Välkommen till årsmöte för Jämtlands läns distrikt av IOGT-NTO på Centrum, Hammarstrand 13 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsmöte för Jämtlands läns distrikt av IOGT-NTO på Centrum, Hammarstrand 13 april 2013"

Transkript

1 Välkommen till årsmöte för Jämtlands läns distrikt av IOGT-NTO på Centrum, Hammarstrand 13 april 2013

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Dagordning 3 Distriktsrådets berättelse 4 Föredragningslista 9 IOGT-NTO-distriktets berättelse 10 Studiestatistik 14 Medlemsstatistik 15 Resultaträkning 17 Balansräkning 19 Förslag till Budget Motioner 22 Förslag till nya grundsatser 28

3 IOGT-NTO-distriktets årsmöte på Centrum, Hammarstrand 13 april 2013 Besöks av IOGT-NTOs Förbundsstyrelses representant Siv Bard Dagordning Kl Fika Seminarium om de nya grundsatserna med IOGT-NTO:s Förbundsstyrelses representant Siv Bard Lunch Årsmötesförhandlingar Parentation Fortsatta förhandlingar Eftermiddagsförtäring Årsmötesförhandlingarna fortsätter Middag Underhållning/Dans 3

4 Distriktsrådet Ordf. Kassör Övriga Ledam. Vivan Åhman, IOGT-NTO Kjerstin Bengtsson, IOGT-NTO Thelma Olsson Bylin, IOGT-NTO Johan Fridlund, UNF Andreas Bergman, UNF Annika Nilsson, JUNIS Sten Aspenby, JUNIS DISTRIKTSRÅDET Verksamhetsberättelse Distriktsrådet för IOGT-NTO rörelsen i Jämtlands län får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2012: Maria Flink, timanställd JUNISdistriktskonsulent t.o.m. 31/7 Under året har Distriktsrådet, som bestått av följande ledamöter, träffats planenligt. Mathias Hedenborg, timanställd lokalvårdare t.o.m. 31/5 Ida Arvidsson, timanställd lokalvårdare fr.o.m. 1/9 Distriktsrådet har under verksamhetsåret gemensamt planerat för utåtriktade aktiviteter. Nämnas kan Folknykterhetens Vecka, Skolavslutningar, Expo Norr samt Storsjöyran. Distriktsrådet tackar alla frivilliga samt anställda inom IOGT-NTO organisationen i Jämtlands Län för allt bra arbete som genomförts under verksamhetsåret. DISTRIKTSEXPEDITIONEN Expeditionen har varit belägen på Kyrkgatan 84 B i Östersund. Öppettiderna har varit kl (med lunchstängt ) i stort sett alla vardagar. PERSONAL Charlotte Henriksson, IOGT-NTOdistriktskonsulent 100 % (Tjänstledig fr.o.m. 1/2) Jennifer Oskarsson, IOGT-NTOdistriktskonsulent 100 % fr.o.m. 3/9 Lars Sundh, IOGT-NTO-administratör 100% Thomas Stensson, IOGT-NTOadministratör 100 % Andreas Eriksson, IOGT-NTOadministratör 75% fr.o.m. 1/10 (med placering i föreningen Räddningsplankans lokal i Östersund) Björn Karlsson, IOGT-NTOprojektanställd 40% 1/2-31/3 (Vivan Åhman och Annika Nilsson har, vid sina respektive ordförandeuppdrag, även tidvis arbetat som konsulenter för sina resp. organisationer) PERSONALRAPPORTER Charlotte Henrikssons rapport (Charlotte arbetade enbart januari månad, och har därför ej skrivit någon årsrapport) Jennifer Oskarssons rapport Den 3 september började jag som vikarierande konsulent för Charlotte Henriksson. Det har varit en fartfyllt höst med föreningsinventering och politikerträffar. Jag har haft förmånen att få träffa flera föreningar och många inspirerande medlemmar. Politikerträffarna med lunchmöte har varit mycket intressanta och hela IOGT-NTO-rörelsen önskas stark i alla kommuner som jag träffat. Det har arrangerats Dialogcafé med funderingar som ska behandlas på sommarens kongress i Borås. Det har också planerats för Vit Jul aktiviteter både hos föreningar och hos distriktet som på julafton samarbetade med Röda Korset och höll öppet julfirande på Gränsgatan. Samarbetades gjordes det med Östersunds kommun genom drogsamordnaren Eva Forsberg, med funderingar på framtiden med Överenskommelsen mellan ideella föreningar, den sociala ekonomin och Östersunds kommun. I december slutade jag som konsulent för att börja jobba som personalsekreterare, vilket jag är utbildad till. Tack för den här tiden så ses vi som ideella krafter framöver! 4

5 Maria Flinks rapport Januari: Under vårens första månader var jag handledare åt en praktikant via arbetsförmedlingen. Mathias Hedenborg. Jag började året med ett Vit Jul arrangemang 4/1. Ett arrangemang där jag har sökt pengar från Vit Jul och planerat och förberett allt. Vi ( jag och praktikanten Mathias Hedenborg) delade ut flygblad på stan dagarna innan. Ledare som deltog var Mickaela Andersson-Eliasson, Erika Grundahl och Andreas Bergman. Även Vivan Åhman från IOGT-NTO deltog i köksstöket. Vi bjöd på mat och visade film. Gott fika efteråt och sen var de två nordsvenska hästarna som vi hyrt in aktiva och drog en släde runt Österängsparken, vilket jag sökt polistillstånd för. Ett mycket lyckat arrangemang. Konsulenten och delar av distriktstyrelsen hade i slutet av januari städdag i Junisförrådet. Konsulenten förberedde start för Moviekids i länet med nya fräscha affischer/inbjudningar och planerade vårens aktiviteter tillsammans med ledarna för Moviekids i Odensala- Östersund, Brunflo och Hammerdal. En första träff hade jag med astma och allergiförbundet inför sportlovslägret. De hade sökt pengar för ett samarbete och fått kr från kommunen. En bra start! Februari: Ulf Jerrevång från förbundet på besök till Östersund. Möte med konsulenten och även med delar av distriktsstyrelsen. 17 februari hade den som vunnit värvningstävlingen i Junis, Matilda Stålberg, en fest med 6 av hennes vänner i ungdomslokalen. Festen planerades och genomfördes av konsulenten. Hjälpledare Ida Arvidsson. Det bjöds på tårta, film och disco. En lyckad kväll! Konsulenten gjorde utskick inför sportlovslägret och fortsatte planeringarna tillsammans med Astma och Allergiförbundet. Södergården som tillhör Astma och Allergi, är ett stort hus i Undersåker som vi får husera i. Anmälningar in under februarimånad. Det blev fullt! Disco i Fåker. IOGT-NTO konsulenten Charlotte Henriksson samarbetade med Junis konsulenten i förberedelser inför discot. Distriktsrådet Mars: Sportlovsläger i Undersåker. Konsulenten hade förberett allt. Bilskjutsar, aktiviteter och boendet. Astma och allergi förberedde maten. Några fantastiska dagar med sol och glädje. Mickaela Andersson-Eliasson, Erika Grundahl, Pernilla Lundqvist och Terese Lundqvist deltog som ledare. Från Astma och Allergiförbundet deltog Ingegärd Harryson och Mats Harrysson. Vi åkte på en dagstur till Edsåsdalen. Skidåkning, tur upp på fjället, korvgrillning stod på agendan. Maten fick vi från en Cateringfirma som astma och allergiförbundet engagerat. Ett läger som blev perfekt både utifrån ledare, deltagare och konsulenten. 25 deltagare från hela länet(inkl ledarna) 7 nya medlemmar till Junis. Hemsideskurs. Med Kjell-Ove Ek från förbundet. Konsulenten, Thomas Stensson och några från distriktsstyrelsen deltog i kursen. Nu ska vi få fin hemsida! Nya drogsamordnare på kommunen Eva Forsberg är aktiv. Hon söker nya samarbetsvägar och arbetar aktivt för att alla ska jobba tillsammans i olika projekt, bl.a. mot langning sista april. Eva och Juniskonsulenten möttes på en arbetslunch. Årsmöte den 17 mars. Konsulenten hade ordnat lokal i Brunflo hos IOGT-NTOföreningen Vikingafanans och även ombesörjt att mat fanns och presenter/blommor till avgående ledamöter och även till vår gäst Förbundsordförande Catharina Sandberg. Ett 25- tal ledamöter deltog i ett bra årsmöte. Och det märks att vårt distrikt växt och blivit mer stabilt p.g.a att antalet deltagare var så pass många. Konsulenten förde protokoll under mötet och ny styrelse kunde framgångsrikt väljas. April: Möte inför sista april. Då många organisationer som arbetar tillsammans mot langning träffades i Pelarsalen. Junis ska arrangera ett öppet hus på kvällen där barn/ungdomar kan dyka upp och få en fika och få se en film. Även öppet för frusna nattvandrare. Regionförbundet lovade stå för fika kostnaderna för kvällen. Konsulenten och några ungdomsledare arbetade sista aprilkvällen. Ett 50-tal människor strömmade igenom lokalerna. Varav ca hälften var barn och ungdomar. Resten nattvandrare. Celebert överraskningsbesök av Junis 5

6 Distriktsrådet vice förbundsordförande Christer Wik som fick sig en toast och en varm korv. Maj: Folknykterhetens vecka på Kärnan då alla förbunden arbetade tillsammans med ett gemensamt budskap. Fest för alla! Konsulenten tog kontakt med Kärnan och såg till att man fick den plats man behövde. Juniskonsulenten och vikarierande IOGT-NTOkonsulent Vivan Åhman var de som planerade i stora drag om hur de 3 dagarna skulle te sig. Juni: Konsulenten tillsammans med lägerkommittéen föredrog förslag på läger som ska genomföras. Konsulenten hade förberett sig genom att ta reda på platser och en del kostnader för lägren och mer i detaljförslag för sagoläger och sommarfest på Jamtli. Skolavslutning i Lit 15/6. Juniskonsulenten, Maria Westlund, Ida Arvidsson och Ellenor Öhgren från UNF delade ut info om Junis och om ev. start av grupp i Lit. Många intresserade familjer passerade junisbordet och krocketbanan som vi gjort iordning. Eftersom Skolavslutning i Lit gjorde ett drogfritt alternativ så var vårt besök uppskattat av arrangören. Tack för den här tiden Maria Flink, Junis i Jämtlands distriktskonsulent. 6

7 Distriktsrådet RAPPORT OM BINGOVERKSAMHETEN Resultaträkning Bingon Fördelning Intäkter kr kr Kostnader kr - Summa att fördela kr kr Fördelas enligt nedan IOGT-NTO kr kr UNF kr kr 40% JUN kr kr 60% Resultaträkning Fjällvinden Intäkter Annonser kr kr Summa intäkter (IOGT-NTO) kr kr Kostnader Annonser ÖP/LT -40 kr 222 kr Tryckning kr kr Postbefordran kr kr Summa kostnader (IOGT-NTO) kr kr 7

8 Distriktsrådet Resultaträkning expeditionen inkl. lokalvård Not Intäkter Försäljning material 0 kr 552 kr Summa intäkter 0 kr 552 kr Kostnader gemensam arbetskraft/personal Lokalvård (egen anställd personal) kr kr Personalmöte 720 kr - Summa kostnad arbetskraft/personal kr kr Övriga kostnader Lokalhyra kr kr 1 Kontorsmaterial och förbrukningsinventarier kr kr Datorkostnad kr kr Telefon (inkl.. växelkostnader) och telefax kr kr Annonser kr - Försäkringar 980 kr 965 kr Årsmöte/sammanträden 301 kr 258 kr Lokalvård (köpt tjänst) kr - Medlemsavgifter SalusAnsvar 550 kr 550 kr Summa övriga kostnader kr kr Summa kostnader expeditionen inkl. lokalvård kr kr Nettokostnad kr kr Kostnad fördelas IOGT-NTO kr kr UNF kr kr JUN kr kr OBS! Lönekostnader redovisas direkt i respektive distrikts resultaträkning. Not 1 Total hyra kr kr Inkomst av uthyrning av kontor kr kr Summa hyreskostnad kr kr 8

9 IOGT-NTO-distriktet FÖREDRAGNINGSLISTA Vid årsmöte med IOGT-NTO-distriktet den 13 april 2013 på Centrum, Hammarstrand. 1. Distriktsårsmötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslistan 3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade deltagare 4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 6. Val av A) Mötesordförande B) Mötessekreterare C) 2 st justerare/rösträknare D) Pressreferent 7. Fastställande av reseersättning till ombuden 8. Föredragning av distriktsstyrelsens och rådets verksamhetsberättelser för Föredragning av ekonomisk berättelse 10. Föredragning av revisorernas berättelse 11. Fastställande av balans- och resultaträkning för IOGT-NTO-distriktet 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet 13. Beslut om motioner 14. Beslut om förslag från styrelsen 15. Fastställande av arvoden och reseersättningar till förtroendevalda 16. Rapport från kommittéer 17. Förslag till budget för Förslag till verksamhetsplan för IOGT- NTO-distriktet för 2013 samt första halvåret Beslut om antal ledamöter och ersättare i distriktsstyrelse samt mandattid 20. Val av distriktsstyrelse: A) Distriktsordförande B) Distriktssekreterare C) Distriktskassör D) Vice distriktsordförande E) Distriktsstudieledare F) Ev. övriga ledamöter 21. Val av ersättare till distriktsstyrelsen 22. Val av två ledamöter och första ersättare i distriktsrådet 23. Val av två revisorer och två revisorsersättare 24. Val av valberedning, minst två ledamöter varav en sammankallande 25. Val av: A) Internationell kommitté B) Fastighetskommitté C) Arkivkommitté D) Fjällvinden-ansvariga E) Programansvarig F) Bingoansvariga G) Beredningsutskott 26. Val av fyra ombud och åtta ersättare till förbundskongress juni 2013 i Borås 27. Val av ombud och ersättare till Jämtlands läns nykterhetsförbunds årsmöte Val av ombud och ersättare till NBV MittSveriges årsmöte Antagande ang. yttrande från årsmötet 30. Beslut om tid och plats för 2014-års distriktsårsmöte 31. Distriktsårsmötets avslutning 9

10 IOGT-NTO-distriktet Verksamhetsberättelse Styrelsen för Jämtlands läns distrikt av IOGT-NTO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012: Styrelsens sammansättning Ordförande Vivan Åhman Vice ordförande Thelma Olsson Bylin Sekreterare Astrid Nylén Kassör Kjerstin Bengtsson Studieledare Astrid Nylén Ledamöter Helge Sivertsson Jimmy Wikström Angelica Mattiasson Ersättare Sigvard Backlund Sören Persson Övriga val Distriktsråd Revisorer Ersättare Valberedning Vivan Åhman Kjerstin Bengtsson Thelma Olsson Bylin Jan-Erik Tedemar Roland Sundström Maj-Lis Jonsson Timo Andersson Sonja Nilsson sammankallande Heimer Andersson Se Våra Gårdar Fastighetskommitté Kontaktperson för arkivfrågor John-Erik Johansson Ansvarig för internationella frågor Barbro Ryberg Fjällvindenansvarig Lars Sundh Programkommitté Styrelsen Bingoansvarig Kjerstin Bengtsson Beredningsutskott Anne-Marie Nilsson Nils-Gustaf Bergqvist Ombud vid LNFs årsmöte: Ombud vid NBVs årsmöte Helge Sivertsson Herbert Sjödin Sören Persson Vidar Jonasson Astrid Nylén Politikerträffar Under det gångna året har distriktet mött länets alla åtta kommuner. Vi började med frukostmöten men gick snart över till lunchmöten. Det visade sig vara mycket populärare. Första kommun att bjudas in var Östersund. Då kom ingen, men i november bjöds de in till Östersund och då möttes 15 personer för att prata om alkoholpolitiken i Östersund. Utifrån samtalen på de olika politikerträffarna har distriktsstyrelsen i sin utvecklingsplan beslutat att gå vidare i samarbetet med Härjedalens- Ragundas- och Östersunds kommun. Härjedalens kommun arbetar idag mycket aktivt drogförebyggande. Ragundas kommun saknar drogsamordnare och kanske är det därför det drogförebyggande arbetet fallit mellan stolarna. I Östersunds kommun händer mycket i fråga om alkoholtillstånd. Dels för att en skolas matsal fått serveringstillstånd, dels för att en ny sportarena byggs. Storsjöyran juli Efter hårt arbete för att övertyga Yrangruppen om att IOGT-NTO så klart skulle få ha en nykter miljö, ett alkoholfritt tält på Storsjöyran blev det ett stort tält. Tältet stod nära Frösöbron mellan Badhusparken och tivoliområdet. Där fanns det fika och alkoholfria Den alkoholfria baren på Storsjöyran drinkar att köpa under Yranområdets öppettider. På dagtid hade JUNIS ansiktsmålning samt lek med cirkusmaterial. På plats fanns även inresta värvare utifrån landet för att öka vårt medlemsantal. Vi mötte många glada festivalbesökare som tyckte att det var bra med en nykter oas, ett lugnt och trevligt tält mitt i festivalområdet. Under lördagens skyfall var vårt tält extra uppskattat. Vi är mycket nöjda med att ha satsat på att 10

11 finnas med på Storsjöyran eftersom många såg oss och nu vet att IOGT-NTO inte bara är då utan även nu och framöver. Studieledarens rapport (Se sep. studiestatistik) Student- och skolavslutningsfika Precis som under de senaste två åren hade boende på Gränsgatan, UNF, IOGT-NTO, Junis och NSF en välkomnad fikaservering vid Pelarsalsingången, saft och kaffe eller te till alla som ville ha under student- och skolavslutningskvällen. För att visa fram ett positivt och nyktert alternativ. På studentkvällen var det som vanligt många glädjefyllda studenter som firade på Österängen. Serveringen av smörgåsar och varm saft höll på ända fram på småtimmarna. Gästerna kom och gick, en del tog en macka och gick vidare medan andra stannade för en pratstund och kanske en givande diskussion om alkohol. På skolavslutningskvällen skedde servering i de nyrenoverade lokalerna på Gränsgatan för Nattvandrare, Socialtjänst, Poliser m.fl. Arrangemangen genomfördes i samarbete med ICA Kvantum, Trångsvikens Chark, Arla, Polfärskt, Rydbergs Foodmark och Östersunds Godtemplares Byggnads AB Folknykterhetens vecka I länet firades Folknykterhetens vecka (14-20 maj) på följande platser: Östersund Fest för alla Servering av alkoholfritt på Kärnan och Tävling Info. o serv. av Godtemplardricka på Coop Forum. Tal av Thelma Olsson Bylin Fredsmöte i Tempelriddarnas lokal Måläng (Fåker); NSF-scouterna visade läger och hade aktiviteter för barn och vuxna Mörsil Information vid ICA Brunflo Gökotta, andakt o musik-underhållning vid Kyrkan Kastalen Järpen Gökotta på Tossögården Info. vid ICA/Prix IOGT-NTO-distriktet Hara Gåbingo vid Föreningshuset Oviken Gökotta, andakt, tipspromenad o tal. vid Åskstenen, Side Lit Gökotta, tipspromenad, andakt o tal Ås Info. o servering av Godtemplardricka på Arlajoggen i Jämtkrafthallen Kälarne Underhållning med Johnny o Imber Wiktorsson Alla tanter gillar Elvis. Tal av Vivan Åhman. Servering, gåbingo, lotterier o tävling Hammarstrand; Info. o servering av Godtemplardricka på Coop, ICA Info. o servering av Godtemplardricka samt underhållning av Sigvard Backlund på Centrum Musikcafé med Da Capo på Centrum Lör kl. 18 Centrum. Konsert Solo med Sju fioler med Bengt- Erik Norlén på Centrum Expo Norr Likt tidigare år hade vi även denna sommar en monter på Expo Norr. Årets datum av 27/6 1/7. Samlingsnamnet som vi alla medlemmar i Länsnykterhetsförbundet enas kring är ju Ett nyktrare Jämtlands län och utifrån denna byggdes vår monter. Ett för året nytt tema Fest för alla med alkoholfri garanti fördes också fram. Detta ramades in med flaggspel och ett vackert dukat bord med en fin servis och glas. För att ytterligare dra uppmärksamhet till montern så var de som bemannade montern onsdag och lördag klädda i långklänning eller kostym/frack. Både övriga utställare och naturligtvis mässbesökarna kommenterade gärna detta och det gav oss chansen att locka till givande samtal runt att kunna bjuda till fest för just alla. Som ytterligare förstärkning så bjöd det, med hjälp av Föreningen Fruktdrycker på ett antal alkoholfria alternativ från Systembolaget. Såklart så fanns också informationsmaterial, och dessutom erbjöds alla som ville möjligheten att bli medlemmar i nykterhetsrörelsen. 11

12 Bemanningen sköttes i samarbete med MHF, Tempelriddareorden, Hela människan, NBV och SLN. C:a personer besökte mässan, var det fanns många möjligheter att lyfta fram våra frågor och synpunkter. Världens barn Insamlingen till Världens barn genomfördes för fjortonde gången. IOGT-NTO rörelsen har funnits med som samarbetspartner för åttonde gången. I Östersunds kommun för IOGT-NTO:s räkning samlade sex personer in totalt kronor. Det är i stort sett samma personer, som ställer upp varje år och dessa är: Ruth Lundgren, Ingrid Hemmingsson, Anita Larsson, Agneta Åstrand, Asta Granström och undertecknad. Helge Sivertsson är kommunansvarig för hela Bergs kommun och gör själv ett jättejobb i insamlingen. Han har skickat in kronor och han fortsätter att samla in pengar, som han sätter in vid senare tillfälle. Kjerstin Bengtsson Pumpen Mellan klockan 20:00-21:00 den 15 november gick årets Pumpen av stapeln. I år var det flera nya roliga inslag. Dels var det ett antal fotouppdrag, dels kom det nya frågor under tiden som tävlingen pågick. I vårt distrikt deltog följande föreningar: Klippan Hoting, Odens Sal Östersund, Östersunds NSF-scoutkår, Norrskenet Strömsund, Lyran Fåker, Breidablick Östersund, Näcken Stugun. Odens Sal tog länets högsta notering på en delad sjätteplats. Årsmötet 2012 Det hölls den 31 mars, på Lyransgården. Förbundets representant var vice ordförande Kjell-Ove Oscarsson. Föreningsförändringar Sammanslagningar av 2027 John Ericsson med 350 Fjällblomman, samt 3248 Rätt och sanning med 484 Klippan har genomförts. I övrigt hänvisas till separat medlemsstatistik. IOGT-NTO-distriktet Värvning Under året har det värvats 146 medlemmar. Det har värvats vid ett flertal tillfällen, till exempel i Strömsund, Sveg, Fåker, Oviken och Östersund. De riktiga storvärvarna har även i år varit IOGT-NTO kamratstödsföreningen Räddningsplankan. Den 7 november hölls en värvningskurs av Winnie Blom-Jensen, verksamhetsutvecklare på förbundet. Internet och månadsblad Distriktets hemsida (www.jamtland.iogt.se) har, fr.o.m. sommaren, kontinuerligt uppdaterats. Månadsbladet har kommit ut med sex nummer. Stoppa langningen Ett samarbete med Polisen, Östersunds kommun, Landstinget och Nattvandrarna m.fl. skedde inför Valborgsmässoafton. På Prästgatan och Kyrkgatan i Östersund delades broschyrer ut, och Junis hade även med en grupp ungdomar som spelade upp en teaterföreställning som visade vilka konsekvenser alkoholförtäring kan få. Vit Jul För sjätte året genomfördes IOGT-NTO- rörelsen kampanjen Vit Jul. Kampanjens vision är att alla barn har rätt till en Vit Jul. En rad alkoholfria aktiviteter genomfördes för barn och ungdomar runt om i landet under julhelgen och jullovet. Många stöttade kampanjen genom att ta ställning och fira en jul utan alkohol. I länet kunde man under årets Vit Jul kampanj pyssla och baka i Kälarne, pyssla i den nya ungdomslokalen på Gränsgatan 9 i UNF och Junis regi, äta julbord och pyssla med Räddningsplankan på Tullgatan 10, se på bio i Brunflo och fira julafton i Pelarsalen, i ett samarbete med Röda Korset. Ett särskilt tack till Kjerstin Bengtsson för din insats som alltid ställer upp och till din familj som underhöll under dagen. Slutord/Distriktsordförande har ordet Som alltid går tiden fort när vi har roligt, nu kan vi åter lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Detta år har varit ett händelserikt verksamhetsår. Vi har lyckats genomföra det mesta som fanns på vår arbetsplan. 12

13 Vår konsulent Charlotte begärde tjänstledigt från den 1 februari till den sista augusti, vilket gjorde att distriktsstyrelsen fick fatta ett beslut att låna in personal under några månader allt för att klara vår arbetsplan. Björn Karlsson anlitades under två månader och därefter blev det jag själv som gick in och arbetade några dagar i månaden under tiden april till augusti. Charlotte beviljades ytterligare tjänstledigt från 1 september till 31 augusti, Vi annonserade efter en vikarie som konsulent för den tiden. Vi kunde hälsa vår nya konsulent Jennifer Oskarsson välkommen till oss den 3 september. Dess värre valde hon att lämna sin tjänst den 31 december. Jennifer har gjort ett gediget arbete med att besöka våra föreningar i länet allt för att dokumentera vad föreningarna kan tänkas behöva för hjälp från distriktet. Björn Karlsson och jag började med att uppvakta Yrangruppen i februari allt för att försöka få möjlighet att anordna ett alkoholfritt tält under Storsjöyran. Det beslutades att vi skulle få sätta upp ett tält. Tillsammans med Junis och UNF skapade vi en plats för barn och IOGT-NTO-distriktet kom, Bräcke, Ragunda, Strömsund och Härjedalen. Det har varit mycket givande diskussioner och vi hoppas kunna samla några för uppföljning under kommande år. Kamratstödsföreningen Räddningsplankan är verkligen vår räddning när det gäller att rekrytera nya medlemmar. Genom deras insats har vi nästan nått vårt mål 170 nya. Ett jättetack till ER alla som vågat fråga. Vår sista stora gemensamma aktivitet för distriktet var vårt Dialogcafé i oktober här kunde föreningsmedlemmar ge förlag till vad som kan kännas vara angeläget att besluta om på vår kongress Vi diskuterade även om vad vårt distrikt kan tänkas jobba med under nästa verksamhetsår. Härligt att så många kunde komma och dela med sig. Vi fick en härlig dag med många goda idéer, dagen avslutades med mat och underhållning. Tillsammans med Röda Korset anordnade vi Julbord för hemlösa och ensamma på julafton i Pelarsalen, 95 personer besökte oss. Ett stort tack till Röda Korsets personal och till IOGT-NTO som gjorde detta möjligt. Som avslutning vill jag ge Er något att tänka på till dess vi ses och hörs igen. unga med ansiktsmålning samt Café och presenterade alkoholfria drinkar. Detta blev mycket givande. Vi fick många besökare och särskilt under lördagen då regnet bara öste ner. Många kom till vårt tält för att finna gemenskapen och lugnet. Ett stort Tack till alla som gjorde detta möjligt. Vi genomförde en något annorlunda Expo Norr i år på Temat Fest för alla iförda fest kläder under första och sista dagen. Vi upplevde detta som ett bra initiativ. Under våren och fram till hösten har vi genomfört alkoholpolitiska träffar i våra åtta kommuner, Östersund, Svenstavik, Åre, Kro- Samarbete över organisationsgränserna inom nykterhetsrörelsen (Repr. För Tempelriddarna, MHF och IOGT-NTO) på Expo Norr 2012 i nykterhetsrörelsen? Tack för Ett gott arbetsår. Vivan Åhman Thelma Olsson Bylin Kjerstin Bengtsson Astrid Nyhlén Helge Sivertsson Jimmy Wikström Angelica Mattiasson Sigvard Backlund Sören Persson Vad betyder Ditt medlemskap 13

14 IOGT-NTO-distriktet Studiestatistik Antal Namn Deltagare Timmar Träffar Kommun Dialogcafé-verksamhetsplanering Folknykterhetens vecka - Fest för alla ,6 2 Östersund Folknykterhetens vecka - Tal 10 7,3 1 Östersund Föreläsning - Internetdroger & andra droger 80 7,3 1 Strömsund Föreläsning om I-N s framtida grundpelare 60 7,3 1 Östersund Föreningskunskap med Thelma 5 7,3 1 Östersund Föräldrar tillsammans- Föreläsning 81 36,5 5 Berg o Östersund Musik m Johnny Wiktorsson 50 7,3 1 Östersund Om att göra ett stort arrangemang Östersund Politikerträff - alkoholpolitik, IOGT-NTO 86 58,4 Berg, Bräcke, Härjedalen, 8 Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre o Östersund Storsjöyran- Barn och Familjeträff i Drogfritt tält ,4 8 Östersund Storsjöyran- Samtal om tystnad och föreningsliv 100 7,3 1 Östersund Storsjöyran- Ungdoms samtal om föreningsliv och tystnad 100 7,3 1 Östersund Storsjöyran- Ungdoms samtal om tystnad 25 7,3 1 Östersund Sång o Musik Dialogcafé med IOGT-NTO 15 7,3 1 Östersund Summa i samarbete med 14

15 IOGT-NTO-distriktet Medlemsstatistik Antal Medlemmar Antal Medlemmar Nummer och namn Antal ombud Bergs kommunkrets av IOGT-NTO Fjällblomman, Oviken Sjöblomman Mimers Brunn, Rätansbyn Senapskornet, Skucku John Eriksson, Kövra Ljungblomman, Rörösjön Sångarfanan, Rätansböle SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD Härjedalens kommunkrets av IOGT-NTO Fridsbasunen, Vemdalen Härjedalsblomman, Lillhärdal Sverre, Sveg Älvrosen, Älvros Nordvik, Hedeviken Funäsdalen Människovännen, Tännäs SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD Krokoms kommunkrets av IOGT-NTO Decemberblomman, Dvärsätt Liljan, Ås Jämtlands värn, Nälden Vikingalöftet, Valne Bifrost, Ytterån Dalblomman, Ede Hoppets Ankare, Bredbyn Kälans Styrka, Österulf Törnrosen, Ottsjön Fjällets Banér, Skärvången SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD Strömsunds kommunkrets av IOGT-NTO Strålen, Hammerdal Norrskenet, Strömsund Ärlan, Sikås Frejas Borg, Gåxsjö Rätt och Sanning, Rossön Klippan, Hoting SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD

16 IOGT-NTO-distriktet Antal Antal Antal Nummer och namn ombud Västjämtlands krets av IOGT-NTO Skutan SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD Östersunds kommunkrets av IOGT-NTO Breidablick, Östersund Odens Sal, Odensala Sunne, Orrviken Lyran, Näs Kärlekens Hem, Grytan Marieby Torsborg, Torvalla Amicitia, Lit Österåsen, Lit Midgård, Norderön Lillkrona, Lillsjöhögen Kettil Jamte, Häggenås Hoppets Här, Tandsbyn Hoppets Stjärna, Vålbacken Jätten, Hara Facklan, Ångsta Vikingafanan, Brunflo Reveljen, Körfältet/Frösön Räddningsplankan SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD Östjämtlands krets av IOGT-NTO Kälarne Sällhet, Kälarne Välkommen till Frihet, Hammarstrand Näcken, Stugun Vårblomman, Nyhem Nya Hoppet, Rissna SUMMA MEDLEMMAR OCH OMBUD JÄMTLANDS LÄNS DISTRIKT AV IOGT-NTO 9000 Direktanslutna SPHF 22 - SUMMA MEDLEMMAR SUMMA ANTAL MEDLEMMAR OCH OMBUD FÖR HELA DISTRIKTET Följande föreningar saknar medlemmar i samband med sammanslagningar och kommer att avregistreras: 0252 Bore, Östersund; 0310 Lantblomman, Östersund; 0315 Arnljot Gälliner, Östjämtland; 0385 Ringblomman, Östersund; 0397 Hoa Sköld, Härjedalen; 0402 Fridsbasunen, Härjedalen; 0493 Härjedalens Hopp, Härjedalen; 0526 Kölen, Östersund; 0688 Thorn, Krokom; 3967 Vivan, Krokom; 4629 Pilgrimsstjärnan, Östjämtland; 4678 Fjällets värn 16

17 IOGT-NTO-distriktet Resultaträkning IOGT-NTO-distriktet Intäkter: Not Medlemsavgifter kr kr 1 Anslag Landstinget kr kr Konsulentstöd kr Anslag från förbundet kr kr Lotterier kr kr Sålda personella tjänster kr kr Sålda personella tjänster, kongress kr - Bingo kr kr Folknykterhetens dag kr Övriga intäkter kr kr 2 Försäljning mtrl kr kr Öresavrundning -1 kr 3 kr Övriga bidrag kr kr 3 Kopiering kr kr Årsmöte kr Summa intäkter kr kr Kostnader: Resor, arvoden och traktamenten styrelsen kr kr Styrelsen övriga kostnader kr kr Uppvaktningar, representation och gåvor kr kr Nykterhetsmeddelanden inkl. egen annonsering kr kr Kongress kr kr Distriktsårsmöte kr kr Medlemsvärvning Godtemplardricka kr kr Utvecklingsprojekt kr kr Vit Jul kr kr Vit Februari kr - Storsjöyran kr Folknykterhetens vecka kr kr Kamratstöd kr kr Föreningsstöd kr kr Lokaler kr kr Kopiering, inkl. hyra kopiator kr Datakostnader kr kr Kontorsmaterial förbrukningsmaterial kr kr Porto kr kr Fjällvinden kr kr Bankkostnader kr kr Expeditionenskostnader inkl lokalvård kr kr Expeditionen endast personalkostnader kr kr Medlemsavgifter andra organisationer kr kr Diverse övriga kostnader kr kr 4 Justering personalkostnader kr kr 5 Avskrivning lån + fordran kr Summa kostnader kr kr Resultat före finansiella poster kr kr Utdelning på aktier, andelar och obligationer kr kr Ränteintäkter kr Räntekostnader kr kr Summa finansiella poster kr kr Redovisat resultat kr kr 17

18 IOGT-NTO-distriktet Noter till resultaträkning för IOGT-NTO-distriktet ) Medlemsavgifter 350 kr (2011) /150 kr (2012) kr från förbundet kr kr Avgår föreningsbidrag kr - Summa kr kr 2) Övriga intäkter IOGT-NTO-förbundet premie värvning kr Såld tomtmark kr Östersund kommun till Vit Jul kr - NBV 400 kr - Kongress Åre - Beräknat överskott kr - Ersättning Vit februari kr - Summa kr kr 3) Övriga Bidrag Arbetsförmedlingen anordnarbidrag kr Länsstyrelsen, till Vit februari kr - Summa kr kr 4) Div. övriga kostnader Föreläsningarna "Föräldrar tillsammans" kr Bidrag till Junis sommardansskola kr Summa 0 kr kr 5) Justering personalkostnader Regionalt stöd arbetsgivaravgift kr kr Personalutbildning kr -322 kr Upplupen semester + övr. personalkostn kr kr Summa kr kr 18

19 IOGT-NTO-distriktet Balansräkning IOGT-NTO-distriktet Tillgångar Not Kassa, bank och postgiro kr kr Kundfordringar kr kr Fordran UNF-distriktet kr kr Fordran JUNIS-distriktet kr kr Interimsfordringar kr kr 6 Övrig kortfristig fordran kr kr 7 Summa omsättningstillgångar kr kr Aktier och andelar kr kr 8 Summa anläggningstillgångar kr kr SUMMA TILLGÅNGAR kr kr Skulder och eget kapital Leverantörsskulder kr kr 9 Övriga kortfristiga skulder kr kr 10 Summa kortfristiga skulder kr kr Kongressavsättning kr Lån Förbundet kr kr Summa långfristiga skulder kr kr SUMMA SKULDER kr kr Ändamålsbetämda medel kr kr Övrigt ingående eget kapital kr kr Summa ingående eget kapital kr kr Redovisat resultat kr kr SUMMA EGET KAPITAL kr kr SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL kr kr 19

20 IOGT-NTO-distriktet Noter till balansräkning för IOGT-NTO-distriktet 6) Interimsfordringar Lönebidrag december kr kr Bingo dec kr kr Medlemsavgifter kr kr Reijo Andersson för lotteriredovisning kr Östersunds kår av NSF - Vit Jul 900 kr - Beräknat överskott Kongresser kr - Summa interimsfordringar kr kr 7) Övrig kortfristig fordran Lån till Sällsjögården kr kr Summa kortfristig fordran kr kr 8) Aktier och andelar Andelar i Aktie-Ansvar kr kr Östersunds Bingoallians kr kr Summa aktier och andelar kr kr 9) Leverantörsskulder Daus Tryckeri för Fjällvinden kr Jämtlands läns nykterhetsförbund kr IOGT-NTO-förening 350 Fjällblomman kr Victors advokatbyrå kr Ulla Ekman kr IOGT-NTO-förening 3531 Vikingafanan kr AllTele kr Ventelo 701 kr - Jämtkraft 902 kr - Restaurang Papegojan 480 kr - NBV Vit Jul 444 kr - Lars Sundh kr - Thomas Stensson 330 kr - Summa leverantörsskulder kr kr 10) Övriga kortfristiga skulder Interimsskulder "Vit Februari" kr kr Miljonlotteriet kr IOGT-NTO-förening 6504 Räddningsplankan kr IOGT-NTO-förening 387 Strålen kr Upplupna semesterlöner kr kr Upplupna sociala avgifter semesterlön & kr kr komp Sociala avgifter kr kr Personalens källskatt för december kr kr Vivan Åhman - Reseersättning kr - Summa övriga kortfristiga skulder kr kr 20

21 IOGT-NTO-distriktet Budgetförslag IOGT-NTO-Distriktet i Jämtlands län 2013 Intäkter Regions-/Landstingsbidrag Konsulentstöd IOGT-NTO-förbundet Utvecklingsbidrag IOGT-NTO-förbundet Bidrag från Frimurarorden Medlemsavgifter IOGT-NTO förbundet Sålda personella tjänster (Byggnadsbolaget) Sålda personella tjänster (administration) Försäljning/utfakturering kopieringsmaskin Bingo Lotterier Fjällvinden (annonser) Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Expeditionen Ersättningar, kassör ordförande Styrelsen, resor, sammanträden mm Annonser Fjällvinden Porto Medlemsvård, föreningsaktiviteter /-stöd Kongress Utveckling - IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Utveckling - IOGT-NTO är välkänt Utveckling - IOGT-NTO är en stark folkrörelse Storsjöyran Oförutsedda kostnader Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 21

22 Motion till IOGT-NTO:s förbundskongress 2013 angående utmärkelser Att få sin utmärkelse (diplom + ev. nål) efter många år som medlem i IOGT-NTO-rörelsen är något som många uppskattar och ser framemot. Men som det är nu är diplomutdelning synonymt med en kostnad. Många föreningar anser sig inte ha råd och har de facto inte råd och måste välja mellan verksamhet eller diplom. Den som har varit medlem i minst 25 år (första utmärkelseåret) har bidragit med en hel del pengar till vår organisation genom sin medlemsavgift och då känns kostnaden för utmärkelserna (I nuläget 25 kr för diplom och 15 kr för nål) som en liten summa för förbundet att stå för och samtidigt som en stor gest åt medlemmarna. Vi föreslår att: IOGT-NTO förbundet står för kostnaden för utmärkelser. Beställning av utmärkelser fortfarande sköts av distriktet/kretsen/föreningen. IOGT-NTO:s distriktsstyrelse Jämtland 22

23 Styrelsens yttrande över motion; föreslår årsmötet tillstyrka motionen, och styrelsen vill komplettera med ett utförligare yttrande vid årsmötet. 23

24 24

25 25

26 Styrelsens yttrande över motion: föreslår årsmötet avslå de två första att-satserna med motiveringen att det är en tidigare vald styrelse (endast två av nu ingående ledamöter deltog i beslutet ) som lånade ut pengarna, och att dessutom tilldelades den styrelsen ansvarsfrihet för det året föreslår årsmötet tillstyrka de tre påföljande att-satserna. 26

27 Styrelsens yttrande över motion; föreslår årsmötet avslå motionen, med motiveringen att det behövs mer info. om Byggnadsbolagets ekonomiska situation för att distriktet ska köpa aktier.. 27

28 28

29 29

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

IOGT-NTO-distriktet har valt ny distriktsordförande

IOGT-NTO-distriktet har valt ny distriktsordförande Välj SalusAnsvar och du stödjer Samtidigt IOGT-NTO-distriktet, vilket också gynnar din lokalförening Välj SalusAnsvar också för din egen skull *10% rabatt på villa- och bilförsäkring om Du väljer båda

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte Kulturturné Även i år arrangerar IOGT-NTO-distriktet en kulturturné i länet i samarbete med NBV. Denna gång med Västerviksgruppen Twin Pix Twin Pix består att två tjejer, 11 och 13 år, som förutom att

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Föredragningslista för årsmötet

Föredragningslista för årsmötet Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015

NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 NYKTER TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IOGT-NTO GÖTEBORG & BOHUSLÄNS DISTRIKT #1-2 2015 Profil VÅREN 2015 FOLKNYKTERHETENS VECKA FIKA FÖR ALLA AFTER WORK ATT VÄLJA NYKTER HET EN BALANSAKT I LIVET! INNEHÅLL

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

VÄLKOMMEN! Avdelningens årsmöte hålls Lördagen den 19 mars 2005 på Axelsbergs Servicehus mellan 13-17.30 adress: Axelsbergs Torg 3

VÄLKOMMEN! Avdelningens årsmöte hålls Lördagen den 19 mars 2005 på Axelsbergs Servicehus mellan 13-17.30 adress: Axelsbergs Torg 3 dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 34 Nr 2 - mars 2005 VÄLKOMMEN! Avdelningens årsmöte hålls Lördagen den 19 mars 2005 på Axelsbergs Servicehus mellan 13-17.30 adress: Axelsbergs

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) KALLELSE/INBJUDAN Sven-Olof Andersson 2011-12-13 Sammanträde med JHSF:s styrelse - Dagordning Nr 2011:3 Datum Tisdagen den 20 december 2011 Tid Kl. 17:30-ca 19:30

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013

En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 En tidning från IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg nr 1/2013 I detta nummer bl a: Med utsikt från Kinesiska muren sid 3 Högtidsmöte sid 7 Midvinterfest sid 8 Vitare jul sid 12 Systembolagets hemleveranser sid

Läs mer