Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: /Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator"

Transkript

1 Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: /Staffan Melin, Oscillator

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp. Utrustningen 4 Går igenom de delar som ingår, vad de heter och vad de gör. Uppackning och igångsättning 8 Beskriver hur du kopplar ihop och sätter igång hörlursriggen. Exempel på användning 11 Ger exempel på hur du använder utrustningen till olika ändamål. Avstängning och ihoppackning 16 Visar hur du stänger av och packar ihop hörlursriggen. Grundinställning 18 Behöver normalt endast läsas av personal på.

3 Inledning Med hjälp av hörlursriggen kan du anordna konserter och andra typer av uppföranden där publiken får lyssna på ljudet i hörlurar. Enkelt beskrivet består den av en CD-spelare, en mixer och 40 hörlurar. Du kan också ansluta andra typer av ljudkällor, till exempel en dator eller mp3-spelare. Hörlursriggen skapar många möjligheter och det finns många reglar och rattar att dra i och skruva på. Du behöver dock inte känna till dem alla. Däremot är det viktigt att du läser och förstår vad de olika delarna gör detta gås igenom i avsnittet Utrustningen. Grundinställning När hörlursriggen levereras från är den grundinsträlld. Därför behöver du som vanlig användare normalt inte läsa eller gå igenom avsnittet Grundinställning. Om något inte fungerar som beskrivet kan det dock vara en bra idé att gå igenom dessa inställningar för att på så sätt nollställa allt. Rattar Hur mycket en ratt ska vara vriden anges ofta som ett klockslag. Exempel: klockan 4 klockan 12 klockan 8 Bilder När texten hänvisar till bilder anges det med hjälp av en siffra inom klamrar, exempelvis [25].

4 Utrustningen Detta avsnitt går igenom de delar som ingår i hörlursriggen, vad de heter och vad de gör.

5 Utrustning Racklåda Racklådan utgör hjärtat i utrustningen. De tre viktiga delarna är mixern, CD-spelaren och hörlursförstärkarna. Mixer CD-spelare För uppspelning av CD-skivor. Jackväxel Kopplar ihop mixern, hörlursförstärkarna, multieffekten och kompressorn. Behöver normalt ej röras. framsidan (vänd mot publiken) Kompressor Begränsar ljudet så att ljudnivån ej blir obehaglig/skadlig. Behöver normalt ej röras. baksidan (vänd mot den som sköter hörlursriggen) Hörlursförstärkare Här ansluter du hörlurarna. Multieffekt Används främst för att lägga på rumskänsla (reverb) på ljudet. Låda Här ligger mikrofonen (inklusive mikrofonsladd), manualer med mera. Låda 1 Trådlösa lurar (5 stycken) och en sändare. Förlängningssladdar 5 meter (35 stycken). Låda 2 Hörlurar med sladd 1,5 meter (35 stycken).

6 Mixern Mixern sammanställer en eller flera ljudkällor (exempelvis CD-spelare, dator och mp3-spelare) och skickar ut ljudet via hörlursförstärkarna. En mixer är uppdelad i vertikala kanaler en per ljudkälla. Ljudnivån för varje kanal sköts av en så kallad regel (skjutreglage) längst ned på varje kanal. Mikrofon: Mikrofonen sköts av kanal 1, längst till vänster [20 25]. Mikrofonkabeln, en svart kontakt med tre små stift i, sätts i kontakten längst upp till vänster [20]. Viktigt om reglar Det är viktigt att notera att en ljudkälla tystnar när regeln står på minimum ( ). Nivån 0 är alltså inte tyst, utan en relativt hög nivå på ljudet. När huvudvolymen [4] är nerdragen på minimum ( ) blir det helt tyst i hörlurarna. CD-spelare: CD-spelaren sköts av kanal 9/10 [18]. Huvudvolymen (styrkan på det som går ut i hörlurarna) sköts av dubbelregeln MAIN MIX [4] längst ned till höger. Den är uppdelad i två reglar där den till vänster reglerar styrkan i vänster hörlur, och den till höger reglerar styrkan i höger hörlur. Normalt drar man i båda två samtidigt, det vill säga de följer varandra. Av/på-knapp (på baksidan) Mikrofon (kanal 1) 18 Allt innanför markeringen sköter om en kanal (i detta fall kanal 6) CD-spelare (kanal 9/10) Huvudvolym (MAIN MIX)

7 Hörlursförstärkarna På baksidan av racklådan sitter 5 hörlursförstärkare. De ser till att ljudnivån i hörlurarna blir rätt. I varje hörlursförstärkare kan man ansluta 8 hörlurar (eller förlängningssladdar). Varje hörslursförstärkare sätts på och stängs av med en on/off-knapp som sitter till höger. Hörlursförstärkare 1 Hörlursförstärkare 2 Hörlursförstärkare 3 Hörlursförstärkare 4 Hörlursförstärkare 5 Av/på-knappar Varje hörslursförstärkare har en ratt som reglerar volymen för alla 8 anslutna hörlurar [61]. Denna är inställd vid leverans och du behöver inte röra dem. Varje hörlur har också en ratt för individuell inställning [10]. Den är inställd på ett grundvärde vid leverans men kan justeras efter behov

8 Uppackning och igångsättning Detta avsnitt beskriver hur du kopplar ihop och sätter igång hörlursriggen.

9 Uppackning och igångsättning Racklåda med mixer Racklåda: Ta bort locken på ovansidan, framsidan och baksidan [1, 2, 3]. Locken lösgörs genom att knäppa upp och vrida runt metallnycklarna på sidorna, fyra stycken för varje del. Mixer: Dra ner regeln MAIN MIX till minimum ( ) [4]. Racklåda: Sätt i den vita strömsladden [5] i ett eluttag. Mixer: Slå på mixern genom att trycka på POWER ON -knappen på mixerns baksida (bredvid nätsladden). Den lilla blå POWER -lampan [6] på mixern börjar lysa. Av/på-knapp (på baksidan) Viktigt om av/på-knapp Bredvid POWER ON - knappen sitter en likadan knapp för så kallad phantommatning. Den ska ej tryckas in Hörlurar och hörlursförstärkare Låda 1 och 2: Ta ut så många hörlurar [7] som det blir lyssnare. Koppla ihop varje hörlur med en förlängsningssladd [8] Hörlursförstärkarna: Anslut den första hörluren/förlängningssladden genom att sätta den i den översta hörlursförstärkaren. Använd anslutningshålet längst till vänster [9]. Fyll sedan på med fler hörlurar åt höger. När den första hörlursförstärkaren är full, fortsätt med den nedanför. Om hörlursförstärkarna Hur hörlursförstärkarna fungerar förklaras på sid 7. Volymen för varje hörlur regleras genom ratten OUTPUT LEVEL [10]. Ett bra utgångsvärde är 2 ( klockan 10 ).

10 3. Hörlurar trådlösa Det finns 5 trådlösa hörlurar [11]. Ljudet sånds till dem via en sändare [12] som i sin tur ansluts till en hörslursförstärkare på samma sätt som hörlurarna med sladd. Alla 5 hörlurar använder sig av samma sändare. 11 Sändaren får sin ström från en strömadapter som sitter under hörlursriggens låda. Nätadaptern har en gul kontakt. Ta bort lurarna från sändaren innan den ansluts till nätadaptern. Sätt sedan i den gula kontakten på sändarens undersida. En grön lampa tänds på sändaren. Sändaren stänger av sig själv om ljudet som går in i den är tyst en längre stund. Får du inte liv i den (det vill säga får den gröna lampan att lysa) genom att spela upp något ljud, dra ut och sätt i den gula kontakten. 12 Du kan reglera volymen på lurarna. De drivs av vanliga batterier och måste sättas på för att fungera. Glöm inte att stänga av dem efter användning. 10

11 Exempel på användning Detta avsnitt ger exempel på hur du använder utrustningen till olika ändamål. 11

12 Exempel 1: Spela upp CD-skiva 1. Innan publiken kommer Packa upp och sätt igång utrustningen (se avsnittet Uppackning och igångsättning ). Anslut hörlurarna. Även du som hanterar utrustningen ansluter dina hörlurar till hörlursförstärkarna. Du hör då precis samma sak som publiken. Ta på dig lurarna. CD-spelare: Slå på CD-spelaren [13]. Om skärmen visar USB MODE, tryck på DVD/USB -knappen [14] så att skärmen visar CD. Öppna spelaren genom att trycka på den lilla svarta knappen bredvid CD-släden [15]. Sätt i skivan och stäng CD-släden genom att trycka på samma knapp igen Mixer: Dra ner MAIN MIX -regeln [4] till minimum ( ). CD-spelare: Du startar CD-spelaren genom att trycka på triangeln [16]. Byt spår genom att trycka på bläddringspilarna [17]. Starta nu uppspelningen. Mixer: Dra upp kanal 9/10:s regel till 0 [18]. Mixer: Dra långsamt upp MAIN MIX -regeln [4] till önskad volym. CD-spelare: Stoppa CD:n genom att trycka på fyrkanten till vänster om triangeln [16]. 2. Släpp in publiken Släpp in publiken och dela ut hörlurarna. Mixern Siffrorna hänvisar till bilden på mixern på sid 6. CD-spelaren När du trycker på stoppknappen under uppspelning lagras stoppunkten i spelarens minne. När du trycker på triangeln återupptas uppspelningen från denna stoppunkt. För att radera denna stoppunkt (och få CDn att spelas upp från början) trycker du på stopp när spelaren redan är i stoppläge. 3. Börja evenemanget CD-spelare: Starta CD-spelaren genom att trycka på triangeln [16]. Hörlursförstärkare: Volymen i varje hörlur regleras genom ratten OUTPUT LEVEL [10]. Ett bra utgångsvärde är 2 ( klockan 10 )

13 Exempel 2: Spela upp USB-minne CD-spelaren har även möjlighet att spela upp MP3-ljudfiler från ett USBminne. Följ instruktionerna för hur du spelar upp en CD-skiva men hantera CD-spelaren på följande vis: Sätt i USB-minnet i uttaget på CD-spelarens framsida [19]. Tryck på DVD/USB -knappen [14] på CD-spelaren så att skärmen visar USB MODE. Tryck på play-knappen [16] så börjar det första mp3-spåret spelas. Tryck på bläddringspilarna [17] för att byta spår. Stäng av CD-spelaren innan du tar ut USB-minnet. Ljudfiler spelas även enkelt upp från en dator. Se exempel 4. 13

14 Exempel 3: Tala i mikrofon 1. Innan publiken kommer Packa upp och sätt igång utrustningen. Anslut hörlurarna. Även du som hanterar utrustningen ansluter dina hörlurar till hörlursförstärkarna. Du hör då precis samma sak som publiken. Ta på dig lurarna. Innan användning, gör följande inställningar på mixern för att se till att mikrofonens nivå (volym) är korrekt. Mikrofonen Mikrofonen inklusive sladd hittar du i lådan på mitten av baksidan av racklådan Anslut mikrofonsladden till kontakten på kanal 1 [20]. Mikrofonen har en strömbrytare slå på den. Tryck ned SOLO -knappen för mikrofonens kanal [24]. Tryck nerr MODE -knappen [26]. Nu visar de gröna lamporna/ mätarna [27] mikrofonens ingångsvolym. Prata med stark röst i mikrofonen samtidigt som du gör punkt 5. Vrid på kanalens GAIN -ratt [21] (börja ungefär vid klockan 3 ) så att de gröna lamporna/mätarna [27] når 0 (mitt emellan grönt och gult). Avsluta inställningen genom att trycka upp kanalens SOLO -knapp [24] och MODE -knappen bredvid mätarna [26]. För att lyssnarna nu ska kunna höra vad som sägs i mikrofonen vrid upp mikrofonens regel [25] till 0 och dra därefter upp MAIN MIX [4] till lagom nivå i hörlurarna. Ska du samtidigt lyssna på CD-spelaren drar du upp regeln (kanal 9/10) även för denna [18]. Mixern Siffrorna hänvisar till bilden på mixern på sid 6. Att lyssna på någon som pratar i mikrofon blir mindre tröttande om du lägger på lite reverb (rumskänsla) på utsignalen. Det gäller också ofta om du ansluter ett elektroniskt instrument. Gör så här: 1. Ställ in multieffekten på reverb genom att vrida på ratten VALUE [29] så att det står 14 i fönstret. Reverb ( rumskänsla) Detta stycke kan du hoppa över om det känns alltför krångligt. Du kommer ändå att kunna använda mikrofonen på ett bra sätt. 2. Vrid AUX 1 [22] till önskad nivå av reverb, runt halv nio brukar vara lagom Släpp in publiken. Släpp in publiken och dela ut hörlurarna. 3. Börja evenemanget 14

15 Exempel 4: Extern ljudkälla Om du vill ansluta en extern ljudkälla, exempelvis ett instrument, en dator eller MP3-spelare, använd stereokanalerna 11/12 [28]. Sätt den externa spelaren på relativt hög utnivå (volym) så att ljudet blir högt utan att distortion uppstår. En sladd för detta ändamål finns i lådan på framsidan av racket. Använd sedan samma metod som för anslutning av mikrofon. 15

16 Avstängning och ihoppackning Detta avsnitt visar hur du stänger av och packar ihop hörlursriggen. 16

17 Avstängning och ihoppackning Mixer: Dra ner MAIN MIX -regeln [4] till minimum ( ). Stäng av mixern med hjälp av POWER ON -knappen på baksidan. CD-spelare: Ta ur eventuell CD-skiva ur CD-spelaren och stäng av spelaren. Mikrofon: Stäng av mikrofonen, rulla ihop sladden och lägg tillbaka mikrofon och sladd i lådan. Låt dem sitta ihop med varandra. El: Dra ur strömsladden. Hörlurar och förlängningssladdar: Vira ihop varje förlängningssladd för sig och lägg i låda 1 tillsammans med de trådlösa hörlurarna (som ska stängas av). Vira runt hörslurssladden runt lurarna och lägg i låda 2. Det finns totalt 35 lurar, 35 förlängningssladdar samt 5 trådlösa lurar och en sändare. Racklåda: Sätt på locken på ovansidan, fram- och baksidan. 17

18 Grundinställning När hörlursriggen levereras från är den grundinsträlld. Därför behöver du som vanlig användare normalt inte läsa eller gå igenom detta avsnitt. Om något inte fungerar som beskrivet kan det dock vara en bra idé att gå igenom dessa inställningar för att på så sätt nollställa allt. 18

19 Grundinställning Detta avsnitt behöver normalt ej läsas av dig som lånar utrustningen utan är till för att ska kunna ställa in hörlursriggen i ett grundläge. Detta görs normalt innan du lånar hörslursriggen, men om något inte fungerar så kan det vara en bra idé att gå igenom dessa inställningar för att på så sätt nollställa allt. Att dessa inställningar är gjorda är en förutsättning för att resten av instruktionerna ska stämma Mixer Ställ in nedanstående för alla kanaler på mixern EQ : nollställd (rattar är på klockan 12 ) [36] AUX 1 : - [22] AUX 2 : - [35] PRE : upptryckt [34] FX : 0 [33] PAN : mitten ( klockan 12 ) [23] MUTE : upptryckt [32] Regel (volym): (minimum) [25] SOLO : upptryckt [26] SUB : upptryckt [30] MAIN : nedtryckt [31] Ställ in nedanstående för kanal 1 8 (mono-kanaler) LOW CUT : upptryckt [38] GAIN : nollställd ( klockan 12 ) [21] COMP : 0 [37] Ställ in nedanstående för kanal 9/10 15/16 (stereokanaler) LEVEL: upptryckt [39] 39 19

20 Generellt Under AUX SENDS [41]: AUX 1 och AUX 2 ska vridas till klockan 12. FX ska vridas till - (minimum). Alla tre SOLO - knapparna ska vara upptryckta. Under STEREO AUX RETURNS [42]: 1 uppe till vänster ska vridas till klockan 12, resten av knapparna ska ställas på - (minimum). Tryckknappen till höger om FX ska vara upp. Under SOURCE [43]: endast MAIN MIX ska vara intryckt (så att VU-mätarna visar nivån på MAIN MIX ). 2-TR/USB TO MAIN [44]: ska vara upptryckt. SUB 1-2 [45]: reglarna ska vara neddragna till (minimum). [46]: samtliga fyra knappar ska vara upptryckta. MAIN MIX [4]: ska vara på (minimum). Mixern ska vara avstängd Kompressor Med dessa inställningar fungerar kompressorn som en limiter, det vill säga den ser till att utsignalen ej blir för hög (kraftig). 0 db :1 0.1 ms 500 ms 0 db ut in in ut no (min) 20 ms in Slå på kompressorn (tryck in POWER -knappen). 20

21 Multieffekt/reverb Denna effektenhet kan förändra ljudet på olika sätt. I grundinställningen används den för att lägga på rumskänsla på ljudet (reverb). Ställ in de tre vreden till vänster enligt bilden [51 53]. Multieffekten är alltid på Jackväxel För att kompressorn och multieffekten ska fungera måste de vara inkopplade. Detta görs i den så kallade jackväxeln. De kopplas ihop med kablar i par (med ett undantag), så att både höger och vänster kanal fungerar. Koppla enligt följande skiss: L komp ut R L rev ut R L mixer ut R aux return L R L R L komp in R L rev in R L högt in R ISOPATCH CPJ48 Mixer 21

22 Hörlursförstärkare Gör följande för alla fem hörslursförstärkare: 1. POWER ska vara intryckt (på) Vrid Main in 1 till 3 [61]. 3. Vrid Main in 2 till 0 [62] Knappen IN 1/N 2 ska vara uttryckt (det vill säga IN 1 ) [63]. Knappen MONO ska vara uttryckt [64] Vrid OUTPUT LEVEL till 2 [10]. 22

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång.

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång. 2008-09-29 Mixern Mixern är PA-systemets centrala enhet. Här har man den största möjligheten att kontrollera ljudet. Mixern har i huvudsak dessa funktioner: Förstärkning av mikrofonsignaler. Klangbearbetning

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar

informerar Att ledsaga synskadade Idet här informationsbladet får du tips på hur du ledsagar informerar Att ledsaga synskadade Synskadades Riksförbund tar till vara synskadades intressen och är ett språkrör gentemot samhället. Målet är att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer