vid IOGT-NTO:s kongress juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid IOGT-NTO:s kongress 24 27 juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund."

Transkript

1 Ärende 2 Föredragningslista vid IOGT-NTO:s kongress juni 2015 på Akademiska föreningens hus, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund. Föredragande presenteras enligt principen: Huvudföredragande Second (Kansliresurs) Ärende Föredragande Mötesformalia Häfte 1 1. Kongressens öppnande Anna C 2. Fastställande av föredragningslista Anna C 3 a. Upprop och fastställande av röstlängd Peter M Anna C 3 b. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats Peter M 3 c. Fråga om kongressen är beslutsmässig Peter M Val av mötespresidium Häfte 1 4 a. Mötesordförande Valberedningen 4 b. Mötessekreterare Valberedningen 4 c. Röstkontrollanter Valberedningen 4 d. Protokollsjusterare Valberedningen Förhandlingsprogram, arbetsordning m.m. Häfte 1 5 a. Fastställande av förhandlingsprogram Presidium 5 b. Fastställande av arbetsordning 6. Rapport angående förbundsstyrelsens val av kongressutskott 7. Förslag angående uttalande från kongressen 2 (26)

2 Verksamheten 2013 och 2014 Häfte 2 8. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och Behandling av IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse avseende 2013 och Behandling av IOGT-NTO-rörelsens Kursgårds och samlingslokalfond avseende 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Dagöholms behandlingscenter avseende 2013 och Föredragning av IOGT-NTO:s årsredovisningar avseende 2013 och Föredragning av revisorernas berättelser avseende 2013 och 2014 Revisorn 14. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar för 2013 och Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen Presidium 16. Förbundsstyrelsens förslag nr 1 - Distriktens roll i framtidens IOGT- NTO 17. Motion nr 1 - Bestraffa supande föräldrar som sätter barns liv i akut fara 18. Motion nr 2 - Minska införsel av smuggelsprit 19. Förbundsstyrelsens förslag nr 2 Revidering av IOGT-NTO:s Alkohol- och narkotikapolitiska program 3 (26)

3 20 a. Motion nr 3 - Social verksamhet 20 b. Motion nr 4 - Kamratstöd 20 c. Motion nr 5 - Kamratstöd 20 d. Motion nr 6 - Vi är alla lika mycket värda 21. Förbundsstyrelsens förslag nr 3 Plattform för IOGT-NTO:s sociala arbete 22 a. Motion nr 7 - Narkotikafrågan 22 b. Motion nr 8 - Nätdroger genväg till drogdebut 23. Motion nr 9 - Talare till Folknykterhetens vecka eller dag 24 a. Motion nr 10 - Rådslag om övergången mellan UNF och IOGT-NTO 24 b. Motion nr 11 - Övergång från UNF till IOGT-NTO-rörelsen 25. Motion nr 12 - Nyktra människor 26. Motion nr 13 - Medlemsantalet 27. Motion nr 14 - Ledarrekrytering inom egna led i blått kuvert 28. Motion nr 15 - Förändring av värvarstrukturen och dess ekonomiska fördelning 29. Motion nr 16 - Värvningspremier belöningstrappan 30 a. Motion nr 17 - Nya medlemmar ska kunna betala kontant vid rekryteringstillfället 30 b. Motion nr 18 - Nyvärvade medlemmar måste lätt kunna betala sin avgift! 4 (26)

4 31. Motion nr 19 - Krånglande system för värvarna 32. Motion nr 20 - Valfrihet 33 a. Motion nr 21 - Styrelseutbildning 33 b. Motion nr 22 - Aktiviteter för nya medlemmar 34. Motion nr 23 - Värvningsutbildning 35. Motion nr 24 - Våra folkhögskolor Tollare och Wendelsberg 36 a. Motion nr 25 - Fritidsanläggningar inom IOGT-NTO-rörelsen 36 b. Motion nr 26 - Våra smultronställen 37 a. Motion nr 27 - Hur ska IOGT-NTO uppfattas? 37 b. Motion nr 28 - Värvarfärg 38. Motion nr 29 - Utveckling av iogt.se 39 a. Motion nr 30 - Evenemangsarena 39 b. Motion nr 31 - Kulturen och lokalernas betydelse för en stark folkrörelse 40. Motion nr 32 - Nykterhetsrörelsens historia 41. Motion nr 33 - Jorden är i fara 42. Motion nr 34 - Juridisk hjälp för föreningar 43. Motion nr 35 - IOGT-NTO på äldre dar 44. Motion nr 36 - Omstrukturera IOGT-NTO 45. Motion nr 37 - Hälsa på folkhögskola 46. Motion nr 38 - Vit Jul 47. Motion nr 39 - Marknadsföring 48. Motion nr 40 - Glass är gott 49. Motion nr 41 - Socker i Godtemplaredricka 50. Motion nr 42 - Övergripande förändring i distrikten 5 (26)

5 51. Förbundsstyrelsens förslag nr 4 - IOGT-NTO:s Strategi Förbundsstyrelsens förslag nr 5 - Mål och verksamhetsinriktning Inför IOGT-NTO:s folkhögskoleförbunds stämmor 54 a. Motion nr 43 - Ekonomiskt stöd till distrikten 54 b. Motion nr 44- Förbundets ekonomiska stöd till distrikten 54 c. Motion nr 45 - Ekonomiskt stöd till distrikten 54 d. Motion nr 46 - Ekonomiskt stöd till distrikten 54 e. Motion nr 47 - Ekonomiskt stöd till distrikten 54 f. Motion nr 48 - Grundläggande förändring av ekonomisk fördelning i rörelsen 54 g. Motion nr 49 - Tvåmiljonerspotten 54 h. Motion nr 50 Möjlighet att använda personalbidraget för distriktskonsulent även i projektform 54 i. Motion nr 51 - Distriktskonsulenter 54 j. Motion nr 52 - Omfördelning av resurser 55 a. Motion nr 53 - Aktivt föreningsarbete 55 b. Motion nr 54 - Återinförande av Medlemsaktivering som sökbart projektområde för 2-miljonerspotten 56 a. Motion nr 55 - Lotterifinansiering av rörelsen 56 b. Motion nr 56 - TV-reklam för onlinespel 56 c. Motion nr 57 - IOGT-NTO och Miljonlotteriet 57. Motion nr 58 - Moderna fastigheter 58. Motion nr 59 - Framtidens fastigheter i IOGT-NTO-rörelsen 6 (26)

6 59. Motion nr 60- Utredning för att få skattereduktion 60. Motion nr 61 - Folkhögskollärarutbildningen och stipendium 61. Motion nr 62 - Låt nykterhetsrörelsen istället för storbankerna profitera på vårt eget kapital 62. Förbundsstyrelsens förslag nr 6 Nedläggning av IOGT-NTO:s Jubileumsfond 63. Förbundsstyrelsens förslag nr 7 - Medlemsavgifter Val Häfte Valberedningens förslag angående ersättning till styrelser med flera Valberedningen 65. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 - Rambudget för IOGT-NTO Motion nr 63 - Ändring av paragraf 4:3 i IOGT-NTO:s stadgar 67. Motion nr 64 - Ordförandes utslagsröst 68. Motion nr 65 - Stadgeändring avseende försäljning av fast egendom 69. Motion nr 66 - Stadgeändring avseende kallelse till föreningsårsmöte och styrelsens mandattid 70. Motion nr 67 - Stadgeändring 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter 71. Motion nr 68 - Vår värdegrund 7 (26)

7 72 a. Motion nr 69 - Vår alkoholtolerans 72 b. Motion nr 70 - Medlemslöfte 73. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 - Revidering av stadgar 74. Riksstyrelsens förslag nr 1 - Revidering av stadgar 75. Riksstyrelsens förslag nr 2 - Kongress 2019 Val Häfte 1 76 a. Beslut om antal ledamöter i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse Valberedningen 76 b. Ordförande Valberedningen 76 c. Vice ordförande Valberedningen 76 d. Sekreterare Valberedningen 76 e. Kassör Valberedningen 76 f. Studieledare Valberedningen 76 g. Ledamöter Valberedningen 77. Val av två ledamöter till riksstyrelsen Valberedningen 78. Val av Valberedningen två revisorer två revisorssuppleanter 79. Val av valberedning 80. Avslutning 8 (26)

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS

IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR ANTAGNA 26 30 JUNI 2013 VID KONGRESSEN I BORÅS IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1.

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26

Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26 Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26 1 Stadga för Sveriges Skolledarförbund fr.o.m. 2015-04-26 Sveriges Skolledarförbund 2 Innehållsförteckning 1 Förbundets namn... 4 2 Huvudorganisation...

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer