Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler"

Transkript

1 Dyskalkyli & Matematik Björn Adler

2 Björn Adler 2014 Varför kan man inte räkna?

3 Vad kan vi göra åt detta? Vad ska man undvika? Björn Adler 2014

4 Olika former av matematiksvårigheter Akalkyli Dyskalkyli Allmänna matematiksvårigheter Pseudodyskalkyli Björn Adler 2014

5 Dyskalkyli - kännetecken Normalbegåvade Arbetar långsamt med tal & siffror Hjälp på bara låg nivå misslyckas Ojämn i prestationer Leder till frustration Syns också i vardagen Björn Adler 2014

6 Dyskalkyli Kognitivt handikapp precis som dyslexi & AD/HD Problem med Number sense Neurologiskt inbegrips båda hemisfärerna, dock vanligast vänster 5-6% Heriditet Björn Adler 2014

7 Dyskalkyli Under första skolåren syns problem; - tillämpning av basala aritmetiska fakta Vid 10-års ålder syns problem; - använda och återge överinlärd information Vid 12-års ålder syns problem; - visualisera, se relationer och mönster OBS! Oftast inte alla dessa problem hos samma elev Björn Adler 2014

8 Dyskalkyli Problem automatisera tal/sifferfakta Problem arbetsminne Problem förmåga att se mängd Sammantagen bild: Problem med Känsla för tal/siffror Björn Adler 2014

9 Problem automatisera tal/sifferfakta Syns tydligt i fingerräknande av ensiffriga eller enkla tvåsiffriga tal Svårt att komma ihåg enkla sifferfakta som multiplikationstabellerna Svårt att hämta enkla sifferfakta ur minnet Svårt att snabbt röra sig längs tallinjen och avgöra skillnaden mellan tal Björn Adler 2014

10 Problem arbetsminne Syns i problem med visuo-spatial översiktskarta dvs problem med att visualisera t ex tallinjen OBS! Svårigheter att snabbt hämta även enkla sifferfakta belastar arbetsminnet Björn Adler 2014

11 Problem förmåga att se mängd Syns i svårigheter att snabbt se mindre mängd/antal Problem gruppera i cluster Björn Adler 2014

12 Dyslexi Problem fonologisk medvetenhet Problem arbetsminne Problem ordmobilisering Björn Adler 2014

13 Dyskalkyli Elever med gott arbetsminne räknar som regel snabbt! (Gäller även läsning) OBS! Problem med arbetsminne är inte ensamt i första hand dyskalkyli eller dyslexi det är ett tillägg Björn Adler 2014

14 Forskningsläget Dyskalkyli & Dyslexi är olika problem (en del har både och) Dyskalkyli & ADHD är olika problem (några har både och) Dyskalkyli är automatiseringssvårigheter (hämta sifferfakta ur minnet) Dyskalkyli omfattar problem med numerositet (problem med tals värde) Dyskalkyli & Arbetsminne (en del dyskalkyliker har också problem med arbetsminnet) Björn Adler 2014

15 Björn Adler 2014 Dyskalkyli handlar om specifika svårigheter som ska mötas med specifika hjälpinsatser

16 Stoppa diskriminering av barn med inlärningssvårigheter Hur kan man undvika diskriminering av barn med särskilda inlärningssvårigheter såsom dysfasi, dyspraxi, dyslexi, dyskalkyli och ADHD? En majoritet av ledamöterna har undertecknat en skriftlig förklaring som föreslår åtgärder för att undvika "dyskriminering". Bland annat uppmanas kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp. Den 10 oktober 2007 förklarade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering att en majoritet av ledamöterna hade undertecknat den skriftliga förklaringen (412). Den antogs vid november månads plenarsammanträde (12 november 2007). Björn Adler 2014

17 Europaparlamentet: Parlamentet har antagit en skriftlig förklaring där man uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en stadga om barn som har särskilda inlärningssvårigheter och främja erkännandet av särskilda inlärningssvårigheter som ett handikapp (ADHD, dyskalkyli, dyslexi, dyspraxi och dysfasi). Vidare uppmanas kommissionen och rådet att främja bästa praxis när det gäller: tillgång till information, tidig kartläggning, screening, systematisk diagnostisering och behandling, effektiva pedagogiska strukturer, i vanlig eller särskild miljö, för barn, unga och unga vuxna, anpassade strukturer för integrering i arbetslivet,

18 Europaparlamentet

19 Diagnos ICD-10 DSM-5 FN/WHO APA

20 Forskning PubMed - Medline 23 milj artiklar/citeringar

21 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5 Standardavvikelser dvs här stanine skilj mellan Dyskalkyli och lågpresterande elever Tidig upptäckt innan skolstart - tecken - Förståelse av ordningstal som första, sista, andra, fjärde ( Förståelse tallinjen) - Talkonstans ( Betydelse för förmåga att tänka omvänt som t ex 1+ =2) - Arbetsminne - Logiskt tänkande Många elever har specifika inlärningssvårigheter - Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken Spatialt tänkande viktigt vid arbete med matematiken - Hjärtat i allt matematiskt tänkande t ex arbete med mental tallinje och numerositet Dyskalkyli a dysconnection syndrome Genetikens roll vid dyskalkyli Frontalloberna - Viktig del vid nya uträkningar. OBS! Speciell roll vid t ex subtraktion Intraparietala sulci (IPS) är viktig vid lärande av nya fakta Björn Adler 2008

22 Forskning & Dyskalkyli Interventioner - Flertalet interventioner handlar om träning av grundläggande numerisk förmåga - Arbete med grundläggande numerisk förmåga ger tydligare resultat än t ex arbete med problemlösningsstrategier - Korta, avgränsade interventioner är mer effektiva än de som löper över längre tid som t ex 1 år - Lärarledda interventioner är mer effektiva än datoriserade träningsprogram A metaanalysis by Kroesbergen and van Luit of 58 interventional studies among primary-school pupils Björn Adler 2008

23 ICD-10 FN/WHO Senaste version 1 jan 2011 OBS! Ny version 2017 DSM-5 OBS! Gäller från maj 2013 APA/USA Björn Adler 2014

24 Nytt i DSM-5 Neurodevelopmental Disorders Intellektuell Utvecklingsstörning Kommunikationsstörning Autismspektrastörning ADHD/ADD Specifika Inlärningssvårigheter Motorisk störning 319 (F70) (F80) 299 (F84) 314 (F90) (F81) (F82) Björn Adler 2014

25 315 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Björn Adler 2014

26 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 1. Inadekvat eller långsam läsning 2. Svårt att förstå läst text 3. Svag förmåga att stava 4. Svag förmåga att uttrycka sig skriftligt 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande 6. Svårt med matematiskt resonerande Specificera i grad av svårigheter: *Lindrig *Måttlig *Svår Björn Adler 2014

27 315.1 Specifika Inlärningssvårigheter Svårt med läsning, skrivande, aritmetik eller matematiskt resonerande under skolåren. Minst en av följande kriterier under minst 6 månader 5. Svårt att hantera tal/sifferfakta, number sense, enkelt räknande Problem med förståelse av tal, storhet och jämförelser mellan tal. Räknar på fingrarna även för att lägga till ensiffriga tal istället för att hämta sifferfakta ur minnet som skolkamraterna gör. Går vilse mitt i en aritmetisk uträkning och kan ändra tillvägagångssätt (procedur). 6. Svårt med matematiskt resonerande Har stora svårigheter att tillämpa matematiska begrepp, fakta eller tillvägagångssätt (procedur) när han/hon löser kvantitativa problem. Björn Adler 2014

28 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts. B. Lägre resultat än vad som kan förväntas utifrån kronologisk ålder och utbildningsnivå och yrkesarbete mätt med individuellt administrerade- och standardiserade test C. Problemen börjar i skolåren C. Problemen kan inte förklaras av -intellektuell utvecklingsstörning -sensoriskt (syn-och hörselproblem) -neurologisk störning -bristande skolgång/undervisning Björn Adler 2014

29 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Björn Adler 2014

30 315 Specifika Inlärningssvårigheter Forts Specificera vilka delar som är påverkade: 1. Läsa a) läsa ord b) läshastighet/flöde c) läsförståelse Skriva a) stavning b) grammatik och interpunktion c) tydlighet och struktur i skriftligt uttryck 3. Matematik a) Number sense (känsla för tal/siffror) b) Komma ihåg aritmetiska fakta c) Adekvat grundläggande räknande d) Adekvat matematiskt resonerande Dyskalkyli Björn Adler 2014

31 315 Specifika Inlärningssvårigheter Dyscalculia is an alternative term used to refer to a pattern of difficulties characterized by problems processing numerical information, learning arithmetic facts and performing accurate or fluent calculations. If dyscalculia is used to specify this particular pattern of difficulties, it is important also to specify any additional difficulties that are present, such as difficulties with math reasoning or word reading accuracy. OBS! Samma princip gäller dyslexi Björn Adler 2014

32 ICD-10 Huvuddiagnossystemet över hela världen F 81.0 Specifika lässvårigheter dyslexi F 81.1 Specifika stavningssvårigheter dysortografi F 81.2 F 81.3 F Specifika svårigheter avseende aritmetiska färdigheter dyskalkyli Blandad inlärningsstörning avseende skolrelaterade färdigheter Problem med skriftlig uttrycksförmåga Björn Adler 2014

33 ICD-10 Huvuddiagnossystemet DSM-5 Tillägg och ev förtydliganden Björn Adler 2014 OBS! Diagnossystemen är vägledande

34 Kommunscreening i matematik En pedagogisk kartläggning består av tre steg: Screening på klassnivå/kommunnivå Individuell kartläggning av utvalda elever Hjälpinsatser och utvärdering av denna Vi föreslår följande grundmodell för kommunscreening i matematik: Testmaterial Genomförandeperiod ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen - skolstarten Färdighetstest i Matematik version A Vårterminen april eller maj ÅK 2 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version B Höstterminen ÅK 4 Förmåga att Snabbt Se Mängd Höstterminen Färdighetstest i Matematik version C Höstterminen Talserier i Matematik Höstterminen ÅK 7 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Gymn ÅK 1 Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen KomVux Förmåga att Snabbt Se Mängd Färdighetstest i Matematik version D eller E Talserier i Matematik Höstterminen Höstterminen Höstterminen Björn Adler

35 KOMMUNEXEMPEL:

36 Dyskalkyli & Matematik Hjälpinsatser Kompensera Reducera Lindra Björn Adler

37 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Matematik = Olika kognitiva byggstenar OBS! Först en ordentligt kartläggning och sedan träning Björn Adler

38 Dyskalkyli & Matematik Automatisering Öva i intervallform Hög uppmärksamhet Mkt korta pass Björn Adler

39 Dyskalkyli & Matematik Ibland bra hjälpinsatser att: Inte arbeta med tal/siffror Minska ner antalet övningsuppgifter Björn Adler

40 Björn Adler Ominlärning

41 Dyskalkyli & Matematik Motivationsarbete Neutralitet Vi får se hur det blir Satsa på kunnande Öka nyfikenhet & glädje Utmana gamla vanor Belöna efteråt Björn Adler

42 Kognitivt förhållningssätt Varje lektion sammanfattas av eleven: Vad har jag arbetat med? Hur har jag arbetat? Vad har arbetet gett för resultat? Hur kan man sammanfatta dagens arbete? Vad har jag vunnit för segrar? Vad kommer jag speciellt ihåg? Björn Adler

43 Segerboken Med hjälp av en segerbok kan eleven själv beskriva de framsteg han/hon gjort: En segerbok hjälper eleven att minnas sina segrar En segerbok beskriver elevens framsteg En segerbok utmanar gamla uppfattningar att han/hon inte kan En segerbok gör eleven mycket delaktig i sin egen utveckling En segerbok ligger som grund för positiva belöningar En segerbok bidrar till att höja elevens motivation Björn Adler

44 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Björn Adler

45 Dyskalkyli & Matematik Byggstenarna 1. Tal och siffror 2. Talbegrepp 3. Antalsuppfattning 4. Schema för tal 5. Arbetsminne och uppmärksamhet 6. Perception 7. Spatial förmåga 8. Planeringsförmåga 9. Tidsuppfattning 10.Logik och problemlösning Björn Adler

46 Dyskalkyli & Matematik Principerna Först en pedagogisk utredning och sedan Kognitiv Träning PRINCIPER: Arbete individuellt, en dusch om dagen Fokus på att öva det som är svårt för eleven Detaljerade mål för övningarna Arbete i intervallform med hög uppmärksamhet = effektivt Arbete på 80 % maxnivå Avgränsad övningsperiod t ex 5 veckor Björn Adler

47 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Det finns tio unika siffror Skriva tal med siffror Skriva tal med bokstäver Arbeta med jämna tal, ojämna tal Arbete med tal i positionssystemet Kombinera samma siffror till olika tal: Rangordna tal utifrån värde/storlek Björn Adler

48 Dyskalkyli & Matematik 1. Tal och siffror Positionssystemet i tabellform hundratusental tiotusental tusental hundratal tiotal ental Björn Adler

49 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Numerositet är central i matematiken mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Björn Adler

50 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp mindre än < lika med = större än > OBS! Öva även utan siffror Adam är längre än Calle men kortare än Erik Bertil är längre än Adam David är kortare än Calle Erik är längre än Bertil Vem är näst längst? Vem är kortast? Björn Adler

51 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Jämförelseord tung - tyngre tyngst lätt - lättare lättast mycket - mer - mest tjock - tjockare tjockast många - fler flest smal - smalare - smalast lång - längre - längst hög - högre - högst stor - större - störst liten/litet - mindre - minst snabb - snabbare snabbast långsam - långsammare - långsammast få - färre - färst bred - bredare bredast kort - kortare - kortast låg - lägre - lägst Björn Adler

52 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Språkliga instruktioner 1. Sätt ett A under den andra fyrkanten 2. Sätt en etta ovanför den näst sista fyrkanten 3. Sätt ett E under den fyrkant som är i mitten 4. Sätt en femma ovanför den första fyrkanten 5. Sätt ett C under den sista fyrkanten 6. Sätt en trea ovanför den fyrkant som kommer efter den första 7. Sätt ett B under den fjärde fyrkanten 8. Sätt en fyra ovanför den fyrkant som är längst upp 9. Sätt ett D under den fyrkant som är längst till vänster 10. Sätt en tvåa ovanför den fyrkant som är längst till höger Björn Adler

53 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Öva ordningstal Björn Adler

54 Dyskalkyli & Matematik 2. Talbegrepp Aritmetiska tecken Sätt in rätt tecken i respektive räkneoperation 6 2 = = = = 10 Björn Adler

55 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Samma antal Räkna gärna utan tal och siffror Björn Adler

56 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Lika med Räkna gärna utan tal och siffror Gör lika antal streck på båda sidor om likhetstecknet I I I I I I I I I = I I III III I I I I Björn Adler

57 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Tal och antal Para ihop samma antal III I IIIIII IIII IIIIIIII II IIIIIIIII Björn Adler

58 Dyskalkyli & Matematik 3. Antalsuppfattning Göra eget talsystem Hur skriver man 759? Hur skriver man 925? Björn Adler 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 20 = 50 = 100 = 200 = 700 =

59 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Konstruera tallinjer tallinjer med udda tal tallinjer med jämna tal tallinjer med intervall 5 dvs tallinjer med intervall 10 dvs tallinjer med intervall 25 dvs tallinjer med intervall 100 dvs tallinjer med intervall 500 dvs tallinjer med intervall 1000 dvs tallinjer med decimaltal dvs 0,1 0,2 0,3 0,4... tallinjer med negativa tal dvs Björn Adler

60 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Ordna tal utifrån olika principer 1. Från minsta till största tal 2. Från största till minsta tal 3. Jämna tal och udda tal var för sig Björn Adler

61 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Sammanbind talen utifrån olika principer Björn Adler

62 Dyskalkyli & Matematik 4. Schema för tal Komplettera tallinjer Björn Adler

63 Dyskalkyli & Matematik Kognitiv Träning Arbetspärm Tallinjeträning Arbetspärm Babakus Björn Adler

64 Tallinjeträning Dyskalkyli Björn Adler, Kognitivt Centrum

65 Dyskalkyli Forskning There is a growing consensus that the neuropsychological underpinnings of developmental dyscalculia (DD) are a genetically determined disorder of 'number sense', a term denoting the ability to represent and manipulate numerical magnitude nonverbally on an internal number line. von Aster MG, Shalev RS Artikel: Number development and developmental dyscalculia (2007) Även artikel: A disassociation between physical and mental number bisection in developmental dyscalculia (2010) Ashkenazi S, Henik A Björn Adler, Kognitivt Centrum

66 Dyskalkyli Forskning Developmental dyscalculia (DD) is a specific learning disability that affects the acquisition of mathematical skills in children with normal intelligence and age-appropriate school education (prevalence 3-6%). One essential step in the development of mathematical understanding is the formation and automated access to a spatial representation of numbers. Many children with DD show a deficient development of such a mental number line. Kucian K, Grond U, Rotzer S, Henzi B, Schönmann C, Plangger F, Gälli M, Martin E, von Aster M. Artikel: Mental number line training in children with developmental dyscalculia (2011) Björn Adler, Kognitivt Centrum

67 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning: Kartlägg innan start även nivå och färdighet Strukturerad träning i tydliga steg och nivåer min träning per dag 5 veckors träningsperiod Utvärdera träningen Björn Adler, Kognitivt Centrum

68 Tallinjer Kognitiv Träning Principer tallinjeträning (2): 0 inte alltid längst till vänster ej alltid räkna i steg målet är att mentalisera tallinjen arbeta med räkneremsor Björn Adler, Kognitivt Centrum

69 Tallinjer Kognitiv Träning Arbeta med: Tal Antal Mängd Björn Adler, Kognitivt Centrum

70 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

71 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

72 Övningsdel 1 talområde 1-21 Tallinjer Kognitiv Träning Björn Adler, Kognitivt Centrum

73 Övningsdel 1 talområde 1-21 Multiplikation Tallinjer Kognitiv Träning 4 5 = 1 ggr 2 ggr 3 ggr 4 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

74 Övningsdel 1 talområde 1-21 Division Tallinjer Kognitiv Träning 16 4 = Delat 4 ggr Delat 3 ggr Delat 2 ggr Delat 1 ggr Björn Adler, Kognitivt Centrum

75 Dyskalkyli & Matematik Sammanfattning Björn Adler

76 Dyskalkyli & Matematik Dyskalkyli är möjligt att arbeta vinnande med! Björn Adler

77 Dyskalkyli & Matematik Specifika svårigheter ska mötas med specifika hjälpinsatser Björn Adler

78 Dyskalkyli & Matematik Vid specifika svårigheter måste man kompensera för vissa kognitiva brister (de tio byggstenarna i matematik) Björn Adler

79 Dyskalkyli & Matematik Vinna segrar! Björn Adler

80 Dyskalkyli & Matematik TACK för fina dagar tillsammans! Björn Adler

Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler

Dyskalkyli & Matematik. Björn Adler Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Innehåll Matematiksvårigheter (teori) Utredningsmodell (teori) Didaktik (teori) Kognitiv Träning Summering Björn Adler 2016 Björn Adler 2016 Varför kan man inte räkna?

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Rikskonferensen för Specialpedagogik Växjö 15-16 aug 2016 Innehåll Vad är Matematik? Vad är Dyskalkyli? Pedagogisk Kartläggning Kognitiv Träning Summering Tio Tips Björn

Läs mer

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även Björn Adler 2008 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik Fortsättningskursen dag 3-4

Dyskalkyli & Matematik Fortsättningskursen dag 3-4 Dyskalkyli & Matematik Fortsättningskursen dag 3-4 Innehåll fortsättningskurs Nytt om dyskalkyli - aktuell forskning Utredningsmodell aktuella test & tolkning Praktiskt arbete - utredningsdelen & rapport

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström

Malmö 25/10 2014. Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton. Gunne Bergström Räkna med dem som räknar på fingrarna. Malmö 25/10 2014 Tjugofemte oktober tvåtusenfjorton Gunne Bergström Svårigheten känd i mer än 100 år Europaparlamentet 2007 Vändning 2008 Dyskalkyli finns det? Ingvar

Läs mer

Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik Björn Adler Dyskalkyli & Matematik En handbok i dyskalkyli NU-förlaget Förord Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag. Den finns i samtalet om hur man

Läs mer

Pedagogisk kartläggning

Pedagogisk kartläggning Pedagogisk kartläggning FRÅGESTÄLLNING: LÄSA? ARBETSMINNE? RÄKNA? SKRIVA? STAVA? UPPMÄRKSAMHET? KONCENTRATION? FÖRMÅGA SE MÄNGD? LÄSA NON-ORD? Färdighetstest i Läsning VILKA BYGGSTENAR I ARBETSMINNE? Arbetsminnestest

Läs mer

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler

Arbetsminnes- testutbildning. Neuropsykolog Björn Adler. Björn Adler Arbetsminnes- testutbildning Neuropsykolog Björn Adler Innehåll Arbetsminnet (teori) Arbetsminnestestet Praktiskt arbete -testet Didaktik (teori) Praktiskt arbete - hjälparbetet Summering Arbetsminnet

Läs mer

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se MATEMATIKSVÅRIGHETER DYSKALKYLI Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se Susanna Vuorela, Studerande, Komvux Sundsvall SannaV@horse-mail.com 2011-06-23 Agneta Marsell

Läs mer

Komplicerat. Lärande. Dyslexi, Dyskalkyli, Dysgrafi & Dysortografi. Björn Adler

Komplicerat. Lärande. Dyslexi, Dyskalkyli, Dysgrafi & Dysortografi. Björn Adler Komplicerat Lärande Dyslexi, Dyskalkyli, Dysgrafi & Dysortografi Björn Adler Ur neurovetenskapens perspektiv är vi alla uppdelade och osammanhängande. De processor i medvetandet som bär upp vår känsla

Läs mer

Komplicerat. Lärande. Björn Adler

Komplicerat. Lärande. Björn Adler Komplicerat Lärande INNEHÅLL Räkne-läs- och skrivsvårigheter (teori) Praktiskt arbete Utredningsmodell (teori) Didaktik (teori) Praktiskt arbete Summering Björn Adler Ur neurovetenskapens perspektiv är

Läs mer

Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi arbeta på ett vinnande sätt med våra elever?

Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi arbeta på ett vinnande sätt med våra elever? Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi arbeta på ett vinnande sätt med våra elever? Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag idag likväl som alla

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Lässvårigheter och lärande i matematik. Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter?

Lässvårigheter och lärande i matematik. Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter? Lässvårigheter och lärande i matematik Kan man lära sig räkna trots lässvårigheter? Dyslexi En funktionsnedsättning i det fonologiska systemet Svårigheter att hantera språkets minsta byggstenar - Ordavkodning

Läs mer

Matematiksvårigheter en trasslig historia

Matematiksvårigheter en trasslig historia Matematiksvårigheter en trasslig historia Föreläsning 4/5 Helena Roos Vad är matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter är ett relativt begrepp, vi ställer elevers kunskaper i matematik i relation till

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se MATEMATIKSVÅRIGHETER DYSKALKYLI Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se Susanna Vuorela, Studerande, Komvux Sundsvall susanna.vuorela@skola.sundsvall.se 2008-09-22

Läs mer

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Vad ska man ha matematik till? Vardagslivet Yrkeslivet Skönheten och konsten Underbart att veta att det finns räcker inte det+ LGR11 Undervisningen ska

Läs mer

Komplicerat Lärande. Orsaker Pedagogiska konsekvenser

Komplicerat Lärande. Orsaker Pedagogiska konsekvenser Komplicerat Lärande Orsaker Pedagogiska konsekvenser Björn Adler 2013 Orsaker Bristande undervisning Brister i undervisningen Känslomässiga blockeringar -primära -sekundära Familje-och kulturell tradition

Läs mer

Frågor att belysa. Olika begrepp. Upplägget. Matematiksvårigheter och dyskalkyli

Frågor att belysa. Olika begrepp. Upplägget. Matematiksvårigheter och dyskalkyli Frågor att belysa Matematiksvårigheter och dyskalkyli Rickard Östergren, Leg.psykolog, fil dr. Upplägget Olika begrepp och namn såsom matematiksvårigheter, matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli

Läs mer

MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G

MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G MATEMATIK A L T E R N A T I V A V E R K T Y G DEFINITION MATEMATIK matemati k (latin mathema tica (ars), av likabetydande grekiska mathēmatikē (te chnē), av ma thēma 'kunskap', 'läroämne'), en abstrakt

Läs mer

Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande

Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande Matematiksvårigheter i ett brett perspektiv på lärande Ljungby 2009 02-03 Görel Sterner, Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) gorel.sterner@ncm.gu.se Om det inte är dyskalkyli vad är det då?

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Matematiksvårigheter och dyskalkyli Sammanfattning av Rickard Östergrens föreläsning Skolportens konferens, Stockholm, 2014-05-06 Rickard Östergren, Leg. Psykolog, fil dr Linköpings universitet Tre tester

Läs mer

Lässvårigheter och språklig förmåga en studie om lässvårigheter i tidiga skolår

Lässvårigheter och språklig förmåga en studie om lässvårigheter i tidiga skolår Lässvårigheter och språklig förmåga en studie om lässvårigheter i tidiga skolår SPSM konferens om Grav Språkstörning Uppsala September 2015 Maria Levlin, leg logoped/lektor i språkdidaktik Umeå universitet

Läs mer

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Christina Gunnarsson Hellberg Leg. logoped Konsultativt stöd Vad är läsning? Läsning = Avkodning x Förståelse L = A x F Avkodningsförmåga Fonologisk Barnet använder

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det.

Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det. Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det. Om matematiksvårigheter och modet att förändra förlegade tankemönster Uppsats inom auktorisationsutbildning till utredare av dyskalkyli

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Vad är matematik? Matematiska processer

Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Vad är matematik? Matematiska processer Klara målen i 3:an - ta tillbaka undervisningen! Dokumentation från Matematikbiennalen 2008, Ingrid Olsson En deltagare påpekade att rubriken kunde misstolkas innan föreläsningen. Av den hoppas jag att

Läs mer

Matematik klass 3. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1

Matematik klass 3. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1 Matematik klass 3 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 HT 1 Minns du från klass 2? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter

Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter Stefan Samuelsson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Lesesenteret Universitetet i Stavanger Disposition Hur tidigt kan man upptäcka läs-

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1

Matematik klass 3. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Matematik klass 3 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 3 VT 1 Minns du från höstens bok? Räkna. Se upp med likhetstecknet, var finns det? 17-5= 16+ =19 18-2= 15-4= 19=12+ 19-3= 15+4= 20-9= 18=20- +16=20

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1

Matematik klass 2. Vårterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Matematik klass 2 Vårterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 VT 1 Minns du från höstens bok? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna i den pedagogiska vardagen.

Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna i den pedagogiska vardagen. Lässcreening Info om en undersökningsmetod Lässcreening B Adler, 2003 MANUAL Björn Adler, 2000 Lässcreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att, i skolan, systematisera iakttagelserna

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 R E V I D E R A D A U G U S T I 2 0 17 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM Innehållsförteckning 2 1. Förebyggande

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter

Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter Nationella BUP-kongressen 2015-04-21 Martina Hedenius Institutionen för neurovetenskap/logopedi Uppsala universitet Språk och läsförmåga varierar

Läs mer

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25

Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Kan man bli bra på att läsa och skriva med hjälp av appar? Idor Svensson IKEL 15 04 25 Vilken betydelse får läsförmågan i förhållande till övriga ämnen skoltiden överhuvudtaget? Självbild (skolsjälvbild)

Läs mer

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man?

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Dyslexi = specifika läs- och skrivsvårigheter Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Piteå 1 november 2016 Kontakt logoped@hanne.se www.hanne.se Logoped Hanne bokhyllor bibliotekarie lånedisk Ljud Ord

Läs mer

där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder innehåller alla

där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder innehåller alla Matematikplanering åk 7 Läsår 16/17 Hösttermin Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad,

Läs mer

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst

Minnet. Återkoppling. Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Återkoppling Minnet Tester: läsförståelse, läshastighet, hörförståelse Inläsningstjänst Långtidsminnet Arbetsminnet Läs- och skrivsvårigheter och arbetsminnet Duvan Hur tränar man arbetsminnet? - studieteknik

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Jeff Linder, Daniel Spångberg, Emil Ohlander Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Dyslexi hos barn och ungdomar

Dyslexi hos barn och ungdomar Dyslexi hos barn och ungdomar Tester och insatser Publicerad 13 aug 2014 Idor Svensson Docent i psykologi, legi>merad psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi, Linnéuniversitetet, Växjö

Läs mer

Lokal pedagogisk planering

Lokal pedagogisk planering Lokal pedagogisk planering RO/Skola: Rebbelberga skola Arbetsområde: Taluppfattning Ämne: Matematik Termin/År: ht 2013 Årskurs: 1 Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan: Genom undervisningen i ämnet

Läs mer

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Matematik klass 2 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Minns du från klass 1? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal

Taluppfattning. Talområde 10-20. Systematisk genomgång tal för tal Taluppfattning Talområde 10-20 Systematisk genomgång tal för tal Gunnel Wendick Inga-Lis Klackenmo Wendick-modellens träningsmaterial Wendick-modellen består av en serie med strukturerade träningsmaterial

Läs mer

Matematik är lätt! Eller?

Matematik är lätt! Eller? Matematik är lätt! Eller? En intervjustudie med speciallärare om hur de beskriver matematiksvårigheter Patrik Belina Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogrammet

Läs mer

Dyskalkyli. Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå. Johan Sandell. Dyscalculia. Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle

Dyskalkyli. Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå. Johan Sandell. Dyscalculia. Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle Lärarutbildningen Natur, miljö och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Dyskalkyli Dyscalculia Johan Sandell Lärarexamen 90 hp Matematik och lärande 2011-12-21 Examinator: Leif Karlsson

Läs mer

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling.

Läsning. - en del av att vara människa! m. undervisning och ihärdig träning. är r en produkt av tre faktorer: A x F x M. God läsutveckling. Läsning - en del av att vara människa! m Att lära l sig läsa l kräver för f r en del elever planmässig undervisning och ihärdig träning. God läsutveckling är r en produkt av tre faktorer: A x F x M Avkodning

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Daniel Spångberg Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Fyra presentationer med följande innehåll

Fyra presentationer med följande innehåll Fyra presentationer med följande innehåll Stefan Samuelsson Är det en eller flera språkliga svårigheter som predicerar dyslexi? Anne Elisabeth Dahle &Ann-Mari Knivsberg Problematferd ved alvorlig og ved

Läs mer

Matematiksvårigheter: Underliggande orsaker och hur man "förhindra" det

Matematiksvårigheter: Underliggande orsaker och hur man förhindra det Matematiksvårigheter: Underliggande orsaker och hur man "förhindra" det Ulf Träff Ins,tu,onen för Beteendevetenskap och Lärande Linköpings universitet Medfödd förmåga Människan föds med e? pre- verbalt

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter.

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Minneslek Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller nio olika övningar, både visuella och auditiva. Svårighetsgraden

Läs mer

Är vi alla stöpta i samma form?

Är vi alla stöpta i samma form? Är vi alla stöpta i samma form? Om olika sätt att hantera problemlösning med hjälp av våra olika intelligenser Ulla Ek Daniel Kahneman Fick 2002 Ekonomipriset till Alfred Nobels minne Har inte gått en

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Tema: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Matematikscreening. utgör ett viktigt komplement till traditionella normerade och

Matematikscreening. utgör ett viktigt komplement till traditionella normerade och Matematikscreening Info om en undersökningsmetod Matematikscreening B Adler, 2003 MANUAL Björn Adler, 2000 Matematikscreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att systematisera

Läs mer

Pedagogisk planering i matematik

Pedagogisk planering i matematik Pedagogisk planering i matematik Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola L= mest för läraren E= viktigt för eleven Gäller för första delen av HT15 Förankring i kursplanen - L Syfte L Eleven ska genom

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Dyskalkyli hos elever i grundskola och gymnasium

Dyskalkyli hos elever i grundskola och gymnasium Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Psykologi Lise-Lotte Kullenberg Dyskalkyli hos elever i grundskola och gymnasium Dyscalculia in primary and secondary school students Psykologi D-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN

Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN RUMSUPPFATTNING GEOMETRI OCH MÄTNING MATEMATIK REDOVISNING OCH MATEMATISKT SPRÅK TALUPPFATTNING, OCH RÄKNEMETODER STATISTIK Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i matematik Lgr

Läs mer

Dyskalkyli en litteraturstudie

Dyskalkyli en litteraturstudie Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Dyskalkyli en litteraturstudie Anne Sarajärvi Ht-2009 15 hp C-nivå Lärarprogrammet 270 hp Examinator: Iiris Attorps Handledare: Rolf Källström

Läs mer

Matematik klass 1. Vår-terminen

Matematik klass 1. Vår-terminen Matematik klass 1 Vår-terminen Rita din matematik-bild Skriv ditt namn i rutan Måla alla rutor där svaret blir 10 3+2 1+9 5+4 6+4 3+7 5+5 4-4 8+4 3+7 9+0 2+8 2+4 7+3 7-6 5+2 5+5 4+4 3+7 6-2 6+4 8+3 6+1

Läs mer

En interventionsstudie för elever med läs- och skrivsvårigheter en femårig uppföljning

En interventionsstudie för elever med läs- och skrivsvårigheter en femårig uppföljning Ulrika Wolff En interventionsstudie för elever med läs- och skrivsvårigheter en femårig uppföljning Göteborgs universitet Syften Presterar elever som identifierades som dåliga läsare i årskurs 2 fortfarande

Läs mer

Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren

Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren Malmö Högskola Lärarutbildningen Natur, Miljö, Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Hur dyskalkyli uppfattas och hanteras i de tidigare skolåren En kvalitativ intervjustudie How dyscalculia

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Samband mellan räknesätt. Lena Andersson Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola

Samband mellan räknesätt. Lena Andersson Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola Samband mellan räknesätt Lena Andersson Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola Matematikundervisningens uppgift, Lgr 11 För att frångå att eleven uppfattar varje matematiskt moment som enskilda

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Neuropedagogiska råd. Arbeta med automatiseringssvårigheter. - av neuropsykolog Björn Adler

Neuropedagogiska råd. Arbeta med automatiseringssvårigheter. - av neuropsykolog Björn Adler Neuropedagogiska råd - av neuropsykolog Björn Adler Arbeta med automatiseringssvårigheter Själva förståelsen av matematiken kan aldrig bli automatiserad. Däremot är det av betydelse att skapa kartor för

Läs mer

MULTIPLIKATION ISBN

MULTIPLIKATION ISBN Till läraren MULTIPLIKATION ISBN 978-91-7762-696-1 För att kunna lösa vardagliga matematiska problem måste eleverna bland annat ha väl inövade färdigheter i olika räknesätt. Repetitioner och individuella

Läs mer

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte Matematik Syfte Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer och har utvecklats ur människans praktiska behov och naturliga nyfikenhet. Matematiken är kreativ och problemlösande

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

KOGNITIVA SVÅRIGHETER

KOGNITIVA SVÅRIGHETER KOGNITIVA SVÅRIGHETER Hur blir det i vardagen? Ingegerd Åhsgren, 29/10, 2010 Habiliteringsöverläkare, Sundsvall Kognition vår förmåga att lära, tänka och bearbeta informationen i hjärnan är inte samma

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Tema: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa

Vad innebär det att undervisa i algebra i årskurs 1 3? Vart ska dessa Åsa Brorsson Algebra för lågstadiet I denna artikel beskriver en lärare hur hon arbetar med algebra redan i de tidiga skolåren. Det är ett arbete som hjälper elever att förstå likhetstecknets betydelse,

Läs mer

Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas?

Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas? Elever med olika svårigheter hur kan vi hjälpa dem a? lyckas? Gunilla Carlsson Kendall, Leg.psykolog Gunilla.carlsson- kendall@provivus.se www.provivus.se Vad kan leda Lll a? eleven får skolsvårigheter?

Läs mer

Förebyggande handlingsplan

Förebyggande handlingsplan Förebyggande handlingsplan För elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter och dyskalkyli 2014/2015 Utvärderas och revideras mars 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se

Läs mer