INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland."

Transkript

1 Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa det separata häftet Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk. CASI CMPUTER C.LTD. 6- Hon-machi -chome Shibuya-ku Tokyo 5-85 Japan P MA008-A Printed in China AP80R-SW- AP80R-SW- AP80R_sw_cover-.p : AM

2 Model AP-80R MIDI Implementation Chart Version:.0 Function... Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default Changed Mode Default Messages Altered Mode X Mode X Note Number True voice Velocity Note N Note FF 9nH V = -7 X 8nH V = 6 9nH V = -7 X 9nH V = 0 8nH V = XX XX: inget samband After Touch Key s Ch s X X X Pitch Bender X Control 6 Change X * * Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Damper Sostenuto Soft Reverb send Chorus send RPN LSB MSB All sound off Reset all controller Program Change :True # System Exclusive * ** System Common : Song Pos : Song Sel : Tune X X X X X X System Real Time : Clock : Commands X X Aux Messages : Local N/FF : All notes FF : Active Sense : Reset X X X X X Remarks * Sändning/mottagning av finstämning och grovstämning RPN noll mottagning av känslighet för tonhöjdsböjning * Återklangstyp [F0][7F][7F][0][05][0][0][0][0][0][00][vv][F7] vv=00: Rum 0: Rum 0: Sal 0: Sal Körtyp [F0][7F][7F][0][05][0][0][0][0][0][00][vv][F7] vv=00: Kör 0: Kör 0: Kör 0: Kör * GM på/av GM på = MIDI in ackordbedömning av/gm av = MIDI in ackordbedömning på Mode : MNI N PLY Mode : MNI N MN : Yes Mode : MNI FF PLY Mode : MNI FF MN X : No 9A-SW-00A 9A-SW-07A AP80R_sw_cover-.p : AM

3 Innehåll Allmän översikt... SW- Anslutningar... SW- Anslutning av hörlurar... SW- Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare... SW- Driftsföreskrifter... SW-5 Placering av enheten... SW-5 Enhetens skötsel... SW-5 Minnesskydd... SW-5 Val och användning av inbyggda toner... SW-6 Tontyp... SW-6 Val av en ton... SW-6 Användning av toneffekter... SW-7 Lagring av två toner... SW-7 Delning av tangentbordet i två toner... SW-8 Samtidig användning av delning och lagring... SW-8 Användning av pedaler... SW-9 Användning av metronomen... SW-9 Spelning av en rytm... SW-0 Spelning av en rytm... SW-0 Användning av autokomp... SW- Justering av volymen för komp låtar och minneskortavspelning... SW- Användning av automatisk harmonisering... SW- Användning av förinställning... SW- Användning av registerminnet... SW-5 9A-SW-00A Vad är registerminnet?... SW-5 Avspelning av inbyggda låtar... SW-7 Avspelning av en pianogruppslåt... SW-7 Avspelning av en sånggruppslåt... SW-7 Justering av avspelningstempot... SW-7 Paus i avspelning... SW-8 Att hoppa bakåt i en låt... SW-8 Att hoppa framåt i en låt... SW-8 Att placera en musikfras i en slinga... SW-8 Ändring av meloditonen i en låt... SW-8 Att spela alla inbyggda låtar... SW-9 Att spela låtar som nerladdats från Internet... SW-9 Att spela musikdata från ett minneskort... SW-9 Att öva på en inbyggd låt... SW-9 Användning av en mikrofon för sångläget... SW-0 Användning av transponering... SW- Inspelning av ditt framförande... SW- Inspelningsbara data delar och spår... SW- Inspelning av din övning (sånginspelning)... SW- Inspelning av ett framförande (fri inspelning)... SW- Avspelning av en fri inspelning... SW- Överdubbming av en fri inspelning... SW-5 Radering av en specifik del/spår... SW-5 Övriga inställningar... SW-6 Anslagskänslighet... SW-6 Stämning... SW-6 Volym för lagerton... SW-6 Skärmkontrast... SW-6 Användning av MIDI... SW-7 Anslutning till en dator... SW-7 USB-läge och MIDI-läge... SW-8 Utökning av antalet inbyggda låtar... SW-8 Användning av ett minneskort... SW-9 Användning av ett minneskort... SW-9 Lagring av filer på ett minneskort... SW-0 Laddning av en fil från ett minneskort... SW- Ändring av ett filnamn på ett minneskort... SW- Radering av en fil på ett minneskort... SW- Formatering av ett minneskort... SW- Tillåten teckeninmatning... SW- Felmeddelanden för minneskort... SW- Felsökning... SW- Monteringsanvisningar... SW-6 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-7 Tekniska data... SW-8 Bilaga... A- Tonlista... A- Rytmlista... A- Sånglista... A- Lista över trumtilldelning... A-5 Tabell över fingersatta ackord... A-6 MIDI Implementation Chart Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. SW- AP80R_sw_0-6.p : AM

4 Allmän översikt A B C D E F G H I J K L M N P Q R S U V W X T Y Z [ \ ] ^ a Framsida VIKTIGT! Försäkra att strömindikatorn har slocknat till fullo innan du kopplar bort nätkabeln från vägguttaget. Var noga med att läsa och observera samtliga säkerhetsföreskrifter gällande strömförsörjning. c b d e f Undersida g * h i Hörlurar * På AP-80R är nätkabeln hårddragen till instrumentets undersida. SW- 9A-SW-00A AP80R_sw_0-6.p : AM

5 Allmän översikt BSERVERA Försäkra att locket på det digitala pianot står öppet till fullo innan du börjar spela. I annat fall kan locket slå igen och klämma fingrarna. Huvudvolymratt (MAIN VLUME) Mikrofonvolymratt (MIC VLUME) Ekoknapp (ECH) Sånglägesknapp (SING ALNG) 5 Knappar för transponering/tonartskontroll (TRANSPSE/KEY CNTRL) 6 Spel/stoppknapp (<PLAY/STP>) 7 Lägesknapp (MDE) 8 Rytmknappar (RHYTHM) 9 Förinställningsknapp (NE TUCH PRESET) 0 Metronomknapp (METRNME) A Sångminnesknapp (SNG MEMRY) B Komp/sångvolymknapp (ACCMP/SNG VLUME) C Kortknapp (CARD) D Knapp för upptakt repetering (INTR REPEAT) E Knapp för normal/utfyllnad återspolning (NRMAL/FILL-IN REW) F Knapp för variation/utfyllnad framspolning (VARIATIN/FILL-IN FF) G Knapp för synkroniserad start/avslutning paus (SYNCHR/ENDING PAUSE) H Start/stoppknapp Spel/sstoppknapp (START/STP PLAY/STP) I Tempoknappar (TEMP) J Knapp för automatisk harmonisering (AUT HARMNIZE) K Spårvalsknapp (TRACK /L /R) Musikbibliotek (MUSIC LIBRARY) L Pianoknapp (PIAN) M Sång/användarknapp (SNG/USER) N Strömbrytare (PWER) Bildskärm P Ackordrotnamn (CHRD) Q Lista över slaginstrument R Valratt S Kortfunktionsknapp (CARD FUNCTIN) T Verkställningsknapp (EXECUTE) U Kortöppning V Vänstermarkör/Nej-knapp ([ ]/N) W Högermarkör/Ja-knapp ([ ]/YES) X Tonknappar (TNE) Y Bankknapp (BANK) Z Registreringsknappar (REGISTRATIN) [ Förvaringsknapp (STRE) \ Delningsknapp (SPLIT) ] Lagringsknapp (LAYER) _ Återklangs/körknapp (REVERB CHRUS) a Inställningsknapp (SETTING) [Framsida] b Strömindikador [Undersida] c USB-port (USB) d Mikrofoningång (MIC IN) e Linjeutgång höger/vänster monouttag (LINE UT R L/MN) f MIDI-ut/ingång (MIDI UT/IN) g Hörlursuttag (PHNES) h Nätintag i Pedaluttag Namn på knappar tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte. Se sidan SW-6 för närmare detaljer om ställningen. Detta digitala piano har två uppsättningar av knapparna PLAY/STP. I detta instruktionshäfte anges knapparna PLAY/STP som återfinns under knappen SING ALNG som <PLAY/STP>. MDE Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en illustration över det digitala pianots konsol som visar de knappar och övriga reglage som ska användas. START/STP Minnesskydd Vissa inställningar och minnesinnehåll bevaras även när det digitala pianot är avslaget. Dessa data och inställningar kan således användas på nytt nästa gång du slår på det digitala pianot. Följande inställningar och minnesinnehåll bevaras när pianot slås av. Sångminnesdata Innehållet i registerminnet Användarsånger Skärmens kontrastinställning Musikbibliotekets sångnummer 9A-SW-005A SW- AP80R_sw_0-6.p : AM

6 Anslutningar VIKTIGT! Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa ratten MAIN VLUME på det digitala pianot och volymreglaget på den yttre utrustningen på en relativt låg nivå. Justera sedan volymnivån efter avslutad anslutning. Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare Anslutning av en ljudförstärkare eller instrumentförstärkare sörjer för ett klarare mäktigare ljud via yttre högtalare. Anslutning av hörlurar Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget PHNES på det digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå vid användning av hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. [Undersida] Uttag PHNES Hörlurar VIKTIGT! Det digitala pianot justerar automatiskt ljudutgången för att optimera ljudet för hörlurarna (när hörlurar är anslutna) eller den inbyggda högtalaren (när hörlurar inte är anslutna). Denna funktion påverkar också ljudutgången från uttagen LINE UT R och L/MN. [Undersida] AUX IN el.dyl. på ljudförstärkaren. PIN-kontakter RIGHT (Red) LEFT (White) Standarduttag Tryck in hörlurskontakten i uttaget PHNES så långt det går. I annat fall hörs ljudet kanske bara från ena sidan av hörlurarna. INPUT INPUT Gitarrförstärkare klaviaturförstärkare el.dyl. Standardkontakt CASI Europe GmbH Bornbarch 0 88 Norderstedt Germany Detta märke gäller enbart för AP-80RV. Bevara all information för framtida referens. SW- 9A-SW-006A AP80R_sw_0-6.p : AM

7 Anslutningar Anslutning till ljudutrustning Använd separat inköpta kabelar för att ansluta den yttre ljudutrustningen till uttagen LINE UT på det digitala pianot såsom visas på Bild. Uttaget R är avsett för högerkanalens ljud och uttaget L/MN för vänsterkanalens ljud. Du måste själv införskaffa de anslutningkablar som visas på bilden för att ansluta ljudutrustning. Vid denna typ av anslutning ska du vanligtvis ställa ljudutrustningens ingångsväljare i läget som anger uttaget (t.ex. AUX) till vilket det digitala pianot är anslutet. Använd ratten MAIN VLUME på det digitala pianot för att justera volymnivån. Anslutning till en instrumentförstärkare Använd separat inköpta kabelar för att ansluta förstärkaren till uttagen LINE UT på det digitala pianot såsom visas på Bild. Uttaget R är avsett för högerkanalens ljud och uttaget L/MN för vänsterkanalens ljud. Anslutning till enbart uttaget L/MN utmatar ett blandat ljud från båda kanalerna. Du måste själv införskaffa de anslutningkablar som visas på bilden för att ansluta förstärkaren. Använd ratten MAIN VLUME på det digitala pianot för att justera volymnivån. Tillbehör och extra utrustning Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand elstötar och personskador. Driftsföreskrifter Placering av enheten Undvik placering på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet Ställen som utsätts för låga temperaturer Nära en radio TV videobandspelare eller tuner (enheten kan orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler) Enhetens skötsel Använd aldrig bensol sprit thinner eller andra kemikalier för att rengöra utsidan. Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring. Minnesskydd Ett inbyggt litiumbatteri bevarar det digitala pianots inställningar och minnesinnehåll när strömmen är avslagen. Skulle litiumbatteri bli urladdat raderas alla inställningar och minnesinnehåll (sångminnesdata registerminnesdata användarsånger inställning av skärmkontrast o.dyl.) när du slår av strömmen till det digitala pianot. Det ursprungliga inbyggda litiumbatteriet har en livslängd på cirka fem år från datumet då det digitala pianot tillverkades. Kontakta din handlare eller en auktoriserad serviceverkstad med jämna mellanrum för att få litiumbatteriet utbytt. Det tas en viss avgift för byte av litiumbatteriet. CASI CMPUTER C. LTD. åtar sig inget ansvar för skador förluster eller krav från tredje man för förvanskning eller förlust av data beroende på fel eller reparation av denna enhet eller beroende på batteribyte. Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen på produktens hölje. Dessa uppstod vid gjutningsprocessen för att forma plasten i höljet. De antyder inte sprickor i plasten och utgör ingen anledning till oro. tillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i dess helhet eller delvis är uttryckligen förbjuden. Eftertryck förbjudes. CASI CMPUTER C. LTD. åtar sig inget ansvar för skador förluster eller krav från tredje man som uppkommer vid användning av denna produkt eller detta instruktionshäfte. Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte förbehålles utan föregående meddelande. 9A-SW-007A SW-5 AP80R_sw_0-6.p : AM

8 Val och användning av inbyggda toner Tontyp Det digitala pianot har följande typer av inbyggda toner. Paneltoner 0 GM toner 8 Trumsatser 0 Tryck på en av de knapparna under TNE för att välja önskad tongrupp. Se Tonlista på sidan A- för närmare detaljer om varje tongrupp. Exempel: RGAN Se Tonlista på sidan A- för närmare detaljer. Val av en ton Paneltonerna är indelade i grupper. Välj en grupp genom att trycka på motsvarande knapp under TNE på det digitala pianots kontrollpanel. Ett tryck på en av knapparna under TNE gör att dess indikatorlampa tänds. [ 000 : Drawbar rg ] Pop 0 Vrid på valratten för att välja en ton i den nu valda tongruppen. Tryck på strömbrytaren PWER. Strömbrytare PWER Vridning på ratten rullar genom namnen på tillgängliga toner på skärmen. Vrid tills namnet på den önskade tonen visas. Exempel: Jazz rgan [ : 0 J a z z 0 rg an ] 0 0 Pop 0 Använd ratten MAIN VLUME för att justera volymnivån. Ställ volymen på en relativt låg nivå innan du börjar spela. PWER METRNME Dial Valratt TNE MAIN VLUME TEMP SPLIT LAYER REVERB CHRUS SW-6 9A-SW-008A AP80R_sw_0-6.p : AM

9 Val och användning av inbyggda toner Användning av toneffekter Reverb (återklang): Gör att noterna genljuder. Chorus (kör): Gör noterna fylligare. Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner vilket innebär att de ljuder samtidigt. Tryck på knappen REVERB CHRUS för att kretsa genom effektinställningarna såsom framgår nedan. Utför proceduren under Val av en ton på sidan SW-6 för att välja en huvudton. Titta på indikatorlamporna REVERB och CHRUS för att utröna vilken effekt som nu gäller. På Exempel: Välj Grand Piano genom att trycka på knappen PIAN och sedan vrida på valratten tills tonnamnet Grand Piano visas på skärmen. Båda på Tryck på knappen LAYER. Indikatorlampan LAYER tänds. Av Båda av Välj önskad lagerton. Exempel: Val av Strings På Återklang på [ : 0 S t r i n g s ] 0 Pop s 0 På Kör på Indikatorlampan för lagertonen (den andra som valdes) tänds. Nu går det att börja spela med båda tonerna. Vrid efter val av önskad effekt på valratten för att välja effekttyp. Du måste välja en effekt med valratten inom ett par sekunder efter att en effekt slagits på. I annat fall försvinner inställningsskärmen. Effektlist Reverb Room (rum ) (återklang) Room (rum ) Hall (sal ) Hall (sal ) Chorus (kör) Chorus (kör ) Chorus (kör ) Chorus (kör ) Chorus (kör ) Grand Piano Strings Tryck efter avslutad spelning åter på knappen LAYER för att upphäva lagringen. Justering av volymen för lagertonen Det går att separat justera volymen för lagertonen (den andra som valdes). Se sidan SW-6 för närmare detaljer. R e v e r b T y p e : [ Room0 ] C h o r u s T y p e : [ C h o r u s 0 ] A-SW-009A SW-7 AP80R_sw_0-6.p : AM

10 Val och användning av inbyggda toner Delning av tangentbordet i två toner Det går att tilldela olika toner till tangenterna på tangentbordets vänstra och högra del. Delningspunkt Samtidig användning av delning och lagring Gör på följande sätt för att lagra två toner på tangentbordets vänstra del (vänster huvudton + vänster lagerton) och två andra toner på den högra delen (höger huvudton + höger lagerton). Delningspunkt Strings Grand Piano Utför proceduren under Val av en ton för att välja tonen du vill tilldela tangentbordets högra del. Delningspunkt + Lagrad delningston Huvudton + Lagerton Exempel: Välj Grand Piano genom att trycka på knappen PIAN och sedan vrida på valratten tills tonnamnet Grand Piano visas på skärmen. Utför proceduren under Val av en ton för att välja höger huvudton. Tryck på knappen SPLIT. Indikatorlampan SPLIT tänds. Utför proceduren under Delning av tangentbordet i två toner för att välja vänster huvudton. Välj tonen du vill tilldela tangentbordets vänstra del. Exempel: Strings Nu kan du börja spela med de två tonerna. Tryck efter avslutad spelning åter på knappen SPLIT för att upphäva delningen. Indikatorlampan SPLIT slocknar. Att bestämma tangentbordets delningspunkt Tryck på knappen SPLIT för att tillfälligt slå av delning (indikatorlampan SPLIT slocknar). Utför proceduren under Lagring av två toner för att välja vänster lagerton. Håll knappen SPLIT intryckt och tryck samtidigt på tangenten som ska utgöra vänster gräns för det höga (högra) registrets ton. Vänster gräns för höga registret 5 Tryck vid behov på knapparna LAYER och SPLIT så att indikatorn för båda knapparna tänds. Lågt register Högt register Någon not ljuder inte när du trycker på tangenten i detta fall. S p l i t 0 P o i n t : F# Delningspunkten utgör gränsen mellan delen för autokomp (sidorna SW- SW-) och delen för melodi på tangentbordet. Det går att ändra delningspunkten och därmed storleken på respektive del Utför proceduren under Lagring av två toner för att välja höger lagerton. Utför proceduren under Att bestämma tangentbordets delningspunkt för att utse delningspunkten. Nu går det att börja spela med lagertoner och ett delat tangentbord. Tryck efter avslutad spelning på knapparna LAYER och SPLIT för att upphäva lagring respektive delning. SW-8 9A-SW-00A AP80R_sw_0-6.p : AM

11 Val och användning av inbyggda toner Användning av pedaler Användning av metronomen Modellen AP-80R är försedd med de tre pedaler som visas på bilden nedan. Softpedal Pedalfunktioner Sostenutopedal Dämpningspedal Dämpningspedal Ett tryck på denna pedal gör att noterna genljuder och kvarhålls längre. Softpedal Ett tryck på denna pedal dämpar noterna och sänker deras volym en aning. Enbart noter som spelas efter ett tryck på pedalen påverkas och eventuella noter som spelas före ett tryck på pedalen återges med normal volymnivå. Tryck på knappen METRNME. Detta startar metronomen. Vrid på valratten för att välja antalet slag per takt. Du måste välja antalet slag per takt med valratten inom ett par sekunder efter att metronomen startats. I annat fall försvinner inställningsskärmen. Me t r o n ome 0 B e a t : [ 0 ] Det går att välja ett värde i omfånget mellan och 6. Vid varje inställning ljuder ett klockljud som det första slaget i varje takt och de återstående slagen ljuder som klickljud. Val av inställningen 0 spelar blott ett klickljud utan något klockljud. Denna inställning låter dig öva med ett stadigt slag. Använd knapparna TEMP för att justera tempot. Långsammare Snabbare Sostenutopedal Liksom dämpningspedalen gör denna pedal att noterna genljuder och kvarhålls längre. Skillnaden mellan pedalerna är timingen för pedaltrycket. Med sostenupedalen trycker du på pedalen efter att ha slagit an noterna du vill kvarhålla. Enbart noterna vars tangenter hålls nedtryckta vid ett tryck på sostenutopedalen påverkas. Det går också att använda valratten till att ändra tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett värde inom klamrar ([ ]) på skärmen. Exempel: [T=0] Detta värde anger antal slag per minut. Tryck på båda knapparna TEMP och samtidigt för att återställa tempot till dess grundinställning. Tryck åter på knappen METRNME för att stoppa metronomen. 9A-SW-0A SW-9 AP80R_sw_0-6.p : AM

12 Spelning av en rytm Spelning av en rytm Det går att välja bland 0 inbyggda rytmer. Se Rytmlista på sidan A- för närmare detaljer. I gruppen FR PIAN består rytmerna 0 t.o.m. 9 av enbart ackordackompanjemang utan några trummor eller andra slaginstrument. Dessa rytmer ljuder enbart när CASI CHRD FINGERED eller FULL RANGE CHRD valts som kompläge. För dessa rytmer måste du välja CASI CHRD FINGERED eller FULL RANGE CHRD innan du börjar spela ackorden. Varje rytmmönster kan spelas på två olika sätt antingen normal eller variation. Det går att välja antingen normalt mönster eller variationsmönster med knapparna. 5 Tryck på knappen START/STP för att starta spelning av rytmens normala mönster. Tryck på knappen VARIATIN/FILL-IN om du vill spela rytmens variationsmönster. Tryck på knappen NRMAL/FILL-IN för att återgå till normalt mönster. Tryck åter på START/STP för att stoppa rytmen. Rytmen kan också startas med ett tryck på knappen NRMAL/FILL-IN (spelar det normala mönstret) eller VARIATIN/FILL-IN (spelar variationsmönstret). Rytmerna är indelade i 8 grupper. Välj en grupp genom att trycka på lämplig knapp under RHYTHM på det digitala pianots kontrollpanel. Att justera tempot i rytmen Använd knapparna TEMP för att justera tempor i rytmen som spelas. Långsammare Snabbare Tryck på en av de åtta knapparna under RHYTHM för att välja önskad rytmgrupp. Se Rytmlista på sidan A- för en komplett lista över rytmerna tillgängliga i varje grupp. Exempel: JAZZ Indikatorlampan för den valda knappen tänds. Grand0 Pi ano T= 0 [ 00 : Bi g 0 Band0 ] Det går också att använda valratten till att ändra tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett värde inom klamrar ([ ]) på skärmen. Exempel: [T=0] Detta värde anger antal slag per minut. Tryck på båda knapparna TEMP och samtidigt för att återställa rytmens tempo till dess grundinställning. Vrid på valratten för att välja en rytm i den nu valda rytmgruppen. En vridning på valratten rullar genom namnen på tillgängliga rytmer på skärmen. Vrid tills namnet på den önskade rytmen visas. Exempel: Swing Grand0 Pi ano T= 0 [ 0 : 0 S w i n g ] MDE RHYTHM NE TUCH PRESET AUT HARMNIZE ACCMP/SNG VLUME INTR TEMP NRMAL/FILL-IN START/STP VARIATIN/FILL-IN SYNCHR/ENDING Valratt Dial SW-0 9A-SW-0A AP80R_sw_0-6.p : AM

13 Spelning av en rytm Användning av autokomp Vid användning av autokomp spelar det digitala pianot automatiskt rytm bas och ackorddelarna i enlighet med ackord du väljer med förenklad fingersättning eller ackord du själv spelar. Autokomp gör att det känns som att du har ett komplett band bakom dig. 5 Använd en fingersättning för CASI CHRD för att spela det första ackordet på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Se Att spela ackord på denna sida för detaljer om fingersättning av ackord i olika komplägen. Spelning av ett ackord gör att ett upptaktsmönster för den valda rytmen spelas åtföljt av autokomprytmen och ackordmönstret. Använd fingersättningar för CASI CHRD för att spela övriga ackord. Det går att infoga ett utfyllnadsmönster när autokomp spelas genom att trycka på knappen NRMAL/FILL-IN. Utfyllnadsmönstret bidrar till att ändra känslan i autokompmönstret. Det går att ändra till rytmens variationsmönster med ett tryck på knappen VARIATIN/FILL-IN. Tryck på NRMAL/FILL-IN för att återgå till rytmens normala mönster. Användning av knappen MDE Använd knappen MDE för att välja önskat kompläge. Det går även att slå av autokomp. Vart tryck på knappen MDE kretsar genom komplägena i nedanstående ordning. NRMAL (autokomp avslagen) FULL RANGE CHRD 6 Tryck på knappen SYNCHR/ENDING för att stoppa autokompspelning. Ett avslutningsmönster för den valda rytmen spelas innan autokompspelning stoppas. Det går att starta och stoppa autokompspelning utan någon upptakt eller avslutningsmönster genom att trycka på knappen START/STP i steg och 6. FINGERED CASI CHRD Att spela ackord Fingersättning av ackorden beror på det nu valda kompläget. I läget NRMAL (ingen indikatorlampa tänd) spelas enbart rytmackompanjemang. Lägena FULL RANGE CHRD FINGERED och CASI CHRD spelar autokompmönster. Se sidan SW- för närmare detaljer om dessa lägen. Att spela med autokomp Förberedelse Utför proceduren under Spelning av en rytm för att välja en rytm och justera dess tempo. NRMAL I detta läge är autokomp avslagen så du kan spela ackord så som du vanligtvis gör på ett paino. CASI CHRD Även om du ännu inte lärt dig att spela ackord kan du i detta läge spela fyra olika typer av ackord med förenklad fingersättning på tangentbordets ackompanjemangsdel. Det nedanstående visar tangentbordets ackompanjemangsdel och förklarar fingersättning av ackord i läget CASI CHRD. Tangentbordet i läget CASI CHRD Använd knappen MDE för att välja CASI CHRD FINGERED eller FULL RANGE CHRD som kompläge. I detta fall väljer vi läget CASI CHRD. Se sidan SW- för närmare detaljer om att välja kompläge. Tryck på knappen SYNCHR/ENDING. Detta ställer in det digitala pianot så att rytm och ackordackompanjemang startas automatiskt när du trycker på tangenterna på tangentbordsdelen för ackompanjemang. Tryck på knappen INTR. Ackompanjemangsdel VIKTIGT! Melodidel I läget CASI CHRD fungerar tangentbordets ackompanjemangsdel enbart för att spela ackord. Tangenterna i denna del kan inte användas för att spela enskilda noter. 9A-SW-0A SW- AP80R_sw_0-6.p : AM

14 Spelning av en rytm Ackordtyp Durackord Ett tryck på en tangent i tangentbordets ackompanjemangsdel i läget CASI CHRD spelar durackordet vars namn är markerats ovanför tangenten. Alla tangenter i ackompanjemangsdelen som har samma namn spelar exakt samma ackord. Mollackord Spela ett mollackord genom att i ackompanjemangsdelen trycka på en tangent som motsvarar durackordet och samtidigt en annan tangent till höger om denna. Sjundedelsackord Spela ett sjundedelsackord genom att i ackompanjemangsdelen trycka på en tangent som motsvarar durackordet och samtidigt två andra tangenter till höger om denna. Sjundedels mollackord Spela ett sjundedels mollackord genom att i ackompanjemangsdelen trycka på en tangent som motsvarar durackordet och samtidigt tre andra tangenter till höger om denna. Exempel C dur (C) DE F CC# F# GA E A B E B CC# DE F C moll (Cm) DE F CC# F# GA E A B E B CC# DE F C sjundedels (C7) DE F CC# F# GA E A B E B CC# DE F C sjundedels moll (Cm7) DE F CC# F# GA E A B E B CC# DE F FINGERED I läget FINGERED använder du standard fingersättning i tangentbordets ackompanjemangsdel för att spela ackord. Fingersättning av t.ex. ett C-ackord kräver tryck på tangenterna C-E-G. Tangentbordet i läget FINGERED Ackompanjemangsdel VIKTIGT! Melodidel I läget FINGERED fungerar tangentbordets ackompanjemangsdel enbart för att spela ackord. Tangenterna i denna del kan inte användas för att spela enskilda noter. C Cm Cdim Caug * Csus C7 * Cm7 * Cmaj7 * Cm7 5 Vid spelning av ett mollackord sjundedelsackord eller sjundedels mollackord spelar det ingen roll om de extra tangenter du trycker på är svarta eller vita. C7 5 * C7sus Cadd9 Cmadd9 CmM7 * Cdim7 * Se Tabell över fingersatta ackord på sidan A-6 för fingersättning av ackord med andra rötter i ackompanjemangsdelen. *: mvänd fingersättning kan inte användas för dessa ackord. Den lägsta fingersatta noten används som roten. Se nedan för närmare detaljer om omvända ackord *: För dessa ackord specificeras samma ackord även om G- kvinten inte är fingersatt. Utöver de ackord som är märkta med * i exemplen ovan går det att spela ackord även med omvänd fingersättning. För exempelvis C-moll kan du således använda fingersättningen E-G-C eller G-C-E istället för C-E-G. Utöver de ackord som är märkta med * i exemplen ovan måste du trycka på samtliga angivna tangenter för att spela ackordet. Ett ackord som skiljer sig från det tilltänkta framställs om du utelämnar blott en av noterna. SW- 9A-SW-0A AP80R_sw_0-6.p : AM

15 Spelning av en rytm FULL RANGE CHRD Läget FULL RANGE CHRD gör det möjligt att spela totalt 8 olika typer av ackord (ackorden tillgängliga i läget FINGERED plus till). FULL RANGE CHRD erkänner ett tryck på tre eller fler tangenter var som helst på tangentbordet som fingersättning av ett ackord. Allt annat (ett tryck på en eller två tangenter eller spelning av en serie noter som av pianot ej erkänns som fingersättning av ett ackord) betraktas som melodinoter. Tangentbordet i läget FULL RANGE CHRD Erkända ackord Mönstertyp FINGERED Standard fingersättning Ackompanjemang och melodi Antal ackordvariationer De 5 ackordmönstren under FINGERED på sidan SW-. standard fingersättning för ackord. Det följande är exempel på de ackord som är tillgängliga med C som basnot. C6 Cm6 C69 D D E F G A C C C C C C B D m Dm Fm Gm Am C C C C C C Ddim A 7 F7 Fm7 Gm7 C C C C C C Exempel: Att spela ackordet C-dur och E. E G C B C A add9 C B m C Justering av volymen för komp låtar och minneskortavspelning Gör på nedanstående sätt för att justera volymen för kompspelning avspelning av inbyggda låtar och avspelning av låtar på ett minneskort. Dessa inställningar är oberoende av volymen för noterna du spelar på tangentbordet. Volymnivån kan specificeras i omfånget från 000 (minimal) till 7 (maximal). Tryck på knappen ACCMP/SNG VLUME. m indikatorlampan för knappen RHYTHM är tänd Accomp 0 Vo l ume : [ 7] m indikatorlampan för knappen PIAN SNG/USER eller CARD är tänd Song 0 Vo l ume : [ 7] Ställ in önskad volymnivå med valratten. Användning av automatisk harmonisering Vid påslag av automatisk harmonisering i kompläget FINGERED eller CASI CHRD lägger pianot automatiskt till en av noterna som utgör det nuvarande ackordet till varje melodinot som spelas. Detta gör att melodin låter fylligare. Att spela med automatisk harmonisering E G C... Ackord C... Ackord C E Använd knappen MDE för att välja kompläget CASI CHRD eller FINGERED. Detta slår på autokomp. När det förekommer minst sex halvtoner mellan den lägsta noten och nästa not till höger antas den lägsta noten vara basnot. Tänk på att det digitala pianots inbyggda låtar (pianogrupplåtar och sånggrupplåtar) använder rytmer ackompanjemang och effekter som ej förekommer i autokomp. Vid användning av autokomp går det kanske inte att framföra ett stycke exakt som den inbyggda låten. Tryck på knappen AUT HARMNIZE. Indikatorlampan AUT HARMNIZE tänds som ett tecken på att automatisk harmonisering är påslagen. Använd valratten för att välja önskad typ av automatisk harmonisering. Du måste välja önskad typ av automatisk harmonisering med valratten inom ett par sekunder efter att automatisk harmonisering slagits på. I annat fall försvinner inställningsskärmen. Se Typer av autmatisk harmonisering på sidan SW- för närmare detaljer om tillgängliga typer. A u t o 0 Ha rmon i ze 0 T y p e : [ D u e t ] A-SW-05A 5 Starta spelning av autokomp och börja spela på tangentbordets melodidel. Harmoninoter läggs automatiskt till melodinoterna som spelas. Tryck åter på knappen AUT HARMNIZE för att slå av automatisk harmonisering. Indikatorlampan AUT HARMNIZE slocknar. SW- AP80R_sw_0-6.p : AM

16 Spelning av en rytm Automatisk harmonisering kan användas endast i läget FINGERED och CASI CHRD. Automatisk harmonisering kan inte användas under avspelning av en låt i musikbiblioteket eller från ett minneskort. Typer av automatisk harmonisering Det går att välja bland följande typer av automatisk harmonisering. Typ Effekt Duet Tillägger sluten (åtskild med till 5 grader) - notsharmoni under melodinoten. Duet Tillägger öppen (åtskild med över till 7 grader) -notsharmoni under melodinoten. Harmonin Duet är öppnare än Duet. Country ctave 5th -Way pen -Way Close Strings -Way pen -Way Close Block Big Band Tillägger en harmoni av country-stil. Tillägger noten från nästa lägre oktav. Tillägger kvintgradsnoten. Tilläger -nots öppen harmoni för totalt tre noter. Tilläger -nots sluten harmoni för totalt tre noter. Tillägger harmoni optimal för stränginstrument. Tilläger -nots öppen harmoni för totalt fyra noter. Tilläger -nots sluten harmoni för totalt fyra noter. Tillägger blockackordnoter. Tillägger harmoni av storbandstyp. Användning av förinställning Förinställning gör att det digitala pianot automatiskt ställer in optimal ton tempo och övriga inställningar i enlighet med det valda rytmmönstret. Följande förinställningar kan utföras för varje typ av rytmmönster. Tangentbordston och volymnivå På/avslaget tillstånd för lagring och delning Ton och volymnivå för lagring och delning (när lagring och delning är påslagen) Tempoinställning Effektinställningar Automatisk harmonisering (typ på/avslaget tillstånd) Att tillämpa förinställningar Välj rytmen du vill använda. Använd knappen MDE för att välja önskat kompläge. Tryck på knappen NE TUCH PRESET. Detta utför automatiskt förinställningar i enlighet med det valda rytmmönstret och aktiverar beredskapsläge för synkroniserad start. Spela ett ackord på tangentbordets ackompanjemangsdel. Rytmen och autokompet börjar nu spelas samtidigt. Noterna ljuder i enlighet med de inställningar som gjordes med förinställning. SW- 9A-SW-06A AP80R_sw_0-6.p : AM

17 Användning av registerminnet Vad är registerminnet? Registerminnet gör det möjligt att lagra upp till 6 ( områden bankar) omgångar inställningar på det digitala pianot (ton rytm tempo o.s.v.) och sedan snabbt återkalla dessa vid behov. Inställningsdata i registerminnet Följande inställningar kan lagras för varje omgång inställningar i registerminnet. Ton Rytm Tempo Instälning av lagring Inställning av delning Delningspunkt Inställning av automatisk harmonisering Effektinställning Inställning av lägesväljaren MDE Alla bankar i registerminnet innehåller förinställda grundinställningar. Det går inte att återkalla data från registerminnet vid avspelning av en låt i musikbiblioteket eller från ett minneskort. Hur registerminnet organiserar data Registerminnet består av fyra bankar och varje bank innehåller fyra områden. Använd knappen BANK för att välja en bank och sedan knapparna REGISTRATIN för att välja ett område. Vart tryck på knappen BANK kretsar genom banknumren från till. Ett tryck på en av knapparna REGISTRATIN ( till ) väljer motsvarande område i den nu valda banken. Lagring av en ny omgång inställningar i ett av registerminnets områden ersätter de inställningar som tidigare lagrades i detta. Inställningsdata i registerminnet kan även lagras på ett minneskort. Se Användning av ett minneskort på sidan SW- 9 för närmare detaljer. Bank Bank Bank Bank REGISTRATIN BANK STRE 9A-SW-07A SW-5 AP80R_sw_0-6.p : AM

18 Användning av registerminnet Att lagra en omgång inställningar i registerminnet Att återkalla en omgång inställningar från registerminnet Ställ på det digitala pianot in ton rytm och andra inställningar du vill inkludera i omgången. Se Inställningsdata i registerminnet (sidan SW-5) för vilka inställningar som kan inkluderas. Använd knappen BANK för att välja den bank i registerminnet där omgången ska lagras. Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka fem sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I annat fall försvinner bankvalsskärmen. Exempel: Bank vald VARNING Bank Följande steg ersätter de inställningar som nu återfinns i det valda området med den nya omgången. Kontrollera att du inte behöver den existerande datan innan du utför detta steg. Tryck på den av knapparna BANK som motsvarar banken i registerminnet där inställningsdatan du vill återkalla är lagrad. Numret på den valda banken visas på skärmen i cirka fem sekunder. Utför nästa steg medan detta nummer visas. I annat fall försvinner bankvalsskärmen. Bank Tryck på den av knapparna REGISTRATIN ( till ) som motsvarar området där inställningsdatan du vill återkalla är lagrad. Dett visar numret på det valda området tillsammans med meddelandet Recall. Därefter visas skärmen för ton eller rytm. R e c a l l bank000a r e a Håll knappen STRE intryckt och tryck samtidigt på den av knapparna REGISTRATIN ( till ) som motsvarar området där inställningarna ska lagras. Det går även att ändra till en annan bank i detta läge genom att trycka på knappen BANK medan STRE hålls intryckt. Exempel: Efter ett tryck på knapp m du trycker på en av knapparna REGISTRATIN utan att först ha valt en bank återkallar det digitala pianot inställningarna från området i den bank som valdes senast. S t o r e Bank000A r e a Innehållet i registerminnet bevaras även när du slår av strömmen till det digitala pianot (sidorna SW- SW-5). Släpp knapparna REGISTRATIN och STRE. SW-6 9A-SW-08A AP80R_sw_0-6.p : AM

19 Avspelning av inbyggda låtar Det digitala pianot är försett med total 80 inbyggda låtar. Du kan avspela dessa blott för att lyssna på dem eller använda dem för övning och att sjunga med till. De inbyggda låtarna är indelade i följande två grupper. Pianogrupp: 50 låtar Låtarna i denna grupp är pianolåtar. Sånggrupp: 0 låtar Låtarna i denna grupp är autokomplåtar. Det går att ansluta en mikrofon till det digitala pianot och använda sångläget för att sjunga med till dessa låtar. Utöver de inbyggda låtarna går det även att sjunga med till låtar som nerladdats över Internet och SMF-data (sidan SW-9) på ett minneskort. Avspelning av en pianogruppslåt Pianogrupplista på sidan A- förtecknar samtliga låtar som återfinns i pianogruppen. Förberedelse Använd knappen ACCMP/SNG VLUME (sidan SW-) för att justera volymnivån. Tryck på knappen PIAN för att välja pianogruppen. Indikatorlampan för knappen PIAN tänds. Ett tryck på knappen PIAN slår automatiskt av lagring och delning. Vrid på valratten för att välja önskad låt. Exempel: 6 Amazing Grace Avspelning av en sånggruppslåt Sånggrupplista på sidan A- förtecknar samtliga låtar som återfinns i sånggruppen. Förberedelse Använd knappen ACCMP/SNG VLUME (sidan SW-) för att justera volymnivån. Tryck på knappen SNG/USER för att aktivera sångläget. Indikatorlampan för knappen SNG/USER tänds. Vrid på valratten för att välja önskad låt. Exempel: 8 Sakura Sakura Tryck på knappen PLAY/STP för att starta autokomp. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa autokomp. Låten spelas gång på gång tills den stoppas. Justering av avspelningstempot GM S y n - Vo i ce T= 07 [ 8 : S a k u r a S a k u r a] Använd knapparna TEMP för att justera tempot. Långsammare Snabbare Grand Pi ano T= 06 [ 6 : Amaz i ng Grace] Tryck på knappen PLAY/STP för att starta avspelning av låten. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. Låten avspelas gång på gång tills den stoppas. TRACK /L TRACK /R TEMP ACCMP/SNG VLUME CARD Dial Valratt TNE REPEAT REW FF PLAY/STP PAUSE SNG/USER PIAN 9A-SW-09A SW-7 AP80R_sw_7-8.p : AM

20 Avspelning av inbyggda låtar Det går också att använda valratten till att ändra tempoinställning när nuvarande inställning anges av ett värde inom klamrar ([ ]) på skärmen. Exempel: [T=0] Detta värde anger antal slag per minut. Tryck på båda knapparna TEMP och samtidigt för att återställa tempot till dess grundinställning. Vid användning av det grundinställda tempot kan det hända att tempot i vissa pianogrupplåtar ändras halvvägs. När det grundinställda tempot ändras för en sådan låt utförs dock avspelning med det inställda tempot från början till slutet av tempot. Att hoppa framåt i en låt Håll knappen FF intryckt medan en låt spelas. Detta hoppar framåt i låten med en takt i taget. Taktnumret och slagnumret visas på skärmen under hoppning framåt. Taktnummer 00 : Slagnummer Paus i avspelning Släpp FF för att fortsätta avspelning när du når den önskade punkten. Tryck på knappen PAUSE medan en låt spelas. Det görs en paus i avspelningen. Tryck åter på PAUSE för att fortsätta avspelning från punkten där pausen kopplades in. Att hoppa bakåt i en låt Håll knappen REW intryckt medan en låt spelas. Detta hoppar bakåt i låten med en takt i taget. Taktnumret och slagnumret visas på skärmen under hoppning bakåt. Taktnummer 006 : Slagnummer Släpp REW för att fortsätta avspelning när du når den önskade punkten. Beroende på vad som spelas när du trycker på REW kan det hända att hoppning bakåt inte startas direkt vid ett tryck på knappen. Att placera en musikfras i en slinga Det går att välja en eller flera takter och placera dessa i en slinga vilket innebär att de spelas gång på gång tills avspelning stoppas. Starta spelning av den önskade låten och tryck på knappen REPEAT när takten du vill använda som start för slingan spelas. Indikatorlampan REPEAT börjar blinka. Tryck åter på REPEAT när avspelningen når takten du vill ange som slutet på slingan. Detta startar repetering av slingan. Stoppa repetering av slingan genom att trycka på REPEAT så att dess indikator slocknar. Ändring av meloditonen i en låt Det går att välja en av det digitala pianots 8 inebyggda toner som meloditonen i en inbyggd låt. Det går rentav att ändra meloditonen under pågående avspelning. Tryck på en av knapparna TNE. Använd valratten för att välja den önskade tonen. Återställ en låt till dess grundinställda ton genom att välja denna låt på nytt. SW-8 9A-SW-00A AP80R_sw_7-8.p : AM

21 Avspelning av inbyggda låtar Att spela alla inbyggda låtar Gör på följande sätt för att avspela det digitala pianots samtliga 80 inbyggda låtar i ordningsföljd. Tryck på knappen PIAN och SNG/USER samtidigt. Detta startar avspelning av de inbyggda låtarna i ordningsföljd med början från pianogruppens låtnummer 00. Tryck på knappen PLAY/STP för att stoppa avspelning. Under avspelning av samtliga inbyggda låtar går det att använda valratten för att välja avspelning av en specifik låt. Att spela låtar som nerladdats från Internet Det går att lagra musikdata för upp till tio låtar som nerladdats från Internet i pianots användarsångområde (sånggruppslåtarna 0 t.o.m. 9). När en sång väl har lagrats i pianots minne kan den avspelas på samma sätt som de inbyggda låtarna. Tryck på knappen SNG/USER. Indikatorlampan för knappen SNG/USER tänds. Förberedelse Sätt i minneskortet som innehåller SMF-datan du vill avspela i det digitala pianots kortöppning. Tryck på knappen CARD. Indikatorlampan för knappen CARD tänds. Vrid på valratten för att välja önskad låt. Tryck på knappen PLAY/STP. Avspelning av den valda låten startas. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. m det förekommer otillräckligt återstående minnesutrymme när du utför proceduren ovan gör ett tryck på knappen PLAY/ STP att ett meddelande om dataradering visas på skärmen (Memory Full: Data Delete? No/Yes). Ett tryck på knappen YES raderar all data som nu lagras i sånggruppens användarområde (nr. 0 till 9). Tryck på knappen N om du inte vill radera datan i användarområdet. Att öva på en inbyggd låt Det går att slå av den vänstra eller högra handens del för en inbyggd låt användarsång eller SMF*-data och själv spela med på det digitala pianot. Vrid på valratten för att välja önskad låt. Tryck på knappen PLAY/STP. Avspelning av den valda låten startas. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. * För SMF-data är vänsterhandens del tilldelad kanal medan högerhandens del är tilldelad kanal. Förberedelse Välj låten du vill öva på och justera dess tempo. Välj ett relativt långsamt tempo om du ska öva på en låt för första gången. Att spela musikdata från ett minneskort Det går att avspela SMF*-data från ett minneskort isatt i det digitala pianots kortöppning och även att sjunga med till låten. Se Användning av ett minneskort på sidan SW-9 för detaljer om hur minneskort ska användas. * Standard MIDI fil SMF är ett filformat för lagring av MIDI-data och övriga data som används av en MIDI-anordning till att avspela musik. När musikdata har lagrats på ett kort i formatet SMF på en dator som kör en kommersiellt tillgänglig musikprogramvara kan datan avläsas och spelas av detta digitala piano. VIKTIGT! Läs Användning av ett minneskort på sidan SW-9 och observera noga alla anvisningar om minneskortet och kortöppningen som står i detta avsnitt innan du utför det nedanstående. Använd knappen TRACK för att slå önskad del på eller av. Vart tryck på TRACK gör att indikatorlampan för respektive del slås på (delen påslagen) och av (delen avslagen). För att öva vänsterhandens del ska indikatorn TRACK /L vara avslagen. För att öva högerhandens del ska indikatorn TRACK /R vara avslagen. För sånggruppslåtar (0 t.o.m. 9) går det inte att slå av vänsterhandens del. Tryck på knappen PLAY/STP. Detta startar avspelning av låten utan den del du valde i steg. Spela delen du dämpat på det digitala pianot. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. 9A-SW-0A SW-9 AP80R_sw_7-8.p : AM

22 Användning av en mikrofon för sångläget Det går att ansluta en mikrofon till det digitala pianot och sjunga med till de inbyggda låtarna eller till SMF-data på ett minneskort. Användning av mikrofonuttaget Anslut en separat inköpt mikrofon till det digitala pianots mikrofonuttag. Ställ ratten MIC VLUME på en relativt låg nivå före anslutning. Justera sedan volymen efter hand. Sänka Ställ ratten MIC VLUME i läget MIN. Slå på mikrofonen med dess strömbrytare. Använd ratten MIC VLUME för att justera mikrofonens volymnivå. Ratt MIC VLUME Höja [Undersida] Rekommenderad mikrofontyp Dynamisk mikrofon (standardkontakt) Återkoppling Nedanstående föhållanden kan leda till återkoppling vilket framställer ett thutande ljud i högtalarna. Att omsluta mikrofonhuvudet med handen. Placering av mikrofonen alltför nära högtalarna. m återkoppling uppstår ska du fatta tag i mikrofonens handtag (inte huvudet) eller flytta den längre bort från högtalarna. Störningar Lysrörsbelysning i närheten av mikrofonen kan orsaka störningar. Undvik att använda mikrofonen under eller intill en lysrörslampa. Att sjunga med till avspelning Förberedelse Justera volymreglagen MAIN VLUME (sidan SW-6) ACCMP/SNG VLUME (sidan SW-) och MIC VLUME (sidan SW-0) till en lämplig nivå. Mikrofon Mikrofonens strömbrytare Leta upp den önskade låten i sånggrupplistan och memorera dess nummer. Se Sånggrupplista på sidan A- för detaljer. Tryck på knappen SING ALNG för att aktivera sångläget. Indikatorlampan för knappen SING ALNG tänds. VIKTIGT! Det kan uppstå statiska störningar i mikrofonen om en yttre anordning är ansluten till uttaget MIDI på det digitala pianot. Koppla alltid bort mikrofonen från det digitala pianot när den inte används. Välj önskad sångkälla. <Inbyggd låt> Tryck på knappen SNG/USER så att dess indikatorlampa tänds. Detta utgör det inbyggda sångläget. <Låt på minneskort> Tryck på knappen CARD så att dess indikatorlampa tänds. Detta utgör kortsångläget. Vrid på valratten för att välja önskad låt. MIC VLUME ECH SING ALNG RHYTHM ACCMP/SNG VLUME Dial Valratt <PLAY/STP> TRANSPSE/KEY CNTRL MAIN VLUME SNG/USER SW-0 9A-SW-0A AP80R_sw_7-8.p : AM

23 Användning av en mikrofon för sångläget Tryck på knappen <PLAY/STP> för att starta avspelning. m den valda låten inkluderar sångtextdata visas denna på det digitala pianots skärm. Använd mikrofonen för att sjunga med till avspelningen. Vid ett tryck på knappen SING ALNG för att aktivera sångläget reducerar det digitala pianot automatiskt volymen för melodidelen i låten. Det ändrar även toninställning för att underlätta sjungandet. Det går att använda knapparna TRANSPSE/KEY CNTRL och till att ändra tonarten i sången. Att göra detta: Höja tonarten med en halvton. Sänka tonarten med en halvton. Tryck på denna knapp: Key 0 C o n t r o l : [ - ] Tryck åter på <PLAY/STP> för att stoppa avspelning. Den valda låten spelas gång på gång tills den stoppas. Tryck på SING ALNG så att dess indikatorlampa slocknar för att lämna sångläget. Användning av transponering Denna funktion gör det möjligt att transponera tangentbordets samlade tonhöjd i steg om halvtoner. Du kan alltså justera det digitala pianots stämning för att göra det enklare att sjunga en speciell sång. Tryck på knappen RHYTHM för att aktivera rytmläget. Transponering kan inte utföras i pianoläget eller sångläget. Använd knapparna TRANSPSE/KEY CNTRL och för att ändra det digitala pianots tonhöjd. Att göra detta: Höja tonhöjden med en halvton. Sänka tonhöjden med en halvton. Tryck på denna knapp: Exempel: Att höja det digitala pianots tonhöjd med fem halvtoner T r a n s p o s e : [ + 05] Det går också att ändra tonhöjd genom att vrida på valratten. Återställ låten till dess grundinställda tonart genom att trycka på båda knapparna TRANSPSE/KEY CNTRL och samtidigt i steg 6 ovan. Användning av mikrofoneko Det går att slå en ekoeffekt för mikrofonen på och av. Tryck på knappen ECH för att slå mikrofonekot på och av. Indikatorlampan för knappen ECH slocknar när mikrofonekot slås av. Inställningsomfång för transponering är från ( oktav uppåt) till + ( oktav nedåt). Grundinställning vid strömpåslag är 00. Transponeringsskärmen försvinner automatiskt om du inte trycker på några knappar inom cirka fem sekunder. Inställning av transponering påverkar även låtarna i minnet och autokompspelning. Återställ det digitala pianot till dess grundinställda tonhöjd genom att trycka på båda knapparna TRANSPSE/KEY CNTRL och samtidigt i steg ovan. Mikrofonekot slås på automatiskt varje gång du slår på det digitala pianot. 9A-SW-0A SW- AP80R_sw_7-8.p : AM

24 Inspelning av ditt framförande Det går att spela in din övningssession när du spelar med till en av pianots inbyggda låtar (sånginspelning) eller ditt framförande när du spelar med till autokomp (fri inspelning). Inspelningsbara data delar och spår Typen av data som spelas in i sångminnet beror på om du utför sånginspelning eller fri inspelning. Val av delar och spår Du kan utröna nuvarande tillstånd för varje del/spår genom att kontrollera indikatorlamporna ovanför knappen TRACK. Under avspelningsberedskap Vart tryck på knappen TRACK skiftar vänsterhandens del/spår och högerhandens del/spår mellan avspelning och ingen avspelning. Sånginspelning: Högerhandens del eller vänsterhandens del Fri inspelning: En låt bestående av två spår såsom framgår av bilden nedan Avspelning (tänd) Ingen avspelning (släckt) Start Slut Spår Spår Autokomp (rytm bas ackord) melodi Melodi Data inspelat på spåret Under inspelningsberedskap Vart tryck på knappen TRACK skiftar vänsterhandens del/spår och högerhandens del/spår mellan inspelningsberedskap och avspelning. Då spåren är oberoende av varandra går det att redigera en inspelning genom att utföra nyinspelning enbart på ett av spåren. Avspelningsspår (tänd) Inspelningsspår (blinkar) Användning av knappen SNG MEMRY Vart tryck på knappen SNG MEMRY kretsar genom sångminnet lägen i följande ordning. Avspelningsberedskap Inspelningsberedskap Normal Tänd Blinkar Släckt Sångminnets kapacitet Sångminnet rymmer totalt cirka 5.00 noter som kan delas upp mellan en sånginspelning och en fri inspelning. Det går dock att använda samtliga 5.00 noter för en enskild inspelning. Någon andra inspelning kan då inte utföras. Inspelningen stoppas automatiskt om sångminnet blir fullt. m autokomp eller en rytm används stoppas även dessa vid denna punkt. Förvaring av inspelad data En ny inspelning raderar eventuella data som tidigare lagrats i minnet. m det uppstår ett strömavbrott under inspelning raderas all data i spåret du spelade in på. Ett inbyggt litiumbatteri sörjer för att bevara minnesinnehållet när det digitala pianot är avslaget. m litiumbatteriet blir urladdat raderas minnesinnhållet när du slår av strömmen till pianot. Se Minnesskydd på sidan SW-5 för närmare detaljer. RHYTHM SNG MEMRY PIAN SNG/USER N YES INTR SYNCHR/ENDING START/STP TRACK TEMP SW- 9A-SW-0A AP80R_sw_7-8.p : AM

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P0SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P320SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P200SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB Viktigt! bservera

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PX330SW1B Viktigt! bservera

Läs mer

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130

LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 LK-120 LK-125 LK-127 LK-130 SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. LK120/125/127SW1B Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300

CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 CTK-1100 CTK-1150 CTK-1200 CTK-1250 CTK-1300 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. CTK1100/1150SW1D Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw PX-350M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första PX350-SW-1B

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK810/WK110SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK810/WK110SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK/WKSW Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att

Läs mer

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC

BRUKSANVISNING CTK481/491-SW , 3:18 PM. CTK481_SW_cover1.p65. Adobe PageMaker 6.5J/PPC Sw BRUKSANVISNING CTK481/491-SW-1 CTK481_SW_cover1.p65 Page 1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

MZ-X500 MZ-X300. INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens.

MZ-X500 MZ-X300. INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. MZ-X500 SV MZ-X300 INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga medföljande Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk. Separat

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan F MA0403-C

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-A100 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-A100 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. PA100-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Centrala begrepp och musikteori

Centrala begrepp och musikteori Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer