Redlighet i Slaffanstorp. Projekt hösten 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redlighet i Slaffanstorp. Projekt hösten 2013."

Transkript

1 Redlighet i Slaffanstorp Projekt hösten

2 1

3 SAMMANFATTNING Under år hösten 2013 genomförde miljöenheten i Staffanstorp ett projekt inom livsmedelsområdet "redlighet". Syftet med projektet var att kontrollera om livsmedelsföretagarnas verksamhet bedrivs i enlighet med livsmedelslagstiftningens regelverk med avseende på redlighet men också spårbarhet. Projektets målsättning var också att öka företagets kunskaper om vikten av redlighet. Kontrollen bestod i att ta reda på om det som anges på menyn stämmer överens med det som serveras samt om företagen lever upp till kraven på spårbarhet genom att kunna uppvisa kvitto, följesedel, leveranssedel eller faktura från leverantörer avseende de kontrollerade varorna. I undersökningen deltog 10 restauranger/pizzerior och 13 olika varugrupper undersöktes. A v totalt 46 undersökta produkter var 54% rätt märkta enligt presenterad meny, 46 % var felaktiga. Produkter som oxfile och fläskfile återfanns på flertalet anläggningar och hade inga avvikelser. Gorgonzola och lax var också produkter som överensstämde med menyn. Flest felaktiga produkter noterades för parmesanost (100 %), krabba (100 %) och parmaskinka (100 %), bergtunga (100 %) och rödspätta (100 %). Av ostarna var 71% av fetaosten och 33 % av mozzarellan felaktigt märkta enligt menyn. Den slutsats som kan dras av resultatet är att redligheten brister i många fall. Att använda produkter som är billigare och sedan ta betalt för något som inte serveras ger en felaktig information till kunderna som därmed blir lurade. Det kan också vara förenat med fara för människors hälsa om en produkt deklareras som något annat än den är. 2

4 INLEDNING Bakgrund Projektet avsåg att kontrollera om livsmedelsföretagen använder de ingredienser och råvaror som uppges i d e maträtter som står på menyn. Det har på senare tid kommit flera olika rapporter som visar att redligheten många gånger brister. Detta kan bero på okunskap eller att man medvetet byter ut en dyrare produkt mot en billigare. De restauranger som har ingått i undersökningen är: Kung Byxlös krog (har upphört under hösten 2013), La Dolce Vita, Pizzastugan, Anderssons Skafferi, Viking Pizzeria i Staffanstorp, Pizzeria Staffanstorp, Pizzeria Mama Rosa, Hos Lee, Restaurang Två Kockar och Hjärups Pizzeria. Syfte Syftet har varit att kontrollera om livsmedelsföretagarnas verksamhet bedrivs i enlighet med livsmedelslagstiftningens regelverk samt att öka företagens kunskaper om vikten av redlighet. Metod Kontrollerna har utförs oanmälda hos pizzerior och restauranger. Menyn har, i de fall där detta har varit möjligt, studerats i förväg för att se om relevanta varor serveras. Menyn kontrollerades mot produkt och/eller följesedel. Om det har funnits andra intressanta livsmedel än de som nämnts i checklistan har dessa också kontrolleras. På plats undersöktes om de utvalda livsmedlen fanns i företagets kylar eller frysar samt om märkningen stämde överens med menyn. Om livsmedel har packats om kan det vara aktuellt att företagaren visar förpackningen (i fall den finns kvar) och/eller följesedeln. Alla iakttagelser noterades i checklistan. Kontrollerna har utförts under augusti december Uppföljning Uppföljning av avvikelser/brister har och kommer att ske löpande. 3

5 LAGSTIFTNING Planerade åtgärder ska säkerställa: att konsumenten inte vilseleds genom det sätt på vilket livsmedlen märks och presenteras (artikels och 16 i förordning (EG) nr 178/2002) att livsmedelsföretagaren kan ange från vem och till vem en råvara, ingrediens eller ett livsmedel har levererats och har ett system och förfarande för att på begäran kunna lämna denna information till behörig myndighet att livsmedel är lämpligt märkta för att underlätta spårbarheten (artikel18 och 19 i förordning (EG) nr 178/2002, artikels i förordning (EG) nr 853/2004) skyddade beteckningar Inom EU finns ett system för att skydda beteckningar på särskilda produkter. Ett livsmedel med "Skyddad Ursprungsbeteckning" (SUB) ska i fråga om varor och tillverkning vara helt beroende av den region där det framställs. Ett exempel på sådan produkt är parmesanost. I tabell1 redovisas vilka livsmedel med beteckning SUB som kontrollerats i projektet. Tabell l. I projektet kontrollerade produkter med "Skyddad ursprungsbeteckning" (SUB) Fetaost; gjord i Grekland på fårmjölk eller får och getmjölk Parmesanost; ost från Italien, ska vara märkt med Parmigiano Reggiano Gorgonzola; grönmögelost från Italien Parmaskinka; ska vara märkt med Prosciutto di Parrna Ett särartsskyddat livsmedel får betecknas som "Garanterad Traditionell Specialitet" (GTS) om det har egenskaper som skiljer det från liknande produkter och tillverkas på ett traditionellt sätt. Det är enbart själva receptet som är skyddat. Några exempel är Falukorv och Hushållsost. I tabell2 redovisas vilket livsmedel med beteckning GTS som kontrollerats i projektet. Tabell2. I projektet kontrollerade produkter med "Garanterad Traditionell Specialitet" (GTS) l Mozzarella; färskost gjord på kooch/eller buffelmjölk 4

6 Ett livsmedel med "Skyddad Geografisk Beteckning" (SGB) ska tillverkas enligt en metod som förknippas med den region vars namn det bär. Råvarorna kan komma från annan plats. Exempel är svecia, bayonneskinka och skånsk spettekaka. Produkter med denna beteckning har inte ingått i den här undersökningen. Det finns symboler som får användas för livsmedel med skyddande beteckningar, se figur ned an. REDLIGHET Redlighet innebär att livsmedelsföretagaren är ärliga mot sina konsumenter när de säljer eller serverar livsmedel. Kunden ska kunna lita på att de verkligen får de råvaror och ingredienser som är angivna på menyn. Förutom de produkter som redovisats i tabell l och 2 kontrollerades livsmedel som redovisas nedan i tabell 3. Tbll3 a e Ö. vnga pro d u kt er som k on t ro ll era t s Oxfile; file från vuxet nötkreatur Fläskfile; file från svinkött Krabba; produkten ska vara märkt med krabba Lax; latinskt namn är Salmon Salar Bergtunga; latinskt namn är Microstomus kitt Rödspätta; latinskt namn är Pleuronectes Svenska Burgare; ska kunna verifieras via märkning/ursprung Peking Anka; ska kunna verifieras via märkning SPÅRBARHET Spårbarhet är en annan viktig skyldighet i lagstiftningen som livsmedelsföretagaren ska uppfylla. Det innebär att alla livsmedel ska kunna spåras varifrån de kommer och i vissa fall även var de slutligen hamnar. Mottagaren behöver bara redovisas om produkten inte går direkt ut till konsument. Det betyder att kvitton, fakturor, 5

7 följesedlar eller leveranssedlar från leverantörerna ska kunna uppvisas vid de verksamheter som ingår i detta projekt. RESULTAT Flest felaktig märkning noterades på krabba, parmaskinka, parmesanost, bergtunga och rödspätta men även en del av fetaosten och mozzarella hade felaktig märkning. Produkter som oxfile och fläskfile återfanns på flertalet av anläggningarna och var utan anmärkningar. Inte heller lax och gorgonzola märktes eller presenterades felaktigt. Varje produkt presenteras för sig ned an. Resultat per produkt: Parmesanost A v 4 kontrollerade produkter var samtliga felaktigt märkta på menyn. Det som serverades var bland annat GranaPadana och Paesano. Parmigiano Reggiano är en SUB och får endast användas på ost som är framställd enligt traditionella metoder i några provinser i norra Italien. Trolig anledning till att annan ost serveras är att det saknas kunskap om vad en parmesanost är. Fetaost A v 7 kontrollerade var 5 felaktigt märkta. Det som serverades var ost som tillverkats av komjölk, så kallad salladsost Den vanligaste anledningen är att verksamhetsutövarna inte vet att fetaost ska vara tillverkad av get eller fårmjölk. Det finns en allergen risk om verksamhetsutövaren anger att det är fetaost som serveras men sedan serverar ost tillverkad av komjölk. Gorgonzola A v 2 kontrollerade var ingen felaktigt märkt. Gorgonzola är en grönmögelost som tillverkas i Italien och har beteckning SUB. Mozzarella A v 3 kontrollerade var 1 felaktigt märkt. Äkta mozzarella ska vara märkt med uttrycket GTS. Den felaktiga produkt som påträffades vara en blandost av mozzarella och Tilster. Parmaskinka A v 4 kontrollerade var 4 felaktigt märkta. Lufttorkad skinka från olika länder serverades i stället. 6

8 Oxfile A v 8 kontrollerade produkter var ingen felaktigt märkt. Fläskfile A v 7 kontrollerade produkter var ingen felaktigt märkt. Burgare En produkt kontrollerades som var upptaget på menyn som "Burgare av svenskt nötkött". Produkten förvarades i omärkta plastpåsar i frysen, ingen verifikation kunde lämnas på ursprung och/eller köttsort Krabba A v 3 kontrollerade produkter var 3 felaktigt märkta. Det som serverades var crabfish eller crabstick som är en smaksatt fiskprodukt som ibland kan även kan innehålla sojabönor. Vidare kan personer med fiskallergi bli sjuka, kunden förväntar sig inte en fiskprodukt Det finns risker med att servera dessa produkter istället för krabba. Lax A v 2 kontrollerade produkter var ingen felaktigt märkt. Den latinska beteckningen är Salmo Salar. Bergtunga A v 2 kontrollerade produkter var 2 felaktigt märkta. Den latinska beteckningen är Microstomus Kitt. Rödspätta En produkt kontrollerades och denna var felaktigt märkt. Produkten var endast märkt med "spätta". Den latinska beteckningen är Pleuronectes. PekingAnka Endast en produkt h ar kontrollerats, ingen avvikelse. 7

9 Resultatet fördelade sig enligt tabellen nedan: ro (/)... ro ro ro ~ ~... o ro 1< o... ;j ro ro OJ:) ~ Q) ~ 1=0 'Q) ~ (/) 1< (/) ~ OJ:) ~ :ro (/) ~ o Q) ro ro ' Q) (/) o 0.0 N ~ (/) ro N s ] ~ 1< (/) ~ """" '"d o o 1< >< :ro <1.1 >< 1< Q) ro ro <1.1 > ro Q) :o I:..L.c P. P. P.. ~ (f)...j 1=0 <1.1 1< OJ:) """".8 o.. l? ~ o p:: Anderssons Skafferi Nej Nej* Viking Pizzeria Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Kung Byxlös Krog Nej Nej Ja Ja Nej Pizzeria La Dolce Vita Nej Nej Nej Ja Ja ro,.!:l,.!:l ro 1< ~ Nej Pizzastugan Nej Pizzeria Staffanstorp Ja Nej Nej** Nej Ja Nej Pizzeria MarnaRosa Nej Ja Ja Restaurang Hos Lee Ja Ja Ja Ja Ja Nej Restaurang Två Kockar Ja Ja Nej Hjärups Pizzeria Nej Ja Ja Ja Ja *Produkt Grnuo Pndmw, iir en ltnlie11sk ost som liknar parmesan i både smak och koustistens, men hiir finns inte samma strikta regler för lagring och vilke11 komjölk som får a11vii11das. ** Produktell iir e11 bla11dprodukt iiiilehållande Mozzarella och Ti/sterost Nej Nej DISKUSSION Det är viktigt att konsumenten kan lita på den presentations som finns tillgänglig. Att uppge andra produkter eller produkter med en högre kvalitet än det som erbjuds är vilseledande och kan i vissa fall vara direkt farligt om man är allergiker. Vid kontrollerna har det konstaterats att något företag har köpt in en produkt som anges på menyn men i mycket små kvantiteter. Vid den oanmälda kontrollen har 8

10 varan inte funnits tillgänglig. Inköpt mängt har enligt uppvisad följesedel varit så liten att denna uppskattningsvis inte har räckt till mer än ca 1015 pizzor. De slutsatser som kan dras av resultatet är att redligheten brister i många fall. Att använda produkter som är billigare och sedan ta betalt för något som inte serveras ger en felaktig information till kunden. Kunden blir lurad och redlighetskravet i lagstiftningen uppfylls inte. I några av de kontrollerade verksamheterna har det troligen varit okunskap om vilka regler som gäller. Vid något tillfälle har den aktuella produkten tagit slut och enligt uppgift tillfälligt ersatts med annan produkt. Ibland har kunden informerats om detta, ibland inte. Det är dock positivt att konstatera att när kunden beställer oxfile, fläskfile, Peking anka, gorgonzola och lax så är det också detta som kunden serveras. UPPFÖLJNING Miljöenheten har påbörjat uppföljningen av de verksamheter som har haft avvikelser. Uppföljningen har resulterat i att produkter som överensstämmer med menyn har köpts in, alternativt har förändringar gjorts i menyn utifrån de inköpta produkterna. Flertalet av företagen har rättat till avvikelserna. Miljöenheten har efter kontrollen skickat ut ett informationsblad till berörda restauranger och pizzerior angående vad som får anges på menyn relaterat till produkt och ursprungsskydd. Informationsbladet har tagits fram av miljöförvaltningen i Malmö. Miljöenheten kommer framöver att stickprovsmässigt följa upp efterlevnaden av överensstämmelsen mellan meny och serverad produkt. Bilaga: Checklista för kontrollen Informationsblad från miljöförvaltningen i Malmö, redlighet. 9

11 Bilaga 1 Kontrolldatum: Kommun: Företag: Livsmedel P_åm.~nyn Märknil"!g i köket Fö1Je$ed~J/ f~!<~ura Kommentar: ij~er~nsstämmer 9v~rei'is ~~ämmer med nieny lll~c!.meny. Gorgonzola O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej o saknas o sakna s Fetaost O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej Parmesan O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej ost Mozzarella O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej P arma O Ja O Nej O Ja O Nej OJa O Nej skinka Serrano O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej ski nka Oxfile O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej Lövbiff O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej Krabba O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej Lax O Ja O Nej O Ja O Nej O Ja O Nej o sakna s o saknas Anmärkning på spårbarhet: O Följesedlar sparas inte O Benämning förpå följesedel är felaktig, levererat från: O Mängd är inte angivet på följesedeln O Det sakn as uppgifter om ursprung

12

13 l. :. '. "\, i.l. )..... Foto: l 201 Lurar du din kund utan att veta om det? Visste du att det är förbjudet att uppge felaktiga namn eller ha falska påståenden om mat? Det du säljer ska stämma överens med vad det verkligen är så att konsumenten inte blir lurad. Vanliga fel som upptäcks vid livsmedelskontroller gäller felaktigt namn eller beteckning på fetaost, parmaskinka och parmesanost. Inom livsmedelskontrollen kallar vi detta redlighet. Ofta förekommande fel l menyn kan det till exempel stå fetaost medan det som serveras är en billigare ost, lik fetaost, men som är gjord på t ex komjölk istället för fåroch getmjölk eller så är osten inte gjord i Grekland, vilket är ett krav. För en person med komjölkproteinallergi är det mycket viktigt att veta om det verkligen är fetaost, så att personen inte blir sjuk av osten för att den är gjord på komjölk. Det är även vanligt att det står parmaskinka på menyn men det som serveras är annan lufttorkad skinka. Samma sak gäller parmesanost fast det ofta är till exempel grano padano som används. Dessa ostar är båda ursprungsskyddade och därför ska rätt namn användas till rätt ost. Ursprungsskydd Bland annat fetaost, parmaskinka (Prosciutto di Parma), parmesan (Parmig iano reggiano) och buffelmozzarella (Mozzarella di bufala ca mpana) är skyddade ursprungsbeteckningar. Det innebär att endast varor som uppfyller kraven på geografiskt ursprung, tillverkningsmetod etc. får ha de beteckningarna. Skyddade ursprungsbeteckningar finns reglerade i Rådets förordning (EG) nr 510/2006. Fetaost Feta får endast användas om ost som tillverkats i Grekland och som är gjord av fårmjölk eller en blandning av fårmjölk och getmjölk. Ost som är gjord på annat sätt eller på annan plats får inte kallas fetaost i menyn utan måste istället kallas för t ex salladsost Parmaskinka Parmaskinka/Prosciutto di Parrna får endast användas om skinka som tillverkats enligt speciella, traditionella metoder i provinsen Parma. Endast skinka som märkts med symbolen med en "hertigkrona" med ordet Parrna får kallas parmaskinka/prosciutto di Parma. All annan lufttorkad skinka får inte kallas parmaskinka i menyn. Prosciutto är det italienska ordet för skin ka. Prosciutto crudo betyder ordagrant rå skinka, det vill säga skinka som inte är kokad. Prosciutto crudo är alltså inte samma sak som parmaskinka. Parmesanost För att kallas parmesanost (Parmigiano Reggiano) får osten endast tilverkas i ett begränsat område i Italien. Grana Padano är ingen parmesanost. Miljöförvaltningen i Malmö stad Bergsgatan Malmö Telefon: Fax: Epost: Malmöstad

14 förvaltningen informerar Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen informerar Miljöför Mozzarella Buffelmozzarella och mozzarella är båda skyddade beteckningar. Om det står buffelmozzarella ska det vara Mozzarella di bufala Campana (SUB). Står det mozzarella ska det vara mozza rella (GTS). Livsmedel som pizzarella får inte användas som mozzarella. Falska påståenden Påståenden om livsmedel är lika viktigt som rätt namn på rätt livsmedel. Exempel på påståenden är till exempel ekologiskt, krokfångad, svenskt, kommer från en viss gård, etc. Även påståenden om köttdetaljer som fläskfite, oxfile och andra styckningsdetaljer måste vara korrekta. Fläskfile är till exempel inte samma sak som fläskytterfile. Står det oxfite på menyn är de det som ska serveras och inte annan köttdetalj från nöt. Kunskapen är viktig Detta är en information som är viktig i flera led i livsmedelskedjan. Både de som serverar och säljer ska ha information om detta men även grossisterna som beställningarna kommer till, behöver denna information så de levererar rätt till beställaren. Tre olika skyddade beteckningar Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) Produktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område. Detta gäller för t ex parmesanost (Parmigiano Reggiano, parmaskinka (Pro sciutto di Parm a) samt Fetaost. Skyddade geografisk beteckning (SGB) Antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. T ex ostarna Svecia och Gruyere samt skånsk spett kaka. SERVICETELEFON FÖR LIVSMEDELSFRAGOR Tala direkt med en livsmedelsinspektör för råd och tips på vår servicetelefon , vardagar kl Garanterade traditionella specialiteter (GTS) Det är enbart själva receptet som är skyddat, till exempel mozzarella, hushåll sost, serranaskinka och falukorv. Miljöförvaltningen i Malmö stad Bergsgatan Malmö Telefon: Fax: Epost:

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012. Redlighet och Spårbarhet

Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012. Redlighet och Spårbarhet Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2012 Redlighet och Spårbarhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 UPPFÖLJNING...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Restauranger - fokus meny och redlighet

Restauranger - fokus meny och redlighet Dnr 2012-1180 Tillsynsprojekt Restauranger - fokus meny och redlighet Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 1:2012 Miljö 2012-06-18 Inledning Under 2012 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Redovisning av kommungemensamt tillsynsprojekt Redlighet på Pizzerior

Redovisning av kommungemensamt tillsynsprojekt Redlighet på Pizzerior Redovisning av kommungemensamt tillsynsprojekt Redlighet på Pizzerior Syfte Att utöver normal årlig kontroll där livsmedelsföretagarna kontrolleras att verksamheten bedrivs i enlighet med livsmedelslagstiftningens

Läs mer

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 1(5) Länsveterinär Magdalena Bostedt Direkt: Fax: Tillsynsprojekt om redlighet och spårbarhet Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 Bakgrund Vid ett länsmöte hösten 2010 beslutas att ett projekt om redlighet

Läs mer

SLUTRAPPORT. Kontroll av redlighet och spårbarhet på pizzeria 2015. 2015-06-30 Miljöenheten

SLUTRAPPORT. Kontroll av redlighet och spårbarhet på pizzeria 2015. 2015-06-30 Miljöenheten SLUTRAPPORT Kontroll av redlighet och spårbarhet på pizzeria 2015 2015-06-30 Miljöenheten Sammanfattning I juni 2015 genomförde livsmedelsinspektörerna i Nacka kommun ett projekt där redlighet och spårbarhet

Läs mer

Redlighetsprojekt 2011

Redlighetsprojekt 2011 Redlighetsprojekt 2011 Författad av: Ann-Marie Strimell Susanna Eriksson Projektgrupp: Livsmedelsenheten Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Syfte... 4 Avgränsning... 4 Metod... 4 Resultat...

Läs mer

Kontrollprojekt Redlighet 2013

Kontrollprojekt Redlighet 2013 PROJEKTRAPPORT Kontrollprojekt Redlighet 2013 Skriven av Anna Johansson 2013-12-18 Sammanfattning Under mars september 2013 har redligheten kontrollerats i Kalmar län och Region Gotland. Projektet samordnades

Läs mer

Tillsynsprojekt. Redlighet och spårbarhet. Livsmedelsprojekt i Västernorrland 2012

Tillsynsprojekt. Redlighet och spårbarhet. Livsmedelsprojekt i Västernorrland 2012 Tillsynsprojekt Redlighet och spårbarhet Livsmedelsprojekt i Västernorrland 2012 En rapport från bygg- och miljöavdelningen, Örnsköldsviks kommun Kontaktuppgifter Bygg- och miljöavdelningen, Örnsköldsviks

Läs mer

Länsprojekt Dalarnas län 2013. Livsmedelskontroll av redlighet på restauranger och pizzerior

Länsprojekt Dalarnas län 2013. Livsmedelskontroll av redlighet på restauranger och pizzerior Länsprojekt Dalarnas län 2013 Livsmedelskontroll av redlighet på restauranger och pizzerior Länsprojekt Dalarnas län 2013 Livsmedelskontroll av redlighet på restauranger och pizzerior Sammanfattning 3

Läs mer

Kontroll av pizzeriornas redlighet

Kontroll av pizzeriornas redlighet 2013-05-23 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Kontroll av pizzeriornas redlighet Författare: Kalle Tegnestedt Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Rapport Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Författare Birgitta Iggland 1. Sammanfattning Konsumenter ska känna sig trygga, säkra

Läs mer

Den tid som las ner på respektive objekt fördes in i miljöreda.

Den tid som las ner på respektive objekt fördes in i miljöreda. LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (5) Åke Israelsson Projektets nummer: L10 Gatukök och pizzeria Syfte Att kontrollera om livsmedelsföretagarnas verksamhet bedrivs i enlighet med livsmedelslagstiftningens regelverk.

Läs mer

Redlighet i restauranger och pizzerior i Jönköpings län 2012

Redlighet i restauranger och pizzerior i Jönköpings län 2012 LÄNSPROJEKT Redlighet i restauranger och pizzerior i Jönköpings län 2012 Kommunerna i Jönköpings län PIK gruppen 2012 Foto: Smålandsbilder.se Sammanfattning Konsumenter ska känna sig trygga, säkra och

Läs mer

Följande grupper av livsmedel kontrollerades:

Följande grupper av livsmedel kontrollerades: En konsument ska kunna känna sig trygg i valet av både restaurang och maträtt. Trygghet kan innebära flera olika saker som att maten är säker att äta, att hygienen sköts på restaurangen samt att rätt information

Läs mer

Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015

Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015 Projektrapport Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior År 2015 Livsmedelskontroll av redlighet på pizzerior, år 2015 Bakgrund Begreppet redlighet innebär att märkning och presentation av livsmedel

Läs mer

PM För Projekt Restauranger

PM För Projekt Restauranger LULEÅ KOMMUN PM Dnr11 0391 2 1 (4) Miljökontoret 2012 02 28 Åsa Fredriksson Projektets nummer: L12/2011 PM För Projekt Restauranger Bakgrund I projektet har särskild fokus lagts på kontrollområdena rengöring

Läs mer

Bygg- och miljökontoret Livsmedel

Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2013-01-25 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2013:1 Redlighet och rengöring i caféer 2012 Förord Kontrollen av livsmedelsföretagen i Norrköpings kommun utförs av verksamheten för livsmedel inom Bygg-

Läs mer

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET

Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET Länsprojekt 2013 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV SPÅRBARHET OCH REDLIGHET 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Per

Läs mer

1 (31) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Bygg, Miljö, Trafik

1 (31) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Bygg, Miljö, Trafik 1 (31) Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 2 (31) Sammanfattning Under våren 2013 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen 47 kontroller av redligheten i restauranger, pizzerior och caféer.

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

PROJEKT. Pizzerior

PROJEKT. Pizzerior PROJEKT Pizzerior 2011 2011-05-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver jag text med

Läs mer

Revision av pizzerior 2016

Revision av pizzerior 2016 Revision av pizzerior 206 Utförd av miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Hänninen, 206--4 Dnr 206-4307 Sammanfattning Under 206 har miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet

Läs mer

PROJEKT. Restauranger del 3 2013-02-06

PROJEKT. Restauranger del 3 2013-02-06 PROJEKT Restauranger del 3 2013-02-06 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Under sprinten

Läs mer

Kontroll av information på restaurangmenyer September 2013. Aron Lindén Sarah Nilsson

Kontroll av information på restaurangmenyer September 2013. Aron Lindén Sarah Nilsson Kontroll av information på restaurangmenyer September 2013 Aron Lindén Sarah Nilsson September 2013 Utgivningsdatum: 2013-10-22 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Aron Lindén, Sarah Nilsson Kontaktperson:

Läs mer

Rapport. Kontroll av presentation och artbestämning av fisk från manuell disk, livsmedelsbutik 2014-11-04

Rapport. Kontroll av presentation och artbestämning av fisk från manuell disk, livsmedelsbutik 2014-11-04 Rapport 2014-11-04 Kontroll av presentation och artbestämning av fisk från manuell disk, livsmedelsbutik BYGG OCH MILJÖKONTORET, LIVSMEDELSAVDELNINGEN Kontakt: Vid frågor om rapporten kontakta gärna Axel

Läs mer

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014 Lena Holmström & Louise Hultqvist 2014 Utgivningsdatum: 2015-XX-XX Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Lena Holmström, Louise Hultqvist Kontaktperson: Daniel

Läs mer

Sammanställning av resultat från en projektinriktad kontrollkurs om skyddade beteckningar 2012

Sammanställning av resultat från en projektinriktad kontrollkurs om skyddade beteckningar 2012 Rapport 16-2012 Sammanställning av resultat från en projektinriktad kontrollkurs om skyddade beteckningar 2012 av Pontus Elvingsson LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Instruktion om tillsynen över beteckningsskydd för livsmedel

Instruktion om tillsynen över beteckningsskydd för livsmedel Itkonen Tytti Föredragen av Itkonen Tytti Sida/sidor 1 / 7 Beskrivning av systemet för skydd av beteckningar Systemet för skyddad beteckning för jordbruksprodukter och livsmedel har varit i kraft i hela

Läs mer

Italienskt Osthantverk. sedan 1892

Italienskt Osthantverk. sedan 1892 Italienskt Osthantverk sedan 1892 Ostar Parmigiano Reggiano, D.O.P* Parmigiano Reggiano, D.O.P* Mästarklass! Art.nr 262477 1 kg, 30 mån. Tillverkad hantverksmässigt enligt tradition från 1400-talet. Denna

Läs mer

Redlighetsprojekt 2013

Redlighetsprojekt 2013 Redlighetsprojekt 2013 : 2013-08-28 Handläggare: Lisa Andersson, Anna Gustavsson, Tone Jansson & Christer Rosenberg 2 (30) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 VAD ÄR REDLIGHET?...

Läs mer

Spårbarhet och redlighet

Spårbarhet och redlighet 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Spårbarhet och redlighet - Av nötkött på restauranger Projektet utfördes under hösten och vintern 2015/2016 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Camilla Olsson

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 3/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av

Läs mer

PROJEKT. Restauranger del 1 2012-03-14

PROJEKT. Restauranger del 1 2012-03-14 PROJEKT Restauranger del 1 2012-03-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver jag text

Läs mer

Tillsynsprojekt om spårbarhet och redlighet

Tillsynsprojekt om spårbarhet och redlighet Tillsynsprojekt om spårbarhet och redlighet Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2012:26 1 Innehållsförteckning Tillsynsprojekt om redlighet och spårbarhet Sammanfattning

Läs mer

Sprint. Pizzerior 2012

Sprint. Pizzerior 2012 Sprint Pizzerior 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.6-v8 utfört kontroller av pizzerior i Uddevalla kommun. Totalt har 29 verksamheter kontrollerats. Det ingick 32 pizzerior

Läs mer

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14

Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 Branschgenomgång Restauranger och Pizzerior 2011 Rapport nr: 14 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Patrik Gustavsson Telefon 019-21

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 2015 Dnr:2015-3102 Utgivningsdatum: 2016-06-14 Utgivare: Miljöförvaltning Kontaktperson: Anne Jungar, Kristine Fornander 3 (14) Sammanfattning Livsmedelskontrollen

Läs mer

Redlighet. - På caféer och mindre restauranger - Rapport nr 1-2011. Datum: 2011-09-05 Diarienummer: 2011-46 Sammanställt av: Mathias Blomqvist

Redlighet. - På caféer och mindre restauranger - Rapport nr 1-2011. Datum: 2011-09-05 Diarienummer: 2011-46 Sammanställt av: Mathias Blomqvist Miljökontoret Livsmedelskontroll Redlighet - På caféer och mindre restauranger - Rapport nr 1-2011 Datum: 2011-09-05 Diarienummer: 2011-46 Sammanställt av: Mathias Blomqvist Sammanfattning I projektet

Läs mer

Välkommen till projektupptakten Ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige- det nya Matlandet!

Välkommen till projektupptakten Ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige- det nya Matlandet! Kunskap för Gotlands framtid Gotland är utsedd till årets Matlandethuvudstad 2013 och då passar det bra att titta på möjligheterna att kunna ursprungscertifiera karaktäristiska livsmedelsprodukter/råvaror

Läs mer

Spårbarhet i flera led- Ett kontrollprojekt inom SILK

Spårbarhet i flera led- Ett kontrollprojekt inom SILK Projektplan 1 ( 6) Spårbarhet i flera led- Ett kontrollprojekt inom SILK 1 Bakgrund 1.1 Bakgrund Spårbarhet är ett viktigt kontrollområde som de senaste åren hamnat alltmer i fokus, bland annat på grund

Läs mer

I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior

I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior In all honesty - A study of the probity in restaurants and pizzerias Av Jenny Tolhammar Examensarbete, Magisterprogrammet för

Läs mer

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Rapport Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Angelica Nyqvist Miljöenheten, Sala kommun 2016-01-15 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte...

Läs mer

MAT i Kalmar. Märkningen får inte vara hur liten som helst. Kalmar Musteri - företaget med muskler. Datummärkningen dag-månad-år

MAT i Kalmar. Märkningen får inte vara hur liten som helst. Kalmar Musteri - företaget med muskler. Datummärkningen dag-månad-år MAT i Kalmar 2014 (Årgång 20) Information till livsmedelsbranschen Kalmar Musteri - företaget med muskler Under hösten 2014 startade två gamla barndomskamrater, Kim Johansson och Daniel Andersson, ett

Läs mer

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk?

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Livsmedelsfusk är en form av bedrägeri som innebär att livsmedel avsiktligt saluhålls för att

Läs mer

I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior

I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior I ärlighetens namn - En studie av redligheten på restauranger och pizzerior In all honesty - A study of the probity in restaurants and pizzerias Av Jenny Tolhammar Examensarbete, Magisterprogrammet för

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2012 Projekt - Redlighetsprojektet

Livsmedelsprojekt 2012 Projekt - Redlighetsprojektet Livsmedelsprojekt 2012 Projekt - Redlighetsprojektet Sammanställning av projektet om märkning och presentation av livsmedel som tillverkas och förpackas av livsmedelsproducenter i kommunen Projekttid:

Läs mer

Livsmedelskontroll och kontrolltid

Livsmedelskontroll och kontrolltid Livsmedelskontroll och kontrolltid Så räknar vi ut din kontrolltid/avgift Här får ni en stegvis vägledning för att se hur er verksamhet kommer att klassas. Observera att det bara är exempel och att vi

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri?

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri? Version 1, 2015 BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Glutenprojekt 2015 Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun Är glutenfri pizza glutenfri? Sammanfattning Ett tillsynsprojekt har utförts av miljö- och hälsoenheten

Läs mer

Förpackningsmaterial projekt 2014 Rapport

Förpackningsmaterial projekt 2014 Rapport Förpackningsmaterial projekt 2014 Rapport Lena Palm, Marcus Lennartsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- & Hälsoskyddskontoret Halmstad 2014-10-23 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddskontoret i

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-12-10 Rapportnr 12/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2009: 01/2009 Livsmedelskontroll på

Läs mer

Hantering av allergikost

Hantering av allergikost 1 (5) Miljökontoret 2011-01-11 Dnr Hantering av allergikost Hösten 2010 Kalle Tegnestedt Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00,

Läs mer

PROJEKT. Restauranger del 1 2014-09-10

PROJEKT. Restauranger del 1 2014-09-10 PROJEKT Restauranger del 1 2014 2014-09-10 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat De

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Miljöenheten Information om livsmedel som inte är färdigförpackade I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte är färdigförpackade. Informationen kan exempelvis

Läs mer

PROJEKT. Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03

PROJEKT. Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03 PROJEKT Revision av företag som tillverkar livsmedel och kommunernas kostenheter 2016-02-03 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Allergikost - Pizzerior Våren 2012

Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-29 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez

Riktad kontroll Ärlig fisk December 2013. Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Camilla Blom Karina Alvarez December 2013 Utgivningsdatum: 2014-06-17 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Camilla Blom, Karina Alvarez Kontaktperson: Daniel Selin 3 (16) Sammanfattning

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll Information från miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Senast reviderad: 2015-11-24 Så här räknar vi ut din avgift för skontroll För att beräkna hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha gör miljönämnden

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun

RAPPORT. Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun RAPPORT Undersökning av ekologiska frukter och grönsaker i butik i Lunds kommun Miljöförvaltningen 2017 Miljöförvaltningen RAPPORT 1 Linda Nilsson linda.nilsson@lund.se Praktikant 2017-05-23 Rapport- Undersökning

Läs mer

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria

Förpackningsmaterial för livsmedel på restaurang och pizzeria 1 för livsmedel på restaurang och pizzeria Kontrollprojekt i Jönköpings län 2013 2 Sammanfattning Ett kontrollinriktat projekt utfördes under 2013 av tolv kommuner i Jönköpings län, i syfte att få en övergripande

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information till dig som säljer eller serverar livsmedel I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte

Läs mer

Revision - märkning Hösten 2012

Revision - märkning Hösten 2012 2012-4750 Revision - märkning Hösten 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-01-07 Inledning Under 2012 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015

Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015 PROJEKTRAPPORT Livsmedelsinformation Kontrollprojekt 2015 Skriven av Anna Johansson 2015-12-22 Medförfattare: Fredrik Andersson, Irina Söderberg, Jan Ekelin och Rada Dobriyanova Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker

Grillad kyckling. - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Grillad kyckling - Kontrollprojekt om hantering av grillade köttprodukter och märkning av egentillverkade produkter i livsmedelsbutiker Miljökontoret 2014 Birgitta Iggland Jennie Söderstedt Tedelid Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Kontroll av salladsbufféer i butik

Kontroll av salladsbufféer i butik MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Kontroll av salladsbufféer i butik Miljöenheten i Lomma redovisar 2015:1 2015-03-16 Sammanfattning Miljöenheten i Lomma utförde under februari och mars månad 2015 provtagning

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012-06-25 Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012:1 Kontroll av verksamheter som tillagar kost till känsliga konsumentgrupper Projektet är utfört av Bygg- och miljökontoret, livsmedelsenheten i Norrköpings

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

+ GUSTATUS. un prodotto sano fatto con amore. Smaka på Da Carlas varumärke Gustatus! Gustatus AB Carla Angelini Hägg carla@gustatus.

+ GUSTATUS. un prodotto sano fatto con amore. Smaka på Da Carlas varumärke Gustatus! Gustatus AB Carla Angelini Hägg carla@gustatus. un prodotto sano fatto con amore + GUSTATUS Da Carlas produktsortiment innefattar en mängd olika varumärken. Gustatus är ett av dem. Genom Gustatus kan vi bjuda på ännu fler smakupplevelser från Italien,

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Märkning av livsmedel

Märkning av livsmedel Märkning av livsmedel Slutrapport från projekt 2015 Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås Sida 1 av 12 Innehållsförteckning Märkning av livsmedel... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Syfte

Läs mer

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson

Märkning av fisk. Miljökontoret 2014. Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson Märkning av fisk Miljökontoret 2014 Kalle Tegnestedt Charlotta Paulsson BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 2 RESULTAT 4 LAGSTÖD 4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 4 1 Bakgrund I takt med globaliseringen

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 1(8) Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 anläggningar i risk- och erfarenhetsklass 5B Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens rapport

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café

Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café Slutrapport Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café Foto: Miljöenheten, Nacka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Allergier... 4 Krav på allergeninformation...

Läs mer

En genomgång av: Material för kontakt med livsmedel (Food contact material, FCM) Thomas Ahlström

En genomgång av: Material för kontakt med livsmedel (Food contact material, FCM) Thomas Ahlström Material för kontakt med livsmedel (Food contact material, FCM) Miljöförvaltningen Thomas Ahlström En genomgång av: EU-krav Nationella krav Vad kontrollerar livsmedelskontrollen? Märkning Möjliga hälsorisker

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010

Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN Livsmedelstransportörer i Stockholm 2010 Granskning av transport av kylda/frysta livsmedel samt varmhållen mat hos livsmedelsproducenter i Stockholm stad En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Projektrapport: Material i kontakt med livsmedel Augusti Thorbjörn Johansson Marc Hess

Projektrapport: Material i kontakt med livsmedel Augusti Thorbjörn Johansson Marc Hess Projektrapport: Material i kontakt med livsmedel Augusti 2013 Thorbjörn Johansson Marc Hess Material i kontakt med livsmedel Augusti 2013 Dnr:2013-10239 Utgivningsdatum: 2013-08-27 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer