ANTECKNINGAR FRÅN MILJÖKONFERENS PÅ BOSÖN 3-4 MARS 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTECKNINGAR FRÅN MILJÖKONFERENS PÅ BOSÖN 3-4 MARS 2001"

Transkript

1 ANTECKNINGAR FRÅN MILJÖKONFERENS PÅ BOSÖN 3-4 MARS 2001 Deltagare: Enligt bifogad deltagarlista VÄLKOMMEN Miljökommitténs ordförande Veronica Söderman hälsade alla välkomna och gick igenom dagens schema. INLEDNING AV JACOB DOUGLAS Jacob Douglas inledde med att peka på vilken viktig uppgift miljökommittén har. Han berättade också om diverse misshälligheter vid Six Days i Enduro i Spanien i höstas och att han hade klagat till FIM om avsaknaden av toaletter, bullerproblem mm. Vid FIMs vårmöte diskuterades frågan och där förslog Jacob följande: a) man ska inte nöja sig med en miljöansvarig bara under tävlingen utan en som kontrollerar miljöbitarna i förväg. b) det står recommended i FIMs miljökod bör ändras till ska c) man bör införa möjlighet till sanktioner UEM har också haft ett möte och där föreslogs att en miljöansvarig ska finnas även vid UEM-tävlingar som t ex EM. Jacob har träffat Henrik Alsén på Håll Sverige Rent som jobbar med miljöcertifierng. Han hjälper gärna SVEMO vid behov. Jacob menade också att fler internationella miljöansvariga bör utbildas. PRESENTATION Eftersom gruppen är ny gjordes en presentation. Även styrelsen var närvarande under förmiddagens pass, innan de började sitt styrelsemöte. N3SPORT Fredrik Rodhe från n3sport presenterade IT-projektet inom idrottsrörelsen. Se bifogade kopior (endast till deltagarna). IB MOTORSPORT Mikael Eriksson, vd för IB Motorsport presenterade organisationen och sina tankar om tidningen i framtiden. Målsättningen för upplagan 2004 är ex var den , och i februari

2 Mikael förklarade att det bara finns 3 förbund som har en nyhetstidning som sitt officiella organ, nämligen SVEMO, Bilsport och Ridsport. FÖREDRAG OCH GRUPPARBETE MED JENS LINDQVIST Jens som är orienterare och tidigare jobbat på Orienteringsförbundet presenterade sig och sitt nya jobb på Pool 2 tusen. Han arbetar med projektet att idrottsföreningar ska adoptera återvinningsstationer, där de ska städa och även informera om sopsortering. Föreningarna bemannar stationerna 5 dagar i veckan, 10 minuter varje gång och har 5 stationer var. För detta får man 125:-/ återvinningsstation. Uppdraget omfattar 5 punkter: översyn, nivåer, plocka upp, rapportera och fadderansvar. Jens informerade om miljöarbetet inom orienteringsrörelsen antog förbundsmötet ett natur- och miljöprogram En markpolicy antogs av styrelsen Miljöutredning genomfördes Syfte: Målsättn. Att öka kunskaperna och engagemanget för mark-, vilt- och miljöfrågor inom orienteringsrörelsen Att orienteringssporten ska uppfattas som en idrott som medvetet jobbar med miljöfrågor. Det pratades miljö på alla konferenser. Det ska stå i alla utbildningsmaterial om miljö precis som om etik och moral. O-ringen är numera en miljöcertifierad tävling. Sprid tips och goda exempel! Jens delade ut tidningsartiklar om OK Tor som jobbat mycket med miljö. Objektivt, negativt, positivt och emotionellt om miljö Deltagarna delades upp i grupper och kom fram till följande: Objektivt: Negativt: - miljöbalken - ingen tar miljöarbete på allvar - SVEMO miljöpolicy - inte vårt bord - UEM/FIM - ekonomi fel att lägga pengar - Agenda 21 - bortkastad tid Positivt: Emotionellt: - för att säkra vår idrott - känns stort - rent och fint - svårt att greppa för individen - blir ett föredöme - kravfyllt - känner sig delaktig - positiv känsla när man ser resultat 2

3 Varför miljöarbete i SVEMO? - vi är en smutsig idrott - för att säkra vår idrott - förebygga istället för att efterkomma Viktigast i miljöarbetet? - motivera - utbilda DIVERSE MILJÖDISKUSSIONER Efter Jens pass och lite upplivande kaffe diskuterades olika miljöfrågor. Miljöpris att delas ut Ansökan 1 dec 2001 Veronica tar kontakt med Micke Karlsson om miljösida på SVEMOs nya hemsida inom förbundet on line (n3sport) Åke Dovhed rapporterade att han byggt en miljöstation på en släpkärra och den kan kopplas efter bilen. Om säljaren kan få reklam på kärran går det att få ett bra pris. Diskuterades om miljökommittén (MK) ska ha internationell miljöutbildning och röster hördes för och emot Kjell Ericsson föreslog att MK ska påverka mc-tillverkare att sänka bullergränsen Sture Fredell menade att det är viktigt att få ner gränsen vid besiktning av mc, men vi kommer inte ifrån att folk ändå blir lidande och vi måste ta till andra ljuddämpande åtgärder också. Miljömattor. Veronica hade fått en fråga från arrangören av Ränneslättsloppet om de får ställa som krav att deltagarna ska ha miljömatta. MK menade att det är möjligt om man skriver in det i tilläggsreglerna. Det bör då finnas miljömattor att köpa på plats. Veronica meddelar arrangören detta. Veronica visade prov på miljömatta som går att köpa hos Universal Fibers AB (Box 23, Trollhättan, tel. 0520/833 40) för ca 270:-/st, billigare om man köper fler. Håkan Svedlund säljer samma matta för 225:-/st. Mattan är 1 x 2 m, men går också att köpa på rulle. I enduro- och motocross-sm ska miljömattor finnas, men handlarna har inte blivit informerade om detta. RAPPORTER FRÅN DISTRIKT OCH SEKTIONER Nedre Norra Åke informerade om att distriktet har 22 listade miljöombud. Den 24 mars hålls miljömöte med samtliga klubbar. 3

4 Västra 1. Distriktet har 64 miljöombud (av 127 klubbar). Bör var kontinuitet. 2. Pilotprojekt för genomförande av miljörevision. Tre klubbar med olika förutsättningar och verksamhet deltar och har fyllt i miljörevision MA Lerum kravuppfyllnad 60 % BMK Uddevalla kravuppfyllnad 80 % Göteborgs MK kravuppfyllnad 60 % Nästa steg är att Sture diskuterar med klubbarna utifrån revisionen och gör handlingsplan. 3. Miljöutbildning under vår och höst Upplägg: A) Utbildning av klubbens miljöombud tre platser i distriktet grundläggande utbildning B) Miljöseminarium centralt 1 gång/år uppföljning utbyte av erfarenheter Strategi: A) Central nivå Vad göra? Ansvar! B) Regional nivå Vad göra? Ansvar! C) Lokal nivå Vad göra? Ansvar! Övre Norra Hans Wikström företrädde Övre Norra, då deras miljöansvarige har avgått. Diskussioner med en efterträdare pågår, men han har inte tackat ja ännu. En miljökurs hölls i Skellefteå i oktober 2000 med ca 15 deltagare från Övre Norra. Mellersta Norra Kjell Ericsson informerade om att man i december 2000 hade en sammandragning med miljöombud i klubbar med fast anläggningar (ca 10 st). 4

5 Där gick man igenom miljöbalken och SVEMO miljöpolicy och var överens om vad som ska göras på respektive anläggning. Östra Hans Bergman rapporterade att distriktet haft en kurs med ca 15 miljöombud i december Man skulle också haft en kurs i samband med årsmötet februari, men den blev inställd p g a för dåligt deltagarantal. Den mars hålls kurs i Stockholm och den 1 december på Gotland. Eventuellt blir det också en kurs i Västmanland. Distriktet har 32 miljöombud utsedda. Nyköpings MS har byggt miljöstation och Göta MS och Västerås MK håller på. Täby MK har gjort miljöpolicy. Södra Jörgen Hafström rapporterade att Södra har 53 ombud av 89 klubbar. En miljökurs den 10/2 blev inställd p g a att bara 6 anmält sig. Distriktet har 50 fasta anläggningar som ska certifieras. Provcertifiering har skett hos SMK Eksjö och Gislaveds MK. Roadracing Kenneth Lodnert informerade om att man inom roadracing kommit långt. Man kan miljöcertifiera alla roadracingbanor, utom Linköping och Karlskoga som är på gång. Arrangörerna i roadracing är inte banägare. Bör både arrangören och banägaren ha ett miljöombud? Sektionen informerar om miljö på domar- och tävlingsledarkonferenser. Enduro Anders Lindén kunde tyvärr inte delta på konferensen eftersom han var anmäld till en miljökonferens i Danmark. Annika Pettersson företrädde sektionen och informerade om att man kommer att jobba tillsammans med klubbarna. Grenen har inga direkta problem med bulle,r utan mera med det som blir kvar efter en tävling. Trial Veronica Söderman meddelade att miljöfrågor tagits upp på domar- och arrangörsträffar 1999 och 2000 och även på banläggarkurs. Tas även upp på domar- och arrangörskonferens 17/3. Sektionen har tänkt på miljö i sitt nya SR. Motocross Hans-Gunnar Berglund har fått frågan om att vara miljöansvarig för crossektionen. Han deltar på prov. 5

6 GRUPPARBETE 1. Miljörevision (Jörgen, Kenneth, Hans W, Veronica) Gruppen beslutade införa certifiering. Justeringar i materialet görs till Lilla förbundsmötet den 31/3. Revisorer blir distriktens och sektionernas miljöombud. Bra om dessa går den internationella utbildningen om/när den hålls i Sverige. Certifieringen föreslås kosta 250:- och klubben får då ett inramat certifikat. Reseersättning till revisorerna betalas av klubbarna. Certifieringen bör ligga i banliggaren tills dess en speciell miljöpärm tagits fram. Miljökommittén tittar över liggande förslag och lämnar synpunkter till Jörgen före Lilla förbundsmötet. Jörgen tar fram förslag till certifikat. 2. Utbildning för vanliga medlemmar (Kjell, Hans-Gunnar, Lena) Gruppen hade svårt att hitta rätt i uppdraget. Ett förslag var att göra en enkel (grenbunden) folder till förare att gå ut tillsammans med licensen. Alla förare bör läsa miljöfoldern. Under gruppens redovisning diskuteras bullerfrågan och förslag uppkom att man vid nästa miljökonferens skulle inbjuda något miljökontor att informera om bullermätningar. 3. Klubbens miljöhjälpreda (Hans B, Åke, Annika, Sture) En miljöpärm skulle kunna innehålla: miljöbalken SVEMO miljöpolicy kommunens miljöpolicy klubbens miljöpolicy revisionsunderlag tips/guide SVEMO miljöorganisation ansvarsområden miljöcertifiering revisorer miljöpris statut utbildning Sture gör ett remissförslag. ANSVARSFÖRHÅLLANDEN Sture tog upp frågan om ansvarsförhållanden inom förbundet. 1. Miljökommittén måste ha mandat från styrelsen om vilka uppgifter man har. 6

7 Är miljökommittén överordnad sektionerna i miljöfrågor? Vem uttalar sig för media? Kommittén bör ha en egen uppfattning och förslag att lämna till styrelsen. 2. Miljöpris måste stadfästas av SVEMO styrelsen och pengar måste avsättas. 3. Kommittén bör ha en egen handlingsplan. Tider och vem som ansvarar. 4. Vilken utbildning bör kommittén, distrikten, sektionerna ha? Vilka hjälpmedel finns idag? 5. Budgetförslag måste göras till styrelsen när vi bestämt vad som ska göras. 6. Internationell certifiering. Hur ser styrelsen på det? 7. Information. Hur handskas vi med den? Externt? Massmedia och andra organisationer? Profilering av SVEMO? 8. Lista över miljöansvariga inom förbundet ska skickas ut till alla. Veronica som ordförande i miljökommittén tillskriver styrelsen. SAMMANFATTNING Viktigast för miljökommittén: motivera utbilda informera Vad ska göras och vem ansvarar? Certifiering inkl. avgifter, distriktsansvar Jörgen Miljömatta, (arr. som kräver matta ska tillhandahålla försäljning på plats) information i IB och nätet Lena Miljöpris 2001, delas ut på Förbundsmötet Sedan vid distriktens årsmöten. Sponsor till 5000:-? Annika Avtal med Urban Imberg (Vik-in-systemet)? Tips på nätet! Lena Justera handlingsplan miljö Jörgen Miljöpärm/guide Sture Miljösida på SVEMOs hemsida Veronica Utbildning för MK (a) int. miljöutbildning b) buller Jörgen Speciellt miljöutskick till klubbarna Lena Vid anteckningarna Lena Bleckman Bil. OH n3sport, deltagarlista samt lista över förbundets miljöansvariga 7

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

NYHETSBREV. Nr 1 april 2009. www.nnbf.se

NYHETSBREV. Nr 1 april 2009. www.nnbf.se NYHETSBREV Nr 1 april 2009 Ansvarig utgivare Eva Eriksson Kurser Steg 3 4 Samtliga kurser är förlagda till Långbers Hotell i Tällberg, se inbjudan på 26 april RC/BA 10 maj Dragracing 17 maj Folkrace 17

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare?

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? - Det är väldigt varierande. När jag började så menade de som anställde mig att jag skulle

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad

Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund. Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad VÄRMLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL Gertrud Gybrant 2008-06-03 054-19 70 32 gertrud.gybrant@s.lst.se Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund Plats: Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer