SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SOLLENTUNA. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-10-01 SOLLENTUNA. www.sjobrisen.com Organisationsnummer 716416-2617."

Transkript

1 KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA Medlemmar i Sjöbrisens samfällighetsförening kallas härmed till extra stämma Tisdagen den 19 oktober klockan i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. Förslag till dagordning och handlingar till stämman bifogas kallelsen. Sollentuna dag som ovan Styrelsen Sjöbrisens samfällighetsförening BILAGOR 1. Dagordning 2. Presentation av asfaltprojektet inkluderat bilder och ritningar FULLMAKT Om du inte kan närvara, men vill bli representerad av någon annan vid årsstämman, lämna nedanstående fullmakt till vederbörande. Obs! Fullmakten måste uppvisas på stämman och samfällighetslagen ger rätt till en egen röst och maximalt en fullmakt gäller för den som representerar annan. Härmed uppdrager jag åt, Lomvägen att representera mig vid Sjöbrisens samfällighetsförenings extra stämma den 19 oktober Sollentuna den Namnunderskrift Lomvägen Namnförtydligande

2

3 Bilaga 1: DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Styrelsens presentation av Sjöbrisens asfalteringsprojekt 7. Frågor om projektet 8. Förslag till extra debitering för asfalteringsprojektet. 9. Godkännande av asfalteringsprojektet inkl lån och ny debitering. 10. Övriga frågor 11. Meddelande om plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt 12. Stämmans avslutande Bilaga 2 Presentation av Sjöbrisens Samfällighetsförenings asfaltprojekt Sjöbrisens gång och vägnät som har sitt ursprung från Samfällighetsföreningens start är i stort behov av upprustning. Efter drygt 38 års slit och numera mycket mer bilåkning så är vårt gång- och vägnät mycket slitet. Detta plus den gångna vinters myckna snöande och de problem som då påvisades gör att vi, Samfällighetsföreningens styrelse, låtit ta fram ett upphandlingsunderlag inkluderat en bygganalys för att hjälpa oss med det arbete som måste beställas och utföras. Hela Sjöbrisen är nu inmätt och alla nivåskillnader finns dokumenterade. Vi har kunnat konstatera att nivåerna mellan gångvägar och innegårdar är mycket små, plus att sättningar gjort att bortfräsning av asfalt måste utföras inkluderat ett förbättrat underarbete för att korrigera felaktiga nivåskillnader. Samfällighetsföreningens asfalterade ytor behöver plan och nivåmässigt justeras så att vattensamlingar mm undviks och våra dagvattenbrunnar hamnar korrekt för gatorna vid regn och snösmältning. Samt att uppkomna så kallade potthål måste täppas till via bättre underarbete Tillika skall plogbilen ha bättre kontroll över vad kantstenen finns och därigenom höja kvalitén på snöplogningen. För att vi skall få ordning på våra gångvägar/vägar inom hela Samfälligheten Sjöbrisen måste ny asfalt läggas. Detta innebär för 204-området: Att alla rabatter behöver tömmas på vegetation (träd, buskar, perenner) och jord och en ny kantsten av granit gjuts fast (se principskiss) i rabatt/grändvägs gränsen. De som önskar rädda viss vegetation kan få råd hur detta kan utföras. Alla fastigheter får ny kantsten fastgjuten plus att vi önskar bredda ingångarna för 204-området så att respektive brevlåda blir lättare att komma åt. (se bifogade bilder för 204-området). Sen bortforslas all gammal asfalt och ny asfalt läggs i gränderna med hänsyn till lutningar så vattenavrinningen fungerar bra.

4 Detta innebär för 60-området: För 60-området gäller även bortfräsning och ny asfaltering med hänsyn till lutningar så att vattenavrinningen fungerar på ett bättre sätt än idag. Även 60-området behöver tömning av rabatterna framför respektive ingång mellan dubbelgaragen. Dessa rabatter skall också förstärkas med fastgjuten granitkantsten. Vår belysning av gränd och uppfartsvägar upprustas med LED belysning om vi kan få ner denna dels investeringskostnad. Vi vill att våra gränder och vägar får bättre/ mer ljus till ca 50 % av energiåtgången (elkostnaden). Det rör sig om byte av 79 lamparmaturer inkluderat några nya stolpar som kommer att placeras utmed tvärvägen från 60-området till och med Lomvägen Ovanstående arbete innebär en stor upprustning av vårt gång- och vägnät både funktionellt och utseendemässigt. Styrelsen föreslår att Samfällighetsföreningen godkänner och beslutar att denna investering utförs för hela Samfällighetsföreningen. Lån kommer att tas på kostnaden för denna investering och Styrelsen föreslår en 20-årig avbetalningsplan där alla 264 fastigheter debiteras lika då arbetet gäller våra gemensamhetsvägar inom hela Samfällighetsföreningen. Månadsdebiteringen per fastighet kommer att höjas med kostnaden för lån och räntor. I dagens ränteläge kommer Samfällighetsavgiften att höjas med ca 500 SEK/månad och korrigering utförs om lånets kostnad förändras. Alla våra 264 fastigheter får samma tilläggskostnad för detta asfalts projekt. Den bygganalys som vi utfört pekar på ett totalt lån på ca SEK för hela Samfällighetsföreningen. Efter stämmogodkännande kommer upphandlingsarbete påbörjas. Ett flertal entreprenörer kommer att tillfrågas och det anbud som är bäst för Sjöbrisen antas. Arbetet kommer att utföras så att kvarteret med 32 fastigheter ovanför Garage 2 (se bilaga) först åtgärdas och en avstämning görs med Styrelsen innan resterande område åtgärdas. Den slutliga låne- och debiteringsbehovet kommer att framgå då Styrelsen till fullo får godkänna det bästa anbudet men vi önskar att efter denna stämma höja månadsdebiteringen med 500 SEK. Styrelsen vill nu ha ett OK/ Godkännande att gå ut med anbudsförfrågan och utifrån svaren godkänna och upphandla det bästa svaret så att upprustningen kommer igång.

5 SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer Framtidsvyer Sjöbrisens Samfällighetsförenings grändgator

6 Bild A Bild B Bild C Bild D Bild A visar grändvy där granit-kantstenen som håller upp den nya grändvägen kan ses. Bild B: Visar också granit-kantstenen plus den breddning av ingången till respektive fastighet som gör det lättare att komma åt brevlådor mm. Bild C: visar LED belysningsarmator på 51 W för uppfartsvägen vid 60 området. Bild D: visar LED belysningsarmatur på 45 W för grändbelysning.

7

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären 2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen.

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till EXTRASTÄMMA Onsdagen den 18 juni 2014 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Sida 1 EXTRASTÄMMA Onsdagen den

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma!

Kallelse till extra föreningsstämma! Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, 2008-09-23 Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Välkommen till sjöbrisen

Välkommen till sjöbrisen Välkommen till sjöbrisen Information till fastighetsägare och mäklare 2013 60-området 204-området Sjöbrisens samfällighetsförening Sjöbrisens samfällighetsförening finns till för att förvalta gemensamt

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer