Innehåll. Dagordning årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning årsmöte Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 13. Övriga frågor. 2

3 Inledning Solvändans Simförening grundades 30 dec 2012 med avstamp för att starta simverksamhet i bassängen på Solvändan, Högstorpsskolan under början av Föreningens verksamhet skulle bestå av babysim, minisim, simskola (för barn och vuxna) samt vattenverksamhet för vuxna som t ex vattengympa. Läs mer som simverksamheten för 2014 i årsberättelsen nedan. Styrelsen har bestått av: Mattias Tuneskog, ordförande Gert Olsberg, kassör Annika Olsberg, sekreterare Elin Bengtsson-Rapp, ledamot Veronica Björk, ledamot Anna O Tuneskog, adjungerad Revisorer Sören Olsberg, sammankallande Mikael Lidén Valberedning Eva Klüft, sammankallande Stina Bengtsson, ledamot Styrelsen har haft sex möten under verksamhetsåret. Arbetet har mestadels bestått i av arbeta fram från en nystartad förening till en förening som skall vidareutveckla och finslipa verksamhetsidén som antogs på det första årsmötet och skapa riktlinjer hur vi vill att föreningen skall framstå mot våra medlemmar, samarbetspartners och media. Solvändans Simförening är en förening för familjen, där vi aktivt arbetar för att hela familjen ska kunna vara med och en del av våra aktiviteter. Föreningen har också under året sett över hur vi kan utveckla våra verksamheter och se om vi även kan få in nya verksamheter i föreningen. Föreningen har växt mycket på även detta år och vi hoppas att alla som varit med i någon verksamhet känner sig välkomna i föreningen och tycker om det våra ledare förmedlar i eller utanför bassängen. Medlemsavgiften har legat på 250 kr för samtliga medlemmar i familjen. Medlemsstatistik

4 Föreningens informationskanaler har varit både hemsidan, samt vår Facebooksida Föreningen övergick under året från SimskolanOnline till KanslietOnline som bokningssystem till alla våra kurser. Föreningen gjorde ett ekonomiskt resultat på kr för sitt andra verksamhetsår, vilket är fantastiskt bra. Som en nystartad förening är det en utmaning att pricka rätt i alla ekonomiska detaljer men årets resultat skapar förutsättningar för en bra verksamhet Vi ser redan nu att föreningen är en attraktiv förening som har en uppskattad verksamhet. /Mattias, ordförande Årsberättelse 2014 Vi är mitt i terminen när året börjar då vi har infört treterminssystem för alla verksamheter, förutom för vuxna. Vi anser att det är ett bra antal tillfällen per termin och att vi får fler som vill vara med. Vi var i stort sett tre personer som drog runt simskolan och det var Stina, Elin och Anna. Vi hade ett antal personer som hoppade in vid tillfälle, men hade väldigt svårt att lösa när vi var sjuka och därför anställde vi Amanda Branje under sommaren på timmar men då motsvarande 50%. Stina Bengtsson skrev under våren på en fast anställning på 25 % och det är då årsarbetstid som gäller. Vi fick även in en ny vattenträningsinstruktör som heter Lotta Wickell som jobbar med en grupp i veckan. Elin, Stina och Anna var på en helgutbildning med Judy Watts i Olofström och efter det (under sommaren) genomförde vi ny struktur på vår simskola och minisimskola. Under hösten låg vi på ca grupper i crawlskola i veckan. Babysimskola var det ca 12 st och minisimskola ca 8 i veckan. Vi hade ca 5 privatsimmare igång och vi hade även vuxenverksamhet med tre vattenträningsgrupper och två crawlskolor. Specialsimskolan la vi på is, till förmån för crawlskola. Vi har haft samma antal grupper oavsett. Vi har haft svårigheter att behålla kontinuitet bland de ledare som har jobbat med specialsimskolan, vilket är mycket viktigt just i den verksamheten. Den har också blivit kostnadskrävande då vi har svårt att fylla grupperna så att det täcker våra ledarkostnader. Föreningen har genomfört ett simprojekt med stöd genom Simförbundet och Idrottslyftet, mot Högstorpsskolans elever som inte klarat av att uppnå skolans krav på simkunnighet och som behöver extra stöd för att få till simtekniken. Det har varit ett tiotal elever som varit deltagare i projektet. 4

5 Vi har även skrivit ett avtal med Islamska skolan att genomföra all deras simundervisning för deras skolelever. Två grupper (en grupp flickor och en grupp pojkar) har kört under hela hösten och våren för att uppnå kriterierna för att bli simkunnig. Den förste november ökade vi Stinas anställning med 50% (provanställning t o m ) och därmed arbetar hon 75% i föreningen. I december hade vi en avslutningsträff för ledare och styrelse med styrelsemöte och julbord på Svenska Tantens Café. Det var en uppskattad kväll med god mat och många givande samtal. I december blev vår simförening utvald att delta i ett projekt som heter Gilla Vatten som är utvecklat av Milton Nelms och genom Brainswim. Det var en fyradagarsutbildning och vi blev drillade i denna metodik för att kunna utbilda vidare i vår tur. Anna och Solvändans Simförening fick även ett Hälsostipendie av Landstinget Kronoberg på 5000 kr för ett folkhälsohjälte-jobb, som man lägger ner i Solvändans Simförening. Fin middag på statt och representerade Solvändan gjorde då Anna och Lovisa Hagesjö. Vi var från starten ca 50 medlemmar (februari) 2013 och strax innan årsslutet, 2013, var vi uppe i över 450 medlemmar. Under 2014 var vi 600 medlemmar (se statistiken ovan). Vi är familjens simförening och vi värnar om vårt medlemsbad som vi erbjuder samtliga familjemedlemmar. Det har legat på olika veckodagar och tider från vecka till vecka och varit väldigt uppskattat. Precis som vi önskat att det skulle bli har de som nyttjat medlemsbadet lärt sig att simma väldigt fort. Vi har en god atmosfär och det är behagligt i vårt bassängrum. /Anna, verksamhetsansvarig Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2014 Resultatrapport Intäkter Medlems, kurs och terminsavgifter ,00 Simmärken mm ,00 Bidrag (kommun och stat) ,05 Öresutjämning -5,15 Summa ,90 Kostnader Hyreskostnader ,00 5

6 Personalkostnader ,58 Reklam, PR ,00 Bank-, telefon-, IT- och ,00 redovisningskostnader Övriga externa föreningskostnader ,00 Förbrukningsinventarier och ,80 kontorsmateriel Övriga föreningskostnader ,35 Handelsvaror/idrottskläder ,00 Summa ,73 Ränteintäkter 4,00 Räntekostnader -1027,00 Årets resultat ,17 Balansrapport Tillgångar Kundfordringar , ,00 Avräkning skatter 1.756,00 209,00 Övriga förutbetalda kostnader , ,05 Förutbetalda hyreskostnader ,00 Kassa 4.198, ,00 Bank , ,19 Summa , ,24 Eget kapital Förra årets resultat , ,17 Årets resultat Summa ,51 Skulder Förskott från kunder Presentkort 1.000,00 Leverantörsskulder , ,00 Personalskatt 7.692, ,00 Sociala avgifter ,17 Övriga kortfristiga skulder 1.913, ,00 Upplupna lönekostnader, sociala ,56 avgifter och semesterlöner Övriga upplupna kostnader och , ,00 förutbetalda intäkter Summa , ,73 Skulder och eget kapital Summa , ,24 6

7 Växjö den 22 mars Mattias Tuneskog Ordförande Gert Olsberg Kassör Annika Olsberg Sekreterare Elin Bengtsson-Rapp Ledamot Veronica Björk Ledamot 7

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2012 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer