1. Håll 4 intryckt och tryck på en tangent inom området LCAL på tangentbordet för att ändra inställning för lokalkontroll. Grundinställning för lokalkontroll är N. Val av FF för denna inställning skär av utmatning från det digitala pianots högtalare. Efter en framgångsrik anslutning utgör det inget problem att lämna USB-kabeln inkopplad när du slår av datorn och/eller det digitala pianot. Detta digitala piano överensstämmer med General MIDI Level 1 (GM). För mera detaljerade uppgifter och anslutningar som gäller sändning och mottagning av MIDI-data för detta digitala piano kan du erhålla aktuell information från websajten vid följande URL. LCAL FF N MIDI-inställningar Klaviaturkanal Klaviaturkanalen är den kanal som används för att sända data från det digitala pianot till en dator. Du kan själv välja önskad kanal för att sända data från det digitala pianot till datorn. mfånget för inställning av klaviaturkanal är 01 till 16. Grundinställningen för klaviaturkanal är Håll 4 intryckt och tryck på tangenten minus ( ) eller plus (+) inom området KEYBARD CH på tangentbordet för att ändra klaviaturkanal. Vart tryck på en tangent höjer eller sänker nuvarande inställning med 1. Tryck på båda tangenterna ( ) och (+) samtidigt för att återställa grundinställningen (01). Utmatning av klaviaturens noter till ljudutrustning Det är upp till dig att införskaffa lämpliga anslutningskablar för anslutning. Anslutningskablarna bör ha en stereostandardkontakt i ena ändan och en kontakt som lämpar sig för utrustningen som ska anslutas i andra ändan. Slå av den yttre utrustningen före anslutning. Efter anslutning ska du sänka volymnivån på både det digitala pianot och den yttre utrustningen närhelst strömmen slås på eller av. Slå efter anslutning på det digitala pianot och sedan den yttre utrustningen. Sänk volymnivån på det digitala pianot om pianots noter låter förvrängda när de ljuder på den yttre utrustningen. Stereostandardkontakt Ljudutrustning, förstärkare el.dyl. KEYBARD CH - + Uttag PHNES/UTPUT på det digitala pianot SV-12

14 Referens Felsökning Problem Medföljande tillbehör Jag kan inte hitta något som borde finnas här. Strömförsörjning Ljud Strömmen slås inte på. Inget händer när jag trycker på en tangent. Noterna fortsätter att ljuda. Vissa noter skärs av medan de spelas. Den volym- eller toninställning jag gjorde har ändrats. Den utmatade volymen ändras inte trots att jag ändrar trycket på tangenterna. I vissa tangentbordsomfång låter volym och tonkvalitet en aning annorlunda än i andra tangentbordsomfång. Med vissa toner ändras inte oktaverna vid ändarna av tangentbordet. Tonhöjden i noterna matchar inte andra kompinstrument eller låter underlig efter en längre tids spelning med andra instrument. Efterklangen i noterna tycks ändras plötsligt. Datoranslutning Det går inte att utbyta data mellan det digitala pianot och en dator. Åtgärd Kontrollera noga inuti allt förpackningsmaterial. Anslut nättillsatsen på rätt sätt (sidan SV-4). Justera volyminställningen (sidan SV-5). Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på det digitala pianot (sidan SV-5). Noter skärs av närhelst antalet noter som ljuder överstiger det maximala polyfonivärdet 48 (24 för vissa toner). Det tyder inte på fel. Justera volyminställningen (sidan SV-5). Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på det digitala pianot (sidan SV-5). Ändra inställningen för anslagskänslighet (sidan SV-6). Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på det digitala pianot (sidan SV-5). Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel. Detta beror på systembegränsningar. Det tyder inte på fel. Kontrollera och justera inställning av transponering (sidan SV-9) och stämning (sidan SV-9). Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på det digitala pianot (sidan SV-5). Kontrollera och justera inställning av efterklang (sidan SV-8). Slå strömmen av och sedan på igen för att initialisera alla inställningar på det digitala pianot (sidan SV-5). Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till det digitala pianot och datorn och att enheten är korrekt vald med inställningarna för datorns musikprogramvara (sidan SV-11). Slå av det digitala pianot och lämna sedan musikprogramvaran på din dator. Slå sedan på det digitala pianot och starta om musikprogramvaran på din dator. SV-13

15 Referens Tekniska data Modell CDP-130BK/CDP-130SR Tangentbord Pianotangentbord med 88 tangenter Anslagskänslighet 3 typer, Av Maximal polyfoni 48 noter (24 för vissa toner) Toner Inbyggda toner 10; med lagring Sal På, Av Efterklang 1 till 10, Av Kör 1 till 5, Av Demonstrationssånger 5 sånger Metronom Slag 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tempoomfång 30 till 255 Övriga funktioner Transponering ±1 oktaver ( 12 till +12 halvtoner) Stämning A4 = 415,5 till 465,9 Hz (Grundinställning: 440,0 Hz) MIDI Mottagning av 16 multi-timbre In/utgångar USB-port TYP B Uttag för dämpningspedal: Standardkontakt Hörlurs/utgångsuttag Stereostandardkontakt Utimpedans: 3 Ω, utspänning: 1,5 V (RMS) MA Strömuttag 12 V likström Strömförsörjning Nättillsats AD-A12150LW Automatiskt strömavslag 30 minuter efter senaste tangentoperation. Automatiskt strömavslag kan kopplas ur. Nättillsatsen är säker för användning i områden upp till meters höjd över havet. Högtalare (12 cm 6 cm oval) 2 Uteffekt 8 W + 8 W Strömförbrukning 12 V = 18 W Mått 132,2 28,6 12,9 cm Vikt Cirka 10,8 kg Rätten till ändring av utformning och tekniska data förbehålles utan föregående meddelande. SV-14

16 Referens Driftsföreskrifter Var noga med att läsa och observera nedanstående driftsföreskrifter. Placering Undvik att placera produkten på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet Ställen som utsätts för extremt höga eller låga temperaturer Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner Dessa apparater orsaker inte fel på produkten, men störningar från denna produkt kan orsaka ljud- eller bildstörningar på en närbelägen apparat. Underhåll Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemiska lösningar för rengöring av produkten. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i en lösning av vatten och ett milt, neutralt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring. Medföljande och extra tillbehör Använd endast tillbehör som specifikt anges för denna produkt. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Svetslinjer Du kan se vissa linjer på utsidan av produkten. Dessa är svetslinjer som tillkom vid gjutningsprocessen för plasten. Det rör sig inte om sprickor eller repor. Etikett för musikinstrument Var medveten om din omgivning när du använder produkten. Undvik speciellt sent på kvällen att spela med en volymnivå som kan störa omgivningen. Stäng fönstren eller använd hörlurar om du vill spela sent på kvällen. SV-15

17 Model: CDP-130 Version : 1.0 MIDI Implementation Chart Function Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default Changed Mode Default Messages Altered Mode 3 Mode 3 Note Number True voice *1 *1:Beror på tonen Velocity Note N Note FF 9nH v = nH v = 0 9nH v = nH v = 0, 8nH v =** **:inget samband After Touch Key s Ch s Pitch Bender Control Change 0, , (MSB only) Bank select Modulation Data entry *2 Volume Pan Expression

18 , 101 Hold 1 Sostenuto Soft pedal Reverb send *3 Chorus send RPN LSB, MSB *2 Program Change :True # System Exclusive *2 System Common : Song Pos : Song Sel : Tune System Real Time : Clock : Commands Aux Messages : All sound off : Reset all controller : Local N/FF : All notes FF : Active Sense : Reset Remarks *2:För närmare detaljer, anlita MIDI Implementation vid *3:Denna produkt behandlar salfunktionen som en typ av efterklang. Mode 1 : MNI N, PLY Mode 3 : MNI FF, PLY Mode 2 : MNI N, MN Mode 4 : MNI FF, MN : Yes : No

19 Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. MA1311-A

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation

Instruktionshäfte - Referens för grundoperation SV Instruktionshäfte Referens för grundoperation Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan produkten tas

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning Vi tackar dig för att du valt en JJlabs USB controller! Börja med att kontrollera innehållet i kartongen Följande artiklar skall ligga med:

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB Viktigt! bservera

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer