PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-A12150LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-A12150LW. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany SV-1

3 Innehåll Allmän översikt SV-4 Fastsättning av nothäftesställningen SV-5 Lagring av inställningar och användning av panellås SV-6 Att återställa digitalpianot till dess grundinställningar SV-6 Nätuttag SV-7 Användning av en nättillsats SV-7 Att slå strömmen på eller av SV-7 Anslutningar SV-8 Anslutning av hörlurar SV-8 Anslutning av en pedal SV-8 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare SV-9 Medföljande och extra tillbehör SV-10 Gemensamma operationer för alla lägen SV-11 Användning av bildskärmen SV-11 Utförande av operationer SV-12 Spelning med olika toner SV-14 Att välja och spela en ton SV-14 Delning av tangentbordet mellan två toner... SV-15 Lagring av två toner SV-16 Delning av tangentbordet för duettspelning.. SV-16 Justering av klaviaturens volymbalans SV-17 Användning av metronomen SV-18 Ändring av tempoinställning SV-18 Användning av ratten för tonhöjdsböjning.... SV-19 Ändring av digitalpianots tonhöjd i halvtonssteg (transponering) SV-19 Användning av autokomp SV-20 Spelning av ett autokomp SV-20 Användning av rekommenderade toner och tempon (direktförinställningar) SV-23 Tillägg av harmoni i melodinoter (autoharmonisering) SV-24 Skapande av egna originalrytmer genom redigering av inbyggt autokomp (rytmredigering) SV-24 Radering av en användarrytm SV-26 Demonstrationssång SV-27 Spelning av demonstrationslåtar SV-27 Musikförinställning SV-28 Hämtning av förinställningsdata SV-28 Skapande av en egen användarförinställning (användarförinställningar) SV-29 Radering av användarförinställning SV-33 Registrering av ton- och rytminställningar SV-34 Inspelning och avspelning SV-36 Inspelning i digitalpianots minne (MIDI-inspelning) SV-38 Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelning) SV-45 Inställningar på digitalpianot SV-48 Inställningar på digitalpianot SV-48 USB-minne SV-56 Att ansluta och ta bort ett USB-minne från digitalpianot SV-57 Formatering av ett USB-minne SV-57 Lagring av standardsångdata på ett USB-minne SV-57 Lagring av digitalpianots data på ett USB-minne SV-58 Laddning av data från ett USB-minne till digitalpianots minne SV-58 Radering av data från ett USB-minne SV-59 Anslutning till en dator SV-60 Minimala datorsystemkrav SV-60 Användning av MIDI SV-61 Referens SV-62 Felmeddelanden SV-62 Felsökning SV-63 Tekniska data för produkten SV-65 Driftsföreskrifter SV-67 SV-2

4 Innehåll Bilaga A-1 Tonlista A-1 Trumtilldelningslista A-6 Rytmlista A-8 Musikförinställningslista A-10 Fingersättningsguide A-12 Parameterlista A-14 Lista över ackordexempel A-15 Del- och MIDI-kanalstilldelningar A-17 MIDI Implementation Chart Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. SV-3

5 Allmän översikt bo bp bk bl bm bq 2 dl bn Framsida br bt ck cl cm cn dk Uttagen PHNES bs co cp cq cr cs ct Baksida Uttagen MIDI UT/THRU, IN USB-port Likströmsintaget DC 12V Uttagen LINE IN R, L/MN Volymreglaget AUDI VLUME Uttaget AUDI IN Uttagen DAMPER, ASSIGNABLE PEDAL Uttagen LINE UT R, L/MN Undersida Pedaluttag SV-4

6 Allmän översikt Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage. 1Strömbrytaren P 2Volymreglaget VLUME 3Inspelningsknappen REC MDE 4MIDI-knappen MIDI a 5Ljudknappen AUDI a 6Transponeringsknapparna TRANSPSE w, q 7Upptaktsknappen INTR 8Normal/utfyllnadsknappen NRMAL/FILL-IN 9Variations/utfyllnadsknappen VARIATIN/FILL-IN bksynkroniserings/avslutningsknappen SYNCHR/ENDING blstart/stoppknappen a bmkompknappen ACCMP N/FF bnbildskärm bomenyväljaren MENU bpmenyväljaren MAIN brratt bsknapparna w/n, q/yes bttonknappen TNE ckrytmknappen RHYTHM cltempoknapparna TEMP cmmetronomknappen METRNME cnflygelknappen GRAND PIAN cobankknappen BANK cpregisterknappen REGISTRATIN 1 cqregisterknappen REGISTRATIN 2 crregisterknappen REGISTRATIN 3 csregisterknappen REGISTRATIN 4 ctlagringsknappen STRE dkusb-minnesport dlratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) bqmenyväljaren EXIT * Fastsättning av nothäftesställningen För in undersidan av nothäftesställningen i skåran på ovansidan av digitalpianots konsol. SV-5

7 Allmän översikt LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Lagring av inställningar och användning av panellås Digitalpianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot oavsiktliga misstag. Vi hänvisar till Auto Resume (sidan SV-53) och peration Lock (sidan SV-52) angående detaljer. Att återställa digitalpianot till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på digitalpianot till dess grundinställningar. 1. Slå av digitalpianot. 2. Håll tempoknapparna cl TEMP w, q intryckta och tryck på strömbrytaren 1 P. Digitalpianot slås på och initialiserar dess interna system. Det går att använda digitalpianot om en kort stund. Vi hänvisar till Att slå strömmen på eller av (sidan SV-7) angående detaljer kring på- och avslagning av strömmen. SV-6

8 Nätuttag Digitalpianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när digitalpianot inte används. Användning av en nättillsats Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitalpiano. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på digitalpianot. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Nätkabel Vägguttag Att slå strömmen på eller av 1. Tryck på strömbrytaren 1 P för att slå på strömmen. Vidrör inte tangentbordet, pedalerna eller knapparna medan startskärmen visas på bildskärmen. Detta kan orsaka felfunktion. Använd volymreglaget VLUME (2) på digitalpianot för att justera volymen. 2. Slå av digitalpianot genom att hålla strömbrytaren 1 P intryckt tills digitalpianots bildskärm blir tom. Likströmsintaget DC 12V Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. Det kan hända att meddelandet nedan visas medan data sparas i digitalpianots minne eller direkt efter att digitalpianot har slagits på. bservera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan digitalpianot flyttas. Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitalpiano till någon annan apparat utöver detta digitalpiano. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att digitalpianot är avslaget innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Använd nättillsatsen så att dess etikettyta är vänd nedåt. Nättillsatsen kan avge elektromagnetiska vågor när dess etikettyta är vänd uppåt. Slå aldrig av strömmen till digitalpianot medan detta meddelande visas. Ett tryck på strömbrytaren 1 P för att slå av strömmen ställer faktiskt digitalpianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till digitalpianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om digitalpianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Automatiskt strömavslag Digitalpianot är utformat för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är cirka fyra timmar. Det går att koppla ur automatiskt strömavslag, om så önskas. Vi hänvisar till Auto Power ff under Menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) angående detaljer. SV-7

9 Anslutningar Anslutning av hörlurar Före anslutning av hörlurar ska du ställa volymreglaget 2 VLUME på digitalpianot på en låg nivå. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. När ljudutmatning via högtalarna är urkopplat* optimerar digitalpianot automatiskt ljud för lyssning via hörlurar eller LINE UT. Vid högtalarutmatning växlar pianot automatiskt om till optimering för lyssning via högtalare. * Kontakt är ansluten till uttagen PHNES eller Speaker på menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) är urkopplat. Framsida Anslutning av en pedal Det finns två pedaluttag på baksidan av digitalpianot, ett för en dämpningspedal och ett för en soft/ sostenutopedal. Anslutning till pedaluttaget Beroende på vilken typ av operation du vill att pedalen (SP-3) ska utföra ska pedalkabeln anslutas till antingen uttaget DAMPER PEDAL eller uttaget ASSIGNABLE PEDAL på digitalpianot. För att kunna använda båda operationerna (uttagen) samtidigt måste du införskaffa en annan valfri pedal. Baksida Uttag PEDAL Uttag PHNES Separat inköpta hörlurar SP-3 Anslut separat inköpta hörlurar till uttagen PHNES. Anslutning av hörlurar till ett av uttagen PHNES skär av ljudet till högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. Var noga med att trycka in hörlurskontakten i uttagen PHNES så långt det går. I annat fall hörs ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna. m kontakten på hörlurarna som används inte matchar uttagen PHNES ska du använda en lämplig separat inköpt kontaktadapter. Vid användning av hörlurar som kräver en kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud från högtalarna när du spelar. Pedalfunktioner Dämpningspedal Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder. När en pianoton är vald aktiverar ett tryck på pedalen digitalpianots effekt för dämpningsresonans, vilket gör att noterna genljuder på samma sätt som vid ett tryck på dämpningspedalen hos ett akustiskt piano. Softpedal Ett tryck på denna pedal undertrycker noterna som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när denna pedal trycks ned kvarhålls, även om du släpper tangenterna, tills pedalen släpps. SV-8

10 Anslutningar Pedaluttag Det går att ansluta den separat inköpta 3-pedalenheten (SP-33) till pedaluttaget på undersidan av digitalpianot. Pedalerna kan sedan användas för att framställa uttryck som är snarlika de hos ett akustiskt piano. Undersida Pedaluttag Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till digitalpianot och sedan använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare ljud. Den valfria specialställningen CS-67P krävs för att kunna använda pedalenheten SP-33. När ljudutmatning via högtalarna är urkopplat* optimerar digitalpianot automatiskt ljud för lyssning via hörlurar eller LINE UT. Vid högtalarutmatning växlar pianot automatiskt om till optimering för lyssning via högtalare. * Kontakt är ansluten till uttagen PHNES eller Speaker på menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) är urkopplat. Ställ först volymreglaget VLUME på en låg nivå innan du ansluter någon apparat till digitalpianot. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Läs noga dokumentationen som medföljer utrustningen ifråga innan du ansluter något till digitalpianot. MIDI-ljudkälla o.dyl. 1 Gitarrförstärkare Klaviaturförstärkare o.dyl. INPUT 1 INPUT 2 3 Standardkontakt Stereominikontakt Standarduttag Stiftkontakt Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare VÄNSTER (vit) HÖGER (röd) Smartmobil o.dyl. 2 4 SV-9

11 Anslutningar Användning av digitalpianot till att framställa ljud från en yttre källa (bild 1 och 4) En yttre källa ansluten till LINE IN R (höger) matas ut via digitalpianots högra högtalare, medan en källa ansluten till LINE IN L/MN matas ut via den vänstra högtalaren. Använd separat inköpta anslutningkablar som matchar utrustningen du vill ansluta till. m en yttre källa endast är ansluten till LINE IN L/MN, så matas inmatat ljud ut via båda högtalarna. En smartmobil eller annan musikspelare kan anslutas till AUDI IN. Använd volymreglaget AUDI VLUME till att justera volymnivån från musikspelaren. Digitalpianots inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas också vid inmatning via LINE IN. Inmatning via LINE IN kan spelas in med hjälp av ljudinspelning. Digitalpianots inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas inte vid inmatning via AUDI IN. Inmatning via AUDI IN kan inte spelas in med hjälp av ljudinspelning. Anslutning till ljudutrustning (bild 2) Använd separat inköpta anslutningskablar till att ansluta yttre ljudutrustning till uttagen LINE UT på digitalpianot såsom visas på Bild 2. Utgången LINE UT R är ljudet för höger kanal medan utgången LINE UT L/MN är ljudet för vänster kanal. Du måste själv införskaffa anslutningskablar likt de som visas på bilden för anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) till vilket digitalpianot är anslutet. Använd volymreglaget VLUME på digitalpianot för att justera volymnivån. Anslutning till en musikinstrumentförstärkare (bild 3) Använd separat inköpta anslutningskablar till att ansluta förstärkaren till uttagen LINE UT på digitalpianot såsom visas på Bild 3. Utgången LINE UT R är ljudet för höger kanal medan utgången LINE UT L/MN är ljudet för vänster kanal. Anslutning till enbart uttaget LINE UT L/MN utmatar en blandning av båda kanalerna. Du måste själv införskaffa en anslutningskabel likt den som visas på bilden för anslutning av förstärkaren. Använd volymreglaget VLUME på digitalpianot för att justera volymnivån. Vid användning av uttagen LINE UT ska du också ansluta hörlurar till uttagen PHNES. Detta kopplar om utgången LINE UT till lämplig ljudkvalitet. Medföljande och extra tillbehör Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta digitalpiano. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s webbsajt vid följande URL. SV-10

12 Gemensamma operationer för alla lägen Användning av bildskärmen Bildskärmens layout Vid påslagning av digitalpianot visas menyn MENU och menyn MAIN (som innehåller aktuella inställningar) på skärmen. Dessa menyer kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. En snabbpalett med navigeringsikoner längs den högra kanten på skärmen gör det lätt att navigera mellan menyer. Menyn MENU Genom att peka på en menyikon visas en sida för konfigurering av ton, rytm och andra inställningar. Öppnar menyn MAIN. Återgår till föregående menysida. Snabbpalett Snabbpalett Snabbpaletten visas alltid längs högra kanten på skärmen. Peka på ikonerna på snabbpaletten för att navigera mellan menyerna. Skärminnehåll bo MENU: Öppnar menyn MENU. bp MAIN: Öppnar menyn MAIN. bq EXIT: Återgår till föregående menysida. Vilka poster som är valda för tillfället och vilka ikoner som kan användas anges av följande färgkodning. Röd: Nu valt eller inkopplat Blå: Möjligt att använda Exempel: Soft Rock valt i gruppen Rock. Väljer nästa grupp. Menyn MAIN Menyn MAIN kan användas till att kontrollera och modifiera huvudinställningar. Aktuella inställningar visas längs nedre kanten på skärmen. 12 Väljer föregående eller nästa sida. Öppnar menyn MENU USB-minne monterat 2 Högtalare av 3 Ackord 4 Tempo 5 Takt 6 Slag 7 Transponering 8 Delningspunkt 9 Registerbank Snabbpalett SV-11

13 Gemensamma operationer för alla lägen Utförande av operationer Att använda pekpanelen Digitalpianot har en pekpanel. Pekpanelen kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. Att mata in texttecken Datafiler kan namnges med hjälp av knapparna på ett tangentbord på pekskärmen. Digitalpianot stöder inmatning av alfabetiska tecken och symboler Använd aldrig ett vasst eller hårt spetsigt föremål till att peka på pekpanelen. Det kan göra att LCDskärmen skadas. Peka Tryck lätt med ett finger på skärmen. Dra Dra med ett finger från vänster till höger på skärmen. Vid dragning över menyn MENU tas en ny sida med menyposter fram Visar inmatad text. 2 Väljer teckentyp. 3 Flyttar markören framåt och bakåt. 4 Raderar tecknet till vänster om markören. 5 Matar in tecken vid nuvarande markörposition. 6 Matar in ett mellanrum vid nuvarande markörposition. SV-12

14 Gemensamma operationer för alla lägen Att välja en post på en lista En post som kan väljas på en lista anges av ikonen. 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. Att ändra ett inställningsvärde Ett inställningsvärde som kan ändras anges av ikonen. 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. 2. Peka på den post som ska ändras till på den lista som visas. 2. Använd ratten br eller knapparna bs w, q till att ändra inställningsvärde. Håll endera knappen bs w, q intryckt för att rulla genom inställningsvärden i snabbare takt. Att slå på eller av en funktion Peka på posten eller ikonen ifråga för att slå på eller av en viss funktion. SV-13

15 Spelning med olika toner 6 cl cm cn bp bs Att välja och spela en ton Digitalpianot är försett med 550 toner. Toner är indelade i 12 grupper. Vi hänvisar till Tonlista (sidan A-1) angående detaljer. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på tonen Upper 1. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. Upper 1 5. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. m du pekar på ikonen för Upper 1 så att funktionen slås av, så kopplas vald klaviaturton ur och tangentbordet ger då inte ifrån sig något ljud. Vid tryckning på flygelknappen cn GRAND PIAN väljs en flygelton samtidigt som digitalpianots inställningar konfigureras om så att de är optimerade för flygelspelning. Vi hänvisar till Parameterlista (sidan A-14) angående detaljer kring dessa inställningar. 3. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas. Du kan navigera mellan grupper genom att peka på UU eller II. 4. Peka på den ton du vill använda. Du kan navigera mellan tonlistor genom att peka på eller. SV-14

16 Spelning med olika toner Delning av tangentbordet mellan två toner Det går att dela tangentbordet så att vänster sida (låga registret) spelar en ton och höger sida (höga registret) spelar en annan ton. På ett delat tangentbord kallas en ton tilldelad det låga registret för en delningston (Lower 1). Exempel: När GM Slap Bass 1 är valt som delningston Delningston: GM Slap Bass 1 Huvudton: Grand Piano Concert Både huvudtonen och delningstonen kan lagras med en annan genom att slå på lagring (sidan SV-16). Du kan också konfigurera lagerinställningen efter påslagning av delning. m Upper 1, Upper 2, Lower 1 eller Lower 2 slås av genom pekning på dess ikon dämpas den tillämpliga tonen. m toner med DSP tilldelas både som huvudton och delningston, så kopplas effekten för en av tonerna ur. Att flytta tangentbordets delningspunkt Lower 1 Lower 2 Upper 1 Upper 2 Använd metoden nedan för att bestämma punkten på tangentbordet där det delas mellan vänster och höger sida. Detta kallar vi för delningspunkt. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Välj en huvudton. 3. Peka på Split på menyn MAIN. Delning slås på. Lågt register Högt register Delningspunkt Röd 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på Split Point. 4. Peka på Lower 1. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som delningston. 6. Peka på tonen som ska användas som delningston. 7. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. Röd 3. Använd knapparna bs w, q till att ange delningspunkten, som utgörs av den tangent som är längst till vänster i det höga registret. Du kan även ange delningspunkten genom att hålla pekande på Split Point medan du trycker på önskad tangent. 8. Peka på Split på menyn MAIN för att häva delningen och återställa tangentbordet till en enskild ton. Delningen av tangentbordet hävs. SV-15

17 Spelning med olika toner Lagring av två toner Det går att lagra två olika toner så att de spelas samtidigt när du trycker på en tangent. Tonen Upper 1 kallas huvudton, medan tonen Upper 2 kallas lagerton. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Välj en huvudton. 3. Peka på ikonen Upper 2. Lagring slås på och de två tonerna lagras. Röd Delning av tangentbordet för duettspelning Du kan dela tangentbordet i mitten för duettspelning så att vänster och höger sida har samma omfång. Den yttre vänstra pedalen fungerar som dämpningspedal för vänster sida, medan den yttre högra pedalen fungerar som dämpningspedal för höger sida. Duettspelning kan gå till så att en lärare använder vänster sida till att visa hur man ska spela medan en elev spelar samma melodi på höger sida. Vänster tangentbord Höger tangentbord C4 (mittre C) C4 (mittre C) Pedaler Användning av den valfria pedalenheten SP Peka på tonen Upper 2. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som lagringston. 6. Peka på tonen som ska användas som lagringston. 7. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. Dämpningspedal för vänster tangentbord Dämpningspedal för vänster och höger sida Användning av den medföljande pedalenheten SP-3 Anslut till uttaget DAMPER PEDAL för användning som dämpningspedal för höger sida. Anslut till uttaget ASSIGNABLE PEDAL för användning som dämpningspedal för vänster sida. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. Dämpningspedal för höger sida (halvpedaloperation stöds) 8. Peka på ikonen Upper 2 på menyn MAIN för att häva lagringen och återgå till en enskild ton. Lagringen av tonerna hävs. Det går att justera balansen mellan huvudton och lagerton. Vi hänvisar till Justering av klaviaturens volymbalans (sidan SV-17). Vid pekning på ikonen Upper 1 eller Upper 2 slås den tillämpliga tonen av, så att den inte ljuder. m toner med DSP tilldelas både som huvudton och lagringston, så kopplas effekten för en av tonerna ur. SV-16

18 Spelning med olika toner 2. Peka på Duet. Duettspelning slås på. Peka på Pan för att slå på Duet Pan. När Duet Pan är inkopplat (på) matas toner från tangentbordets vänstra sida ut via vänster högtalare, medan toner från tangentbordets högra sida matas ut via höger högtalare. Följande effekter kan inte användas. Akustisk simulator (utom slagrespons) Efterklang Fördröjning Kör DSP Röd Exempel: Bilden nedan visar hur oktaven för vänster tangentbord påverkas när inställningen av oktavskifte för vänster sida ändras till +1. Tangent C längst till vänster C4 C5 C6 C7 C3 C4 C5 C6 1 oktav högre än grundinställningen förändrad 3. Peka på Right ctave och använd sedan knapparna bs w, q till att ändra oktaven för höger tangentbord. Inställningar för oktavskifte annulleras och ursprungliga oktavinställningar återställs, när duettspelning slås av. Justering av klaviaturens volymbalans 3. Peka en gång till på Duet för att slå av duettspelning. Pianot återställs i samma läge som innan duettspelning slogs på. Att ändra oktav för tangentbord i duettläge (oktavskifte för duett) Gör på följande sätt för att ändra oktav för vänster och höger tangentbord i duettläget. 1. Utför steg 1 och 2 i anvisningarna under Delning av tangentbordet för duettspelning. 2. Peka på Left ctave och använd sedan knapparna bs w, q till att ändra oktaven för vänster tangentbord. Använd dessa anvisningar till att justera balansen mellan huvudtonen och lagertonen. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på den ton som ska justeras och använd sedan knapparna bs w, q till att justera volymen. Upper 1: Huvudton Upper 2: Lagerton Lower 1: Delningston (huvudton) Lower 2: Delningston (lagerton) 4. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. För andra inställningar på menyn BALANCE hänvisas till Menyn BALANCE under Inställningar på digitalpianot (sidorna SV-48 till SV-55). SV-17

19 Spelning med olika toner Användning av metronomen 1. Tryck på knappen cm METRNME. Detta startar metronomen. 2. Tryck åter på knappen cm METRNME för att stoppa metronomen. Metronomen stoppas. Blinkar i takt med slaget. Att ändra antal slag per takt Metronomen kan ställas in på från noll till nio slag per takt. Val av 0 gör att varje slag anges av samma ljud. Denna inställning medger övning med ett stadigt slag. 1. Peka på SYSTEM SETTING på menyn MENU. Ändring av tempoinställning Det går att använda två olika metoder för att ändra tempoinställning: användning av knapparna cl TEMP w, q för gradvis ändring eller knackning av taktslag med knappen cl TEMP TAP (knackinmatning). Metod 1: Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna cl TEMP w, q 1. Använd knapparna cl TEMP w, q till att justera tempoinställning. Vart tryck på en knapp höjer eller sänker tempovärdet (antal slag per minut) med ett. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 20 till Peka på Metronome Count. 3. Använd knapparna bs w, q till att välja ett värde för slag per takt. 4. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. Justering av volymbalans mellan metronom och klaviatur (metronomvolym) Följ anvisningarna nedan för att justera volymnivån för metronomen, utan att påverka volymen för klaviaturens utmatning. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på Metronome Volume. 4. Använd knapparna bs w, q till att justera metronomens volyminställning (0 till 127). Metod 2: Att justera tempot genom att knacka in taktslag (knackinmatning) 1. Knacka på knappen cl TEMP TAP ett antal gånger i det tempo som ska ställas in. Tempoinställningen ändras i enlighet med knackningarna. Knacka minst två gånger. Efter att ha använt denna metod till att ange ett ungefärligt tempo kan du följa anvisningarna under Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna cl TEMP w, q för att ställa in ett mer exakt värde. 5. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. SV-18

20 Spelning med olika toner Användning av ratten för tonhöjdsböjning Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna funktion gör det möjligt att återge specialeffekter för saxofon och elgitarr. 1. Spela en not och vrid ratten för tonhöjdsböjning på klaviaturens vänstra sida uppåt eller neråt. Mängden tonböjning beror på hur mycket du vrider på ratten för tonhöjdsböjning. Vidrör inte ratten för tonhöjdsböjning när digitalpianot slås på. Det går även att ställa in användning av ratten för tonhöjdsböjning genom att bestämma mängden tonhöjdsändring vid maximal vridning i endera riktning. Vi hänvisar till Menyn CNTRLLER (sidan SV-53) angående detaljer. Ändring av digitalpianots tonhöjd i halvtonssteg (transponering) Transponeringsfunktionen kan användas till att höja eller sänka digitalpianots samlade tonhöjd i steg om halvtoner. Använd denna funktion för att justera stämningen till en tonhöjd som bättre passar en vokalist, ett annat instrument el.dyl. 1. Använd knapparna 6 TRANSPSE w, q till att ändra det inställda värdet. Klaviaturens stämning går att ändra inom omfånget 12 till 00 till +12. Tryck på båda knapparna 6 TRANSPSE w, q samtidigt för att ändra inställningen till 0. Aktuell transponeringsinställning visas på menyn MAIN. SV-19

21 Användning av autokomp ck cl bk bl bm bo bp bq bs När du väljer en komprytm för autokomp kommer ett matchande ackompanjemang (trummor, gitarr o.dyl.) att spelas automatiskt när du spelar ett ackord med vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. 3. Peka på den grupp som innehåller rytmen som ska användas. Du kan navigera mellan grupper genom att peka på UU eller II. Digitalpianot är försett med 200 inbyggda autokompmönster, vilka är indelade i 13 grupper. Det går att redigera inbyggda rytmer för att skapa egna rytmer (kallade användarrytmer ), som kan sparas i en 14:e grupp. Vi hänvisar till Rytmlista (sidan A-8) angående detaljer. Spelning av ett autokomp 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på rytmnamnet Rhythm. 4. Peka på den rytm du vill använda. Du kan navigera mellan rytmlistor genom att peka på eller. 5. Använd knapparna cl TEMP w, q till att justera tempoinställning. Vi hänvisar till Ändring av tempoinställning (sidan SV-18) angående detaljer kring metoder för tempojustering. Återställ en rytm till rekommenderad tempoinställning genom att trycka på knapparna cl TEMP w, q samtidigt. SV-20

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-7XE LC-XE ORUGUÊS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LC (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) ELEVSOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG-V NESEKENÄYÖNEN VÄRELEVSO LC FARVEFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL E

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning

Kapitel E-CON. 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning Kapitel E-CON 4-1 Överblick av E-CON 4-2 Uppställning av EA-100 4-3 Uppställningsminne 4-4 Programomvandling 4-5 Att starta provtagning 4 Alla förklaringar i detta kapitel förutsätter att du redan är bekant

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer