INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P0SWB

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD- för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. CASI Europe GmbH Bornbarch 0, 848 Norderstedt, Germany 404A-SW-00A

3 Innehåll Allmän översikt... SW- Fastsättning av nothäftesställningen... SW- Angående knappen FUNCTIN... SW-3 Tangenter för sifferinmatning och +/... SW-4 spelning av alla låtar i musikbiblioteket... SW-4 Strömförsörjning... SW-4 Användning av nättillsatsen... SW-4 Anslutningar... SW-5 Anslutning av hörlurar... SW-5 Anslutning till uttagen PEDAL... SW-5 Att spela med olika toner... SW-6 Val och spelning av en ton... SW-6 Justering av tonens klarhet... SW-6 Lagring av två toner... SW-6 Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet... SW-7 Användning av toneffekter... SW-7 Användning av pianots pedaler... SW-8 Användning av den inbyggda metronomen... SW-9 Spelning av rytmer... SW-0 Användning av automatiskt ackompanjemang (autokomp)... SW- Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket... SW-4 Övriga inställningar... SW-0 Justering av volym för komp och inbyggda låtar... SW-0 Ändring av anslagskänslighet... SW-0 Ändring av pianots tonart... SW- Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument... SW- Användning av det digitala pianots inställningsminne... SW- Användning av MIDI... SW- Felsökning... SW-3 Tekniska data... SW-4 Driftsföreskrifter... SW-5 Placering av enheten... SW-5 Enhetens skötsel... SW-5 Litiumbatteriet... SW-5 Tabell över tangentinställningar... SW-6 Bilaga...A- Tonlista... A- Rytmlista... A- Sånglista... A- Tabell över fingersatta ackord... A- MIDI Implementation Chart Att spela en låt i musikbiblioteket... SW-4 Att öva på en låt i musikbiblioteket... SW-5 Inspelning i och avspelning av sångminnet... SW-6 Inspelning av tangentbordsspelning... SW-7 spelning av sångminnet... SW-8 Radering av sångminnesdata... SW-9 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. 404A-SW-003A SW-

4 Allmän översikt Undersida Baksida 3 Vänster sida Fastsättning av nothäftesställningen För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra på klaviaturens ovansida såsom visas på bilden A B C D E F G H I J K L M N Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en illustration över pianots konsol som visar de knappar och övriga reglage som ska användas. FUNCTIN METRNME SW- 404A-SW-004A

5 Allmän översikt Pedalkontaktdon (PEDAL) Uttag för dämpningspedal (DAMPER PEDAL) 3 Uttag för soft/sostenutopedal (SFT/SSTENUT PEDAL) 4 Strömbrytare (PWER) 5 Likströmsingång (DC V) 6 MIDI-uttag (MIDI UT/IN) 7 Hörlursuttag (PHNES) 8 Sång/rytmvalsknappar (SNG/RHYTHM SELECT) 9 Tempoknappar (TEMP) 0 Tonknappar (TNE) A B C D Volymreglage (VLUME) Funktionsknapp (FUNCTIN) Metronomknapp (METRNME) Upptakts/avslutningsknapp (INTR/ENDING) E F G H I J K L M N Knapp för synkroniserad start/utfyllnad (SYNCHR/FILL-IN) Start/stoppknapp, demonstrationsknapp (START/STP, DEM) Musikbiblioteksknapp, Rytmknapp (MUSIC LIBRARY, RHYTHM) Knapp för vänster/spår Knapp för höger/ spår (LEFT/TRACK RIGHT/TRACK ) Sångminnesknapp (SNG MEMRY) Transponeringsknappar (TRANSPSE) Stämningsknappar (TUNE) Klarhetsknappar (BRILLIANCE) Delningsknapp (SPLIT) Knapp för efterklang, efterklangstyp (REVERB, REVERB TYPE) Knapp för kör, körtyp (CHRUS, CHRUS TYPE) Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte. Angående knappen FUNCTIN Knappen FUNCTIN medger bruk av ett antal praktiska funktioner. Det följande gäller rent allmänt om användning av knappen FUNCTIN. En indikatorlampa börjar blinka ovanför knappen FUNCTIN när den trycks in. Lampan slocknar när du släpper knappen FUNCTIN. Blinkar Släckt Knappen FUNCTIN används alltid i kombination med en annan knapp eller tangent. Knappen FUNCTIN hålls intryckt medan du trycker på en annan knapp eller tangent. Indikatorlampan ovanför knappen blinkar i snabbt takt under ett par sekunder för att ange att en inställning är avslutad. Exempel: Justering av tonens klarhet på sidan SW-6 Se Tabell över tangentinställningar på sidan SW-6 för detaljer om alla funktioner som kan ställas in med tangenterna och knappen FUNCTIN. 404A-SW-005A SW-3

6 Allmän översikt Tangenter för sifferinmatning och +/ Under en kort stund medan du håller knappen FUNCTIN intryckt och sedan ska trycka på en annan knapp för att aktivera en funktion kan vissa tangenter användas till att mata in siffror eller höja (+) och sänka ( ) inställda värden. Då tangenterna fungerar som omkopplare i detta läge ljuder inga noter när de trycks ned. spelning av alla låtar i musikbiblioteket Följande procedur avspelar låtarna i musikbiblioteket i ordningsföljd. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på DEM. Detta startar avspelning i ordningsföljd av låtarna i musikbiblioteket. Det går att spela med till låtarna i musikbiblioteket om så önskas. Tonen som används för tangentbordet är den som är förinställd för musikbibliotekslåten som nu spelas. Tryck åter på DEM för att stoppa avspelning. Se Justering av tempot på sidan SW-0 för ett konkret exempel. Strömförsörjning Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det till ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från vägguttaget när det digitala pianot inte används. Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specifikt anges för detta digitala piano. Specificerad nättillsats: AD- [Vänster sida] Nättillsats AD- Uttag DC V bservera noga följande föreskrifter för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Undvik att rycka alltför häftigt i kabeln. Undvik att dra i kabeln gång på gång. Undvik att tvinna kabeln vid basen av kontakten eller uttaget. Nätkabeln bör inte sträckas alltför hårt när den används. Vid flyttning Var noga med att koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan det digitala pianot flyttas. Vid förvaring Linda och bunta ihop nätkabeln, men vira den inte runt själva nättillsatsen. VIKTIGT! Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Vägguttag SW-4 404A-SW-006A

7 Anslutningar VIKTIGT! Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa reglaget VLUME på det digitala pianot och volymreglaget på den yttre utrustningen på en relativt låg nivå. Justera sedan volymnivån efter avslutad anslutning. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer den yttre utrustningen för närmare detaljer om anslutning av denna. Anslutning av hörlurar Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget PHNES på det digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå vid användning av hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. Anslutning till uttagen PEDAL Beroende på vilken effekt du vill att pedalen (SP-3) ska utföra ska denna anslutas till uttaget PEDAL DAMPER eller PEDAL SFT/SSTENUT på det digitala pianot. För att kunna använda båda uttagen samtidigt måste du införskaffa en annan pedal. Se Användning av pianots pedaler på sidan SW-8 för närmare detaljer om användning av en pedal. [Baksida] Uttag PEDAL [Vänster sida] Uttag PHNES SP-3 Hörlurar Kontaktdonet PEDAL Det går att ansluta den separat inköpta pedalenheten (SP-30) till kontaktdonet PEDAL. Pedalerna kan sedan användas för att frambringa ett uttryckt som är snarlikt det på ett akustiskt piano. [Undersida] Kontaktdon PEDAL Tillbehör och extra utrustning Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador. 404A-SW-007A SW-5

8 Att spela med olika toner Val och spelning av en ton Pianot är försett med inbyggda toner. Tryck på strömbrytaren PWER. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna BRILLIANCE för att justera tonen till önskad nivå. Strömbrytare PWER [ ] : framställer ett fylligare ljud [ ] : framställer ett klarare ljud 3 4 Använd reglaget VLUME för att justera volymnivån. Tryck på knappen TNE för tonen du vill använda. Indikatorlampan ovanför knappen TNE tänds. Börja spela på tangenterna. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen ACUSTIC BASS för att välja tonen RIDE AC BASS. Ändring av tonval gör att DSP* automatiskt ändras till grundinställningen för den nyvalda tonen. Eventuella noter som ljuder när ändringen görs avbryts tillfälligt. DSP* ställs på grundinställningen för den nyvalda tonen när den avbrutna noten ljuder på nytt. (*Se sidan SW-8) Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda knapparna BRILLIANCE för att återställa tonens grundinställning. Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner, d.v.s. få dem att ljuda samtidigt. de två knapparna TNE som används för att lagra två toner är den vänstra avsedd för huvudtonen och den högra för lagertonen. Tryck samtidigt på knapparna TNE för de två toner du vill lagra. Exempel: Tryck på knappen GRAND PIAN och knappen STRINGS samtidigt. Justering av tonens klarhet Det går att justera klarheten och skärpan i en ton i enlighet med musiken som spelas och personlig smak. GRAND PIAN STRINGS Tonerna är nu lagrade. FUNCTIN REVERB VLUME METRNME TEMP BRILLIANCE TNE SPLIT CHRUS SW-6 404A-SW-008A

9 Att spela med olika toner Tryck efter avslutad spelning på en av de två knapparna TNE för att upphäva lagringen. Justering av volymbalansen mellan två lagrade toner Att bestämma tangentbordets delningspunkt Håll knappen SPLIT intryckt och tryck på den tangent som ska utgöra tangenten längst till vänster för det höga registrets (högra sidans) ton. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att justera volymen för de lagrade tonerna. Blinkar Lågt register Högt register Vänster gräns för högt register C Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. Tilldelning av olika toner till vänster och höger sida av tangentbordet Det går att tilldela olika toner till tangenterna på vänster och höger sida av tangentbordet. C C3 Volym för lagerton C4 Delningspunkt Lågt register C5 Grundinställning (mitten) C6 C7 Volym för huvudton Högt register STRINGS GRAND PIAN C8 Tryck på knappen TNE för tonen du vill välja för det höga registret (höger sida). Exempel: GRAND PIAN Inställningen av delningspunkt bestämmer också punkten där klaviaturen delas mellan tangentbord för ackompanjemang (sidorna SW-, 3) och tangentbord för melodi. En flyttning av delningspunkten ändrar således storleken på tangentbordet för ackompanjemang respektive melodi. Användning av toneffekter Reverb (Efterklang): Gör att noterna genljuder Chorus (Kör): Gör noterna fylligare Att slå effekter på och av Vart tryck på knappen REVERB eller CHRUS kretsar genom inställningarna såsom anges nedan. Det går att kontrollera effekternas tillstånd genom att betrakta indikatorlampan REVERB eller CHRUS. Tänd På Tryck på knappen SPLIT. Detta gör att indikatorlampan SPLIT tänds. Släckt 3 Tryck på knappen TNE för tonen du vill välja för det låga registret (vänster sida). Tangentbordet är nu delat i två toner. Exempel: STRINGS 4 404A-SW-009A Tryck efter avslutad spelning åter på knappen SPLIT för att upphäva delningen. Detta gör att indikatorlampan SPLIT slocknar. SW-7

10 Att spela med olika toner Ändring av effekttyp Det finns fyra typer av efterklang och fyra typer av kör. [Efterklang] Slå på effekten du vill ändra. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knappen REVERB eller CHRUS för att kretsa genom effekttyperna i ordningen nedan. Grundinställningen är att DSP är påslagen för huvudtonen och avslagen för lagertonen och delningstonen. DSP kan enbart tillämpas på en del, såsom framgår nedan. Grundinställning DSP för lagerton på DSP för delningston på Huvudton På Lagerton På Delningston På Rum Rum Hall Hall Det går att slå kör på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. Det går inte att slå efterklang på eller av för varje del för huvudton, lagerton och delningston. [Kör] Användning av pianots pedaler Det digitala pianot är försett med två pedaluttag; ett för dämpningspedal och ett för soft/sostenutopedal. Kör Kör Kör 3 Kör 4 SW-8 Angående DSP Funktionen DSP gör det möjligt att digitalt framställa komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton närhelst det digitala pianot slås av. Att slå DSP på och av C Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå DSP på eller av. C C3 C4 C5 C6 På C7 C8 SP-3 Pedalfunktioner Dämpningspedal Tryck på pedalen under spelning gör att noterna som spelas genljuder under en lång tid. Vid val av tonen GRAND PIAN eller gör användning av pedalen att noterna genljuder på samma sätt som hos en akustisk flygel. Softpedal Tryck på pedalen under spelning gör att de spelade noterna ljuder svagare efter tryck på pedalen och gör således musiken mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när pedalen trycks ned kvarhålls tills pedalen släpps. 404A-SW-00A

11 Att spela med olika toner Val av pedalfunktion En pedal ansluten till uttaget PEDAL på pianot kan användas antingen som en softpedal eller en sostenutopedal. När strömmen slås på är pedalen ursprungligen inställd på softpedalfunktionen. Gör på följande sätt för att välja antingen softpedal eller sostenutopedal. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att välja antingen softpedal eller sostenutopedal. Sostenuto Användning av den inbyggda metronomen Använd metronomen för att ljuda ett slagljud som hjälper dig att att hålla rätt takt. m du vill använda lagring/delning i kombination med metronomen ska du först trycka på knappen RHYTHM så att rytmlampan (under knappen) tänds. Tryck på knappen METRNME. Detta startar metronomen. Soft Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att välja antalet slag per takt. C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Justering av effekten som tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs (endast med den valfria SP-30) Det går att bestämma i hur hög grad dämpningseffekten ska tillämpas när dämpningspedalen trycks ned halvvägs. Det går att ställa in ett värde från 0 (ingen effekt) till 4 (samma effekt som full nedtryckning). Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att välja önskad inställning. 3 Det första värdet i slaget kan ställas in som ett värde mellan och 6. Klockan (som anger det första slaget i en takt) ljuder inte när värdet 0 specificerats. Alla slag anges av ett klickljud. Denna inställning gör det möjligt att öva med ett stadigt slag, utan att behöva tänka på antalet slag per takt. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd knapparna TEMP [ ] och [ ] för att ändra tempot (hastigheten) för metronomen. C C C3 C4 :Sänker effekten :Höjer effekten C5 C6 C7 C8 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på båda tangenterna för att återställa grundinställd volym. 4 Sänker tempovärdet Höjer tempovärdet Även själva tangenterna kan användas för att ändra tempoinställning (sidan SW-0). Tryck åter på knappen METRNME för att stoppa metronomen. 404A-SW-0A SW-9

12 Spelning av rytmer Det går att välja bland 0 inbyggda rytmer. Rytmerna 0 t.o.m. 9 inkluderar ljud från slaginstrument, men inte rytmerna 0 t.o.m. 9. Se nästa sida för närmare detaljer om användning av rytmerna 0 t.o.m. 9. Tryck på knappen RHYTHM så att indikatorlampan RHYTHM (under knappen) tänds. Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och undre indikatorlampa. Det går även att kretsa genom tillgängliga rytmer i steg genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen SNG/ RHYTHM SELECT [ ] eller [ ]. Ett samtidigt tryck på båda knapparna SNG/ RHYTHM SELECT väljer rytm Håll knappen FUNCTIN intryckt och mata samtidigt in ett rytmnummer med tangenterna som visas nedan. Välj en rytm i omfånget 0 t.o.m. 9 om du vill komprytmen ska inkludera ljud från slaginstrument. Tryck på knappen START/STP. Detta startar rytmen. Tryck åter på START/STP för att stoppa rytmen. Justering av tempot Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd knapparna TEMP [ ] och [ ] för att ändra tempot (hastigheten). Tryck på båda knapparna TEMP [ ] och [ ] samtidigt för att återställa det grundinställda tempot för. Även själva tangenterna kan användas för att ändra tempoinställning. () Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på knappen TEMP. () Håll knappen FUNCTIN intryckt och mata in ett nummer med tangenterna som visas nedan. * Tempoomfång: 30 till 55 FUNCTIN INTR/ ENDING SNG/RHYTHM SELECT START/ STP SYNCHR/ FILL-IN RHYTHM TEMP SW-0 404A-SW-0A

13 Spelning av rytmer Användning av automatiskt ackompanjemang (autokomp) Autokomp sörjer för att klaviaturen automatiskt spelar rytm, bas och ackorddelar i enlighet med ackorden du väljer via en enkel metod för fingersättning på tangentbordet eller ackord du spelar. Autokomp ger dig känslan av att ständigt ha en rytmsektion bakom dig. 3 Tryck på knappen SYNCHR/FILL-IN. Detta ställer in pianot så att rytm och ackordackompanjemang startas automatiskt när du trycker på valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang. Tryck på knappen INTR/ENDING. Detta ställer in pianot så att ackompanjemanget startas med ett upptaktsmönster. Rytmerna 0 t.o.m. 9 består av enbart ackordackompanjemang utan några trummor eller rytmljud. Dessa rytmer ljuder inte om du ej valt CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD som kompläge. Med dessa rytmer ska du se till att välja kompläget CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD innan du försöker spela några ackord. Att spela med autokomp FÖRBEREDELSE Välj rytmen du vill använda och justera dess tempo. Välj ett av tre ackordlägen (MDE) Använd en av fingersättningarna CASI CHRD för att spela det första ackordet på tangentbordet för ackompanjemang. Ett upptaktsmönster för den valda rytmen börjar spelas, åtföljt av autokomprytmen och ackordmönstren. Använd fingersättningarna CASI CHRD för att spela övriga ackord. Se Att spela ackord på sidan SW- på denna sida för närmare detaljer om fingersättning av ackord i olika ackordlägen. Det går att infoga ett utfyllnadsmönster medan autokomp spelas genom att trycka på knappen SYNCHR/FILL-IN. En utfyllnad bidrar till att ändra stämningen i autokompmönstret. Tryck på knappen INTR/ENDING för att stoppa autokompspelning. Ett avslutningsmönster för den valda rytmen spelas, varefter autokompspelning stoppas. Autokompspelning kan startas och stoppas utan ett upptakts- eller avslutningsmönster genom att trycka på knappen START/STP i steg 3 och 6. Det går att justera volymen för autokomp. Se Justering av volym för komp och inbyggda låtar på sidan SW-0 för närmare detaljer. NRMAL CASI CHRD FULL RANGE CHRD FINGERED I detta fall väljer vi läget CASI CHRD. Se sidan SW- för närmare detaljer om användning av ackordlägen. 404A-SW-03A SW-

14 Spelning av rytmer Att spela ackord Detta avsnitt beskriver fingersättning av ackord i de olika ackordlägena. Normal I detta läge förekommer inget autokomp, så du kan använda samtliga tangenter för melodinoter och ackord med standard fingersättning. CASI CHRD Denna metod gör det möjligt för vem som helst att spela ackord, oavsett musikalisk färdighet och erfarenhet. Det följande beskriver tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi och hur ackorden CASI CHRD ska spelas. CASI CHRD tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Tangentbord för ackompanjemang VIKTIGT! Tangentbord för melodi Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Delningspunkten (sidan SW-7) är den punkt som avdelar tangentbordets del för ackompanjemang och melodi. Det går att ändra delningspunktens positionen och därmed storleken på de två delarna. Ackordtyper CASI CHRD gör det möjligt att spela fyra typer av ackord med minimal fingersättning. Ackordtyper Durackord Tryck på en tangent för ackompanjemang. Tänk på att ackordet som framställs vid ett tryck på en tangent på tangentbordet för ackompanjemang inte ändrar oktav, oavsett vilken tangent som används för att spela den. Mollackord (m) Spela ett mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på valfri tangent på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. Sjundedelsackord (7) Spela ett sjundedelsackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på två valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. Sjundedels mollackord (m7) Spela ett sjundedels mollackord genom att hålla tangenten för durackord intryckt och samtidigt trycka på tre valfria tangenter på tangentbordet för ackompanjemang till höger om tangenten för durackord. C dur (C) Exempel CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C moll (Cm) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C sjundedels (C7) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F C sjundedels moll (Cm7) CC# DE E F F# GA AB B CC# DE E F Det spelar ingen roll om du trycker på vita eller svarta tangenter till höger om tangenten för durackord vid spelning av mollackord eller sjundedelsackord. FINGERED I detta läge går det att ange ackord genom att spela dem såsom på ett piano, innanför tangentbordet för ackompanjemang. För att t.ex. ange ett C-ackord ska du spela C-E-G. FINGERED tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Tangentbord för ackompanjemang Tangentbord för melodi SW- 404A-SW-04A

15 Spelning av rytmer VIKTIGT! Tangentbordsdelen för ackompanjemang kan bara användas för att spela ackord. Inget ljud låter om du försöker spela enskilda melodinoter på detta. Delningspunkten (sidan SW-7) är den punkt som avdelar tangentbordets del för ackompanjemang och melodi. Det går att ändra delningspunktens positionen och därmed storleken på de två delarna. C Cm Cdim FULL RANGE CHRD Denna ackompanjemangsmetod gör det möjligt att spela totalt 38 ackordvarianter: de 5 som är tillgängliga med FINGERED plus 3 ytterligare varianter. Klaviaturen tolkar spelning av tre eller fler tangenter som matchar ett FULL RANGE CHRD mönster som ett ackord. Övrig spelning med flera tangenter som ej är ett FULL RANGE CHRD mönster tolkas som melodispelning. Tangentbordet behöver därför inte ha separata delar för ackompanjemang och melodi, utan samtliga tangenter kan användas för både melodi och ackord. Caug * Csus4 C7 * FULL RANGE CHRD tangentbord för ackompanjemang och tangentbord för melodi Cm7 * Cmaj7 * Cm7 5 C7 5 * C7sus4 Cadd9 Cmadd9 CmM7 * Cdim7 * Se Tabell över fingersatta ackord på sidan A- för detaljer om att spela ackord med andra rötter. *: mvänd fingersättning kan inte användas. Den lägsta noten är roten. *: Samma ackord kan spelas utan att trycka på ett 5:e G. Förutom de ackord som anges med* ovan kommer omvänd fingersättning (t.ex. spelning av E-G-C eller G-C-E istället för C-E-G) att framställa samma ackord som vid normal fingersättning. Förutom de ackord som anges med* ovan är det nödvändigt att trycka ned samtliga tangenter som bildar ackordet. m blott en tangent utlämnas kommer inte det önskade FINGERED ackordet att spelas. Tangentbord för ackompanjemang/tangentbord för melodi Ackord som erkänns av klaviaturen Följande tabell visar mönstren som erkänns som ackord av FULL RANGE CHRD. Mönstertyp FINGERED Standard fingersättning E Antal ackordvariationer De 5 ackordmönster som visas under FINGERED på sidan SW-. 3 standardfingersatta ackord. Det följande är exempel på de 3 ackord som är tillgängliga med C som grundnot. C6 Cm6 C69 D D E F G A C C C C C C B D m Dm Fm Gm Am C C C C C C Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 C C C C C Exempel: Att spela ackordet C dur C. E E G C G C B C A add9 C B m C... Ackord C... Ackord C E m det förekommer fler än sex halvtoner mellan den lägsta noten och nästa not till höger tolkas den lägsta noten som basnot. 404A-SW-05A SW-3

16 Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket Att spela en låt i musikbiblioteket Ditt piano är försett med 60 inbyggda låtar i ett musikbibliotek. Se Sånglista på sidan A- i detta instruktionshäfte för närmare detaljer. Det går även att kretsa genom tillgängliga låtar i steg genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen SNG/ RHYTHM SELECT [ ] eller [ ]. Tryck på knappen MUSIC LIBRARY så att indikatorlampan MUSIC LIBRARY (ovanför knappen) tänds. Vart tryck på knappen skiftar mellan övre och undre indikatorlampa. Ett samtidigt tryck på båda knapparna SNG/ RHYTHM SELECT väljer låt 0. Det går inte att använda lagring eller delning vid spelning av en inbyggd låt. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna som visas nedan för att inmata ett låtnummer. Att slå takträkning på och av Gör på följande sätt för att slå takträkningen som hörs i början av låten på eller av. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå takträkningstonen på eller av. På 3 4 Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten. Tryck åter på knappen START/STP för att stoppa avspelning. C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 FUNCTIN SNG/RHYTHM SELECT START/ STP MUSIC LIBRARY LEFT/TRACK RIGHT/TRACK SW-4 404A-SW-06A

17 Att lära sig spela låtar i musikbiblioteket Att öva på en låt i musikbiblioteket Det går att slå av delen för vänster eller höger hand i en musikbibliotekslåt och spela med själv på pianot. FÖRBEREDELSE Välj låten du vill öva på och justera dess tempo (Se Justering av tempot på sidan SW-0.) Maximal tempoinställning för varje låt är dubbla det grundinställda tempot för låten ifråga. Vissa låtar innehåller tempoändringar en bit in i låten för att återge specifika musikaliska effekter. 3 4 Använd knappen LEFT/TRACK RIGHT/ TRACK för att slå delarna på och av. Indikatorlamporna ovanför knappen visar nuvarande på/avslaget tillstånd för en del. Tryck på knappen START/STP. Detta startar avspelning av låten utan den del du slog av i steg. Spela delen som saknas på tangenterna. Tryck åter på knappen START/STP för att stoppa avspelning. 404A-SW-07A SW-5

18 Inspelning i och avspelning av sångminnet Noterna du spelar kan lagras i sångminnet för senare avspelning. Det går inte att använda lagring eller delning vid inspelning i sångminnet. Inställningen av metronomslag ändras automatiskt till 0 vid användning av sångminnet. Denna inställning är fast och kan inte ändras. Spår Klaviaturens minne inspelar och avspelar noter på i princip samma sätt som en vanlig bandspelare. Det finns två olika spår, och dessa kan spelas in separat. Förutom noterna kan varje spår tilldelas ett eget tonnummer. Under avspelning går det att justera tempot för att ändra hastigheten. Spår Spår Start Autokomp (rytm, bas, ackord), melodi Melodi Data inspelat på spåret Slut Förvaring av inspelad data Det digitala pianot är försett med ett litiumbatteri som bevarar minnesinnehållet även då strömmen är avslagen.* Litiumbatteriet har en livslängd på cirka fem år från pianots tillverkningsdatum. Var noga med att få litiumbatteriet utbytt av din CASI-handlare vart femte år. * Slå aldrig av strömmen till pianot medan inspelning pågår. VIKTIGT! m datan som spelas in i ett enskilt spår förbrukar sångminnets totala kapacitet går det inte att spela in något på det andra spåret. Inspelning av nya data på ett spår raderar automatiskt eventuella data som tidigare lagrades i spåret. m strömmen slås av under inspelning raderas all data som spelats in fram till denna punkt. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar gentemot dig eller tredje man för dataförlust beroende på fel eller reparation av detta digitala piano eller beroende på batteribyte. Sångminnets kapacitet Det går att lagra totalt upp till cirka noter (spår + spår ) i sångminnet. Inspelning stoppas automatiskt om antalet noter i sångminnet överskrider det tillåtna under inspelning. Detta anges av att indikatorlampan REC tänds. Användning av knappen SNG MEMRY Vart tryck på knappen SNG MEMRY kretsar genom funktionerna i nedanstående ordning. spelningsberedskap Inspelningsberedskap Normal Övriga sångminnesdata Följande data inkluderas vid inspelning i sångminnet: tangentbordsspelning, vald ton, tempo och slaginställning (enbart spår ), pedaloperationer, inställning för efterklang och kör, inställning av DSP på/av, klarhetsinställning, inställning av kompvolym, nu vald rytm (enbart spår ), ackordläge (enbart spår ) samt reglering av upptakt/ utfyllnad/avslutning (enbart spår ). Tänds Blinkar Släckt INTR/ ENDING START/ STP SYNCHR/ FILL-IN SNG MEMRY LEFT/TRACK RIGHT/TRACK SW-6 404A-SW-08A

19 Inspelning i och avspelning av sångminnet Inspelning av tangentbordsspelning Det går att spela in på endera spåret med eller utan avspelning av det andra spåret. Inspelning på ett spår utan avspelning av det andra Vid inspelning av en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du följa stegen och nedan ytterst noga. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Tryck i detta läge på knappen LEFT/TRACK RIGHT/TRACK om du vill spela in på spår. Detta gör att indikatorlampan RIGHT/TRACK börjar blinka som ett tecken på att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. 3 Tryck på knappen METRNME för att starta metronomen om du vill använda denna under inspelning. Välj önskad rytm och ackordläge om du vill använda en rytm och/eller autokomp under inspelning (endast för spår ). Börja spela på tangenterna. Inspelning startas automatiskt. Det finns faktiskt ett flertal sätt att starta inspelning. Se Att starta inspelning nedan för närmare detaljer. Välj ton och effekter som ska användas i inspelningen och ställ in tempo och slaginställning. m du ska spela in en annan låt på spår efter inspelning på spår ska du trycka på knappen LEFT/TRACK RIGHT/TRACK så att indikatorlampan L/T slocknar. Släckt Tänds 4 5 Tryck på knappen START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. m en rytm används kan du upphöra inspelning med ett avslutningsmönster genom att trycka på knappen INTR/ENDING. Indikatorlampan REC slocknar när inspelning stoppas, och indikatorlampan ovanför knappen som motsvarar spåret du spelade in på tänds. Tryck på knappen START/STP igen för att avspela spåret du just spelat in. Tryck efter avslutad inspelning eller avspelning på knappen SNG MEMRY så att lampan PLAY eller REC slocknar. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. I detta läge bör även indikatorlampan LEFT/ TRACK börja blinka. Detta anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. Att starta inspelning Det går att använda en av följande metoder för att starta inspelning i steg i proceduren ovan. Vid inspelning på spår med rytm eller autokomp Tryck på knappen START/STP för att starta inspelning. Tryck på knappen SYNCHR/FILL-IN för att ställa pianot i beredskapsläge för synkroniserad start. Inspelning startas när du spelar ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang. Tryck på knappen INTR/ENDING för att ställa pianot i beredskapsläge för synkroniserad start. Inspelning startas och ett upptaktsmönster spelas när du spelar ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang. 404A-SW-09B SW-7

20 Inspelning i och avspelning av sångminnet Vid inspelning på spår utan rytm eller autokomp Inspelning startas så snart du börjar spela på tangenterna. Vid inspelning på spår Tryck på knappen START/STP eller börja spela på tangenterna för att starta inspelning. 4 5 Tryck på knappen START/STP eller börja spela på tangenterna för att starta samtidig avspelning av spår och inspelning på spår. Tryck åter på START/STP för att stoppa inspelning när du spelat färdigt. Inspelning på ett spår under avspelning av det andra Efter avslutad inspelning går det att avspela spår och spår samtidigt. Exempel: Att spela in på spår under avspelning av innehållet på spår. spelning av sångminnet Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan PLAY tänds. Använd LEFT/TRACK RIGHT/TRACK för att välja spåret du vill avspela. Välj ton och effekter du vill använda under inspelning. Tryck på knappen LEFT/TRACK RIGHT/ TRACK så att indikatorn LEFT/TRACK tänds. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att avspela spår ska indikatorlampan LEFT/TRACK vara tänd. För att avspela spår ska indikatorlampan RIGHT/TRACK vara tänd. För att avspela både spår och spår ska båda indikatorlamporna vara tända. 3 Tryck åter på knappen SNG MEMRY. Detta gör att indikatorlampan LEFT/TRACK börjar blinka. Tryck på knappen LEFT/TRACK RIGHT/TRACK så att indikatorlampan RIGHT/TRACK börjar blinka, vilket anger att pianot står i beredskapsläge för inspelning på spår. 3 Tryck på knappen START/STP. spelning av det valda spåret startas. Det går att ändra tempot för spåret under avspelning. Det går att slå metronomen på och av med knappen METRNME under avspelning. Det går inte att ändra ton under avspelning. Tryck åter på START/STP för att stoppa avspelning. SW-8 404A-SW-00B

21 Inspelning i och avspelning av sångminnet Radering av sångminnesdata VIKTIGT! Proceduren nedan raderar all data i det valda spåret. Tänk på att en radering inte kan upphävas. Försäkra dig om att du inte behöver datan i sångminnet innat det nedanstående utförs. Tryck på knappen SNG MEMRY så att indikatorlampan REC börjar blinka. 3 Använd LEFT/TRACK RIGHT/TRACK för att välja spåret du vill radera. Indikatorlamporna ovanför knappen anger nu valt spår. För att radera spår ska indikatorlampan LEFT/TRACK blinka. För att radera spår ska indikatorlampan RIGHT/TRACK blinka. Håll knappen SNG MEMRY intryckt tills indikatorlampan REC upphör att blinka och förblir tänd. 4 Tryck på knappen LEFT/TRACK RIGHT/ TRACK. Det valda spåret raderas och beredskapsläget aktiveras. 404A-SW-0A SW-9

22 Övriga inställningar Justering av volym för komp och inbyggda låtar Gör på följande sätt för att ändra volymnivå för rytm och ackordackompanjemang eller inbyggda låtar. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att höja ( ) eller sänka ( ) kompvolymen eller låtvolymen. Ändring av anslagskänslighet Denna inställning påverkar ljudvolymen berorende på hur hårt du trycker på tangenterna. Svag Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan. Kraftig Normal C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 C C C3 C4 C5 C6 C7 : Höjer kompvolymen eller låtvolymen : Sänker kompvolymen eller låtvolymen C8 Svag Normal Kraftig (Ett kraftigt ljud framställs även vid ett relativt lätt tryck på tangenterna.) (Ett normalt ljud framställs även vid ett relativt kraftigt tryck på tangenterna.) FUNCTIN TRANSPSE TUNE SW-0 404A-SW-0A

23 Övriga inställningar Ändring av pianots tonart Använd denna inställning för att ändra pianots samlade tonart i steg om halvtoner. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna TRANSPSE för att höja eller sänka pianots samlade tonart. [ ]:Höja [ ]:Sänka Återställ pianots tonart till C genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och trycka på knapparna TRANSPSE [ ] och [ ] samtidigt. Efter att ha använt transponering för att höja tangentbordet till en hög tonart kan det hända att noter som spelas på tangentbordets högsta register inte låter rätt för vissa toner. Användning av det digitala pianots inställningsminne När inställningsminnet är påslaget memorerar det digitala pianot de aktuella inställningarna* när strömmen slås av. m inställningsminnet är avslaget raderas inställningarna när det digitala pianot slås av. Att slå av strömmen i musikbiblioteksläget Nästa gång du slår på det digitala pianot återställs följande inställningar i enlighet med inställningsminnet. Låtval, anslagskänslighet, pedaltyp, inställning för dämpningspedal, metronomslag, volymbalans för lagrade toner, delningspunkt, sändarkanal Att slå av det digitala pianot i rytmläget Nästa gång du slår på det digitala pianot och aktiverar rytmläget återställs inställningar utöver lokalkontroll (se Användning av MIDI nedan) i enlighet med inställningsminnet. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på en av tangenterna nedan för att slå inställningsminnet på eller av. På Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument Använd denna inställning för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. Inställningsomfånget är plus eller minus 50 cent (00 cent = halvton) från standardtonhöjden på A4 = 440,0 Hz. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på knapparna TUNE för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. [ ]:Höja [ ]:Sänka * Vart tryck på en tangent ändrar nuvarande inställning med cirka cent (/00 halvton). Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna [ ] och [ ] samtidigt för att återställa stämningen till grundinställningen A4 = 440,0 Hz. 404A-SW-03A C Användning av MIDI Vad är MIDI? Förkortningen MIDI står för Musical Instrument Digital Interface, vilken är en världsomspännande norm för digitala signaler och kontaktdon som medger utbyte av musikdata mellan musikinstrument och datorer (maskiner) tillverkade av olika företag. C C3 C4 C5 C6 C7 C8 För närmare detaljer om MIDI Implementation kan du uppsöka CASI:s websajt vid: SW-

24 Övriga inställningar MIDI anslutningar Sändning Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av de tangenter som visas nedan för att välja önskad inställning. MIDI-kabel: MK På Sändare UT IN Mottagare MIDI musikinstrument MIDI ljudmodul MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning C C C3 C4 C5 C6 C7 C8 Mottagning På 4 På MIDI-kabel: MK-5 Mottagare IN UT Sändare MIDI musikinstrument MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning Send Channel (Sändarkanal) :Sänka värdet +:Höja värdet MIDI inställningar Send Channel (Sändarkanal) Använd denna inställning för att utse en av MIDIkanalerna ( t.o.m. 6) till sändarkanal för sändning av MIDI-meddelanden till en yttre anordning. Accomp/Song MIDI ut (Komp/såmg MIDI ut) Använd denna inställning för att bestämma om MIDI-meddelanden för pianots autokomp och sångminnesavspelning ska sändas eller inte. Accomp/Song MIDI ut (Komp/såmg MIDI ut) ff () n (På) 3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning) ff () n (På) 4 Local Control (Lokalkontroll) ff () n (På) 3 MIDI IN Chord Judge (MIDI IN ackordbedömning) Bestämmer om ackordbedömning ska utföras på kompomfång i meddelandena MIDI Note n som mottages från en yttre anordning. 4 Local Control (Lokalkontroll) Denna inställning reglerar om strömmen ska slås av internt från pianots tangentbord och ljudkälla. slag av lokalkontroll innebär att strömmen till tangentbordet och ljudkällan slås av, d.v.s. att pianot ej framställer något ljud när du spelar. Denna funktion är praktisk när du vill slå av tangentbordet och använda pianots autokompfunktion för att ackompanjera en yttre sekventierare eller annan anordning. SW- 404A-SW-04A

25 Felsökning Problem Tänkbar orsak Åtgärd Referens Inget ljud framställs vid tryck på tangenterna.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot. 3. Lokalkontroll är avslagen. 4. Kontrollera nuvarande inställning för kompläge. Tangentbordet för ackompanjemang avger i normala fall inget ljud när CASI CHRD eller FINGERED valts som kompläge.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. 3. Slå på lokalkontroll. 4. Ändra kompläget till NRMAL. Sidan SW-6 Sidan SW-5 Sidan SW- Sidan SW- Pianot låter ostämt.. Pianots stämning står i ett läge utöver C.. Fel tonhöjdsinställning på pianot.. Ställ pianots stämning på C, eller slå pianot av och sedan på igen.. Justera tonhöjdsinställningen, eller slå pianot av och sedan på igen. Sidan SW- Sidan SW- Inget ljud framställs vid demonstrationsspelning.. Reglaget VLUME står i läget MIN.. Hörlurar är anslutna till pianot.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA.. Koppla bort hörlurarna från pianot. Sidan SW-6 Sidan SW-5 Minnesinnehållet har raderats. Litiumbatteriet är urladdat. Uppsök din CASI-handlare för att få litiumbatteriet utbytt. Sidan SW-5 Inget ljud framställs av den anslutna yttre MIDI-ljudkällan när du trycker på tangenterna på pianot.. Sändarkanalen på pianot skiljer sig från sändarkanalen på den yttre MIDI-ljudkällan.. Volymnivån eller uttrycksinställningen på den yttre ljudkällan står på 0.. Ändra sändarkanal så att den är densamma på båda enheterna.. Ställ in lämplig volymnivå eller uttrycksinställning på den yttre ljudkällan. Sidan SW- Anlita dokumentationen som medföljer den yttre ljudkällan ifråga. Tonens kvalitet och volym varierar beroende på var på tangentbordet den spelas. Detta är ett ofrånkomligt resultat av den digitala samplingsprocessen* och tyder inte på fel. * Det tas ett flertal digitala stickprov för det låga, medelhöga och höga registret hos de olika musikinstrumenten. Beroende på detta kan det förekomma obetydliga skillnader i tonkvalitet och volym mellan de olika stickprovsomfången. 404A-SW-05A SW-3

26 Tekniska data Modell: Tangentbord: Polyfoni: Toner: P-0 88 pianotangenter (med anslagskänslighet) Maximalt 3 noter ; med lagring, delning Digitala effekter: Efterklang (4 typer), kör (4 typer), DSP, glans Metronom: Tidssignaturer: 0,, 3, 4, 5, 6 Tempoomfång: 30 till 55 Autokomp: Antal rytmer: 0 Tempoomfång: 30 till 55 Reglage: START/STP, INTR/ENDING, SYNCHR/FILL-IN Lägen: Normal, CASI CHRD, FINGERED, FULL RANGE CHRD Kompvolym: Justeringsbar Musikbibliotek: Antal låtar: 60 Låtvolym: Justeringsbar Demonstration: Slinga i ordningsföjd av alla 60 förinställda låtar Sångminne: Pedaler: Övriga funktioner: Del på/av: Vänster hand, höger hand perationer: Realtidsinspelning, avspelning Kapacitet: Cirka noter ( tracks total) Minnesstöd: Inbyggt litiumbatteri (livslängd: 5 år) Dämpning, Soft/Sostenuto (valbar) Anslagskänslighet: 3 typer, avslagen Transponering: oktav (F till C till F) Stämning: A4 = 440,0 Hz ±50 cent (justeringsbar) MIDI: 6 multitimbre-mottagning In/utgångar: Hörlurar: Stereominiuttag Utimpedans: 70 Ω Utspänning: MA 5,5 V (RMS) Pedal: Standarduttag Nätintag: V DC MIDI (UT) (IN) Pedalkontaktdon (enbart för valfri SP-30) Högtalare: ( cm 6 cm VAL) (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W) Strömförsörjning: Nättillsats: AD- Strömförbrukning: V 8 W Mått (B H D): Vikt: 3,3 7,8 3, cm Cirka,9 kg Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande. SW-4 404A-SW-06A

27 Driftsföreskrifter Placering av enheten Undvik placering på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet Ställen som utsätts för låga temperaturer Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner (enheten kan orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler) Enhetens skötsel Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemikalier för att rengöra utsidan. Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring. Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen på produktens hölje. Dessa uppstod vid gjutningsprocessen för att forma plasten i höljet. De antyder inte sprickor i plasten och utgör ingen anledning till oro. tillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i dess helhet eller delvis är uttryckligen förbjuden. Eftertryck förbjudes. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man som uppkommer vid användning av denna produkt eller detta instruktionshäfte. Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte förbehålles utan föregående meddelande. Litiumbatteriet Denna enhet är försedd med ett inbyggt litiumbatteri som sörjer för att bevara minnesinnehållet när enheten är avslagen. m batteriet blir urladdat förloras allt minnesinnehåll när du slår av strömmen. Batteriet har normalt sett en livslängd på cirka fem år från datumet då det sattes i. Var därför noga med att kontakta din handlare eller servicecentrum med jämna mellanrum för att få litiumbatteriet utbytt. Det tas en viss avgift för bytet. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man för förvanskning eller förlust av data beroende på fel eller reparation av denna enhet eller beroende på batteribyte. 404A-SW-07A SW-5

28 Tabell över tangentinställningar Inställningsminne När knappen FUNCTIN hålls intryckt kan tangenterna användas för att utföra diverse inställningar. * Ett värde intill ett notnamn anger den relativa positionen för noten på tangentbordet såsom visas nedan. Normal Svag Kraftig Soft Sostenuto Tangentbordets anslagskänslighet Pedalfunktion På Inställning för dämpningspedal Normal Volym för ackompanjemang/ inbyggda låtar Takträkningston CASI CHRD FINGERED FULL-RANGE CHRD Ackordläge Metronomslag /, Tangenter för nummerinmatning C C C3 C4 DSP Volymbalans för lagrade toner Sändarkanal Komp/sång MIDI ut MIDI IN ackordbedömning Lokalkontroll C4 C6 Noterna för de intryckta tangenterna ljuder även om knappen FUNCTIN hålls intryckt. På + På På På På C5 C6 C7 C8 SW-6 404A-SW-08A

29 Bilaga Tonlista Tonnamn GRAND PIAN GRAND PIAN ELEC PIAN ELEC PIAN HARPSICHRD VIBRAPHNE PIPE RGAN PERC RGAN STRINGS ACUSTIC BASS RIDE AC BASS Rytmlista Nr. 00 PIAN BALLAD 0 PIAN BALLAD 0 PIAN BALLAD 3 03 EP BALLAD 04 EP BALLAD 05 BLUES BALLAD 06 MELLW JAZZ 07 JAZZ CMB 08 RAGTIME 09 BGIE-WGIE 0 ARPEGGI ARPEGGI ARPEGGI 3 3 PIAN BALLAD 4 4 6/8 MARCH 5 MARCH 6 BEAT 7 WALTZ 8 WALTZ 9 WALTZ 3 Maximal polyfoni Programändring Rytmnamn Bankval MSB Rytmerna 0 t.o.m. 9 består av enbart ackordackompanjemang, utan trummor eller andra slaginstrument. Dessa rytmer ljuder inte om du ej valt CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD som kompläge. Med dessa rytmer ska du se till att välja kompläget CASI CHRD, FINGERED eller FULL RANGE CHRD innan du försöker spela några ackord. Sånglista Nr. Sångnamn 00 Nocturne p.9-0 Fantaisie-Impromptu p.66 0 Etude p.0-3 Chanson de l adieu 03 Etude p Prelude p Valse p.64- Petit Chien 06 e Maria 07 Moments Musicaux p Fröhlicher Landmann 09 Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen] 0 Träumerei [Kinderszenen] Canon in D Major Tambourin 3 Menuet [Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach] 4 Invention 5 Invention 3 6 Praeludium [Wohltemperierte Klavier ] 7 Jesus Bleibet Meine Freude 8 Gavotte 9 Sonatina p.36- st Mov. 0 Serenade [Eine Kleine Nachtmusik] Sonata K.545 st Mov. Sonata K.33 3rd Mov. Turkish March 3 de To Joy 4 Für Elise 5 Sonata p.3 Pathétique nd Mov. 6 Sonata p.7- Moonlight st Mov. 7 Waltz p.39-5 (Duets) 8 Liebesträume 3 9 La Prière d une Vierge 30 Promenade [Tableaux d une Exposition] 3 Csikos Post 3 Sicilienne p Arabesque 34 La Fille aux Cheveux de Lin 35 Passepied [Suite Bergamasque] 36 Gymnopédie 37 Salut d Amour 38 The Entertainer 39 Maple Leaf Rag 40 Chopsticks 4 Grandfather s Clock 4 Amazing Grace 43 ver The Rainbow 44 Someday My Prince Will Come Burgmüller 5 Leichte Etüden 45 La Candeur 46 Arabesque 47 Progrès 48 La Chasse 49 La Styrienne 50 Ballade 5 e Maria 5 Tarentelle 53 Retour 54 La Chevaleresque Czerny Etudes de Mécanisme pus No. 56 No. 57 No.3 58 No.6 59 No A-SW-09A A-

30 Bilaga Tabell över fingersatta ackord Rot Ackord- Typ M m 7 m7 dim7 C C /(D ) D (D )/E E F F /(G ) G (G )/A A (A )/B B M7 dim m7 5 Rot Ackord- Typ C C /(D ) D (D )/E E F F /(G ) G (G )/A A (A )/B B aug sus4 7sus4 m add9 mm7 7 5 add9 A- 404A-SW-030A

31 Model P-0 MIDI Implementation Chart Version:.0 Function... Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default Changed Mode Default Messages Altered Mode 3 Mode 3 Note Number True voice * *: Beror på tonen. Velocity Note N Note FF 9nH V = -7 9nH V = 0 9nH V = -7 9nH V = 0, 8nH V = ** **: inget samband After Touch Key s Ch s Pitch Bender Control Change 0,3 6, ,99 00,0 0 * * Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter0 DSP Parameter DSP Parameter DSP Parameter3 Damper Sostenuto Soft pedal Resonance Release Time Attack Time Brightness Vibrato rate Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter4 DSP Parameter5 DSP Parameter6 DSP Parameter7 Reverb send Chorus send NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller Program Change :True # *3 *3 *3: Se Tonlista på sidan A-. System Exclusive System Common : Song Pos : Song Sel : Tune System Real Time : Clock : Commands Aux Messages : Local N/FF : All notes FF : Active Sense : Reset Remarks * I enlighet med pedalen Mode : MNI N, PLY Mode : MNI N, MN : Yes Mode 3 : MNI FF, PLY Mode 4 : MNI FF, MN : No 404A-SW-03A

32 Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. CASI CMPUTER C.,LTD. 6-, Hon-machi -chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan P MA0603-B Printed in China P0SWB

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P200SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P320SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 SW CELVIANO AP-38 Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 Innehåll Innehåll..................SW-2 Inledning.................SW-3 Läs mera!................sw-3 Spela olika ljud............sw-4 Välja normalljud

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. LK120/125/127SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE evara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P730/7SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PX330SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-A100 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PA100-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första PX350-SW-1B

Läs mer

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning Vi tackar dig för att du valt en JJlabs USB controller! Börja med att kontrollera innehållet i kartongen Följande artiklar skall ligga med:

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. CTK1100/1150SW1D Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas

Läs mer

PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-860 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX860-SW-1A

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC Sw BRUKSANVISNING CTK481/491-SW-1 CTK481_SW_cover1.p65 Page 1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. LK230SW1A Viktigt! Lägg

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer