Projekt Avesta Lägesrapport 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 3"

Transkript

1 Projekt Avesta 2020 Lägesrapport 3

2 Innehåll Lägesrapport nr Lägesbeskrivning... 3 Koppardalen - tillväxtmotor... 3 Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice... 3 Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande... 4 Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser... 6 Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling... 7 Fokusområde 5 - Medflyttarstöd... 7 Tidplan... 9 Koppardalen - tillväxtmotor... 9 Utveckla nyföretagarservice... 9 Utveckla kvinnors företagande... 9 Utökade marknadsförings och näringslivsresurser... 9 Attraktiv studie-och arbetspendling... 9 Medflyttarstöd Ekonomi

3 Avesta 2020 Lägesrapport nr 3 Tidsperiod Lägesbeskrivning Koppardalen - tillväxtmotor Projektet inleddes med att bjuda in personer som identifierats som viktiga till en tankesmedja. Tankesmedjan har träffats vid två tillfällen ( och ) och listat vilken typ av evenemang och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst som ska få uppdraget att göra en Förstudie kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Lägesrapport 2, Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst, som ska få uppdraget att göra en förstudie, kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket. Offertförfrågan för direktupphandling av konsulttjänst skickades ut i slutet av augusti. Direktupphandlingsrapport per den 19 september fastställer entreprenör, DestinationsArenan AB, som ska genomföra förstudiearbetet (vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket). Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice Projektledare har anställts och tillträdde 5 mars Förstudier har inletts för två av projekten, förstudierna omfattar informationsinsamling och studiebesök i liknande verksamheter Projektgrupp har tillsatts för ett av projekten Samarbete inlett med Fokusområde 2, Kvinnors företagande, idé verkstad Lägesrapport 2, Projektledare har utsetts och projektgrupper är tillsatta för tre av projekten, Aktivitetsplaner har upprättats och delvis tidsatts. Inom de tre projekten har studiebesök genomförts. Kommunikationsplan för projektet har tagits fram. Beslut har fattats om att skapa ett groddkontor för nyföretag nere i Koppardalen. Månadsmöten med stödjande funktioner för nyföretagande kommer att anordnas, medverkande kan vara ALMI, banker, revisorer, Skatteförvaltningen, Nyföretagarcentrum m.m. Inventering av befintliga företagshotell i Avesta för att kartlägga utbudet av tjänster. 3

4 Samarbete har inletts med Leksands Entreprenörskola om att starta en idéverkstad för entreprenörer, beräknad start sen höst I samarbete med fokusområde 2 Kvinnors företagande planeras gemensamma inspirationsseminarier under hösten Enkätundersökning har arbetats fram och använts vid uppstartmöten på Arbetsförmedling m.m En kreativ kväll har genomförts med en referensgrupp av företagare som tillsammans arbetade fram arbetsmaterial vad som är viktigt innehåll i ett Avesta Mad Lab. Materialet som arbetades fram kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta Mad Lab arbetet för projektgruppen. Diskussioner har inletts med hyresvärden Gamla Byn AB om lämpliga lokaler för Mad Lab nere i Koppardalen. Möjliga synergieffekter genom samarbete med fokusområde 0 Koppardalen som tillväxtmotor och Verket utreds. Gemensam lokal kan bli aktuellt. Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande Inledning med studiebesök hos Winnet, Region Dalarna. Projektgrupp tillsatt som haft inledande träffar och börjat strukturera arbetet med åtgärdslista i form av en aktivitetsplan. Samverkan inledd mellan fokusområde 1 och 2 vad gäller entreprenörsutbildning och MadLab /idéverkstad. Studieresa planeras Lägesrapport 2, Samverkan med företaget MedMening AB kring projektet KvalitetsLab upphör tyvärr vid årsskiftet då Region Dalarna informerat om att projektet nog inte kommer att få tilläggsanslag och förlängning på grund av att det stora projektet Avesta 2020 kommit igång. KvalitetsLab kommer att genomföra seminarierna med sin tredje grupp under 2013, men därefter kommer projektet att slutredovisa. Detta innebär att KvalitetsLabs idéverkstad inte kommer att genomföras under hösten, utan den måste flyttas över på fokusområde 2 i Avesta 2020, dvs detta delprojekt. Studieresa till NyföretagarCentrum i Nyköping genomfördes 17 juni i samverkan med Avesta Nyföretagarcentrum, projektgruppen, representant från fastighetsförvaltaren samt representant från Nyföretagarklubben. I Nyköping fanns mycket inspiration att hämta och vi såg snabbt intressanta lösningar vad gäller struktur för uppbyggnad av vår gemensamma verksamhet i vårt delprojektet tillsammans med fokusområde 1/entreprenörskola samt samarbetet med Avesta NyföretagarCentrum. Kontakter med föreläsare har tagits för aktiviteter under hösten och kommer att planeras in på nätverksträffar då projektets Resurs-/kompetenscentrum för kvinnor kommer igång. Alla kommunens anställda inbjöds till Kick-off för hela projektet Avesta 2020 den maj. Alla delprojekt fick då presentera sig, så även fokusområdet Utveckla Kvinnors företagande. Deltagarna vandrade gruppvis mellan delprojekten och fick information, samt att de som representerade delprojekten och förelästa samlade in idéer att ta med in i projektverksamheten. 4

5 Identifiering av gamla och nya företagarnätverk för kvinnor pågår samt diskussioner kring hur de kan bli delaktiga i vårt arbete och vad de kan tänkas vilja ha i form av samverkan. Upphandlingsunderlag för direktupphandling av Idéverkstad utskickad till 4 st. företag. Företagsbesök på Outokumpus personalavdelning med inledande diskussion kring projektets fokus på att fördjupa vår kunskap kring hur man får kvinnor som vill starta företag att välja tekniska- och naturvetenskapliga affärsidéer. Här fick vi förutom bra kontaktpersoner också tillgång till material kring vart personal gått som blivit uppsagda som resultat av det stora varslet hösten Höstens planering arbetates fram och diskuterades vid projektgruppens första möte för hösten den 26 aug. Planritning av lokalernas utformning vad gäller Avesta 2020 s delprojekt kring resurscentrum för kvinnor, konferenslokal, groddkontor för fokusområde 1 m.m. har kommit på plats. Projektledare för utveckla kvinnors företagande kommer att flytta sin arbetsplats till Grovplåten. Arbetsdatum för inflytt satt till 4 nov. Företag upphandlat för genomförande av Idéverkstad inkl. inledande inspirationsseminarium, jan-feb Genomgång av inkomna offerter och vägning vid projektgruppsmöte den 26 aug. Föreläsningsserie planerad: Coompanion Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Hushållningssällskapet kvinnors/skogsägare som kan starta bisysslor inom lantbruksföretaget. Föreläsning för skogsägande kvinnor blev beslutad till den 23 okt. Anna-Karin Karlsson (hon som gör solglasögon åt Lady GaGa) föreläser den 20 nov. Träff med Coompanion 16 september. De har ett projekt på gång som heter Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Samarbete planeras och Coomppanion kan vara intresserade av att delta i de sista-torsdagen-i-månaden som planeras inom Fokusområde 1. Träff med A-partner 12 september. A-partner var den jobbcoach som anlitades vid Outokumpus varsel Genomgång av verksamheten och samarbetet med Arbetsförmedlingen och Avesta kommun därefter en genomgång av utfallet. Problemen kommer nu när inte visstidsanställningarna förlängs till sommaren. A-partner har kontakt med ett koncept som ett företag i Ludvika kör, Industrikompetens. Vårt projekt planerarkontakta Industrikompetens. Kontakt med Stora Enso har tagits med anledning av företagets varsel under hösten men möte har ännu inte ägt rum. Gemensam förstudie kring Idéverkstad genomförs för Fokusområde 1 och 2 i samverkan. En del av förstudien är en enkät med frågor kring intresset av att starta företag. Den delades ut under medborgarkick-offen, kommer att läggas ut på vissa platser, samt att Arbetsför- 5

6 medlingen har den med i sina uppstartsträffar med arbetssökande. Resultatet kommer att användas i bägge fokusområdena. Detta avslutar förstudien Delprojektet presenterade sig på medborgarkick-offen den 28 sept. Kommunikationsplan diskuterad och delvis beslutad under projektgruppsmöte 26 sept. Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Arbetet med att ta fram en ny innovativ metod för kommunens riktade marknadsföringsinsatser mot nya arbetstillfällen och företag har påbörjats bl.a. genom att ta fram ett underlag för upphandling av konsulthjälp med fokus på i ansökan angivna profilområden. Huvudprojektledare för området är rekryterad och på plats. Övriga projektledare samt projektmedlemmar är utsedda. Vidare har arbetet med att ta fram en samverkansplan för metoder samt mötesplatser inletts. Den syftar till att bättre ta tillvara de lokala företagens engagemang och kunnande när det gäller utvecklingsfrågor. Lägesrapport 2, Projektgruppen utarbetade under andra kvartalet 2013 en projektplan och la därmed grunderna till en upphandling av konsultstöd. Målet är att hitta/utarbeta en metod för att attrahera nya företag till Avesta. Anbudsunderlaget skickades till sju företag över hela landet. Tre av dessa valde att lämna anbud. Dessa granskades av projektgruppen. Ett företag tilldelades offerten och ska inleda sitt arbete med ett upptaktsmöte i mitten av augusti. Behov av konsulthjälp finns, och gruppen har kontaktat Triple Steelix, som är positiv att genomföra en Samsynsgrupp i Avesta. Deltagare i gruppen rekryteras fn via företagens intresseorganisationer och genomförande planeras till sept/okt. Utredning om metodstöd pågår och blir klart i början av december Dialog sker mellan den externa utföraren och projektgruppen 6 november. Upphandling av marknadsföringsbyrå har inletts med upprättande av förfrågningsunderlag i samspel med upphandlingsenheten. Förfrågningsunderlaget ska bygga på det resultat som kommer fram via delprojekt metodstöd för marknadsföring. Planeras en avtalstid om två år ( ) med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Vi kommer att tillföra ytterligare interna ekonomiska resurser till avtalet som ska tecknas med marknadsföringsbyrå. Avtalet ska vara tecknat mars-april Omvärldsbevakning har genomförts inom delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö. Sex fokusgrupper är i gång med olika kategorier i grupperna. Bostads försörjning med externa intressenter på börjas under november månad med vd Jan Näslund, Gamla Byn AB som projektledare. Resultatet från delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö ligger som grund för arbetet i projektgruppen 6

7 Projektgruppen för Samspel med det lokala näringslivet har under denna tidsperiod planerat, rekryterat deltagare och genomfört en Samsynsgrupp (4 möten x 2 tim./gång) med bra deltagande, engagemang och delaktighet från 10 företagsledare. Lena Norrström från Triple Steelix har lett gruppen med bistånd av bitr. projektledaren Kerstin Eriksson. Beslut har tagits att anlita konsulten Lars Wallrup och Lena Norrström för utvärdering, värdering och framtagande av aktivitetsplan utifrån det som framkommit i Samsynsgruppen. Med detta som grund ska en handlingsplan processas och presenteras i månadsskiftet oktober/november. Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling Projektgruppen drog igång sitt arbete sista februari. Tre projektgruppsmöten har hållits. Arbete med projektplanen pågår och gruppen har prioriterat att komma igång med de två direktupphandlingar som planeras att genomföra under våren. Kravspecifikationerna för Förslag till handlingsplan och fokusgrupper är i princip klara att skickas iväg till utvalda konsulter. Lägesrapport 2, Projektgruppen har tagit fram två offertförfrågningsunderlag. Sammanlagt har tre projektgruppsmöten har hållits under perioden. Offertförfrågan om Förslag till handlingsplan samt fokusgrupper skickades iväg i början av juni till 13 utvalda konsultbolag och akademiska institutioner. Utvärdering av anbuden har lett fram till att två konsulter engageras för att genomföra fokusgruppsarbete samt att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan för arbets- och studiependling. Arbetet kommer igång under september och kommer att vara avslutat i början av december. Upphandling har skett av två uppdrag. Ett uppdrag som gått till Ramböll går ut på att genomföra fokusgrupper med olika grupper av pendlare. I dagsläget ser det ut att bli två grupper med pendlare till och från Avesta, en grupp med studenter i Falun/Borlänge samt en grupp med yngre förvärvsarbetande i Stockholm. Det andra uppdraget har gått till Ångpanneföreningen. Uppdraget går ut på att utifrån idag kända fakta (litteraturstudier) samt resultatet av fokusgrupperna ta fram en handlingsplan som utvisar vad som kan göras på kort och lång sikt och vad man behöver samverka med andra om för att nå en bra studieoch arbetspendling. Fokusområde 5 - Medflyttarstöd En mindre förstudie har genomförts där en tidigare genomförd enkät gällande orsaker till utflytt har använts. Statistik från SCB gällande in- och utflyttning har beställts och analyserats. Förstudien ligger till grund för projektmålet. Delprojektet NätverksLOTS är i full gång. InvandrarLOTS startade den 24 april. För de övriga två delprojekten finns en plan och det aktiva arbetet startar under kvartal 4. 7

8 Lägesrapport 2, Delprojektet NätverksLOTS är i full produktion. Projektgruppen har arbetat igenom projektplanen och gjort en planering för kommande aktiviteter inom projektet. Under maj månad genomfördes den första aktiviteten i form av ett föreningsmingel där Avestas föreningar och nyinflyttade bjöds in för föreläsning och mingel. Mailutskick och annonsering genomfördes till föreningarna och alla som flyttat till Avesta under de tre senaste åren fick ett vykort med inbjudan hemskickad till sig. InvandrarLOTS har startat upp men någon projektplan har ännu inte tagits fram, huvudarbetet kommer där att ske under hösten. För de övriga två delprojekten finns ett grundtänk och det aktiva narbetet startar under kvartal En tillfällig projektledare har rekryterats för att utföra arbetsuppgifter inom fokusområdet under huvudprojektledarens föräldraledighet. Den tillfällige projektledaren förbereder den planerade föreningsmässan som vi kommer att ha i februari 2014 riktade mot nyinflyttade Avestabor. Arbetet innefattar också idrottsföreningskontakter för att intressera föreningarna till att engagera sig i nyinflyttade Avestabor. Det finns ett behov av att flytta lönemedel från 2013 till 2014 eftersom den tillfällige projektledarens arbete förväntas hålla på till och med februari Projektet har nu lanserat konceptet AvestaVärd. Som Avestavärd träffar man någon nyinflyttad, under en period hjälper man de nya Avestainnevånarna med tips och råd om hur just de kan känna sig som en ny viktig del av vår stad. Det kan bli kontakter med förenings- eller kulturlivet i Avesta eller så tar man bara en fika på stan. Under mässan Träffa Avesta i början av september och Medborgarkickoffen arbetade projektmedlemmarna med att rekrytera AvestaVärdar. Projektledaren samt en projektmedlem presenterade projektet under Kickoffen för medborgarna i Avesta. Under september har en reklamfilm för AvestaVärd spelats in och den visas under oktober på tv-skärmar i olika butiker runt om i Avesta. Projektet har även skapat en sida på Avestas hemsida som ger information om AvestaVärd. Totalt har hittills 24 AvestaVärdar rekryterats. De AvestaVärdar som rekryterats kommer att bjudas in till ett första informationsmöte om vad uppdraget kommer att innebära och får vara med och aktivt planera uppstarten av AvestaVärd. Flera nyinflyttade har lämnat in intresse om att få vara med och träffa en AvestaVärd. Projektet har fått in förslag på aktiviteter från bland annat föreningar som de kommer kunna bli inbjudna till, få biljetter av och samarbeta med. NätverksLots har deltagit vid Idrottföreningsfrukostar och där haft kontakt med föreningar angående ett fortsatt samarbete. Ett fortsatt samarbete med InvandrarLots finns och ett par träffar med projektledarna har ägt rum. En grupp har bildats i en stadsdel av Avesta där en testverksamhet i form av en områdesfest där nyinflyttade bjuds in har planerats. 8

9 Projektet har jobbat fram idéer kring hur sociala nätverk som Facebook kan vara användbart och avgörande för framgång i det fortsatta arbetet. Ett samarbete med Avesta Social Network, ett socialt nätverk på Facebook med 550 medlemmar har inletts och under november månad kommer en gemensam aktivitet att genomföras i form av en gemensam brädspelsträff. Planeringen för en frukostträff för föreningar som inte är idrottsföreningar är i full gång och under mitten av oktober kommer ett första möte att genomföras och då kommer också arbetet med den kommande föreningsmässan att intensifieras. Tidplan Koppardalen - tillväxtmotor 1 oktober: Projektstart oktober: Intervjuer med intressenter oktober: Övrig faktainsamling och analys 4--8 november: Kompletterande intervjuer i Avesta november: Analys och rapportskrivning november: Överlämning Utveckla nyföretagarservice Tidsättning av de olika insatserna i aktivitetsplanen fortgår kontinuerligt. Utveckla kvinnors företagande Tidplanen, i enlighet med projektgruppens framdiskuterade aktiviteter tillsammans med ansökan till Region Dalarna följs. En viss förskjutning både av aktivitet och budget blev fallet då Idéverkstaden sköts några månader framåt i tid och genomförs i jan-feb 2014, i stället för under hösten Genom detta kommer den att kunna marknadsföras bättre, och lokalerna kommer att vara i ordning. Utökade marknadsförings och näringslivsresurser - En handlingsplan för samspel med det lokala näringslivet presenteras i månadsskiftet oktober/november Utredning om metodstöd blir klart december Konsultuppdraget ang. Utredning om metodstöd är klar i början av december Avtal med marknadsföringsbyrå tecknas mars-april Attraktiv studie-och arbetspendling Vi har stött på problem inom projektet. Den person som är projektledare för projektet har blivit långtidssjukskriven. Dessvärre har även den ansvariga hos Ramböll blivit långtidssjukskriven. Det här har inneburit att vi fått ta fram en ny projektansvarig (Magnus Hellstrand) och även hos konsulten har man fått ta in en ny projektledare. Det här gör att vi ser svårigheter att klara vår tidsplan. Resultatet från fokusgrupperna kommer enligt reviderad plan att vara framme i mitten av januari. Eftersom handlingsplanen bygger på resultatet av fokusgrupperna så blir även handlingsplanen förskjuten. 9

10 Medflyttarstöd Uppstart av Medflyttar- och InflyttarLOTS är förskjutet från Q till Q Under hösten 2013 kommer olika aktiviteter i projektet att genomföras. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt informationsmaterial och försöka komma ut i sociala medier. Vi kommer även att träffa Avestas företag och föreningar för att starta ett gemensamt arbete där fler blir involverade för att få våra nyinflyttade att känna sig välkomna. Under hösten kommer ett större evenemang planeras till början av Projektet ska implementeras och lämnas över under senare delen av 2014 och vara utvärderat och klart till Ekonomi På det sätt som arbetet i projektet har fortskridit kan vi konstatera att vi kommer ha medel kvar vid årets slut. Det beror på en rad olika faktorer som: Senare anställningsdatum för projektanställd personal än planerat, kostnadseffektiv upphandling och aktiviteter som har förskjutits i tid på grund av upphandlingar. Det gör att läget från förra lägesrapporten kvartstår. För fokusområdet Attraktiv arbets- och studiependling har vi dessutom råkat ut för sjukskrivningar för både vår interna projektledare samt projektledare hos en av konsulterna. Vi tror att arbetet kommer att behöva flyttas fram och det innebär då också att våra kostnader kommer något senare än planerat. 10

Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 6

Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 6 Projekt Avesta 2020 Lägesrapport 6 Innehåll Lägesrapport nr 6... 3 Lägesbeskrivning... 3 Koppardalen - tillväxtmotor... 3 Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice... 4 Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors

Läs mer

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Befolkningsutveckling antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Bilaga 3 Projektplan

Bilaga 3 Projektplan Bilaga 3 Projektplan Projektplan 1(6) Framtida akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus S:t Göransprojektet Projektplan Projektplan 2(6) 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund Avtalet mellan Stockholms läns landsting

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459 Stödmottagare Organisationsnummer Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-09-17 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004.

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Behörig/a firmatecknare är: 5. Stödets utbetalande. 6. Moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner. 774 81 Avesta. 774 81 Avesta.

Behörig/a firmatecknare är: 5. Stödets utbetalande. 6. Moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner. 774 81 Avesta. 774 81 Avesta. , Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12

Arbetsgång. Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd Projektledare: Sara Eresund Datum: 2015-08-12 1 Innehållsförteckning Projektorganisation... 3 Projektägare... 3 Styrgrupp... 3 Projektledaren...

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-09 31/5-09 Rapport

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna Dokumenttyp Projektplan Sid 1 (11) PROJEKTPLAN Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola-grundskola Fastställd av Fredrik Juthman Dokumentansvarig Fredrik Juthman Version 260:3 Datum 2013-03-19

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag - information och handledning för distrikt och föreningar Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer