PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-A12150LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-A12150LW. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany SV-1

3 Innehåll Allmän översikt SV-4 Fastsättning av nothäftesställningen SV-5 Lagring av inställningar och användning av panellås SV-6 Att återställa digitalpianot till dess grundinställningar SV-6 Nätuttag SV-7 Användning av en nättillsats SV-7 Att slå strömmen på eller av SV-7 Anslutningar SV-8 Anslutning av hörlurar SV-8 Anslutning av en pedal SV-8 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare SV-9 Medföljande och extra tillbehör SV-10 Gemensamma operationer för alla lägen SV-11 Användning av bildskärmen SV-11 Utförande av operationer SV-12 Spelning med olika toner SV-14 Att välja och spela en ton SV-14 Delning av tangentbordet mellan två toner... SV-15 Lagring av två toner SV-16 Delning av tangentbordet för duettspelning.. SV-16 Justering av klaviaturens volymbalans SV-17 Användning av metronomen SV-18 Ändring av tempoinställning SV-18 Användning av ratten för tonhöjdsböjning.... SV-19 Ändring av digitalpianots tonhöjd i halvtonssteg (transponering) SV-19 Användning av autokomp SV-20 Spelning av ett autokomp SV-20 Användning av rekommenderade toner och tempon (direktförinställningar) SV-23 Tillägg av harmoni i melodinoter (autoharmonisering) SV-24 Skapande av egna originalrytmer genom redigering av inbyggt autokomp (rytmredigering) SV-24 Radering av en användarrytm SV-26 Demonstrationssång SV-27 Spelning av demonstrationslåtar SV-27 Musikförinställning SV-28 Hämtning av förinställningsdata SV-28 Skapande av en egen användarförinställning (användarförinställningar) SV-29 Radering av användarförinställning SV-33 Registrering av ton- och rytminställningar SV-34 Inspelning och avspelning SV-36 Inspelning i digitalpianots minne (MIDI-inspelning) SV-38 Inspelning på ett USB-minne (ljudinspelning) SV-45 Inställningar på digitalpianot SV-48 Inställningar på digitalpianot SV-48 USB-minne SV-56 Att ansluta och ta bort ett USB-minne från digitalpianot SV-57 Formatering av ett USB-minne SV-57 Lagring av standardsångdata på ett USB-minne SV-57 Lagring av digitalpianots data på ett USB-minne SV-58 Laddning av data från ett USB-minne till digitalpianots minne SV-58 Radering av data från ett USB-minne SV-59 Anslutning till en dator SV-60 Minimala datorsystemkrav SV-60 Användning av MIDI SV-61 Referens SV-62 Felmeddelanden SV-62 Felsökning SV-63 Tekniska data för produkten SV-65 Driftsföreskrifter SV-67 SV-2

4 Innehåll Bilaga A-1 Tonlista A-1 Trumtilldelningslista A-6 Rytmlista A-8 Musikförinställningslista A-10 Fingersättningsguide A-12 Parameterlista A-14 Lista över ackordexempel A-15 Del- och MIDI-kanalstilldelningar A-17 MIDI Implementation Chart Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. SV-3

5 Allmän översikt bo bp bk bl bm bq 2 dl bn Framsida br bt ck cl cm cn dk Uttagen PHNES bs co cp cq cr cs ct Baksida Uttagen MIDI UT/THRU, IN USB-port Likströmsintaget DC 12V Uttagen LINE IN R, L/MN Volymreglaget AUDI VLUME Uttaget AUDI IN Uttagen DAMPER, ASSIGNABLE PEDAL Uttagen LINE UT R, L/MN Undersida Pedaluttag SV-4

6 Allmän översikt Detta instruktionshäfte använder numren och namnen nedan som hänvisning till knappar och reglage. 1Strömbrytaren P 2Volymreglaget VLUME 3Inspelningsknappen REC MDE 4MIDI-knappen MIDI a 5Ljudknappen AUDI a 6Transponeringsknapparna TRANSPSE w, q 7Upptaktsknappen INTR 8Normal/utfyllnadsknappen NRMAL/FILL-IN 9Variations/utfyllnadsknappen VARIATIN/FILL-IN bksynkroniserings/avslutningsknappen SYNCHR/ENDING blstart/stoppknappen a bmkompknappen ACCMP N/FF bnbildskärm bomenyväljaren MENU bpmenyväljaren MAIN brratt bsknapparna w/n, q/yes bttonknappen TNE ckrytmknappen RHYTHM cltempoknapparna TEMP cmmetronomknappen METRNME cnflygelknappen GRAND PIAN cobankknappen BANK cpregisterknappen REGISTRATIN 1 cqregisterknappen REGISTRATIN 2 crregisterknappen REGISTRATIN 3 csregisterknappen REGISTRATIN 4 ctlagringsknappen STRE dkusb-minnesport dlratt för tonhöjdsböjning (PITCH BEND) bqmenyväljaren EXIT * Fastsättning av nothäftesställningen För in undersidan av nothäftesställningen i skåran på ovansidan av digitalpianots konsol. SV-5

7 Allmän översikt LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Lagring av inställningar och användning av panellås Digitalpianot gör det möjligt att lagra de nuvarande inställningarna och låsa dess knappar för att skydda mot oavsiktliga misstag. Vi hänvisar till Auto Resume (sidan SV-53) och peration Lock (sidan SV-52) angående detaljer. Att återställa digitalpianot till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på digitalpianot till dess grundinställningar. 1. Slå av digitalpianot. 2. Håll tempoknapparna cl TEMP w, q intryckta och tryck på strömbrytaren 1 P. Digitalpianot slås på och initialiserar dess interna system. Det går att använda digitalpianot om en kort stund. Vi hänvisar till Att slå strömmen på eller av (sidan SV-7) angående detaljer kring på- och avslagning av strömmen. SV-6

8 Nätuttag Digitalpianot kan drivas från ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen när digitalpianot inte används. Användning av en nättillsats Använd endast nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitalpiano. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel på digitalpianot. Specificerad nättillsats: AD-A12150LW Använd den medföljande nätkabeln för att ansluta nättillsatsen såsom visas på bilden nedan. Nätkabel Vägguttag Att slå strömmen på eller av 1. Tryck på strömbrytaren 1 P för att slå på strömmen. Vidrör inte tangentbordet, pedalerna eller knapparna medan startskärmen visas på bildskärmen. Detta kan orsaka felfunktion. Använd volymreglaget VLUME (2) på digitalpianot för att justera volymen. 2. Slå av digitalpianot genom att hålla strömbrytaren 1 P intryckt tills digitalpianots bildskärm blir tom. Likströmsintaget DC 12V Nättillsats Utformning och typ beror på din geografiska placering. Det kan hända att meddelandet nedan visas medan data sparas i digitalpianots minne eller direkt efter att digitalpianot har slagits på. bservera noga det följande för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Ryck inte alltför hårt i kabeln. Ryck inte i kabeln upprepade gånger. Undvik att tvinna kabeln vid basen av uttaget eller kontakten. Under rörelse Koppla alltid bort nättillsatsen från nätuttaget innan digitalpianot flyttas. Under förvaring Rulla ihop och bind fast nätkabeln, men tvinna den aldrig runt nättillsatsen. Anslut aldrig nättillsatsen (normen JEITA, med enhetlig kontaktpolaritet) som medföljer detta digitalpiano till någon annan apparat utöver detta digitalpiano. Detta skapar risk för felfunktion. Kontrollera att digitalpianot är avslaget innan nättillsatsen ansluts eller kopplas ur. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Använd nättillsatsen så att dess etikettyta är vänd nedåt. Nättillsatsen kan avge elektromagnetiska vågor när dess etikettyta är vänd uppåt. Slå aldrig av strömmen till digitalpianot medan detta meddelande visas. Ett tryck på strömbrytaren 1 P för att slå av strömmen ställer faktiskt digitalpianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till digitalpianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om digitalpianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Automatiskt strömavslag Digitalpianot är utformat för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är cirka fyra timmar. Det går att koppla ur automatiskt strömavslag, om så önskas. Vi hänvisar till Auto Power ff under Menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) angående detaljer. SV-7

9 Anslutningar Anslutning av hörlurar Före anslutning av hörlurar ska du ställa volymreglaget 2 VLUME på digitalpianot på en låg nivå. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. När ljudutmatning via högtalarna är urkopplat* optimerar digitalpianot automatiskt ljud för lyssning via hörlurar eller LINE UT. Vid högtalarutmatning växlar pianot automatiskt om till optimering för lyssning via högtalare. * Kontakt är ansluten till uttagen PHNES eller Speaker på menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) är urkopplat. Framsida Anslutning av en pedal Det finns två pedaluttag på baksidan av digitalpianot, ett för en dämpningspedal och ett för en soft/ sostenutopedal. Anslutning till pedaluttaget Beroende på vilken typ av operation du vill att pedalen (SP-3) ska utföra ska pedalkabeln anslutas till antingen uttaget DAMPER PEDAL eller uttaget ASSIGNABLE PEDAL på digitalpianot. För att kunna använda båda operationerna (uttagen) samtidigt måste du införskaffa en annan valfri pedal. Baksida Uttag PEDAL Uttag PHNES Separat inköpta hörlurar SP-3 Anslut separat inköpta hörlurar till uttagen PHNES. Anslutning av hörlurar till ett av uttagen PHNES skär av ljudet till högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå när du använder hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. Var noga med att trycka in hörlurskontakten i uttagen PHNES så långt det går. I annat fall hörs ljudet kanske bara från den ena sidan av hörlurarna. m kontakten på hörlurarna som används inte matchar uttagen PHNES ska du använda en lämplig separat inköpt kontaktadapter. Vid användning av hörlurar som kräver en kontaktadapter får du inte lämna adaptern ansluten när du kopplar ur hörlurarna. I så fall hörs inget ljud från högtalarna när du spelar. Pedalfunktioner Dämpningspedal Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder. När en pianoton är vald aktiverar ett tryck på pedalen digitalpianots effekt för dämpningsresonans, vilket gör att noterna genljuder på samma sätt som vid ett tryck på dämpningspedalen hos ett akustiskt piano. Softpedal Ett tryck på denna pedal undertrycker noterna som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när denna pedal trycks ned kvarhålls, även om du släpper tangenterna, tills pedalen släpps. SV-8

10 Anslutningar Pedaluttag Det går att ansluta den separat inköpta 3-pedalenheten (SP-33) till pedaluttaget på undersidan av digitalpianot. Pedalerna kan sedan användas för att framställa uttryck som är snarlika de hos ett akustiskt piano. Undersida Pedaluttag Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare Du kan ansluta ljudutrustning eller en musikförstärkare till digitalpianot och sedan använda yttre högtalare för att framställa ett kraftigare och klarare ljud. Den valfria specialställningen CS-67P krävs för att kunna använda pedalenheten SP-33. När ljudutmatning via högtalarna är urkopplat* optimerar digitalpianot automatiskt ljud för lyssning via hörlurar eller LINE UT. Vid högtalarutmatning växlar pianot automatiskt om till optimering för lyssning via högtalare. * Kontakt är ansluten till uttagen PHNES eller Speaker på menyn SYSTEM SETTING (sidan SV-52) är urkopplat. Ställ först volymreglaget VLUME på en låg nivå innan du ansluter någon apparat till digitalpianot. Justera sedan volymen till önskad nivå efter anslutning. Läs noga dokumentationen som medföljer utrustningen ifråga innan du ansluter något till digitalpianot. MIDI-ljudkälla o.dyl. 1 Gitarrförstärkare Klaviaturförstärkare o.dyl. INPUT 1 INPUT 2 3 Standardkontakt Stereominikontakt Standarduttag Stiftkontakt Uttaget AUX IN el.dyl. på en ljudförstärkare VÄNSTER (vit) HÖGER (röd) Smartmobil o.dyl. 2 4 SV-9

11 Anslutningar Användning av digitalpianot till att framställa ljud från en yttre källa (bild 1 och 4) En yttre källa ansluten till LINE IN R (höger) matas ut via digitalpianots högra högtalare, medan en källa ansluten till LINE IN L/MN matas ut via den vänstra högtalaren. Använd separat inköpta anslutningkablar som matchar utrustningen du vill ansluta till. m en yttre källa endast är ansluten till LINE IN L/MN, så matas inmatat ljud ut via båda högtalarna. En smartmobil eller annan musikspelare kan anslutas till AUDI IN. Använd volymreglaget AUDI VLUME till att justera volymnivån från musikspelaren. Digitalpianots inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas också vid inmatning via LINE IN. Inmatning via LINE IN kan spelas in med hjälp av ljudinspelning. Digitalpianots inbyggda effekter (efterklang, kör, DSP) tillämpas inte vid inmatning via AUDI IN. Inmatning via AUDI IN kan inte spelas in med hjälp av ljudinspelning. Anslutning till ljudutrustning (bild 2) Använd separat inköpta anslutningskablar till att ansluta yttre ljudutrustning till uttagen LINE UT på digitalpianot såsom visas på Bild 2. Utgången LINE UT R är ljudet för höger kanal medan utgången LINE UT L/MN är ljudet för vänster kanal. Du måste själv införskaffa anslutningskablar likt de som visas på bilden för anslutning av ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ingångsväljaren på ljudutrustningen i läget som motsvarar uttaget (t.ex. AUX IN) till vilket digitalpianot är anslutet. Använd volymreglaget VLUME på digitalpianot för att justera volymnivån. Anslutning till en musikinstrumentförstärkare (bild 3) Använd separat inköpta anslutningskablar till att ansluta förstärkaren till uttagen LINE UT på digitalpianot såsom visas på Bild 3. Utgången LINE UT R är ljudet för höger kanal medan utgången LINE UT L/MN är ljudet för vänster kanal. Anslutning till enbart uttaget LINE UT L/MN utmatar en blandning av båda kanalerna. Du måste själv införskaffa en anslutningskabel likt den som visas på bilden för anslutning av förstärkaren. Använd volymreglaget VLUME på digitalpianot för att justera volymnivån. Vid användning av uttagen LINE UT ska du också ansluta hörlurar till uttagen PHNES. Detta kopplar om utgången LINE UT till lämplig ljudkvalitet. Medföljande och extra tillbehör Använd endast tillbehör som specifikt anges för detta digitalpiano. Användning av otillåtna tillbehör skapar risk för brand, elstötar och personskador. Du kan erhålla information om tillbehör som säljs separat för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s webbsajt vid följande URL. SV-10

12 Gemensamma operationer för alla lägen Användning av bildskärmen Bildskärmens layout Vid påslagning av digitalpianot visas menyn MENU och menyn MAIN (som innehåller aktuella inställningar) på skärmen. Dessa menyer kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. En snabbpalett med navigeringsikoner längs den högra kanten på skärmen gör det lätt att navigera mellan menyer. Menyn MENU Genom att peka på en menyikon visas en sida för konfigurering av ton, rytm och andra inställningar. Öppnar menyn MAIN. Återgår till föregående menysida. Snabbpalett Snabbpalett Snabbpaletten visas alltid längs högra kanten på skärmen. Peka på ikonerna på snabbpaletten för att navigera mellan menyerna. Skärminnehåll bo MENU: Öppnar menyn MENU. bp MAIN: Öppnar menyn MAIN. bq EXIT: Återgår till föregående menysida. Vilka poster som är valda för tillfället och vilka ikoner som kan användas anges av följande färgkodning. Röd: Nu valt eller inkopplat Blå: Möjligt att använda Exempel: Soft Rock valt i gruppen Rock. Väljer nästa grupp. Menyn MAIN Menyn MAIN kan användas till att kontrollera och modifiera huvudinställningar. Aktuella inställningar visas längs nedre kanten på skärmen. 12 Väljer föregående eller nästa sida. Öppnar menyn MENU USB-minne monterat 2 Högtalare av 3 Ackord 4 Tempo 5 Takt 6 Slag 7 Transponering 8 Delningspunkt 9 Registerbank Snabbpalett SV-11

13 Gemensamma operationer för alla lägen Utförande av operationer Att använda pekpanelen Digitalpianot har en pekpanel. Pekpanelen kan användas till att konfigurera ett flertal olika funktioner. Att mata in texttecken Datafiler kan namnges med hjälp av knapparna på ett tangentbord på pekskärmen. Digitalpianot stöder inmatning av alfabetiska tecken och symboler Använd aldrig ett vasst eller hårt spetsigt föremål till att peka på pekpanelen. Det kan göra att LCDskärmen skadas. Peka Tryck lätt med ett finger på skärmen. Dra Dra med ett finger från vänster till höger på skärmen. Vid dragning över menyn MENU tas en ny sida med menyposter fram Visar inmatad text. 2 Väljer teckentyp. 3 Flyttar markören framåt och bakåt. 4 Raderar tecknet till vänster om markören. 5 Matar in tecken vid nuvarande markörposition. 6 Matar in ett mellanrum vid nuvarande markörposition. SV-12

14 Gemensamma operationer för alla lägen Att välja en post på en lista En post som kan väljas på en lista anges av ikonen. 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. Att ändra ett inställningsvärde Ett inställningsvärde som kan ändras anges av ikonen. 1. Peka på en post vars inställning ska ändras. 2. Peka på den post som ska ändras till på den lista som visas. 2. Använd ratten br eller knapparna bs w, q till att ändra inställningsvärde. Håll endera knappen bs w, q intryckt för att rulla genom inställningsvärden i snabbare takt. Att slå på eller av en funktion Peka på posten eller ikonen ifråga för att slå på eller av en viss funktion. SV-13

15 Spelning med olika toner 6 cl cm cn bp bs Att välja och spela en ton Digitalpianot är försett med 550 toner. Toner är indelade i 12 grupper. Vi hänvisar till Tonlista (sidan A-1) angående detaljer. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på tonen Upper 1. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. Upper 1 5. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. m du pekar på ikonen för Upper 1 så att funktionen slås av, så kopplas vald klaviaturton ur och tangentbordet ger då inte ifrån sig något ljud. Vid tryckning på flygelknappen cn GRAND PIAN väljs en flygelton samtidigt som digitalpianots inställningar konfigureras om så att de är optimerade för flygelspelning. Vi hänvisar till Parameterlista (sidan A-14) angående detaljer kring dessa inställningar. 3. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas. Du kan navigera mellan grupper genom att peka på UU eller II. 4. Peka på den ton du vill använda. Du kan navigera mellan tonlistor genom att peka på eller. SV-14

16 Spelning med olika toner Delning av tangentbordet mellan två toner Det går att dela tangentbordet så att vänster sida (låga registret) spelar en ton och höger sida (höga registret) spelar en annan ton. På ett delat tangentbord kallas en ton tilldelad det låga registret för en delningston (Lower 1). Exempel: När GM Slap Bass 1 är valt som delningston Delningston: GM Slap Bass 1 Huvudton: Grand Piano Concert Både huvudtonen och delningstonen kan lagras med en annan genom att slå på lagring (sidan SV-16). Du kan också konfigurera lagerinställningen efter påslagning av delning. m Upper 1, Upper 2, Lower 1 eller Lower 2 slås av genom pekning på dess ikon dämpas den tillämpliga tonen. m toner med DSP tilldelas både som huvudton och delningston, så kopplas effekten för en av tonerna ur. Att flytta tangentbordets delningspunkt Lower 1 Lower 2 Upper 1 Upper 2 Använd metoden nedan för att bestämma punkten på tangentbordet där det delas mellan vänster och höger sida. Detta kallar vi för delningspunkt. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Välj en huvudton. 3. Peka på Split på menyn MAIN. Delning slås på. Lågt register Högt register Delningspunkt Röd 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på Split Point. 4. Peka på Lower 1. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som delningston. 6. Peka på tonen som ska användas som delningston. 7. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. Röd 3. Använd knapparna bs w, q till att ange delningspunkten, som utgörs av den tangent som är längst till vänster i det höga registret. Du kan även ange delningspunkten genom att hålla pekande på Split Point medan du trycker på önskad tangent. 8. Peka på Split på menyn MAIN för att häva delningen och återställa tangentbordet till en enskild ton. Delningen av tangentbordet hävs. SV-15

17 Spelning med olika toner Lagring av två toner Det går att lagra två olika toner så att de spelas samtidigt när du trycker på en tangent. Tonen Upper 1 kallas huvudton, medan tonen Upper 2 kallas lagerton. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Välj en huvudton. 3. Peka på ikonen Upper 2. Lagring slås på och de två tonerna lagras. Röd Delning av tangentbordet för duettspelning Du kan dela tangentbordet i mitten för duettspelning så att vänster och höger sida har samma omfång. Den yttre vänstra pedalen fungerar som dämpningspedal för vänster sida, medan den yttre högra pedalen fungerar som dämpningspedal för höger sida. Duettspelning kan gå till så att en lärare använder vänster sida till att visa hur man ska spela medan en elev spelar samma melodi på höger sida. Vänster tangentbord Höger tangentbord C4 (mittre C) C4 (mittre C) Pedaler Användning av den valfria pedalenheten SP Peka på tonen Upper 2. Menyn TNE SELECT visas på skärmen. 5. Peka på den grupp som innehåller tonen som ska användas som lagringston. 6. Peka på tonen som ska användas som lagringston. 7. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. Dämpningspedal för vänster tangentbord Dämpningspedal för vänster och höger sida Användning av den medföljande pedalenheten SP-3 Anslut till uttaget DAMPER PEDAL för användning som dämpningspedal för höger sida. Anslut till uttaget ASSIGNABLE PEDAL för användning som dämpningspedal för vänster sida. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. Dämpningspedal för höger sida (halvpedaloperation stöds) 8. Peka på ikonen Upper 2 på menyn MAIN för att häva lagringen och återgå till en enskild ton. Lagringen av tonerna hävs. Det går att justera balansen mellan huvudton och lagerton. Vi hänvisar till Justering av klaviaturens volymbalans (sidan SV-17). Vid pekning på ikonen Upper 1 eller Upper 2 slås den tillämpliga tonen av, så att den inte ljuder. m toner med DSP tilldelas både som huvudton och lagringston, så kopplas effekten för en av tonerna ur. SV-16

18 Spelning med olika toner 2. Peka på Duet. Duettspelning slås på. Peka på Pan för att slå på Duet Pan. När Duet Pan är inkopplat (på) matas toner från tangentbordets vänstra sida ut via vänster högtalare, medan toner från tangentbordets högra sida matas ut via höger högtalare. Följande effekter kan inte användas. Akustisk simulator (utom slagrespons) Efterklang Fördröjning Kör DSP Röd Exempel: Bilden nedan visar hur oktaven för vänster tangentbord påverkas när inställningen av oktavskifte för vänster sida ändras till +1. Tangent C längst till vänster C4 C5 C6 C7 C3 C4 C5 C6 1 oktav högre än grundinställningen förändrad 3. Peka på Right ctave och använd sedan knapparna bs w, q till att ändra oktaven för höger tangentbord. Inställningar för oktavskifte annulleras och ursprungliga oktavinställningar återställs, när duettspelning slås av. Justering av klaviaturens volymbalans 3. Peka en gång till på Duet för att slå av duettspelning. Pianot återställs i samma läge som innan duettspelning slogs på. Att ändra oktav för tangentbord i duettläge (oktavskifte för duett) Gör på följande sätt för att ändra oktav för vänster och höger tangentbord i duettläget. 1. Utför steg 1 och 2 i anvisningarna under Delning av tangentbordet för duettspelning. 2. Peka på Left ctave och använd sedan knapparna bs w, q till att ändra oktaven för vänster tangentbord. Använd dessa anvisningar till att justera balansen mellan huvudtonen och lagertonen. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på den ton som ska justeras och använd sedan knapparna bs w, q till att justera volymen. Upper 1: Huvudton Upper 2: Lagerton Lower 1: Delningston (huvudton) Lower 2: Delningston (lagerton) 4. Peka på bp MAIN på skärmen för att återgå till menyn MAIN. För andra inställningar på menyn BALANCE hänvisas till Menyn BALANCE under Inställningar på digitalpianot (sidorna SV-48 till SV-55). SV-17

19 Spelning med olika toner Användning av metronomen 1. Tryck på knappen cm METRNME. Detta startar metronomen. 2. Tryck åter på knappen cm METRNME för att stoppa metronomen. Metronomen stoppas. Blinkar i takt med slaget. Att ändra antal slag per takt Metronomen kan ställas in på från noll till nio slag per takt. Val av 0 gör att varje slag anges av samma ljud. Denna inställning medger övning med ett stadigt slag. 1. Peka på SYSTEM SETTING på menyn MENU. Ändring av tempoinställning Det går att använda två olika metoder för att ändra tempoinställning: användning av knapparna cl TEMP w, q för gradvis ändring eller knackning av taktslag med knappen cl TEMP TAP (knackinmatning). Metod 1: Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna cl TEMP w, q 1. Använd knapparna cl TEMP w, q till att justera tempoinställning. Vart tryck på en knapp höjer eller sänker tempovärdet (antal slag per minut) med ett. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Det går att ange ett tempovärde inom omfånget 20 till Peka på Metronome Count. 3. Använd knapparna bs w, q till att välja ett värde för slag per takt. 4. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. Justering av volymbalans mellan metronom och klaviatur (metronomvolym) Följ anvisningarna nedan för att justera volymnivån för metronomen, utan att påverka volymen för klaviaturens utmatning. 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på BALANCE. 3. Peka på Metronome Volume. 4. Använd knapparna bs w, q till att justera metronomens volyminställning (0 till 127). Metod 2: Att justera tempot genom att knacka in taktslag (knackinmatning) 1. Knacka på knappen cl TEMP TAP ett antal gånger i det tempo som ska ställas in. Tempoinställningen ändras i enlighet med knackningarna. Knacka minst två gånger. Efter att ha använt denna metod till att ange ett ungefärligt tempo kan du följa anvisningarna under Att ändra tempoinställningen med hjälp av knapparna cl TEMP w, q för att ställa in ett mer exakt värde. 5. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas åter på skärmen. SV-18

20 Spelning med olika toner Användning av ratten för tonhöjdsböjning Ratten för tonhöjdsböjning kan användas till att skjuta tonhöjden för noterna uppåt och neråt. Denna funktion gör det möjligt att återge specialeffekter för saxofon och elgitarr. 1. Spela en not och vrid ratten för tonhöjdsböjning på klaviaturens vänstra sida uppåt eller neråt. Mängden tonböjning beror på hur mycket du vrider på ratten för tonhöjdsböjning. Vidrör inte ratten för tonhöjdsböjning när digitalpianot slås på. Det går även att ställa in användning av ratten för tonhöjdsböjning genom att bestämma mängden tonhöjdsändring vid maximal vridning i endera riktning. Vi hänvisar till Menyn CNTRLLER (sidan SV-53) angående detaljer. Ändring av digitalpianots tonhöjd i halvtonssteg (transponering) Transponeringsfunktionen kan användas till att höja eller sänka digitalpianots samlade tonhöjd i steg om halvtoner. Använd denna funktion för att justera stämningen till en tonhöjd som bättre passar en vokalist, ett annat instrument el.dyl. 1. Använd knapparna 6 TRANSPSE w, q till att ändra det inställda värdet. Klaviaturens stämning går att ändra inom omfånget 12 till 00 till +12. Tryck på båda knapparna 6 TRANSPSE w, q samtidigt för att ändra inställningen till 0. Aktuell transponeringsinställning visas på menyn MAIN. SV-19

21 Användning av autokomp ck cl bk bl bm bo bp bq bs När du väljer en komprytm för autokomp kommer ett matchande ackompanjemang (trummor, gitarr o.dyl.) att spelas automatiskt när du spelar ett ackord med vänsterhanden. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. 3. Peka på den grupp som innehåller rytmen som ska användas. Du kan navigera mellan grupper genom att peka på UU eller II. Digitalpianot är försett med 200 inbyggda autokompmönster, vilka är indelade i 13 grupper. Det går att redigera inbyggda rytmer för att skapa egna rytmer (kallade användarrytmer ), som kan sparas i en 14:e grupp. Vi hänvisar till Rytmlista (sidan A-8) angående detaljer. Spelning av ett autokomp 1. Peka på bp MAIN på skärmen. Menyn MAIN visas på skärmen. 2. Peka på rytmnamnet Rhythm. 4. Peka på den rytm du vill använda. Du kan navigera mellan rytmlistor genom att peka på eller. 5. Använd knapparna cl TEMP w, q till att justera tempoinställning. Vi hänvisar till Ändring av tempoinställning (sidan SV-18) angående detaljer kring metoder för tempojustering. Återställ en rytm till rekommenderad tempoinställning genom att trycka på knapparna cl TEMP w, q samtidigt. SV-20

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Kapitel Tabell & graf

Kapitel Tabell & graf Kapitel Menyn för tabell & graf gör det möjligt att framställa siffertabeller från funktioner som lagrats i minnet. Det går även att använda flera funktioner för att framställa tabeller. Eftersom tabell

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine Lathund för Bose T1 ToneMatch engine ÖVERSIKT...2 Framsida T1...2 Baksida T1...2 ToneMatch väljaren (hjulet)...3 Delar som ingår i ToneMatch...3 T1 TONEMATCH FRÅN BOSE...4 Kort information...4 Ställ in

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte Sw fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvara Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i det här

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning

fx-cg10 Ma sk inva ra Instruktionshäfte http://edu.casio.com CASIO Webbsida för Global Utbildning Sw fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva ra Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com Företags- och produktnamn som används i detta dokument kan vara registrerade varumärken eller

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer